24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 9 EYLÜL1992 ÇARŞAMBA 14 SPOR Alman doktorlar, Galatasaray'm liberosu için 'artık futbol oynayamaz' dediler Stumpfher an sahadakalabilir• Kaiserslautern takımından Galatasaray'a trans- • Doktorlar Alman futbolcu Stumpf un çeşitli ra- fer edilen libero StumpfAlmanya'da3 kez maç sı- hatsızlıklan dışında dğerlerinden hasta olduğunu rasında fenalık geçirmiş ve yoğun bakıma ahnmıştı. ve kötü sonuçlarla karşılaşabileceğini belirtti. RIZA ALMALI KÖLN - Emekliye aynlan bir ordu men- subunun. bir devlet memurunun yeni bir göreve getirilmesi Türkiye'de sık sık başvu- rulan bir yöntem. Ancak ıskartaya çıkmış, futbol oynaması doktorlar tarafından ya- saklanan bir futbolcunun Türkiye 1. Li- gi'nde bir takıma transfer edilmesi hiç de doğal bir şey olmasa gerek. Burada söz ko- nusu olan futbolcu Alman Reinhard Stumpftur. Stumpf son günlerde Galatasaray'da sergilediği kötü futboldan dolayı eleşüril- mekte.. Bu futbolcunun Almanya'daki fut- bol yaşamına şöyle bir göz atıldığında ya- pılan eleştirilerin ne denli haklı olduğunu görmek mümkün. 1984 yılında Almanya'nın Kickers Of- fenbach takımında profesyonel futbolcu- luk yaşamına başlayan Stumpf; bir yıl son- ra Karlsruher SC takımına transfer olmuş, 1989 yılında da Kaiserslautern takımının kadrosuna katılmıştı. İkili mücadelelerde üstündü Almanya liginde oynadığı maçlarda va- sat bir futbol sergileyen Stumpf, ikili müca- delelerde üstünlüğü ile tanınıyordu. Baloo lakabıyla çağnlan Stumpf. iki yıl futbol oy- nadığı Kaisersiautern takımında çoğu kez yedek oyuncu olarak sahaya çıkmıştı. 1990 91 futbol sezonunda Almanya ligi şampiyonu olan Kaiserslautern takımında kalmayı başaran Stumpf; 24 Mayıs 1991 tarihinde takımının Bochum'a karşı yaptığı maçta rakibiyle çarpışarak yüzün- den ağır şeklinde yaralanmış, doktorlar el- macık kemiği kınlan Stumpfa "Bir daha futbol oynayamaz" damgasını vurmuş- lardı. Yıne aynı doktorlar Stumpf u uyara- rak; futbol oynadığı takdirde kör olabile- ceğini belirttiler. Beş ay sahalardan uzak kalan Stumpfa Kalli Feldkamp yeni bir şans tanımak ve takımda oynatmak istedi- ginde, bu futbolcuyu ameliyat eden Alman doktor Karl Hörmann "Hayır' dedi. Dok- torlann tüm uyanlanna rağmen Feldkamp Stumpf u Kaiserslautern takımında zaman zamah oynattı. Kadro dışı kaldı Geçen sezon Alman liginde 5. olmak ve UEFA Kupası'na katılmak için mücadele veren Kaiserslautern Leverkusen takımına 3-0 yenilince; takımda en çok eleştiriien ve kadrodan çıkartılan futbolcu Stumpf oldu. "Ben yanm işi sevmem. Stumpf ya tam profesyonel futbolcudur, ya da tam malul- dür" diyen Feldkamp Stumpfu tribünlere yolladı ve dilerse genç takım a'ntrenörlüğü yapabileceğini belirtti. Böylece Reinhard Stumpf için aktif futbolculuk yaşamı Al- manya'da sona ermişti. Stumpf basına yaptığı açıklamada: '"Sakatlıklanm profesyonel futbol oynamama engel olu- yor. bu nedenle malulen emeklilik için ku- lüp başkanhğına başvurdum, başvurum kabul edilirse futbolculuk yaşamımı sona erdirmek istiyorum" dedi. Stumpfu artık Feldkamp da istemiyordu. Stumpf Galatasaray'a transfer olmadan önce VFR Mannheim ve RW Frankfurt gibi amatör takımlarda oynama teklifı aldı, ancak bu teklifler bir sonuç vermeyin- ce Kaiserslautern takımında kaldı. Araştırmadan alındı Burada şu soru sorulabilir: Almanya'da Stumpfu kadrodan atan Feldkamp, bu oyuncunun bir sürü sakatlıklannın oldu- ğunu bildiği halde neden Galatasaray'a transfer etmiştir? Galatasaray bu oyuncu- yu transfer etmeden önce neden gerekli araştırmayı yapmamıştır? Doktorlann "futbol oynayamaz" dediği bir oyuncuyu sırf; yabancı futbolcudur. iyi- dır diye kadrosuna katmak ne Galatasa- ray 'a ne de Türk futboluna kazanç getire- cektir.Günün birinde sağlık memurlan Stumpfu sedyeyle saha dışına taşımak zo- runda kalırlarsa şaşmayın, zira yüzündeki saatlıklardan başka akciğerinde de bir ra- hatsızlık olduğu tespit edilen Stumpf; Al- manya'da maçlarda üç kez fenalık geçir- miş, hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Galatasaray'm yeni transferi Stumpfhenüz beğenilmedi Adnan Sezgin açıkladı Stumpfun sağlam raporuvar Spor Senisi - Galatasa- ray'ın Alman futbolcusu Reinhard Stumpfun sa- katlığı bulunduğu yolun- dakı iddialan San- Kırmızılı kulübün yetki- lileri yalanladılar. Galatasaray Kulübü Genel Menaceri Adnan Sezgin, Stumpfun de- vamlı bir sakatlığı bulun- madığını söyledi. Sezgin, Stumpfun lisans alabil- mek için tam teşekküllü bir devlet hastanesinden rapor aldığını belirtti. Sezgin konuyla ilgili olarak şunlan söyledi: "Bu tür haberler nereden çıkıyor bilmiyoruz. Bil- diğimiz tek şey hocamızın bu futbolcuyu tanıdığı ve hakkında ne varsa bildiği- dır. Stumpf bütün kont- rollerden geçmiştir. Bu tip sakatlığı olduğuna inan- mıyoruz. Kendisi olduk- ça sağlam bir futbolcu." NEYMİŞ ABDÜLKADİR YLCELMAN Futbol Arapsaçı Türkiye'de futbolun sorumlusu Türkiye Futbol Federas- yonudur. Futbolun A'sından Z'sine her şeyden sorumludur ve bu konuda yetki ve sorumluluk çerçevesi içinde futbolu organize eder. bir anlamda disiplin kurar. Ve koyduğu disip- lin kurallanna de herkesin uyması gerekir. Nıteİcim Türkiye Futbol Federasyonu; FJFA, L'EFA gibi uluslararası futbol kuruluşlanndan aldığı güçle ve Türkiye Büyük Millet Mecli- sinden aldığı yasal destekle Türk hukuk sistemini bile bir yana koyup, Tahkim Kurulu gibi kendi bünyesindeki bir ku- rumla kendi sorunlannı kendisi çözmektedir. Bu denli güçlü, disipline edilmiş ve kurallan konulmuş bir olayda işin ilginç yanı, Türkiye Futbol Federasyonu koyduğu kurallan kendisi çiğnemekte ve futbolu içinden çıkılmaz bir kaosa sürükle- mektedir. Futbol Federasyonu sezon başlamadan önce toplanır, lig prensiplerinı saptar, kurallan koyar. fikstürü çeker ve maç saatjcrini düzenler. Ama şu olmuştur: Geçen hafta Galatasa- ray İzmir'de Karşıyaka ıle saat 15.30 gibi sıcak bir saatte oy- narken, Fenerbahçe. İstanbuldaki maçı saat 17.00'ye aldırmış. Beşiktaş ise aynı gün saat 20.00'de sahaya çıkmıştır. Böylesine üç örnekle dolu bir hafta sonu için Futbol Fe- derasyonu'nun disiplin ve prensiplerinden söz etmek olası mıdır? Asla. Biz olayı biraz daha derinleştirelim. Galatasaray da maçı geç saatte istemiş. ama Karşıyaka kabul etmemiş. Federasyo- nun kuralı şuymuş: "Bir maçın saati için iki kulüp birleşmeli- dir." Ama Karşıyaka istememiştir. O halde Galatasaray saat 15.30*da oynayacaktır. Anımsayacaksınız. Sanyer ile Beşiktaş arasındaki bir hafta süren kavgayı. Beşiktaş maçı cumartesiye aldırmak için San- yer'e 200 milyon para vermişti. Yani "evet" demesi için bir rüşvet. Bu sadece bir örnek. Bundan böyle iki kulüpten birisi diğerinin önerisine "evet" demek için ya rüşvet isterse? Karşı- yaka belki bunu istememiş, ama isteyebilirdi ve belki Galata- saray da Show TV'den naklen yayın parası alacağı için bu öneriye yanaşabilirdi. İşte size pazarlık. Nerede kaldı kural- lar, nerede kaldı disiplin ve nerede Federasyon. Gelelim Beşiktaş olayına. Beşiktaş, Göteborg ile gece maçı oynayacağım diye maçı geceye aldırdı. Oysa lig maçlan belli saatlerde yapılır ve her maç aynı'saatte başlar. Bu da ligin ku- ralıdır. Beşiktaş eğer gece maçı için deneme istiyorsa ligini oynar. ama hafta içinde istediği gece istediği saatte hazırlık maçı yapabilir. Nerede kaldı futbolun disiplini. nerede fede- rasyon?.. Peki Beşiktaş maçının naklen yayınına ne demeli? Hani pa- zar günleri naklen yayın yoktu? "Lig maçlan bitmiş de on- danmış" Hadi canım efendim. Federasyon böyle söylerse ge- lecek pazarlarda hangi takımı tutabilirsin. Üstelik iki takım anlaşıp "biz pazar günü saat 18.00'de oynayacağız. Lig maç- lan bitmiş. kimseyi etkilemez" derse Federasyon bu öneriyi nasıl olup da geri çevirecek. Çünkü kurallar delinmiş, Fede- rasyon zaten ödün vermiş. Bunun sonu gelmez. KARMA TOTO Afay-Tratgpn Kaysen-Katgyata BHarfcfr-SBrfft Sanyg-Kocaeli G Saray-Aydın Z Bumu-Satoya St-tetandenm Bucrfenc* Karabdı-Sebalspof Samsun-Bafraspof 0 Oojsan-K Ö Güdı 2-0-1 0-1-2 1-0 1-0 0-1 2 0-1-2 0-1-2 0-2-1 1-0 1-0-2 2-0 1-0 2-0 1-0-2 î-0-2 2-0-1 0-1-2 0-1-2 1-0 2-0 0-1-2 1-0-2 1-0 1-0 0-1-2 , 1-0-2 1-0 1-0 0-2-1 1-2-0 0-2 1-0-2 1-2-0 1-0 0-2 1-0-2 0-1 0-2-1 0-1-2 0-1 ı 1 0-1 0-1 0-2 0-1 1-0 1-0 j 0-1 0-2 2-0 0-1-2 2-0 0-1-2 0-1-2 1-0-2 1-0 0-2-1 0-1-2 2-0 0-1-2 1-0 0-2-1 1-0-2 1-0 1-0 0-1 0-2-1 1-0 1-0-2 0-2 1-0 1-0-2 1-0-2 1-0 1-0-2 AT YARIŞLARI FİKRET DAĞLIOĞLU Esenyel çok şanslı 1. KOŞU: F: Selçuklu (1), P: Çağkan (4), PP: Dilek 10(2), S: Mutişkan (3). 2. KOŞU: F: Zinnia (3), P: Barkotak (2), S: Bereket (4). 3. KOŞU: F: Pasedena (2), P: Baybatur (4), PP: Samaria (1), S: Baressi (3). 4. KOŞU: F: Cem 5(1), P: Valide (6), PP: Fer (5), S: Küheylanbey (7). 5. KOŞU: F: Esenyel (3), P: Fırat 15(4), PP: Toros (1), S: Seltur (2). 6. KOŞU: F: Fehmiço (4), P: Zorbey (2), PP: Ceylan 4(7), S: Moulin Rouge (6), SS: Burçakhamm (3). 7. KOŞU: F: Daisy Rock (12), P: Nergishanım (3), PP: AJtıngelin (6), S: Kılıçhan (10). tstanbul'da hava açık ve güneşli. Pist kuru. OTORİTELERİN GÖRÜŞLERİ Kemal Akyer Ejder Topçu Erdinç Ûzsu 3 1-2 1-2 2-4-1-3 2 1-2 6-1 1 1 3 3 3 4-2-7-6 3-4-1-6 4-6-2-1 12-4-6 4-6-12 4-12 ALTIUGANYAN 1 6 4 2 7 6 3 10 12 4 Rıdvan ve Tugay'dan sonra Gökhan da sakatlandı Milli takımın korkusu sakatlarARİFKIZILYALIN İki hafta sonra Dünya Kupası gnıp elemelerinde Polonya ile karşılaşacak olan (A) Milli Futbol Takımı'nın başı, sakat futbolcularla dertte. Aday kadro- da yer alan 20 oyuncunun 5-6'sının lig maçlannda aldıklan darbelerle sakat- lanmalan. teknik direktör Sepp Piontek ve antrenör Fatih Terim'i. "ideal 11" en- dişesine düşürdü. Özellikle Rıdvan, Tugay ve Gökhan'ın ani sakatlıklan karşısında küplere binen milli takım teknik adamian, bu futbolculann Po- lonya maçına yetiştirilmesı için kulüp- lerle temasa geçtiler. Aynca teknik adamlar, milli futbolculardan lig ve ku- pa maçlannda kendilerine dikkat etme- lerini de istediler. Milli Takım Teknik Direktörü Sepp Piontek, Polonya ile Poznan'da oyna- nacak ABD Dünya Kupası grup eleme ilk maçının kendıleri için büyük önem taşıdığını. ancak bu maçta kadro sıkın- tısı yaşamaktan çekindiğini söyledi. Pi- ontek, 'Grup maçlannda ilk karşılaş- manın önemi başkadır. tyi başladınız mı o moralle iyi maçlar çıkarabilirsiniz. Şimdi sakat futbolculann iyileşmesini istiyorum. Bir Rıdvan. bir Tugay, Gök- han, o maça kadar forma gjrsinler" dedi. Milli Takım Antrenörii Fatih Terim de lig maçiannın tempolu başladığını ve bu nedenle sakatlıklann meydana geldi- ğjni söyledi. Terim, 'Ligin hızlı başla- ması, kaliteli maçlar oynanması Türk futbolu ıçın ıyi. Ancak hırs ve kazanma arzusu beraberinde sakatlıklan da geti- riyor. Antrenörleri ve kulüpleri, özellik- le milli takımda oynayan sporculara yüklenmemeleri için uyaracağız. Türki- ye. 1994 elemelerinde söz sahıbi olmak istiyor. Bunun için de grup maçlanna iyi başlamak zorunda. Polonya'da alacağı- mız bir galibiyet bizi umutlandınr. Ger- çi Hollanda ve İngiltere gibi ekiplerle oynayacağız, ama Türk futbolu eskıye oranla bir hayli ilerledi" dedi. LONDRAMEKTUBU Her kanalda futbol var• Britanya adalannda seyirci altın >ılını yaşıyor. Yeni sezona süper ligle ve televizyon kanallan arasındaki naklen yayın rekabeti ile giren futbol tutkunlan hafta sonlannda hangi kanalın düğmesine bassalar doyasıya futbol se>Tedebilecek hale ^ldiler. G. SaraVİllar mankenlİğİ Sevdİ-Galatasaraylı futbolcu ve yöneticiler, önceki akşam UMBİRO spor malzemelerinin tamtımında 'manken'lik > aptüar. Profesyonel mankerde- rin de yer aldığı defıleye Kaleci Nezihi, Hamza, Arif, Yusuf, Boliç ve Alman Falco da katıldı. TV spikeri Bülent Karpat'ın sunduğu defilede Falco rahat hareketleri ile mankenlere taş çıkartırken, Hamza. Arif, Nezihi ve Boliç ilk anlarda hevecanlandılar. ( M. KEMAL ARTALAN) ZAFER ARAPKfRLt LONDRA - İngilizcede 'Armchair fans' olarak anılan, Türkçeye "oturduğu yerden ta- raftar' ya da "koltuk taraftarla- n" diye çevrilebilecek kitle, Britanya Adalan'nda altın yıl- lannı yaşıyor. Yeni sezona Süper Lig'le ve televizyon ka- nallan arasındaki naklen ya- >ın rekabeti ile giren futbol lutkunlan, özellikle hafta son- lannda. hangi kanalın düğme- sine bassalar, doyasıya futbol seyredebilecek hale geldijer. 22 takımlı Süper Lig'in ya- yın haklanru 304 milyon ster- îin gibi. astronomik bir fıyata alan u\du kanalı BSkyB'nin "altında kalmak" istemeyen Channel 4 ve ITV kanallan, yaptıklan akıllı hamlelerle, belki de uydu için çanak anten alamayan seyircileri. daha da tatmin edecek çözümü yakala- mış durumdalar. Geçen pazar günü bunu ilk meyvelerini alan Channel 4 yöneticileri gelecek haftalar için ellerini ovuştur- maya şimdiden başladılar bile. "ingiltere olmazsa İtalya" sloganıyla. İtalya ligi ile anlaş- maya varan Channel 4 ya da Dördüncü Kanal televizyonu. pazar günü İtalyan liginin açı- lışını Sampdoria-Lazio maçıy- la yaparken hem Akdeniz fut- bolunun ateşli havasını hem de tam 6 golü getiriyordu ekrana Gerçi, Channel 4. İngiliz se- yircisinin gözdelerinden ve ge- çen sezonun Lazio'ya flaş transferlerinden Paul Gasco- igne'i (Gazza) düşünerek bu maçı programına almıştı ve Gazza. ilk haftada sakatlığı sürdüğü için forma giymemiş- ti, ama yine de Sampdoria'- daki Des VValker'i izleme ola- nağına kavuştu seyirciler. Kıran kırana geçen maçta İn- giliz ayaklardan gol görmeme- sine rağmen, Britanyalı futbol- severler, "eğer her hafta İtal- yan maçlan böyle olacaksa, Süper Lig'in canı cehenneme" dedi neredeyse. Süper Lig'de ise henüz hava- ya girememiş olmanın, takım- lar arasında şimdiden beliren rekabetin tatsızlık bir yana, uydu televizyonunun, sahalar- dan seyirci çalmasının getigr- diği olumsuzJuk da futbol otoritelerini kara kara düşün- dürüyor. ITV kanalı, diğer 4 ligin maçlannı, Channel 4 İtalyan ligini, BBC ve SKY, Süper Lig'i yayımlarken statlara yine de gidebilenler, 'gerçek taraf- tar' tablolan çiziyorlar. Ama, kış bastınp da Britanya Ada- Ian'nın ıslak mevsimi geldiğin- de, bunun sürüp sürmeyece- ğinden yine de kimse pek emin değü. VOLE YBOLYORUM ALEV ANAKÖK "T Spor sadecefutbol değildir • Bakan Yılmaz, takımlanmızm yurtdışındaki maçlannı izlemek isteyenlerden konut fonu alınmayacağını açıkladı. Daha önceden de zaman zaman uygulanan bu olayı desteklemek gerekir. Ancak bu uygulama neden sadece futbol seyircisi için geçerli? Geçen günlerde Spor- dan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz' ın televiz- yonda bir açıklamasını dinle- dim. Bakan Yılmaz. Avrupa Kupalan' nda mücadele eden takımlanmızm yurtdışında maçlannı izlemek isteyen seyir- cilerden konut fonu alınmaya- cağını açıkladı. Daha önceden de zaman zaman uygulanan bu olayı desteklemek gerekir. An- cak Sayın Bakan'a şunu sor- mak istiyorum, neden bu uygu- lama sadece futbol seyircisi için geçerli ? Aslında konut fonu, seyahat etmek isteyen insanlardan zorla alman bir vergiden başka bir şey değil. Hadi devlet para top- layabilmek için Özal dönemin- den kalma bu olayı devam etti- riyor ve seyahat etmek isteyen- lerin sırtma bu yükü bindiriyor. Peki spor kulüplerinin günahı ne? Bu insanlar bir sezon~ter dö- kerek dereceve giriyorlar \e ül- kemizi Avrupa Kupalan'nda temsil edebilmenin hakkını ya- kalnorlar. Bu başanlannm karşılığında da sanki ceza verir gibi konut fonu açmazı içine iti- li\orlar. Bu takımlaryurtdışın- da Türkiye" yi temsil ettiklerine göre neden yıllardır yazılıp ci- zilmesine karşın bu konu hep' havada kahyor ki? Son zaman- larda bu konu öyle bir noktaya geldi ki artık takımlanmız Av- rupa Kupalan' na katılmaktan korkar oldular. Yöneticiler 15 kişilik normal kafıle sayısını düşürmek için çaba harcayınca da doğal olarak kabak \edek veya genç oyunculann başına patlamaya başladı. Sezonun kahnnı çekmiş sporcular böyle- ce konut fonu yüzünden ceza- lanır oldular. Buarada bazı ku- lüpler çözümü kupa maçiannın ikisinı de Türkış e de oynayarak konut fonundan sıynlmakta buldular. Ama bu da sporcu- lann en büyük özlemleri olan yurtdışına gidip maç oynama şansını yok etmeye başladı. Aslında neresinden ele alınırsa alınsın bu konut fonu işi sporu- muza büyük zarar veriyor. Takımlanmız en büyük nok- sanlan olan yabancı temas eksikliğini daha da artıyor ve bunun zarannı da doğa! olarak ülkemiz sporu çekiyor. Sadece külüp takımlanmız değil ışin ayıbı. milli takımlanmız için de konut fonu belası geçerli. Dü- şünün. Milli Takım ülkesini temsil etmek için yurtdışına çı- kıyor sporcu ve yönetici başına 100 dolar konut fonu ödeniyor. Bu ayıp değil de ne?.. Biz söyle- mekten ve yazmaktan yorul- duk, ama bir Allah'ın kulu çı- kıp da bu yaraya neşter vura- madı. Ne demişler, "Umut fakirin ekmeği" biz de umutla sorunun çözülmesini bekleye- ceğiz. Avrupa knpalannda konut fonu yok Spor Servisi-16 Eylül - 30 Ey- lül 1992 günü oynanacak Avru- pa kupalanndaki maçlan izle- mek üzere bu ülkelere gidecek- Ierden konut fonu alınmaya- cak. Spordan Sorumlu Devlet Ba- kanı Mehmet Ali Yılmaz'ın gi- rişimleri sonucu ile Beşiktaş'm Götebourg. Fenerbahçe'nin Plovdiv, Galatasaray'm Kato- wiçe, Trabzonspor'un Finlan- dıya'nın Turun Palloseura ve Balkan Kupası'nda Bulgaris- tan'ın FC Eter takımı ile karşı- laşacak Karşıyaka'nın maçlan- nı izlemek üzere bu ülkelere gidenlerden birtakım şartlar çerçevesinde konut fonunun alınmayacağı açıklandı. Rıdvan, Konya maçında yok • Spor Servisi - Fenerbahçeli futbolcular, şok Sanyer yenilgisinin ardından, bu hafta deplasmanda oynayacaklan Konyaspor maçının hazırhklanna dün yaptığı çalışmayla başladı. Çalışmada Sarı- Lacivertlilerin bir hayli moralsiz olduklan gözlendi. Sanyer maçında alınan yenilginin ardından, Rıdvan'm sakatlanması, Tanju'nun da hastalanması sonucu, San-Lacivertlilerde, Konyaspor maçı öncesi forvet sıkıntısı başladı. Kulüp doktoru Asım Baykan, önceki gün (A) milli takım kampında sakatlanan Rıdvan'ın, diz yumuşak dokusunda yağlanma meydana geldiğini ve kesinlikle menisküsle ilgisi olmadığını belirterek, yıldız futbolcuyu Botev Plovdiv ile oynanacak UEFA Kupası maçına yetiştirmeye çalışacaklarını söyledi. Feyyaz korkuttu • Spor Servisi - Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, Feyyaz dün hafif bir sakatlık geçirdi. Yetkililer, golcü futbolcunun sağ diz ön adalesindeki sakathğın fazla yüklemeden kaynaklandığını söylediler. Masör Necati Yücel, Feyyaz'ın Bakırköyspor maçında 90 dakika sürekli sahada depar attığını ve bunun sonucunda da sağ diz ön adalesinin zorlandığını, sakathğın ise dünkü çalışmada ortaya çıktığını açıkladı. Yücel, Feyyaz'ın sakatlığının fazla önemli olmadığını, 2 gün şut çalışmalarına katılmayacağını ve Gaziantepspor maçında takımdaki yerini alabileceğini bildirdi. Katowiçe'de 2 eksik KATOWİÇE(Cumhuriyet) -Galatasaray'a müjde. San-kınnızıİı takımın UEFA Kupasf ndaki rakibi Katowiçe'nin iki önemli futbolcusu antrenman maçında sakatlandı. Polonya takımının dün yaptığı - hazırlık maçında orta sahanın en iyi oyuncusu Strojek ile santrfor Gorali sakatlanarak sahayı terkettiler. Bu iki futbolcunun 16eylüldeki maçta takımdaki yerlerini alamayacaklan açıklandı. F.Bahçe Merani önünde Spor Servisi -Basketbol Avnıpa Koraç Kupası'nda Fenerbahçe bugün ilk tur ilk maçını oynuyor. Gürcistan ekibi Merani Tbilisi ile saat 18.00'deAbdiİpekçiSpor Salonu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe. bu karşılaşmadan kesin galibiyet bekliyor. Bu maçın rövanşı, Gürcistan'daki iç kanşıkhk nedeniyle 11 eylüldeyine Abdi 'pekçi Spor Saionu'nda yapılacak. Bugünkü maçı Bulgar Angel Labov, Rumen Constantin Dumitrache hakem ikilisi' yönetecek. Voleybol turnuvası Spor Servisi-3. Uluslararası Ayhan Demır Voleybol Turnuvası'na dün yapılan maçlarla devam edildi. Turnuvanın ikinci gününde sonuçlar şöyle: Bayanlar:Eczacıbaşı:3- TH Y 'O.Galatasaray: 1 -Aka- demik Sofya:3.Erkekler:Eczacıbaşı: 3-Fenerbahçe:0.ÇSK Sof\a:3-Dinamo Bükreş:2. Antrenörter DerneğiSpor Servisi - Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İstanbul Şubesi'nin olağan genel kurulu yapıldı. Yeni yönetim kurulu şu ısimlerden oluştu: Metin Türel. Fatih Terim, Günay Kayarlar. Metin Tükenmez, Aydın Güleş. İsmail Kurt, Samet Aybaba. Raşit Çetiner, Bülent Ünder. Çetin Güler. Bahattin Baydar, Rasim Kara, Tezcan Uzcan, Ersan Ogan, Kamil Doygun, Şerif Ünlütepe. Gûnun programı •Spor Ser>isi - 2. lig: Yalova S.-K. Çekmece S., İst. SAS.-Zeytinburnu, Bandırma S.-Ü. Anadolu, E.B. EyüpŞ-KartalS., G.O.Paşa-İnegöl S., TV'de SporinterStar 20.00 Danimarka-Almanya ShowTV 21.00 Hollanda-İtalya
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle