23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 9 EYLÜL1992 ÇARŞAMBA 10 TELEVİZYON _ y ı 06.58Açılış-Gün W\ I Başlıyor U 08.00 Haberler ** 09.00 Susam Sokağı 10.00 Haberier 10.20 Arkası Yann: Yalnızca Maria 10.45 TatilEkranı 1235 Dizi Film: Fontaine Ailesi 13.00 Haberler 13.15 Arkası Yann: İntikam 14.00 BirSolist 14.15 Dızı Film: Mavi Ay 15.00 Haberler 15.10Tatı!Ekranı 16.00 Susam Sokağı 17.15 Arkası Yann: Sevgi Bağlan 18.00 Haberler 18.10 İzmir'in Kurtuluşu Özel Programi 18.40 EfelerveZeybekler 19.10 Gönül Sohbetleri 19.20 Yerli Drama: Umut Taksi 20.00 Haberler veHava Durumu 20.40 Spor 21.00 Mavi Gece 22.05 Dizi: Özel Ekip 23.00 Haberler 23.10 Dizi: Gökkuşağı Peşinde 00.00 Haberler-Kapanış 17.58 Açılış-Çizgi Dizi: Costa 18.18 Arkası Yann: Yalan Rüzgan 19.03 Akşam Bülteni 19.20 Haftadan Görûntüler 19.50 TeleMüzik 20.00 Dizi: Hayatım Ve Anılanm 20.50 Mini Dizi: Lost of Summer 22.00 Gece Bülteni ve İngilizce Haberler 22.40 TV'de Türk Sineması: Lejyon Dönüşü - Kapanış 18.13 Açıhş-Telegün 19.15 Arkası Yann: Paranın Gücü 20.00 KlasikMüzik 21.00 TV'de Sinema: Sevgili Harry 22.20 Belgesel-Kapanjş 19.58 Açıhş-Arkası Yann: Copro Copro 21.00 DilEğitım Programlan 22.30 Konser-Kapanış 14.57 Açılış-Asya'dan Müzikli Esintiler 15.30 Haberier 15.45 ÇocukKorosu 15.50 Tren Penceresinden Bu Diyar 16J 0 Haberler 16.50 Susam Sokağı 17.20 BirSolist 17.40 Belgesel 18.10 Dizi: Kavnanalar 19.02 Haberler 19.20 Yanşma: Yakjştır 20.10 Yerli Drama: Dünya Hali 20.40 İstekleriniz 21.25 Yaşadıkça . 22.00 Haberler ve İngilizce Almanca Haberler 22.45 Eğlence: Çizgi ötcsi 23.45 Almanya'dan Maç -Kapanış 12.19 Açılışve 1 Günün Programlan 12.20 Evve Kadın 12.45 Çizgi Film 13.10 Drama: Uğurlugiller 14.00 Haberler veHava Durumu 14.16 lz Peşinde 15.11 Ortaokullararası Bilgi Yanşması 15.51 Müzik Şöleni 16.46 Drama: Emret Muhtanm 17.31 GAPMagazin 17.56 Perşembe Gününün Programlannın Taruümı 18.00 TRT2'yeGeciş 07.00 İyi Günler Türkiye 09.50 Pembe Dizi: Yaşadığımız Günler 10.40 KomediDizisi: Yuva ll.lOKomediDizisi:Tatlı Cadı 11.35 Komedi Dizisi: Radyo İstas\onu 12.00 interSTAR Haber 12.10Dizi:San Francisco Sokaklan 13.00 Pembe Dizi: Sevgi Işığı 13.50 Pembe Dizi: Başka Bir Dünya 14.40 Star Dizi: Hancdan 15.30 Çizgi Film: Genki 16.00 Çizgi Film: Ninja Kaplumbağalar 16.30 Çizgi Film: Sevimli Hipopotam P.OOinterStar Haber 17.10 Pembe Dizi: Cesur ve Güzel 17.35 Pembe Dizi: Asi 18.00Komedi Dizisi: Düş Dünyası 18.30 Dizi: Simon ve Simon I9J0interStar Haber 20.00 Dizi: Avcılar 20.50 Her Gün 100 Milyon 21.05 Avrupa Kupası Finali 22.20 İzleKazan 23J5 Dizi. Gecenin Sesi 00.25 Yasemin 00J5 interStar Haber 00.45 Star Dizi: Hanedan 01.35 Sinema: Asi Komutan VValker 03.15 Çizgi Film: Sevimli Hipopolam 03.40 Komedi Dizisi: Yuva 0430 Komedi Dizisi: Mesai Saatleri 05.00 Çizgi Film: Genki 05.30 Hastane Günlüğü 06.15 Pembe Dizi: Bütün Çocuklanm 07.00 Yerli Klipler 07.30 Çizgi Film: Uzay Şövalyeleri 0735Çizgi Film: Süperler 08.20Çizgi Film: Ho!lywood Yaramazlan 08.45 Çizai Film: Karate Kats 09.10 Çizgi Film: Kedi Felix 09.30 Yerli Klipler 11.10 Mini Dizi: Dört Küçük Kadın 12.00 Mini Dizi: Gelecekteki Yaşam 12.50 Yerli Klipler 14.30 Dizi: HavaKurdu 15.20 Komedi Dizisi: Karşı Şov 15.50 Pembe Dizi: Dünya Döndükçe 16.35 Pembe Dizi: Gecenin Sının 17.00Çizgi Film: Hayalet Avcılan 17.30 Çizgi Film: Uzay Şerifi 18.00 Mini Dizi: Kahraman Damat 18.30 Mini Dizi: Şen Dullar 19.00 Ana Haber Bülteni 19.20 Dizi: Aile Bağlan 20.10 Mavi Muammer III 20.50 Türk Sineması: Afşar Beyi 22.20 Şifreyi Bil Arabayı Al 22-35 Çarşambanın Gelişi 00.05 Haber 00.15 Dizi: HavaKurdu 01.05 Dört Küçük Kadın 0135 Karşı Şov 02.20 Gelecekteki Yaşam 03.10 Pazarlık 04.10 Hızh ve Estetik 04.35 OlayYerinde 05.00 Konser 06.00 Kimse Durduramaz 06.30 Şen Dullar 108.00 Aerobik 08.10Günaydın Çocuklar 10.00 Müzik 10.30 Türk Sineması: Çaba 12.00 Pembe Dizi: Tüp Bebek 12.50 Pop Dünyamızdan 13.35 Pembe Dizi: Aşk Fırtınası 14.20 Pembe Dizi: Zengin Ama Yalnız 15.15 Pop Müzik 15-50 Çocuklar İçin 16.20 Türk Sineması: Sukan 17.50 Pembe Dizi. Teksas 18.40 Pembe Dizi: Pembeli Kadın 19.25Yanşma: Süper Aile 1935 Haber 20.05 Plastip Show 20.10 Yanşma: Çarkıfelek 20.45 Üçü Bir Yerde 2035 İtalya-Hollanda Futbol Karşılaşması 2230 Haber 2235 Plastip Show 23.00 Sinema: Kwai Köprüsü'nden Dönüş 00.45 Playboy Late Night Show 01.20 Pop Müzik-Kapanış 13.00 Vıdeo Klipler 19.20 Haberler 14.00 Bale 19.30 Türk Sineması: Silah 15.10 Sirk Arkadaşlan 16.10Türk 21.00 Sinema: Çıkmaz Sokak KAMÂL 6 Sineması: 2230 Türk sineması: Sevda Kanun Adamı Ateşi 17.40 Sinema: Jim'in Dünyası 24.00-02.00 Video Klipler İLAN AMASYA KADASTRO MAHKEMESt'NDEN EsasNo: 1991,170 E. Hâkim: H. Necaü Aksoy (23657) Kâtip- Sultan Kanar Davacı: Orman Işletme Müdürlüğü Amasya Vekilı: Av. Fırdevs Göztaş, Amasya Davalılar Mustafa Çekıç, Hasan oğlu, Ormanözü köyü/Amaysa Dava: Kadastro tespitinin iptali. D.Tarihi 4.I2.I990 Parsel No: Ormanözü köyû-1909 Davaa vekili tarafından davalı aleyhıne mahkemeımze açıian davanın yapılan açık yargılaması sırasinda: ölü davalı Mustafa Çekıç'ın mırasçılan Hasan ve ömer'in adresleri tespıt edılemediğınden dava dılekçesı teblığ edılememıştır. 3402 sayılı ka- dastro yasasının 28. maddesi gereğince davada basıt yargılama usulünün uygulanacağı. dava sebep ve delilleriniz dunışma günü olan 17.10.1992 günü saat 09.00'a dek bir dılekçe ile ya da oturuma gelerek hıldırmez iseler yokluklannda yargılamanın yapılarak davarun karara bağlanacajp husu- su tebligat yerine kaım oimak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 49960 Kanallarda Türkfîlmlerininsayısı büyük bir artış gösteriyor 'LejyonDönüşü9 tarbşmalarayol açııuştı Lejyon Dönüşü * * Fransa'da öğrenim gören bır genç (Fikret Ha- kan), doktor çıkacağı sırada Türkiye'deyken aşık olduğu Med> (Belgin Doruk) adlı kızın. zorla evlendirildiğini duyunca büyük bir üzüntüye kapılıp Fransız lejyonuna yazılarak Cezayir'e gider. Çöllerde Araplara karşı sava- şırken pusuya düşürülüp belleğini yitirir ve daha sonra yurda döner. Rastlantı sonucu sevdiği kızla kocasının şoförii olur. Ancak bir trafık kazasında kadının kocası ölecek ve genç doktorun belleği yerine gelecektir. Bir dönemin hızlı yapıma-yönetmeni Hasan Kazankaya'nın "Medy" adlı romanından Safa Önal'ın senar- yolaştırdığı "Lejyon Dönüşü"nü 1957"de Orhon M. Anburnu uyarladı. Edebiyat alanın- dan sinemaya geçen, İ989"da yitirdiğimiz An- burnu, bir oyunculuk deneyiminden sonra oyuncu-yönetmen olarak da "Yüzbaşı Tahsin", "Sürgün". "Kanlı Para". "Beklenen Şarkı", "Gün Doğarken" gibi filmleri imzaladıktan sonra 1957'de "Lejyon Dönüşü" gibi anlamsız bir konuya el attı. Zamanında büyük ilgi uyandınp tartışmalara neden olan, ancak sinemasal yönden hiçbir özelliği olmayan, bir dönem moda olan çöl ve lejyon konulanna meraklı Baü sinemasının etkisinde çevrilmiş, bellek yitirme moüfıni işleyen ve oyunculanyla ilgi çeken bir serüven öyküsü. Fikret Hakan ve Belgin Doruk'un başrolü oynadığı. Orhan Günşiray'ın da ilk fılmi olan "Lejyon Dönüşü"- nde Saime Bekbay, Hayri Esen, Halide Pişkin, Pervin Par, Uğur Başaran, Atıf Kaptan gibi ün\üter\a.T.(TV 2,22.40) Çaba* Tıığrurun üniversitede okutmak için elindeki tüm olanaklan kullandığı kardeşi, genç bir bar kadınıyla ilişkiye girip öğrenimini bırakır. Kardeşini bu kadından kurtarmak için ona bir minibüş alan Tuğrul'a bu kez köyün ağası, sevgilisi Sema'dan aynlması için baskı yapar. Ağanm üzerine saldığı adamlanyla tartışırken bunlardan birini yaralayan Tuğrul hapse girer ve tüm yaşamı altüst olur. Yönetmen ve senar- yocu T. Fikret Uçak'ın 1989'da gerçekleştirdiği "Çaba", Yeşilcam formüllerine uydurulmuş sı- radan bir dram avantür örneği. Başlıca rollerde Tuğrul Meteer, Selma Poyraz, Halit Akçatepe oynuyor. (Show TV, 1030) Sultan* Okuma-yazma seferberliği başlatılan bir Ana- dolu köyünde eğitimsiz, evli bir kadın olan Sultan da (Belkıs Akkale) öbür kadınlar gibi okuma-yazma ögrenmeye başlar. Dürüst, ça- lışkan, zeki veakıllı bir kadın olan Sultan'a köy- lüler, muhtar seçimlerinde adaylığını koymasını önerirler. Bu iş Sultan'ın hoşuna giderse de kocası, muhtarlığm kadm değil, erkek işi olduğunu öne sürerek onu engellemeye kalkar. Erdemli ve kararlı bir kadın olan Sultan'sa. kocasından gelen tüm baskılan göğüsleyerek seçime katılıp muhtar seçilir. Şimdi köyün ve yörenin sorunlan, zorlu bir savaşımın içine atı- lan Sultan muhtan beklemektcdir. Yavuz Yalınkıhç'ın 1987"de senaryosunu yazarak yö- netmenliğini yaptığı "Sultan", Türk Halk Müziği sanatçısı Belkıs Akkale için hazırlanmış, daha çok gurbetçilerin yurt özlemlerini gidermek amacıyla türkü kaseti yerine Alman- ya'ya postalanan piyasa işi filmlerden biri. Akkale'nin bol türküleri de var. Sümer Tilmaç, Hayati Hamzaoğlu, Neriman Köksal, Muazzez Kurtoğlu. Yılmaz Erbaş, Sırn Elitaş oynuyor. (Show TV, 16.20) 1957 'Lejyon Dönüşü'ndc Belgin Doruk ve Fikret Hakan oynuyoriar. Asi Komutan (Walker) -19. yüzyılda Latin Amerika'ya bir İngiliz casu- su olarak gelen ve burada büyük biretki yaratarak yer- li halkın sömürüsüne yardımcı olan William VVal- ker'in yaşam öyküsü. Hayati Gille Pontecorvo'nun ünlü fılmi "İsyan-Queimada"da da ele alınan (o filmde Mar- lon Brando canlandırmıştı) ünlü ve gerçek bir serüvenci- nin daha "Ortodoks" yaşam öyküsü. Fontecorvo'nun filminin çekiciliğine sahip değilse de, çeşitli açılardan kendi yapısını kurup kendi soluğunu alan ilginç bir film. Daha önce de birkaç kez küçük ekrana gelmişti. Alex Cox yönetmiş, Ed Harris, Marlee Matlin oynamışlar. 1988 yapımı. 10Ö dk. (in- terStar, 01.35) Marlee Matlin'in oynadtğı "Asi Komutan" tekrarlanıvor, Cüneyt Arkuı ve Süleyman Turan'ın oynadığı "Kanun Adamı" vurdulu -kırdılı filmlerden. Kanun Adamı • • Mesleğinc tutkun avukat Murat (Cü- neyt Arkın), aldığı bir dava üzerinde uğ- raşırken. bazı karanhk işlerinin ortaya çıkacağından ürken yasadışı iş gören ki- şiler onu >ıldırmayı denerler. Başara- mayınca da amansız bir savaşıma giri- şirler. Yoğun işleri yüzünden gönül seriivenlerine vakit ayıramayan yakışıklı avukat. dava araştırması için gittiği hastanede Bahar (Bahar Öztan) adlı güzel bir hemşireyle karşılaşır. Ara- lannda başlayan yakınlık aşka dö- nüşür. Ancak kanun adamı Murat, çok geçmeden yasadışı kişilerin oluşturdu- ğu yeraltı dünyasını karşısında bulur ve bu acımasız İcişilerle savaşıma girişir. Cüneyt Arkın'ın 1985'teyönetmenliğini yapıp, başrolünde oynadığı, Erdoğan Tünaş'ın senaryosundan uyarlanan "Kanun Adamı". avantür sınemanın inandınahktan uzak. vurdu kırdılı, at- raksiyonlu ömeklerinden biri. Süley- man Turan, Gönül Tansel, Hüseyin Peyda. Nilgün Nazlı, Suna Pekuysal, Nubar Terziyan, Tevhit Bilge, Ersun Kazançel oynuyor. (Kanalö, 16.10) Atilla Dorsay'ın yabancı, Turhan Gürkan'ın yerü film değerlendirmeleri:* Sıradan,** İzlenebilir.*** Kaçırmayın, * * * * Başyapıt. Avşar Beyi • Kavuşamadığı seVaiği kız uğruna umutsuz aş- kını dile getirdiği yanık türküler yakan Erzu- rumlu Karacaoğlan'ın öyküsü. 1953'te girdiğj sinemada 300 dolayında önemsiz serüven filmi yöneten Kemal Kan'ın 1974'te senaryosunu yazarak yönetmenliğini yaptığı "Avşar Beyi", Anadolu'ya özgü bir türkücü dramı. Filinin başrolünde "Şirvan", "Gün Akşam Oldu", "Geçmiş Zaman Elbiseleri" gibi fılmlerde de oy- nayan bir dönemin ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Ümit Tokcan var. Bu sanatçıya Fatma Belgen, Ali Şen, Danyai Topatan eşlik ediyor. Türkü sevenler ve Ümit Tokcan hayranlan için. (Teleon,20J0) • Sevgili Harry * (Ach dn Lieber Harry) - TRT bültenine göre: "Özel bir dedektif olan Harry, bir kadının em- nnde, tavşan yanşmasıyla ilgili bir görev alır. Trende rahip kılığına girmiş 2 gangsterle kar- şılaşırlar. vs. vs." Evet işte böyle tavşanlı, rahipli bir komedi sizi ilgilendiriyorsa. ekran başında olun. Mütevefla Louis de Funes'in kimi güldü- rüleriyle tanınan, kendisi de bir süre önce hakkın rahmetıne kavuşan popüler güldürülerin kotancısı iean Girault, bu fılmi bir Alman- Fransız ortak yapımı olarak çekmiş. Ancak De Funes'in yokluğu, kendisini ciddi biçimde his- settiriyor olmalı. Dieter Berben, Jacques Mar- tin, Manfried Lohmann gibi Alman-Fransız kanşık oyuncular rol almış. 1982 yapımı, 80 da- kika. (TV3,21.00) Silah Arkadaşlan^ Kıbns'ta Mücahit olarak savaşmış üç eski arkadaştan biri meyhaneci, biri işadamı, biri de gazeteci olmuştur. Gazeteci olan genç, iş arkadaşı olan bir muhabir kızla birlikte bir ola>ı izlemeye gittiğin- de bir soygun çetesiyle karşılaşır. Bunun üzerine polisle işbirliğine girişir. Yapılan operasyonlar so- nunda. adı önemli bir soygun olayına kanşan bir çete ortaya çıkartılır. L'zun süre birbirlerini gör- meyen silah arkadaşlan yeniden bıraraya gelmişlerdir. Eski günleri anarken. olaylar beklenmedik biçimde gelişme gösterir. Osman F. Seden"in 1977"de Erdoğan Tünaş'ın senaryosundan uyarladığı "Silah Arkadaşlan"nın kahramanlan Kıbns Mücahitleri. Ancak fılmin savaşla ya da Kıbns Banş Harekatıyla pek ilgisi yok. Mücahitlerin İstanbul'daki serüvenlerini anlaıan önemsiz bir soygun- polis öyküsü. Filmin oyunculan Kadır İnanır. Perihan Savaş, Beyk jmamverdi. Eşref Kolçak. Ka- dir Savun. Reha Yurdakul, İlhan Hemşeri. Feridun Küçükakdere. (Kanalö, 19.30) Hüha A>şar. Sevda Ateşi * Annesiz ve babasız Düyümüş bir kız olan Gül- can (Hülya Avşar), yaşadığı kıyı kasabasınm, halkı tarafından sevilip korunmaktadır. Birçok^ isteyeni olduğu halde evlenmemiş olan Gülcan'- la, İcasabaya teknesiyle gelen tayfa Halil (İsmet Özhan), birbirlerini severler. Kasabalılann da onayını alarak evlenip mutlu bir yaşam sürmeye başlarlar. Ancak Halil'in peşini bırakmayan hasımlan. izini sürerek kasabaya gelmişlerdir. Kötü niyetli kişilerin Halil'i öldüreceğini sezinleyen Gülcan. kocasını kurtarmak için onlardan önce davranır. Ertem Göreç'in 1986'- da Erdoğan Tünaş'ın senaryosundan uyarladığı "Sevda Ateşi", piyasa koşullanna göre hazır- ilanmış, aşk. özveri. cinayet, mahpusluk üstüne kurulu melodramatik olaylann sıralandığı sonu kanlı biten beylik aşk öykülerinden biri. Nazlj Birand. İhsan Yüce. Renan Fosforoğlu, İhsan Baysal, Yaşar Şener fılmin oyunculan. (Kanal 6, 22.30) Kwai Köprüsünden Dontiş•* (Return from the River Kvvai) - İkinci Dünya Savaşı'nda, Japonlann tulsağı olan ve onlann isleği üzerine önemli br köprüyü Kvvai ırmağı üzerinde inşa eden İngiliz-Amerikan askerlerin- den bir bölümünü kaçırmakla görevlendirilen bir birliğin serüveni. David Lean'in serüven si- nemasının klasiklerinden olan bol Oscar'lıve dünyaca ünlü fılmi "Kvvai Köprüsü"nün bir tür devamı. Ama garip bir devam fihni bu: Bir kez, ilkinden 30 küsur yıl sonra yapılmış. Sonra da il- kinin ne oyuncu, ne diğer sanatçılar acısmdan hiçbir ismine dayanmıyor. Kısacası. devam fılmi altında birkaç ay önce perdelere gelen, ama so- nuç olarak ünlü bir adın gölgesine sığınmış sıra- dan bir film. Ancak belli ölçüde oyalayıcı olabi- lir. Andrev V. McLaghen yönetmiş, Edvvard Fo\, Donholm Elliett, Tatsuya Makadai, Chris- topher Penn. Timothy Bottoms oynamışlar. 1988 yapımı, 95 dakika. (Show TV, 23.00) UYDULAR RTLPtUS 19.45 RTL Haberler 20.15 Explosiv 20.45 İyi Günler Kötı Günler 21.15 Ikı K.ez Roma 23.00 TV Yıldız 23J0 Gong Show 24.00 Neden Özelhkle Alaska 0 0.50 RTL Haberler 01.00 İnanılmaz Tatb Bır Aile. SAT1 14J0 Kom$ular 15.05 Holel 17.00 MacGv^er 18.05 Hep- sinin Üstüne Gıt 18.45 Biz Güneydekiler 19.15 Bingo 19.45 Sat 1 Haberler 20.00 Dran. Sat 1 Spor 20.30 Şans Çemberi 21.00 Bır Scarlett Aranıyor 21.15 Tirol'daki Aşk 23.05 Polis Raporu 00.45 Son Savasçı O0J5 MacGv^er. PR0 7 07.20 Vegas 08.10 Flıpper 0835 Çizgi Filmler 11.10 Kob- ra 12.15 Melek 14.55 Kdfes 16.30 Kolt 17.15 Tehlıke Çemben 18.05 Çızgı Filmler 20.00 Aşk 22.00 Gece Savaşı Ekibı 00.10 Starsk> ve Hutch 01.10 Petrocellı 02.00 Ha- berler 02.10 Otostopcu EUROSPORT 10.00 Voleybol 12.00 Basketbol 13.00 Futbol ş ş ması 14.00 Olımpivat Oyünlan 16.00 Tenıs 18.00 Futbol Karşılaşması 22.00 Motosporl 22.30 Spor Haberlen 23.00 Spor Magazın 24.00 Boks Karsılaşmalan 01J0 Spor Haberlen. TURK Kalp Krizi «Geliyorum» der KALP Kalbinizi Kontrol Ettiriniz. V A K F I Tel: 275 12 44/45 - 248 58 66 - Fax: 266 47 12 RADYOLAR TRT1 04.55 Açıhş 05.05 Türküler 05.30 Şarkılar 06.15 Gun Başlar- ken 07.00 Haberler. 07.05 Her Şey Bızler İçin 07.30 Haber- ler. 07.40 Günle Geten. 09.40 Arkası Yann 10.00 Haberler 10.05 Onuncu Saat. 12.00 Haberler. 12.10 Hayaün İçınden. 13.00 Haberler 13.15 T Ezgik». 13J0Bölgesel Ya>m 17.00 Haberler. 17.05 Kadın Gözayle. 17.25 Hafıf Müak. 17.35 Haftanın Çocuk Şarkısı. 17.40 Çocuk Bahçesı. 17.55 Bu Dün>a Bızım 18.00 Haberler 18.05 Akşamdan Akşama 19.00 Haberler 19.30 Şarkılar seO>un Ha\alan 20.00 Ço- cuk Müziği. 20.10 Kadınlar Topluluğundan Şarkılar. 21.00 Haberler. 21.02 Radyo Tıyatrosu. 22.00 Türküler 22_» So- lıstler Geçıdı 23.00 Haberler 23.15 Gecenin tçınden. 00^5 Haberlennden Özetler 01.00 Program \e Kapanış TRT2 07.00 Açıhş. Program ve Haberler 07.05 Solistlerden Sec- meler 07.30 Haberler. 07.40 Türküler ve Oyun Havalan 08.00 Sabdh Konsen 08.30 Beraber ve Solo Şarkılar. 09.00 Haberler 09.05 Çocuk Bahçesı 09.20 Ekonomı DergM.. 09.40 Çeşıtlı Müzik 10.00 YorelenmızTurkülenmızve Halk Şunmız 10.20 Edebıvat Dunvamızda Kım Kımdır? 10.40 Türkçe Sozlu Hafif Müzik. 1İ.00 Haberler. 11.05 Şarkıiar. 11.20 Türk Halk Çalgılanndan Ezgıler. 11J5 Hafıf Müzik. 12.00 Sızin İçin Seçtıklenrruz. 13.00 Haberler. 13.15 Ezgıler. 13.30 Ağaçlann Düınden. 14.00 Yabancı Dıl Dersı. 15.00 Haberler 15.05 Şarkılar 15.25 Türküler 15.40 Arkası Yann. 16.00 Mûzık 16.30 Yurtıan Sesler. 17.00 Haberler. 17.05 Günümüzde Caz. 18.05 Tasavvuf Musikıa ve Saz Eserleri. 18J0 Din ve Ahlak. 19.00 Haberler. 19.30 Türküler 2ftOO Yabancı Dil Dersı. 21.00Şarkılar 21J0 Müzik. 22.00 Erkek- ler Korosu. 22J0 Türküler 22.45 Bır Roman Bır Hikaye. 23.00 Haberler 23.15 Soüstlerden Bırer Şarkı. 23J5 Müzıkte İz Bırakanlar 00.55 Haberler 00^8 Kapanış. TRT 3 07.00 Açıhş. Program ve Haberler 07.05 Sabah İçin Müzik. 09.00 Haberler 09.15 Sabah Konseri 10.00 Müzikli Dakika- lar 11.00 Öğleye Doğru 12.00 Haberler 12.15 Mikrofondan Size 13.00 Unutamadığımız Eserler 14.00 Haberler 14.15 Dunyanın Dört Bucağından 15.00 Kuzev, Ülkelennden Mü- zik 15.45 Haftanın Getırdıklen 16J0 Çaz Ustalan 17.00 Ha- berler 17.15 Sizler İçin 18.00 Tempo 19.00 Haberler 19.15 Dunden Yanna Müzik 20.00 Pop Studvosu 21.00 Müzığe Övgu 22.00 Haberlef 22.15 Gökkuşağı 23.00 Opera Saati 24.00 Gece ve Müzik 00.55 Günün Haberlennden Özetler 00^8 Program ve Kapanış AMASYA KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1991 105 E. Hâkim: H. Necaü Aksoy (23657) Kâtip: Sultan Kanar Davacı: Orman lşletme Müdürlüğü Amasya Vekili: Av. Firdevs Göztaş. Amasya Davablar: 1. Fatma Çapkın-Mehmet Çapkın-Habib Çapkın ve arka- daşlan, Ormanözü köyüıAmasya Dava: Kadastro tespitinin iptali. D.Tarihi: 29.11.1990 Parsel No. Ormanözü köyü-1362. 1363. 1371, 1376.1378 Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine mahkememize açıian dava- Basın: nınvapılan açık yargılaması sırasında: Olü davacı Fatma Çapkın mırasçılan Habıb. Mustafa. Şükrii. Osman, Hüseyın Çapkın. Ayşe Koçak. Hamza ve Fatma'dan olma Hanıfe Çap- lun, Âhmet ve Arife'den olma Necıbe. Murat, Çevat. Ze>nep. Recep- Melahat Çapkın ve Mehmet ve Hanıfe'den olma. açık adreslen (espıt edı- lemediğınden dava dılekçesı teblığ edilememiştir. 3402 S Y.nın 28. mad- desi gereğince davada basıt yargılama usulünün uygulanacağı. dava se- bep ve delılleriniz duruşma günü olan 17.10.1992 günü saat 09.00"a dek bır dılekçe ile ya da oturuma gelerek bıldırmez ıseler yokJuklannda yargı- lamanın yapılarak davanın karara bağlanacağı hususu tebligat yerine kaım olmak üzere ilanen teblığ olunur. 49959 SERİK ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1990 384 Davacı DSİ Genel Müdürlüğü'ne izafeten DSİ Antalya Bölge Müdür- lüğü'ncc davalı Boğazak köyünden Hasan Demir aleyhine açmış olduğu tescıl davasının mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda. Serik ılçesi Boğazak köyü 111 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 220 m J '- sinın davalı adına olan kaydın iptali ile taşınmazın 2942 sayılı yasanm 17. maddesi gereğince davacı DSl Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmış olup davalı adına çıkartılan tebligatiann iade edildiğı ve yapılan araşurmada adresı tespıt edılemedığı, mahkemenın kararı davalı- ya teblığ edilemediğı anlaşıldığından mahkeme karannın ilanen tebliğine karar venlmış olup da\alı Hasan Demır'e ilanen karar tebliği yerine ge- çerlı olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18.81992
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle