25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURIYET 8 EYLÜL 1992 SAU 10 TELEVIZYON İ 06.58 Açılış-Gün Ba>lı\or 09.00 SusamSokağı 10.00 Haberler 10.20 Arkası Yann. Yalnızca Maria 10.45TatiIEkranı-I- 13.00 Haberler 13.15 Arkası Yann: İntikam 14.00 Dizı Film: Milyarder Kadın 15.00 Haberler 15.10DiziFilm:Mil>arder Kadın 15.40TatilEkranı-II- 16.10 Susam Sokağı 17.15 Arkası Yann: Sevgı Bağlan 18.00 Haberler 18.10 Fasıl 18.40 TarlamDüştü Yerlere 19.00 GünBatarken 19.25 Belgesel: Bir Başka Zaman 20.00 Haberler veHava Durumu 20.40 Spor 21.00 Mevlid Kandili 22.00 Muza/Ter Birtan 25. Yıl Konseri 23.40 Haberler-Kapanış 17.58 Açılış-TV2\e Geçış j 18.00Çizei Dizi: ' Costa 18.18 Arkası Yann: Yalan Rüzgan 19.03 AkşamBülteni 19.18 Fragman 19.20 Dizi: Muppet Show 19.45 Bir Solist 20.10 Dizi. Karşı Darbe 21.00 Haber Program. 22.00Gece Bültcnı ve İngilizce Haberler • 22.40 Ekonomi Dosyası 23.15 Yerli Drama: Deniz Gurbetçileri 00.10 Kapanış Türki\e 18.13 Açılış-Telegün 19.15 Arkası Yann: Paranın Gücii 20.00 Video Müzik 21.05 Mini Dizi: YazSonu 22.10 Belgesel: Vahşi Doğa 22.35 TVde Tiyatro: Windsor"un Şen Kadınlan 00.45 Kapanış <^rj 19.58 Açılış-Arkası •r^L Yann: Copro Copro tmZl 21.00 DilEğitim Programlan: İngilizce-Fransızea- Almanca 22.30 Belgesel 23.15 Kapanış 14.57 Açılış-Belgesel: Bir Damla Su İçin 15.30 Haberler 15.45 HalkOvunlan 16.00 Dizi: Kuruntu Ailesi 16.30 Haberler 16.50 Susam Sokağı ' 17.20 Türk üDefteri 18.05 Dizi: Fosforlu Cevriye 18.55 Görüntülerle Türkive 19.02 Haberler 19.20 Belgesel: Sessiz Dünyada Gezintiler 19.45 Müzik 20.30 TVde Türk Sineması: Merdoğlu Ömer Bey 22.00 Haberler ve İngilizce-Almanca Haberler 22.45 YanmElma 23.35 Dizi: Aliş ile Zeynep 00.35 Bir Konu Bir Konuk 00.55 Müzikli Dakikalar 01.15 YaşayanŞiir 01.45 Kapanış Programlan 12.20 Evve Kadın 12.40 Çocuk Kuşağı 13.10ÇizgiSpot 13.30 Müzik 14.00 Habcrler veHava Durumu 14.15 Yayın Anonsu 14.16 Drama: Yann Artık Bu Gündür 15.51 Müzik 16.51 TVde Türk Sineması: BüvükÖç 17.16 TanmSpot 17.21 Anadolu'dan Görünüm 17.56Çarşamba Gününün Programlannın Taniümı 18.00 TRT-2'ye Geçiş 07.00 İyi Günler Türkive 09.50 Pembe Dizi: • Yaşadığımız Günler 10.40 Komedi Dizisi: Yuva 11.10 Komedi Dizisi: Tatlı Cadı 11.35 Komedi Dizisi: Radyo İstasyonu 12.00 interStarHaber 12.10 Dizi: San Francisco Sokaklan 13.00 Pembe Dizi: Sevgi Işığı 13.50 Pembe Dizi: Başka Bir Dünya 14.40 Star Dizi: Hanedan 15.30 Çizei Film: RüyaTaşı 16.00 Çizgi Film: Taş Devri 16.30 Çizgi Film: Sevimli Hipopotam 17.00 İnterStarHaber 17.10 Pembe Dizi: Cesür ve Güzel 17.35 Pembe Dizi: Asi 18.00 Komedi Dizisi: Jefferson Ailesi 18.30 Polisiye Dizi: Magnum 19.30 interStarHaber 20.00 Komedi Dizisi: Portatif Hüse>in 20.30 Her Gün Yüz Milyon 20.45 Sah Pazan: I. Bölüm 21.55 İzleKazan 22.10Sah Pazan: II. Bölüm 22.30 Laf Lafı Açıyor 23.30 Mini Dizi: Çinli 00.20 Yasemin 00.30 interStarHaber 00.40 Star Dizi: Hanedan 01.30 Sinema: Doktor Detroit 03.10 Dizi: Magnum 03.55 Komedi Dizisi: Yuva 04.20 Komedi Dizisi: Radyo İstasyonu 04.45 Komedi Dizisi: Mesai Saatleri 05.05 Çizgi Film: Rüya Taşı 05.30 Hastane Günlüğü 06.15 Pembe Dizi: Bütün Çocuklanm 07.00 Yerh Klipler 07.30 Çizgı Film: Uzay Şövalyeleri 07.55 Çizgi Film: Süperler 08.20Çizgi Film: Hol!ywood Yaramazlan 08.45 Çizgi Film: Karate Kats 09.10 Çizei Film: Kedi Feüx 09.30 Yerîi Klipler 11.10 Mini Dizi: Dört Küçük Kadın 12.00 Mini Dizi: Gelecekte Yaşam 12.50 Yerli Klipler 14.30 Dizi: Hava Kurdu 15.20 Komedi Dizisi: Karşı Şov 15.50 Pembe Dizi: Dünya Döndükçe 16.35 Pembe Dizi: Gecenin Sının 17.00 Çizgi Film: Hayalet Avcılan 17.30 Çizgı Film: Uzay Şerifi 18.00 Kahraman Damat 18.30 Şen Dullar 19.00 Ana Haber Bülteni 19.20 Aile Bağlan 20.10 MaVi Muammer 20.50 Türk Sineması: Kaflcas KartalıAslanBey 22.10 Vatandaş Âhmet Efendi 22.40 Şifreyi Bil Arabayı Al 22.55 Haber 23.05 Hava Kurdu 23.55 Dört Küçük Kadın 00.45 Karşı Şov 01.15 Gelecekteki Yaşam 02.05 Diana Ross Konseri 03.10 Gülen Ayva Ağlayan Nar 03.40 OlayYerinde 04.05 Sinema: Cartouche 06.00 Kimse Durduramaz 06.30 Şen Dullar 08.00 Aerobik | 08.10Çizgi Dizi: An Ma>a 08.30 Çizgi Dizi: Robotech 08.55 Çizgi Dizi: Gökkuşağı Gölü 09.15 Çizgi Dizi:Zorro 09.35 Çizgj Dizi: Rambo 10.00 Müzik: Pop-Hit 10.30 Türk Sineması: Acı 12.00 Pembe Dizi: Tüp Bebek 12.50Müzik: MevlidÖzel 13.35 Pembe Dizi: Aşk Fırtınası 14.20 Pembe Dizi: Zengin Ama Yalnız 15.15 Pop Müzik: Rock Saati 15.50Çizgi Dizi: Uzay Dev riyesi 16.20Türk Sineması: Hz. Yusuf 17.50 Pembe Dizi: Teksas 18.40 Pembe Dizi: Pembeli Kadın 19.25 Yanşma: Süper Aile 19.55 Haber 20.05 Plastip Shovv 20.10 Yanşma: Çarkıfelek 20.45 Türk Sineması: Baba Bizi Eversene 22.20 Yerli Komedi: Zeki-Metin"ce 23.05 Haber 23.10 Plastip Show 23.15Spor:3. Devre 00.15 Dizi: Gecenin Sıcağında 01.05 TuttiFrutti 02.00 Kapanış 13.00 Video Klipler 14.00 Bale 15.10 Sirk KANAİ « 16.10Türk Sineması: Sabahsız Geceler 17.40 Sinema: Panter II 19.20 Haberler 19.30 Türk Sineması: Yıkıhş 21.00 Sinema: Herşey Serbest 22.30 Türk Sineması: Seni Sevijorum 24.00-02.00 Video Klipler SAMSUN 2. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1992/485 Davacı Sebahattin Buldu tarafından, davalı Bahriye aleyhine Samsun 19 Mayıs Mah. pafta 11, ada: 521, parsel: 9'da kayıtlı bulunan taşın- mazın satılarak ortaklığın giderilmesi için dava açılmış olup, davalı Bahriye'nin adresi tespit edılip kendisine tebligat yapılamadığından adı geçene duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilraiştir. Yukarıda dava dilekçesi özetlenen dosyanın duruşması 29.9.1992 gflnü saat 09.00'da olup iş bu ilan gazetede yayımlandıgından itiba- nm 7 gttn sonra Bahriye'ye tebliğ edjimiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. Basm: 50014 'Merdoğlu Ömer Bey' Kültür Bakanlığı'ndan teşvik ödülü almıştı EkrandaTürkfilmlerigünü Merdoğlu Ömer Bey TRrNINICINDEN MAHMÜT T. ÖNGÖREN Taşra kökenli gelenekçi ve varlıklı bir ailenin oğlu olup bir yayın kuruluşunu yöneten Ömer (Mahmut Cevher). mutluluğu giderek aile dışı ilişkilerde arayarak. kansı Hanife'yi (Necla Nazır) aldatmaya başlar. İlişki kurduğu kadınlann iîki, Gülperi (Ayşegül Ünsal) adlı basit birpavyon şarkıcısıdır. Daha sonra eski okul arkadaşı Cem'in sayesinde girdiği entel çevrede bu kez İpek (Yaprak Özdemiroğlu) adlı amatör bir tiyatro oyuncusuyla ilişki kurup şarkıcıyı bırakır. Çâlıştığı kurumun durumu kötüleşip ailesi onu işten uzaklaştırmaya kalkınca ruhsal bir bunalım geçirir. Bohem bir ressama kapılan İpek'in de onu terketmesi üzerineyıkılmış biçimde e\ ine dönen Ömer, kansını bulamaz. Yıllardır kocasının başka kadınlarla ilişkisini bilen Hanife, onun yitirilmiş bir koca olduğu inancına vararak evi terkedip gitmiştir. TRT'den sinemaya gelen Yusuf Kurçenli'nin 1986'da Ayşe Şasa'nm senaryosundan uyarladığı "Merdoğlu Ömer Bey", kırsal kökenli, evli, çocuklu, aydın ve varhklı genç bir adarrun kişilik arayışı içinde kabuğundan çıkarak özendiği entel ve bohem çevreyle, kendi yaşantısı arasındaki çelişkileri ortaya k o y u y o r - KenanDa- vutoğlu'nun görüntülediği, özgün müziğini Cem İdiz'in yaptığı fîlmde Meral Orhonsay, Savaş Dinçer, Suna Pekuysal, Erdinç Akbaş, Ani Ipekkaya, Ali Sağıroğlu da oynuyor. (TRT52030) Acı * Babası belli olmayan. küçük yaşta ıslahevine giren. annesi kötü yola düşen ve oğlunun bunu öğrendiğini anlayınca da intihareden Emrahınyaşamı acılar içinde geçmektedir. Aile sevgisinden uzak olarak büyü>en Emrah, kendisine yeni bir yaşam kurmak ve ayakta kalabilmek için vargücüyle büyük birsavaşım verecekür. "Arabesk'in Prensi" olarak anılan Küçük Emrah için • yapılmış, bu sanatçıyı şarkılan ve görüntüsüyle perdeye getiren "Acı", keder ve acı saçan, gözyaşı akıtıp duygu sömürüsüneyönelen tipik ara- besk melodramlardan biri. Görüntü yönetmeni Kaya Ererez'in yönetmenliğe soyunduğu, Erdoğan Tünaş'ın kaleminden çıkmış bu yapımda Şehnaz Dilan. Elif Onat, Mine Sun, Süleyman Turan, Günay Girik, Yusuf Çetin, Bayram Ilknurda oynuyor. (Show TV 10.30) Eylöl Mahmut Cevher ve Necla Nazır "Merdoğlu Ömer Bey" filminin iki kozu. Sabahsız Geceler * Ertem Göreç'in 1968'de yönetmenliğini yaptığı, Peyami Safa'nın Server Bedi takma adıyla yazdığı aynı adlı romanından uyarlanan "Sabahsız Geceler" filminde şiddetsahnelerinindeyeraldığı psikolojik boyutlu bir aşk öyküsü işleniyor. Enem Göreç. Berker İnanoğlu fırmasına ucuz olsun diye "Sabahsız Gecelefle birlikte "Kalbimin Suçu"filminiiçiçeçekti. Her ikifilminbaşrolünde Kartal Tibetoynadı. İkisiningörünlü yönetmeni de Nejat Okçugil'di. "Sabahsız Geceler"deçeyrek yüzyıl öncejön oynayan günü- müzyönetmenlerinden Kartal Tibet'e, şimdi sinemanın uzağında kalan tiyatro kökenli Sema Özcan eşlik cdiyor. (Kanal616.10) Bir kıyı kasabasında Salih Reis'in teknesinde tayfahk yapan Yaşar(Yaşar Alptekin). bir gün tatil için bir grupla oraya gelen Sibel (Melike Zobu) adlı zengin \e şımank bir kızın ilgisini çeİcer. Çevresindekilerdenhcr zaman farklı olmağa özen gösteren Sibel. gücünü kanıtlamak için yoksultayfayakarşıâşıkrolü oynamağa b*aşla> ıp onu yüreklendinr. Amacı Yaşar'ı kendisine aşık etmek, sonra da onunla alay ederek aynlmaktır. Ancak bu oyun hiç de Sibel'in umduğu gibi gitmez. Çünkü zengin. kültürlü, her istediğini elde etmeye alışmış şımank kız, bu saf ve temiz Anadolu çocuğunda kendinde olmayan birçok üstün yetenek görmüş ve ona büyük bir aşkla bağlanmıştır. Şımank kızın. gururunu kırdığı tayfa tarafından kaçınlmasıyla gerilim doruğa tırmanır. Orhan Elmas'ın 1987'deSafaÖnal'ın senaryosundan uyarladığı "Seni Seviyorum", toplum yaşantımızda iki ayn sınıf arasındaki karşıthğı vermesi beklenirken. inandıncılıktan hayli uzak birçizgidegclişiyor. Elmas'ın klasik anlatımıyla doğal görüntüler içinde çckilen yapımda Nazlı Birand. Ekrem Dümer. Ze> nep Erman. Perihan gibi oyuncularda var. (Kanalö 22.30) Baba Bizi Eversene •* Bir fabrikanın idare bölümünde çalışan ve en büyük tutkusu müzik olan Banş (Banş Manço), aşık olduğu patronunun Avrupa'da öğrenim görmüş güzel kızıyla (Meral Zeren) evlenmeye kalkışır. Kızın ağabeyi sevgilisinden evlilik dışı bir çocuk sahibi olunca. bebek de elden ele dolaşarak sonunda Banş'ın üstünde kalır ve bu yüzden ortalık iyice kanşır. Oksal Pekmczoğlu"nun 1975'te Ahmet ÜsteJ'in senaryosundan uyarladığı "Baba Bizi E\ersene". hafif müzik şarkıası ve bestecisi. TRT'nin de "Evliya Çelebi'si" Banş Manço'nun sinemadaki ilk filmi. Manço'nun 17 yıl önce popüler şarkılannı da duyuran bol şamatalı, gürültülü. eğlenceli birgüldürü. Hulusi Kentmen, Serpil Nur. Bilge Zobu, Diler Saraç, Ali Cağaloğlu. Sinen Ecer bu sudan filmi renklendirmeye çalışıyorlar. (Show TV, 20.45) Büyük Oç * * Soyluluk düşkünü zengin Arif Çamlızade'nin(Kadri Eroğan) iki çocuğundan çapkın ve uçan oğlu Adnan (Tunç Oral), evin evlatlık kızı Gülten'e (Sezer Güvenirgil), Avfupa"da öğrenim gören akıllı kızı Yasemin (Zeynep Aksu) da ailenin şoförü Ömer'e (Yılmaz Durujâşıkolur.Otoriterbaba, oğlunun gizliceevlendiği Gül- ten'le. meyhanedeolay çıkanp gazetelere geçen kızının sevgilisi şoför Ömer'i evden kovar. Askeregittikten sonra ölüm haberi gelen Adnan'ın çocuğunu doğuran Gülten, kendini asar. Yasemin, Ömer'e kaçmak isterken birotomobil kazasında kötürüm olur. Sonra da Ömer'den bir oğlu dünyaya gelir. Ömer, Gülten'in kapı önünebıraktığı kızı Lale'yi alarak İzmir'egiderveşoförlük yaparak onu büyütür. Ömer'i dayısı olarak bilen Lale ile Ömer'in oğlu Turgut, yıllar sonra üniversiteyegiderken tanışırlar ve birbirlerine aşık olurlar. "Büyük Öç", rastlantılar üzerine kurulu, bir olaylar karmaşası içinde geçen, soyluluk düşkünü babalanyla, değer yargılan farklı çocuklannın öyküsünü anlatıyor ( TRTGAP 16.51) Eylül gelince şöyle bir dururum. Içimi hüzün kaplar. Kış yaklaşmaktadır. Ama beni hüzünlendiren beş kişinin anısıdır: Yılmaz Güney, Ruhi Su, Erkan Yücel, Turan Dur- sun ve DidarŞensoy... İlk üçüyle tanışırım. Didar Şensoy'la hiç karşı karşıya gelmememe karşın, onu da ilk üçü gibi severim. Hepsi ya- şamlannda düşüncelerinden ve uğraşılarından ötürü acı çekmiştir. Birincisidostumdurveeşsizbirsinemacı... Ikin- cisi ise müziğine hayran olduğum ve saydığım bir sa- natçı... Diğeri, mükemmel bir tiyatro ve sinema oyuncu- su... Turan Dursun, eski bir TRT'ci ve amansız bir araştı- rmacı... Didar Şensoy ise hak ararken sokakta can veren bir ana... Salt kendi çocuklannın değil, herkesin anası... Eylül, bu insanlarımızın aramızdan ayrıldığı ay... Eylül bu nedenle beni üzer, duygulandırır ve düşündürür. Eylül gelince şöyle bir dururum. Düşünürüm. Bu insan- larımız yaşasaydı şimdi daha mı mutlu olurduk? Sonra an- larım ki bu insanlarımız yaşamaktadırlar. Resmi çevreler hala onların adını anmaz, onlar için anma törenleri düzenlemezler. Radyolar ve televizyonlar hala onlardan söz etmezler. TRT, hala Yılmaz Güney film- lerine yer vermekten kaçınır. Ruhi Su'nun müziği hala rad- yolarda ve televizyonlarda çalınmaz. Erkan Yücel için hala özel izlenceler yapılmaz. Bugün TRT yönetimindekilere sorsanız, Didar Şensoy'un kim olduğunu, ne yaptığını, nasıl öldüğünü bilir mi? Biliyorum, şimdi aranızda "Bırak, resmi çevreler onları anmasın. Bu insanlar onların değil, bizimdir. Zaten onlar anarsa ayıp olur. Bizler anıyoruz hepsini, kana kana" di- yenler var. Evet, hepsini tüm özlemimizle, tüm yüreğimizle, tüm beynimizle anıyoruz. Onları ve onlar gibi, aramızdan yitip gitmelerine karşın gönlümüzü ve aklımızı doldurmaya de- vam eden diğer insanlarımızı... Ama artık bizim insanlarımıza sahip çıkmak için dev- letin, hükümetin ve tüm o "büyüklüğü"nden ve "yüceliği"- nden söz edile edile bitirilemeyen resmi güçlerin biraz kıpırdanması, kımıldaması ve ayağa kalkması gerekiyor. Çünkü insanlık yavaş yavaş elden gidiyor. "Devlet şefkat- lidir" demekleolmuyor. Devleti yönetenlerin, devleti koru- yanların, devletin "yüceliği'nden söz edenlerin sözlerinin sözde kalmaması gerekiyor. Yılmaz Güney, Ruhi Su, Erkan Yücel, Turan Dursun, Di- dar Şensoy gibi insanlara devletin sahip çıkması, bu in- sanların anısına ve değerine hiçbir şey katmaz. Ama dev- lete katar. Bu beş kişi yaşamfarında sık sık devletle çatıştılar. Za- ten bu çatışma sonucunda çoğunun önüne yaşamı engel- leyecek yasaklar çıkarıldı. Tedavi için yurtdışına gitmek is- teyen Ruhi Su'ya pasaport verilmeyişini anımsayınız. Bir pasaport verilmesiyle "vatan" kurtulmazdı. Ama bu gibi bir davranış, devletin taa Güneydoğu'daki poli- tikasının bile değişmesine yol açabilecek bir anlayişın ye- şerdiğini belirtmeyeyetebilirdi. Bugün böyle davranışlara ne çok gereksinimimiz var. Kim oraya buraya bomba konulmasını onaylayabilir? Kim otobüslerin, vapurların, binaların kundaklanması- ndan bir kazanç umabilir? Kim insanların evlerinin tahrip edilmesini ya da yerinden yurdundan edilmesini hoşgö- rüyle karşılayabilir? Evet, teröre lanet. Teröriste de... Ama terörü oluşturan ve teröristi yaratan nedenler salt karşı ta- rafta mıdır? Devletin katılığının, sertliğinin ve acı- masızlığının bu işte hiç mi rolü yoktur? Devletten gelen tüm baskılara, kısıtfamalara ve yasakla- ra karşın eylülde yitirdiğimiz beş kışi gerçekten de hala yaşamaktadırlar ve yaşamayı sürdüreceklerdir. Devletin baskısına karşı direndikleri, birer kahraman oldukları için değil yalnız... "insan" oldukları için. Baskıcılara, yasakçılara, işkencecilere yolları açanların yerine gelenler ya da gelecekler eğer "insan" olmayı be- ceremezlerse, daha çok sorunla uğraşır Türkiye. Eylülde yitirdiğimiz beş "insanımız'ın uğraştığı gibi... GİDERAÜAK Y4ŞARKEN Vedat Günyol 10.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-Istanbul Ödemeü gönderilmez. Arilla Dorsay'ın yabancı, Turhan Gürkan'ın yerli film değerlendirmeleri:* Sıradan.** İzlenebilir.*** Kaçırmayın, * * * • Başyapıt. U\DULAR RTLPLUS 16.00 Chef 16.55 Chips 17.45 Us Open'92 19.00 Gelinler Geçidi 19.45 RTL Haberler 20.45 İyı Günler Kötü Günler 21.15 Hellinger Kanunu 23.00 Exp!osıv 24.00 Nınja-Cops 00.50 RTL Ha- berler 01.00 tnanılmaz Tath Bir Aile. SAT1 19.45 Sat I Haberler 20.00 Dran Sat 1. Spor 20.20 Şans Çemberi 21.00 Bir Scarlett Aranıyor 21.15 Kotch 23.15 Alien 01.20 Sat 1 Haberler 01.25 MacGyver 02.25 Firarda. PR0 7 08.10 Devlet Gezegeni 09.00 Flipper 11.00 Tehlike Çemberi 13.00 Kjrk Vagon 14.45 Starsky ve Hutch 16.30 Kobra 17.20 Tehlike Çemberi 18.10 Çizgi Filmler 20.00 GrafTen Bobby 22.00 Kafes 23.55 Starsk> ve Hutch 00.55 Petrocelli 01.45 Haberler. EUROSPORT 10.00 Voleybol 12.00 Futbol Karşılaşması 13.00 Atletizm 15.00 Basketbol 16.00 Motosiklet Yan- şlan 18.00 Boks 19.00 Futbol Karşılaşması 20.00 Voleybol 22.00 Sörf 22.30 Spor Haberleri 23.00 Tekme Boksu 24.00 Boks Karşılaşması T U R K Kalp Krizi «Geliyorum» der KALP Kalbinizi Kontrol Ettiriniz. V A K F I Tel: 275 12 44/45 - 248 58 66 - Fax: 266 47 12 RADYOLAR TRT1 M.55 Açılıs 05.05 Turkuler OSJO Şarkılar06.15 Gün Başlar- ken 07.00 Haberler 07.05 Her Şe> Bizler İçin 07.30 Haber- ler. 07.40 Günle Gden. 09.40 Arkası Yann. 10.00 Hdberler. 10.05 Onuncu Saal. 12.00 Haberler 1110 Hd\atın Içınden 13.00 Haberler. 13.15 T EzgOef. 13J0 Bölgesei Yayın. 17.00 Haberler. 17.05 Kadın Gö^üvle 17.25 Hafif Möak. 17.35 Haftanın Çocuk Şarkısı 17.40 Çocuk Bahcesı. 17J5 Bu Dünya Bıam 18.00 Hdberler. 18.05 Akşamdan Akşama 19.00 Haberler. 19J0 Şarkılar ve O\un Havalan 20.00 Ço- cuk Müziğı 20.10 Kadınlar Topluluğundan Şarkılar 21.00 Haberler. 21.02 Rad\o Tı>atrosu 22.00 Türküler 22J0 So- hstier Geçidi 23.00 Haberler 23.15 Gecenin İçınden. 00.55 Haberlennden ÖzetlerOl.OO Program ve Kapanış TRTZ 07.00 Açılış. Program ve Habcrler 07.05 Solıstlerden Seç- meler 07.30 Haberler 07.40 Türkuler ve O>un Havalan. 08.00 Sabah Konsen 08.30 Beraber ve Solo Şarkılar 09.00 Haberler. 09.05 Çocuk Bahcesı 09.20 Ekonomi Dergisı. 09.40 Çeşıtli Muzık. 10.00 YörelennuzTürkülenmuveHalk Şunmız 10.20 Edebıvut Dunvamızda Kim Kımdır? 10.40 Türkçe Sözlıi Hdllf Müak 11.00 Haberler. 11.05 Şarkılar 11.20 Türk Halk Çalgılanndan E^giler 11J5 Hafif Müak. 12.00 Sıan tçın Sectıklerimız. 13.00 Haberler. 13.15 Ezgıler. 13J0 Ağaçlann Dründen. 14.00 Yabancı Dıl Dera. 15.00 Haberler 15.05 Şarkılar 15.25 Türküler 15.40 Arkası Yann. 16.00 Muzjk. 16.30 Yunıan Sesler. 17.00 Haberler 17.05 Günümüzde Caz. 18.05 Tasavvuf Musıkısı ve Saz Eserlen 18J0 Din ve Ahlak 19.00 Haberler. 19J0 Türküler 20.00 Yabancı Dıl Dersı. 21.00Şarkılar 21J0 Müzık 22.00Erkek- ler Korosu 22.30 Türkuler 22.45 Bir Roman Bir Hikaye 23.00 Haberler 23.15 Solıstlerden Birer Şarkı. 23.55 Mûakte Iz Bırakanlar 0055 Haberler 00.58 Kapanış. TRT 3 «7.00 Açılış. Program ve Haberler 07.05 Sabah için Müzik. 09.00 Haberler 09.15 Sabah Konsen 10.00 Müzıklı Daluka- lar 11.00 Öğleye Doğru 12.00 Haberler 12.15 Mikrofondan Sıze 13.00 Unutamadığımız Eserler 14.00 Haberler 14.15 Dünvanın Dört Bucağından 15.00 Kuzey Ülkelennden Mü- zik 15.45 Haftanın Getırdıklen 16J0 Caz Ustalan 17.00 Ha- berler 17.15 Sızler İçin 18.00 Tempo 19.00 Haberler 19.15 Dünden Yanna Mûzık 20.00 Pop Stüdvosu 21.00 Müziğe Övgü 22.00 Haberler 22.15 Gökkusağ 23.00 Opera Saati 24.00 Gece ve Müzik 00.55 Günün Haberlennden Özetler 00.58 Program ve Kapanış Kültör • Sanaff 232 64 26 • 230 21 87 "" •IBEYOGLU SİNEMASI 251 32 40) i f H i ı 1979'da ortaya çıktı. 1986'da yokedilöi. 1992'de korktılanmızın en kötiisü gerçek oldu. Geri geldi. 11 Eylül'de Sinemalarda rtotmt* DAVID FINCHER m BU FlLM HAYATINIZI DEĞfŞTlREr.EK. îsleyetılere piytutgo lnleti nrrntığtun ... Yöu : GEORGE <İALL<> 2. HAFTA fttSİTC (247M47) M.00-13.3&U.0018.45 21 45 •«y^kı DÛNYA (2520)42) fiOO-14.15-16.aO-l8.45-2J 15 KoUıâyU (3360050) U00-m»1500-170O-190O-210O İ 8. HAfTA kyeğiu SİNEPOP (251117i) 12.00-1415-16 30-18 45 2) 00 CteUfU-4 (5162640) II »l3Jfrl4»U302100 DEMIR KARTALLAR - 3 3. HAFTA Peo*05U! {390D9&9J 12 00 14.3D-J7.15-71_30 YAZ ŞENIİĞÎ 6 MET. UST.'ÜN SEÇTlKLERl ROBIN WILLIAMS ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ PETER WEIR 12.15-14.30-16.45-19.00-21.15 2/9 1992 tarihli 72140 nolu Valilik izniyle ÖZEL ORKESTRA EŞLİĞİNDE AHMET KAYA KONSERİ 8 EYLÜL SALI Saat 20.30 HARBİYE AÇIK HAVA TİYATROSU Bilet Salış: Vakkorama Taksim 25115 71 Vakkoratna Suadıye 350 «7 42 "akııkoy Karya Sineması 542 11 72 Kartal H.AIıYucelK.M. 353 37 78 Bılgı ıçın : İMGE ORGANİZASYON 354 92 44 BILETLERNL'MAHALIDIR UluslararasıBilardo TurnuvasıBaşhyor!.. EfesPılsen GıandPm, uçüncu yılında... Dunyaca unlubüaıdo ustalan İstanbul'da Blomdahl, Ceulemansjaspers, SangLee, Zanetü, Dıelıs, Bıtahs, Comon, Saygmer ve Kaıatay Bemeler 10Eylül'de başkyor, buyukûnal 13 Eylül'de Büaıdo yu ızleyın! E F E S P İ L S E N GRAND PRIX'92 îstanbul UlusUrarası Bilardo Turnuvas' 10-13Eylui 1392, saat 1000 istanbulHûtonComeımon andExhıbaxmCenter katküanyla Bıleüer salongmşında fflllÜN "ILI» REKLAM FllMl 0AĞITIM1ND A 249 50 33 Sinema Tiyatro Gösteri 232 64 26 23O 21 «7 T.C. ESKİŞEHİR ASLİYE2.HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO: 1990/576 Davacı Mehmet Tasasız veki- li Av. Tahsin Bezek tarafından davalılar İsmail Rey, Hanife Rcy, Fadime Rey, Seyfı Rey, Mustafa Rey aleyhine açılan ıslah davası nedeniyle; Adresi tespit edilemeyen dava- lılar Mustafa Rey, Hanife Rey, İsmail Rey'in duruşmanın bıra- kıldığı 23.9.1992 çarşamba günü saat 11.30'da mahkememiz du- ruşma salonunda hazır bulun- malan veya kendilerini bir vekil- )e temsil ettirmeleri, aksi haide duruşmaya yokluklanrıda devam olunacağı ve karar verileceği da- valılar Mustafa Rey, Hanife Rey ve Ismail Rey'e dava dilekçesi ve duruşma günü davetiyesi tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur. Basın: 49987 \ulus cu/danııııı kavbeıum. Hukumsüzdur SE.\GL.\ AKAR Nüfus cüzdanımı ve SSK kartımı kaybettim. Hukümsuzdür. YÜCEL KURT
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle