24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyel Göreceksiniz... Siz de kredi karhnızı değiştireceksiniz! P A M U K B A N K P I I I I K I 8 EYLÛL 1992 SAU6 a YIL / SAYI 24443 / 3000 TL. (KDV ıçinde) KURUCUSU YUNUS NAPİ (1924-1945) BAŞYAZAM- NADİR NADİ (1945-1991) Adliyılınaçılışmdakonuşan YargıtayBaşkanının AnayasaMahkemesınieleştirmesitartışmayayolaçtı Yargıda demokrasi kavgasıOcakcıoğlu'nun kaygıları • Her organ gıbi Anayasa Mahkemesi de hata edebilir. Konuyu mutlaka anayasa deği- şıkliği ıhtiyacı içinde çözumlemek, hukuk devleti ilkelennı zedeler. • Yeni ceza muhakemeleri usul kanunu ta- sarısını, devletin ülkesi ve milletiyle bölün- mez bütünlüğünü koruma açısından büyük kaygı ile karşıladığımı ifade etmek isterim. • Türkçeden başka hiçbir dil Türk vatan- daşlanna anadilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. mi5.Sayfada Ocakçıoğlu Özden Özden'in yanıtı • Anayasayı yorumlamak ve uygulanması zorunlu sonucu belirlemek yetkisi Anayasa Mahkemesi'ne verilmiştir. Anayasa Mahke- mesi'ne akıl vermek kimsenin hakkı değil. • Ocakçıoğlu, yargının sorunlannı yargıçla- nn aylıklan sorununa indirgedi. • Ocakcıoğlu'nun konuşmalan, yargının iş- levlen ve yapısına ılişkin bilgısinde unutma- lar olduğunu göstermektedir. • Anayasal organlar anayasayı çığnerse her- kesin yapmayacağı şey yoktur. miS.Sayfada Ocakçıoğlu'na tepkiler • Sav: Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu'nda yapılacak değişiklikle- re hukukun selameti için, insan hak ve özgürlüklerinin, demokrasinin se- lameti için evet denmelidir. • DemİPel: Hükümet eleştirilmek için var. Biz eleştirilere açığız. • Oktsyi Konuşmanın Yargıtay adına yapılmış olması beni üzdü. Ceza muhakemeleri usul kanunu tasansına, demokrasi- nin gerçekleştirilmesi için gereksinim duyulmuştur. miS.Sayfada CHPde genel başkanlık düğümü• GözteP II bafkanlann çavrMI Deniz Baykal'ın "İl başkanlan genel başkan adayını teke ındirecek olurlarsa bu karann gereğini yapacağım" demesi üzerine gözler bugün toplanması beklenen il başkanlanna çevrildi. Altınel Oteli'nde önceki gün yapılan toplantıdan sonra dün bir bildiri yayımlandı. Güneş tarafmdan açıklanan bildiride, "Geçici kaydıyla zayıflatılmış, temel ıddialannı ertelemış, mütereddit bir model, CHP'nin kuruluş amacıyla bağdaşmaz" denildi. • İSIMİ1 Ce« Nasıl bir CHP? Her şeyden önce, ^adece soldaki yenileşme ihtiyacını değil, sıyasetin genehndeki > enıleşme ıhtiyaanı karşılayacak bir CHP. Toplumda ve siyasette eksikliği olan bir yenileşme faktörü nıteliğiyle CHP. Siyaseti oluşturan kurumlardan hiçbiri, toplumdan yeterli güveni, yeterlı savgıyı göremiyor. Türkiye'nin siyaset kurumu devleşen sorunlanna çözüm olamıyor. Böyle bir ortamda, yenıleşmenin sözcüsü, değişimin bayraktan olabılen birCHP. Denktaş Ankara'ya geldi: Haklaraııızı savunuyoruz • Dışişleri Bakanı Çetin, Denktaş ile görüştükten sonra gazetecilere yaptıgı açıklamada, Kıbns halkı- nın yarannı ve güvenliğini sağlamayan zoraki bir çözümü, çözüm saymaya dünyanın hakkı olmadı- ğını söyledi. Çetin, "Çözüm gibi duran, fakat aslın- da çözüm olmayan zoraki çözümlerin" kabul edile- meyeceğini belirtti. • Denktaş, "Temizleme kampanyasının 1963'ten 1974*e büyük bir pervasızlıkla Rumlar tarafından yürütüldüğünü, New York Times çok iyi bilmektedir. Kendi gazetelerinin sayfalannda temizleme kampanyasının korkunç hikâyeleri vardır."dedi. M9. Sayfada Sümerbank'a Çifler fortnülü • Hükümet KİT reformuna Sümerbank ile başlı- yor. Sümerbank'a öncelikle Avrupalı talip arayan Devlet Bakanı Tansu Çiller, Türk ve Alman tekstil- cilerden Sümerbank'ı pazarlamalannı istedi. • Eximbank kredilerini 10 puan düşüreceklerini söyleyen Tansu Çiller, ihracatçılara KDV ödemele- rinin hızlandınlacağı sözünü de verdi. B7. Sayfada ŞEKER VE ÇÎMENTOYA ZAM • 75. Sayfada " Trafik canavarına 25 kurban daha • Dün yollar yine kana bulandı. Yurdun değişik yerlerinde meydana gelen trafik kazalannda 25 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı. Gaziantep-Adana Kara- yolu'nun 58. kilometresi Nurdağ ilçesi yakınlann- da hatalı sollama sonucu bir yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı. Kazada 12 kişi yaşamını yitirirken, 6'sı ağır, 14 kişi de yaralandı. M3. Sayfada • Ayiin 6âven GftrkM CHP'nin açılması adeta SHP'nin bıtmeyen vedinmeyen "kurultay rövanşlan" ndan birine dönüştürüldü. Bu, doğal olarak serinkanlı. yapıa ve uzlaşmacı bir dıyaloğun ve çözüm arayışının serpilmesini önemli ölçüde engelledi. Halkın sol politik kadrolara olan güveni bir kez daha zedelendi. SHP. bir demokrasi ayıbını kaldırmanın haklı övgüsünü almak yerine bir kötüleme kampanyasının odağı halinedönüştürülmek istendi. B5. Sayfada Spartakus rolünü 1980 galasından beri oynayan başbalet Vladimir Komkov karısı Frigya rolû nü7yıldıroynayanbaşbalerinaInessaDuskeviçik. (Fotoğraf: ÎBRAHtM GÜNEL) Spartakus buakşam yineisyan ediyor • BuakşamAKM'de Jvlinsk Balesfnin şöleni j var. Bale grubu, Yapı y k d i Bankasfnın48. kuruluş yıldönümü nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi'nde üç özel gösteri sunacak. BAHARATLAMAZ BDT'nin batısında yer alan Beyaz Rusya Cumhuriyetı'- nın başkenti Mmsk'ten büyük bir klasık bale ekolünü görme- mizı sağlayan Yapı Kredi Bankası, 48. yıldönümünü Mınsk Balesınm üç özel gös- tensı ile kutluyor (bugün, per- şembe ve cuma). Yıne AKM'- de, cumartesi akşamı Kalp Vakfı yaranna 4. gösteri yapı- lacak. Haçaturyan'ın müziği ile başkoreograf Valentın Yelı- zarev'ın sahneye koyduğu •Spartakus'un kadrosu 80 ki- şılik. Topluluğun yönetmenı Yelızarev ve üç başdansçı ile kaldıklan otelde söyleşük. Yelizarev, Minsk Balesi'nin 40 ülkeye turne yapan ve Av- rupa başta olmak üzere çok tanınan bir klasik bale toplu- luğu olduğunu belirterek baş- lıyor sözlerine. Türkiye'de Bolşoy ve Kirov'dan az tamn- malannı ise buraya ilk kez gel- melerine bağhyor. 70 yıllık bir klasik bale okulu ve tiyatrosu olan Minsk Balesi'nin en üst düzeyde teknik ve repertuar mArkasıSa.l5,SS.6'da VENEDİK FESTTVALİ: ÎKİ YÖNETMENE ELEŞTİRİ BOMBARDIMANI • 11. Sayfada •OMA Oönceki 4142.87 Dun 4134.57 OOLMt 'ÖOncekı 7110 Dun 714O MARK -QÖnceki 5070 Dun 5095 ^QOncekı p 78.800 Dun 79.100 Bono / 6. Sayfada Parayeni adresini buldu TV/10. Sayfada Ekranda Türk filmleri günü Connery/11. Sayfada Saniyede 1 dönüm orman yokoluyor Ozal:Terör barajlarla başladı• Özal, barajlann yapımıyla birlikte Suriye ve Irak'ta kıyametin koptuğunu belirterek, "Bu- gün ülkemizde terör, bu barajlann günün birin- de boğazlannı sıkmaması için, Türkiye'yi zayıf- latmak için çıkanlıyor" dedi. • Cumhurbaşkanı Tatvan'dayken bir evde bomba patlaması panik yarattı. Bölgedeki yo- ğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. TL'RANYILMAZ BATMAN: Cumhurbaş- kanı Turgut Özal, Türkıye'- dekı bölücü terörün Orta- doğu'ya akan nehırler üze- >nnde barajlann kurulmasıy- la başladığını söyledi Özal, barajlann yapımıyla birlikte Sunye ve Irak'ta kıyametin koptuğunu belirterek, "Bu- gün ülkemizde terör, bu ba- rajlann günün bınnde boğaz- lannı sıkmaması için, Tür- kiye'yi zayıflatmak için çıkanlıyor" dedi. özal, böl- gede smır tıcaretinin serbest bırakılmasını önerdi. Özal çocuklara şeker dağıürken mArkasıSa.l5,Sü.6'da GUNCEL CÜISEYT ARCAYÜREK Göç mü Sürgûn mü? Tö dikkatleri üzerinde toplamak için gereken neyse onu yapıyor. Bu yönteminin belli başlı özelliği herkesten başka gö- rüşler öne sürmek. Kamuoyu ayrılıksız hemen her gün "yeni bir keşfe" taruk oluyor iki gündür Güneydoğu'da. Tö, adından söz ettirdikten, dikkatleri üzerinde topladıktan sonra devlet politikalarıyla *ArkosıSa.l5,Sü.2'de Eldengiden dünyamızYaşamının oldukça kısa sayılabilecek bir bölümünü tıpkı insanoğlugibi acısıyla, tatlısıyla tamamlayan ve üzerindeyaşamaya zorunlu kılındığımız DünyaMainatm imparatoru Güneş ten kopmuş bir oğuldur. Hor kullanılsa, bilimsellik adı altındaki denemelerin törpüsü ile karşı karşıya kalsa da dünyamız kendi doğaldengesinikorumaya kararlı cesur bir delikanlıdır. GÜL ÖZBAY'H YA21 DİZJSİ 12. SAYFADA Spor/14.Sayfada F. BahçeHe her kafadan bir ses çıkıyor lanör/Arka Sayfada Gökyüzünde kuşlar gibi sessiz OLAYLARIN ARDEVDAKI GERÇEK Kurultay Yarıru.. CHP'nin açılış toplantısına ikı gün kala, dünkü Cumhuri- ytt'te çıkan bir başlık durumu ö'jıüiyordu: "Kıran kırana ku- Uı!.." Gerçekten de karşıhklı suçla- nalarla ve el altmdan yoklama- Urla geçen günlerden sonra ku- rultay yarın toplanacak ve ka- rarını verecek. Ancak bu karar verilmeden önce, kamuoyunun nabzmı tut- mak için Ege'de yapılan bir an- ket ilginç sonuçlar verdi. Top- lumbilimci Prof. Dr. tbrahim Armağan 'ın yönetıminde ve h- mir ölçeğinde gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasına göre seç- men kitlesinin yuzde 57'si sos- yal demokratların birleşmesin- den yanadır. Bu oran sosyal de- mokrat tabanda yuzde 65 'e yükselmektedir. O zaman şöyle bir soru orta- ya çıkıyor: Gerek halk gerek sosyal demokrat kesimin isteği bu doğrultudayken, soldaki partiler neden birlesemiyor ve bölünmeye dönük olumsuz ge- lişmeler ağır basıyor? Işin bir başka ilginç yönü de bölûnme surecinin Türkiye'nin gidişine ters biryönde yasanma- sıdır. 1990'larda sağ ite sol ara- sında başlayan yakmlaşma, ko- alisyon hükümetindeki "tarih- se/ uzJaşma"yla sonuçlanmıştır. Sağ ile solun uzlaşabildiği bir Türkiye'de, sosyal demokratla- rın bırbirlehyle uzlaşamamala- n çarpıcı bir görüntu yaratıyor. CHP'nin açılışı bu ortamda ne sonuç verecektir? Başlangıçta büyük bir coşku yaratan olay, artik bir başka ni- teliğe burunmuştur. CHP kesi- mınde bugun gelinen noktada • • • \ArkasıSa.lS,Sü.rde Tezkereci askere süper koruma • 10 eylülde erken terhis olacak askerlerin güven içinde Güneydoğu'dan aynlabilmesi için yoğun önlemler alınıyor. Askerler helikopterle büyük kent merkezlerine götürülecek ve refakat eşliğinde memleketlerine taşınacak. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Askerlik süresındekı ındinm nedeniyle 10 eylülde terhıs olacak vedeksubay. erbaş ve erler ıçın Güney- doğu Bölgesi'nde >oğun güvenlik önlemleri alı- nıyor. PKK'nın özellikîe son dönemde yol baskınlannda, TSK mensubu olduğunu sapta- dığı kişıleri otobüslerden ındirerek şehit etmesı nedenivle planlaması yapılan önlemler arasın- da. lezkerecılenn helıkopterlerle büyük kent merkezlenne taşınması da yer ahyor. Ğenelkur- may yetkılılen, "Bu konuda ana ve babalann hai,sası>etini biliyoruz, ama herkesın gönlü ra- haı olsun. gerekli tüm önlemler alınmıştır" de- dıler. Üst düzey bir Genelkurmay yetkilisi, "Yurt savunmasında canla başla görev yapan emanet gcnçlenmız. Mehmetçıklerimız sağ salım yuva- lanna dönecektir" dedi. Yetkilı, alınan önlem- ler konusunda bilgi veremeyeceğinı. bunun karşı taraf için istihbarat niteliğinde olacağını da söyledi. Askeri yetkilıler, alınan önlemler MArkasıSa.l5,Sü.7'de GOZLEM UĞURMUMCU Bilgi Gerek... Kürt sorununun dünü ve bugünü konusunda kamuoyu henüz yeterli bilgiye sahip değildir. Bu konudaki en bü- yük gereksinim, nesnel bilgi ve haber kaynaklannı ka- muoyuna aktarmaktır. Bu aşamada en büyük tehlike de şoven duyguların kar- şıltklı olarak tırmandırılması, Türk ve Kürt halklarının et- nik kine dayalı siyasal kan davaları ile birbirine düşman edilmeleridir. Bu ortamda gazetecinin görevi de bilgi ve haber kay- naklarından derlediği yazılan, yararlanılan kaynaklar ve UArkasıSa.l5,Sü.7'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle