25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11EYLÜL1992CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Trafik17can aldı • Haber Merkezi - Yurdun çeştli yerlennde meydana gelen trafık kazalannda 17 kişı yaşammı >iürdi. Kazalarda ölenlenn isimleri iseşöyle: Malatya'da Kamber, Sevim. Yalçın, Bayratn ve Yücel Fırat, Ko'nya'da Yalçın Civelek, H üseyın Özdemir, Yüksel Sevınç, Bayram Kurt, Van'ın Gürpınar ilçesinde Çetin Tural, Batman'da Ahmet Güzel, Kocaeli'nde Emin Suvai, Melek ve Eser Mutlu, Adanada Hatice Kurt. Avdın'ın Söke ilçesinde Zuhal Avcılar, Fehmi Kansız, K.Maraş'ta Yaşar Kahveci, Serhat Gündeş. Ordu Valisi Sami Seçkin'in tnakam aracı dün Ordu'dan Perşembe'ye giderken karşı yönden gelen kamyonun ahına girdi. Kazada Vah Seçkin, İl Genel Meclisi üyesi Abdullah Çelık, koruma görevlısi Hüsnü Özkan ile makam şoförü Adil Topkaya yaralandılar. Okula bomba • İstanbul Haber Servisi - Mımar Sman Üniversitesi, Güzel Sanatlar Akademisi'nın Fındıkh'dakı binasına bombalı saldın düzenlendi. Olayda bahçedeki bekçi kulübesi tamamen yıkılırken bınanın bazı camlan kınldı. Saldınyı Dev-Sol üstlendi. Dün sabah saat 07.00 sıralannda meydana gelen olaydan sonra "Üniversitelerde polis işgalıneson" yazan Dev-Sol ımzalı birpankart bırakan saldırganlar kaçü. Abltazya'ya yardım • İstanbul Haber Servisi - Türkiye'dekı Kafkas-Abhazya Dayanışma Komıtesı üyeleri, düzenledıkleri toplantıda, koalısyon hükümetınin Abhazya'ya yardım konusunda ılgısız kaldığını öne sürdüler. istanbul KalyonOtelfndeki toplantıda konuşan komite başkanı Atay Ceyişakar, başla Başbakan Süleyman Demirel olmak üzere, çok sayıda yetkilıyle görüştüklerini belirterek, şöylededi: "Gürcistan'm saldınsından sonra zor durumda olan kardeşlerimize yardım etmek istediğimizi, Türk hükümeüninde konuya ilgi göstermesi gerektiğini söyledik." SSK'yı mahkemeye verdiler • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-İşcı emeklileri."maaş farklannı gecikmeli olarak ödediği" ve "vergi iadelerini ödemediği" gerekçesiyle Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) dava açtı. İşçi Emeklileri Cemiyeti'nin yöneticileri tarafından bireysel olarak kuruma açılan davada, maaş farkı ile vergi iadelerinin gecikme faiziyle biriikte ödenmesı istendi. İşçi Emeklileri Cemiyeti Başkan Vekılı İnci Koyuncu ve Mali Sekreteri Fahri Şahin adına ışmahkemesine açılan davada, "Vergi iadesi olarak ödenmesi gereken miktann yasal faizi ile biriikte tahsil edilmesi, katsayı aruşı ve sosyal yardım zammı artışından doğan alacağın 15 ağustosta ödenmesi gerekirken. 1 eylülde ödenmesi nedeniyle 15 günlük faiz tutannın tahsili" istendi. Ağız ve diş sağlığı • İstanbul Haber Sen isi - İstanbul Diş Hekımleri Odası, 14-21 eylül tanhleri arasında kutlanacak İlköğreüm Haftası nedeniyle 6-12 yaş grubundaki çoçuklara yönelık ağız-diş sağlığı eğitimı çalışması yapacak. Ağız-dış sağlığı eğitim çalışması Ümraniye Sangazı 60. Yıl İlkokulu, Eflatun Cem Güney İlkokulu. ve 23 Nisan Çakmak İlkokulu' nda Rerçekleştirilecek." 118 bin asker eve döndü • ANKARA (AA>- Askerliğin yedeksubaylar için 12, erbaş ve erler îçin 15 ve 8 aylık er statüsüne tabi yükümlüler için de 6 aya indirilmesine ilişkin uygulama dün yürürlüğe girdi. Askerlik şubelerinde yapılan ındırimlerden ilk olarak yararlanan 1971-2 tenip 109 bin 173 erbaş ve er ile 5 bin 200 yedeksubay ve 8 aylsk er statüsüne tabi 4 bin 450 erbaş veer dün terhis edıldi. Üniversite kapısına lise kilidi Ön kayıtla üniversiteyi kazanan, ancak liseden mezun olamayan öğrenciler yeni bir şartsız kurul istiyor • Öğrenciler, şartsız kunıllann ön kayıtla öğrenci alan •Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara gönderdiği ge- • Ancak, ön kayıtla bir yüksek öğretim kurumunu üniversitelerin sınavlanndan önce yapıldığım, böylece nelgede, bütünleme sınavlan sonunda başansız notu kazanan öğrenciler, kurulun sınav sonuçlanmn açık- kendilerinin "üniversiteyi kazanmamış" olarak değer- bulan beklemeli, sorumlu, dört dönem sınav haklannı lanmasından önce toplanması yüzünden bu düzenle- lendirildiğini söylüyorlar. ' kullanmakta olanJara 'kolaylık' sağlanması istenmişti. meden yararlanamadılar. MERİH AK İZMİR - Ön kayıtla üniversiteyi kazanan. ancak liseden mezun olamavan öğrenciler ye- ni bir şartsız kurul ıstıyor. öğrenciler, şartsız kurullann ön kayıtla öğrenci alan üniversite- lerin sınavlanndan önce yapıldığım, böylece kendilennin "üniversiteyi kazanmamış" ola- rak değerlendirildiğini söylüyorlar. Milli Eği- tim Bakanlığı Ortaöğretım Genel Müdürü Mustafa Turhan, şartsız kuruldan yararlana- mayan, ancak ön kayıtla bir yüksekokul ka- zanan öğrencilere haksızhk yapıldığının be- lırlenmesı üzerine öğretmen kurullannın yeniden toplanması için çalışma yapabilecek- lenni söyiedi. Mılli Eğitim Bakanlığı'nın okullara gön- derdiğı genelgede. yeni bir sisteme geçildığı vurgulanarak, bütünleme sınavlan sonunda başansız notu bulan beklemeli, sorumlu, dört dönem sına\ haklannı kullanmakta olanlar, okul dışından bitinmelere girenler dahil lise ve dengı okullann bütün sınıflann- daki öğrencilere "kolayhk" sağlanması isten- mişti. Bakanlığın yazısında, "Bir yükseköğ- retim kurumuna gırmeye hak kazanan ve bu durumlannı belgelendıren" öğrencilerin kal- mış olduğu zorunlu derslerin de öğretmenler kurulu tarafından görüşülebileceğj de belir- tılmışü. Ancak, ön kayıtla bir yüksek öğretim kurumunu kazanan öğrenciler, kurulun sı- na\ sonuçlanmn açıklanmasmdan önce top- lanması yüzünden bu düzenlemeden yararla- namadılar. Üniversitelerin ön kayıtla öğrenci alan bö- lümlerini kazananlar, Milli Eğitim Bakan- lığı'nın genelgesinde sadece merkezi sistemle yerleştirileceklerin düşünüldüğünü belırterek "Oyşa bilındiğı gibi bir de ön kayıt sıstemı var. Üniversitelenn özellikle yeteneği gerekti- ren bölümlerine ön kayıt sistemi ile öğrenci alınıyor. Burada sorun şu: şartsız kurullann yapıldığı tarihte sadece merkezi sistemle üni- versiteleri kazananlann durumu görüşüldü. Oysa aynı tarihlerde ön kayıtla öğrenci ala- cak bölümlerin sınavlan yapılıyordu. Dola- yısıyla sınav sonuçlan belli olmadığından ön kayıtla üniversiteye gireceklerin durumlan dikkate alınmadı. Şartsız kurullann bitme- sinden sonra birçok insan üniversiteyi kazan- dı. Böylece biz öğretmen kurullannda üni- versiteyi kazanrruş öğrenciler olarak değer- lendirilemedik. Bu haksızlığın gıdenlmesi için yeniden öğretmenler kurullannın toplan- ması gerekiyor. Böylece ön kavıtla üniversi- Spassky ak yaptı (htınsonu la>ların Lnnurnıı İspanyol açıhv- Breyerdevamyolu Fıscher <be>az) Ie4 2AD 3R>5 4Fa4 50-0 6Kel 7Fb3 8c3 9h3 10 d4 HAbd2 12Fc2 13Afl 14Ag3 15Fg5 l6Fd2 17cd4 18d5 19Fa5 20 b3 21Kcl 22Kbl 23Ae2 Spsssky (siy»h) e5 Ac6 a6 Af6 Fe7 b5 (16 0-0 Ab8 Abd7 Fb7 Ke8 Ffg £ed4 c5 Ab6 Afd7 Fg7 Vf6 b4 Ve7 Fıscher (beyaz) 24 a3 25Fc3 26Fg7 27Af4 28Ah4 29Ae6 30Vg4 31Ag5 32Vd7 33Vb7 34Ke4 35Kfl 36Kg4 37Kal 38Şh2 39 VO 40 g3 41Vg2 42 f4 43Kg5 44Kh5 45 g4 Spaask (ayıb) ba3 rsVg7 fe4 g5 Vfb Ad5 hg5 Ab4 Ac2 a2 Ab4 alV Val Vg7 Ve5 tcre Vf6 Ka7 Kg7 Ve6 Kf4 Be>az terk eder Kültür Servisi- Rey kjavik'te 20 yıl önce oynadıklan 'asnn satranç maçı'nın rövanşında. 5. karşılaşmayı kazanan Boris Spassky. "hortlayan dev" Robert Fischer karşısında 2-1 öne geçti. Siyah taşlarla oynama dezavantajına karşın.45 hamlede rakibini devirmeyi başaraneski dünya şampiyonu Spassky, böylelikle seri maçlann sonunda galip gelene \ erilecek olan 5 milyon dolarlık (35 milyar lira) ödüle bir adım daha yaklaştı. Yugoslav\a'nın Sveti Stefan adasında önceki gün oy nanan maça beyazlarla başlayan Fischer, oyuna klasik açılışı olan" Ruy Lopez' ile başladı ve maçın ilk bölümü, iki ustanın yenışemediği 3. karşılaşmayabenzedi. 18. hamlede d5 ile farklı bir devam yolu seçen Bobby Fischer. uzmanlara göre zaman zaman üstün sayılabilecek konumlarelde etmesine karşın, fırsatlardan yararlanamayarak Spassky'nin kararlılığına boyun eğmek zorunda kaldı. Beraberliklerin puanlamaya dahil edilmediği seri karşılaşmalann dördüncüsünde beyazlarla oynayarak eşitliği sağlayan Spassky, siyahlarla elde ettiğı bu galibiyetle birlikte 2 kez üst üste kazanarak moral toplamış oldu. KIZILTOPRAKIBRAHIM ÖKTEM İLKOKULU O k l l l lf flnîltma İntîil ^''"' F S i t i m ^ Müdürlüğü'nden gelen sözlü emir üzerine kapatüan tbrahimÖktem tlko- v v ı v u ı i v a p a u i i a i p i a i k u | u t e krar açıldı. Okulun kapatılma karannın verikliği cuma gününden beri ceşitli pro- testo evlemlerinde bulunarak geceleri okulda kalan öğrenci >e \eliler, eylemlerinin başarna ulaştığını söylediler. Okul Koruma Derneği Başkanı Işın Kavunoğlu, Kadıköy kavmakamlığı'na yürümek için >ola çıktıkları sırada. Milli Eğitim tl Müdürlüğü'nden gelen müfettişlerin. kendilerine okulun kapatma kararının iptal edildiğini bildirdiklerini sö> ledi. Okulu önce kapatıp sonra açma- nın mantığını anlayamadıklannı söyleyen Kavunoğlu, "Bu karara rağmen yazüı bir belge gelmeden okulu terk etmeyeceğiz. Bu gece de burada kalacağız. Okul kapatmanın yanlış olduğunu herkes anladı" diye konuştu. Magic Box davasmda bilirkişi görüşü teyı kazanan öğrencilerin durumu da kurul- larda 'üniversite kazanmış' olarak değerlcn- dirilecek" diye konuştular. ön kayıtla özel yetenekleri doğrultusunda fakülteleri kazandıklannı bölirten öğrenciler, birçok gencin üniversite kapısında yığıldığı bu dönemde sınavı kazananlann da lisede bı- rakılmasına bir anlam veremediklerini söyle- diler. Öğrenciler, "Branşlaşmaya önem veri- liyor. Sanatla ilgili bir yüksekokulu kazanan ya da ön kayıtla jgiren kişi matematikten, fı- zikten kalıyor. Üniversitede alacağımız eği- timde yeri olmayan bu dersler yüzünden kayıt yaptıramıyoruz" dediler. Şartsız kurula protesto İSTANBUL (AA) - Şehre- mını Lısesfnde okuyan yakla- şık 40 öğrenci, bütünleme sı- navlan sonunda uygulanan şartsız kurulun haksızlıklara yol açtığını öne sürerek duru- mu protesto etti. Milli Eğitim İl Müdürlüğü önünde saat 14.00 sıralannda toplanan ve çoğunluğu lise son sınıf öğrencisi olan protestocu- lar, ÖYS'yi kazandıklan halde şartsız kurula giremediklerini ve üniversiteye kayıt yapura- madıklannı söylediler. Şehremını Lısesi Müdürü Mustafa Ata Özer'i yeni kayıt yaptıran öğrencilerden 3 mil- yon lıra yardım adı altında kayıt parası almakla suçlayan liseli öğrenciler şunlan söyledi- ler: " Lisede 2 bin 500 öğrenciy- dik ve 500'den fazlamız bütün- lemeye kaldı. Öğretmen ço- cuklannın derslen bizden kötü olmasına rağmen, şartsız ku- rula girdiler ve sınıf geçüler. Aramızda üniversiteyi yeni ka- zanan ve kayıt yaptırmak iste- yen arkadaşlanmız var. Bu keyfi uygulama yüzünden ka- zanılmış hakkımıa kaybetmek üzereyiz. Oysa komşu lise olan Pertevniyal'de bütün öğrenci- ler şartsız kuruldan faydalan- dınlmış; haksızlığın onadan kaldınlmasıru istiyoruz." Şehremini Lisesi öğrencileri- ne, daha sonra bir grup Kaba- taş Erkek Lisesi öğrencisi de katıldı. Ahmet Ozal adına sahte iıııza atıldığı saptandı Ders • Bilirkişi, Ahmet Özal'ın, "imzasını taklit ederek ortak hesaplanndan yurt- dışına para aktardığı" iddiasıyla Cem Uzarfı suçladığı davada, Özal adına sahte imza atıldığı yolunda görüş bildirdi. TAYFUNGÖNÜLLÜ Magic Box'm eski ortağı Ahmet Özal'm, "im- zasını taklit ederek ortak hesaplanndan yurtdı- şına para aktardığı" iddiasıyla Cem Uzan'ı suç- ladığı davada. bilirkişi, Özal adına sahte ımza atıldığını saptadı. Özal'ın avukatı Müncı İnci. bilirkişi raporuyla Cem Uzan'ın "evrakta sahte- karlık" suçunu işledığinin ortaya çıktığıru sa- vundu. İmzalann taklit olduğuna ilişkin özel bilirkişi raponı ile suç duyurusunu içeren dilekçe, İnci tarafından Şişlı Cumhuriyet SavcılığYna teslım edıldi. İkı ortağın ezeli rakip halıne dönüşmele- rinden sonra Ozal-Uzan arasındaki kavga, bir- çok mahkemede ayn ayn sürmekte. Son olarak Özal'ın avukatı İnci, İmar Bankasf ndan elde et- tikleri belgelerle Ahmet Ozal adına sahte ımza atıldığını ortaya çıkarttıklannı belirtti. Özal ile Uzan'ın MBI şirketınde yüzde 50'şer hisseleri bulunduğunu belirten İncı, bu şirketin de İmar Bankası'nın Gayrettepe Şubesi'nde 1769150110 numaralı döviz hesabı bulunduğu- nu kaydetti. İnci,imzasirkülennegöre, 100bin ABD dolannı aşan ödemeler için Özal ve Uzan'- ın ortak imza yetkilerinın bulunduğunu belırte- rek başvurusunda şu görüşlere yer verdi: "İmar Bankası Gayretlepe Şubesi Müdürüne 12.4. 1991 ta--ihınde 103 bin 912 ABD dolan miktannda bir paranın yurt dışında bir firmaya havalesi için bir yazılı talimat mektubu düzen- lenmiştir. Bu talimat mektubunun sol tarafında- ki ımza saruk U'zan'a aittir. Ancak sağ tarafta bulunan ve Özal'a ait olması gereken imza mü- vekkilim Özal'a ait olmayıp sahte olarak atıl- mıştır.Bu sahtekarlık fülini yeni öğrendik. Uzan sahte imza düzenleyerek veya bu sahte imzayı kullanarak TCK'nın 345 ve 346. maddelerinde- ki evrakta sahtekarlık suçunu işlemiştır." İnci, Uzan'ın Özal'ın imzasını sahte atmak ve- ya sahte olduğunu bilerek kullanmak suretiyle 103 bin 912 ABD dolannı şirket hesabından kendi menfaatı için yurtdışındaki bir firmaya transfer ettiğini belirtti. Ömek imzalar, Avukat Münci İnd'nin iste- ğiyle Adli Tıp uzmanı grafolog Olcay Müla- yimsi'ye ınceletlirildi. Grafolog Mülayimsi geç- tiğimiz ayın 27'sinde verdiği özel raporunda Ahmet Özal olarak belirtilen imzanm Özal'ın elinden çıkmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın, kendısine yayın yoluyla hakaret ettiği gerekçesiyle İnterSıar'ın sahibi Cem Uzan alehi- ne açtığı hakaret davasına devam edildi. Sorgu- sunda sözkonusu haber programının hazırlan- masında kendisinin bir etkisınin ve yetkisinin olmadığım behrten Cem Uzan "'Hakkımdaki şi- kayet bir tek kişinın iftirasıdır" dedı. istanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesf nde dün yapılan duruşmada oldukça neşeli gözüken Cem Uzan, 29 ve 30 Aralık tanhlerinde yayınla- nan haber programlannın sorumlusunun Yekta Okur olduğunu söyledı. Üst düzey yöneticilerin ve kendisinin şirketi sadece iktisadi yönden ya- şatmaya ve geliştinmeye çahştıklannı, haber programlannın uzmanlar tarafından hazırlan- dığmı belirten Cem Uzan daha sonra şunlan söyiedi: "Sayın iddia makamı iştiraki nasıl görinüştür ki, benim hakkımda dava açılmıştır. Ve gene sa- yın ıddia makamı beni dinlemeden, olayın delil- lerini toplamadan. beni böyle bir davada sanık olarak göstermiştir. Budoğru değildir ve hukuki bir hatadır." Duruşma sanık spikerler Rana Elik ve Mesut Mertcan'ın ifadelerinin alınması için ileri bir ta- rihe bırakıldı. Cumhurbaşkanı Özal, Gebze'de Eveready Pil Fabrikası'nı hizmete açtı 6 Yabancı sermaye gelişmemizihızlandırır9 Cumhurbaşkanı Özal, açıltştan sonra tesisleri gezdi. (fotoğraf:HAYRETTİN SAGANAK) MUHARREM AYDIN GEBZE - Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı ta- mamlanan Eveready Pil Fab- rikası dün Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından hizme- te açıldı. Özal, açılış töreninde yaptığı konuşmada hızla geli- şen Türkiye'nin ıleriye giden ülkeler ile yanş ıçinde olduğu- nu belirterek bu yolda başanlı olmak için yabancı sermayeye daha fazla teşvik ve önem ve- rilmesi gerektiğini söyiedi. Özal. "Türkiye'nin yılda 1 mil- yar dolarlık değil; 5-6 milyar dolarlık yabancı yatınm sağ- layan bir ülke durumuna gel- mesini ümit ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Özal, Eve- ready Battery Company Inc. ve Kent Gıda Maddeleri Sa- nayii AŞ'nin (EPTAŞ) ortak yatınmı olan Eveready Pil Fabrikası'nın açılış törenine katılmak üzere dün saat 16.00 sıralannda askeri bir helikop- ter ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ne geldı. Eveready Uluslararası Faalıyetler Baş- kan Yardıması Pat Mannix ile Kent Gıda üst düzey yöne- ticileri Yakup ve Mümtaz Tahincioğlu ile diğer yetkililer tarafından karşılanan Özal. helikopterden indikten sonra kendisini bekleyen malcam arabasına bınmeyerek 200 metre ötedeki tören alanına yürümeyi terçih ettı. ABD'nin İstanbul Başkon- solosu Mark Dion, Kocaeli Valisi Kemal Nehrozoğlu'nun yanı sıra Gebzeli yetkililer, fabrika yöneticileri ve kalaba- lık bır davetli topluluğunun hazır bulunduğu törende ko- nuşan Eveready Pil Fabrikası ortaklanndan Yakup Tahin- cioğlu,- açıhştan sonra resmen üretime başlayacak olana tesi- sin Turgut Özal'ın uyguladağı olumlu ekonomik politikalar ve teşviklerin sonucunda ta- mamlandığını anımsatarak serbest piyasa ekonomisinin yararlanna değindi. Eveready Uluslararası Faa- liyetler Başkan Yardımcısı Pat Mannix ise törende yaptı- ğı konuşmada tesis hakkında bılgiler vererek, Özal'ın ve do- layısıyla Türkiye'nin uygula- dağı yabancı sermayeye yöne- lik ekomonik politikalan övdü. Gelişmekte olan Türkiye'- nin bu hızını daha da arttır- ması gerektiğini vurgulayan Özal, globalleşen dünyada ar- tık sermayenin değil, iş sahibi- nin önem kazandığını savuna- rak, "Modern teknoloji, tele- kominikasyon, bilgi bankala- n ve bilgisayarla dünya daha çok küçülmüştür" dedi. Özal, sözlerini şöyîe tamamladı: "Yabancı sermaye sözcügü bugün bile bazı çevrelere iticı geliyor. K.elimenin kendisi bi- le hoş değil. Aslında "dış ser- maye' demek gerekir. Bugün her ülke diğerinden kendisine bilgi, sermaye ve teknoloji gel- mesini bekliyor. Biz eski ve yanlış düşüncelerimizi aştık ama tamamen değil. Yabancı sermaye ile yerli sermayenin arasında hiç bir fark yok, ka- nunlarda hepsi eşit. Kalkınma \e gençlerin iş bulabilmeleri açısından Türkiye'nin yılbk yabancı sermaye yatınm ora- nmı 1 milyar dolardan, 5-6 milyar dolara yükseltmesini ümit ediyorum. Böylece Tür- kiye daha hızlı gelişecek ve varmak istediğı noktaya daha çabuk gelecekür." kitabmda fıyat karmaşası Haber Merkezi- Milli Eğitim Bakanlığı ile özel sektörün ders kitaplan karşı karşıya. Okullar, kalite ve içeriklerinde çok bü- yük farkhlık olmamasına kar- şın, daha çok özel yayınevleri- nin kitaplannı tercih ediyor. Seçme şanslan bulunmayan ve okullann belirledikleri ders ki- taplannı satın almak zorunda olan veliler ise özel sektörün ki- taplannın zaman zaman ba- kanbğın kitaplanndan yüzde yüz daha pahahya satılmasına tepjd gösteriyor. özel yayınevlerinin de ders kitaplan işine soyunmasıyla bu alanda tam bir karmaşa yaşaru- yor. Bazı dersler için çıkartılan kitap sayısı 20'yi buluyor. Aslında, Milli Eğitim Bakan- lığı. önceki yıllarda bu alanda "tekel" olmanın rahatlığıyla 3. hamur kağıda kalitesiz ve renk- siz ders kitaplan basarken, özel sektörün devreye girmesiyle ka- Hteyi yükseltti. Yani, özel sek- tör ve bakanlık kitaplan arasın- da birkaç kitap dışında büyük farkhhklar bulunmuyor. An- cak, hem özel hem de devlet okullan, daha çok özel sektör ders kitaplanna rağbet ediyor. İstanbul'da Bedreddin gecesi İstanbul Haber Servisi - Se- mah Kültür Vakfı tarafından, geliri Şeyh Bedreddin'e bir arut mezar ve müze yaptırmak için kullanılmak üzere "Bedreddin Gecesi" düzenleneceği bildiril- di. Açık Hava Tiyatrosu'nda ya- nn gece yapılacak olan geceye Selda Bağcan, Yavuz Top, Ali Ekber Çiçek, Deste Günaydın gibi sanatçılann dışında yurtici ve yurtdışmdan bazı semah gruplan da katılacak.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle