24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11EYLÜL1992 CUMA CUMHURİYET SAYFA KULTUR 11 ErkanYücelanıldı • ANKARA (AA) - Tıyatro ve sinema sanatçısı Erkan Yücel, ölümünün 7'nci y ılında diin mezan başında düzenlenen bir törenle anıldı. Törende bir konuşma yapan İşçi Partisi Genel Sekreteri Hasan Yalçın. Erkan Yücel'in akademik bireğitimden geçmediği halde, kendi kışisel gayret ve yeteneği ile sanat dünyasında kendi kendine bir yer edindiğini belirtti. Genç kuşaklann Erkan Yücel'i tanımadığını da ifade eden Yalçın, "Bundan sonra kültürel ve sanatsal etkinliklerdüzenleyerek Erkan Yücel'i tanıtmak istiyoruz. Bu aynı zamanda bizim ona bir borcumuzdur" diye konuştu. "İstanbul'un son pop konseri" • İSTANBLL(İÜHA)-Magazin Gazetecileri Demeği tarfından düzenlenen "İstanbul'un son pop konseri" bugün gerçekleşecek. Isianbul'un tarihi Yedikule Hisarlan'nda saat 20.00'de başlayacak olan konserlerde Emel Müftüoğiu, Fatih Erkoç, Harun Kolçak. Hakan Peker, İzzet-Çelik-Ercan, Ozan Orhon, Yonca Evcimik izleyicileri şarkılanyla cooşturacak. Mizah Kitapları Şenliği • İSTANBUUAA)- Karikatürcüler Derneği ile Yaymcılar Birliği tarafından düzenlenen "Mizah Kitaplan Şenliği 92"\ 15 eylül salı günü başlayacak. İstanbul Büyükşehir Beîediyesi Karikatürve Mizah Müzesi'nde gerçekleşürilecek olan etkinlik kapsamında, 15 eylül salı günü, saat 18.00'de Muhittin Köroğlu'nun sergisi ile Yalçın Çetin anma sergisi düzenlenecek. 16 eylül çarşamba günü, Kâmil Masaracı ile Kemal Gökhan Gürses kitaplannı imzalayacak. Semih Poroy'un makas ve kâğıtla portre karikatürleri sergilenecek. 18 eylül cuma saat 18.00'de uluslararası Simavi Karikatür Yanşması jürisi söyleşi yapacak. Etkinlikler29eylüledek sürecek. Masautovlar'ın resim sergisi • Kültür Servisi- Rafael Masautov ile Timur Masautov'un resim sergisi, 16 eylül salı günü. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılacak. Ukraynalı sanatçılardan Timur Masautov'un resim ve desenleri fıgüratif, modern, realist ve sembolist olarak niteleniyor. Halen Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Görevlisi olan sanaıçı birçok karma ve kişisel sergjye katıldı, yapıtlan Türkiye, Fransa ve ABD'de özel koleksiyonlarda bulunuyor. Tekel Resim Yanşması Kültür Servisi- Tekel'in "Natürmort'ta ^ejaf' adlıö.Geleneksel Resim Yanşması sonuçlandı. 200'eyakın yapıtın katıldığj yanşmada beş birincilik ödülü verildi. Kırkyedi yapıt da sergilenmeye değer bulundu. tsmail Tunalı, Bülent Özer, Ayla Ersoy, Hamit Kınaytürk, Mehmet Pesen, Ergin Ulaş, Remzi İren. Engin Aksoley'den oluşan Seçici Kurul, yaptığı değerlendirme sonunda, Ahmet Yeşil(Benim Çiçeklerim). Mehmet Akbaba(Çakır Keyif), Serap Demirağ(İsimsiz), Şevket Güray Canberk(Natürmort), Yasemin Gülerhan'ı(Kompozisyon). 20'şer milyonluk birincilik ödülüne değer gördüler. MTV video müzik ödülleri • LOS ANGELES(AA) - 1992 MTV vıdeo müzik ödülleri belli oldu. Yılın kadın şarkıcısı Annie Lennox, erkek şarkıcısıdaEricClaptonseçildi. 1992 odüllerini kazananlar \ e yapıtlan şunlar: Yılın video klibi: Van Halen "Right Now".erkek şarkıcr. EricClapton "Tears in Heaven". kadın şarkıcı: Annie Lennox"Why". Grup:U2 "EvenBetter than the Real Theng". yeni sanatçı: Nirvana '^Smells LıkeTeen Spirit", rap: Arrested'Deleplopmenf'Tennessee", dans: Prince and the New Pow er Generation "Cream", metal-hard rock: Metallica "Enter Sandman". koreografı: EnVogue'My Lovin".özelbaşan: U2 "E\en Better than the Real Thing". sanat yönetmeni: Red Hot Chili Peppers "'Give il Away". sinematografi:Gunsn" Roses "NovemberRain". Kent Orkestrası kenserleri • İSTANBLLflJBA)- İstanbul Büyükşehir Beîediyesi Kent Orkestrası ücretsiz konserlerine, Jean Yancy ve Larry O'Neil'in katılımıyla devam edecek. Şef Ekrem Tekesin idaresindeki İstanbul Büyükşehir Beîediyesi Kent Orkestrası. salı ve cuma günleri Taksim Gezı Parkı konser alanında ve perşembe günleri de Ortaköy meydanındaki halka açık konserlerine devam ediyor. Kent Orkestrası bu hafta Taksim ve Ortaköy konserlerinde ABD'li konuk sanatçı Jean Yancy, önümüzdeki hafta ise yine A BD'li zenci çazeı Larry O'Neil ile birlikte İstanbullulann karşısında olacak. Devlet Tiyatroları'na mfldür AJSKARA(ANK AV Devlet Tiyatrolan'nda müdür krizinin çözülme aşamasına geldiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal. kendisini âyaret eden tiyatro sanatçılanna, sorunu birkaç gün içinde çözme sözü verdi. Avnlannda Tamer Levent, Rüşdü Asyalı, Yicel Artan, Kaya Akarsu'nunda btîunduğu 13 kişilik heyet. Cunhurbaşkanı Turgut Özal'a, Devlet Ti-atrolan'nda yaşanan tıüunıklığın ve Bozkurt Kuruç so-ununun genel olarak tiyatroya zarar verdiğini söylediler. S İ N E M A ATİLLADORSAY Özel kanallar anlamsız bir rekabete girerek yerli -yabancı niteliksiz fılmler gösteriyorlar EkranlarınuzfilmcÖDaha birkaç hafta önce rekor 70"lere yakmdı. "TV'de 7 Gong" dergisinin 22 Ağustos 1992 tarihli sayısının kapağında "Haftanm 69 fılmi" deyişi var. Aynı dergi- nin 5 eylül sayısında ıse "Haftanın 112 fil- mi" deniyor. Iki haftada sayı neredeyse iki misli artmış. Bu rekor olay. kestirmiş olduğunuz gibı. TV'de gösterilen haftahk fılm sayısıdır. Sonbaharla birlikte yayına başlayacak oîan yeni kanallarla haftada 110 küsur filmin daha da artacağı kesindir. Peki, ama bu gidiş nejeye diye sormaz mısınız? Bunca filmin kime, ne yaran var? Kim. hangisini izleyebilir bunlann? Elbet- te bazılanna yaran var bu işin: Öncelikle tüm eskilerini iyi-kötü demeden sandıktan çıkaran ve tozlannı silkeledikten sonra özel kanallara Allah ne verdiyse okutan eski Yeşilçamcılara büyûk yaran var. Adamlann cebi durduk yerde para görü- yor. Bir de kuşkusuz fılm niyetine çekilen birçok süprüntünün sahibi olan yabancıla- ra yaran var. Bunca ucuz, kötü fılmi kiloy- la kime, hangi enayi ülkeye satabilirler ki? Zaten kurulur kurulmaz dış pazarlarda anlamsız bir rekabete girişen ve Batılılann ince alaylanna neden olan bir mirasye- dilikle, fıyatlan Türkiye için görülmedik ölçüde yükselten özel kanallanmız, daha başında işin suyunu çıkardıktan sonra, kendi arttırdıklan fıyatlara kendileri erişe- miyorlar. Tam anlamıyla bir Doktor Frankenştayn öyküsü!.. Ve bunun iki temel sonucu oluyor. Bir yandan, nerede köşede bucakta kalmış ucuz fılm varsa, onlar kiloyla ahnıyor ve Türk ekranlannda resmigecit yapıyor. Öte yandan özel kanallanmız, özellikle de in- ter-Star ve Teleon'un sahibi Magic Box, inanılmaz bir tekrar krizine girmiş bulunu- yor. Bu iki kanalda. hangi filmin kaçıncı kez gösterildiğine en hızlı hesap makineleri bile artık yetişemez. Ve seyirci, yerli-yabana bunca süprün- tüyü film niyetine izlemek zorunda kalı- yor. Hadi. yerli olanlanna bir şey demiyo- ruz. Ne olsa bizim filmlerimiz onlar. en kö- tüsünde bile bizden. geçmişimizden. yitip giden değerlenmizden. unutamadığımız oyunculardan kalan bir şeyler var. Ama o yabancı süprüntüler, ancak ABD'nin özel ve yerel kanalları için üretilmiş o bayağılık- lara giden paralara gerçekten acıyorum. Bu genel tablonun içinde. özel TV'leri- mizin, TV'de Sinema'ya verdikleri yer farklıhklar içeriyor. Show TV. bu alanda daha saygjlı bır tavn koruyor. Bu kanalın, ciddi bir sinema yazannı (İbrahim Al- tınsay) kadrosuna alarak fılmlerin seci- minde ve programlamasında söz sahibi kıl- ması, koskoca TRTnin bile bunca yıldır yapamadığı olumlu bir davranış. Bu ka- nalda, yabancı fılmlerin dikkatli seciminin yanı sıra, özellikle önemli fılmlenn vaktiyle ülkemizde gösterildikleri adlann da (ılke olarak) özenle korunması, işin ardında "bir bilen"in olduğunu gösteren bir tutum. Ancak Allahlık inter-Star Teleon ikili- sinde böyle bir kaygının esamesi bile okun- muyor. Zaten genel yayın politikası kişisel olarak bize çok ters gelen bir kanal bu. Hangi birinden söz edeyim? Allahın günü eski istanbul kabadayısı tavnyla ya TRT- ye ya Show TV'ye, onlar olmazsa birilerine • Ozelkanallarda gösterilen fılmlerin sayısı bir haftada 110'ubulacak. Bunca filmin kime, ne yaran var? Öncelikle tüm eskilerini iyi-kötü demeden sandıktan çıkaran ve özel •kanallara Allah ne verdiyse okutan eski Yeşilçamcılara büyük yaran var. Dış pazarlarda ise Baülılann ince alaylanna neden olan bir mirasyedilikle fıyatlan yükselten özel kanallanmız daha işin başında işin suyunu çıkardı. catıp duran ve bu kurumsal/kişisel çatış- maları matahmış gibi haber bültenlerinin ortasına oturtan bu kurum... Bitmez-tükenmez şans oyunlan ve ara- ba para dağıtmalanyla, vaktini böyle şey- lerle geçirmek istemeyen akh başında seyir- cisini, saatler boyu, geç başlayan program- lan beklemek zorunda bırakan bu ku- rum... En ciddı bir programın en yaşamsal yerinde, ömeğin geçenlerde "Cınayet Dos- yası"nın bir bölümünde, tam esrann çö- zümlenecçği yerde, alltan şuna- buna çat- ma veya reklam cümleleri geçirerek dikkati ıııufdağıtan bu kurum... Bir derginin soruştur- masında "en tahammül edilmez TV kişilik- leri" soruşturmasında ilk 3 sırayı kimselere bırakmayan bu kurum... Bu yanşmanın birincisi ünlü "promos- yon spikeri"nin ağzından. Shirley MacLai- ne konserini sunarken, (en azından iki kez) kadının "Sokak Kızı Irma" fılminden Os- car kazandığını ısrarla yineleyen bu ku- rum. (Oysa o fılmle Oscar almadı Shirley... •'Se\gi Sözcükleri" ile aldı. Shirley McLai- ne konserini milyonlarca seyirci önünde sunmak görevini yüklenen "seksi" olma merakhsı spiker, açıp bunu bir yerlerden öğrenemez miydi? Öğrenmesi gerekmez miydi?) Evet, işte bu mahut TV anlayışı, en klasik, en bilinen. tüm literatürlere geçmiş ünlü filmleri aklına gelen adla oynatıyor. Böylece "Öldüren Şüphe" sizlere "Saklı Servet" oluyor. "Şeytan Ruhlu İnsanlar", karşınıza " Aşk Üçgeni" diye geliyor. "Kur- tuluş-Deliverance", oluyor size "Heyecan Uğruna". Ama daha beteri de var. Şunun şurasında birkaç yıllık bir geçmişi olan Ma- gic Box kanallan. kısa bir süre önce belli bir adla gösterdikleri filmi karşınıza başka bir adla getirmekte de sakınca gönnüyor- lar. Böylece "Cezayir Sevdalılan" diye bili- nen "Algiers"filmi,oluyor "Cezayir Hırsı- zı", bir ay sonra ise "Cezayir". Ve yine TV'de 7 Gong dergisi şöyle bir not düş- mekıen kendisini alamıyor:"... Magic Box ekranlannda her yayımlanışında başka bir isimlekarşımızaçıkan bir film"... Birkaç ay önce "8. Henry'nin Özel Yaşamı" adıyla yayımlanan film, bu kez oluyor "Kral Henry'nin Sırlan" vs vs. Peki, bu kunımun birarşivi, fılmlerin ad- lannı bir yere kaydeden bir görevlisi, asgari bir kaydı-kuydu yok mudur? Filmler her yayımîandıklannda o anda akla gelen yeni bir adla mı yayma gireceklerdir? Bu ne cid- diyet, bu ne seyirci saygısıdır? Doğallıkla sinema sanatına saygının lafmı etmiyorum. Herhalde böyle bir kavram. bu beyler için asla var olmamış bir şey olsa gerektir. İşte TV'de Sinema'dan son haftalarda alınmış birkaç not. Bakalım. kanal sayısı arttıkça daha neler görüp işiteceğiz? Film-Pop'un listesindeki fılmler hoş ve ilginç sürprizler içeriyor Son Altman, yeniKıırosawa, şaşırtıcı CronenbergYeni mevsimin eşiğinde ya- bancı fılm listelerine bakışımız. bu hafta Film-Pop listesiyle sona eriyor. Bu liste de 17 fıl- miyle az önemli değıl. Öncelik- le, Cannes 1992'de büyük bir hayranlıkla karşılaşan, şenliğin en çok sükse yapan fılmi olan ve büyük ödülü almaması genel bir düşkınklıjbyla karşılanan Robert Altman'ın "Oyuncu- The Player" fılmi başı çekiyor. Hollywood dünyasına alabil- diğine İceskin bir eleştiriyle yak- laşan yönetmen, fılmde bir za- manlarki ünlü yapıtlannın; "Nashville'in, "Bir Düğün"ün reçetesini, yeniden başanyla kullanıyor. Tim Robbins, Gre- ta Soacchi, Whoopi Goldberg'- in yanı sıra, birkaç düzine ünlü ad da (Julia Roberts'den Bruce Willis'e, Burt Reynolds'dan Anjelica Huston'a. Nick Nol- te'dan Peter Falk'a) fılme katkıda bulunmuş. Listenin çok yeni ve hoş bir sürprizi, Japon ustası Akira Kurosavva'nın henüz yeni bitir- miş olduğu filmi "Madadaye." Film getirücilerimizin yıllar yıh filmlerinden veba gibi kaçtı- ktan sonra büyük Akira'ya beslemeye başladıklan bu hay- ranlık, geç de olsa heyecan veri- ci!.. Birkaç fılminin "kaza ese- ri" geürtilip ilgi görmesi üzerine başlayan bu tavır değişikliğinin sonunda, henüz dünyada da gösterime çıkmamış son Kuro- sawa bize dek gelecek!.. Ülkemizde "Brooklyn'e Son Çıkış" adlı çarpıcı filmiyle tanıdığımız Alman yönetmeni LJli Edel'in yeni filmi. dışanda Kanadalı yönetmen David CronenbergHn geçen Berlin ŞenliğPnde büyük yankılar yapan son fılmi 'Çıplak KahvaltıfThe NakedLunch) tümüyle düşlerden çıkmışa benzeyen garipbir öyküyü anlatıyor. Filmin başrol oyuncusu. Peter W eller. yine yankılar yapmış olan "Body of ku geriüm sinemasının en büyük Evidence." Filmde sinemayı iyiden çağdaş ustalanndan biri saydığımız Kanadalı Davıd Cronenberg'in ge- çen Berlin Şenliği'nde büyük yankılar yapan son filmi "Çıplak Kahvaltı- The Naked Lunch" başta geliyor. Adının tersine. erotik bir yapım iyiye benimsemişe" benzeyen Ma- donna başrolde gözükecek. S. Gy- lenhalPın çok yeni fılmi "VVater- land"da ise ünlü oyuncu Jeremy Irons'u izleyeceğiz. Fantastik sinemadan ilginç sürp- rizler var bu listede... Öncelikle kor- olmayan, ancak tümüyle düşlerden çıkmışa benzeyen garip bir öyküyü anlatan fılm. aslında kendine özgü yazar William S. Borroughs'un ben- zersiz fantastik romanlanndan bin- nin uyarlaması. Kafka, Onvell. Ginsberg gibi yazarlarla kıyaslanan Borroughs'un ürpertici dünyasını. karabasanlarla beslenen fizik-ötesi- ni perdeye geürmek, Cronenberg'in kendisi için saptadığı ve hakkından geldiği bir meydan okuma. Bu film- de, "Robocop" Peter Weller, Judy Davis, lan Holm. Julian Sands. Roy Scheider gibi oyuncular var. Görsel bir şoka hazır olun!.. Fantasüğin bir diğer ustası. Joe Dante. "Matine" adlı son filmiyle perdelere gelecek. Filmde sevimli şiş- man John Goodman'ı alışılmışın dışında bir rolde izleyeceğiz. Ünlü korku romanlan yazan Stephen King ise bu kez yönet- menliğine sıvandığı "Bazen Geri ' Dönerler-Sometimes They Come Back" romanıyla karşımıza gelecek. Listede Ispanyol sinemasın- dan 3 çarpıcı örnek var. Gü- nümüzün en önemli ve yetenek- li sinemacılanndan sayılan Pedro Almodovar, geçmişte yaptığıfilmlerinden"Matador"- "la karşımıza gelecek. İyi fılmle- rin zamanı yoktur kuralı gere- ğince. bu Almodovar'ı jimdi- den herkeseöğütleyelim. Ispan- yol sinemasının birden yükse- İen yeni adı Bigas Luna'dan ise 2 film birden var: "Lulu'nun Serüvenleri" ve "Jamon. Ja- mon." Adını duymakla birlikte he- nüz filmleriyle "teşerrüf etme- diğimiz" Bigas Luna. hınzır bir erotizmle yüklü. bilinçli olarak cinselliği kullanan filmleriyle kendisine büyüyen bir hayran kitlesi edinmiş bulunuyor. Bu Bigas filmleri de mevsime bek- lenmedik tuz-biber katabilir. Listede aynca adlannı du>- madığımız birkaç yeni ve "meç- hul" fılm var: A. VVinter'in yö- nettiği ve Keanu Reeves'in baş- rolünde oynadığı "Freeks". D. Algant'ın yönettiği ve Richard Dreyfuss'un oynadığı "Naked in New York", E. Levy'nin yö- nettiği ve Jim Belushi'nin oy- nadığı "Once Upon a Crime". Sylvia Kristel'in "eğitimci" ro- lünde dönüş yaptığı "Emmanu- elle 7", vs. vs. Meraklılan da bunlan keşfetmeyi deneyebilir. 49.ULUSLARARASI VENEDİKFİLM FESTİVALİ ÂmerikaVakarşıbirleşikcephe. ,^,,. ^, ^. ^,^., I 1 likleoTr üstün astın MEHMET BASUTÇU VENEDİK - "Yirmi otuz yıl sonra. yedinci sanat tarihçileri günümüzdeki durumu incelerlerken. neler yazacak- lar acaba diye merak ediyorum? Nasıl olmuş da, hangi tutarsız politikalann. hangi bilinçsizliğin sonucunda. henüz yüz yaşına basan sinema sanatı bu ka- dar desteksiz, bu kadar yapayalnız bı- rakılabilmiştir diye soracaklanndan; bizleri, tehlike karşısındaki bir sanat dalını korumasız bırakmakla suçlaya- caklanndan eminim..." Bu sözler. 6 eylül pazar günü, Lido Adası'nda toplanan "Uluslararası Si- nema Yaratıcılan Toplantısf'nda ko- nuşan Fransız Kültür ve Eğitim Ba- kanı Jack Lang'a aitti. Venedik Bienali ile "Mostra"nın yöneticilerinin düzenledikleri.. top- lantıya, aralannda Nobel Ödüllü Gabriel Garcia Marquez'in de bulun- duğu ünlü adlar çağnlmıştı. Yaklaşık altmış kişiyi bulan bu davetliler arası- nda, Marco Bellocchio. Marco Ferre- ri. Costa Gavras, Fernando Solanas, John Turturro. Wim Wenders gibi tanınmış yönetmenler. filmleri Vene- dik'te gösterilen diğer meslektaşlan arasma katılmışlardı. Visconti'nin "Venedik'te Ölüm" adlı başyapıtını çektiği "Hotel des Ba- ins"de. yönetmenin adıyla anılan bü- • Fransız Kültür ve Eğitim Bakanı Jack Lang, Lido Adasf ndaki toplantıda Amerikan sinemasınm kültürel emperyalizmine karşı yeniden bayrak açarak ABD'li yöneticilerin sözüm ona liberalliğini eleştirme fırsatını kaçırmadı. yük ve güzel salonu dolduran gazete- ciler önünde sözlerini tamamlayan Jack Lang. bir taşla birkaç kuş vur- muş oldu. Fransız yönetmen Bertrand Ta- vernier de Amerikan kültürünün egemenliğine sert bir dılle karşı çıktı. Amerikalı yöneticilerin herkese yut- turmayı başardıklan büyük bir ya- lan olan sözüm ona "liberalizm"i sert bir dille eleştiren Tavernier'nin konuşması sırasında verdiği örnekler içinde. Türk sinemasının durumu ve Türkiye'dcki film dağıtımında gözle- nen dengesizlikler de bulunuyordu: "Türk sinemasının sorunlannı da tanıma olanağı buldum. Bu ülkede. sinemanın içinde bulunduğu bunalı- ma karşın, bir bölümünü izleyebildi- ğim güzel fılmler yapılmakta.'Ancak bu fılmler bırakın Avrupa seyircisini, Türk seyircisi önüne gelmekte bile güçlüklerle karşılaşıyor. Bu yıl. Türk sinema yönetmenleri yayımladıklan ortak bildiride, ülkelerindeki sinema salonlannda gösterilecek fılmlerin yüzde 25"inin Türkfilmleriolması yo- lunda bir kota konulmasını istediler. Bunun sonucunda ne oldu biliyor musunuz? Türkiye Cumhurbaşkanı Amerika'ya çağnlarak (Tavernier konuşmasının bu noktasında, genel- astını çığırdığı zaman kullanılan "convoquer" fîiline yer veri- yordu). bizzat Başkan Bush tarafı- ndan "böyle bir kota getirmenin libe- ralizmle bağdaşmadığı' yolunda dik- kati çekildi..." Bir filmin. sinema endüstrisinin ekonomik yapısına karşın sıradan bir "ürün" gibi ele alınamayacağını, öz- gün ve tek bir sanat örneği olduğunu anımsatan konuşmacılar içinde en ateşlisi olan Francesco Rosi. "Artık yapımcılardan medet umamayız. Çünkü sinema pazannın koşullan çok değişü. Yapım, dağıtım ve tanıtma aşamalannda yeni önlemler alı- nmalıdır. En önemli sorunlardan biri de sinema salonlan sorunudur. Küçük de olsa yeni sinema salonlan yapılmalıdır. Aynca gençlerin sinema kültürlerinin geliştirilmesi için çalı- şmalıyız. Televizyon kanallan sözüm ona klasikfilmleride programhyorlar. ama ömeğin geceyansından sonra programlanan bir Visconti'yi, hangi genç izlemekledir?.." diyordu. Toplantı sonunda yayımlanan or- tak bildiride, sinemanın bütün dünya- da yaşadığı bunalıma bir çözüm. bir- birine benzeyen fılmlerin getirdiği teh- likeye karşı ortak girişimler istendi. Si- nema sanatçılanna yaratma özgürlü- ğü vermenin, her şeyden önce bir dc- mokrasi sorunu olduğuna değinildi. ILAN HENDEK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN SAYI: 1990/63 Esas 1992/248 Karar Davacı Fatma Fikriye Alkaya tarafından davalılar Hikmet Akıncı- oğlu, Ayşe Akıncıoğlu, Hakan Akıncıoğlu, Saadet Mumcu, Zülfiye Akıncıoğlu (Albayrak), Saide Özen, Mustafa Özen, Hava Erdemiş vs. aleyhlerine açılan izale-i şuyuu davasında yapılan yargılamada Hen- dek, Balıklışeyh koyü, Çağlayan Mah. sayfa 645, pafta 4, jjarsel 651'de kayıtlı 217 m ; miktanndaki bahçe nitelikteki taşmmazın taraflar ara- sındaki ortakhğının satış yoluyla giderilmesine, satış bedeli üzerin- den alınması gerekli binde 5 harçtan peşin alınan harcm mahsubu ile geriye kalan harç ile birlikte davacının yaptığı 217.020 TL yargılama giderimn taraflardan paylar\ oranında ahnarak davacıya verilmesine, satış bedelinin taraflara tapu kaydı ve veraset ilamlanndaki paylan oran\nda verilmesine, yasa yolu aç\k olmak üzere verilen karar ila- nen tebliğ olunur. 27.7.1992 Basın: 49999 İLAN MAZGİRT1NOLU KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN ESAS NO: 1956/518-522-542 KARAR NO: 1959/414-415-420 PARSEL NO: 148-153-190 Mahkememizce verilen 4.6.1959 tarih ve 1956/518-522-542 Es., 1959/414-415-420 Ka. sayıh hukümleri ile Mazgirt ilçesi Davalı köyü hudutları dahilinde kalan 148-153-190 nolu parsellerin davalılar adı- na tapuya tesciline karar verildiği, davacı ve davalı Cemile Bulut mi- rasçısı ölu Fındı Samay (Bulut) mirasçısı Ali Samay, davalılar Hüse- yin Yıldınm, Bayi Yıldınm mirasçısı Efendi Yıldınm, Fatma Yıldınm, Sultan Yıldınm mirasçıları ve davalılar Elif Yıldınm ile Haydar Yıldı- nm'ın adresleri meçhul olduğundan ve kendilerine karar tebliğ edile- mediğinden iş bu ilanın gazetede ilanından 30 gün sonra davacı ve davalılar ile davalılar mirasçılanna karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 49967 i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle