24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 11EYLUL1992CUMA 10 TELEVIZYON 06.58 Açıiış-Gün Başlıyor 08.00 Haberler 09.00 Susam Sokağı 10.00 Haberler 10.20 Arkası Yanfı: Yalnızca Maria 10.45 Tatıi Ekranı-I- 12.35 Dia FiJm: Aile Reisi 13.00 Haberler 13.15 Arkası Yann: Intikam 14.00 BirSolist 14.15 Dizı Filtn: Kayıp Sevgiler 15.00 Haberler 15.10Tatil Ekranı-II- 16.10 Susam Sokağı 17.15 Arkası Yann: Sevgi Bağları 18.00 Haberler 18.10Gençlerden Gençliğe 18J0OnceSağlık 18.55 Sıvas Kongresi Özel Program 19.25GençGörüş 20.00 HaberlerveHava Durumu 20.40 Spor 21.00 BirBaşkaGece 23.10 Haberler 23.20 TVde Sinema: Masumlar 00.50 Haberler-Kapanış 17.58Açılış 18.18 Arkası Yann: Yalan Rüzgan 19.03 Akşam Bülteni 19.20 Dizi: Yanş Sahnesi 18.50 İslam ve İnsan 20.15Görüntüve Müzik 20.25 Haftanm Sohbeti 20.50 Mini Dizi: LostOf Summer 22.00 Gece Bülteni ve Ingilizce Haberler 22.40 Opera-Kapanış 18.13 Açılış-Telegün 19.15 Arkası Yann: ' Paranın Gücü 20.00 Miizik Dünyasından 20.50 Dizı Fılm: Birbirimiz İçin Vanz 21.15 Belgesel 22.10TVFi]mi:Su2an 23.40 Kapanış 19.58 Açıhş-Arkası Yann:CoproCopro 21-00 Dil Eğitim Programlan: İngiJizce-Fransızca- Almanca 22.30 Belgesel 23.30 Kapanış 14.57 Açılış-Yerli Drama: Biz Bize İBenzeriz 15J0 Haberler 15.45 HalkOyunlan 16.00 Belgesel: Altaylar 16.30 Haberler 16.50 Susam Sokağı 17.20 Konser 18.00 Yerli Drama: Yalnızlar 18.50 Göriintülerle Türkiye 19.02 Haberler 19.20 Eğlence: Hafta Sonu 21.25 Prensesin Böylesı 21.55 Görüntülerle Türkiye 22.00 Haberler ve İngilizce-Almanca Haberler 22.45 Türk Hafif Müziği Konseri 23.35 Yerli Drama. Selam Dostlara 00.25 BirKonuBir Konuk 00.45 Bir Solist 01.05 Yerli Drama: Büyük Koşu-Kapanış J\_ 07.00 İyi Günler N( y~ Türkiye t , ^ 09.50 PembeDızi: "" Yaşadığımız Günler 10.40 Komedı Dizisi: Yuva 11.10 komedi Dizisi. Tatlı Cadı 11.35 Komedi Dizisi: Radyo İstasyonu 12.00 interStar Haber 12.10 Dizi: Gerçek Nişancı 13.00 Pembe Dizi: Sevgi Işığı 13.50 Pembe Dizi: Başka Bir Dünya 14.4ÖStarDizi:Hanedan 15.30 Çizgi Film. Genki 16.00 Çizgı Film: Sevimli Hipopotam 17.00 interStar Haber 17.10PembeDizi:Cesurve Güzel 17.35 Pembe Dizi: Asi 18.00Komedi Dizisi: Murphy Brovvn 18.30 Dizi: 21. Cadde 19.30 İnterStar Haber 20.00 Türk Sineması: Süper Damat 21.20 Her Gün 100 Mily on 21.35 Dizi. Sokaklann Kanunu 22.25 İzle Kazan 22.40 Sinema: Öldüren Cazibe 00.20 Yasemin 00.30 interStar Haber 00.40 Sinema: Gözcü 02.40 Salı Pazan 0350 Sinema: BaşkaBir Dünya 05J0 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 06.15 Pembe Dizi: Bütün Çocuklanm tA 07.00 Yerli Klipler Q\\ 07.30 ÇizgıFilm: _^k Lzay Şövalyeleri ^ 07.55 Çizgi Film: Süperler 08.20 Çizgı Film: Hollyvvood Yaramazlan 08.45 Çizgi Film: Karate Kats 09.10 Çizai Film: Kedi Felix 09.30 YerH Klipler 11.10 Mini Dizi: Dört Küçük Kadın 12.00 Mini Dizi: Gelecekteki Yaşam 12.50 Yerli Klipler 14.30 Dizi: HavaKurdu 15.20 Komedi Dizisi: Karşı Şov 15.50 Pembe Dizi. Dünya Döndükçe 16-35 Pembe Dizi: Gecenin Smın 17.00 Çizgı Film: Hayalet Avcılan 17.30 Çizgi Film: L'zay Şerifı 18.00 Mini Dizi: Kahraman Damat 18J0 Mini Dizi: Şen Dullar 19.00 Ana Haber Bülteni 19.20 Dizi. AiJe Bağlan 20.10 Gülen Ayva Ağlayan Nar 20.40 Çuma Postası 22.00 Şifreyi Bil Arabayı Kazan 22.45 Türk Sineması: Gençiik Rüzgan 00.35 Haber 00.45 Hava Kurdu 01.35 KiralıkAnne 02.25 David Bowie Konseri 03.25 Şampiyonlann Dünyası 03.50 Hızlı ve Estetik 04.15 OlayYerinde 04.40Çizgi Film: Hayalet Avcılan 05.00 Çizgi Film: Uzay Şerifi 05.30 Kımse Durduramaz 06.30 Çizgı Film: Süperler 08.00 İslam ve Havat 08.30 Aerobık 08.40 Çizgı Dizı: An Ma>a 09.05 Çizgi Dizi: Altın Bukleler 09.30 Çizgi Dizi. Widget 09.55 Çizgi Dizı: Dodo 10.00 Pop Müzik 10.30Türk Sineması: Yaşamak İstivoruz 12.00 Pembe Dizi: Tüp Bebek 12.50 Müzik: Yeni Dünya Listclerinden 13.35 Pembe Dizi: Aşk Fırtınası 14.20 Pembe Dizi: Zengin Ama Yalnız 15.15 Pop Hit 1550 Çizgi Dizı: Kahraman Şerif 16.20 Türk Sineması: Çifte Nikah 1750 Pembe Dizi: Teksas 18.40 Pembe Dizi: Pembeli Kadın 19.25 Yanşma: Süper Aile 1955 Haber 20.00 Plastip Show 20.10 Yanşma: Çarkıfelek 20.45 Sinema: Gecenin Sessizliği 22.25 AltınSesler 2250 Haberler 2255 Plastip Shovv 23.20Türk Sineması: Küçük Beyin Kısmeti 01.00 Varyete Shovv: Alcazar Revü 01.30 Pop Müzik- Kapanış 13.00 Video Klipler 14.00 Konser 15.10 Sirk 16.10Türk Sineması: Ölünceye Kadar 17.40 Sinema: Yağmacılar KANAL 6 19.20 Haberler 19.30 Türk Sineması: Şeref Sözü 21.00 Sinema: Ölüm Dansı 2230 Türk Sineması: Deli Gönlüm 24.00-02.00 Video Klipler MITOLOGYA TURIZM ANTARES HOTEL-ANTALYA 875.000.-TL. Yarım pansıyon 7 gece 8 gun (Ulaşım Hariç) Uç yıldızlı ş/rın bır tesıs, odalarda duş + WC. sıcak su, merkezi ısıtma ve soğutma. telefon. iki kanal muzik yayını, balkon, odaların çoğu de- niz manzaralı Özel plaj-mini yuzme havuzu-loby bar- restaurant-TV ve oyun odas IRIS HOTEL-GÜZELYALI/CANAKKALE 345.000.-TL. Hafta sonu 2 gece, yarım pansıyon (Ulaşım Hariç) Çanakkale ye 15 km/20 dkk Şirın Guzelyalı koyunda denıze sıfır. uç yıldızlı her bakımdan rnukemmel bır tesıs Odalarda duş + WC. sıcak su, telefon, balkon tesiste: plaj. yuzme havuzu, açık-kapalı restaurant- lar, havuz ve çatı bar, semtner salonu dıskotek. EKONOMIK UCAK BILETI İstanbul-Ankara 350.000.-TL. İManbul-Trabzon 525.000.-TL. İstanbul-Antalya 350.000.-TL. ıstanbui-Kıbns 399.000.-TL. Istanbul-Adana 550.upO.-TL. istan&uHzrmr 500.000.-TL Istanbul-Londra 1 2 5 l T u r i ' i Cumhur l y e t l e r e u ç a k b ı l e t ı f ı y a t l a r ı n ı burcnıuzüan o § r e n e b ı l ı r s ı n ı z . . . TEL: 248 86 58 - 241 36 31 'Gecenin Sessizliği' tedirgin edici atmosferiyle gerilim fılmi meraklılan için bire bir Hitchcockvaribir gerilimGecenin Sessizliği*** (Still Of The Night) - Hastalanndan biri öldü- rülen bir ruh doktoruyla gizemli bir sanşmın karmaşık ilişkileri Alfred Hitchcock 'un tipik anlatım ögelerini kullanan ruhbilimsel bir geri- lim. 'Kramer Kramere karşı " fllmiyle anımsa- nan Robert Benton'un yönettiği oldukça sü- rükle\ici \e düzeyli bir filmi. Ülkemizde sine- malarda "Gece", birkaç yıl önce TRT'de ise "Sa- kin Bir Geceydi' adıyla gösterilmiş olan fılm, bu kez SHOWİ~V'de bambaşka bir adla ekrana geliyor. Bu ad kanşıklığı bir yana. görmemiş olanlann ilgiyle izleyebileceği parlak bir biçim- sel deneme ve Hitchcock'un en ünlü fılmlerine göndennelerle dolu hoş bir yapım. Ro\ Schei- der, Meryl Streep. Jessica Tandy oynamışlar. 1982 Amerikan yapımı, 90 dakika. (ShowTV, 20.45) Yaşamak Istiyoruz * Ölümü bekleyen kansere yakalanmış çaresu bir kadın. kendisini beklemediği bir anda öldür- mesi için kıralık bir katil tutar. Ancak cellatla kurbanı, birbirlerine âşık olunca işler kanşır 1960'h yıllann yapımcı, yönetmen ve senaryocu- su Cavit Yörüklü'nün yeniden ortaya çıkıp. J987'de gerçekleştirdiği "Yaşamak İstiyoruz". Metin Erksan'ın 1977'de Hülya Koçyiğit veCe- mal Gencer'le Kıbns'ta çektiği başanlı ve düzey- li "Sensiz Yaşayamam" filminin kaba bir kop- yası. Şebnem Acar ve Salih Kırmızı'nın başrolü- nü üstlendiği bu taklit filmde İnci Atılgan ve Tevhit Bilge de oynuyor. (Show TV 10.30) Şahinler Diyan * Konusu Güneydoğo Anadolu'da geçen bir aşk ve kahramanhk öyküsü. Belge fılmleriyle ta- nınan stüdyo yöneticisi ve sinema işletmecisi İl- han Filmer'in senaryosunu yazarak yönettiği az sayıdaki konulu filmlerinden biri olan "Şahinler Diyan"nın yapımcısı İlhan Arakon, Filmde Murat Soydan, Nazan Şoray, Hayati Hamza- oğlu, Ergun Köknar, Feridun Çölgeçen oynu- yor. Sinemasal bir değer taşımayan bir kahra- manhk örneği. (GAP TV, 15.06) Ölünceye Kadar * Orta yaşlı îiukuk profesörü Nejat (Ayhan jşık), çapkın bir genç (Salih Güney) tarafından iğfal edildiği için intihareden kızkardeşinin (Zu- hal Aktan). öcünü almaya ant içer Ailesine leke süren bu adamı ararken. genç bir kızla (Arzu Okay)tanışır. Ciddi. ağırbaşlı bilimadamıyla. kı- zı yaşındaki Arzu arasında kısa sürede büyük bir aşk oluşur. Ancak kızkardeşini iğfal eden genç. bu kez sevdiği kızın da peşindedir. Çok okunan aşk ve seriiven romanlan yazan Esat Mahmut Karakurt'un aynı adlı kitabından 1970'te Sefa Önal'ın senaryosunu yazarak yö- netm.nliğini yaptığı "Ölünceye Kadar", Ayhan Işık. Zuhal Aktan, Arzu Okay, Salih Güney gibi Roy Sdıeider ve Meryl Streep "Gecenin Sessizliği"nde ilginç bir oyunculuk sergiliyorlar. oyunculanyla ilgi çeken, harcketli. sürükleyici bir aşk ve öç dramı. 22 yıl öncesi sinemasının özeliiklerini taşıyan ve bir hukukçunun ilkeleri- ne ters düşen bu firtınalı yasâk aşk öyküsünde Yılmaz Gruda. Ha\al Sirer, Feridun Çölgeçen de oynuyor. (KanoJö, 16.10) Süper Damat* Sevaiğı kızla evlenerck ailesine dama^ı giden genç biradamıngüldürü öyküsü. Yeşilçam'ınen hızh yönetmeni Aram Güîyüz'ün 1988"de video için yapüğı "Süper Damat"filmindeBülent Ka- yabaş. Tulu Çizgen, Ercan Yazgan gibi son yı- 1larda TV ekranlannda öne çıkan tanınmış gül- dürü sanatçılan oynuyor. Fındık kabuğunu bile doldurmayan konusuna karşın oyunculanyla izJenebiür hale gelen ucuz ve eğlenceli bir güldü- rü örneği. Süper birdamadın nasıl olabileceğini Bülent Ravabaş gösterecek. (İnter Star, 20.00) Suzanne* * (Suzanne)-Değişik bir film yapmak iste>en genç bir yönetmenin karşılaştığı sorunlann öv- küsü. Sıradan birTV vapımı. ancak Gint East- wood"un gönül ve sanat arkadaşı. Sandra Loc- ke vcOscar'lı Richard Dre>fuss'un varlıklan il- ginç olabilir. Michael Barrv vönelmiş. 1989 Amerikan yapımı, 90 dakika'. (TV3,22.10) Gençiik Rüzgârı* * Küçük yaştan beri birbıriennı seven iki genç, yüksek öğrenimlerini bıtinp. tam evlenecekleri sırada. kızın yaptığı olumsuz bır â'avranışa erke- ğin sert tepki göstermesi üzerine aynhrlar. Biri Avrupa'ya. öbürü Amerika'ya giden, ancak bir- birlerini unutmayan iki sevgili, yurda döndük- ten sonra da rastlanu sonucu yine aynı fabri- kada çalışmaya başlarlar. Aşk sonunda her şe- yin üstesinde gelecektir. Romantik aşk fılmleri- nin tipik örneklerinden biri olan "Gençiik Rüzgan", Muazzez Tahsin Berkand'ın roma- nından 1964 yılında senaryosunu yazan Nejat Saydam yönetiminde filme alındı. Türkan Şo- ray ve Ediz Hun'u 28 yıl öncesinin genç haliyle ekrana getiren bu önemsiz aşk öyküsünde Neri- man Köksal, Nuri Altınok, Reha Yurdakul, Be- dia Muvahhit, Ertuğrul Bilda, Süleyman Turan oynuyor. ( Teleon, 22.45) Masumlar * * (The Turn Of The Screw) - ilginç Amerikalı ya- zar Henry James'in a>nı adlı romanı sinemada ilgi görmüş ve farklı fılmlere isim vermişti. Vic- toria dönemi İngilteresinde yaşlı ve garip hiz- metkarlarla dolu bır evde iki yeni-yetme ço- cuğun gelişim serüvcnini anlatan bu romandan vapılan The Innocents' adlı fılm, 30 yıl kadar önce bü>ük başan kazanmıştı. Bu kez aynı ko- nunun 10 yıl kadar sonra televizyon için yapıl- mış daha yakın tarihli bir uyarlamasını izleyece- ğiz. Ruhbilim ile pedagojik ögeleri ve düzeyli bir gerilimı harman eden fılm, gerilim-korku yapımlanyla tanınan Dan Curtis'in imzasını ta- şıyor. Başrolde ise yetenekli Ingiliz oyıjncusu Vanessa Redgrave'in küçük kardeşi Linn Redgrave var. Bu türün meraklılan bir göz ata- bılir. 1974 Amerikan yapımı, 104 dakika. (TVl, 23.20) Başka Bir Dünya * * (Takıng OfT) - Milos Forman"ın Çekoslovak >a'dan ABD'>e göçtükıen sonra bu ülkedeki ilk izlenimleri üzerine yaptığı fılmi yine bilmeyiz kaçına kez ekrana geliyor. Daha önce görme- miş olanlar ve uykusuzluk cekenler keyifle izle- yebilır. Lynn Carlin ve Buck Henry oynamı- şlar. 1971 Amerikan yapımı, 92 dakika. (interSTAR, 03.50) Gozcu** (The Sentinel) - Cinlerle dolu bireve taşınan bir kadının başına gelenler. İncelikli bir entrikayla kaba gerilim-korku ögelerini bir arada kulla- nan. yer yer ilginç, ama sonuç olarak doyurucu olmayan bırçalışma. İnterSTAR'ın bitmez- tü- kenmez tekrar filmlerinden biri 3. >a da 4. kez küçük ekrana geliyor. Ünlü oyunculann şöyle görünüp geçtıği fılmi Ava Gardner haunna ız- lemek istiyorsanız vazgeçin, çünkü Ava hem ol- dukça yaşlanmış haliyle hem de pek az ekrana ge'ivor. Aynca Christina Raines, Chris Saran- don. Burgess Meredith, Sylvia Miles. Jose Fer- rer. John Carradine oynamışlar, Michaei Win- ner yönetmiş. 1976 Amerikan yapımı. 92 daki- ka (interSTAR, 00.40) Atilla Dorsay'ın yabancı,Turhan Gürkan'ın yerli fHmdeğerlendirmeleri:* Sıradan.** İzlenebilir.*** Kaçırmayın, * * • * Başyapıt. UYDLLAR RTLPLUS 20.15 :0.15 Explosiv 20.45 l>i Günler Kötü Günler 21.15 Arabesk 23.00 Football-Extra 23.15 Karate Kaplan 01.00 tnanılmaz Tdtlı Bır Aile. SAT1 13.20 Hunter 12.10 Ulnch Meyer 12-55 Şans Çarkı 13.45 Tele Borsa 13J5 Kalıfornıya Guneşı Alımda 13J0 Kuchbanı 16.05 Hoıel 17.00 İki Arkadaş 18.05 Game Show 18J5 Bolge Raporu 19.15 Bıneo 19.45 Haberler 20.00 Aktüel 20.20 Şans Çarkı 21.00 Bır Scarletl Arani- >or 21.15 Glücksmtter 23.45 Alien 01.40 Haberler 01.45 Okul Kızlan Raporu 01.05 Kalifornıya Güneşi Altında 01.55 Hotel 05.40 tkı Arkadaş PR0 7 06^5\egas07.45Flıpper0H.10Çizgı Fılmler09.45Teh- lıke Çemben 11.15 Mr. Belvedere 11.55 Aşk 13.30 Starsk> \e Hutch 14.25 Yabancı 16.25 Perr\ r Mason 17.15 Tehlike Çemben 18.10 Çızgı Fılmler 20.00 Graf Boby 22.00 General Paıton 01.10 Starskv \e Hutch. EUROSPORT 10.00Spor Haberlen 10.30Sorf 11.00 Bımcıljk 12.00Te- nis 14.00 FormuİJ 1 15.00 Fulbol KarşılaimaUn 16.30 Dağcılık 17.00 Hentbol 18.00 Golf20.00 Formula 1 21.00 Uluslararası Motor Sporlan 22.00 Sörf 22.30 Spor Ha- berlen 23.00 Bok-, BİSMİLSULHHUKUK MAHKEMESİ'NDEN ESAS NO: 1991/138 KARAR NO: 1992/176 Davacı Batman Ui Iluh Mah!den Mustafa Yüdız vekili Av. Zeki Atıl- gan tarafından davalılar Mehmet Özdaş ve müşterekleri aleyhine açı- lan verasetin iptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda, da- vacııun murisi Hasan oğlu Yusufun mirasçısı olduğunu ve iptalinı istediği veraset ilaralarmdaki mirasçıların mirasçıhk sıfatlarının bu- lunmadığı yolundakı iddialannj ispat edemediğinden davacının da- vasının esastan reddine, mudahil Huseyin Tuncel vekili için 100.000 TL vekâlet ucretinin davacıdan alınarak Huseyin Tuncel'e verilmesi- ne, mahkememizce 27.7.1992 tarih ve 1991/138 esas, 1992/176 sayılı karar verilmiştir. lş bu karann davacı vekilinL yapılan tebliği üzerine suresi içinde davacı vekili Av. Zeki Atılgan tarafından 21.8.1992 tarihli dilekçe ile karann usul ve yasaya aykırı olduğundan bozulmasını talep etmiştir. Anılan karar ve temyiz dilekçesi adresleri meçhul olan davalılar- dan Ayseli Özdaş, Mehmet Özdaş, Yaşar Ozdaş, Nurten Ozdaş, Vesi- le Özdaş ve Beşir Özdaş'a gazete ile ilanen tebliğine karar verildiğin- den, Tebligat Kanunu'nun 28. ve müteakip maddeleri gereğince iş bu ka- rar ve temyiz dilekçesi özetinin gazete ile ilanen tebliğine, gazetede ilan tarihinden itibaren tebliğ edilmiş <;ayılacağı ilanen tebliğ olunur. Basın: 50002 Anadolu Hayal Sıgortası'nın 82?926-825950 îıumara>a kadar ılk prim pe\ akçesi makbuzu kocanını ka\beıtım, hükümsüzdür FİRDE\SÇOLAK RADYOLAR TRT1 Açılij 05.05 Tûrkûler GecKİı 05.30 Şarkılar 06.15 CumaSabahı 07.00 Herşev Bizlerİçin 07.30 Haberler 07.40 Gunle Gelen. 09.40 Arkası Yann. I0.OS Onuncu Saal 12.00 Haberler 12.10 Hajatın Içınden. 12.55 Radjo Proeramlan 13.00 Haberler 13.15 TRT Dışı Mali Destekle Hazırlanan Program 13.30 17.00 Haberler 17.05 Çocuklarlj aışbaja 18.00 Haberler 18.05 Akşamdan Akşama 19.00 Haberler 19.30 HafıfMuzık 20.00 Turkuler 20.15 Gençiik Korolan 20.30Şarkılar 21.00Haberler 21.05HattanmPKlklan 22.05 Türküler 22J0 Çağdaş Türk Sanat Mûagı. 23.00 Haberler 23.l5Gecenın tçinden(4).00.55Haberler01.00Kapanıj 01. 05-04.55 Gece Yayını. TRT2 07.00 Açıhş 07.05 Solıstlerden Secmeler 07.30 Haberler 07.40 Turkuler 08.00 Sabah Konsen. 08.30 Şarkılar 09.00 Haberler 09.05 Turkuler 09.20 Mızah Damlalan 09.40 Çe- şıtlı Müzik 10.00 Turkuler 10.20 E\ler E\ler. 10.40 Muak 11.00 Haberler 11.05 Turkuler 11.20 Türk Sanat Müziği 1IJ5 Müzik. 12.00 Turkuler 12J0 Ses ve Saz Dünvamız 13.00 Haberler 13.15 Türk Halk Çalsnlanndan 13J0Doea ve İnsan 13.45 Saz Eserlen 14.00 Yabancı Dıl Dera 14.45 Türküler 15.00 Haberler 15.05 tkıncı Bahar. 15J5 Hafıf Muak. 15.40 Arkası Yann 16.00 Hafıf Müzik. 16.30 Yurt- tan Sesler. 17.00 Haberler 17.05 Klasık Turk Sanaı Müziği 17.30 Kuçuk Konst-r 18.00 Ferahfeza Faslı. 18.30 Bılım Der- gısı 18.50 Ezeıler 19.00 Hjberler 19J0 Türkülerden Bir Demet. 20.00 Yabana Dıl Dersı 20.45 Hafıf Muzık 21.00 Solıstler Geçidi. 21J0 Turkükr Geçıdı 22.00 Kuçük Koro. 22J0 Bır Roman Bır Hıkaye. 23.00 Haberler. 23.15Türkü- ler 23.45 Hafif Mûzık 23^5 Opera Saatı 00^ Haberler 00.58 Kapanıs. TRT 3 07.00 Açılış 07.05 Gune Başlarken 08.00 Müzik 09.00 Ha- berler 09.15Sabah Konsen. 10.00Muak 11.00ÖğleveDoğ- ru. 12.00 Haberler 12.15 Muzık 13.00 Oda MuağY 14.00 Haberler 14.15 Muzık 15.00 Konserlerden. 16J0 Hafif Mü- zık 17.15 Sızler İçin 18.00StudvoFM 19.00 Haberler 19.15 TRT Dışı Malı Destekle Hazırlanan Program 20.00 Pop- Caz. 21.00 Işte Muzık 22.00 Haberler 22.15 Muzık Paletı 23.00 Eskıden Yenne 24.00 Muzık 0OJ5 Haberler 0058 Program ve Kapanış Galeri • Atölye 232 64 26 • 230 21 87 AMASYA KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1991/115 Karar No: 1991/293 Hâkim: H. Necati Aksoy 23657. Kâtip: Semra Aksakal 147. Davacı: Orman İşletme Müdürlüğu-Amasya. Vekili: Av. Firdevs Goztaş-Amasya. Oavahlar: 1. İzzet Tokmak, Halim oğlu adresi meçhul. 2. Sefer Tokmak, Halim oğlu, adresi meçhul. 3. Osman Tokmak vs. Ormanozu Köyu-Amasya. Dava: Kadastro tespitinin iptali. Dava tarihi: 29.11.1990. Karar tarihi: 5.12.1991. Parsel no: 1382. Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan da- vanın yapılan açık yargjlaması sonunda: Mahkememizden verilen 5.12.1991 gun 1991/115 Er293 K. sayılı ka- rarı ile davacı vekilinin açmış olduğu davanın kabulune, Amasya ilı merkez Ormanözü Köyti, Uzungenş mevkiinde, 1991 m- alanında, tarla niteliğinde, 1382 sayılı parselle ilgili komisyon karannın iptaline, or- man olarak Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline, davalılann zilyet- liği ile ilgili ibarenın beyanlar hanesinden silinmesine, 5.200 lira har- cın davalılardan müştereken ve muteselsilen alınarak Hazıne'ye gelır kaydına, 3.000 lira ücreti vekalet ile 303.600 lira yargılama giderinin (davacı tarafından yapılan) davalılardan müştereken ve muteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verildiği, davalılardan İzzet ve Sefer Tokmak'ın adreslerinin saptanamaması nedeni ile karar tebliğ edıle- mediğınden i>bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra kara- nn tebliğ edılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. Basın: 50038 BİZİMKÖY Mahmut Makal 13. ba.ı 15.000 lira (KDV içinde) Yaytnları Turkocağı t Çf y ğ Cad. 39-4! Cağaloğlu-tstanbul Ödemeli gonderilmez. GÜLER ARIKAN Yönetiminde : MODELİSTLİK KALIPÇILIK STİLİSTLİK ATİLLA TOS Yönetiminde : GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK Kursları Eğitim ve îş Garantili T C. Milii Eğitim Bakanlığı RÖNESANS SANATEVİRESM / STIUSTUK / MODfllSTllK KU»SW«I Caddebostan Tel.368 OO 88 TARİH ve TOPLUM Dergısı KÜLTÜR GEZİLERİ - KOŞE BUCAK HALIÇ 27 Eylul 1992, Faruk PEKİN • BOĞA2İÇI YALILARI 04 Ekım 1992 / Doç. Dr. Murat BELGE • SAFRANBOLU BARTIN AMASRA 09-11 Ekım 1992/Nezıh BAŞGELEN • SAPANCA ABANT YEDIGOLLER Doğada yururken flora mozayıklennı keşfetme 17-18 Ekım 1992 / Prof. Dr. Faık YALTIRIK • BUDAPEŞTE - VIYANA PRAG 24-31 Ekım 1992 / Faruk PEKİN FEST SE YAHAT ACENTASI : 258 25 73 / 258 25 89 ÜNİVERSİTEYİ KAZANAMADIM DİYE ÜZÜLMEYİN stilist \ ıç mımarı grafikerj/OLMAK İSTEYENLER, DÜNYA STANDARTLARINDA 2 YILLIK ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE ÖZEL EĞİTİM İÇİN ÜCRETSİZ RESİM KURSU VE SINAVLA ÖĞRENCİ AUNACAKTIR OCKETSİZ KURS: 18 - 30 EYLÜL 1592 SNAV TARİHt 1 - 5 EKİM K2 istasyoıt sanat evi ı KI \KOY ıı ı;\ıı:ı INDI < \» .v> s\\\r KO^KI «s^ı sı M ı II SVİMVi: MACKA (.AD. MACK.A İ'AIAS 2-ı(l 56 50 --2M) 66 l" TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI CAFERAĞA MEDRESESİ EL SANATLARI KURS KAYITLARI BASLAMIŞTTR. H'4t-.Trz}ıi{r-Mıi]y<ıtııt-Elını F'orsrUn Sııslnıu KuJiıaj> Drseıılrııır-TrkMil T*ıs.ırun Vılr.ıv KCMIII T.ıkı (>.vnı.uıh<'.ı-Srr<iJiıık 513 18 43 - 527 31 44 Galeri Atölye 232 64 26 230 21 87 SEFAHATHANE Sebahattin Tuncer Dcseıı Scryisı lslikl.il Cjıl A l l . f ll.ııı \ u Jıı'ı B ı - v n ğ l u T e l J ^ i 22 4S Alı Çelet Haklu Anh Sao" Befneı Aiıdrn Dına Sehm Turan Crfut 8ura* Fafıır Ateoy ŞuktiYt Dıkmen Mnan Vannca TEM S*N«T e«LEHisr S J - — Zıt\>\ Buyutoflıycn Yuksel Afsan Gûng» lett? Sergi Son 2 Gün Val>u>ıuQi Cad P"* Dr 0riwn Intk Sok 44/3 Huseyin Ertunç Fevs Karakoç AMÛNodtr Ûzttırt Sahh Co5kun Fuat feiroftu rmt Mıi M.thjt Şen SelfTU Gurtu2 Guıttanrucn
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle