11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8TEMMUZ1992ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA SPOR 15 Beşiktaş'ın Afrikalı yabanasını seçen ünlü İngiliz, Gasgoigne, Platt ve Des Walker'i de keşfetmişti DoktorKhumoloVutilki Sextoııbııldıı • İngilizlerin ünlü futbolculannı keşfeden Dave Sexton Khumolo için yetenekli raporunu verdi. HÜROL BtLAL Beşiktaş'a G. Afrika'dan bir futbolcu geüyor, bu yıl Siyah-Beyazlı formayı giyecek ve Beşik- taşlı taraftarlann önüne çıkacak. Bu yabancı, acaba Beşiktaş'a yararlı olacak mı? Beşiktaş'ın bu üçüncü yabancısı, acaba Ferdinand'ın sevgı ve sempatisini silip onun yerini alabilecek mi? Kimdir bu G. Afrikalı? Ve bu AfrikalTyı kim seçti? Kimi basında Gordon'un Afrika'ya gidip Khumalo'yu bulduğunu yazıyor. Acaba gercekten böyle mı? Önce Gordon'u bulduk îngiltere'de. Kuzey Ingiltere'de anne ve babası ile tatil yapıyor Be- şiktaş'ın teknik direktörü. Ve diyor ki "Khuma- lo'yu ben değıl. İngiliz ümit mılü takımının 13 yıl teknik direktörlüğünü yapan Dave Sexton bul- du." Dave Sexton, İngilizlerin çok yakından tanıdığı ve futbolun starlannı yetiştıren ünlü bir hoca. Robson'ın. Don Hovve'un anlata anlata bitiremedikleri bu ünlü İngilizin inat ettiği bir tek şey var, o da İngitere dışında çalışmamak. Oysa Dave Se\ton'un peşınde Galatasaray ve TrabzonsporazKoşmamış. Ama Sexton lüm bu istekleri hemen gen cevirmiş. Dave Sexton. bu yıl Aston Villa'nın teknik direktörlüğünü yapa- cak. Bilindiği gibi Fenerbahçe teknik direktörû, bir sezon önce Aston Villa'nın teknik direktör- lüğünü yapmıştı. Dave Sexton ile yaptığımız te- lefon görüşmesi aynen şöyle: - G. Afrika'ya sadece Beşiktaş'a futbolcu seç- mek için mi gittiniz? - Gordon benim çok sevdığim eskf birarkada- şım. Bendenricaetti. Sen bugün İngiliz futbolu- nun önde gelen ünlü isimleri Gaskoine, Plat Ni- yel Glough, Des VValkergibı isimleri kazandıran ve keşfeden futbol adamısın. Benim ricam şu anda çalışürdığım Beşiktaş takımının orta sa- hasına, ancak hücum futbolcusu birisi gerekli. Gidip benim için böyle birisini bulabilir misin dedi. Ben de memnuniyetle bu işi üstlendim. G. Afrika'ya sadece ve sadece Gordon'un haün için girtim. - Khumalo'nun futbolunu ve fıziki yapısını bi- raz anlatabilir misiniz? - Khumalo çok yetenekli bir futbolcu. Aslında futbolculuğu babasından geliyormuş. O da o ülkenin en iyilennden birisiymiş. Khumalo hava hâkimiyeti olan veorta sahadanhücumakatılan, gol koklayan bir futbolcu. Ferdinand ile aynlan yanı da bu zaten. Ferdinand orta sahaya yardım etmeyen bir forvet oyuncusudur. Khumalo böy- le değil. Güney Afrika yıllardır boykotlu olduğu için milli takım kuramamıştı. Şimdi FIFA kabul ettiği için milli maç yapabılecekler. G. Afrika Kamerun ile 3 maç yapacak, Khumalo da bu üç milli maçta oynayacak. Khumalo bana kısaca Chalsea ve İngiliz milli takımının unutulmaz ısmi Peter Osguld'u anımsatıyor. Duyduğuma göre Ferdinand, Beşiktaş'ta çok iyı bir ız bırakmış. Bence Khumalo, Ferdinand'- dan daha üstün yetenekleri olan bir futbolcu. Gordon benim çok sevdiğım bir kişidir. Onur. Türkiye'deki başansı beni son derece mutlu edı- yor. Onu asla sıradan bir futbolcu tavsiye et- mem. Kısacası ben Khumalo'yu bulup meyda- na çıkardım, gerisine kanşmam. Ama Beşiktaş'- ın bu oyuncuyu kaçırmamasıru da isterim doğ- Tottenham'ın yıldızı Gasgoigne İtalya'ya transfer oldu. Des VValker sert, hırçın futbolu ile taıunıyor. Sanyer topbaşı yapıyor Spor Servisi - Tranfer çalış- malannı tamamlayan Sanyer Kulübü. 1992-93 futbol sezo- nunu bugün açıyor. Yusuf \ Ziya Öniş Stadı'nda yapıla- cak olan açıiış törenı saat 18. OO'de başlayacak. Yeni sezo- na kurban kesilerek girilme- sınden sonra. yeni transferler- le Teknik Direktör Nevzat Güzelırmak taraftarlara tanı- tılaçak. Öte yandan Sanyer yann Bolu Abant'ta sezon öncesi . hazırlık kampına gırecek La- civert-Beyazlılann Abant kampı 20 temmuzda sona ere- cek. Kulüp Başkanı İhsan Yaİçin yaptığı açıklamada çok isabetli bir transfer politi- kası izlediklerini ve Sanyer'ın başanlannın önümüzdeki se- zon da süreceğini ıfade ettı. Başkan Yalçın yeni sezonun Türk sporu ıçın başanlı olma- sı temennısinde de bulundu. İnterStar'ın teklifi Öte yandan, özel televizyon kuruluşu İnterStar'ın, Sanyer Kulübü"nün en az % 50 hisse- sini satın alma teklifi de yann yapılacak yönetim kurulu toplanüsında görüşülecek. Kulüp çevrelerinde tepkilere yol açan İnterStar'ın teklifı- nin, bazı yöneticiler arasında da hoş karşılanmadığı, ancak kesin karann yönetim kurulu toplanüsında verileceği belir- tildı. Alman futbolcu, Galatasaray'a transferinde eski hocasının rolü olduğunu söyledi.. Götz: Feldkamp olmasa gelmezdim N E Y M I Ş ABDÜLKADtRYÜCELMAN • Galatasaray'ın yeni transferi 30yaşındaki Fako Götz, San-Kırmızılı takıma Feldkamp'm çağnsı yüzünden ve Türkiye'yi ilginç bulduğu için geldiğini söyledi. Kendini 25 yaşında hissettiğini söyleyen Götz, iyi oyun kurucu olduğunu da söylüyor. Götz,formasmasmdı. Spor Senisi - Galatasaray'ın yeni li- berosu 30 yaşındakı Falco Götz, "Li- bcro o>nayan futbolcunun yaşı değıl lccrübesi öncmli" dedi. Öncekı gün >cni takjmıyla iki yıllık -.ozleşme ımzalayan Alman futbolcu dun İstanbul'da oturacağı daireyi gez- di. Aiaköy'de Koseckfnin eski otur- duğu e\i gczen Götz. yeni yuvasını oldukça sevdi. Öğleden sonra da In- lerfooı menajerlik bürosunun yetkili- lerı ılc İstanbul'u gezen Falco Götz '"İstanburungüzelliğinedoyumolmu- yor" şcklinde konuştu. Tecrübeme güvenivonım Dün İstanbul'u gezen Gölz. "Ben kendimi hissettiğim yaşta görüyorum" dedi. Götz. çevrcsını saran basın men- suplarına şunları sövledi: "Birçok m- san benim yaşlı olduğumu söylüyor. Hcrkcsın fiknne saygım var. Pasapor- lumda 30 yaşında yazıyor, ama ben kcndımı hâlâ 25 yaşında hıssedıyo- rum. İnsan hısseuığı yaştadır. Şımdı bana bakın hıç 30 >aşında gösienyor- muyum. Bcnce yaş o kadar önemlı dcğil. Sezon başlarken ben nasıl futbol o\ nadığımı gösıereceğim " Neden G.Saray Falco Göt/'e "Ncden Galaıasaray'ı seçlın" sorusunu soran gazeteciler ıl- gınçbiryanıt aldılar. Göız'ün yanıiı şövle oldu: "Doğru- siı Türkiyc vc İstanbul bana çok ilginç geldi. Değişik bırortam yaşamak ıçın burava gcldım Gelmemde en büyük e(kı\ı vapan da Feldkamp oldu. Feld- kamp ısiemcse gelmem bıraz zor olur- du Ben karakter olarak dısıplınlı bir ınsunım Bir sporcu gibı yaşamasını bılınm. Karlheinz Fcldkamp'ın da en hü\ ük ö/ellığı disıplindir. A\ rupa'nun en ünlu 10 hocası ıçinde. Galalasa- ra> "ın Fddkamp'ı seçmesi bence çok akıllıca bir karar. Galatasaray Feld- kaınp'la çok büyük başanlara imzası- ııı atabılır Karlheinz Feldkamp'ın lakınıdakı eıkisinı kamp çalışmalann- dan sonra göreceksinız." İyi oyun kurarım Galaiasaray'ın ıyı bir oyun kurucu- >a ıhmacı olduğunu duyan Götz şöy- le konuşiu: "Galatasaray'ın oyun kurucu>a ıhtıyacı \urmış. Ben bu gö- revı kesinlıklc \enne getırınm. Daha onco o> nudığım lakımlarda orta saha- dj vc sanlrfor mevkılennde oynadım C^ıciık en geride ovnamanın. yani li- beroda ovnamanın avantajı budur. Bcnıvioyunkuranm. Bunu gösterece- cıır." SARLLACİVERTIİ FUTBOLCULAR BULGARİSTAN'I BEĞENMEDİ Fenerbahçe'de kamp kavgası büyüyor NECMİGİLÜMSEL Fenerbahçe'de kamp sorunu futbolcularla vönetıcıleri karşı karşıya bıraktı. Bulgaristan'da kamp vapma önensını futbolculara götürerıyö- netıcıler gelen tepkiler üzenne ya Almanya ya da geçen yıl olduğu gibı Kastamonu'da kamp ya- pılmasını gündeme getırdiler. Fenerbahçeli tek- nik adamlar Uludağ'da yapılacak ön çalışma sonrası Bulgaristan'da kamp yapılmasmı ıste- mışler ve yönetim kurulu üyeleri de bir kamp yeri ayarlamıştı. Bulgar futbolcu Stoilov'un transfen için sık sık bu ülkeye gidip gelen teknik adamlar, çalışma ve kamp yerlerini belirlemiş- lerdi. Ancak futbolcular Bulgaristan kampını istemedi. Bu ülkede istenilen gıda maddelerinin bulunmadığı, aynca çalışılacak sahalann da ye- tersİ2 olduğu belirtildi. Bir futbolcu, "Bulgaris- tan'da ne yeterli vitamin ne deprotein alamayız. Bu ülke zaten fakirlik içinde. Ustelik, kamp bo- yunca hanrlık maçı da yapmak isteyeceğiz ve doğal olarak bizden aşağj takımlarla oynayaca- ğız. Bu hiç de iyi olmaz. Havaya giremediğimiz gibı kötü otellerde de yeni sezona konsantre ola- mayız" dedi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu da futbolcula- nn bu isteğinı olumlu değerlendirdi. Yöneticiler, "Fenerbahçe iyı bir yerde kamp yapmalı. Geçen yıl Kastamonu hem çalışma, hem de nefes açma yönünden ıyiydi. Bu yıl yıne oraya gıdebilıriz. Eğerçalışmalan tamamlayabı- lırsek, Almanya kampı da söz konusu" dedi. Fenerbahçe Teknik Direktörû Joseph Veng- los dün İstanbul'a geldi. Tesısleri gezip, yapılan transferleri değerlendiren Venglos, Fener- bahçe'nin çok ıyı bir kadro kurduğunu söyledi vc "Eksiklerimızı kapadık. Bu yıl herkes çok de- ğişık bir Fenerbahçe izleyecek" dedi. Venglos beraberinde kondisyoner Zrubak'ı da getirdi. Bu antrenörün yeni dönemde de takımda görev alacağı belirlendi. Bu arada Fenerbahçe'de futbolculann kendi- lenne çekidüzen vermesi de istendi. Gece hayatı- nı seven futbolculara şans tanınmayacağını kaydeden yöneticiler, "Futbolcu önce efendi olacak. Düzenli yaşayacak sonra forma giye- cek" dediler. Hey gidi şampiyonlar Kimler gelmiş kimler geçmiş şu dünya ve olimpiyat min- derlerinden Hey gidi koca şampiyonlar hey Sheraıon'dakı olimpiyat şampiyonlannın biraraya geldiği toplantıda nostaljiyi yaşadık. Büyük güreşçiler, yenilmez şampiyonlar. mınderlerirniev ustalan... Hep bir aradaydık. Güreşçisı ve gazetecisi ile bır aıle gibiydik sanki. O gün yine oradaydık. ama hem onlar hem bız fire vermiştik. Ne Hamıı Kaplanı kalmıştı. ne Adil Candemir'i... Ne Yaşar Doğu'su ne Nasuh Akar'ı... Onlann oğullan ya da kızlan vardı toplantı- da. Nasıl da bcnzıyorlardı babalanna. Adil babanın oğlu taaa Türkıstan'dan kalkıp gelmiş İstanbul'a. sırf bu toplantı- va katılmak, babasının anısını venıden canlandırmak ıste- yenlerin arasında bulunmak için Yaşar Doğu'nun kızı. Mersin- li Ahmet'ımizın kızı, Hamıt kaplanımızın oğlu. hep oradalar- dı. Bir tanh yaşandı kısaca Sheraton salonunda. İsveç'ten kalkıpgelmıj Kazım Ay\az'a sordum, nasıl oğlun da güreşçi oldu mu? "Önce merak sardı, ama sonralan tenıse, atletizme geçti, ne yapahm her güreşçinin oğlu ille de güreşçi olur diye bir kural yok" derken acaba bıraz buruk muydu. farkedeme- dım. Dursun Ali yine frapan giysisi ile herkesin dikkatini çekı- yordu. ToplantınınsonundabugünüdüzenleyenTetra Pak"- ın genel müdürü Jerome Bayle'nin kolunu yakalamış bırak- mıyor ve önüne gelene işyerinın kartını veriyordu. Müzahir SiIIe işin gırgınndaydı. 'Yahu' dedi, "O zamanlar da madalva almıştık. şimdi de öyle. Bir gün de çek verseler bari" sonra gülerken de "Bız hıçbir şey düşünmeden güreştık. Ben ikı de- fa dünya ikincisi oldum, babam bana küstü. "Sen bu ailenin adını lekeledin. Git de şampıyon ol gel" dedi. O günü hıç unutmadım, ama şampiyonluk ıçın çalıştım ışte biz böyle gü- reştik." Gercekten de salona şöyle bir baktım, hıçbirisinin de o günlerde aklından ne para geçerdi ne pul. Nev ev ne araba. Ama hiçbirisı de yetim, öksüz kalmadı. Millet her şampiyo- nun hakkını verdi. Belki bırikısı istisna. ama gördüm ki hepsi de mutlu ve gururlu. Bir isteklen var sadece. O da acaba şu devlet baba ya da Süle>man Baba istese şu bırkaç kişıye bir kart vermez mı. otobüse. trene. vapura parasız binmek için. "Parasından değıl. ama bır lütuf olsun için" diyorlar. Olmaz mı'.' Neden olmasın diyorum hepsıne... Onlann verdiği gurur. bıze yetmez rru? Ve en çok da kıme kızıyorlar bılıyor musu- nuz? Naım'e. "20 ev, 15 araba, bılmem kaç yüz altın; ne gere- ği var bunlann. Sporcu mal için değil, nam için güreşir" di- yorlar ve "Bak bizim aramıza bıle gelmedi. Boyu küçük, ama burnu büyük." Evet herkes gelmişti oraya. Çünkü o gün milletten şampi- yonlara 'şükran ve hatıra' günüydü. Ve biz o gün (1936-1968) ilk şampiyon Yaşar Erkan'dan. son şampiy on Mahmut Ata- lay'a bır tanhı yaşadık. Yaşayanlar ve yaşatanlar sağolsun. Olimpiyatlara katüarak ûlkemize madalyalar kazandınntş eski şampiyonlar hatıralannı tazeiedi. 32 jılbk olimpiyat nostaljisi • 1936-1988 yılları arasında olimpiyatlarda toplam 47 madal- ya kazanan 38 büyük şampiyondan 28'ine ve vefat eden 10 kişi- nin yakınlarma bir 'şükran ve hatıra' madalyası ile sertifika verildi. S^r Senisi - Tetra-Pak'ın maddi desteği ile duzenlenen törende- Ulımpı>al şampıyonlan bıraraya geldi. Tstanbul Sheraton Oteli'nde yapılan törende 1936-1988 yıllan arasında olimpiyatlarda 24 altın, 13gümüş. 10 bronz olmak üzere toplam 47 madalya kazanan 38 büyük şampiyondan havatta kalan 28'ine ve vcfat eden 10 kişınin yakınlarma birer "şükran ve hatıra" madalyası ile sertifika verildi. Tetra-Pak Genel Müdürü Jerom BaylcileTMOK Başkanı Sınan Erdem'in birer konuşma yaptığı toplantıda, ünlu şampiyonlann ödüllerinı İçişlen Bakanı İsmet Sezgin, İstanbul Valısi Hayri Kozakçıoğlu ve ünlü sporadamlan verdiler. Mersınli Ahmet-Güreş (1936 Berlın Bronz-1948 Londra Altın) Yaşar Erkan-Güreş (1936 Berlın Nasuh Akar-Güreş (1948 Londra Mehmel Oktay-Gürcş (1948 Londra/ Gazanfcr Bılge-Giireş (1948 Londra Celal Atik-Güreş (1948 Londra Yaşar Doğu-Güreş (1948 Londra Haht Balarnir-Güreş(1948Gümüş) Kenan Olcay-Güreş (1948 Gümüş) Adil Candemır-Güreş (1948 Gümüş) Mııhlıs Tayfur-Güreş (1948 Gümüş) Halil Ka>a-Güreş(1948 Bronz) Ruhı Sanalp-Atletızm (1948 Londra Bronz) Hasan Gcmici-Güreş (1952 Helsinki, Bayram Şit-Güreş (1952 Helsinki, Adil Atan-Gureş (1952 Bronz) Mustafa Dağıstanlı-Güreş (1956 Melboume 1960 Roma Mıthat Bavrak-Güreş (1956 Melbo- urne 1960 Roma Hamit Kaplan-Güreş (1956 Melbo- urne Ri7a Doğan-Güreş(1956 Gümüş) İbrahim Zengin-Güreş (1956 Gümüş Dursun Alı Eğribaş-Güreş (1956 Bronz) Hür>e\ın Akbaş; Güreş (1956 Bronz- Ahmeı Bilek-Güreş (1960 Roma Müzahir Sıllc-Güreş( 1960 Roma Hasan Güngör-Güreş (1960 Roma İsmct Atlı-Güreş (1960 Roma' Tcvfik Kış-Güreş (1960 Roma, İsmail Ogan-Güreşl964 Tokyo Kazım Ay\ az-Güreş (1964 Tokyo/ Ahmeı AJık-Gureş-1968 Meksiko/ Mahmut Atalay-Güreş (!968)Mexi- co Naım Sülcymanoglu-Halter (1988 Seul Cimnastikte 2 altın •Spor Servisi - Fransa'nın Caen kentindedevameden 1. Avrupa Gençlik • Oy unlan'nda Suat Çelen ve MuratCanbaş altın, Dilek Öztürk de gümüş madalya kazandı. Oyunlarda dün akşam yapılan alet finallerinde Murat Canbaş, atlama beygirinde 71 sporcu arasmdan 9.60 puanla birinci oldu. Suat Çelen de yine 71 sporcunun mücadeleettiği paralelde 9.50 puan a!arak Türkiye'ye ikinci altın madalyayı kazandı rdı. Bayanlarda ise Dilek Öztürk, 83 sporcu arasından 9.50 puanla gümüş madalyayı eldeetti. Paralelde yanşan Aykut Cesur ise 9.25 puanla 4.lüğü kazandı. Federasyon toplantısı MSpor Servisi -Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün İstanbul'da toplanacak. Futbol Federasyonu'nun Ulus binasında yapılacak ve 2 gün sürecek toplantısında. 1991 -92 sezonu Türkiye Profesyonel Ligleri'nin tescilleri. 1992-93 sezonu lıg ve kupa statüleri ile 3813 sayılı yeni futbol yasası'na göre. "genel kurul'un oluşumu görüşlerek karara bağlanacak. Federasyon yönetim kurulu toplanusında aynca, Beşiktaş Kulübü'nün, Polonyalı futbolcusu Zeyer'in sözleşmesinin feshi için yaptığı başvuruyla gündemdeki diğer konular da görüşülecek. İlk delegeler TMOK'dan • Spor Servisi - Türkıve Mıllı Olimpiyat Komûesı (TMOK), Futbol Federasyonu Genel Kurulu içındelegelerini belirledi. Geçen ay içinde kabul edilen 3813 sayılı kanuna göre, genel kurulda oy kullanacak delegeler için ilk seçimi TMOK yaptı. TMOK Yönetim Kurulu, İstanbul'daki toplantısında, muhtemelen ağustos ayı sonunda yapılacak Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda komiteyi, Erdoğan Anpınar, Togay Bayatlı ve Jerfi Fıratlı'nın temsıl etmesı kararlaştınldı. Bakırköy iddialı • SporSenisi- Bakırköy Kulübü Başkanı Ali Talip Özdemir, transferdeçok iyi bır kadro oluşturduklannı ve yeni sezonda iddialı olduklannı söyledi. Başkan Özdemir" Eksiklerimızı büyük ölçüdegiderdik. Mükemmelbir Bakırköysporyarattık. Yeni sezonda hedefımiz Avrupa Kupalan'dır"dedi. Tercüman çeyrek finalde • HELSİNKİ (Cumhuriyet) - Finlandıyânın Helsinki kentıde yapılan Liselerarası Dünya Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Tercüman Lisesi çeyrek fınaleyükseldi. İlk maçta geçen yılın şampiyonu Dinamo Kievv'i 3-0 yenen Tercüman Lisesi, dünde Evsahibı Finlandiya'yı 2-1 yenerek çeyrekfinalistoldu. Hasbahçe'de yağlı güreş • Spor Senisi -Geleneksel Kâğıthane yağlı güreşleri, 12 temmuz pazar günü, Kâğıthane Hasbahçe'de yapılacak. Kâğıthane Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü duzenlenen yağlı güreşlere, Kırkpınar başpehlivanlanndan Hüseyin Çokal'ın yanı sıra Hamza Dalkm, Zekeriya Çakıcı, Abdullah Ersoy ve Saffet Kayalı gibi ünlü güreşçiler katılacak. Masatenisi mflll takımı • ANKARA(AA)- Çekoslovakya'nın TopaJcani kenünde 10-19 temmuz tarihleri arasında yapılacak Avrupa Gençlerve Yıldızlar Masatenisi Şampiyonası'na katılacak milli takımlar belli oldu. Hikmet Büyüklimanlı başkanlığında Çekoslovakya'ya gidecek kafilede, antrenörler Serdar Albayrak, Aydemir Cengiz ve şu sporcular bulunuyor Genç milli takım: Erkekler. Saim Polatkan, Bülent Atakan, Metin Biberci. Bayanlar: Nevin Mutlu, Müge Kuzu, Emel örge. Yıldız Milli Takım: Erkeklen Mesut Erol, Deniz Ertuna. Bayanlar: Sibel Hıdır, Emel Gener.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle