13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 31TEMMUZ1992CUMA EKONOMI PARARAPORU BORSA ENKKSİ Birleşik Malı Sanayi önceki 4200 38 2437.11 522125 Dünkü 4246.11 2441.76 5290.62 Fark (%) I.08 0.19 1.32 Yabancılarfon satmakiçiııgeliyorİş-Ekonomi Servisi - LJlusla- BORSA a * * * * M M t ÇfcMM*) Maıa Çıroen (C) «Uaa Elektromeö AfycnÇimenlo «UTaktH Attank >SHS—!• Mtsa Martu*aMh« Alarito Sanayi M B * M Sferne$U) Mnpkfc AmUuCuı tıçA «Mkaı Astan Çimento Ayg» tajbş Brtk Tutjn (BU) BoâiömntD Bnsa Çjnttac ÇiınnlD ÇtftHri* Pnıa ( « M B M S ••ttak DerutCtm Dcnmod SmkMkı Onas Oo4an OoOusan DöBB thntOfcet Eczıabss Yjttnm Eczsotoş Itac fpStaat Ege Eadym •s»ss*« EmekSgorB EnkaHoUng MpıBncat Enü >•*(•• Esta» fcnç Mvnnyun Rnsnstnnk M « GttaYaanm Gotf-Yev GotaılsUBU) Guöft FJtrtoön MM|M*(*t HtU* HfrnyetGc SAainL Intema 1 Motor Pslaı faafc M r (•• hum Kanorear •a KcMekUoUya KotGata K^cEkUrt KocHoönç l«T*ni faıyaÇmnto M n KorumaTanm •*!<•) KûOhyi rurcclcfl LaoKjdfc SMaıTAa M»*(taata Maret MarmaiKtotOt klarsM UmmatStL MeOs Ugfos SMatprta*) NetHoUng HMi NıJıJe a ™ * OönTeisM SMo> Otem h n a rtttnmt Mttı Pttrotent Turanı PnarSüt Prar Enegre El PnarStı Pmar* , Pmus |hMSH MHart PnatTrin Ratt SaMı Yjymal* Samral HoMmç ft»|IM s**»isi| SkM SOsa SSannaMM Suı Ekktran* TaStfKÜ T.Oışiank Tdsltıa* T « * Tesan (BU) T. taalS. TJ,S*.(D TlsBar* (Aı T İs 8 (C-*50BDL) 1 İS B |C-%50eOZ) T.I*Slk.(C) TireKuE* nMltUSaaı TobşOton Fas TopnnKâğıt TrtrçaCım U B B TŞseCam TSO TOemrMküm Turcas Petrolcu Tüptaş THbnl*n T.TÜ*| Tûlûnbaı* UşjkSffam* Vakıt rmnm on Veslet Vatel Rn Kjr t » B 1 i n •»»•"* 13JN 1800 2060 81000 3.SM 2500 3JM 14.7M 1 M M 6 700 3150 5800 3050 SJSS L7SS 6300 15750 t.TSS 1750 1350 2700 61» 3450 7500 7JSS IJSS S75 2450 1JSS 5050 700 a ioo 1900 5700 4050 O5JSS 2250 SSS 1650 5400 3LSSS 4JM 2000 4 900 1500 USS «5 12 000 2900 925 STJM 975 2150 i.sss 6200 1500 SSS M.7SS 1850 U M 2550 71M 4600 12000 1SJSS 56000 4JSS 975 S» 19 000 1600 SSS 1L2SS 3000 2 900 4 750 1JM 600 31000 S2S SSS 600 2J5I 135 000 650 1.1SS 12 750 4SS 2.7SS SSS 1150 1550 725 700 3300 1550 SJM SSS 15JM 1050 2800 700 1SJSS 1JM SJM 2100 7.4M 3050 U M 950 1800 14000 1800 1JM 4M» 220 000 350 600 S2S 375 S2S 8600 7500 2700 12.751 1050 SSS 10.750 9400 4700 475 SJM 4200 J.7SS 1050 950 •100 860 1JM S2S 1.25» "5211JM 1700 2000 G 1.IS4) 2250 SJM 15.0» itjas 6600 0 5800 2900 SJM 2.7SS 0 15 500 1.MS 0 1300 2600 6000 3400 7500 7JM U M 575 2400 uss 0 675 7900 0 5500 3950 23SJN 2200 SM 1650 5300 a j M 4JM 0 4900 1450 U M 800 12 0X 0 925 MJM 975 2 100 1JM 6000 1500 SM M.7M 1750 U H 0 0 4550 11750 MJM 55 000 U M 925 S2S «750 0 SM 1SJM 2950 2 900 4 750 1.2SS 600 30 000 S2S SM 600 U M 0 0 i.ita 12 250 4SS 2.7M SM 1100 1500 700 700 3200 1350 İ7M SM S 0 2750 650 S.MS 1JM S.7M 0 7JM 3050 4JM 950 0 13 750 0 1.M «.rss 0 350 600 SM 900 SS S.300 0 2S0C 12.750 1050 SSS 10 250 9 20C 4650 475 SJM 0 SJM 1050 0 1050 0 1JH MS 1.3M toftaki m**11.75» 1850 2 150 0 U M 2300 SJM 1SJM 10JM 6 700 0 5900 3000 LMt L7M 0 15 750 t7M 0 1350 27X 6000 3450 7500 7.4M 1JM 575 2400 1JH 0 700 8100 0 5600 4050 MSJM 2250 SM 1650 5500 3UM U M 0 4900 1500 M M 825 12 250 0 925 nJN 975 2100 uss 6200 1500 SM 11.SM 1850 L4M 0 0 4650 12 000 1SJM yooo İ.1M 950 1JH 19 250 0 sa 17 X» 3000 2900 4850 uss 500 31000 SM S2S 600 U M 0 0 1JM 12 500 47S 2.7M sa 1150 1500 725 700 3250 1450 S.MS S7S S 0 2800 675 1L2M 1.44N (.SM 0 7.SM 3100 SJM 960 0 14 000 0 U M ım 0 350 600 179 975 SSS 8500 0 2650 13JSS '050 S7S 10 500 9400 4700 SM S.SM 0 SJM 1050 0 1 100 0 t.sss S7S 1JM tefükü kaaans 13.7M 1800 2050 0 1.1M 2 250 SJM 1LIM 1 U M 6700 0 5800 3000 SJM L7M 0 15500 1.7M 0 1350 2600 6000 3450 7500 7JM 1JM 575 2400 1JM 0 700 8100 0 5 600 4000 SJ7I 220 sa 1650 5400 JSJM U M 0 4900 1450 LIM 800 12 000 0 925 HJM 975 2100 1JN 6000 '500 SM 11JM 1750 U M 0 0 4600 11750 1LSS 56000 4.1M 950 i.sa 19 000 0 sa 17.25» 3000 2900 4750 \3S» 600 X500 SM sa 600 2.4M 0 0 1-25» 12 500 475 2.751 sa 1100 1500 725 700 3250 1450 SJM S75 S 0 2800 650 1S.2M 1.4M SJM 0 7.5M 3050 SJM 950 0 14 000 0 1.1M SJM 0 350 60C S75 900 S5S 8500 0 2650 1SJM 1050 S7S 10250 9 400 4650 MS SJM 0 SJM 1050 0 1100 0 1.SM S7S 1JM 30 TEMMUZ 1992 I«M. Mst.in 1667 900 92 000 0 1.M2.1M 62 750 Z7J23 sasjio 4S9JM 87 650 0 6000 89 000 T31J1S 217.1M 0 54 200 1.1SSJM 0 1 214285 82 525 2000 545.000 11340 U1SJM 1JM 6000 1000 StiM 0 83073 333030 0 840 015 636 707 aun 25 565 ISJIt 2260 83 500 11M US7.13S 0 10000 •2200 47J M 365 000 54 499 0 5527 isja 47 819 110» •OUM 71 100 '320 7SJM 4SJM 98442 M.1SS 0 0 971560 157 470 24SJM 163490 4UM 34 750 21U7I 38 000 0 4*4.74» ım.m 55000 2 i n 27 550 is.iis 470400 48 330 11UM S.7M 63 050 1.MS '20 0 tBJM 668 700 SL4M 1MJM MUM 340 350 5600 9200 iooo 4500 4000 MSJM 1S.1N S 535 6000 223 390 S2MM sua 2JM 2000 1JM 60000 13M 16 490 0 6590 0 2.S1LSS1 1UM 0 90 960 15680 171J M 36 000 1N.7M 1304655 0 37 380 M7.4M 91770 74JI7 126 456 19 000 507 500 148J78 S1.SM 0 31SJM 63 700 0 156 070 0 2O4.I10 UZ7.754 114*5 »ir.Ort Rm 1347J 1 79f 206Î ( na 225J 3JH 15,1*4 H.1M 6635 [ 6oa 2963 SJSI vm t 15 745 1.71J C 1323 265S 600E 3445 3400 7JM 1JM 575 2400 i.sa 0 695 7 970 0 5578 3986 MSJN 2220 SS 1650 54S6 O.SM U M 0 4900 1454 U M 810 12181 0 925 SS.MS 975 2100 1JM 6050 1500 SM 1SJM 1785 U M 0 0 4 619 11783 1SJS2 55 961 4.171 945 SM 19061 0 575 11.1* 2999 2900 4780 1J5» 600 30 500 18 MS 500 U M 0 0 1.1» 12 497 4M 2.741 Stt 1126 1500 702 700 3237 1*00 SJIS SM S 0 2 791 674 isjst 1.341 S.7M 0 7JM 3053 4.JM 950 0 13 812 0 1.MS SJN 0 iso 600 S2S 911 S4S 8392 0 2643 11117 1050 •74 10435 9284 4684 47S 5JN 0 1.7M 1050 0 1072 0 1.M0 H1 1JM KOT DISI PAZAR &ma 4 70C Mamans Altnyunus Medya Hotdıng 1 Tofaş Oto Tıcaret 900 5600 ^9 000 0 0 0 0 5600 28 5O0 5 600 29 000 0 0 5600 20 000 0 0 13 000 0 0 5600 68 1ı 28 969 kiye'ye geliyor. Sıcav Fonu'nu Türkiye'de pazarlayacak olan Tekstilbank'ın Genel Müdürü İsmet Alver, "Templeton'un Türkiye'de yapacağı yatınmlar mayi planliyor. • Dünyanın sayılı fon yönetim şirketlerinden Templeton, Sıcav Fo- nu'nu Türkiye'de ta- sarruf sahiplerine sun- konusunda danışmanlık ve aracılık yapacağız" dedi. Hindislan'dan Macaristan'a • Şirketin rasındaki satış son- hedefı ise kadar dünyanın birçok ülke- yurtİÇİ m e n k u l kiymet- sınde 30'dan fazla sıgorta fo ^ jsinde 30'dan fazla sigorta fo- nu, 6O'tan fazla yatınm fonu ve 100'ün üzerinde kurumsal portföy yönelimi yapan Temp- leton International'ın fon yöne- ticisi Dr. Mark Mobius'un önümüzdeki hafta Türkiye'de vereceği seminer ile ilgili basın toplantısı düzenleyen İsmet Al- \er şunlan söyledi: " Fon yöneüminde Temp- leton'un temel prensibi. uzun dönemli sermaye kazancı sağ- lamaktır. Uzun dönemin almak. tanımı ortalama beş yıllık bir dönemi kapsar. Fonlar birçok ülkeye dağmlarak riskin dağıtılması esas alınır. Şirket kârları, enflasyon, ekonomik büyüme ve hisse senedı fıyatlan arasındaki ilişkiler incelendi- ğinde ortaya çıkan. uzun vade- de hisse senedi fıyatlannın enf- lasyon ve faiz oranlannın üs- tünde arttığıdır" İsmet Alver, Templeton'un . 32 sayılı karann kabul edilme- siyle birlikte İstanbul Borsası"- na ilk yatınm yapan kurumsal yatınmalardan biri oiduğunu ve Akdeniz Fonu ile geldiğini hatırlattı. İsmet Alver, yaklaşık 20 milyar dolarlık fon yöneten Templeton'un. 14fonunubün- yesınde toplayan Lüxemburg Borsası'na kayıtlı Global Stra- tegy, Sıcav'ı Türkiye'de pazar- la\acaklannı da beİirttı. Sıcav'- ın sermaye piyasasının yurtdışı- na açılmasında katkışının bü- yûk olacağını belirten İsmet Al- ver, Sıcav Fonu ile menkul kıy- mete uzun vadeli yatınm yap- ma alışkanlığıru getireceklerini söyledi. Tekstilbank'ın Genel Müdür Yardıması Ata Köseoğlu, Sıcav'ın katılma belgelerini ku- rumsal yatınmcılara satmayı hedeflediklerini söyledi. Bun- lann arasında sigorta şirketleri- nin geldiğini de belirten Ata Köseoğlu, Sıcav ile ilgili şu bil- gileri verdi: " Sıcav'ın bünyesinde top- ladığı 14 fonun 9'u ABD Do- lan, ikisi Alman Markı, ikisi İsviçre Frangı, biri de Endonez- ya para birimi üzerindendir. Dokuz fon yalnızca hisse sene- dine yatınm yapmakta, beş ta- nesi dünya bazında devlet ve özel sektöre ait borclanma se- nedine yatınm yapmaktadır. Bu fonlann onak amacı ceşit- lendirme yolu ile riskin azaltıl- ması ve kazanç fırsatlannın maksimize edilmesidir." Köseoğlu 89 yıhnda kurulan Sıcav'ın yıllık ortalama getirisi- nin yüzde 18 oiduğunu hatırla- tarak, fon yöneticilerinin çalış- ma ilkelerini "Riskleri dağı- tarak, yumurtalan ayn sepete koyarak başan sağlıyoruz" şeklinde anlattıklanru aktardı. Petrolde istikrarsızlık tehlikesi LONDRA (AA) - Körfez Savaşı sonrası gelişmeler ile eski SSCB'nin dağılmasının olumsuz etkilerinin, dünya petrol piyasalannda istikrar- sızlığayol açması ve büyük fi- yat dalgalanmalan bekleni- yor. Bu durumun da zaten durgunluktan çıkamayan ve hassas dengeler üzerinde du- ran dünya ekonomisini zorla- masından endişe ediliyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC) Genel Sek- reteri Subroto'ya göre dünya petrol sanayii tarihinde, şim- diye kadar böylesi bir belirsiz- lik yaşanmadı. ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentinde düzenlenen bir semi- nerde konuşan Subroto, pet- rol fıyatlannda beklenen isü'k- rarsızlığın üç temel nedenden kaynaklanabileceğjni vurgu- ladı. 1. B.M. Ambargosu nede- niyle halen petrol ihracatı ya- saklanan Irak'm. Körfez krizi öncesinde günlük 3 milyon varil olan üretimiyle dünya petrol piyasasına geri dönme- si, Irak'ın yeniden petrol ihra- catına başlamasıyla birlikte. diğer OPEC ülkelerinin üre- timlerini lcısmayı kabul etme- meleri durumunda, dünya petrol piyasasında aşın üre- tim fazlası olabilir. 2. Dünyanın en büyük pet- rol ürelicisi eski SSCB'deki si- yasi ve ekonomik istikrarsız- lık ile kaosun yaru sıra, diğer önde gelen petrol ihracatçısı ülkelerde ileride ortaya çıkabi- lecek sorunlar üreüm düşüşle- ri ve hızlı fiyat yukselişlerine yol açabilir. 3. Rusya ve zengin petrol yataklanna sahip diğer ülke- lerde üreüm teknolojisinin ye- nilenmesi ve yeni petrol üre- tım alanlannın açılabilmesi için gelecek 5 yılda 250 milyar dolarlık yatınm gerekiyor. lrak'm yeniden petrol ihraç etmeye başlaması halinde bu piyasada üretim fazlası ve fi- yat istikrarsızlığı yaşanabile- ceği ihtimali ise petrol sektö- ründe yapılacak yeni yatınm- larda kâr garantisini tehlikeye atıyor. Sanayi Bakanı Tahir Köse gayrimenkullerin ayn satılmasını istiyor w Topyekûn özelleştirme olmaz 9 SERTUĞ ÇİÇEK ANKARA - KİTlerin ta- şınmaz mallanyla birlikte özel- leştirilmesine karşı çıkan Sana- yi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse, bu konudaki endişelerini Başbakan Süleyman Demirel'e ilettı. "Özelleştirme, satılabilir mallann satışından sonra yapıhrsa, elde edilecek gelir 5-6 kat fazla olur" diyen Köse. bu gerekçelerle GİMA'nın satışının durdurulduğunu söy- ledi. 11 çimento fabrikasının satışında bir tıkanma ol- madığını belirten Köse, Kamu Ortaklığj İdaresi'nin uyguladığı özelleştirme sisteminde yan- lışlar oiduğunu kaydetti. GİMA'nın özelleştirme kap- samındaki satışını son anda durduran Köse, özelleştirme konusundaki hükümet politi- kasının değişmediğini belirtti. Köse. Cumhuriyet'in konuya ilişkin sorularmı şöyle yanıtla- dı: - GİMA'nın özelleştırilmesı neden durduruldu? Kose- Mesele şudur, biz özel- leştirmenin en doğru şekilde ya- pılmasından yanayız. Benim, GİMA'y'a ilgili gördüğüm bir hatalı işlem vardı, onun durdu- • Sanayi Bakanı Ta- hir Köse, KİT'lerin, sahip oldukları taşın- maz mallann satılma- sından sonra özelleş- tirilmesi gerektiğini söyledi ve bu yolla, özelleştirme gelirleri- nin 5-6 kat arttırılabi- Köse: KOfnin sisteminde leceğini savundu. yanlışlıklar var rulması için Sayın BaşbakarTa rica ettim. Satış durduruldu. Bıitün mesele budur. - Hatalı işlem neydi? Köse- GIMA, kıymetinden çok daha düşük bir fiyata salı- lacaktı. Kıymetiyle satış fıyatı çok farklıydı. - Ne kadarlık bir fark vardı? Köse- Satışı durdurdum. On- lann fazla detayına girmeyelim. Önemli olan hatalı işlemin dur- durulmasıydı. Fiyat uygun de- ğildi. ben de satışı durdurdum. -ÇİTOSAN'ın 11 fabrikası- nın satışında da benzer bir so- run mu var? Köse- ÇİTOSAN'da, özel- leştirmenin sistemiyle ilgili yanlışlar var. Yani bir sistem yanlışı var. Satılan fab.'ikalann secimi, bazı fabrikalann eşza- manlı tasfiye edilmesi gereklili- ğı konulannda. Birbirlerine bağımb, ortak giderleri olan fabrikalar var. Yapılması gere- ken yatınmlarda sıkınülar olu- yor bunlar böyle olunca. Belli bir süre sonra ÇİTOSAN'ın ne olacağı bir plana bağlanrnarruş durumda. Bu yüzden sistem yanlış diyorum. Yoksa özelleş- tirmeye karşı değiliz. - 11 çimento fabrikasırun özelleştirilmesinde bir tıkanma var mı? Köse- Zannetmiyorum. Za- ten benimle ilgili değil, Kamu Ortaklığı İdaresi'nde. - Satışın durdurulması için Başbakan nezdinde girişimleri- niz oldu mu? Köse- Ben sadece satış siste- miyle ilgili yanlış bulduğum noktalan detaylı olarak kendi- sine aktardım. Ama bir durdur- ma sözkonusu değil, GİMA'- nın satışı durduruldu sadece. - GİMA'nın satışı konusun- da bundan sonra ne yapa- caksınız? Köse- Benim öz olarak söy- lediğim şudur. Teker teker satı- labilir gayrimenkuller ve men- kuller var. Örneğin bir Bahçeli- evler GİMA Mağazası 1200 metrekare. Macunköy'de bil- mem kaç dönüm yeri var. Yani satılabilir mallar var. Bu satı- labilir mallar satıldıktan sonra özelleştirme yapıhrsa. özelleş- tirme yoluyla kazanılacak pa- ramn 5-6 mislisi kazanihr. Yani Çorum Çimento Fabrikası. Bu- nun arsası milyarlar değerinde. Bu%rsa parsellenip satıldığı za- man, çimento fabrikasının satışının getirdiğınin üstünde para getirir. Aksı halde fabn- kayı bedavanın da altına vermiş oluyorsunuz. Yılın ilk yansında nakit açığı, geçen yıla göre yüzde 309 arttı Bütçe nakit açığıııda patlanıa • Konsolide bütçe açığı yılın ilk yansında yüz- de 151 artarken, nakit açığındaki büyüme yüzde 309.5 oranına vardı ve 23 trilyona yükseldi. ANKARA (ANKA) - Kon- solide bütçe açığı yılın ilk yan- sında geçen yıla göre yüzde 151 artarken nakit açığındaki bü- yüme çok daha hızlı oldu. Büt- çe nakit açığı haziran ayı so- nunda 23 trilyon 389.8 milyar liraya tırmanarak 1991'in aynı dönemindeki 5 trilyon 712 mil- yar liralık açığa göre yüzde 309.5 arttı. Maliye ve Gümrük Bakanhğı verilerine göre ocak-haziran döneminde konsolide bütçe ge- lirleri 69 trilyon 396 milyar, gi- derler ise 86 trilyon 420 milyar lira olarak gerçekleşti ve bütçe 17 trilyon 24 milyar lira açık verdi. Konsolide bütçe açığma, nakit dengesinden 6 trilyon 365 milyar liralık daha açık eklendi. Böylece, bütçe nakit açığı 23 trilyon 389 milyar lira düzeyine fırladı. 1991 yılının aynı döneminde konsolide bütçe açığı 6 trilyon 777 milyar lira olmuş, nakit dengesindeki 1 trilyon 65 mil- yar lıralık fazla sayeşinde nakit açığı 5 trilyon 712 milyar liraya gerilemişti. Konsolide bütçe dengesin- den daha önemli bir gösterge sayılan nakit dengesinde 23 tril- yonu aşan açığın finansmanı büyük ölçüde Hazine'nin Mer- kez Bankasfndan kullandığı kısa vadeh avansla sağlandı. Hazine. Merkez Bankası'ndan altı ayda 13 trilyon 553 milyar liralık avans kullandı. Avans tutan. geçen yılın aynı döne- mindeki 2 trilyon 239 milyar li- raya göre yüzde 505.3 artış gös- terdi. Nakit açığının finansma- nında ikinci araç olarak Hazine bonosu dışındaki iç borçlanma kullanıldı. Bu kalemdeki artış çok daha hızlı oldu. 1991 yılının ilk yansında 613 milyar lira olan net iç borçlanma bu yıl yüzde 1.240.3'lük artışla 8 tril- yon 216 milyar liraya ulaştı. Net dış borçlanma ve Hazine bonosu yoluyla borçlanma ise geçen yılki düzeyinin altında kaldı. Dış borçlanma yoluyla nakit açığının finansmaruna sağlanan katkı. 1 trilyon 144 milyar liradan 327 milyar lira- ya, Hazine bonosunun katkısı da 1 trilyon 674 milyar lira- dan 1 trilyon 321 milyar liraya geriledi. Bu verilere göre nakit açığının yüzde 58'i Merkez Bankası avansı, yüzde 35'i iç borçlanma, yüzde 5.6'sı Hazine bonosu. yüzde 1.4'ü dış borç- lanma yoluyla fınanse edildi. Demirbank'ın kârı • tş Ekonomi Servisi • { Demirbank'ın kân bu yılın altı ayında yüzde 202 oranında arttı. Demirbank'ın 1991 yıunınT l ilk altı ayında 13 milyar ' 274 milyon lira olan kân bu yılın aynı döneminde 40 milyar 29 milyon liraya çıktı. Bankanın aynı döneminde aktif toplamındaki büyüme bir önceki yüa göre yüzde 113 oranında artarak 1 trilyon 74 milyar liradan 2 trilyon 285 milyar liraya yükseldi. TEB faiz düşürdü tş Ekonomi Servisi - Türk Ekonomi Bankası (TEB) bir aylık ve bir yıllık mevduat hesaplarına uyguladığı faiz oranlannı düşürdü. TEB, 3 ağustos tarihinden itibaren bir ay vadeli mevduata yüzde 58, üç ay vadeli mevduata yüzde 71, altı ay vadeli mevduata yüzde 73, bir yıl vadeli mevduata ise yüzde 76 faiz verecek. Ege Biracılık'ta kâr patlaması • İş-Ekonomi Serviâ - Ege Biracılık'ın 6 aylık kân yüzde 205.13 arttı. Şirketin geçen yıl aynı dönemde 26 milyar 226 milyon lira olan net kân, 80 milyar 25 milyon liraya yükseldi. Şirketin sermayesi yüzde 88 artünldı. Aktif toplamdaki büyüme ise yüzde 77.2'ye vardı. İş Bankası'ndan faiz indipimi • İş-Ekonomi Servisi - Türkıye İş Bankası, vadesiz mevduat hesaplanna uyguladığı faizoranının bugünden itibaren 5 puan düşürerek % 5'eindirdi. DİTAŞ, sigortacı oldu • ANKARA (ANKA)- Niğde'dekuruluDİTAŞ Doğan, bir süre önce özelleştirilerekDoğan ^ grubuna saülan Ray Sigorta'nın acenteliğini aldı. Hisse senetleri İMKB'de işlem gören DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ, Ray Sigorta'nın Niğde acenteliğini yapacak. Şirket, > angın kaza ve emtia dallannda sigorta yapabilecek, nakliyat, halat ve makine montaj dallanndaki sigorta tekliflerini ise kabul edemeyecek. Brezilya'dan Polonya'yajest • İş-Ekonomi Servisi - Üçüncü Dünyanın en borçlu ülkesi Brezilya Doğu Avrupa'nın en fazla dış borcu olan ülkelerinden Polonya'dan alaçaklannın yüzde 50'sini sildi. Brezilya ile Polonya arasında ımzalanan anlaşmayla, Polonya'nın Brezilya'ya olan 3.7 milyar dolarlık borçlannın yansı affedildi. BANKALAR NE FAİZ VEHİYOR? (Yüzde) Ziraat js^ Bankası Emlakbank Akbank Yapı Kredi Vakıfbank Halkbank Pamukbank Garant Türkbank Sûmerbank Tûtûnbank Etibank Imar Esbank Denızbank Şekerbank Osmanlı TEB Egebank Finansbank Iktısat Dışbank Tarişbank Demirbank Koç Ame. Körfezbank Interbank Marmara Arap-Türk lmpexbank TYT Bank Teksölbank Citibank T ıirk bckura 1ay vadefl n 56-58 55-58 58 55-58 55-58 57 60 60 54 60.5 60-615 57 60 51 60 59 59 55-58 59 59-60 56 59-61 58 58 56 54-57 49 43 60 57-59 55 60 59 57.5 45 3 ay vadeli Tl 67-69 66-68 69 66-68 66-68 68 71 72 65 71.5 72-73 69 74 69 71 72 70 66-68 71 70-71 69 I68-70 70 71 66 66-68 57 58 73 71 68-71 72.5 70 67.5 51 $ 3.5 2.5 25 2.5 2.5 3 3 4 1.5 3.5 4 5 5 45 3.75 3.5 4.25 2.25 2.5 4 4.5 5 1.5 4.5 4.5 3 2.5 2.0 7 5 8 6 4.5 3.5 2.41 DM 6 5 5 5 5 5.5 6 5.25 4 6 6 7.5 6 8 6.25 5.5 6.25 5 7 7 9 9 4.5 7 7 7.5 7 4.5 9.5 6 9.5 7 9.25 6 7.64 o ay vaflcıı n 69-71 68-70 48 68-70 68-70 70 73 74 68 73 5 74-76 71 75 70 73 73 71 68-70 73 73-75 70 73-75 73 73 72 68-70 60 60 76 73 65-69 74.5 71 62.5 54 $ 4 3 3 3 3 3.5 4 4.5 2 4 4.5 5.5 5.5 5.5 4 75 4.5 4.47 3 3.5 5 4 75 5 1.5 5.25 5 3.25 2.5 2.5 8 55 9 7 5 3.5 2.47 DM 7 5 55 6 6 6 7 8 4.5 7.25 5.7 8 7 95 7 6.5 7.25 6 7.5 7.5 9.25 8 5 7.5 8 7.5 7 5.5 10.5 7 10.5 8 9.5 6.5 7.59 1 yılvatMi n 71-73 69-72 74 69-72 69-72 74 75 80 69 76.5 78-80 80 78 80 78 80 77 71-74 77 76-77 71 76-79 79 77 73 67-70 61 60 80 78 66-73 77 80 57.5 61 $ 4.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5 4.5 6 2.5 4.5 5.5 6 6 7 5.25 5.5 5.25 3.5 4 5.5 5 5.5 2 6 5.5 4 2.5 3.0 9 6 10 9 6 4 - OM 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7 8 9.5 5 75 9 10 8 11 7.5 7.5 8.25 6.5 7.5 8 9.5 8.75 5.5 8 9 7 7 6.0 11.5 75 11.5 10 10 6.5 - ! bırala.ı-a, bankaların 1991 yılı toplam n-ıevduatlarına göre yapılmıştır Faiz değışımierı ve dûzeltme ıçın faks no: 526 60 73-526 60 72 YATIRIM FONLARI KabtM HtMa a * İş Vatnm-1 İş vaınm-2 İş Yatınm-3 İş VSönm-4 İş Yatnm-5 İş Yatnm-6 İrrterfon-1 lnterfon-2 lrrterton-3 lnterfon-4 lnterfon-5 . Iktisat Yat-1 iktısat Yat-2 Iktisat Yat-3 iktısat Yat-4 İktısat Aülım Fon Garanti Vatınm-1 Garantı Yatınm-2 Garanti Yatınm-3 Garantı Yatınm-4 Garanti Yatınm-5 Esbank Fon 1 Esbank Fon 2 Esbank Fon 3 YKB Yatınm F YKB Sektör F YKB Hisse F. YKB Kamu F. YKB Ukit F YKB Karma F. YKB Döviz F. YKB Kapıtal F YKB Aktif F Vakıf Fon-1 ı Vakıf Fon-2 Vakıf Fon-3 Vakıf Hisse Vakıf Dünya Vakıf Fon-6 Oışbank Mavı Fon B»»».D 144.112 57.513 37.953 30.943 14.256 27.715 102.961 77.034 40.187 42 429 11.464 91.269 74.724 35.587 35.954 23.335 112.147 42.919 27.712 16 265 14.834 111.725 37.473 26454 95.044 78.069 90231 76.466 67518 74.415 34.425 26.298 24 469 77.042 189.438 35533 22.310 32 284 22.078 65.317 *.<*) 0.16 035 017 0.14 0.49 0.16 0.14 0.09 008 016 -052 015 0.16 0.15 0.15 1.57 0.15 014 0.14 -015 0.04 0.14 0.14 0.17 016 015 087 015 0.15 0.17 0.30 0.16 -010 0.14 0.13 013 -011 0.12 0.13 0.19 30 KabKia bdoesi adı Dışbank Beyaz Dışbank Pembe Tütûn Fon-1 Tütün Fon-2 Mitsui Fon-1 Mıtsui Fon-2 Rnans Fon-2 Finans Fon-3 Rnans Fon-4 Rnans Fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Başak Fon Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Halk Fon-3 Pamuk Fon Pamuk Hisse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 Emlak Invest lmpex Fon 1 lmpex Fon 2 Sûmer Fon Denız Fon Ege Fon-1 Ege Fon-2 Kalkınma Fon Demir Fon-1 Dernir Fon-2 Tanş Fon-1 Tanş Fon-2 Ortak Fon Türkbank Fon Netfon Eti Fon TSKB Uzman F. Akfon TEMMUZ B»t«. 98.187 27.599 79.489 21B59 265.294 31.188 43.881 37.234 25.130 24.454 41.488 30.458 32.200 29554 40.990 31.156 27.916 42.197 27.437 35771 27.135 11545 33573 24.891 28.529 34.143 26125 11.138 28527 27.458 13.768 29.394 12.122 20008 23.295 23370 20985 12.281 11624 1992 Dei.(H) 0.16 0.20 0.15 014 0.12 0.12 0.16 0.17 0.12 0.16 -ao4 aio ai3 0.13 0.11 010 014 an 0.10 014 0.14 055 0.18 026 0.04 0.14 0.15 016 0.16 014 014 0.17 017 0.16 0.12 ai5 0.13 -tt71 0.17 MERKEZ BANKASI CINSI 1 ABD Dolan 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Silini 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fın Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Flonnı 1 Ispanyol Pezetası 1 Isveç Kronu 1 İsviçre Frangı 100 Italyan Lireti 1 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Norveç Kronu 1 Stertin 1 S.Arabistan Riyali KURLARI 31 TEMMUZ DÛVİZ ALIŞ 7058.85 4745.45 5258.85 673.88 230.38 1233.74 1733.34 1406.14 4207.46 74.72 1307.80 5321.42 627.93 55.23 5962.88 1207 98 13514.18 1882.46 SATIŞ 7073.00 4754.96 5269 39 675.23 230.84 1236.21 1736.81 1408.96 4215 89 74.87 1310.42 5332 08 629.93 55.34 5974.83J 1210 40 13541.26 1886 23 1992 EFEKTİF ALIŞ 7051.79 4740.96 5179.97 673.21 228.08 1221.40 1716.01 1404.73 4203.25 73.23 1294.72 5316.10 621.65 54.11 5873.44 1195.90 13500.67 1854.22 SATIŞ 7094.22 4769.22 5285.20 677.25 231.54 1239.92 1742.02 1413.19 4228.54 75.09 1314.35 5348.08 631.07 55.51 5992.75 1214.03 13581.88 1891.89 SERBEST DÖVİZ CİNSİ ABD Dolan Alman Markı İsviçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Rorınt Ingilız Sterliıiı S.Arab.Riyalı Avusturya Şılını lOOİtal.Lıretı ALIŞ 7080 4765 5315 1405 4210 13570 1870 673 624 SATIŞ 7100 4780 5350 1420 4230 13670 1890 680 630 ÇAPRAZ KURIAR MERKEZ BANKASI • Emısyon (29 Temmuz) 28 335 • Interbank taızı %66 04 İşlem Hacmı:1 506 milyar Gecelıkrepo %55 Haftalıkrepo %62-63 Aylık repo %65 DÜNYA BORSALARI Attmm onsu: 356 95 dolar ABD Dolan: 1 4890 Alman Markı 127.80 Japon Yeni 1 913ISterhnı Petrolün varili: 20 60 dolar ALTIN CİNSİ Cumhunyet Reşat 24ayaraitın 22ayarbıie 7 ık AUŞ 539000 600 000 81550 73 300 SATIŞ 545 000 620 000 81850 80 300 1 ABO DOLARI 1.4875 Alman Markı 1.3423 Avustralya Dolan 10.4750 Avusturya Şllini 30.6400 Belçika Frangı 5.7215 Danimarka Kronu 4.0724 Fin Markkası 5.0200 Fransız Frangı 1.6777 Hollanda Florini 94.47 jspanyol Pezetası 5.3975 jsveç Kronu 1.3265 İsviçre Frangı 1124.15 halyan Lireti 127.80 Japon Yeni 1.1838 Kanada Dolan 53435 Norveç Kronu 3.7498 S.Arabistan Riyali Sterlin: 1.9145 ABD Dolan 1 ECU: 1.371C ABD Dolan SDR: 1 4402 ABD Dolan SDR: 10186 42 Türk Lirası
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle