12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 31TEMMUZ1992CUMA OLAYLAR VE GORUŞLER Konudan Konuya MELİH CEVDET ANDAY Ganı Gırgın, ben saynevmde ıken, geçmış olsuna gelmıştı, ama pek konuşmamıştı, y o rulmavayım dıye olacak Düşuncelı çocuktur 0 gun, pencereden baktıktan sonra, -Camı çok yakın, beş vakıt ezandan rahat- sız olmuyor rtıusun 9 dıye sormuştu Bende, -Gunduzun gurültusunden butun ezanlar pek duyulmuyor, demıştım -Ya sabahlan 9 -Onu duyuyorum ama sayn düştüğüm ıçın olacak, uykumun gecesı gunduzu bırbınne kanştı îkıde bır uyuyorum, ıkıde bır uyanıyo- rum Pek bır şey fark etmıyor Ganı Gırgın, -Merak edıyordum, dedı. sabah namazında camıye gıden oluyor mu dıve, bır bılen soyle- dı, sabah namazlannda camıler kapah ımış -'Şaştım' dedım Öyleyse neden ezan oku- yorlar -fnsanı uyandırmak ıçın, erken saatte Dostumla dun gazetede buluştuk Daha odaya gırer gırmez anladım. anlatacaklan bı- nkmıştı Boyle gunlennde, Ganı Gırgın, ko- nudan konuya atlar, karşısındakıne hıç laf bırakmaz, soyleyeceklen bıttımı de çıkar gı- der O gun de oyle oldu Kuçucük odada dolaşarak, ellen pantolon ceplennde, soze başladı -Televızyonda bır dızı fılm var, bıüp tüken- mek bılmıyor Öyle kı, arada bır oyuncular değışıyor Hastalanıyorlar mı, oluyorlar mı, yoksa oyundan bıkıp başka ışe mı gıdıyorlar, bılmıyorum Geçen hafta, başrollerden bınnı oynayan kızın yenne yenı bır kız koymuşlar, "Bu da nesı'" dıye şaştım kaldım Ama seyır- cımızde hıçbır tepkı olmadı Yann, bakarsın, o kızın sevgılısı ya da kocası olan adam da de- ğışır (bu da oldu) fılm başka kışılerle surup gıdıyor Ayıp derler bır şey var, ya bunu yap- ma ya da fılmı bu kadar uzatma Öyle değıl mP Anladığıma gore, fılmı çevırenler, "Seyır- cı aldırmaz" dıye duşunuyorlar Haklan da var, seyırcı aldırmıyor Dıyeceksın kı, "Seyırcı konuyu ızhyor da ondan" Yahu, bır oyunda konu ıle kışıler bırbınnden bunca ıbntısızse, onu canlandırmaya ne gerek var 1 Bın anlatır, olur bıter Rol oynamanın, demek kı yarat- manın hıç onemı yok Unutmamah kı, seyır- cının gözunde rol ıle oyuncu ozdeşleşır Bızım bır çok fılmı va da tıyatro yapıtını kafamızda oyunculan ıle canlandırmamız bundandır Bakarsınız, Hamlet deyınce gozumuzun onu- ne Laurence Olıvıer ya da Muşfık Kenter gel- mıştır. Oyunla seyırcının bırleşmesı hep boyle olur Örneğın ben, Shakespeare'ın unlu kah- ramanı "Lear"ı hep Muhsın Bey olarak duşu- nurum Ama sen, "Oyuncu değıl, konu onem- lıdır" dersen, neden canlandınyorlar, dıye soranm Bellı bır oyunu başka gostenmlerde başka sanatçılardan seyretmek, benım Ham- let ya da Lear ımgemı bozmaz Ama bu değı- şıkhğın aynı oyunda olmasını aklım almıyor Cıgara yaktı Ganı Gırgın, sonra, -Sınemayı eleştınyorum sanma, o ayn bır konu, benı asıl şaşırtan seyırcının vurdum duymazhğı Önemlı olan konu ımış Konu dedıklen de ban bır şeye benzese canım yan- maz Konu hıçbır yapıtta onemlı değıldır Hamlet amcasından nefret edıyormuş, kızla- n, Lear'ı boşlamışlar Bunlar değıldır Sha- kespeare ı buyuk kılan Ölu babanın ruhu gorunmeseydı Cordelıa babasına o hıç de ge- reklı olmayan sozlen soylemeseydı, bu ıkı tra- gedya oluşmayacaktı Bunlar konudur ve Shakespeare ıçın bırer bahaneden başka bır şey değıldır Ne denlı saçma sapan şeylerle va- kıt geçınyoruz 1 Cıgarasını sondurmek ıçın durmasından yararlanarak araya gırdım -Boyle fılmler gosterenlen yersen daha ye- nnde olmaz mıydı 9 Ganı Gırgın duymazlıktan geldı benı ve, -Bız buyuk ışler yapmalıyız, dedı Ne demek ıstedığını anlamamıştım, baka- kaldım Meğer yenı bır konu açıyormuş -GAP'ta uygulamanın başlaması benı çok sevındırdı Dunyanın altı buyuk barajı sırala- masında yer almak, bızı büyuk duşunmeye başlatacaktır Ehrruzden gelenı yapmak yetın- mecılığı getınr, çağa ayak uydurmayı gecıktı- nr Elımızden gelmeyenı gerçekleştırmek ıçın akla hayale sığmaz atılımlara gınşmelıyız Bu- nu sadece devlet ıçın duşunmuyorum Tek tek, bırey olarak, kendı ışlenmızde boyuna atılganlığa yonelmebyız Evrensel olanın ardı- na duşmelıyız Unutmayalım kı, toplumumu- zu yuceltmenın yolu, evrensel alanda at oy- natmaktan geçer Kendı kendımızle yetınme- melıyız Bıze gore bılım, bıze gore sanat olmaz Zavallılıktır bu Dıyelım felsefe alanın- da, dunyanın buyuk fılozoflannın dedıklennı yınelemek, felsefe yapmak değıldır Felsefe gozu peklık ıster, aşınlık ıster Resmımızı, şıı- nmm, romanımızı yıllarca egemenlığı altında tutmuş olan şu '"yerlıahk", "bızdencılık" an- layışını bır gozden geçır, bu anlayış bıze ne "yerb' yı, ne "bızden" olanı vermıştır Amaç kendımızı aramak değıl, kendımızı yaratmak olmabdır Çunku ne yerb vardır ne de bızden olan, bızım olan vardır Ben ınsan olmakla da yetınemem, ınsanı aşmam gerekır Doğa ve kultur boyuna aşılmab ve boyuna yenıden ya- ratılmahdır Bızde "mılbcıbk" anlayışı, sanı- yorum, gereğınden fazla yerleşmıştır Dışar- dan bakan ıse, kendımızı çok sevdığımızı sanır Oysa bu doğru değıldır Bıkmab ınsan Ganı Gırgın, cıgara paketını çıkanp masa- ya koydu -Cıgarayı bırakıyorum, dedı -Kanserden mı korkuyorsun^ dıye sordum -Hayır, ondan değıl, bıktım cıgaradan Bu- tun alışkanlıklar benı zaman zaman tıksındı- nr Kanserden de bıktım Neden bunu orta- dan kaldıramıyorlar, anlamıyorum Çağunı- zın korkusu oldu kanser Artık hangı hasta- bktan öleceğımızı bıbyoruz Bılım öylesıne ılerledı kı, hekım kolayca tanı koyabıbyor Bız de oluyoruz Turgenıev'ın "Babalar ve Oğul- lar" adb romanında anlatıbr Hekım, hastası- nı zıyarete gelmış, ama hızmetçı, "Hasta Tann'sına kavuştu" dıyerek kapıyı adamın yuzune kapatmak ıstemış, hekım ayağını ara- > a koyarak bunu engellemış, "Dur terbıyesız" demış, "efendın olurken kustu mu 9 " Kız, "Kustu, kustu" deyınce hekım, "Şımdı oldu" demış, "söyledımdı kusacağını " Bıhyor, bıb- yoruz Gene de bır ılerlemedır Saatıne baktı -Sana bugun genç mıllı takımın Avrupa bı- nnası olmasından soz edecektım, ama gıtme- lıyım, ışım var Ebnı havada salladı, kapıda durdu -Çekılmez bır adamım, değıl mı 9 dedı Ayağa kalktım -Yooo çekıbyorsun, dedım Gözumun ıçıne dık dık baktı, gulmedı ARADA BIR Doç. Dr. DURSUN KIRBAŞ Slvil Tophım ve Birey Sıvıl toplum bırçok kuramcı tarafından farklı şekıldetanım- lanmaktadır Bıraz karıkaturıze ederek soyleyecek olur- sak sıvıl toplum askerî olmayan toplum dur Askerî ol- mayan toplum demek ordusu olmayan anlamınagelmez Sıvıl hayatta emır-komuta zıncırının egemen olduğu top- lum bıçımlerını kastedıyoruz Askerî toplum da mı var so- rusu akla gelebıhr Şuphesız faşıst dıktatorlukler dışında bu tanıma uyan bır yapı sıyasal termınolojıde tanımlan- makta (kı faşıst dıktatorluklerde de "askerî"lık genel ola- rak topluma mal edılemez) 'askerîolan toplumlar" vardır Yanı kendını asker gıbı djyumsayan toplumlardan soz edıyorum Burada ne kadar "asker bır mıllet' olduğumuz uzerıne çekılen nutukları anımsamamız, konuyla çelış- mez işte bu soylemden yola çıkarak sıvıl toplum kav- ramını bıraz daha açmakta yarar var Sıvıl toplum ku- ramcılarından Gramscı egemenlığı şoyle tanımlıyor Ege- menlık yonetıcı sınıfların ıdeolojısının, sıvıl toplumda kandırma ve onaşma (concent) sıyasal toplumda ıse zor- lama (coercıon) yoluyla geçerlı kılınması' dır Sıvıl toplum- lardan kastedılen unıversıteler (YÖK ve benzerlerının he- gemonyasındakı unıversıteler değıl) sendıkalar meslek orgutlerı demokratık kıtle orgutlerı, Batı da kılıse (bızde bunun karşıtı olarak camıyı soylemek zor), sıyasal toplum ıse polıs-asker, yargı, burokrası ve devletın dığer doğru- dan guçlerıdır Her darbe donemınde sıyasal toplumun, sıvıl toplum orgutlerım hedef alarak nasıl saldırdığını du- şunecek olursak konunun ozu daha 1yı anlaşılır Bu tanımlardan yola çıkarak sıvıl toplumu, sıyasal top- lum karşısında bıreyı bıraz daha özgurleştıren bır toplum olarak gorebılırız Sıyasal toplum genellıkle devlet aygıtı ıle butunleşıyor Bu anlamda sıvıl toplumu, bıreyın devlet karşısında ozgurleştığı bır toplum olarak tanımlarsak yanlış olmaz Bırey devlet karşısında nasıl ozgurleşır'? Sı- yasal termınolojıde boyle bır şey mumkun mu 7 Devletın sınıfsal konumu nedır? Butun bu soruları çoğaltabılırız Devlet toplumdakı bıreylerın çoğunluğunu ıdeolojık an- lamda temsıl edıyor olsa da (kı çoğu zaman temsıl etmez) ıktıdarda olmayan bıreylerın haklan ve ozgurluklerı ne olacak? işte bu noktada Gramscı nın concent (onaşma) dedığı ya da gunumuzde kullanıldığı bıçımıyle konsensus denılen toplumdakı ortak noktaların kesıştığı yerler olmalı Bu yerler sıvıl toplum orgutlerıdır Bırey ıktıdarda olsun olmasın başka bıreylerle bır toplulukta yaşıyorsa bu kon- sensusu yakalamak zorundadır Bu konsensus ancak sıvıl toplum oluştuğunda demokrasılerın vazgeçılmez unsur- ları halıne gelır Dernekler partıler, kulupler, cemaatler sendıkalar vb bırçok sıvıl toplum orgutu bıreylerın kendı konumlarınauygun rahatettığı solukaldığı hattagorece- lı olarak ozgurleştığı alanlar olacaktır Bıreyın sıvıl toplum ıle ılışkısı boyle ıken sıyasal toplum, bıreyı yerıne getırılmesı gereken gorevler butunu olarak elealır Bırey vergısını verecek askerlığım yapacak dev- letekarşı sorumlulukları nıyerınegetırecekve kul laşa- caktır Devlet ıçın bırey meta'dır Her zaman devletın ' bo- lunmez butunluğu' ıçınfedaedılebılır Insanoğlununbılın- cının geldığı bugunku noktada bırey kendını koruyacak savunma noktaları bulmak ıstemektedır işte sıvıl toplum bıreyı bu noktada sıyasal toplum karşısında koruyacak mekanızma'ardan bındır Bıreyın kısmen de olsa ozgurle- şebıldığı konsensus budur HER 7 GECE 8 GUN 2.-ı00.000+KD\ Tam pansı>on + \ol gezıler (l - ksı > harcayacağınız hlmler DQGU KARADENtZ'e YEŞIL YOLCULUK Ineholu dan Hopa \ a Karadenı? Sarp kapısından Kaçkarlar a L zungol den Çamlıhemsın e Avder den Kumbet e dağların doruklarında yesıl otesı volculuk \mas\ a da tek Turk mum\ JSI Hattu^a^ta Hıtıt L^garlığı Anadolu Lygarlıkları Mu/esı Ankara Kalesı nde \eda \emeğı ve bura\ a Mgdıramadıklarımi7 PAMUKBANK'LA 12 AYA KADAR VADE BAYBASÛS TURIZM İSTANBUL 33HH6 61 33« 16 51 ANKARA 425 90 82 4H5 Ui-ntası blamı. llcl>,c no 21 i9 GELİBOLU KADASTRO MAHKEMESİ İLAN 1981;305-52 Davacı Orman Idaresı tarafından Gelıbolu Yenıköyü'ne aıt taşmmaz- lar hakkında açılan davanın mahkememızde yapılan açık yargılamdsı sonunda Mahkememızden venlen 2 4 1991 Ta 1992 52 K sayılı kdrdnmızdd davd konusu parsellenn tespıt gıbı davdlıldr ddınd tespitıne karar venlmı^ olup davalılar Ayşe Nızam Ahmet Candvdr Zeynep Candvar A/ımc Canavar Nefıze Cdnavar a teblıgdt yapılamddıgından mahkememızden venlen tespıt gıbı tescılc daır karar ılanen tcblıg oiunur Basın 49025 TARTIŞMA Çevre Bakanı ve Çevpecilere Ikinci Açık Mektup Çevrealer, çevreyı kırleten sanayıcıler kadar çevrecı olmadıktan sonra bu hıkaye hep böyle sûrüp gider. Rıo'ddkı UNCED toplantısı oncesı Cumhunyet Gazetesfnde Tartışma' sayfasmda yayımlanan mektubum ne ya- zık kı hıç bır ses getırmedı UNCED öncesı ses getırmeyen mektubun UNCED sonrası ses getırmesını umuyorum Kımılennce duş kınkhğı olarak kabul edılen UNCED toplantısını ben çok yarar- lıgordum Çünku herkesın ne olduğu orta- >a çıktı Yer>uzundekı çevre sorunlan ve azalan doğal kavnaklann gerçek sorumlu- lan hem suçlu hem guçlu orneğındekı gıbı vaptıklan sıyasal şovlar ve verdıklen bır ta- kım ekonomık sadakalarla kendılennı bu dunvaya karşı ışlenmış suçtan sıyırmaya çabşıyorlar UNCED toplantısına katılan her ulke ve kuruluş kendı raporunu sundu Bu sunu- lan raporlar bır araya geldığınde dunyanın ıçınde bulunduğu durum ortaya çıkıyor 4 6 mılyar yaşındakı dunyamızda mılyon- larca yıllık evnm sonucu fıhzlenen yaşam mılyarbk donem ardından 10-15 bın yılbk msanbğın egemenlığı altında yorgun ve hasta duştu Insanlan Rıo ya yonelten ola> vaşamın doğalbktan yapaylığa doğru hızla suruklenmesıvdı Uzmanlan Rıo"ya çeken gıderek artan ve ıçınden çıkılmaz bır hal alan kımyasal, bıyolojık ve fızıksel kırlen- menın, yenılebıbr ve >enılemeyen dunya kaynaklannın kullanımındakı umursa- mazlıgın dunyayı ınsanlar ıçın olduğu ka- dar lum canblar ıçın bır yuvadan bır meza- ra çevırmesı tehlıkesıydı Ne yazık kı lıder- len oraya çeken tek şey yıtırmekten korktuklan koltuklanydı Gunahıyla sevabıyla toplantı duzenlendı ve sona erdı Bu toplantıyı ışlemez hale ge- tırmeye çalışan ve 'çevre sorunlan' adh canavan yaratan sanayıleşmış ulkeler UN- CED toplanüsından umutsuz aynldılar UNCED toplanusı oncesı bır sessızlık ıçıne gjren Çevre Bakanlığı bu tutumunu UNCED toplanusı ardmdan da surdüru- yor UNCED'e sunulan Türkıye Raporu şu ana kadar kamuoyuna açıklanmadı Bu rapor kamuoyuna açıklanmayacak kadar tehhkeb mı 9 Kımı zamanlar doktorlar aa sonucu hastalanndan saklar Hasta bu du- rum karşısında ne kadar ömrum kaldı 9 ' dıye sorar Sayın yetkıhler Türkıye'nın ne kadar omru İcaldı' 9 UNCED e gıtmeden once açıklanacağı belırtılen raporu, örne- ğın ınsan haklan, çocuk olumu, dış borçlar vb konularda olduğu gıbı uluslararası bır kuruluştan oğrenırsek hıç şaşırmavın Bel- kı de her konuda odeneğı olmadığı açıkla- nan Çevre Bakanlığı Turkıye çevre raporu- nu odenek bulamadığı ıçın hazırlayamadı UNCED oncesı bır toplantı duzenlenmesı- ne yanaşmayan Çevre Bakanbğı hıç ol- mazsa bu toplantının sonuçlan konusunda bır toplanüya önculuk etsm UNCED'de yedığınız ıçuğınız sızın olsun, gorduklenru- zı kamuoyuna anlatın Lıderler duzeyınde bu toplantıya kaülan Sayın Demırel'ın UNCED'ın ana konulan dışında yapüğı goruşmeler ve yapuğı açık- lamalar kamuoyuna yansıtılırken, Turkıye Başbakanının Rıo gezısı sansur edıldı Hıç bır onemı olmayan konularda dunyanın parasını harcayarak ınsanlara televızyon duğmesını kapatacak olçude yaymlar ya- 'Büyük Düşünmek!' S ayın Ahmet Taner Kışlab'nın, 28 hazı- ran tanhb Cumhunyet'te "Haftaya Bakış" sütunundakı "Buyuk Düşünmek" başbkb yazısını okudum Sayın Kışlab'ya gore "buyuk duşunme"nın urûnu olan ve 20 yıldonûmüne kaülırken buyûk mutlu- luk duyduğu Istanbul Festıvab'nden ben de mutluluk duyuyorum Bugün, gebşmış ûlkelenn ılk sırasındakı bır ülkenın baş- kenünde dınlenen bır sanatçının, bızım gıbı gebşmekte olan bu- ulkede de dınlenebürne- sı şuphesız kıvanç duyulacak bır olay An- cak bu konuda bır goruşumu bebrtmek ıstıyorum Bunca masraflar karşılığında geürtılen ve Kışlab'nın da yazdığı gıbı '"ast- ronomık rakamlar" odeyebılen bır seyırcı- ye hızmet etmek mıdır "buyuk duşunmek" İstanbul Fesüvalı'nın izleyıası, esasen kendı olanaklan ıle bu sanatçılan dunya- nın dığer yerlennde de dınleme olanağına sahıp ve ne yazık kı ulkemızde az sayıda olan "mutlu bır azınlık"tan ote değıldır Oysa bu festıval ıçın aynlan para ıle ulke- mızde yeüşmış sanatcılanmızın meydana getıreceklen çeşıtlı orkestra, kuçuk toplu- luklarla ulkemızın çeşıtlı kentlennde, yöre- lennde halkımıza bedava konserler verme- sı, kuartetler, kentetler, koro eseriennın ulkenın çeşıtb yerlennde cabnıp söylenme- sı, belkı konservatuvar öğrenalenmızın pan devletın basın-yavın tekelı de L N'CED konusunda sessız kaldı Iktıdann hergınşı- mını ekrana yansıtarak ona oy kazandır- maya çalışan basın-yayın tekelı çevre konusunda ıktıdann oy yıtırmesınden mı korktu 9 Yoksa her gun dunyanın her bır yanında onlarcası duzenlenen mankenlık, moda, guzellık yanşmalan kadar onemı ve haber değen olmayan bır konu muydu UNCED 9 Turkıye'yı kalkınmış ulkeler sı- nıfına sokmalanndan mı gocunuldu 9 Sayın Demırel 'Çe\rea Babi' olarak dönduğunde kendısını en çok etkıleyen olay NGO'lann gucu ıdı Gonullü kuru- luşlar olarak adlandırdığı NGO'lara des- tek venleceğını soyledı Bunun sonuçlannı beklerken Çevrecı kuruluş ve kışılere onemlı bır gorev duşüyor Çevrecılığın 'maksat yeşılbk olsun' dıye yapılmaması bıbncının yerleşmesı gerekıyor Yonetımle- nn tıpkı tabıbler, barolar esnaf odalan ve sendıkalar uzennde gerçekleştırdığı etkısız- leştınne olayına çevrecıler ızın vermemelı- dırler Çevrecı kuruluş, kışıler ve uzmanla- nn en kısa surede bıraraya gelebılmenın yollannı bulmalan gerekıyor Turkıye nın çevre sorunlannın açık ve net bır bıçımde bebrlenmesı ve çozümlen ıçın kollann sı- vanması gerekıyor Çevrecıbğın elde plas- tık poşct (') katı atıklan toplamakla değıl katı atıklann kaynaklannın ıslah edılme- sıyle gerçekleşeceğını gostermek gerekıyor Çevrecıbğın ağaç dıkmek kadar umursa- maz bıçımde ormanlann yok edılmesıyle ağaç kıyımına karşı durmakla başanlaca ğını anlatmak gerekıyor Çevrecıler çevrevı kırleten sanayıcıler kadar çevrecı olamadıktan sonra bu hıka ye hep bovle surup gider YAŞARÖZTÜRK Ergam yazhk kamplarda bır zamanlann unlü so- bstlen ve günümuzün değerb öğretmenlen ıle çabştınlmalan, pek çok ılk, orta ve bse- deboş geçen veyaedebıyatvs öğretmenlen ıle doldurulan mûzık derslennın tatmınkar ücret venlerek konservatuvarlanmızı bıür- mış değerh mezunlanmızca yapüması gıbı çeşıtb altematıfler akla gelebıbr Böylece sanat eğıümıne daha genış bır kıtletun egıüknesı ıle başlanmış olur ve bel- kı de bır zamanlar ulkemızde beğenılme- yen Pavarotü'len dunyaca ünlü obnadan bızde de anlayabılecek bır toplum yeüşür- meye katkımız olur AYHANECER Tokyo PENCERE ZlPPPP... 12 Eylul'den bu yana matrak bır gazetecılık çeşıdıtü- retıldı Bu ışın mucıdı gozune kestırdığı gazetecılerı gece- nın bır saatınde telefonla arayıp bıçımlendıren özal'dır Turgut Bey, etkılı yontemıyle sonuç aldı, ama zamanla bu ışın suyu çıktı Kımı gazetecı, her gun her gece tepedekı polıtıkacıları aramaya başladı Yalnız bu ışın bır raconu var Tepedekı polıtıkacı, her gazetecının telefonuna çık- maz her gazetecıyede telefon etmez Gazetecının koşesı olacak, bır, polıtıkacıya yakın olacak, ıkı, dolduruşa eyval- lah dıyecek, uç, beyefendının göruşlennı ertesı gunu koşe- sınde yansıtacak dort' Telefon oyunu ' kolaylık da sağlıyor, gazetecıyı zah- metten kurtarıyor aktarmacılık yetıyor Doğrusunu ıstersenız, ben de kıskanıyorum, tepedekı polıtıkacılardan hıçbırı benı aramıyor, ben de onları araya- mıyorum, ama telefon hattıyla kendılerıne bağladıkları gazetecı dostlanmı okuyorum, tesellı buluyorum, tepedekı polıtıkacılarla bu yoldan her gun soyleşıyoruz Ne de çok konuşuyorlar' • Kıskançlık damarım öylesıne kabardı kı, konu bulmakta zorlandığım bır gun ben de bır telefon yazısı yazayım dıye duşunurken masamdakı telefon çalmasın mı 1 -Zırrrrr Açtım •Aloooo -Efendımi •Ben Özal Şaşırdım, bızım toplumda anasının gözünden geçılmez, bırısı benımle matrak mı geçıyor? -Buyrun -Ilhan Bey, son gunlerde gazetecılenn tartıştıkları 2'ncı Cumhunyet var ya -Evet -O benım fıkrımdır Nasıl yanıt vereceğımı duşunurken, telefon kapandı Al- dı mı benı bır kaygı' Ikırcıklendım, boyle konuşmalara da alışkın değılım, bereket, bır şeyler oldu, hat kesıldı • Ne yapayım dıye kendı kendıme sorarken telefon bır kez daha çalmasın mı -Zırrrrr -Efendım Degışık bır ses bu kez, ama bellı kı onemlı bır kışı, kendı- nı tanıttı -Ilhan Bey, ben Yalnız soyleyeceklenmın aramızda kalmasını ozellıkle rıca edıyorum, adımı yazmamanız ko- şuluyla anlatacağım şeyler var -Buyrun' -2'ncı Cumhunyet olayının once hangı çevrelerden pıya- saya surulduğune bakıni Kosk yâranı, yağdanlıklar, ve- saıre' Değıl mP Şenatçılarla Kurtçuler desteklıyorlar Hepsı elbırlığıyle Ataturk donemını karalıyorlar Çıkış nok- taları bır Hesaplan da şu DYPSHP koalısyonu demokra- tıkleşmeyı gerçekleştıremez, ekonomıyı duzeltemez, te- rorle baş edemez, Amerıka 'nın gudumune tam gıremez, ufarak da olsa, Kıbrıs'ta, Kuzey Irak'ta, başka sorunlarda ıkı arada bır derede kalır Pekı, bu ıktıdann muhalefetı na- sıl oluşacak? ANAP'ın Islamcı kanadı Özal ın gudumunde- dır, şenatçılarla Kurtçuler dunden hazırlar, Washıngton'- un guçlu desteğıyle ıktıdar alternatıtı oluşur Kıbrıs'ta fiuma, Kuzey Irak'ta Amenka'ya 'ver kurtul' ' Sonrası ya hey 1 Ekonomıde payandalandın mı, unıter devletten 1e- derasyona doğru ver elını 2'ncı Cumhunyet -Ya demokrası? -Zamanede demokrası bu 1 -Çat Telefon yıne kapandı • Keratanın bın benı ışletıyor Ama bugunku yazı da çıktı Ne de kolaymış' Bundan boyle telefona bır de teyp ta- kacağım, ondan sonra tepedekı polıtıkacılara telefon ettı- ğımde, duğmeye bastım mı tamam Telefon oyunuyla yazı, saçma sapan da olsa zahmetsız bır ışi Bakın bugunku yazı çıkıverdı PALU KADASTRO MAHKEMESt 1992 3 Davacılar Sıüu Evranos ıle muhtebf kışıler tarafından davalılan Rusel Kavaklı ve muştereklen aleyhıne ve sonradan davaya müdahıl olan davacı Fatma Yerkazan arasmda vapılan kadastro tespıtıne ısıtar ve tescıi davasında taraflann vokluklannda venlen karar gereğmce Mahkememızın 15 5 1992 tanh ve 1992 3 esas 1992 5 karar sayıh dava dosvası Kovancılar ılçesı Kannca koyu 74-81-102-151 166-172- 187 196-204-231 ve 288 nolu parsel savılı taşınmazlann mahkeme- mızde venlen yetkısızlık karan taraflardan Palu ılçesı Çımşıdıye ma- hallesı nufusuna kayıuı Mustafa oğlu Mahmut Yumuşakbaş ıle Mehmel Yumuşakbaş ısımlı şahıslara yukanda esas ve karar numara- sı ıle karar tanhı yaalı mahkeme karannın gazetelerden bınnde ılarun- dan 15 gun sonra tebbğ edılmış sayılacağı ılanen tebüğ oiunur 13 7 1992 SATILIK Gazetecıden 18 000'de ortjınal FIAT 126 BIS 22 500 000 384 38 42 Sermaye Piyasası Kurulu HALKA ARZA ARACILIK YETKİ BELGESt Numarası BNK/HAA 022 Tanhı 25 6 1992 Sernaje Pıyasası Kurulu'nca T Vakıflar Bankası T A 0 'nın 4 1 1985 tarıhınden ıtıbaren Halka Arza Aracılık faalıyefınde bulunması uygun gorulmuştur Bıı belge sahıbı banka, verılen yetkı çerçevesınde aracılık yuklenıaınde (under>.rıtıng) bulunabılır, en ıjı gayret aracılıgı yapabılır BJ belge, 3794 sajılı Kanun ıle degışık 2499 sayılı Seraaye Piyasası Ranunu'nun 31'ıncı aaddesı uyarınca verılaıştır OrtakbRin Ankara 5108 Rıfkı DANISMAN Başkan Vekılı Sermaye Piyasası Kurulu ALIM SATIM ARACILIGI YETKl BELGESl Numarası BNK/ASA-019 Tarihi 25 6 1992 Seraaye Pıvasası Kurulu'nca T Vakıflar Bankası T A 0 'nın 4 1 1985 tarıhınden ıtıbaren Alın Satıa Aracılıgı' faalıyetınde bulunnası uygun gorulnuştur Bu belge sahıbı banka, ılgılı mevzuata uvgun olarak daha once halka arz >oluyla satılmş serıaye pıjasası araçları u z e n n - de aracı sıfatıyla \e tıcarı anaçla alıa satıa yapabılır Bu belge, 3794 sayılı Kanun ıle degışık 2499 sa\ı1ı Sermave Piyasası Kanunu'nun 31'ıncı maddesı uyarınca verılmıştır Ortaklıgın ı il v Ankiı i R ı f k ı DAMŞMAS B a ş k a n \ e k ı l ı < . \ VnkıfBank_ 21 Yuz\'\\ Bankac ılığı DOSTUM MOZABT Nadir Nadi 8 bası 10000 hra (KDV ıçınde) Çağdaş Yayınlan Turkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu İstanbul Odemelı gondenlmez. DÜŞÜNİJYORUM ÖYLEYSE VURUN tlhan Selçuk 21 bası 15 000 ura (KDV ıçınde) Çağdaş Yayınlan Turkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu-htanbul Odemelı gondenlmez. SOYLEV (Cılt 1-2) Hıfzı V. Velidedeoğlu 21 bası 20 000 hıa (KDV ıçınde) Çağdaş Yayınlan Turkocağı Cad 39 41 Cağaloğlu İstanbul Odemelı göndenlmez. ®mldVSOft Word 5.5 Türkçe! R A K I P S I ' K E L İ M IŞLEMCINIZ •»• interfix02-346
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle