11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 31TEMMUZ1992CUMA 10 TELEVIZYON _-/•• 06.58 Açılış-Gün Wİn I Başlıyor I I 09.00SusamSokağı •"* 10.00 Haberler 10.20 \rkası Yann: Yalnızca Maria 10.45 TatilEkranı-I- 1235 Dizi Film: Kumpanya 13.15.\rkası Yann: İntikam 14.00 Bir Solist: Tamer Conker 14.15 Dizi Film: Kayıp Sevgihler 15.00 Haberler 15.10TatilEkranı-H- 16.10 Susam Sokağı 17.15 Arkası Yann: Sevgi Bağlan 18.00 Barcelona Olimpiyatlan -Özet- 19.25 Genç Görüş 20.00 Haberler veHava Durumu 20.50 Barcelona Olimpiyatlan -Bant- 2130 Bir BaşkaGece 2335 Haberler 23.50 Görüntü ve Müzik OO.OO Barcelona Olimpiyatlan -Özet- O130 Haberler 01.45 Kapanış 17.58 Açıhş-Çizgi Dizi: Garip'ın Maceralan 18.18 Arkası Yann: Yalan Rûzgan 19.03 AkşamBülteni 19.18 Fragman 19.20 Dizi: BirljkteGülelim 19.50 İslam ve İnsan 20.15 Görüntü ve Müzik 20.25 Haftanın Sohbeti 20.50 Mini Dizi: House Of Cards 22.00 Gece Bülteni ve İngilizce Haberler 22.40 Festivalde Dün Bugün Yann 22.50 Barcelona Olimpiyatlan -Canlı- 0035 Kapanış 18.13 Açılış- Telegün 18J5 Barcelona Olımpıyatlan -Canlı- 2330Yüzme 0030 TV Film: Sevgi Üzerine BirDers 01.45 Kapanış 19.58 Açılış-Arkast Yann: Corpo Corpo 21.00 DilEğitim Programlan: lngilızce-Fransızca- Almanca 23.00 Dizi Film: Blossom 2330Belgesel 00.00 Kapanış 14.57 Açıhş-Susam Sokağı 15.30 Haberler 15.45 Halk Oyunlan 16.00 Yerli Drama: Biz Bize Benzeriz 16.30 Belgesel: Altaylar 17.00 Haberler 17.20 Bir Solist: Ahmet özhan 18.00 Yerli Drama: Yalnızlar 19.02 Haberler 19.20 Eğlence: Hafta Sonu 21.20 Prensesin Böylesi 2135 Görüntü ve Müzik 22.00 Haberler ve İngilizce-Almanca Haberler 22.45 Türk HafıfMüziği Konseri: tlhan lrem 2335 Yerli Drama: fstanbul Efendisı 00.25 Bir Konu Bir Konuk 00.45 Bir Solist: Nalan Altınörs 00.05 Kapanış 12.19Açıhşve Günün Programlan 12.20 7'den 77"ye 13.05 Çizgı Film 1330 Belgesel: Yannın Dünyası 14.00 Haberler veHava Durumu 14.15 Yayın Anonsu 14.16 İnsan ve Ahlak 1431 Liselerarası Bilgi Yanşması 15.06 TVdeTürk Sineması: Gülbeyaz 16.21 Herşeye Rağmen 16.46 MerhabaGAP 1736 Pazartesi Gününün Programlannın Tanıtımı 18.00 TRT2yeGeçiş J\_ 07.00 !yi Günler X }f Türkiye y -\ 0930 Pembe Dizi: Yaşadığımız Günler 10.40 Komedı Dıasi: Papatyalan Kopartmayın 11.10 Komedi Dizisi: Tatlı Cadı 1135 Komedi Dizisi: Radyo Isiasyonu 12.0ÖinterStarHaber 12.10 Dizi: Dan August 13.00 Pembe Dizi: Sevgi lşığı 13.25 Komedi Dizisi: Beni Rahat Bırak 1330 Pembe Dizi. Başka Bir Dünya 14.40 Star Dizi: Hanedan 1530Çızgı Film: Marianne 16.00 Çızgı Film: Köfteve Makarna 16.30 Çızgi Film: Örümcek Adam 17.00 ınterStar Haber 17.10 Pembe Dizi: Cesur ve Güzel 18.00 Komedi Dizisi: Murphy Brown 1830 Dizi: 21. Cadde 1930 ınterStar Haber 20.00 Türk Sineması: Cafer*in Nargılesı 21.20 İzleKazan 2130 Dizi: Sokaklann Kanunu 22.20 Sınema: Yasak Tutkular Married Woman 00.00 ınterStar Haber 00.10 Sinema: Yanımda Olsaydın 0130 Belgesel: Skandal 02.40 Sinema: Hızlı Milyoner 04.45 VıdeoKUpler 05.30 Dtzi: Hastane Günlüğü 06.15 Pembe Dizi: Bütün Çocuklanm li Klipler 0730 Çizgı Film: Uzay Şövalyeleri 0735 Çizgi Film: Süperler 08.20 Çizgi Film: Hollywood Yaramazlan 08.45 Çızgi Film: Karate Kats 09.10 Çizgi Film: Kedi Felix 0930 Yerli Klipler 11.10 Mini Dizi: Sinema 12.00 Mini Dizi: Gelecekteki Yaşam 1230 Yerli Klipler 14.30 Dizi: Hava Kurdu 15.20 Komedi Dizisi: Karşı Şov 1530 Pembe Dizi: Dünya Döndükçe 16.15 Bugünün Canavarlan 16.40 Pembe Dizi: Gecenin Sırn 17.00 Çizgı Film: Hayalet Avcılan 1730 Çizgi Film: Uzay Şerifi 18.00 Dizi: Şahin Tepesi 19.00 Ana Haber Bülteni 19.20 Dizi: Aile Bağlan 20.10 Gülen Ayva Ağlayan Nar 20.40 Cuma Postası 22.40 Türk Sineması: Talih Kuşu Ol.OOHaber 00.20 Dizi: Hava Kurdu 01.10 Mini Dizi: Gelecekteki Yaşam 02.00 Karşı Şov 0230 Mini Dizi: Sinema 03.20 Traktörler Yanşıyor 0330 Magazin: Hollyvvood Anılan 04.40 Cuma Postası 06.40 Yerli Klipler 08.00 İslam ve Hayat 08.30 Aerobik 08.40Çizgi Dizi: An Maya 09.00 Mini Çizgi Dizi: Gran Dızı: Uran 09.10 Çizgi Dizi: Clemenüne 09.30 Çızgi Dizi: Widget 09.50 Mini Çizgi Dizi: Küçük Ajanlar 10.00 Dizi: Çılgın İmparator- luk 1030 Müzik: Pop Dünyamı- zdan 11.00 Pembe Dizi: Evden Uzakta 11.45 Pembe Dizi: Tüp Bebek 1235 Müzik: PovverHits 13.35 Pembe Dizi: Aşk Fırtınası 14.25 Sinema: BirDahaUmut 1530 Gizli Kamera Şakalan 16.10 Çizgi Dizi: Bill ve Ted 1635 Çizgi Dizi: Kahraman Şerif 17.00 Pembe Dizi: Zengin Ama Yalnız 1730 Pembe Dizi: Teksas 18.40 Dizi. Pembeli Kadın 19.25 Yanşma: Süper Aile 1935 Haber 20.00 Piastip Show 20.10 Yanşma: Çarkıfelek 20.45 Dizi: Leopar 21.45 Müzik: Pop-10 22.20 Sinema: Kırmın Ayakkabılı Adam 00.05 Haber 00.10 Piastip Show 00.15 Gerilim Sineması: Tannlann İşkencesi 01.40 Pop Müzik 02.00 Kapanış Casusluk, gerilim ve duygusalbk... Talih Kuşu Zengın bir fabrikatö- rün birbirine karşıt kişılikteki iki oğlunun, sonu mutlulukla biten öyküsü. Arabesk türü Fılmleriyle tanınan yö- netmen Temel Gürsu'- nun 1982'deşimdiinter STAR'da "Anahtar" adlı TV programını hazırlayan Arda Us- kan'ın senaryosundan uyarladığı "Talih GökanGüney Kuşu", zaman zaman hüzünlü bolümler de ıçeren. paranın her zaman mutlu olmaya yetmeyeceği mesajını da sunan duygusal bir güldürü örneği. Filmin başlıca rol- lerinde Gökhan Güney'le yönetmen Gürsu'- nun eşi Canan Perver ve Münir özkul, Adile Naşit, Halit Akçatepe. Bilgen Gökçen, Neri- man Köksal, Tevhit Bilge, Reha Yurdakul, Bil- ge Zobu oynuyorlar. Oyunculanyla izlenebilen eğlendirici bir yapıt. ( Teleon, 22.40) Bir Daha Umut • Kocasının ilgisizliği karşısında yalnızhk çe- kip bunalıma giren evli bır kadın. karşılaştıgı genç bir heykeltıraşla sonu olmayan yasak aşk ilişkisine yönelir. Mutluluğu bulduğunu sandığı an genç kadının karşısına. bu ilişkiye hoşgörüyle bakmayan toplum kurallan ve baskılar dikilecek, iki PerihanSavaş aşık çaresizlik kıskacı arasında kalacaklardır. "Bir Daha Umut", yeni bir yönetmenin, Yusuf Niş'in imzasını taşıyan, yasak aşk motifı üzerine kurulmuş 1990 yapımı bir video filmi. Yeni bir şey söylemeyen öykü- nün kahramanlannı Perihan Savaş ve Yılmaz Zaferçiftıcanlandınyorlar. (Show TV, 14.25) Tanrıların Işkencesi** (Gnaw. Food Of The Gods 2)-Daha önce çeki- len bırincisınde laboratuar çahşmalannda yapı- lan bir yanlışlık sonucu devleşen bir küçük ço- cuğu izlemiştik. Bu ikıncısınde de gene benzer bir yanlışlık yapılıyor ve bu kez küçük fareler insanlan yiyen yaratıklar haline dönüşüyor. Gerilim fılmlerinden hoşlananlan ekran başına bağlayacak bir film. Damian Lee yönetmiş, Pa- ul Coufos, Lısa Schrage, Real Andrevvs oyna- mışlar. 1988 Amenkan yapımı, 87 dakika. (SHOWTV,00.15) Cafer'in Nargilesi •• Sevdiği kızla evlene- bilmek için başlık pa- rası kazanmaya İstanbul'a gelen iyi yürekli saf bir gari- banın gülünç olaylar- la süslenmiş öyküsü. "Cafer'in Nargilesi", kendi adını taşıyan ti- yatrosu olan Nejat Uygur'un çok az sayıdaki filmlennden biri. Tiyatromuzun kendine özgü bir stilı olan şimdi 65 yaşı- ndaki değerli komed- yeni Nejat Uygur. 1970'te Tunç Başa- ran'ın yönetmenliğinı yapüğı "Cafer Bey ' fılmiyle sinemaya geçti. Charlie Chap- lin'in 1931'deki"Cit> Lights" fılminden esintiler taşıyan veı>ı yürekli bir sokak ser- serisiyle kör bir kızın sonu mutlu biten öy- küsünü anlatan bu yapıtın tutulması üzerine 1971'de Feyzi Tuna'run yönetmen- liğini yaptığı ikinci "Cafer Bey" fılmı "İyi, Fakir ve Kibar" gerçekleştirildi. Yö- netmenliğini avantür çalışmalanvla tanı- . . . .¥T ._ , ,. ., .. .,-. . . . ...,_ „ nan T. Fik'reı Uçak'- N e J a t U y g u r ^ a f e r u l N a r g ü ^ filmınde yıne gülduruyor. ın yaptığı 1974 tarihli "Cafer'in Nargilesi" ise bu sennin üçüncüsü oluyor. Filmde Nejat Uy- gur'a, hafıf müzik ve şov sanatçısı Seyyal Taner eşlik ediyor. 1968'de sinemaya giren ve birçok önemsiz filmde oynayan Taner, bu fılmi çevirdiğinde 24 yaşındaydı. Elif Pektaş, Mürüvvet Sim, Senar Seven, Muharrem Gürses, Ozcan Bilge'nin de rol aldığı Nejat Uygur'un "buçuk" esprile- riyle vakit geçirmek için izlenebilecek bir "küçük insanlar" güldürüsü. (interSTAR, 20.00) Gülbeyaz • Yasak Tutkular* (Obsessed With A Married Woman)-Güzelliğiyle erkeklerin başını döndüren genç, seksi ve işindc başanlı ve evli bir kadın cinsel isteklerine gem vu- ramamakta ve bu isteklerini kocası dısında bin- siyle paylaşmak istemektedir. Karşısına oldukça iyi anlaşacağı bir yazar çıkar. Televızyon dizile- riyle tanıdığımız güzel Jane Seymour hayranlan- na önerilir. Aynca Tım Matheson, Richard Ma- sur oynamışlar, Richard Lang yönetmiş. 1985 Amerikan yapımı, (İnterSTAR, 22.20) Sevgi Üzerine Bir Ders* Kimsesiz çocuklara *ile bulan bir kurumda ça- lışan bir kadın, bir ailcnın evlat edindiği bir ço- cuğa kötü muamele ve teca\üzden suçlanır. Mesleğini bırakmaya karar veren kadın, dost- lannın telkıniyle yeniden görevine dönecektir. Önemsiz bir TV fılmi. Mel Ferrer, Laurie Walters, Richard Hatch'i Garry Hoynez yönetmiş. 1989 Amerikan yapımı, 77 dakika. (TV3,00.30) Genç yaşta evlenen Gülbeyaz (Meral Kon- rad), denizde yediği vurgun yüzünden beş yıldan beri felç olan bahkçı reisi kocasıyla (Fikret Hakan) bir kıyı kasabasında yaşamak- tadır. Karşılaştıgı her şeyi "yazgı" olarak algılayan bu genç ve güzel kadın, yaşh ko- casıyla arasındaki so- runlara karşın mutlu Fikret Hakan olmaya çalışmaktadır. Bir gün Reis'in Alman- ya'dan kasabaya gelen eski bir arkadaşı (Salih Kırmızı), genç kadındaki kıstınlmış duygulan ve istekleri dışan çıkartır. Sık sık eve gidip gelir- ken Gülbeyaz'la tutkulu bir aşk ilişkisine gire- cek olan "Alamancı" konuk, ailenin tüm ya- şamını altüst edecektir. Arkadaşlık, aşk, ihanet kavramlannın işlendiği filmde İhsan Yüce ve Duygu Ankara da oynuyor. (GAP TV, 15M6) Yanunda Olsayduı** (Wish You Were Here)-1950'ü yıllann tngilte- resi'nde bir sahil kasabası. Burada yaşayan ve ergenlik çağının sorunlanyla uğraşan bir genç kız.Genç kız küçük yaşlarda annesini kaybet- miş olmanın verdiği üzüntüyü ve yükümlülük- leri üstünden atamamıştır. Güzelliği ve saflığı dolayısıyla karşısına diİcilen erkeklerden de çe- kinmektedir. Günün birinde kendinden birkaç yaş büyiik bir gençle karşılaşır ama ona karşı da duyarsızdır. Ve kendisinden oldukça büyük bir erkekle yaşamaya başlar. Günün en önemli ve ergenlik dönemini yaşayan gençlerin sorunlan- nı düzeyli bir anlatımla sinemaya getiren bu kurdelayı mutlaka izleyin deriz. David Leland yönetmiş, Emily Lloyd Tom Bell, Oeare Clif- ford oynamışlar. 1987 Ingiliz yapımı, 91 daki- ka. (İnterSTAR, 00.10) Kırmızı Ayakkabılı Adam** (The Man With One Red Shoe)-Ajan olduğu her helınden anlaşılabilecek bir gizli ajan bek- lenmektedir hava alanında. Bu nedenle ajanı bekleyen görevlilere herhangj bir detay vermez üstleri. Sonuç olarak bır arkadaş şakası sonucu, iki ayağındakı farklı ayakkabılan nedeniyle kahramanımız o ajan sanılır. Casusluk fılmle- riyle gırgır geçen ve başanlı güldürü oyuncula- nndan yararlanan, sürükleyici bir eğlencelik. Stan Dragoti yönetmiş, Tom Haknk. Dabney Coıleman, Lori Singer, Charles Durnıng ve Jim Belushi oynamışlar. 1985 Amerikan yapımı, 93 dakika. (SHOW TV, 22.20) Müzik, yanşma, güldürü ve bol bol gırgır Suna Yddızoğlu UYDULAR Cuma Postası Kayhan Öztepe'nın yönettiği ve Ceylan ıle Fatih Mü- hürdar'ın sunduklan prog- ramda Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı Selahatün Alpay, "Bal Yesin". "Kur- tann Beni", "Terelelli" adlı türkülen seslendirirken, pop müziğin ünlü isimlerinden Yıldızoğlu, _ "Su Sızıyor". "For Your İnformatıon" adlı parçalan söyleyecek. Türk Sanat Müziği'nden İbrahim Şirin "Aynlığı Sen Yarattın", "Niye Bö\le Geç Kaldın" adlı şarkılan sunacak. Derdı Yok- lar adlı özgün müzik grubu ise 'HopHopDazlaklar"."lstan- bul'a Göç" isimli parçalannı seslendirecekler. "Cuma Pos- tası"nın yeri yanşması "Yete- nekler"e mektupla başvu- rarak katılanlar arasından kurayla seçilenler, çeşitli yete- neklerinı sergileyecekler. (TELEOS,20.40) Bir Başka Gece Programın bu haftakı ko- nuklan Seda Sayan, Emel Müftüoğlu ve Selahatün Alpay. Seda Sayan; "Seni Seviyorum", "Bırakma Beni", "Gönül" ve "Sen Gideli" adlı şarkılan ses- lendirirken, Hafıf müziğin sevilen sanatçısı Emel Müf- tüoğlu son çalışmalanndan olan "Faka Bastın", "Gös- terdi" ve "Yerin Dolmu- yor" adlı parçalannı söyle- yecek. Türk Halk Müzığı sanatçısı Selahattin Alpay ise "Gelinin Duvağına" ve "Neredesin" isimli türküle- ri okuyacak. "Gülelim Eğle- ( ^ nelim" ekıbı ise izleyenlere Seda Sayan neşelı dakikalar yaşatacak. Çetin Çeki'nin bu haftaki konuklan ise Atilla Şereftuğ ve Daniella Simmons. "Kadının Penceresinden"de de bu hafta tiyatro dünyasının genç yeteneklerinden Demet Akbağ ve başanlı müzik çalışmalanyla tanıdığımız EserNoyar var'Hadi Anlat Bakalım"ın üçüncü turunun ikinci haftasında "Müzıkçıler" ıle •"Urup Uost un çekışmesYvar. Yerli yabana moda dünyası, kamera şakalan ve Gönül Yazar'm sahne aldığı bir lokali ziyaret de programın dığer bölümleri. (TV1,21J0) RTLPLUS 07.00 RTL Aktüel 08.00 tyi Zamanlar Kötü Zamanlar 09.55 Owen Marshall 10.50 Cesur ve Güzel 11.15 Marcus Welby 12.05 Tıc Tac Toe 12.30 Aile Düellosu 13.00 Magazin 14.20 Kalifornıya Ailesı 15.15 Şpnnefıeld Hikayesı 15.55 Şef 16.00 CHP's 17.45 Rıziko 18.15 Tath Ödüi 19.00 Elf 99 19.45 RTL Aktüel 20.45 İyi Zamanlar Kötü Zamanlar 21.15 Randevu 23.00 Aşk 00.25 Kan 01.45 Drakula SAT1 0630 Bölge Raporu 07.00 Sat Ile Güna>dm 10.00 Haberler 1030 Hotel 12.10 Ulrich Mayer 13.00 Şans Çarkı 13.45 Tele Borsa 14.35 Kalıfomıa Güneşı Altında 16.05 Hotel 17.00 İki Arkadaş 18.45 Böl- ge Raporu 19.15 Bıngo 19.15 Haberler 20.20 Şans Çarkı 21.15 Oldu- ğun Yerde Kal 23.00 Sokağın Köşesındeki Kadın 0035 Haberler TV5 08.00 Sabah Programlan 14.00 Haberler 14.30 İyi Yolculuklar 16.10 Görünüm 17.00 Haberler 19.50 Afışler 20.00 30 Mılvon Dost 20.30 Haberler 21.00 Magazin 23.45 Haberler 01.25 30 Mifyon Dost 01.50 Kapanış RAIDUE 08.00 Küçük Bü>ük Hıkayeler09.0 Vcrdıssımo 10.00Sinema Maga- zin 12.15Galathaus 12.35 Lassie 14.00 Ekonomi Programı 14.45 Sü- per Soap 20.45 Haberler 21.35 Film 00.55 Gece Programı 01.00 Ha- berler 01.10 Gece Sineması 02.00 Barcelona Olimpi>atlan RADYOLAR THT-1 0455 Açılış-Program 05.00 Haberier 05.05 Turkuler 0SJ0 Şarkılar 06.15 Cuma Sabahı 07.00 Türkülerden Bır Demet 07.30 Haberler 07.40 Gunle Gelen 09.40 Arkası Yann 10.00 Haberler 10.05 OnuncuSaat 12.00 Haberler 13.00 Haberler 13.15 TRT Dışı Mdlı Destekle Haarlanan Program 13.30 Boleesel Yd\ın 17.00 Haberler 17.05 Çocuklarla Başba>a 18.00 Haberler 18.05 Akşamdan Ak>ama 1855 Bölgesel Ya>ın 19.00 Haherler 19.30 Hdfıf Müak 20.00 Türkükr 20.15 Gençiık Korolan 20J0 Şarkılar 21.00 Haberler 21.05 Haftanın Plaklan 22.05 Turkuler 22J0Çağdaş Türk Sanat Müaâı 23.00Haberler 23.15 Gecenin Içınden 00J5 Haberlerden Özetler 01.00 Program ve Kapdruı, 01.05-04.55 Gece Yavını TRT-2 07.00 Haberler 07.05 SolıstlerdenSeçmeler(TSM) 07.30 Haberler 07.40 Turkûler 08.00 Sabah Konsen 08.30 Şarkılar 09.00 Turkuler 09.20 Muak Damlalan 09.40Çeytlı Müzik lO.OOTurkuler 10.20 E\lerE\ler 10.40Müzik 11.00Haberler 11.05 Turkuler H.35 HafifMuzık. 12.00 Turkuler 12.30 DÇLnden Bugune Se;. ve SazDunyamız. 13.00 Haberler 13.15Ezgıler 13.30 Doğa ve İnsan 13.45SazEser- len 14.00 Yabancı Dıl Dersı 14.45 Türküler 15.00 Haberler 15.05 İkinci Bahar 1535 Haflf Muzık 15.40 Arkası Yann 16.00 Hafif Muak 1630 \ untan Seiler 17.00 Haberler 17.30 Kuçuk Konber 18.00 Sultanı-^ egah Fash 18-30 Bılım Der- eısı 1850 Ezgıler 19.00 Haberler 19.30 Turkulerden 20.00 Yabana Dıl Dersı 20.45Hafif Müzik 21J0TurkulerGecıdı 22.00Kuçuk Koro 22JOMuzık 22.45 BırRoman BırHıkâ>e 23.00 Haberler 23.15 Turkuler 23.45 Hafıf Muzık 23.55 Opera Saalı 0055 Gunün Haberlennden Özetler 00.58 Program \c Kapanıj TRT 3 07.00 Açıhv Proeram \e Haberler 07.05 Gune Başlarken 08.00 Sabah İçin Mu- zık 09.00 Haberfer 09.15 Sabah Konsen 10.00 Müzıklı Dakikalar ll.OOOğleye Doğru 12.00 Haberler I2.l50âle \e Muzık 13.00 Oda Muzıâı 14.00 Haherler 14.15 Muzık Ruzgan 15.00 KÖnserlerder 16.30 TRT Ltanbul Hafif Muzık \e CazOrkestrası 17.00 Haberler 17.15 Sızler İçin 18.00 Slud>o FM 19.00 Haber- ler 19.15TRTDışj Malı Destekle Ha/ırlanan Program 20.00Pop-Ca/ 21.00 Ule Muzık 22.00 Haberler 22.15 Muzık Paletı 23.00 Eskıden "»-enıye 24.00 Gcccve Muzık.00.55Gunun Haberlcnnden Özeller 00.58Program vc Kaf>anı> ÇOCUKLARİÇİN TVl - 09.00 SusamSokağı 10.45 Tatil Ekranı. 1. BugünküTatil Ek- ranı I"de G.I.Joe, Dunky Dog. Inspector Godjed. Çızgı Film: Beetle Juice gösterilecek. 15.40 Tatil Ekranı-2 Bugünkü Tatıl Ekranı 2'de: Coubi Trouppe. Çocuk şarkılan göstenlecek.16.10 Susam Sokağı. Vft -18.00 Çizgi Film: Garip'inMaceralan"Kayıp Şemsiye" ismiyle bugünkü bölümün konusu şöyle: Garip'ın şemsiyesı kaybolur vebü- tun çocuklar onu aramaya başlarlar. 19.2U L)ızı Muppet Show un sevimlı kuklalannm bu haftaki konuklan Kris Kristopherson ve kansı Rita Coolidge. TV5-15.00 Susam Sokağı kttrSTM - 15.30 Çizgı Fıim: Marianne 16.00 Çizgi film: TaşDevri 16.30 Çızgı film:Nınja Kaplumbağalar SN0W TV - 08.10 Çızgi Dızı: An Maya, 0830 Çizgi Dizi:Heathcliff. 08.50Çizai Dızi:Gran. 09.00 Çocuk Dizisi. Archıe.09.25 Dpdo.0930 VVıdgel 09.50 Çizgi Dızı: Küçük Ajanlarl6.10 Çocular İçin. Çizgi Dizi: Hammerman. 1630 Çızgı Dizi: Uzay Devriyesı. Overlord bır güç aktancısını devreye sokarak haberleşme merkezlerini yoıcetmeyı tasarlamaktadır. Aktanayı çok yuksek bır kulenın uzen- ne kurar Bu arada Cathenna kulede mahsur kalır ve bölge savaşcı- lan Cathenna'yı kurtarmak ve kuleyi ımha etmek için harekete ge- çerler.Bacadan atılan bir paketten Red Rater adlı fare çıkar ve müzıs- yenlere yeniden onlarla çalışmak ıstediğıni söyler. Müzisyenler ilk başta onu reddederse de, bir şans daha vermeyi kabul ederler. IBMM - U7.JO (,ızgı tılm- UzaySovaiyelen uı J ^ t^ızgı nım: iuperler. 08.20 HollvwoodYaramazlan. 08.45 Çizgı film: Karate Kats 09.10 Çizgi Film: Kedi Felix 17.00Çizgi Film: Hayalet Avcılan 1730Çızgi Film: Uzay Şerifi. İLANEN TEBLİGAT ÇtVRİL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 1991/2551 Alacaklı: Sadettin Akkoyun, Çivril. Vekilleri: Avukat Hakkı Aslan, Çivril, Av. DoGan Butun, Çivril. Borçlular: 1- Hüseyin Sırataş, S«bze Pazarı karşısı, Halı Pazarı, Çivril, 2- Niyazi Sırataş, Sebze Pazarı karşısı Halı Pazarı, Çivril. Borç Miktarı: ll.OOO.OOO.-TL'nin «7o 54 faiz, ücreti vekalet ve ic- ra masrafları ile birlikte tahsili. Yukanda yazılı borç ve masrafları için ödeme emn çıkarılmasına rağmen tebligat yapılamamıştır. Zabıta marifetiyle yapılan araştır- mada adresi tespit edilemedığınden ılanen leblığine karar verilmis ol- makla gazetede ilanından itibaren yasal sureye 15 gun ilavesı ile 25 gün içerisinde ödemeniz, takibin dayanağı senet kambiyo senedı nı- teliğine haiz değilse yasai sureye 15 gün ilavesi ile 20 gun içinde mer- ciine şikâyet etmeniz takip dayanağı senet altındakı imza sıze ait dcğılsc yine bu sureye 15 gün ilavesi ile 20 gün ıçınde ayrıca açıkça bır dilek- çe ile tetkik merciine büdirmeniz, aksi lakdırde kambiyo senedinde- kı ımzanın sızden sadır sayılacağı, ımzanızı haksız yere inkâr edersemz takıp konusu alacagın yuzde onu oranında para cezasına mahkûm edıleceğiniz, borçlu olmadığımz veya borçun itla veya ikmal edildiği veya alacağın zaman aşımma uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunun sebepleri ıle birlikte yasal sureye 15 gun ilaveten 20 gun içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildirerek merciinden itirazın ka- bulune dair bır karar getirilmediği takdirde, eebri icraya devam olu- naçağı, itiraz edılmediği veya borç ödenmediği takdirde yasal sureye 15 gun ilaveten 25 gün içinde 74. maddeye göre mal beyanında bu- lunmanız, bulunmadığınız takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursa- nız ayrıca hapisle cezalandınlacağmız ihtar olunur. Ayrıca ışyerinizde bulunan bir kısım menkul mallannız hacız edil- mıs olmakla 18 gun içerisinde hacze bir dıyeceğiniz varsa ihbaren ilan olunur. 4.6.1992 Basın. 48496 İLAN DENİZLİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Sayr. 1991 7471 Alacaklı Alı Koşar vekılı Av Osman Şahın tarafından borçlu Denızlı Topraklık Mah 611 Sokak No 2 2'demukım FATMA IRMAK ıle Mı- mar Sinan Cad Üztaş Inşaat adresınde mukım RAMAZAN PEKTAŞ ale>hlenne 15 325.000- lıra alacağın ıcra gıderlen ıle birlikte tahsılı ıçın yapılan takıpte. her ıkı borçlunun adresı meçhule gıtmelen sehebıyle. 163 örnck ödeme enın. gaynmenkul kıymet takdır ve fiılı hacı? tutanağı ıle 103 davet kağıdının ılanen teblığıne karar venlmı^ olmakla I-) 10 6 1990tanzımve 12 7 1991 vadetanhlı 15 000.000 - lıralık emre muharrer senedi ıstınaden japılan takıple. odeme emnnın teblığınden ıtı- baren 10 gun ıçınde ödemeni7, takıbın dayanağı senet kambıyo senedı nıtelığını haız değılsc 5 gun ıçınde mercıe şıkayet elmeni7. ke7a ^enet altın- dakı ımza sıze aıt değilse 5 gun ıçınde av rıca ve açıkça bır dilekçe ıle mercıe bıldırmeni7. ımzani7i haksız >crc ınkar ettığıni7 takdirde takıp konusu alacağın % 40 nıspcıındc para cezasın.ı mahkum cdılcccğını/. horcun ılfa. imhal veya zamanaşımına uğradığına daır ıtırazını/ varsa mercıe bıldır- menız. bu hususlarda ıcranın gen bırakılmasma daır bır karar getırmedı- ğiniz takdirde cebn icraya devam edıleceği, aynca tİK'nın 74. maddesı gereğınce mal beyanında bulunmanız, bulunmadığınız veya hakikate ay- kın beyanda bulunduğunuz takdirde hapsen tazyik edıleceğiniz: 2-) Deni7İı 3. Aslıye Hukuk Mahkemesi'ıun 23 7 1991 gün ve 1991/ 537-537 D Iş sayıh Ihtıyatı Hacız karan gereğınce, borçlu Fatma Irmak'a aıt Denızlı Musa Mah Camıı mevkunde kain 420 ada ve 11 parsel sayılı (5) numaralı bağımsız bolumün kaydına ıhtıvaten hacız şerhı venldığı. 3-)lhtı>atenkaydınahacızşerhi verilenışbu 11 parsel sayılı taşınmazın bılırkışı marifetiyle yapılan teğer takdır ve lıılı hacız tutanağına göre 120. 000 000-TL kıymet takdır edıldığı hususları. odeme cmrı. 103 davet kagıdı ve fiılı hacız ile kıymet takdır (utanağı vennc k.ıını olmak üzere ve işbu ılanın gazetede yayımlanmasın- dan ıtıKıron 15 guıı sımra adı gcçcnlere tcblığ edılmış sayılacağı hususu ıl.ıncn ıcblıc olunur Basm: 49124
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle