09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 4 HAZİRAN1992 PERŞfMBE EKONOMI PARARAPORU Birleşik Mali Sanayi önceki 3198.47 222167 3765 31 Dünkü 3141.98 2175.57 3762 76 Fark(yüzde) -176 -2.07 -0 06 Özel bankalar faizlerde indirime gitmek için devletten işaret bekliyor Enflasyon düştü, sırafaizlerde BORSA MMMa* A&vu Çımen |A) Adana Cunen (C) «aıu Eltttromeiu Afyon (jmenlo Alaf TetaOİ AUunk ttttaMM Aksa Alarto Hotimç Alarko Sanayı AHmymus Cesme ]BW Altmyıkta AıudoluCam ' Arcdık Asdsan Aslan Çımento Aygaz Bagfaş Bırirt Tûtûn (BÛ) Bolu Omw!o Bnsa Çanakkale Çımento Çelıfc HaUt Cımsa < Cunj'ova Elektnk Oonrtun* Onızt Cam Oenmod Deva HoMıng DıtaşDoO») ' DoOusan ' OöM» OuranOtset Eczaobası Yatınm Eczacıbası llac Ege eıraaük ; Ege Endustn < Ege Gûbre Emek Sıgorta Enio Holdıng & < * * • Nrac** Eregd Demrr Çett Esbjf* Fen; Atûnanyum Fınanstank Genu; Gloöaf Vatınm Good-Year Gorbon tp! (BU) Gûbft FabnMJarı Gûney Bırac** H<*öş •Myttte. Iktear Fın Intenu (BU) 1 Motof ftsttHi tamr Oenar Çetk bocam Kvtonsan K» Ketebek MoNya Kemûda Kıpu Eİtftnk Koç HoMng Koç Yaonm 1 Konya Çımento Kordsa Korunu Tarırtı Koytas Kûtatıya Pomlen LüteKaffe UaHua Takım Mvdın Çımento Miret MırmansMarD Qi Marstıail Mensucat Snı Mttas Mgros Nasaş Netbank (Marbank) MMafel Netîunzm Nıgüe Çımento •oaT**a Oknuksa Otosan Parsan PEGProlNo Psttam taiü Pınar Enfegre Et PmrSu Pınar Un ptnuş PetrolOfeı Mltaı Rabak " Saoah Yayınctlık Santri Hottng Sarkuysan a * SSfca SAnmez Rament Sun Elektron* TjmSıoofü TOştoank Tekstfcmk Teteaş Tezsan T GarannB TI»Wı.(B) T.S.Ba*. IA) T Iş B (C^kZSBOL) TJ|MC*SW) T « M L | Q TıtKutsai Türtj* Kjfcnra TomOtan f * T«nkKj(|« TatpCa TSncns(BU) T.SS«COT « M TOenOâbım Tupraş Tıirt Hma rgfen TTutmg ÛnytOmmto Uş*SeOT*(-/ Vakıf Vatmm Ort VesU V*ffin Kr Yısaş Yaj,KmtBankm Yüna AnceM kap«M* 9300 1 400 1850 52 000 2050 2400 M M 8600 8900 6 700 3 150 5200 1450 6500 2 150 5000 12 500 1 250 1650 1850 2 150 5400 2300 7 100 4350 1 150 625 2200 1700 2 550 625 6600 1450 5 700 10 500 150 000 1 500 450 1500 5000 Z2.M0 3 250 2200 3400 2000 1 600 800 7600 2 700 700 45 500 775 4 J H 1050 10 250 1 750 500 8 100 1 700 2300 2 400 6500 2600 10 000 13 500 31 500 4 400 900 800 10 250 2900 575 9800 2650 2050 2 950 1500 600 17 250 400 550 57S 2200 155 000 SM 1050 8100 450 2300 475 1JS» 625 850 2500 1550 4 150 7 » 825 3 100 600 7400 1.15» 1500 7200 2400 3700 1050 2100 9700 1250 875 4450 220 000 «00 m 875 850 1550 7100 7 500 MM 15000 1000 175 6100 3900 550 3500 ım 2350 1050 1000 1400 1400 •400 825 1.2» togtaM di«M 8800 1 300 1800 0 1950 2300 2.*M 0 8600 6400 0 5 100 1400 6 100 2060 0 12 250 1 250 0 1 750 2 150 5 300 2300 0 4200 1 150 575 2 100 1650 0 625 6400 0 5300 10 000 150 000 1 400 425 0 4 300 22.sao 3 150 2 100 0 2000 1 450 300 7200 0 700 44 5O0 750 5Jse 1000 10000 1550 450 79O0 1 650 2 250 0 0 2550 9 750 13 000 30 500 4350 900 775 10 2SO 0 550 9500 2450 1 950 2900 1500 575 17 000 375 525 S7J 2 200 0 S7S 1 ooo 7900 450 2 250 475 I.Mfl 575 850 0 1400 3950 70» 800 2800 600 7200 IJSO 0 7200 2 350 3 700 1 000 0 9600 0 875 4400 0 375 İ H 850 0 1500 6800 0 L4M 14 500 1000 M 6500 3700 525 0 4.2M 2 300 950 950 1300 1400 1350 800 1150 Bugmka pHoak 9300 1450 1900 0 2050 2 350 3.M0 0 9 100 6800 0 5100 1450 6500 2 150 0 12 750 1250 0 1850 2200 5400 2350 0 4 400 1 150 600 2200 1 750 0 650 6 700 0 5800 10 500 150 000 1500 450 0 5050 2 2 - 5 * 3 250 2 100 0 2050 1450 825 7600 0 725 45 000 775 S.40» 1050 10 250 1550 475 8 100 1 700 2300 0 0 2650 10 000 13 500 31 500 4350 925 800 10 2SO 0 575 9800 2700 2000 3000 1550 600 17 250 400 525 64M 2 200 0 S7S 1050 8200 450 2300 500 14S0 600 850 0 1«0 4 100 H» 800 3 100 625 7400 1JM 0 7200 2450 3 700 1000 0 9800 0 875 45X 0 403 ca 850 0 1500 7300 0 LSH 14 750 1000 N» 6900 3950 550 0 um 2350 1000 950 1400 1400 !«_, 850 1250 IsgMri kapauş 9000 1300 1650 0 1 950 2300 2.9S0 0 8800 6400 0 • 5 100 1450 6 200 2 100 0 12 250 1250 0 1850 2150 5400 2300 0 4 250 1 150 575 2 100 1 700 0 625 6500 0 5300 10 250 150 000 1400 425 0 4900 22.SM 3 250 2 100 0 2000 1450 800 7400 0 700 45 000 775 5.400 1 050 '0000 1550 475 7900 1 700 2300 0 0 2550 9 750 13 000 30 500 4 350 900 775 10 250 0 575 9600 2550 - 950 2 950 1550 600 17 000 400 525 6M 2200 0 57S 1050 7900 450 2 250 475 I J M 600 850 0 1400 350 MO 800 2800 600 7200 1.3M 0 7 200 2400 3 700 1000 0 9 700 0 875 4400 0 400 İ2J 850 0 1 500 5900 0 2.5H •«500 1000 m 6600 3300 525 0 um 2 300. 950 950 1350 '400 1400 825 1250 3 HAZİRAN 1992 fclem mef 1 781 750 1334 240 19 000 1 277 36 030 10 050 M.7S0 0 1058 550 402 100 0 10 000 35 000 1435 730 96 000 0 65 600 493 796 0 355 366 22 300 45 000 864 400 0 1349 493 10 900 20 250 4000 262 030 0 59 2O0 158 994 0 2 595 968 719 505 3 615 66 000 49 000 0 129 400 i.oo« 3 481 641 4000 0 9 100 5500 460 000 478 500 0 27 000 8 200 45 985 Z2JM 9000 32 500 2300 318 125 94 245 469 600 29 0O0 0 0 195 780 85 680 241372 42 000 43 481 77 500 153 700 4 350 0 9 760 566 390 101500 9000 68 000 34 050 405 680 46 450 90 339 5000 100-000 1 000 0 1.000 22 000 1966 000 20 850 133 300 71000 15.000 19 000 3000 0 3500 1059 150 5C.3M 36 960 29 800 849 500 591005 51.000 400 3000 170O0 2000 4500 0 161668 0 185 290 18900 0 2J7 563 11.7(0 «360 0 3000 1079855 0 «7440 6100 149015 3j.NI 268 606 l_ 1968 300 27 000 0 2.M) 49 650 73 500 2.OOO 1S3 700 9400 48 950 1312 866 10 700 **r.0rt. flyflt 8 962 1 J70 1360 P 2004 2333 2.437 0 8804 6 494 0 5 100 1414 6 236 2093 0 12 354 1250 0 1803 2 161 5 377 2 301 0 4290 1 150 581 2 150 1698 0 626 6 545 0 5438 10 304 155 000 1 440 426 0 4 942 22.500 3205 2 100 0 2008 1450 801 7 395 0 709 44 750 772 5J77 1 005 10 085 1550 471 7 952 1699 2262 0 • 0 2 5T 3 9 967 13 301 30 921 4350 912 778 10 250 0 565 9638 2562 1983 2 952 1548 599 17 227 392 525 SW 2200 0 575 1025 80O9 450 2 275 479 1.2SS 586 850 0 1400 4008 nc 800 2 991 601 7302 1.2M 0 7200 2402 3 700 1000 0 9 687 0 875 .4.422 0 375 115 8K 0 1500 6984 C ut* 14 562 1000 M 6 63? 3 815 545 0 4.2M 2301 960 960 1340 1400 1366 811 1205 KOT DIŞI PAZAR Gıma Mvmvis MbnytfHis Petrokenl Turam Profik) Telra Srnitel Tataş Oto Ticaret 5100 750 975 15 000 6 700 12 500 0 750 950 0 6 700 12 000 0 750 975 0 5800 12 500 0 750 950 0 6800 12000 0 1 270 96 990 0 5000 . 50 530 0 750 968 0 6760 12 197 İLKtN AYDIN Özel bankalar faizlerde indi- rime gitmek için devletten işaret bekliyor. Mayıs ayı enflasyonu- nun sürpriz bir şekiide yüzde bi- rin alüna düşmesi, bankalann mevduat faiz indirimlerini gün- deme getirdi. Devlet Bakanı Tansu Çiller, geçen hafta mayıs ayı enflasyonunun nisandan dü- şük çıkacağını belirtmiş ve bü- yük mevduat bankalanyla işbir- liği yaparak faizlenn düşüşünü başlatmak için başlangıçta 3 pu- anhk bir indirim gerçekleştire- ceklerini söylemişti. özel bankalann yöneticileri, bu durumda faiz indirimine git- menin zorunlu olduğunu; ancak ilk indirimi devletin kamu ban- kalannda yapması gerektiğini beJirttiler. Ziraat Bankasf nm bütün va- delerdeki faiz oranlannı ikişer puan yükseltmesiyle başlayan tırmanışta, yıllık mevduat faiz- ÖzerGüney Enflasyonun düşmesi banka çevrelerinde faiz indirimine gidilip gidilmeyeceğini gündeme getirirken özel bankalann yöneticileri "Önce kamu bankalan faiz indirsin"şeklinde konuştu. HamitBdti leri, yüzde 81 'e kadar çıktı. Hü- kümetin faizleri indirme planı ise geçen hafta Devlet Bakanı Tansu Çiller tarafından açı- klandı. Çiller, "Enflasyonun düştüğû bir ortamda faizlerin artması, ekonominin manüğı- na ters dûşer" diyerek, devlet bankalanrun özel sektörün bü- yük bankalanyla sözbirliği ya- pıp faizleri üç puan aşağı indire- ceklenni söyiedi. Akbank Genel Müdürü Ha- mit Belli, enflasyon düşmeye devam ederken faizlerin daha fazla yükselemeyeceğini belirte- rek, "Bu durumda bankalar, faizler konusunda bir durum değerlendirmesi yapacaklar- dır" dedi. Hamit Belli, burada kamu bankalanrun tutumunun önemli olduğunu söyleyerek, 'Bütün bankalar birlikte hare- ket ederek mevduat faizlerini geri çekebilirier" şeklinde ko- nuştu. Belli, kamu kâğıtlanna uygulanacak faizlerin de mev- duat faizlerini belirlemesi açı- sından önemli olduğunu belir- terek, "Onlann da faizleri ya- vaş yavaş geri çekilecektir" dedi. Esbank Genel Müdürü özer Güney ise enflasyon rakamın- daki düşüklüğün, faizleri dü- şürmeye yetmeyeceğini belirte- rek sunlan söyiedi: "Önemli olan devlet kâğıtla- nna uygulanacak faiz oranlan- dır. Enflasyon düşüyor diye fa- izlerde düşme beklememeli. Devlet kâğnlannda üç aylık faiz oranlannı izlemek lazım. Dev- let hangi miktarda borçlanıyor, hangı faizle borçlanıyor. bunlar önemli. Yoksa bankalar faiz in- dirmeye bayıbr." Faizlerin serbest, ama başı- boş olmadığını belirten Özer Güney şöyle konuştu: "Faizler, Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle hükü- metkrin çok ciddi bir araadır. Araçlar da belli arnaçlar için kullanılır. Takip edilen ekono- mi, mali ve özelükle de para po- litikalanrun önemli aracıdır. Devlet, faizlerin düşürülecegi konusunda sinyai verir. Kimse bu konuda nötr değildir." Çağlar'ın şirketine denetçi uyansı ANKARA (ANKA) - Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın, geçen yıl zarar eden şirketi Polylen Sentetik İpolik Sanayii A.Ş., borçlanrun, dönen varlıklannı aşması nedeniyle, bağımsız de- netçi raporu ile uyanldı. Şirketin 1991 ve 1990 hesap dönemine ilişkin denetçi ra- porunda, kısa vadeli borçlann dönen varlıklan 10.9 milyar, toplam borçlanrun da varbk toplamını 4.4 milyar lira aşu- ğına dikkat çekildi.Cavit Çağ- lar'ın dayısı Şükrü Şenkaya ile birlikte sahibi ve ortağı bulun- dugu Polylen A.Ş. 1991 yılında 31.7 milyar lira zarar etti. Bankacılıkta riskler aıtıyorEkonomi Senisi - Türk ban- kaalık sisteminde risklerin gi- derek artüğı belirlendi. Ban- kacılık sisteminin serbest ça- lışma sermayesi eksi 371 milyar lira olurken, tahsili gecikmiş alacaklar ile iştirakler ve sabit kıymetlerden oluşan donuk ak- tifler özkaynaklann yüzde 90'- ını buluyor. Bu oran kamu ban- kalannda yüzde I2O'ye ulaşı- yor. Doç.Dr. Ekrem Keskin'in "1991 yılında Türk banka sis- temi ve performans analizleri" araştırması Finans Dünyası dergisinin Hazıran sayısı ekin- deyayımlandı. Araştırma sonuçlan ban- kacılık sisteminin riskinin gidc- rek arttığı sonucuna vardı. Bu sonuçlardan bazılan özetle şöy- le: -Tahsili gecikmiş alacaklar 1991 yılında yüzde 97 oranında artarak 6.5 trilyon TL'ye , Kâr Donuk aktifjer/ Sertest çaltşma (MihvTL) Özka>naklar Sermayesi (MüyarTL) Sektör Kamu bankalan Ö7cl bankalar Yubancı bankalar 1989 2.123 588 1.464 121 1990 3.668 1.310 2.177 181 1991 6.556 1.861 4.188 522 ?989 93.4 141.2 81.2 27.5 1990 101.5 112.8 78.9 22.8 1991 89.2 120.2 71.9 17.8 1989 -1,471 -1.731 47 [990 -950 -2.496 1.093 1991 -371 -4.740 3.2)6 karşılık sonrası tahsili gecikmiş alacaklar da yüzde 165 artışla 2.6 trilyona yükseldi. Tahsili gecikmiş alacaklann yüzde 74'ü kamu bankalannda, yüz- de 24'ü özel bankalarda ve ve yüzde 2'si yabancı bankalarda bulunuyor. Tahsili gecikmiş alacaklann bu düzeyi ban- kacılık sistemi için önemli bir tehdit oluşturuyor -Bankalar için önemli bir risk kaynağı da bilanço dışı işlem- ler. Bankalann garanti ve kefa- letler, taahhütler, döviz faiz haddiyle ilgih işlemlerinden oluşan gayn nakdi kredileri özelükle 1985 yılında sonra hızla artıyor. -Bankalar kârlıiık perfor- mansı açısından da sanıldığı kadar iyi durumda değil. Ban- kalar yüzde 27'lik özsermaye kârlılığı ile diğer sektörler ara- sında 4sırada bulunurken. ak- tif kârlılığı açısından yüzde 3 ile sonuncu sırada bulunuyor. -Aktif kalitesi, sermayeyeter- sizliği. rekabet unsurlan yanı- nda karlıbk performansı açısı- ndan da kamu bankalan ban- kacılık sistemini olumsuz yön- de etkiliyor. -Tahsili gecikmiş alacaklar, iştirakler ve sabit kıymetlerden oluşan donuk aktıfler kamu bankalannda öz kaynaklan aşmış olması. özel bankalarda da azalma eğilimine rağmen yüksek düzeylerde bulunması sermaye yeterliliği açısından olumsuz bir gelişme. Bu du- rum, bankalann özkaynak- lannın ve aktiflerinin giderek donuk aktiflere dönüştüğünü göstermesi bakımından önemb ve aynı zamanda bir uyan ola- rak dikkate alınmah. Piyasalaıdadevletiııhaksızrekabeti Prof. DT. SOLMAZ D. AYARSLAN Marmara Üniversitesi Enflasyonist ekonomilerde paranın maliyeti ve sermaye yapısı sirketlerin milletler arası rekabetinde daha da bü- yük önem taşımaktadır. Bu tip eko- nomilerde kâr oranlan firmanın dış kay- nak maliyetine yakın veya altında ola- bilmektedir. Sermayesinin iç ve dış kay- nak yapısmı en iyi şekiide tespit edeme- miş veya fırma dışı fınansmanı en uygun kaynaktan sağlayamamış şirketin ha- yatı er veya geç tehlikeye girecektir. Enflasyonist de olsa ekonominin iyi işlediği ülkelerde aktiflerden elde edilen gelirler enflasyonun çok üstünde, pasif- ler için ödenen masraflar da enflasyo- nun çok altında olamaz. Genelde bu tip ekonomilerde tasarruf az ve dolayısıyla fırma dışı kaynaklann maliyeti bir hayli yüksektir. Paranın Baü ülkelerindeki maliyeti ile Türkiyedeki maliyeti arasmda çok bü- yük farkhlıklar vardır. Enflasyon, Türk bankaahk sisteminin bugünkü duru- mu, bütçe açığı ve KİTlerin fınans- manı, firmalanmızın fırma dışı kaynak mahyetlerinde ve fınansman yapılan- nda büyük çarpıklıklar meydana getir- mektedir. Bu çarpıklıklar ve farklılıklar Türk iş dünyası için milletler arası piya- salarda büyük bir yük olmaktadır. Bu yükten kurtulmak için djş dünya ile iliş- kisi olan şirketler mümkün olduğunca fınansmanlannı dış kaynaklardan te- anacağımız bu sektör piyasadan borç alırken faiz nispeti veya borcun geri ödenmesi diye bir şeyi düşünmek mec- buriyetinde değildir. Dolayısıyla devlet, faiz nisbeti ne olursa olsun bütçe açığı ve KİTlerin ihtiyaçlanmn fınansmanı için piyasadan ödünç almıştır ve alacaktır. Bu durumda firmalar para piyasalan- • Devletin para pyasalannda Özel s^ktorle baksız reka- beti en hsa zatnaoda öölenmeîidir. Bunun için gerekü tedbirler alııımazsa üikemizâe en büyük işveren olan dev- let daha da büyüyecek, kuzey komşumnzım başka bir re- jim altında yaşadığını ülkemiz insanlan bugünkû Türki- yemizde çok yakın bir gelecekte yaşayacaktır. min etmektedırler. Bu süreç uzun za- man devam ettiğinde fınansman mali- yeti yüksekliği Türk firmalannı kısa va- deli yatınmlara yöneltecek ve uzun va- deh' yatınmlardan vazgeçmek mecburi- yetinde bırakacakür. Finansman piyasalanndaki ikinci bü- yük problem, devletin bütçe açığı ve KİTlerin ihtiyaçlannın fınansmanı yöntemidir. Devlet sektörü diye kısaca nda devletle doğrudan doğruya rekabet etmek mecburiyetindedir. Ne kadar büyük olursa olsun herhan- gi bir Firmanın maliyet unsuru tanıma- yan ve gerektiğinde ödemek için sadece para basmak durumunda olan devleüe rekabet etmesi düşünülemez. Bu reka- beti devlet herzaman kazarur. İstediğin- de devlet, faizleri yükselterek istediği fi- nansmanı piyasalardan sağlayacakür. Parabasmak imkânınasahipolmayan ve iç ve dış rekabetle karşı karşıya olan özel teşebbüs, maliyet hesaplan yapmak mecburiyetindedir. Bu hesaplar, özel te- şebbüsün devletin ödediği faizi ödeme- sine engel olacaktır. Bu da Türk iş dün- yasının iç finansman piyasalanndan ye- terince faydalanmasını önlemektedir. Devletin fınansman piyasalanna büt- çe açığını kapatmak veya KİTleri fı- nanse etmek için girişi kısıtlanmalıdır. Devletin özel teşebbüs ile haksız rekabe- ti önlenmelidir. Aksi takdirde bu açı- klann kapaülması için kıymet yaratan özel sektör gittikçe kısa vadeli yatın- mlara yönelecek, gittikçe küçülecektir. Yaraülan değerleri tüketmekte maha- retü olan devlet ve KÎT'lerin GSMH'- deki payı gittikçe büyüyecektir. Devletin para piyasalannda özel sek- törle haksız rekabeti en kısa zamanda önlenmelidir. Bunun için gerekli tedbir- ler ahnmazsa ülkemizde en büyük işve- ren olan devlet daha da büyüyecek, ku- zey komşumuzun başka bir rejim alü- nda yaşadığını ülkemiz insanlan bugûn- kü Türkiyemizde çok yakın bir gelecek- te yaşayacakür. Tahvil ihalesinde faiz yükseldi • ANKARA (ANKA) - Devlet tahvili ihalesinde faiz üç puan daha yükseldi. Hazine, dünkü ihalede yuzde 77.39 faizle bir trilyon 241 milyar liralık devlet tahvili sattı. İhalede en duşük faiz yüzde 75, en yüksek faiz yüzde 79 oldu. Hazine, bir trilyon 744 milyar liralık teklife karşılık bir trilyon 241 milyar liralık tahvil sattı. Dünkü ihalede oluşan yuzde 77.39'luk ortalama faiz, bir önceki tahvil ihalesinde yüzde 74 41 olan faize göre 2.98 puan yükseldi. Factofinans ortaMık yapısı • Ekonomi Senisi - İktisat Bankasf nın kuruluşlanndan olan Factofinans AŞ'de de ortaklık yapısı değıştı. Şirketin sermayesi beş milyar liradan 30 milyar liraya çıkanlırken. İktisat Bankasfnınpayıazaldı. Yeni sermayede. İktisat Finansal Kiralama'nın payı 14.4 milyar, Erol Aksoy'un payı da 13 rnilyar 410 milyon lira oldu. İktisat Bankasf nın payı ise 2.3 milyar liradan 1.8 milyar liraya geriledi. Intepbank'ın sermayesi • Ekonomi Servisi - Interbank'ın sermayesini275 milyar liradan 450 milyar liraya çıkaracağı bildirildi. Bankanın sermaye artünmı konusu 15 haziran günü yapılacak genel kurulda görüşülerek karara bağlanacak. FaisalI Fınans'tan vadeli hesap • Ekonomi Servisi - Faisal Finans Kurumu, 3Ogün vadeli kâr vczararakatılım hesabı açmaya başladı. Faisal Finans Kurumu Genel Müdürü Mehmet Şerif Erden, konuyla ilgili olarak yaptığı y;ızılı açıklamada, şimdiye kadar 30gün vadede hesap açabilme yctkilerinin bulunmadığını belirterek "Mcrkez Bankası nezdinde girişimde bulunarak bu imkânın doğmasını elde ettik. Böylecckısa vadeye dayalı tasarruflarda sisteme kanalizeolabilecek"dedi. Emekliyesevk sorumı •ANKARA/KARABÜK (A.4) - Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Karabük ve İskenderun fabrikalanndaçalışan21 bin dolayında işçiden yaklaşık 3 bininin emekli edileceği bildirildi. Zarar eden işletmeler için alınan kısa ve uzun vadeb önlemler kapsamında çalışma sürelerini dolduran 3 bin personelin. 1 temmuz tarihinde emekb' edibnesine yönelik hazırlıklar tamamlandı. (*) Temettü kuponu kesilmış fiyatıdır. ALTIN CİNSI 24 ayar altın 22 ayarkHçe 22 ayar bılezık 18 ayar altın Cumhurıyet ALIŞ 75 600 67.700 67.700 53.290 498.000 YATIRIM FONLARI KıbtuMgesiari İş ^tınm-1 İş \&tınm-2 İş Vcitınm-3 İş Yatınm-4 İş Yatınm-5 İş Yfctınm-6 İnterfon-1 İnterfon-2 İnterton-3 lnt6rfon-4 lnterfon-5 İktisat Yat-1 iktisat Vfct-2 İktisat >^t-3 Iktsat Vöt-4 İktisat Atılım Fon Garantı Vcitınm-1 Garant Yatnm-2 Ganant Vatınm-3 Garanti Vatınm-4 Garantı >^tınm-5 Esbank Fon 1 Esbank ftm 2 Esbank Fon 3 YKB Yabnm F. YKB Sektör F. YKB Hisse F. YKB Kamu F. YKB Likit F. YKB Karma F. YKB Döviz F. YKB Kapital F. YKB Aktif F ^kıf Fon-1 Vakrf Fon-2 Vfakıf Fon-3 Vakıf Hisse V^ıfOünya Vakıf Fon-6 1 fcffel 131560 41961 34584 28537 13.320 25.296 95.125 73.058 38.150 38511 10.016 83.810 68579 32.660 32596 21574 103308 36.015 25.493 14.324 13.099 102598 34527 24.106 87.124 71.684 •81356 70.290 62.266 67537 31.014 21969 24371 71.077 175562 32543 20.127 31353 20536 SAT1Ş 75 900 74 000 74 000 56.925 504.000 016 -131 1 0.16 0.15 0.65 0.09 0.14 010 aO9 016 -0.12 0.15 0.15 015 0.15 015 014 014 ai3 ai3 0.18 ai4 aw 016 0.15 0.15 030 015 ai4 ai5 0.15 0.16 068 014 013 ai3 ao7 -030 0.13 Ons/Dolar: CİNSI K. Reşat K. Hamrt Ziraat Altın (5 gr) Halk Altın (5 gr) Saf gûmûş 3 MfaiMiKla* 3ışbank Mavi Fon )ışbank Beyaz îışbank Pembe utûn Fon-1 ûtûn Fon-2 Mitsui Fon-1 /litsui Fon-2 "mans Fon-2 r ınans Fon-3 înans Fon-4 Inans Fon-5 Braat Fon-1 Sraat Fon-2 Sraat Başak Fon Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 rtalk Fon-2 'amuk Fbn Pamuk Hisse Emlak Fon-1 Errtak Fon-2 EmJakİnvest mpex Fbn 1 mpex Fon 2 röbank Fon îûmer Fon 3enız Fon Ege Fon-1 Ege Fon-2 (alkınma Fon Demir Fon-1 Demir Fon-2 Tariş Fon-1 Taris Fon-2 Ortak Fon Türkbank Fon NetFon Eti Fon T5KB Uzman F Akfon ALIŞ 500.000 490.000 — - 1065 KAZJRAN 60.268 89.961 25377 72579 20.173 246552 28396 39.969 34.036 22.870 22.442 38.288 27392 29339 27.347 37.407 28359 38.452 24,768 32551 24562 11514 30677 22521 25.764 26597 31570 24.078 10287 26.141 25333 12555 26312 11.002 21.436 21304 22.075 22.102 10.141 10.606 340.35 SATJŞ 520.000 505.000 — - 1095 1992 009 016 0.15 0.15 0.14 0.14 012 0.16 015 0.20 0.15 0.13 0.13 014 0.14 0.13 013 014 0,13 0.14 0.09 0.16 0.16 -ttO5 ai2 0.08 0.15 0.13 0.14 ai4 ai4 0.14 012 015 0.08 013 0.15 ai4 -0.06 0.18 BANKALAR Ziraat İş Bankası Emlakbank Yapı Kredi Akbank Vakrfbank Malkbank Pamukbank Garanti Türkbank Etibank Sûmerbank Esbank OsmanJı İmar Tûtûnbank Şekerbank Denizbank Interbank İktisat Egebank Oışbank TEB Demirbank Koç Ame. Finansbank Tarişbank Türk Sakura Tekstilbank Körfezbank Arap-TM Marmara lmpexbank JYT Bank Adabank 1ay vadcfl n 58-60 57-60 60 57-60 57-60 57 60 60 54 60.5 57-59 60 60 55-58 51 57 59 59 43 59-61 5*60 58 59 56 54-57 56 58 45 59 49 57-59 60 55 60 51 NEIFAİZ VERİYOR? 3 9f nMH TL 69-71 68-70 71 68-70 68-70 69 71 72 65 71.5 71-73 71 71 66-68 69 69 70 69 58 68-70 70-71 70 71 66 66-68 69 71 51 70 57 71 73 68-71 72.5 69 S j 3.5 2.5 3.75 25 2.5 3 3 4 1.5 3.5 5 4 3.75 2.25 4.5 5 4.25 3.5 5.5 5 3 1.5 3 4.5 3.5 4.5 4.5 2.41 3.75 2.5 5 7 8 6 5.5 DM 6 5 7 5 5 5.5 6 7 4 6 6 6 6.25 5 8 7.5 6.25 55 8 9 6 4.5 7 7 8 9 7 7.64 8 7 6 9.5 9.5 7 8 6 i n 71-73 70-72 48 70-72 70-72 71 73 74 68 73.5 70-73 74 73 68-70 70 70 71 73 60 73-75 73-75 73 73 72 68-70 70 73 54 71 60 73 76 65-69 74.5 70 ıjrraı $ 4 3 4.5 3 3 3.5 4 4.5 2 4 5.5 4.5 4.75 3 5.5 5.5 4.47 4.5 5.7 5 4 1.5 4 5 4 4.75 5.25 2.47 4.5 2.5 5.5 8 9 7 6 (Yüzde) M DM 7 5 7.5 6 6 6 7 8 4.5 7.25 7 5.7 7.00 6 9.5 8 7.25 6.5 8.10 8 6.5 5 7.5 8 8 JJ25 7.5 7.59 8.5 7 7 10.5 10.5 8 9.5 Tl 73-75 71-74 74 71-74 71-74 76 75 80 69 76.5 74-77 76 78 71-74 81 80 77 80 60 76-79 76-77 79 77 73 67-70 71 |_77 61 74 61 78 80 66-73 77 81 $ 4.5 3.5 5 3.5 3.5 5 4.5 6 2.5 4.5 6 5.5 5.25 3.5 7 6 5.25 5.5 5.8 5.5 4.5 2 4 5.5 4.5 5 6 — 5 2.5 6 9 10 9 8 DM 7.5 6.5 8 6.5 6.5 7 8 9.5 5 7.5 8 9 7.50 6.5 11 10 8.25 7.5 8.20 8.75 7 5.5 7.5 9 8 9.5 8 — 9 7 7.5 11.5 11.5 10 11 Sıralama, bankalann 1990 yılı toplan mevduafjanna göre yapılmıştır. Faız değışımlen ve düzeltme için laks no 526 60 73-526 60 72 MERKEZ BANKAS CİNSİ 1 ABO Dolan 1 Alman Markı 1 Avustralya Ooiarı 1 Avusturya Şilını 1 Belçika Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fin Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Flonnı 1 Ispanyol Pezetası u 1 Isveç Kronu 1 Isviçre Frangı 100 Ita/yan Lıreö 1 Japon Yeni 1 Kanada Doları 1 Norveç Kronu 1 SterJin 1 S.Arabistan Riyalı I KURLARI 4 HAZİRAN DÖVİZ ALIŞ 6857 26 4273.77 5227 28 607.32 207.38 1106.18 1569.70 1268.93 3793 78 68.27 1184.31 4682 32 565.20 53 80 5709.63 1093.49 12476.78 1828 66 SATIŞ 6871.00 4282.33 5237.76 608.54 207 80 1108 40 1572.85 1271 47 3801 38 68 41 1186 68 4691 70 566 33 53.91 5721.07 1095 68 12501.78 1832.32 1992 EFEKTİF ALIŞ 6650.40 4269.50 5148.87 606.71 205 31 1095 12 1554 00 1267.66 3789.99 66.90 1172.47 4677 64 559 55 53 00 5623 99 1082.56 12464 30 1801 23 SATIŞ 6891.61 4295 18 5253.47 610.36 208.42 1111 73 1577.57 1275.28 3812.78 68 62 1190.24 4705.78 568 03 54 07 5738.23 1098.97 12539.29 1837 82 I SERBEST DÖVİZ •CİNSİ ABD Dolan Alman Markı Isviçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Florini ingfliz Sterllnf S.Arabte. Riyali Avusturya Şllinl 100 hal. Liretl ALIŞ 6900 4280 4700 1272 3795 12580 1860 607 565 SATIŞ 6925 4300 4730 1285 3830 12670 1880 615 575 MERKEZ BANKASI • Emisyon (2 haziran): 25351 • TL. irrterbankı faizleri: • Gecellk: %67.8O • 7 günlük: % 7 7 İşlem Hacmi: 1577 milyar Bankalarda repo: % 6 5 -70 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABO DOLARI 1.6045 13118 11 2910 33.0660 6.1990 4.3685 5.4O40 1.8075 10044 5.7901 1.4645 1213.25 127.45 1.2010 6.2710 3 7499 1 Sterlin: 1 ECU: SDR: SDR: Alman Markı Avustralya Doları Avusturya Şilini Belçika Frangı Danımarka Kronu Fin Markkası Fransız Frangı Hollanda Florini ispanyol Pezetası isveç Kronu Isviçre Frangı italyan Lireti Japon Yeni Kanada Dolan Norveç Kronu S.Arabistan Riyali 1.8195 ABD Dolan 1.2781 ABD Dolan 1.3996 ABD Dolan 961681 Türk Lirası
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle