09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 HAZIHAH lifttt HtRŞEMBb uuiMnunırcı KULTUR 11 Galatasaray Şenliği • KülrürServisi- Galatasaray Lisesi'nin 9. Kültür Şenliği'nde bugün saat 14.00'teÖmerMadra "Tutunamayanlardan Eylembilim'e Oğuz Atay" konulu söyleşiyi, Aktüalite Merkezi'nde sunacak. Dilek Türker; Vera Tulyakova'nın anılanndan Ataol Behramoğlu'nun uyarladığı "Mutlu Ol Naam"adlı oyunusaat 15.00'teKaraca Tiyatrosu'nda sunacak. Dışbank'ın Bahar Konseri • Kültür Servisi- Dışbank'ın 28. kuruluşyıldönümü dolayısıyla düzenlenen "Bahar Konseri'nin solisti jdil Biret'ti. Şef Gürer Aykal'ınyönettiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, konserde Grieg, Çaykovski ve Brahms'ın eserlerini seslendirdi. Berlin in Berlin • Kültür Servisi- Yönetmen Sınan Çetin, "Berlin in Berlin" adlı ycni filmının çekimlerine başladı. Sesli olarak çekilen filmde Alman, Türk ve İngiliz oyuncular rol alıyorlar. Oyuncular gereken yerlerde kendi dillerinde oynayacaklar. Teknik ekip, Türk ve Alman sinemacılardan oluşuyor. Yapımahğını Plato Film'in iistlcndıği "Berlin in BerlirTde; Hülya Avşar, Cem Özer, Armın Block, Aliye Rona. Eşref Kolçak, Nilüfer Aydan başlıca rolleri paylaşıyorlar. Filmde bir Alman mimann bakış açısmdan Berlin'in Türklerin en yoğun >aşadığı semti Kreuzberg'deki bir Türk evinin yaşamı, yansıtılıyor. Filmin dağıtımı. uluslararası birdağıtımşirketiolan Polygram'a bağlı Manifesto tarafından yapılacak. Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi • Kültür Servisi- Merkezi Belçika'da bulunan "Kadın Sanatçılar Kültür ve Sanat Birliği"nin(UFACSI),bu yılki sanatsal etkinliği, "UFAŞCI International92" adıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek. Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi, Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde \ e Dolmabahçe Sarayı 1. Hareket Köşkü Resim ve Heykel Müzesi'ndeyer alacak.İkiyıldabiraçılan sergi, daha önce Osaka'da açılmıştı. Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın himayesinde gerçekleştirilecek sergilerin ilki. bugün saat 18.00'de Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılacak. Açılışta piyanist Augusta Rieber Münir. bir resital verecek. Yann saat 18.00'de 1. Hareket Köşkü Resim ve Heykel Müzesi'ndeki sergi açıhşında da Polonyalı arp sanatçısı Matgarzata Verchocven Stankievvicz. bir resital sunacak. A> nca bu serginin açılışı nedeniylecumartesi günüsaat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde bir piyanovearpresitali gerçekleştirilecek. Özel koleksiyon sergisi • Kültür Servisi- İsviçre Sigorta AŞ'nin yeni iş merkezi'nde Ali H. Neyzi'nin özel koleksiyonundan oluşan sergi, bugün saat 18.00'de açılıyor. Sergide41 Türk ressamı ve bir fotoğraf ustasının 85 parçadan oluşan çahşmalan yer alıyor (Bağlarbaşı', Kısıkh Cad. No:30 Altunizade). Yapı Kredi Festivali • Kültür Servi-5. Uluslararası Yapı ve Kredi Festıvali'nde bugün saat 21 .OO'de Tartufo Variette topluluğu Rumelihisan'nda birgösteri sunacak. Mad Sheer Khan ve Nuh'un Gemisi, saat 21 .OO'de Kalamış Marina'da konser verecekler. Kızılırmak Avrupa'da • Kültür Servisi- Grup Kızılırmak bir buçuk aylık bir turne için Avrupa'ya gi tti. İngiltere, Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda ve Fransa'da bir dizi konser verecek olan topluluk, kendi bestelerihin yanı sıra semahlar ve çeşitli yörelerin ezgilerini çağdaş halk müziği formunda seslendirecek. Grup Kızılırmak Türkıye'ye dönünce Bursa, Antalya, Gaziantep, Eskişehir, Izmir veİstanbul'dada konserlerini sürdürecek. 20. ULUSLARARASI İSTANBUL FESTİVALİ'NE DOĞRU Istanbul yıldızları bekliyor• İstanbul Festivali'nin biletleri 6 haziran cumarte- si günü Atatürk Kültür Merkezi gişelerinde satışa çıkıyor. Festivalin orkestra konserleri bölümünde ingiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Roma Virtü- ozlan, Borodin Dörtlüsü, Oxford Şehir Orkestrası dikkati çekiyor. AYDINGÜN 20. Uluslararası İstanbul Festivali gerçekten görkemü bir eserle açılıyor bu yu". Şef Ale- xander Schwinck yönetiminde İstanbul Devlet Senfoni Or- kestrası ve Frankfurt Akademi Korosu, Beethoven'ın 9. Senfo- nisi'ni seslendirecekler. Zehra Yıldız'ın soprano, Erol Uras'- un tenor, Ruthild Engert'in alto, Tomas Möwes'in de bari- ton partilerini seslendirecekleri eser 18 haziranda AKM'de, he- men ertesi gün ise Aya İrini'de sunulacak. İDSO ile berabereseri seslen- direcek olan Frankfurt Akade- mi Korosu 1922 yılında kurul- muş ve Christopher Escehen- bach, Zubin Mehta, Kazimır Kord gibi şeflerle çalışrruştır. Koro 1970 yılında Carl OrfTun 75. doğum günü onuruna bes- tecinin de hazır bulunduğu konserde "Trionfi"yi (Carmina Burana, Catulli Carmina, Tri- onfi di Afrodite) seslendirmiş- tir. Beethoven'in 9. Senfonisi'ni Paris'te dinleyen genç Wagner, 33 yaşında 1846'da kariyerine Dresden Saray Orkestrası şefı olarak başladığı zaman, kendi- sine yön veren 9. Senfoni'yi bes- tecinin ölümünden 19 yıl sonra Alman halkına yeniden tanıt- mak istemişti. Wagner Dresden'deki ko- nuşmasmın girişinde "...Bu adamın anlaumı sizde acaip bir etki yapsa da kulağınıza alış- madığınız bir biçimde çarpsa da acaba bu adam ne soyluyor diye birbirinize sorar mısınız? Evet, onu anlayıruz, onu bağnruza basıruz. dilindekı mu- cizeyi hayretle dinleyiniz. Bu di- lin yepyeni zenginliği içınde şimdıye kadar hiç duyulmadık bir olgunluğu, bir soyluluğu he- men göreceksiniz. Çünkü bu adam Beethoven'dır ve sizlere yönelen dil de onun en son sen- fonisinin sesleridir. Şaşkmlık uyandıran bu insan tüm acı- lannı. tüm özlemini, tüm neşe- sini şimdiye kadar görülmemiş bir sanat eseri biçiminde bu sen- fonide de ortaya koymuştur..." demişti. En büyük müzik anıt- lanndan biri olan 9. Senfoniyi özellikle Aya İnni'nın emsalsiz akustiğinde dinlemek unutul- pıaz bir aru olarak kalacaktır. tosunu seslendirecek olan Litt- le, Londıa doğumlu. Yehudi Menuhin Müzik Okulu'nda Pauline Scott ile eğitim gördü. 1986'da Guildhall Müzik Oku- lu'nda altın madalya aidı. Kraliyet Filarmoni Orkest- rası'nın ikinci konserinin şefı ise Hovvard Griffiths. Piyanist Lucy Parham'ın solist olarak katılacağı gecede orkestra çok değişik ve ilginç bir programla çıkıyor sanatseverlerin karşı- sına. Bizet'nin Carmen süitle- ni dörtlüsü yer alacak. Koro ise ünlü Londra Pro Musica Ko- rosu. Kısa geçmişine karşın Lorin Maazel, Sinopoli, Yehu- di Menuhin gibi ünlü şeflerin yönettigi Londra'daki hemen bütün ünlü orkestralar ile be- raber çalışmış olan koro, Av- nıpa'nın birçok önemli festi- valine de katılmıştır. Bilkent Gençlik Geçen yıl festival çerçevesin- de verdikleri konser büyük be- ğeni ile izlenen Gürer Aykal yö- netimindeki Bilkent Ulusla- rarası Gençlik Senfoni Orkest- rası'run bu yılki konserinin so- listleri ise devlet sanatçısı ke- mancı Suna Kan ile genç viyo- Festivale kaülan bir diğer önemli oda orkestrası da ünlü viyolonselci Heinrich SchifTin hem solist hem de şef olarak eş- lik edeceği Alman Oda Filar- moni Orkestrası. Heinrich Schiff, Abbado, Celibidachei Dohnanyi, Marriner gibi gü- nümüzün ünlü şeflerinin yö- netimindeki orkestralarla çaldı. Yılda ortalama 100 konser ve- ren sanatçı dünyanın tüm önemli festivallerine katlrnıştır. Roma Virtüozlan Aya İrini'- de son derece çarpıcı bir prog- ramla izleyicilerin karşısına ç> kacaklar. Collegium Musicum Italicum çerçevesinde Renato Fasano tarafından 1949yılında kurulan, kazandığı başanyla kısa sürede dünya çapında üne cağım" demişti. Moskova vir- tüozlannın konser günü izleyi- ciler, Aya İrini'de bir müzik zi- yafeti yaşayacaklar. Gitar üçlüsü Amsterdam Gitar Üçlüsü ise dünyanın en iyi gitar topluluk- lanndan biri olarak kabul edil- mektedir. Berlin Filarmonisi Virtüozlan ise Berlin Filarmoni Orkestrasfnın 13 üyesinden oluşuyor. Topluluk 1977 yılında Emö Sebestyen şefliğin- de ve Rainer Zepperitz'in sanat yönetmenliğinde kuruldu. İtal- yan Oda Müziği geleneğinden bilinçli olarak aynlan ve reper- tuvannda Viyana klasiklennin yanı sıra çağdaş bestecileri bu- İstanbullulann gözdesi, ünlü kemancı Madimir Spivakov (soMa) bu yaz yine festivalde. Yivolanın Rostropoviçi olarak nitelenen Yuri Başmet ise bu v ü gözdeler arasına girmeye aday. tki Rus müzisyen keyifli anlar yaşatacaklar. Kraliyet Filarmoni Festivalin orkestra konserleri bölümünde ikinci dinleyeceği- miz büyük orkestra ünlü Krali- yet Filarmoni Orkestrası. Şef James Judd'ın yönettigi ilk ge- ceki konserin solisti Tasmin Little. Bruch'un keman koncer- rinden bölümler, Gershwin'in Rhapsody in Blue'su, John Williams'ın Yıldız Savaşlan film müziğinden süit gibi par- çalar programda yer almakta. Oxford Aya IrinTde Cem Mansur yönetiminde Aya İrini'de iki konser verecek olan Oxford Şehir Orkestrası'- nın son derece değişik iki prog- ramından ilk günün solisti dün- ya çapında üne kavuşmuş olan flütçü Peter Lukas Graf. İsmi Jean-Pierre Rampal, James Gahvay gibi büyük ustalarla bir arada anılan Graf, Mozart'- ın KV 314 Flüt Konçertosu'nu seslendirecek. İkinci gün ise Haendel'in Mesih Oratoryosu seslendirilecek. Eserin seslendi- rilişinde solist olarak I Fagioli- lonselci Ada Alpsan. Bilkent Uluslararası Gençlik Senfoni Orkestrası, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlan Fakültesi Uluslara- rası Müzik Yaz Okulu'nun en önemli verimlerinden. Yaz Okulu uygulaması fakültenin eğitim-öğiretim etkinlikleri kap- samında. ülkemızde bu alanda duyulan gereksinimle 1988'de başlaülmış ve orkestra da ayru yıl kurulmuştur. İtalya'dan Santa Cecilia Oda Orkestrası ünlü kemancı Uto Ughi ile festivale kaülıyor. Bu- gün dünyanın en ünlü yorum- culanndan biri kabul edilen Uto Ughi, Celibidache, Davis, Sinopoli, Rostropoviç gibi şef- lerin yönettigi Concertgebouw, Dallas. Detroit, New York Fi- larmoni gibi orkestralarla çaldı. kavuşan Roma Virtüozlan, aynızamanda İtalyan Barok re- pertuvannı dünyaya tanıtan ve sevdiren topluluk olma onu- runu taşımaktadır. Dünyanın çeşitli festivallerinde ve kent- lerinde konserler vercn toplu- luğun İstanbul konserlerinin merakla beklendığı kanısın- dayım. Yarı İstanbullu Ülkemizde yakından tanınan ve sevilen Moskova Virtüozlan Topluluğu her zaman olduğu gibi şef ve kemancı Vladimir Spivakov ile Aya İrini'de izle- yicilerin karşısına çıkacak. Or- kestrayı İstanbul'a davet ettiği- miz zaman Spivakov "Ben yan İstanbullu sayılınm. 20. senede İstanbul'da mutlaka cala- lunduran virtüozlar, kurulduğu tarihten kibaren birçok ülkeye turneler düzenlediler ve Fried- rich Gulda, Alfred Brendel, Sir Yehudi Menuhin gibi birçok ünlü sanatçıya eşlik ettiler. Fes- tival programında yer alan tek dörtlü olan Borodin Dörtlüsü, son 50 yılın en önemli dörtlüle- rinden biridir. Konserlerinde klasik dörtlü repertuvannı ya da Borodin, Çaykovski, Şosta- koviç, Prokofıev'in yapıtlannı ya da ilk dörtlülerini Borodin Dörtlüsü için yazan Şnitke gibi çağdaş bestecileri seslendirerek her zaman yoğun bir dinleyici kitlesini çekmektedir. Borodin Dörtlüsü'nün Aya İrini atmos- ferinde vereceği konser behce festivalin kaçınlmaması gere- ken etkinliklerinden biri. mlmW(MAWGEBÇEh$E$E§JUIİPTÜRKÎYE MÜMESSÎLLÎKLERİMÎZ: S T E I N V V A Y 6 S O N S c. BECHSTEIN ZİMMERMANN SCHIMMEL samıcKAHP |MM Bütün Mamuüerimiz.Servis ve Tamir Garantisi Altında Satütr. Oteller, Moteller, Gece Kulupleri, Diskotekler, Konser Salonlan, Konservatuarlar, Orkestralar, Bandolar, için Müzik aletleri, Projeksiyon Görûntû Sistemleri, Seslendirme ve Işıklandırma Sistemleri. Yukanda Mümessili olduğumuz firmalann yurt çapında bayilikleri verilecektir. §>YAPALfMmwkmx: Emirhan Cad. Beyaz Saray Apt. Kat 2 No. 2 80690 DÜdlitaş-BeşIktaş/lstanbul Tel: 259 46 87 • 259 87 58 Fax: 259 58 82 . Aakarm Büro: Bûlten Sok. 64/2 Kavaklıdere-Ankara Tel: 467 55 01 Fax: 467 55 02 4. İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ WilliamShakespeare yoksa Gürcü müydü? • Gürcü Rustaveli Tiyatrosu, Shakespeare'in 'Kral Lear'ini yann ve cumartesi günü 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon'da sahnele- yecek. Topluluk Shakespeare uzmanı. DtKMEN GÜRÜN UÇARER New York Times, Rus- taveli Tiyatrosu'nun 1990 nisanında gerçekleştirdiği Amerika turnesi için şöyle di- yordu: "Tüm çağnîanmıza karşın, bu ünlü topluluğun Amerika'ya gelmesi için tam on iki yıl beklemek zorunda kaldık." Bu açıdan bizler çok daha şanslı sayıhnz... Rustaveli Tiyatrosu, St. Pe- tersburg ve Moskova Kra- liyet tiyatrolan örnek alına- rak 1850de Düfc Voronstov tarafından kurulmuş. O gün- den bu yana da Shakespeare ile arasındaki sıkı bağlan hiç kopartmamış. Öyle ki Gür- cistan'da, "Shakespeare eğer İngiliz olmasaydı Gürcü olur- du" deniyor. Zaman zaman günlük ya- şamın güçlü teatral öğelerle iç içe olduğu bu ülkede Shakes- peare'in özellikle trajedıleri- nin âdeta ezbere bilindığine şaşmamak gerektiği öne sü- rüfüyor: "Gürcüler Çehov'un dünyasının değil. Shakespea- re'in fırtmalı dünyasının in- sa/ılandır." Lunaçarski'nin "dünya ti- yatrosu" olmaya aday toplu- luk olarak değerlendirdiği Rustaveli, daha 19. yüzyıhn başlannda toplu sahnelerin- deki etkileyici dinamizmle, çevre düzenindeki veniükçili- ğiyle ve gerçekçilikle yoğrulmu§ romantizmiyle dikkat çekiyor- du. "Kral Lear"in yönetmeni Robert Stnıa, gerek "Kafkas Tebeşir Dairesi" gerek "II. Ric- hard" gerekse "Kral Lear"de âdeta alev gibi parlayan tiyatro yaklaşımını değişik duygusal tonlarla renklendiriyor. Amatör bircazcı olan Strua'- nın, yapıtlan üzerinde beste ya- parcasma çalıştığı söylenirken, "Lear"in> ritim ve görsellik acısından'sanki bir operayı anım- satuğı vurgularur. Dinamik, fırtına gibi esen bir opera. Yönetmenin uzun yıllar bir- likte çalıştığı Gia Kancheli'nin müziği ise Donizetti'den 'rock'a. Gürcü melodilerinden link İngılizce parçalara dek uzanır. Bu arada Strua'nın "Lear"e sekiz yılını verdiğine de değine- biliriz. Ne yazık ki dünyanın sayılı Shakespeare oyunculanndan biri, Gürcülerin Laurence O0- ver'si olarak kabul edilen Ra- maz Chkhivadze'yi izleyemeye- ceğiz Lear rolünde, ama Gegi Kharabadze'nın de çok ilginç, dinamik ve güncel bir yorum sergilediği belirtiliyor. Değişik bir sonla noktalanan "Kral Lear", gücünü ispatla- makta acımasız bir yöneticinin karanlık resmi... Bu resmi izie- me olanağını kaçırmamak ge- rek... YAPI KREDİ GENÇLİK FESTİVALİ Gençleri coşturan keyîfli geceler BURAK ELDEM İ>ice yaklaşmakta olan İs- tanbul Festivali'nin heyecanı yaşanadursun. bir haftayı aş- kın bir süredir sessiz sedasız bir başka festival devam edi- yor İstanbul'da: 5. Uluslara- rası Yapı Kredi Gençlik Fes- tivali. Dünyanın değişik ülke- lerinden gelen genç müzısven- lcrin vc topluluklann katıldığı bu etkinliklerle ilgili basında pek fazla habere rastlanmasa da, her gece kentin iki değişik \erinde gençlerden oluşan ka- îabalık dinleyici kitlelerinin iz- lcdiği coşkulu konserler ger- çekleşiyor. 26 Mayıs salı gecesi başla- >an Yapı Kredi Gençlik Fes- tıvaü. Rumelihisan ve Kala- nıış Marina'da her gece ger- çekleşen konserlerdc pop. dans. caz \e "v\orld music" yclpazesindc >er alan çoğun- İukla gençlerden kurulu lop- luluklan tanıştınyor Türk dinleyicilerine. Katılan topluluklann çoğu, olaya "show busıncss " olarak bakmaktan çok ıs,ın kültürel \anıyla ılgılenıvorlar \c bu arada izleyicilerle birhktc on- lar da eğlenmc\c çalışı>orlar. Cckoslovakyalı Pnp Jaz/ Show Band ile Close Harmony Friends vokal gruplannın pa- zar gecesi yapılan konserleri buna tipik bir örnekti. Glenn Miller. Dizz> Gillespie, Car- michael gibi bestecilerin ya- pıtlanyla konsere başlayan ve iz- leyıciyle hemen sıcak bir diya- log kurmayı başaran Çekoslo- vak topuluk Pop Jazz Show Band. ilerleyen dakikalarla bir- likte tansiyonu yükselterek önce Bernstein'ın West Side Storv'sinden parçalan seslen- dirdi. ardından da finale doğru tümüyle rock'n'roH'a yüklendi. Uç kez "bis" için sahneye çağnlan topluluk, bir vokal grubu olan Close Harmony Friends'le birlikte sürdürdüğü konseri. sıcak ve coşkulu bir at- mosfer içinde noktaladı. Yann sona erecek festivalde bu gece Fransız topluluk Mad Shcer Khan ile Türkiye'den Nuh'un Gemisi; cuma gecesi de Afrikalı topluluk Assafo sahne- veçıkacak. Kalamış Marina'da çok cazip bir ortamda gerçekle- şcn bu konserleri. keyifli birya/ gecesi geçirmek isteyenlere önermodcn önce bir u\anda bulunalım: kııtu bıralannızı \c kuru \emışınizı \anınızda get!- rin. çünkü seyvar satıcılar da "Festi\al lariîesi" u\eulııyor- lar!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle