20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 4 HAZİRAN1992 PERŞEMBE 10 TELEVTZYON 06.58 Açılış - Gün Başlıyor 08.00 Haberler 08.10 Gün Başlıyor 09.00Çizgi Film: Ormanın Kitabı Ortaya çıkan yaşlı bir kurt. Alexander'ın arkadaşı olduğunu iddia edincesürüdekıkurtlaronaınanmamazlıkedemezler. 09.25 Haydi-Tekrar 09.55 Görüntii ve Müzik 10.00 Haberler 10.1.0 Kadın Saati: Hanımlar İçin 10.50 Arkası Yann: Yalıuzca Maria Laura ve Jose evlenmeye karar verirler. 11.15 Göriintuve Müzik 11.25 TV'de Türk Sineması: Şüphe (Aynntıh bılgı hu sa> fada) 13.00 Haberler 13.15 Arkası Yarın: tntikam Elisenda ve Aurora. Fernando'nun çekmecesınde Sandra Castillo adına kesilmışçeklerbulurlar. Buarada Isamar. Daniela ve Alahandro'v u bırlıkle eorür. 15.10ÇocukKuşağı 16.30BuToprağınSesi 17.15 Arkası Yann: Sevgi Bağları Jim, Lilye çocuklara piyano öğrctmesinin kendısı ıçın iyi olacağmı söyler. Ava bebeğıni kavbeder. 18.00 Haberler 18.10Kamuoyu 18.30 AkşamaDoğru 19.10MerhabaÇocuklar 19.20 İnanc Dûnyası 20.00 Haberler ve Hava Dunımu 20.40 Spor 21.00 Stüdyo A: 60 Dakika 22.05 Yarışma: Yakıştır 23.00 Haberler 23.10 Konser: Metin Milli 23.55 Dizi Film: İnanılmaz Öyküler 00.20 Herşeye Rağmen 14.00 Biz Erkekler 00.45 Haberler 15.00 Haberler 01.00 Kapanış 17.58 Açılış-Çizgi Film 22.40 ÜçüncüZil £ 18.18 Arkası Yarın: Yalan Rüzgârı 19.03AkşamBülteni 19.18 Fragman 19.20 Çevre 19.50 Belgesel: Dünya Mimarisi İlk evlerden baijlayarak insanların çatı olarak kullandıklan formlar konuedılıyor. 20.15 Dizi Film - Komedi - Pilot Kardeşler Carol. Nantucketedönmcyekararvenr V'ebudurum Bnan ile Joe'nun araMnda >ıne bır soğukluk >aratır. 20.42 Belgesel: Greatest Gameof Eartfa 21.07 Haber Program 23.30 Gece Konseri L'luslararası 9. Istanbul Gitar Festıvali'ne katılan Hollandalı gitarcılardan oluşan Gronıngen Duo'nun AKM'de verdıği konser DroBramda \eralıvor. DIŞBANK'lan Bir Küllûr Hlımetl: Şet:GOn>rAykal Sotst fal&ret Stnmlt, Sântlçıy, Stnttttvrltrt 22.00 Gece Bülteni ve İngilizce Haberler 00.30 Kapanış 18.13Açılış-Telegfln 19.15 Arkası Yann: Paranın Gücii Gonsalo, Teresayla aralannda her şe>ın biltiğinisöylesedeonubirtürlüdklından v'ikaramamakladır. 20.00 Mini Dizi: Bir Aşk Hikâyesi (imp üyeien arasında bazı anlaşmazlıklar hüküm sürmektedir. 21.00 Fransa Açık Tenis Turnuvası 24.00 Kapanış 14.57 Acılış - Susam Sokağı 15.30 Haberler 15.45Gencler 16.15Kültür-İslam 17.00 Haberler 17.30 Müzik: Renk ve Ahenk 22.00 Haberler ve fngilizce-Almanca Haberler 22.45 GönülSohberteri 22.50 İnane Dünyası 23.20 Bir Poıtre: Nevzat Atlığ 00.05 Seyredemedikleriniz: Yann Artık Bugündür 18.15 Yerli Drama: Perihan Abla 19.03 HaberJer 19.20 Spor 20.00 Yerli Drama: Kavnanalar 20.50 Bir Portre 21.15 Aileler Yanşıvor 01.1021. YüzvıldaTürkAilesi 01.50 Kapanış ~-rj 19.58 Açılış - Arkası Yarın: Vıdı Vıdı Y*\ 21.00 Dil Programlan *•* 23.00 Video Müzik Tûrkiye 00.00 Kapanış 12.15 Açılış ve Gûnûn Programları 14.57Spot 12.17 Çocuk Kuşağı: Merhaba 12.47Çizgi/Spot 15.12 Tarım Takvimi 15.22 KabarerİnsanlıkHali 12.57Dağarcık 13.52 Sağlık/Spot 16.02 Herşeye Rağmen 14.00 Mabcrkr ve Hava Dunımu 14.17 Belgesel: Ormanlarımız 14.42Sanatçıyla 15 Dakika 16.27 GAPMagazin 16.52 Açıkotunım 18.00 TRT2'yeGeçiş 07.00 İyi GünlerTürkiye 18.30 Polisiye Dizi: Hill Sokağı Karakolu ^ - ^ 09.50 Pembe Dizi: Yaşadığımız ö * ™ Günler 10.40 Komedi Dizisi: Papatyaları Kopartmayın 11.10 Komedi Dizisi: Yuva 11.35 Komedi Dizisi: Mesai Saatleri 12.00 Haberler 12.10 Sinema: Kraliyet Hayatı ıAvnmıiı bilgi bu savlada) 13.50 Pembe Dizi: Başka Bir Dünya 14.40 Dizi: Hanedan 15.30 Komedi Dizisi: Biz On Kişiyiz 16.00 Çizgi Film: Taş Devri 19.30 Haberler 20.00 Tiirk Sineması: Yıkılmısım Ben (Aynntıiı bılgibusaşfada) 21.30 Ahmet Uğurlu Karşı Şov 22.00 Dizi: Viami Vice 23.00 Orhan Boranlı Dakikalar 00.00 Dizi: Cennetten Biri 00.50 Haberler 01.00 Gece Cimnastiği 01.10Dizi:Dallas 02.00 Sinema: Kar Adam (Aynntıiı bilgi bu savfada! 16.30 Çizgi Film: Ninja Kaplumbağlar 03.30 Müzik 17.00 Haberler 04.45 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 17.10 Pembe Dizi: Cesur ve Güzel 05.30 Pembe Dizi: Bütün Çocuklarım 18.00 Komedi Dizisi: Tatlı Dertler 06.15 Pembe Dizi: Santa Barbara 07.00 Yerli Klipler 08.00 Çizgi Film: Shmoo 08.25 Çizgi Film: Buford Posyalan 08.50 Çizgi Film: Turbo Genç 09.15 Çizgi Film: Transformers 09.40 Çizgi Film: Holly wood Yaramazları 10.05 Çizgi Film: Çalçene 10.30 Çizgi Film: Lulu 10.50 Dizi: Kaptan Povver 11.10 Mini Dizi: Özel Sa vaş Genç vegüzel Avustralyalı Lucinda Smith ile anslokral bırtngiliz ailenin oğlu olan Edv\ard. duyguial bir ılişkiyegirerler. 12.00 Dizi: Asırlık Efsane 12.50 Müzik 14.10 Mini Dizi: Soylu ve Asi 15.05 Komedi Dizisi: Bugünün Canatarları 15.30 Sinema: Karakuş (A>nntılı bilgi busaytada) 17.10 Çizgi Film: Hayalet Avcdan 17.35 Çizgi Film: Ağaçkakan YYoody 18.00 Dizi: ŞahinTepesi ~ 19.00 Ana Haber Bülteni 19.20 Dizi: AileBağlan 20.10 Komedi Dizisi: Karşı Karşıya 20.55 Türk Sineması: Sokaklardan Bir KlZ (A\rıntılı bılgı busa'vadal 22.25 Yerli Dizi: İstanbuPda BirMalatyalı 23.00 Mini Dizi: Sinema 23.50 Haberler 00.00 Polisiye Dizi: Dedektif \1arlow 00.50 Spor Magazin: Traktörler Yanşıyor 01.15-07.00 Müzik 07.00 Günavdın Çocuklar 09.00 Aerobik 09.15 Pembe Dizi: Evden Lzakta Caryl. Celia'dan kurtulmak ıçın. Allen'in hastalığının ciddiyelini ona anlatır vegelmesinın doğru olmavacağını söyler. 10.00 Pembe Dizi: Tfip Bebek 10.50 Sinema: CennetlikDelikanli(A>nntıh bılgı busavfada) 12.25 Sevilen Melodiler 13.00 Dizi: Renkli Hayatlar 13.30 Dizi: BireKarşıOn 14.00 Sinema: Tutkular (A>nnuh bilgi bu sayfuda) 15.40 Pop Müzik _ 15.50 Gizli Kamera Şakaları 16.10 Pembe Dizi: Zengin Ama Yalnız Palmina. Rubıyi görmeye Mırdndalann köşkünegider. Alfonso, Rubi'yeâşık olduğunu soyler. Rubıbunun etkisindekalır. 17.00 Çizgi Dizi: Bremen Mızıkacıları 18.40 Pembe Dizi: Pembeli Kadın Gabnela mahkenıcde varaılanır ve on ıki y ıla mahkûm olur. Hamileliğinin son günlerini yaşamaktadır. 19.30 Haberler 19.37 P l a s t i p S h o * 19.40 DİZİ: Mash Mash 4077'nın üzerindesüreklı bombjlar pallamakladır. Bu işi Amerikalılann yaptığı ortaya çıkar. Tuzakçı ve Margıt depoda kapalı kalıncu Frank kibkançlıktan çıldırır. 20.10 Yarışma: Çarkıfelek 20.45 Türjv Sineması: Japon İşi (Aynntıh bilgi bu MI\ l'ada I 22.25 Talkshow: Rüstem Batunı Shovv 23.20 Haberler 23.25 PlastipShow 23.30 Kalpten Kalbe Suuucuiufunu Hazım f\oıIIIUNV^ 'IUII,vu^nt'prograıi' ı Kt.ülaııkıjrı;....«..,. özel sorulannı Gönül Yazar ve Prof. Sck.uk Erez. Dermalolog MustafaOranyanıllı\or. 00.00 Dizi: Adderly 17.25 Çizgi Dizi: Zorro 00.50 Gece Kevfi Mistik bir fantezi: Cennetlik DelikaıılıCary Medoway imzalı bir fantezi denemesi. Oscar Wilde'ın oyunundan tekrar, Orhan Kemal uyarlaması. Cennetlik Delikanlı * • (Heavenly Kid)- Araba kazasında ölen genç bir adam cennete girmek için yeryüzüne inip son bir görevi yerine getirmek zorunda kalır. Yakın zamanda gerek sinemalarda gerekse küçük ekranda izlediğimiz mistik bir fantezi. Cary Medoway yönetmiş, Lewis Smith, Jason Gedrick. Jane Maczmarek rol almışlar. 1985 yapımı, 89 dakıka.(Show TV, 10.50) Şüphe* Hayata yeni atılan bir genç kız oldukça serüvenli geçen bir dönemden sonra kendini ilginç bir aşk öyküsünün içinde bulur. Mehmet Dinler'in 1973'te yönetmenliğini yaptığı önemsiz aşk ve salon filmlerinden biri olan ve Erdo|an Tünaş'ın senaryosundan alınan "Şüphe", Hale Soygazi'nin Avrupa Güzelik kraliçesi seçildiği yıl rol aldığı ilk dönem çaüşmaianna bir örnek. Bu sanatçıya Ediz Hun. Bahar Erdeniz, Yalçın Gülhan, Aüf Kaptan, Nybar Terziyan gibi oyuncular eşlik ediyor. (TV1,11.25) Kraliyet Hayatı** (The Importance of Being Harnest)-Geçen yüzyılın Ingilteresi'nde iki bekann evlenip sosyeteye girme sorunlan. İngjlizlerin İclasikleşmiş yazan Oscar Wilde'ın bir oyunundan alınan bu film bir kaçyıl önce "Dürüstlüğün Önemi" adıyla TRT ekranına, '"Kraliyet Hayau" adjyla da Starl ekranınagelmişti. Kazaeseri hâlâ izlemeyenler varsa birgözatabilirler. Anthony Asquith yönetiminde Michael Rengrave, Michael Denison, Edith Evans ve Margaret Rutherford rol almışlar. 1952 yapımı, 95 dakika. (Starl, 12.10) Tutkular** (Passion)-Evli biradamın ölümü üzerinegerçekleri araşüran kansı onun asbnda çok farklı bir kişilik sahibi olduğunu öğrenir. TV için yapılmış ve klasik temalan yineleyen bir film. Ancak büyük oyuncu Joanne 1974 yapımı "Sokaklardan Bir Kız'da Hülya Koçyiğit ve Aliye Rona başrolde. VVoodvvard'un oyunu için izlenebilir. Sandor Stern yönetmiş, aynca Lindsay Wagner ve Richard Crenna rol almışlar. 1984 yapımı, 96 dakika. (Show TV, 14.00/ KaraKuş** (Blackbird)- Yeni yetme gençlerin aileleri ve toplumla olan iiişkileri. Yugoslav sinemasında gelen değişık bir sesve farklı birduyarlık. Misa Radivojevic yönetmiş, Milena Dravic ve Aleksander Berçek rol almışlar. 1986 yapımı, lO2dakikaY7<rfeOn,/5J0> Yıkılmısım Ben * Zengin bir aileye damat gıden genç bir adam eşiyle sorunlannı çözmeye çalışırken, >ıllar önce ilişki kurduğu bir kadından doğan çocuğu ortaya çıkınca bir kez daha yıkılır. Ibrahim Tatlıses'in 1986'da yönetmenliğini yaptığı ve oynadığı "Yıkılmışım Ben" bu arabesk sanatçının yanık sesiyle söyiediği şarkılarla belirli birhayran kesimıne seslenen, sulandınlmış piyasa işi bir aile melodramı. Necla Nazır, Deniz Akbulut, Aslan Alkın, Mor İncegül de filmin öbüroyunculan. (Starl, 20.00) Japon İşi** Ünlüşarkıcı Başak'ın (Fatma Girik) hayranlanndan biri deçalıştığı gazinoda garsonluk yapan Veysel'dir (Kemal Sunal). Bir gün gazinoda içkili halde serserilerin saldınsına uğrayarak yaralanan bir Japonu (Mitsiu Hamaya) garson Veysel kurtanp evine götürerek iyileştirir. Ülkesinde büyük bir oyuncak sanayii olan Japon da Başak'ın robot bir kopyasını yapıp Veysel'e hediye olarak gönderir. Yurtdışına kaçan Başak'ın yerine bu kez robotu sahneye çıkınca işler iyice kanşır. "Küçük Afacan" adlı TV dizisindeki robot kız Viki'den esinlerek Aram Gülyüz'ün yazdığı öyküden Erdoğan Tünaş'ın senaryo haline getirdiği ve 1988"de Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı "•Japon İşi" kahkahalı, eğlenceli bir bilim-kurgugüfdürüsü. FilmdeSümer Tilmaç, Asuman Arsan, Reha Yurdakul, Tuncer Sevil, Necdet Yakın da oynuyor. (Show TV, 20.45) Sokaklardan Bir Kız** Cinayet yüzünden hapsedüşmüş bir babayla Leyla (AJiye Rona) adlı konsomatris bir kadının kızı olan Nuran, (Hülya Koçyiğit) sığındığı amca e\ inde itilip kakılmaya ve işkenceye dayanamayarak kaçıp sokaklara düşer. Yangın yerlerinde Nuran'ı serserilerin saidınsından kurtaran bir randevuevi kadını (Reha Kıral) onu sermaye yapmaya kalkar. Ancak evin fedaisi Ihsan (Orçun Sonat) eskiden tanıdığı kızı konıması altına alır. Fedai bir suçtan tutuklanınca yeniden sokaklara düşen kız daha sonra Cevdet (Ahmet • Arkan) adlı birgemiciyleevlenir. Orhan Kemal'in gençlik yıllannda Adana'da tanıdığı acılı bir bar kadınının yaşam öyküsünden esinlenerek yazdığı "Sokaklardan Bir Kız" 1974'te Nejat Saydam yönetiminde fılme ahndı. Ancak romanda hayli değişiklik yapıldı. Filmin adından ve kişilerinden başka Orhan Kemal'in dünya görüşüyle küçük insanlanyla ve yaşama sevinciyle uzaktan yakından pek bir ilgisi kalmamış. Kötülüklerin talihsizliklerin at koşturduğu bir Yeşilçam melodramı. (Tele On, 20.55) Kar Adam** (The Abominable Snovvman)- Himalaya'Iarda ortalığı dehşete salan kar canavarının öyküsü. Kısa bir süre önce yine ekrana gelen orta karar bir İngjliz korku filmi, geç saatte tekrar ediliyor. Uykusu kaçanlar için. Val Guest yönetmiş. Forrest Tucker, Peter Cushing ve Marueen Conell rol almışlar. 1957 yapımı, 90 dakika. (Starl,02.00) AtiUa Dorsay'ın yabancı, Turhan Giirkan'ın yerli film değerlendirmeleri:* Sıradan, • • İzlenebilir. • • • Kaçırmayın. • • • • Başyapıt. UVDLLAR RTLPLUS 07.00 Çocuk programlan. 14.15 Kaliforniya Aılesi.l5.05SpringfıeldHikâyesi,18.15TaİJı ödül. 19.00 Elf 99 20.45 İyi Zamanlar. Kötû Zamanlar, 21.15 Mini Playback Show 23.15 Amsterdam. 1987 Hollanda fılmı. SUPERCHANEL 10.00 E Kanalı 1030 Magazin. 1330 Avrupa Haberleri. 14.00 Japon Iş Dünyası 14.30 Seyahat Magazin 19.00 Wyatt Earp 19J0 BiU Cosby 20_» Basın Dünyası 22.30 Doğu Avrupa Raporu 23.00 Haberler. SAT1 11.15 Dört Genç Ku. 1957 Avusturya filmi 14.35 Kaliforniya Güneşı Altmda 15 J 0 Jeannie 16.05 Şahin Tepesi 17.00Cennete Dönüş 19.15 Bingo 20.20 Çarkıfelek 22.15 Ulrich Mever 23.15 Spiegel TV 23.45 Haberler I 24.00Gapone. 1975 ABD polisiye filmi. İPR07 12.35 Sarah Bovvman. 1983 ABD filmi 15.05 Ölüm Partisı. 1986 A BDfilmi17.05 Doogje Hewser20.15Beşma Kanal 21.00 Haberler 21.15 Altın Colüu Adam. 1959 ABD vvestern filmi 2330 özel Ekıp 00OS Vahşet R/UDUE 08.00Küçük Büyük Hikâyeler,09.45Kampus. Dizi 10.40 Sinema-Magaan 12J0 Flash 14.20 Ekonomi Programı 14.50 Supersoap 18.30 Parlamento Programı 19.45 New York, Dizi 22.55 Magazin 24.00 Rock Cafe. RAIUNO 07.55 ÇocuJc Programı. 11.05 Ekonomi Dünyası. 12.05 Şehir Polisi, Dizi 12^5 Magaan, 13J5Glalıolu Kadın. Dizi 18J0 Parlamento'da Bugün 1930 Blue Jeans. Dizi 20i» Magazin 23.45 Eğlence Programı 01.00 Magazin. KADYO 3 07.00 Açıhs. Program *e Haberier. 07.05 Güne Başlarken. 08.00 Sabah Içın Müak. 09.00 Haberler 09.15 Sabah Konseri. Çhopin: Op. 15. Nr. 5 Fa Diyez Majör Nocturne. Çaykovski: Op. 48 Yaylıçalgılar Serenadı. Saint-Seans: op. 83 Hayanaise. 10.00MüzıkL Dakikalar. 11.00 Öğleye Doğru. Ravel: Fa majör yaylı dörtlü. Stravınsky: Divertimento. Çhopin: op. 37. No. 1 SolMinörNoclurne. 12.00 Haberler. 12.15 tspanya'dan Esinlıler. 12.45Günün Konsen. UMHaberler. 14.15Atmosfer. 15.00 Konser Saatı. 16J0Caz Dünyası. 17.00 Haberler. 17.15 Disko Dünyasından. 18.00 HaftanınPlaklan. 19.00 Haberler. 19.15 Arya. 20.00 Bızden Sesler. 2030 Bır Konser (Ç.S.O.). 22.00 Haberler. 22.15Gecenın Müziği. 23.00 Genç Solistler. 24.00 Gece ve Müak 00.55 GününHaoerlenndenÖzetJer. 00.58 Program ve Kapanış. ÇOCUKLAR içiN T V l 09.00 Çızgıfilm:OrmarunKitabı. 09.25Haydı. 15.10Çocuk Kuşağı. TV515.00 Susam Sokağı S t a r l 16.00Çızgı Film: TaşDevri. 16J0 Çizgi Film: Ninja Kaplumbağalar. T e l e On08.00Çızgı: Shmoo.08.25Çizgi: Buford Dosyalan. 0850Çızgı: Turbo Genç, 09.15 Çizgi: Transformers. 09.40Çizgi: Hollyvvood Yaramazlan. 10.05 Çizgi. Çalçene. 10J0Çizgi: Lulu. 17.10Çızgj: HayaletAvalan. 17.35 Çizgi: Ağaçkakan Woody. S h o w T V 07.00 Çizgi Filmler: Heatholıff. Süper Kardeşler. Arehıe. Ana Kazın Hikayeleri.Gigi. Widget 17.00 Çizgi: BremenMızıkacılan, 173S Çizgi:Zorro Külffür • Sanaf 232 64 26 • 230 21 87 2OŞCAR 9 ODULU ALTI.V KIRE EX İYİ FİLM ÖDİLÎ MBBBHnYANNETTEBOTIG BUGSY(2*1 12«) '• 0C-133C--8 15--9DG-21 *5 <24»Q1«İ) •• 3C-'4 0C-'6X--9 00-21 X (Î3S01 13) •• X-'4 00-"635-19 00-21 X (SratlO) ıt X-i330-!600-ı83T>2i 15 aBATI (411 M ö | 1130- Ankart HTTHATM^A (431 H 1S) 1i 30- 2. HAFTA TR1* STAR KUZENIM VINNY MY COl'SIN VINNY J 0 E P E S C I Rambo. Terminalor. Indiana Jonej. Vlnny Gambini Bir GABMELE S.U.VATORES Filmi AKDENİZ fEJDIHL t MEDITERRANEO SMft X OSCAR ÖDÛIÛK ^T j EN m YABANO FllM "•^ I 1982 'I»IMfu lHUMf-r X S T E P H E N K I N G'den BAHÇIVAN THE LAWNMOWER MAN Tiim lamonlorın En İyi Filmi • • •• S U R U TARIK AKAN - MELİKE DEMİRAĞ - TUNCEL KURTÎZ YönetmercZeiu OKTEN Senaryo:Yılmaz GÜNEY Beyoğlu DİLBAZLAR (244 39 19) (teyeğk Gcrfoiomay İOuİMi yaniKİa, ! I 30-13.30-15.30-17.30-19.30-21.30 BULUNMAZ TIYATRO I S T A N B U L H. Hilmi Bulunmaz Yönetiminde TİYATRO KURSU Is/ı'kU Cad. 1&5/2 Beyoğlu Tel:251 60 90-513 74 31 522 65 85-515107) NAZIM HIKMET SAHNESI BULUNMAZ TİYATRO I S T A N B U L Ezel Kalkan Yönetiminde çocuklar için TİYATRO KURSU Ish'klal Cad. 186/2 Beyoğlu Tel:251 60 90-513 74 31 •522 65 85-515 1071 NAZIM HİKMET SAHNESI 5. U L U 5 L A R A R A S I Y A P I K R E D İ G E N Ç L İ K F E S T İ V A L İ Festivalde bugün hem tiyatro, hem müzik varL Tartufo Variette/ltalya Rumelihısan. saat: 21.00 Mad Sheer Khan/Fransa. Nuh'un Gemisi/Türkiye Kalamış Marina. saat; 21.00 MARTIN SHORT • DANNY GLOVER yg »TUS 124375761 120D-14 '5-1630-1845-21 15 Bakırkoy 74 ı572 04 44ı 11 00-13 00-15 00-17 00-19 00-2- 15 Çemi»'lılas Ş»F»K ı516 2660ı 11 00-13 30-16 00-18 30-21 00 Ankara «ItTHOPOL (425 74 78ı 12 15-14 30-16 45-190O-2) 15 Yânoz Güney Gözüyle Can Çekişen (elişkiler Ülkesi... S U R U TARIK AKAN - MELİKE DEMİRAĞ - TUNCEL KURTİZ YönetmemZeki OKTEN Senaryo:Yıfmaz GÜNEY Ortaköy OKM 258 69 87 13.00-15.30-18.00-20.30 REKLAM FİLMİ DAĞITIMINDA 249 50 33 Sinema Tiyatro Gösteri 232 64 26 230 21 87 :;| Sinema • Tiyatro Gösteri 232 64 26 H23O 21 37 17.50 Pembe Dizi: Aşk Fırtınası - Capitol 01.00 Kapanış BAYRAM'DA Bayram günlennde, bütün Turkiye'mn gazetesi Gazeteciler Cemiyeti'nin yayınladığı İstanbul Bayraıs'dır. Nerede olursanıı olun, bu guzel tatil günlennı gazetemzle renklendırebılırsimz. HAYVAN HAKLARI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana- bilinı Dah Başkanı Prof. Dr. İSMET SUNGURBEY'in "Bir insanlık kitabı" diye nitelenen bu kitabı üniversite yayıniarı arasında v'iktı. 618 Sayfa. Ederi: 52.000 lıra. Öğrencilere 42.000 lira. 111 OKUNUR! Adreı Gazetecıler Cemıyetı Cagaioğlu-Istanbul i Tei 513 83 00 f3) Fax 526 80 46 Teleks 23508 velı n ; A n k a r a T a m s l I c i U ğ l T c ! 4 P 2 4 < o 4 i v - , ^ LAHMACUN SEVER MİSİNİZ? YANITINIZ "EVET" İSE BUYUN SOFRA'YA Temizliğinden ve lezzetinden, şüphe duymayacağmız lahmacun ve döner şimdi sofranızda. SOFRA bir telefon uzaklığında. Tel: 345 50 56
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle