12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 HAZİRAN 1992 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA SPOR 15 Beşiktaş'ın yeni Yugoslavı, Siyah-Beyazlı ekibin tüm maçlannı uydudan izlemiş Mıkela iııızadaıı öııce Kadiri sordu f f İ • Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşme imzalayan Mitar Mrkela,Trabzonspor ile oynanan 3-2'lik maçta son dakikada rakibin gollük şutunu çizgiden Q çıkaran futbolcunun bu yıl da takımda olup olmadığını sordu. HALDÜNDOMAÇ Sûratlİ ve teknikl6 yaşında OFK Belgrad takı- mında forma giyen Mrkela 18 jaşında Yugoslavlann Avnıpa çapındaki takımı Kızılyıldız'a transfer oldu. Mrkela çok süratli, çabuk ve tekniği yüksek oyuncu. Beşiktaş'ın yeni transferi Yugoslav Mrkela kelımenin tam anlamıyla sanki 40 yıllık Beşıktaşlı. Siyah-Beyazlı lakımın ak- sayan sol kanadına çözüm olarak transfer edilen Mrkela kendisini Beşiktaşlı yapan imzayı atmadan önce Kadir'i sordu. Mrkela'nın sorusu karşısında herkes şa- şınrken Mrkela şöyle konuştu: "Sezon başından bu yana uydu kanalından Beşik- taş'ı hermaçında izledim.Mehmet, Recep. Rıza ve Metin'ı beraber oynamışçasına yakından tanıyorum. Ancak hafızamdan çıkmayan pozisyon, Trabzonspor maçın- da kaleye giden topun çıkanlmasıydı. Bu futbolcu ile tanışmak ve oynamak bana mutluluk verecek." 27 yaşındaki milli futbolcunun bu ko- nuşmalanndan. sezon başından itibaren Beşiktaş'a gelmeyı kafasına koyduğu he- men anlaşılıyor. Ancak beraberinde de şu soru geliyor. Hollanda'nın Tvvente takı- mında oynayan, kendı takımı ile Fransa kulüplerinden transfer teklifi alan bir fut- bolcu neden Beşiktaş'a gelmek istiyor? Yugoslav oyuncu bu konuya şöyle açıklık getiriyor: "Tvvente'de iki yıl forma giydim. Genelde 5 bin seyirciyeoynuyoruz. Ancak izlediğim Beşiktaş'ın maçlannda 25 bin se- yirci görüyorum. Bu bir futbolcu için bü- yük onur. Bunun yanında Beşiktaş her yıl Avnıpa kupalanna katılıyor. Benim ama- cım kupalarda iyi futbol oynamak." Beşiktaş Teknik Direktörü Gordon Milne, geçen yıl yapılan Tvvente maçında izleyip beğendiği Mrkela'yı bu yıl başın- dan itibaren birkaç kez lig maçında seyret- ti. Özellikle Beşiktaş maçında Recepin karşısında oynadığı futbol ile güvenoyu aldı. Gordon "Recep karşısında başanlı olan futbolcu sol kanat sorunumuzu kö- künden çözer'" dedi. Ancak kalitesi konu- sunda Milne'e destek veren kamuoyu Mrkela'nın sakat olduğu konusunu taruş- maya başladı. Yugoslav oyuncu bu konu- ya şöyle açıklık getirdi: "Sezon başında sağ ayak bileğime bir tekme yedim. ancak tam olarak iyileşmeden bir hafta sonra hocam tarafından oynatıldım. Bunun so- nucu bir türlü sağlam olarak sahaya çıka- madım. Hiçbir sakatbğım yok." 1 ürkiye'ye kolay uyum sağlayacağını belirten Yugoslav oyuncu, '500 yıldır Türk kültürü ile iç içe yaşadık. Hollanda'- da evimizde Türk kahvesi içeriz. Türk ge- lenek ve göreneklerine yakınız. Beşiktaş takımına ve Türkiye'ye kolay uyum sağla- yacağıma inanıyorum" dedi. Iç transfer görüşmelerinde dün de aniaşma sağlayamayan Beşiktaş'ta Basın Sözcüsü Arif Ertunga, kulüp binası önünde taraftarlaruı soru yağmuruna tutuldu. (Fotoğraf: LEVENT YÜCELMAN) Beşiktaş'ta iç transfer görüşmelerinde anlaşmazlık sürüyor Pazarlık var, iıııza yok• Yöneticilerin, 'arkadaşlannın fikrini al da gef dedikleri kaptan Rıza, dünkü görüşme sonrası ku- lübü üzgün bir şekilde terk etti. Rıza'dan sonra Feyyaz'ın kulübe gelişi de transfer görüşmelerine olumlu yaklaşım getirmedi. ASENAÖZKAN Beşiktaş'ta pazarlık var, imza yok... Gençlerbirliği'nin stoperi Ali ve Yugoslav futbolcu Mitar Mrkela ile sözleşme imzalayan Beşiktaş'la iç transfer krizi tüm h.ayla sürüyor. Önceki gün fut- bolculan ile uzlaşmaya varama- van Beşiktaşlı yöneticiler dün de kaptan Rıza'yla yaptıklan göriiş- mede hiç bir sonucu varamadılar. Önceki gün yöneticilerin, "ar- kadaşlannın fikrini de al, yann bu işi bitirelim " önerisi üzerine öncekı gece takım arkadaşlanna ulaşmaya calışan Rıza. dün saat 12.00'de Akaretler'deki kulüp bi- nasına geldı. Uzunca bir süre, ' yöneticilerden Recep Yaacı ve Metın Keçeli ile görüşen Rıza, burada iki yöneticiye, Gökhan ve Recep'in cumartesi gününe ka- dar ışleri olduğunu. cuma günü de Zeki'nin nikâhı olduğu için ikinci bir görüşmeyı cumartesi günü yapmalannın doğru olaca- ğtnı belirtti. Bu arada kulüp önünde bekleşen taraftarlar geci- ken imzalar nedenı ile hem fut- bolculan hem de yöneticileri eleş- tirdi durdu. Rıza'nın görüşmesi sırasında kulübe gelen diğer fut- bolcu da Feyyaz oldu. Ancak Feyyaz'ın gelişi de, çıkmaza giren transfer görüşmelerine olumlu bir yaklaşım getiremedı. İki futbolcu da kulübü üzgün bir şekilde terk ederken, kaptan Rıza, gazetecilerin transfer ile il- gili sorulanna şu yanıtı verdi: "Dün yöneticiler benim arkadaş- lanmla görüşmemi ve onlann fik- rini almamı istedi. Recep ve Gökhan'ın işleri nedeniyle onlar- "la konuşamadım. Mehmet ise bana, 'Biraz düşünmem gerek ağabey" dedi. Hepsi de şu anda gelmek istemediklerini söyledi- ler.Cuma günü de Zeki'nin nikâ- hı var. Cumartesi günü saat 10. 00'da ikinci göriişmeyi yapıp bu işi bitireceğiz. Cumartesi görüş- meye sabah girer akşama kadar bu işi bitiririz. Zaten yönetimin verdiği 2.5 milyar ile ıstenen 5 milyann arası bulunur" dedi. Rı- za ve Feyyaz'ın kulübü terk et- mesinin ardından kulübe gelen asbaşkan Arif Ertunga isegazete- cilerin, "Transfer ne olacak?" sonısuna "Bugün bitiririz" yanı- tını verdı. Gazetecilerin, " Fut- bolcular gitti" hatırlatması üzeri- ne de Ertunga, "Olsun, o zaman yann bu işi bitiriz" dedi. Bu iş ne zaman bitecek ya da bitmeyecek mi?.. Beşiktaş'a gö- nül vermiş herkes bunu konuşu- yor. Ancak kulübün önünde iki günden bu yana bekleşen taraf- tarlann yaklaşımı hıç de böyle değil. "Caney caney caney ışte meydaney. delikanlı Metin Aşık nerdesin? Haney" diye bağıran taraftarlar dün neler söylemedi- ler ki: "Bu Recep 7 orta yapıyor, 5'i dışan gidiyor. Şimdi de utan- madan 5 milyar istiyor". " Ağa- bey ister beni döv ister bıçakla. ama şu Beşiktaş'a yakışmayan Recep'e 5 milyar verme", "Onla- ra canımızı verdık, şimdı canımızı ıstıyorlar. Atsınlar arttk 3 mılya- ra imza." İşte taraftarlann dü- şünceleri özetle bu. Şimdi herkes heyecanla cumartesi günü saat lOiOO'u bekliyor. G.Saray'da Koseckı tamam• Polonyalı futbolcu ile yeniden anlaşan San- Kırmızılılar. Legia Varşova Kulübü'ne 500, ken- disine de 500-600 bin dolar ödeyecek. JVIL'STAFA ERSOY Galalasaray. Polonyalı fuıbol- cusu Roman Kosecki ile yeni- den anlaştı. Koseckı'nin bon- servisi için Legia Varşova'ya 500 bin dolar vermeyi kabul edcn San-Kırmızılı ekip, bu lüıbolcuva da 500-600 bin do- lar arasında bir ücret ödeye- cek. Bu transferle Kosa. tama- mıyla Galatasarayın malı olacak Sözleşme ise büvük olasılıkla yann (cuma) imzala- nacak. Kosecki'nin kulübü ile yapı- lan lelefon ve faks gö'rüşmeleri sonrası orta nokıayı buldukla- nnı açıklayan Galatasaray lı yöneticı Mehmet Cansun. "Kosecki'ye hiç bir Avrupa kulübü teklifte bulunmadı" dedi. Ön sözleşme yapılan Hon- duraslı futbolcular Vallejos, Obando \e Cruz için karann önümüzdeki günlerde venlece- ği öğrenildı. Cruz'un kesinlikle transfer edileceğı kaydedilir- ken. 3. yabancı hakkının bü- yük olasılıkla Obando için Kaza kaseti ortaya çıktı Spor Servisi - Geçen hafta sonu îzmir'de yapılan ve iki kişmin ölümü ileyanda kalan "fzmir Pist Yanşf'nda mey- dana gelen kazayı aydınlata- cak video kaset dün ortaya Çtk.ı. Starttan 200 metre sonra Marlboro pilotu İskender Atakan ile Camel ekibinin sü- rücîsü Ali Bacıoğlu'nun bir- birkriyle çarpıştığı anı görün- tüleyen Stüdyo Gama, dün ısrerlar karşısında sırgibi sak- larun kaseti Otomobil Fede- ras'onu'na teslim etti. E>ün bu konu ile ilgili bir basn toplantısı düzenleyen fecLrasyon başkanı Oyman Atibay. toplantı öncesi gaze- tecnere, "Buraya sadece kase- ti zlemcye geldiniz. Lütfen bi.zere kaza ile ilgili sorular somayınız" deyince tepki al- dı. lu arada toplantıya katılan Carıel pilotu Ali Bacıoğlu da "3.rada mağdur olan tek kişi bearn. Herkes benim suçlu olc±ğum inancını taşıyor. St üyo Gama tarafından çe- kilo video kasetin hemen sey- re«imesini ve karann veril- i istiyorum" dedi. kullanılacağı bclirtildi. Bu ara- da 3 Honduraslının Türk va- tandaşlığına geçirilmesınin de sö/ konusu olduğu vurgulan- dı. Futbolcular. bugün An- kara'ya gıderek vatandaşlık ışlemleri için gırişımlerde bulu- nacak. Galatasaray. teknik direk- lör arayışını da sürdürüyor. Pıontek. Feldkamp ve Osim'- de ısraretmeyen Galatasaray lı yöneticiler. fngiliz Alan Ball. Dalglısh ve Graham Taylor'ın üzcrinde duruyorlar. Mecnur'a karşı Iorfa Galatasaray. Sarıyer'den al- mak istedıği Mecnurıçin Iorfa. Taner ve Mert'ı Lacivert- Beyazlı kulübe önerdi. Mec- nur'un bonservis bedeli ise 2.5 mihar lira. San-Laciverliler, Bulgar futbolcuyla bugün sözleşme imzalayacak Stoilov, Fenerbahçe'de Uzun suren pazarlıktan sıkılan Bulgar Stoilov, bahçeye çıkarak bir süre dolaştı. (Fotoğraf: NECMİ GÜLÜMSEL) Spor Servisi - Fenerbahçe'nin anlaş- mak istediği Bulgar futbolcu Stoilov ile, dün sabah 10.00'dan itibaren kulübü ile kurulan yoğun temas sonucu aniaşma sağlandı. Sabahtan itibaren Bulgaristan ile kurulan telefon bağlantısı sonrasın- da kulübü 456 bin dolara razı eden Fe- nerbahçeli yöneticiler transferi sonuç- landırdı. Toplam 600 bin dolara malo- lan Bulgar futbolcuya Fenerbahçe 150 bin dolar verecek. Bunun 50 bin dolan- nı peşin olarak Stoilov'a verecek olan Fenerbahçe, kalan kısmı dört eşit tak- sitte ödeyecek. Kulübe olan borcun da 150 bini peşin, kalanı dört eşit taksite bağlandı. Fenerbahçe bugün saat 11. 00'de Bulgar Stoilov ile masaya otnra- cak. Stoilov'u izleyen antrenör Omer Kaner ve menajer Serkan Acar, "Çok ıyi bir futbolcu, orta alandan hızla gol noktalanna inebiliyor. Fenerbahçe'ye yeni bir hava getirir" dediler. Teknik Direktör Venglos da, Başkan Metin Aşık'la yaptığı konuşmada, "Bu futbol- cuy u ahrsak ivi olur. Orta alanda çok iyi top kullanıyor. Üstelik pres de yapıyor" dedi. Bari kulübünün, 2 milyon dolara satı- şa koyduğu Gerson'un bonservis bede- lini 1.5 milyon dolara, ısrarlı alıcı çık- ması halinde ise I milyon dolara indir- mesi bekleniyor. Bari'nın fiyatı daha da indırmesi halinde Fenerbahçe bu fut- bolcuyu almak üzere İtalyan kulübü ile masaya oturacak. Rumen futbolcu Ilie Stan'dan ise vaz- geçildi. Galatasaray "ın devreye girmesi üzerine fiyat arttıran bu oyuncunun maliyetinin en az 1 milyon dolan bula- cağı kaydedildi. Alman Berthold ile teması sürdüren Fenerbahçeli yönetici- ler bu futbolcudan olumlu yanıt aldıkla- nnı açıkladılar. Bu transferle Toni Schumacher'in ilgilendiği bildirildi. Bu arada Göteborg'da ovnayan Niel- sen ile Duisburg'da oynayan Baffo ile de temaslann sürdüğü belirtildı. San- Lacivertliler aynca iç transferde ise tek- nik direktör Venglos'un isteği üzerine K.Şenol ile yeniden aniaşma imzalaya- cak. YORUM HALİT DERÎNGÖR Transferin Babalan 1.5 yıl içinde 1.5 maç oynayan Hakan, 1.5 milyar lira transfer ücreti aldı. Hem de Venglos, "Bu oyuncu bana ya- ramaz" dediği halde. Metin Aşık'ın istemesi karşısında Venglos'un istememesi neanlam taşırki... Adamcağız kendi canını bile zor kurtardı. Transfer konusunda artık kantann topuzu kaçrnışür. Bunda emek falan düşünülmüyor. Ku- lüplerimiz içinde sermaye kendini eğlendiriyor. Parayı öde- yenler, bir eleştiri karşısında "Ne konuşuyorsunuz, paranın yansını ben veririm" diyorlar. Bir süre önce gazetelerden biri, bir Galatasarayh yönetici- nin ağzından "Metin Aşık'la ben birer psikopatız" dediğini yazdı. Sanınm bu bir övünme nedeniydi. Öyle olmasaydı, Metin Aşık'ın böyle bir yakıştırmaya tepki göstermesi gere- kirdi. Demek ki Sayın Aşık da bunu bir övünme meselesi olarak kabullenmişti. Oysa bundan birkaç yıl önce kereste müteahhidi olan bir başkana, "Kereste müteahhidi" dedi- ğim için haysiyet divanına verilmiş ve 2 yıl hak mahrumiyeti cezası almıştım. Demek ki duyarlılık kişilere göre değişiyor. Biz Galatasaray yöneticisinin ve de Metin Aşık'ın psiko- pat olup olmadığını bilmiyoruz, bu psikologlann bilgi alanı- na girer. Ancak para, ülke yaranna ve insanlık yaranna sarfedildiği zaman bir anlam taşır. Kendi paralan da olsa har vurup harman savurmak, onu, kendilerine saygı göste- rilmeleri için veya kişilik kazanmak için bir silah olarak kul- lanmak, paranın anlamını değiştirir. Bu da tedavisi zor bir hastalıktır. Futbol oynadığımız dönemlerde, Müslim Bağalar adında bir yönetici vardı. Merkep üzerinde sebze satıp zengin ol- muş, hoşsohbet bir adamdı. Onun da zevki, futbolcu almak ve de transfer ücretlerini basın önünde açıklamaktı. Trans- ferde hoşuna giden futbolcuya el altından hakkından daha çok da para ödediği olurdu. Ashnda çok zengin olmayan bu rahmetliye "Neden böyle davraruyorsun" dediklerinde "Ne yapayım, benim de bütün zevkim bu" karşıhğını verirdi. Aradan 50 yıl geçmesine karşın yaşanan bugünkü transfer olaylan karşısında sankı eski filmleri tekrar seyrediyormuş gibi oluyorum. Cimnastik, bisiklet ve tenis federasyonlan da BM karanna uydu Yııgoslavya'yaher yerdenboykot • FIFA'dan sonra Uluslararası Tenis Federasyo- nu. Bisiklet Federasyonu ve Cimnastik Federasyo- nu da Yugoslav sporculara boykot kararı aldı. Spor Servisi-üluslararası UEFA'nın. Yugoslavya'yı Av- Olimpiyat Komıtesi(IOC), Bir- rupa Şampiyonası 1992'denih- raç etmesinden sonra bu kez Uluslararası Tenis Federasyo- nu (ITF). Yugoslav tenisçileri uluslararası karşılaşmalara al- mama karan verdi. Boykotlar konusunda karar verme cesare- tini gösteren diğer federasyon- lardan Uluslararası Bisiklet Federasyonu. Avusturya'da yapılacak Avusturya Turu'- ndan Yugoslav bisikletçileri ih- raç etti. Son olarak da Stutt- gart'ta hafta sonu yapılacak olan Avrupa Cimnastik leşmiş Milletler'in Yugos- lavya'va uyguladığı yaptınm kararlannı izlemekte cesaretsiz davranıvor. lOCdanışmanı Michele Ver- dıer ve spor direktörü Gilbert Fclli yaptıklan açıklamada. Yugoslavya'nm Barcelona Olimpiyatlan'ndan ihraç edil- me karannın 15 hazirandan öncı; verilemeyeceğıni bildirdi. Bırlesmiş Milletler'in karannı ccsaretle uygulayan ilk kurum olan Avrupa Futbol Birliği Şampiyonası'nd-a yartşacak Yugoslav cimnastikçiler ülkele- rinegönderildi. Uluslararası Atletizm Fede- rasyonu (IAAF) ise bu konuda lOC'nin karannı beklediklerini belirtirken başkan Primo Ne- biolo. BM'nin karannı izleme- ye kararlı olduklannı açıkladı. BM'nin yaptınm karannı iz- lemekte cesaret gösteremeyen IOC'nin başkanı Samaranch ise karan çok ağır bulduğunu vurgulayarak "Bu karan izle- mek çok ağır ve zor olacak" yorumunu yaptı. Yugoslavya"- yı boykot kararlan bırbirinı iz- lerken Yugoslav sporculara destek de geliyor. Barcelona Olimpıyat Komitesi (COOB) Bayan voleybol takımı şampiyon Türkiye: 3 - Çekoslovakya: 2 SALON: Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Tarum (İsrcıil) (6), Carrw> (Fransa) (i) TÜRKİYE: Özlem Aksan (6). Nalan (7). Macide (6). Özlem İşse- ven >'6). Aycan (6). Şehnaz (6), Arzu Kaymak (6), Gamze (6), ArzuCan(6). Pelin(7). ÇEKOSLOVAKYA: Eva (6). Pechova <5). Jirovkova (5),Kcul- rııykovr '5i. RLitchelova 14), Fehbova (5). Erica (5). Balanka (5). Stepancukova (59. Zanumkoca (6). SETLER: (15-11.15-7.12-15.15-17.15-8) SÜRE: 105dakiku (21.19. 25.29.11) ERDİNÇSEZEN Voleybolda Avrupa Bayan- lar Bahar Kupası Turnuvası'- nda. final maçında Çekoslo- vakya'yı 3-2 yenen Türkiye (A) takımı, şampiyonluğu kazandı. Böylecc milli takım. Türkıye'dc düzcnlenen Bahar Kupalan'- nda ilk şampivonluğu almış c»ldu. di?'.Tsıraiama- 5.'lik ,o;'çı: Almanya - Ro- manya: 3-0 (15-8, 15-12. 15-13; 3.'lük maçı: Finlandiya - İs- viçre: 3-0(15-12. 15-11.15-12) Başkanı Josep Miguel Abad sporculara destek verenlerden. Abad yaptığı açıklamada "At- letlerin Yugoslavyadaki olay- larla hiçbir ılgisı yok. Onun için yanşmalarda yer almalan gere- kir. Sonuçta atletler olimpiyat bayrağı altında yanşıyor" şek- linde konuştu. Aynca Abad. bu karann olimpiyatlar için hiç de iyi bir haber olmadığını vurau- lâdı. Sinan Erdem: Karar için oylama yapılır Türkiye Mıllı Olimpiyat Ko- mitesi Başkanı ve lOC'deki Türkiye temsilcisi Sinan Er- dem, "Karar için Samaranch'ın yazılı oylamaya gideceğinı umuyorum" dedi. Erdem. "Olimpiyat tarihinde bugüne dek sadccc G.Afrıka'ya ırkçıiık yaptığı gerckçcsiyle boykoı ve- rilmışli. Bugünkü durum ise boykot değil. sulh ve barış adı- na yapılan bir ambargodur. 7 haziranda Uluslararası Olimpi- yat Komitcsi'nin (IOC) yönc- tim kurulu loplanacakiır. Bu toplanııda Yugoslavya için bir karar çıkacağını sanmıyoruın Eğer orıam ha/ır ise Say ın Baş- kan Samaranch'ın tüm IOC ıjyelcrınden yj/ılı olarak oyla- ma ı.->tcyeccğıni sanıyorum" şcklindc konuşiu. Barnes İsveç 92'de yok Spor Servisi-İngilterc milli takımının ası "kara bomba" Jones Barnes dün oynanan Finlandiya hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sakatlandı. Aşil tendonuna aldığı bir tekme ile tendonunda kopma mey dana gelen siyahi futbolcu, Ingiltere'nin İsveç '92 kadrosundan çıkanldı. SarıyerVe transfer • Spor Servisi - Sanyer. teknik direktörlüğe getirmek için görüştüğü Samet Aybaba'dan vazgeçti. Fıyatta anlaşamadıklannı belirten İhsan Yalçın, istedikleri fiyatla kendisine kapılannın açık olduğunu belirtti. İhsan Yalçın, kaleci Müller'i satmak içinçaba harcamadıklannı, ancak iyi bir fiyat veren takıma satabileceklerini bildirdi. Mecnur ve Soner'in de aynı durumda olduğuna değinen İhsan Yalçın, bu futbolculann başka takımlarda kadroya giremeyen futbolcularla takasının söz konusu olmadığını vurguladı. Turnuvası • ANKARA (AA) - Eltopu Federasyonu'nca düzenlenen3. Uluslararası Boğaziçi Eltopu Turnuvası, bugün fstanbul'da başlayacak. Yeşilyurt Spor Salonu'nda tek devreli lig usulüne göre yapılacak turnuvaya, Türkiye (A) ve Türkiye (Genç) lakımlannın yanı sıra Romanya ve Rusya takımlan katılacak. Geçen yıl (A) Milli Takımı'nın şampiyon olduğu turnuvanın programı şöyle: Bugün: 16.00 Türkiye (A) - Türkiye (Genç), 17.30 Romanya - Rusya. 5 haziran cuma: 16.00 Türkiye (Genç)- Rusya, 17.30 Türkiye (A)- Romanya. 6 haziran cumartesi: 10.00 Türkiye (Genç) - Romanya, 11.30 Türkiye (A) - Rusya. Diet Pepsi turnuvası • Spor Servisi-Ankara'da yapılan Diet Pepsi ile VVinife- İedon tenis turnuvası sonuç- landı. Tek bayanlarda Duy- gu Akşit birinci. Yasemin Kayacan ikinci: lek erkekler- de Berk Albayrak birinci, Aydın Kuntay ikinci oldu. İs- tanbul'daki turnuvadaise Ali Göreç. Demir Ataş, Yılmaz Hasoğlu. Fatih Ediboğlu.Se- fa Çelik. Reha Demirağ. Ala- addin Karagöz. Bedri Bay- kam. Mehmet Tınaz, Malka Sultani turatladı. Olimpiyat elemeleri • Spor Servisi — A Milli Basketbol Takımı, İspanya'da yapılacak Olimpiyat elemelerine Almanya'da hazırlanacak. Milli takım, 11-14 haziran tarihleri arasında Almanya'da, sırasıyla Almanya, ttalya ve Fransa milli takımlan ile hazırlık maçları yapacak. A Milli Basketbol Takımı daha sonra 16 haziranda Mannheim'da, 17 haziranda ise Heidelberg'de Alman Milli Takımı ile iki maç daha yaptıktan sonra İspanya'ya geçerek Olimpiyat elemelerine katılacak. Okullararası okçuluk müsabakaları Spor Servisi-Türkiye'de ilk kez yapılan ûkullararası okçuluk yanşması dün sonuçlandı. Ortaokullar lakım sıralamasında Eczacıbaşı İlkokulu647 puanla birinci olurken. crkeklerbireysd yanşmalarda BeldeÖzden Tıcaret Lıscsi'nden Alpaslan Balcı I. oldu. Bayanlar birey sel yanşmalarda ise Eczacıbaşı İlkokulu'ndan Ay fer Babagür 269 puanla birinci oldu. Liselerarası tukım sıralamasında ise Erenköy Kız Lisesi birinci olurkcn. aynı okuldan Zckıye Kcskin bayanlar birey sel yanşmalarda 289 puanla birinci oldu. Erkcklcr bırcysel yanşmalarda ise Özeİ Ahmeı Şimşck Lıscsi'nden Burak Boşluk 313 puanla birinci oldu. At yarışı sonuçları • Spor Ser\isi — Dun koşulan Istanbul Al Yarışlan'nda Altılı Cıanvan. 10-3-5-3-7-5 >eklinde sonuçlandı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle