12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 HAZIRAN 1992 PERŞEMBE SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 OLAYLAREV AKDENDAKI GERÇEK • Baştarafi 1. Sayfada ler normalleşebıiır mı9 Petros- yan lutfedıp Ermenılenn göster- diğı ozverıyı dıle getınyor "Er- menistan halkuıın 70 yühk psi- kolojısını ve mantalitesini dîk- kate almalısımz. Hem diaspora (yeryuıune; oncelikle Amerika ve Fransa'ya yerleşmış Ermeni topluluklar) hem de Ermenis- tan'dakı kuşaklar Turk karşıtı duygularla buyutulmuştur. Bu engelin ustunden gelebılmek bu- yuk rısktır ve goze alınmıştır. Hem diaspora, hem Ermenıs- tan'daki halkımız politıkamızı anlayısla karştiamıslardır." Sayın Petrosyan'ın açık yu- rekle konuşmasını gerçekçı bır yaklaşımla değerlendırmek ya- rarlı olacaktır Turkıye'nm kar- şısında yalnız sınır komşusu Er- menıstanyok, bırde "diaspora" var, her ıkısı bır bütundur, or- tak anlayış ıçınde polıtıka oluş- turuyorlar Bu polıtıka da şım- dılık Dağlık Karabağ'ı yutmuş- tur Pekı, Turkıye'nm Orta As- ya polıttkasım Erıvan nasıl de- ğerlendırıyor? Komşumuzun bu konudakı göruşu de ılgınç "Turkiye, ideolojik amaçlarpe- şine duşmemelidır; Panturkızm istemiyoruz," Çok guzel'. Diaspora ıle bu- tunleşmış Erıvan, Panturkızm'e karşı çıkıyor, selfdetermmasyo- nu Dağlık Karabağ ıçm doğal sayıyor, ama Nahcıvan ıçm boy- le bır hak yoktur. Bu yaklaşımdan sonra "ılışkı- lerı normalleştırme ve barışçı çozum"lerden söz açmak, dıplo- masının herkesçe bılınen neza- ket kurallarını dıle getırmektır Oyle görunuyor kı Kafkasya- dakı komşu, Turkiye ıçm azım- sanmayacak sorunlaryaratacak Ankara, gelışmelerı yakmdan ız- lemek ve hazırhklı olmak zorun- dadır *** Özel TV'lerde • Baştarafi 1. Sayfada suna dahıi ettı Yıne "Salı Pazan" progra- mı sunuculanndan Muge Oruçkaptan da Kanal 6'nın son transferlennden bın oldu Bu arada TV 2'nın haber program yapımcılarından Muzaffer Baca'nın da Kanal 6 yetkılılen ıle goruştuğü oğrenıldı Kanal 6, en buyuk ataklanndan bınnı de yerlı dızılerde yapü Star'ın sevılen dızısı " Ana"yı yayın prototıpı ıçıne alan yenı kanal Attıla llhan'ın yaıu sıra romancı Selım Ilen'yı de kadrosuna da- hıl etü îlen'nın yenı kanal ıçın bır dıa hazırladığı, bunun se- naryosunun yanı sıra yonetmen- hğını de yapacağı oğrenıldı Özel TV pazannın belkı deen buyuk transfer olayı ıle bırlıkte özelbkle Starl'de ücretlere zam yapılmaya başlandı Edınılen bılgılere gore, Ayşe Egesoy ıle yapımcı Aydoğan Ergezen'e gıtmemelen karşılığında büyük para onenldığı one surüldu Bu arada ozellıkle spıkerlenn uc- retlennde büyük artışlann ol- duğu oğrenıldı Jubde Ateş'e yaklaşık yuzde 200'e varan bır zam yapıldığı gelen bılgıler ara- sında Cem Uzan'ın çok tuttu- ğu spıkerlenn başında gelen Gulgun Feyman'a son zamlar- dan sonra 45 mılyon lıra maa- şın yaru sıra boğazdakı evının bın dolara yaklaşan kıra bedelı- nın de odeneceğı oğrenıldı Spı- kerler Kaan Yakuphanoğullan ıle Alp Buğdaycfnın 20 mılyo- na yaklaşan ucretlerının de onumuzdekı ay artacağı belırtı- hyor Bu arada Kanal 6'ya gı- dıp gıtmeyeceğı konusunda tereddut geçıren yapımalar Kahraman Afyonoğlu ıle Er- şan Başbuğ'un maaşlanna zam yapıldığı her ıkı yapımcının 45 mılyona yakın para aldıklan öne süruldü Kahraman Afyo- noğlu, Starl'de kalanlann uc- retlenne zam yapıldığını doğru- ladı Ozal cephesınde ıse. Starl'de daha once 15 mılyon cıvannda ucret alan Arda Uskan'nın 25 mılyon lıra ıle yenı kanala geçtı- ğı, " Anahtar" ekıbının ıse ma- hyetının yaklaşık 50 mılyon cıvannda olduğu oğrenıldı Da- ha once Starl'de aldıklan ücre- tın 10 bın dolar ıle 12 bın dolar arasında olduğu bebrtüen Adem Gurses ıle Ekrem Ça- tay'ın aynı parayı aldıklannı söyledıklen oğrenıldı Mesut Mertcan'nın ıse Manal 6'ya ge- çerken ücret pazarlığı yapmadı- ğı oğrenıldı Bu arada star ısımlenn yanı sıra haber yonetmenı, montaj- cı, kameraman gıbı alt yapıda da kayba uğrayan Starl, TRT- nın sozleşmeb elemanlannı kadrosuna dahıl etmeye başladı TRTnın VVashıngton muhabı- n Alı Kırca'ya tekbf yapıldığı, yıne TRTnm spıkerlennden Nermın Tuğuşçu ıle goruşme- run yapıldığı oğrenıldı Starl'ın kadrosuna almak ıçın gınşımde bulunduğu TV Daıre Başkanı Bülent Varol ıle anlaşma sağla- namadığı gelen bılgıler arasın- da GÜNCEL • Baştarafi 1. Sayfada olası başarısına ılk ışaret olarak onem kazanıyor Ancak anımsatmamız gerekıyor, Mayıs 1990 da enflasyon hızı bınde 9 çıkmış, ancak yıl sonunda enflasyon yuzde 62 oranında gerçekleşmıştı Muhalefetın ıse seçım arıfesı çaldığı davulun tokmağı kı- rılmıs gıbı Herseçımden oncekı duyarlı 3-4 gunu enflasyo- nun aşağıya çekılemeyeceğını vurgulayarak geçırmek ısteyen muhalefet, şımdı elınden oyuncağı alınmış yara- maz bır çocuk gıbı Eskı Malıye Bakanı Adnan Kahvecı, hemen mazeret uretmış DİEzaten ıktıdarm baskısı, etkısı altındaymış Öy- le konuşuyor kı bınde 9 rakamını onemsemıyor havada Oysa bınde 9 rakamını bır olçude başarının sımgesı ka- bul ederek kuçumsemeyen, ancak mayıs ayındakı enflas- yon hızını butun bır yıla yayarak 92'ye aynı olumlu gozle bakmanın olanaksızlığını bılen uzmanlar, "rehavete kapıl- mamayı 'salıkverıyorlar Ne var kı açıklamalarına, 32 trılyon açığı olan butçedekı harcamaların aşırıya kapılmadan ozenle uygulanmasıyla bınde 9 luk sonuca ulaşıldığını, harcamalardakı başarının "yılın ıkıncı yansında aynı duzeyde sureceğmden pek emın olmadıklarını 'eklıyorlar DIE Başkanı Orhan Guvenen, enflasyon hızındakı duş- meyı, mevsımsel etkenlere ' bağlıyor Kısa soyleşımız- dekı anlatımlarına gore sert ıklım koşulları, ocak ve şubat- ta meyve ve sebze fıyatlarını yuzde 23 "yukselttı" Havalar erken ısındı, urun bu yıl bol oldu, fıyatlar yuzde 33'e "duş- •tu" Yuzde 10'luk fark, endeksın aşağıya çekılmesıne ne- den oldu Ne çare, tarımsal alandakı gerılemeye karşın, "sanayı- de değışen hıçbır şey yok " Orta vadeli 'gizIeneıT plan Bınde 9 luk sonuç, bır suredır pıyasayı dalgalandıran çeşıtlı soylentılerı kımı yerde alevlendırıyor kımı yerde başka bekleyışlere surukluyor Yazılan çızılenlere bakarsanız genelde "yenı bır 24 Ocak gelıyor ' goruşu egemen 7 hazıran seçımlerınden sonra 24 Ocak a benzer kararlar dızısı yururluğe gırecek Ekonomıde Başbakan dan sonra yetkılı kışı, başdanışman Emre Gonensay'a dun "beklentının ne kadarıyla gerçek olduğunu sorduk Yalanladı Sorularımıza karşın onumuzdekı gunlerde hukumetın olası ekonomık onlemlerıne değınmedı Gonensay Fakat Başbakanlık cevrelerınde "ekonomıyle ılgılı genış bırhazırlığın ışaretlennı verençalışmalaryapılıyor Tabıı guncel soru hemen gelıyor, "Neler hazırlanıyor?" Edındığımız bılgılere gore "enflasyonla ılgılı 'orta vadeli ve şımdılık gızlı tutulan bır planın'hazırlıklan" hızla ılerlı- yor Bu hazırlıklar, hemen uygulamaya gırecek çarpıcı ka- rarname metınlerı ıle bağlantılı değıl Bu hazırlık, 24 Ocak 1980'de olduğu gıbı yadırganacak uygulamaları ıçermı- yor Daha çok, enflasyonu yenmek ıçın "orta vadede huku- metın yapacağı ışlerı, varmayı ongorduğu hedeflerı"kap- sıyor Hedefe, orneğın dort yılda "hangı yollardan, hangı onlemlerle ulaşılacağını" ıçerıyor Bır "sıyasalıradebeyanı"anlamını taşıyor Orta vadeli onlemler planının 7 hazırandan sonra açık- lanmasını pek çokları daha makul" buluyor Bu arada Başbakanlık ta kımılerı -orneğın Tansu Çıller de- vadesız mevduatın dolara endekslı duruma getırılece- ğı haberlerını basında pompalıyor, lobı oluşturmaya çalı- şıyor Oysa, dolara kaçışı onlemek ıçın vadesız mevduatı dola- ra endeksleme onerısı bır sure once çıktığı odaya gerı gönderılmış Bırdeşuunlenmekveyaçalımmerakımızolmasa Sürpriz mektup Sarı Basın kartımı yıtırdım Hukumsuzdur 00483 SHİLMİTÜRKAY • Baştarafi 1. Sayfada yan çatışmastna donuşmesını engellemek ıçın gerekb tum ça- bayı harcayacağını kaydettı Ermenıstan Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan'a yonelt- tığımız sorular ve yanıllan şoy- le - Karabağ sorununun gelece- ğini nasıl gönıvorsunuz? PETROSYAN- Uluslann kendı kaderlennı taym etme (self-determınatıon) hakkı var- dir Dağlık Karabağ bu hakkı- nı kullanmış ve bağımsızlığını ılan etmıştır Bızım Karabağ konusuna vaklaşımımızın temelınde, bol- gedekı ınsanlann haklanna saygı gostenlmesı fikn yatar Ancak rşımdıkı durumda ne Azerbaycan ne de BDT, Kara- bağ halkının haklanna saygı gostenleceğıne ıbşkın bır garan- tı vermektedır Bu garantı, Ka- rabdğ hdlkınınfizıkselvarbkla- nnı, yaşamlannı surdurebılme- lenne ıhşkın bır haktır Bunlar temel haklardır Hıç kımse bu haklara ıhşkın garantı verme- mektedır Bundan oturu Kara- bağ halkının güvenbğıne ıhşkın tek garantı. kendılermı savun- malandır (self-defense) Fakat şunun da farkındayız kı kendını savunma savaş dcmektır Ve savaş hıçbır tarafça ıstenmez Bu nedenle kendını savunma (self-defense) ıle sağlanan gu- venlık, başka tür garantılerlc ıkame edılmelıdır Yaru ulusla- rarası garantılerle Azerbaycan boyle bır garantı vermemekte- dır » İki aşamalı çözüm Bız Karabağ sorununun ço- zumunu ıkı aşamada goruyo- ruz Ilk aşamada, Karabağ'- dakı Ermeni nufusunun guven- lığı sağlanmalıdır Bu da yalnız- ca uluslararası banş güçlen (mternatıonal peace keepıng forces) yoluyla olabılır İkıncı aşamada ıse hukukı duzenle- melerın gundeme getınleceğı bır platform oluşturulmalıdır Bu platform AGIK çerçevesın- de olmalı ve Karabağ ın seçım- le gehnış yasal yetkıblen bu platformda temsıl edılmelıdır Karabağ ın statusu boyle bır platformda tartışmaya açılma- İıdır Aynca Karabağ konusu- na ıbşkın. multecıler, tazmınat, kara ve demıryollan uzenndekı ablukanın kaldınbnası gıbı bır dıa hukukı sorun da bu plat- formda gundeme getınlmehdır Bız Ermenıstan olarak boyle- sı bır platformda abnacak ve Karabağ yönetımını de tatmın edecek her tur karan kabul ede- ceğız Şunu bebrtmek ıstenm kı şu ana kadar Karabağ konusunda yapılan tum arabuluculuk gın- şımlennde bır temel hata vardı Tum bu gınşımlerde. Kara- bağ'ın hukukı statusunun on plana çıkanlması ıdı bu hata Sanınm Karabağ sorunundakı faktorlenn algılanış sırasını de- ğıştırmekgerekıvor Şoylekıılk olarak güvenbk sağlanmalı, ar- dından ateşkes ılan edılmelı, yollardakı abluka kaldınlmab- dır Tum hukukı sorunlar bun- lann ardından dıplomatık go- ruşmelerleçozulebılır Bu bızım temel ılkemızdır Turkiye ile birleşme Self-determination diyorsu- nuz, Nahcnan Parlamentosu Turkiye ile birleşme karan alsa tepkiıüz ne olurdu? PETROSYAN - Bız tum halklann kendı kaderlennı ta- ym etme hakkına saygı duyanz Aynı şekılde. Nahcıvan halkı- nın da bu hakkını sa>gı>la kar- şılanz Ancak Nahavan'ın sta- tusunu dıkkate almamız gere- kır Bu statu 4 taraflı bır anlaşmayla saptanmıştır 1921'de ımzalanan ve Nahcı- van "ın statusünu saptayan Kars ve Moskova anlaşmala- nnda Rusya, Ermenıstan. Azerbaycan ve Turkiye tarafür Nahcıvan'ın statusunun değış- mesı ancak yıne bu dort devlet arasında vanlacak yenı bır an- laşmayla mumkun olabılır Hıçbır devlet tek taraflı olarak Nahcıvan'ın statusünu değıştı- remez - Ancak burada bir çelişki \ok mu? Karabağ halkının ne vapa- cağına kendısının karar >erece- ğini belırttını/. Nahcnan'ın sta- tusunun değışmesı ıçın Lse 4 taraflı anlaşma gerekir di>orsu- nuz. Karabağ'ın statusu de çok taraflı anlaşmalarla saptanmış durumda. Bu statunun değışmesı için de \eni bir çok taraflı anlaş- ma gerekmivor mu? PETROSYAN - Ben Nahcı- van halkının self-determınatıon hakkına saygı gosterdığımızı soyledım Turkiye ve Ermenıs- tan, Nahcıvan'ın Turkiye ıle bırieşmesı konusunda anlaşsa- lar bıle 2 başka ulke daha var bu durumu onaylaması gere- ken - öyleyse, Karabağ konusun- da Azerbavcan'ın onaylamadığı bir çözum bulmak mumkun mü? PETROSYAN - Hayır, mumkun değıl Azerbaycan'ın kabul etmedığı bır çozumu sur- durebılmek mumkun değıl - 7 haziranda \zerba>can'da yapılacak olan cumhurbaşkanlı- ğı seçıminın en kuvvetli ada>ı olan Halk Cephesi lideri Elçi- bey, secımlerden sonra Kara- bağ konusuna yoğunlaşacakla- nnı açıkladı Sızce bu, çatışma- lann yayılacağı anlamına gebr mı 9 PETROSYAN - Bu sorunun yanıünı Elçıbey verebıbr An- cak şunu soylemek ıstenm kı savaş hem Ermenıstan hem de Azerbaycan ıçın yılomdır Sa- nınm, Azerbaycan'da ıktıdara gelme şansı olan tek güç, Kara- bağ sorununa banşçı bır çozum getırebılecek ve Ermenıstan'la banşı kurabılecek bır guçtur Sanınm şunu da dıkkate al- mak gerekır Seçım oncesınde yapılan açıklama ve deklaras yonlarla seçım sonrası uygula- malan arasında her zaman fark olur ve sanınm Elçıbey. boylesı bır açıklama yapması ıçın baskı gormuştür Emınım kı ıktıdara gelınce daha gerçekçı olacaktır Çiftekoridor - Ermenıstan ile Karabağ ara- sında açılacak bır koridora kar- şılık \zerba>can >e Nahcıvan arasında da bir koridor oluştu- rulması fîkrini nasıl karşılıvor- sunuz? PETROSYAN - Nahcıvan ve Karabağ'ın durumlan ol- dukça farklıdır Karabağ'ın 4 tarafı da çevnlıdır. dış dunya- dan kopuktur Ancak Nahcı- \ an 'ın hem Turkiye ıle hem de Iran'la sının vardır Ikıncı olarak Nahcıvan hıç- bır zaman Ermenıstan'ın uygu- ladığı bır ablukaya maruz kabnamıştır Eğer Nahcıvan abluka alündavsa, bu Azer- baycan'ın uyguladığı bır ablu- kadır Azerbaycan, Ermenıs- tan'a uyguladığı ablukayı kal- dınrsa, Nahcıvan'ın da kapılan açılmış olur Trenler Ermenıs- tan'a gınnce Nahcıvan'a da gı- decektır Eğer Karabağ'da ba- nş sağlanırsa kondora da gerek kalmayacaktır Aynca şunu da hatırlatmak ıstenm kı Naha- van ve Baku yönetımlen arasın- da da sorunlar vardır - Ermenistan'ın Nahcıvan'a yönelık bır toprak talebi var mı? PETROSYAN - Ermenıs- tan'ın Nahcıvan'a yonebk hıç bır toprak talebi yoktur Erme- nıstan hıçbır zaman Nahcı- van'a yonelık bır saldırganlık gelıştırmemıştır Zaman zaman sınır boyunca meydana gelen surtuşmeler ıkı taraflıdır - BDT Silahlı Kuvvetler Ko- mutanı Mareşal Y e>genı Şapoş- nikov'un. uç\ıncu bır tarafın knze mudahalesının uçuncu dunya savaşına neden olabıle- ceğı yolundakı uyansım nasıl yorumluyorsunuz'' PETROSYAN - Eskı SSCBnın sınırlan şımdı BDT sınır bırbklennın koruması al- tındadır BDT, ımzalanan an- laşmalar gereğı, bu sınırlan korumakla yukumludur - Türkiye'nin Kafkasva ve Orta Asya poütıkasını nasıl de- ğerlendiriy orsunuz? PETRÖSYAN - Turkiye, Orta Asya ve Kafkaslarda ideolojik amaçlar peşıne duş- mez, pobtıkasını kulturel. bı- lımsel ve ekonomık ışbırlığı temelınde gelıştınrse bız bun- dan sadece hoşnut oluruz Er- menıstan boylesı bır ışbırbğıne memnunıyetle katılacaktır Bız boylesı bır ışbırbğının çok ve- nmb olabıleceğıne ınanıyoruz - İdeolojik amaçla neyi kaste- diyorsunuz? PETROSYAN - Panturkız- mı ve bolgedekı polıtık boşluğu doldurma amacını kastedıyo- rum Türk-Ermeni üişkileri - Türkiye ile Ermenıstan ara- sındakı ihşkılerin normalleşmesi yolundakı goruşlennız nedir? PETROSYAN - Bız bu soru- nun yanıtını çok onceden ver- dık Ermeni halkının 70 yıllık psıkolojısını \e mantalitesini dıkkate almalısımz Hem dias- pora hem de Ermenıstan'dakı kuşaklar Turk karşıtı duygular- la buyutulmuştur Bu durum eskı Sovyet \onetımınce de ko- ruklenmıştır Çunku eskı rejım Ermenıstan ın komşusu olan Turkıye'den ızole edılmesını uzaklaştınlmasını boylece de Ermenıstan'ın So^et sıstemıne daha sıkı bağlanmasını hedefle- mıştır Sovyet rejımı Ermenıler arasında Turk duşmanlığını köruklemış \e dennleştırmıştır Ermenıstan'da demokratık guçler ıktıdara gelışlennın daha ılk gunlennde bu psıkolojık en- gelın ustesınden gelebılmışler- dır Bu bu>uk bır nsktırve goze alınmıştır Şunu mutlulukla be- lırtmek ıstenm kı hem dıaspora hem de Ermenıstan'dakı halkı- mız politıkamızı anlayışla kar- şılamıştır Bızım polıtıkamız, hareket noktamız Ermenıstan'ın gu- venlığını sağlamanın yolunun komşulanvla ıvı ıhşkıden geçtı- ğıdır • Baştarafi 1. Sayfada edılecek Yargıtay 8 Daıresı dun ver- dığı bozma karannda Guney Kıbrıs Rum bandıralı gemıde yakaldnardk el konulan sılah- Idnn Turkıyc yc boşaltılacağı- ıu ıhşkın hıçbır somut kanıt bulundmamdsını, yabancı bandıralı gemılenn Boğazlar - dan gcçışını duzenleyen 20 Temmuz 19î6 t ınhlı Boğaz- lar rejımı hakkındakı Montro Sozleşmcsı'nı Dışışlen vc ozellıkle Başbakanlık'ın "Gu- ne> Kıbns Rum kesımı dahıl hıçbır ulke ıle Turkıye'nm sa- vdş halınde bulunmadığının belırtılmesını gerekçe goster- dı Istanbul DGM'nın karan- na, gemının Turk acentesı ' Martı Gemıcılık" fırması ıle mahkûm edılen kaptan Dı- mos'un avukatı ıtıraz etmı$ ve yaptıklan temyız başvurusu ıle davayı Yargıtay'a gotur- muşlcrdı Ddvd dosyasını ın- celeyen Yargıtay Başsavcılığı hazırladığı teblığnamede Başbakanlık vc TBMM Baş- Samımı olarak şunu söyle- mek ıstenm kı Ennenıstan, Turkıye'yı bır arkadaş, dost. ortak olarak gormeyı arzula- maktadır Çunku bız komşu- yuz ve ışbırbğımız hem ekono- mık hem de sıyası açıdan her ıkı ulke ıçın de venmlı olacaktır Şunu da soyleyebıbnm kı Turkiye ve Ermenıstan arasın- da dıplomatık bır bağ kunıl- muş ve ılışkıler normalleştınl- mış olsa ıdı Karabağ sorunu başka bır aşamada olacak ve boîgede banş sağlanmış ola- caktı Ama sanınm şımdı bıle geç değıldır Inanıyorum kı ozelde Karabağ sorununa banşçı bır çözum bulma ve genelde de bol- gede banşı kumıanın tek yolu, Turkıye-Ermenıstan ıbşkılen- nın nonnalleştınlmesınden geç- mektedır Sıze şu bılgıyı de vermek ıstıyorum Bu kapsam- da Başbakan Demirel'e hıtaben bır mektup hazırlamaktayım Bu mektup 4 haziranda. Izmır'e gıdecek olan Ermenıstan Baş- bdkan Yardıması tarafmdan Derrurel'e sumılacaktır - Bu mektupta herhangi somut birtalep varmı? PETROSYAN - Hıçbır talep yoktur Sadece Turkıye ıle tam dıplomatık ışbırbğıne hazır ol- duğumuzu ıfade ettık Soykırun konusu Özelükle ABD ve Fransa di- asporasınuı sovkırım konusuna olan dikkati \e ilgıyı azaltacağı gerekçesiyle Turkiye-Ermenıs- tan yakınlaşmasına karşı olduğu soylenijor. PETROSYAN - Ermenıs- tan'ın polıtıkası. yasal yontem- lerle seçılmış yonetıcıler ve Ermeni halkı tarafmdan bura- da, Enyan'da saptanır ve yuru- tülur İlk olarak bunu bebrt- mek ıstıyorum Ancak söyledıklennızde doğ- ruluk payı vardır Turkiye ıle Ermenıstan arasındakı pobtık farklılıklar ve çelışkıler vardır Bu farklılıklar temelde. 1915"- tekı olaylann değerlendınlme- sıne ılışkındır Ancak bu duru- mun Turkiye ıle lyı ılışkıler ıçınde olmamızı engelleyeceğmı düşunmuyorum Ekonomık, tı- can ve kulturel ılışkıler kurabı- lınz Bu ışbırlığı. polıtık farklı- lıklann da ustesınden gelınme- sıne vardımcı olacaktır ınancın- dayım İlışkılenmızın venmblı- ğı goruldukçe, Turkiye ıle ılışkı kurulmasına karşı çıkan goruş- lenn azalacağına ınanıy orum - Ermenistan'ın Kafkaslann İsrail'ı olacağı iddia ediliyor. PETROSY AN - Bu tur ıd- dıalann cıddı olduğuna ınan- mıyorum Bunlar propaganda amaçlı ıddıalardır Ermenıstan mdkamldn, hukumetı tarafın- dan yapılmış hıçbır açıklamada Hınstıyanlık faktoru uzenne spekülasyon yoktur Tamtersı- ne bız bu faktoru butunuyle dışlanz Şunu şımdı resmen deklare etmek ıstenm kı Ermenıstan, bolgedekı sorunun bırdın çatış- masına donuşmesını ve Frme- nıstan ın Hınstıyanlık-Muslu- manlık çatışmasının yenı bır sahnesı olmasını engellemek ıçın hıçbır çabadan kaçınmaya- caktır Silah gemisine yol göründü kanbğı'nın, Turkiye nın Kıb- ns Rum kesımı dahıl hıçbır ulkcyle savaş halınde olmadı- ğına ıbşkın resmı yazılannı anımsatarak gemıye el konul- mdsının Montro Anlaşması - na dykın olacağını, bu neden- le DGM nın ıısul ve yasayd avkın kanınnın bozulması ge- rektığım" bıldırmıştı Yargıldv ın ov çokluğu ıle aldığı bu bozmd kardrı uzcn ne davj onumuzdekı gunler- dc Istanbul DGM dc >cnıdcn ele dlınacak Ankara • Baştarafi I. Sayfada yururken aşkerlenn duduk çal- dıklannı anımsıyoruz Sarayın gınşındekı gorevlıye, randevumuz olduğunu soylü- yoruz Defterden kontrol edılı- yor ve hıç bekletılmeden ıçen ahnıyoruz Sadece gınşte çanta- mız aranıyor Gorevlıler son derece kıbar Turkıye'den gel- dığımızı soyleyınce ozel bır ılgı gostenyorlar Levon Ter Petrosyan'ın ma- kam odasının kapısında bızı Cumhurbaşkanlığı danışman- lanndan Ruben Sugaryan kar- şılıvor Mükemmel bır Ingılızce ıle Başkan'ın bızı bekledığını soyluyor ve beraberce odaya gı- nyoruz Petrosyan'ın oldukca buyuk makam odası sade doşenmış İnsanı ezen mobılyalar, perde- ler, tablolar yok Petrosyan bızı ayakta karşıbyor Soyleşı sırasında bır yandan sorulanmızı soruyor, bır yan- dan Petrosyan'ı ızlıyoruz İlk goze çarpan ozelbğı, sıga- ra tıryakılığı Sıgaralan ardı ardına yakıyor Kısa Marlboro ıçıyor, Tokaı çakmak kullanı- yor Petrosyan, oldukca samımı bır havada konuşuyor Yanıt- lannı bır sure duşundükten sonra venyor Bu düşunme sü- relen bazen 1 -2 dakıkaya kadar çıkıyor Ellennı çok lyı kullanıyor Vurgulannı ellenyle destekb- yor Doğu dıllcn uzmanı olan Petrosyan, 7 dıl bılıyor Bıam- le, Sugaryan'ın tercumanlığıyla Ingılızce konuşuyor Ama ara- da sırada, Sugaryan'a çevırme- yı unuttuğu bırkaç sozcuğu anımsatıyor Petrosyan, Turkiye ıle ıbşkı- lere buyük onem venyor Öu, aç\klamalan kadar daha once yaptıklanyla da kanıtlanmış Şöyle kı Petrosyan, 23 ağustos 1990tanhlı Ennenıstan Bağım- sızlık Bıldınsı hazırlanırken. bıldınye soykınm sorunu ıle ıl- gılı bır maddenın kcnmaması ıçın buyuk mucadele vermış, ancak İcaybetmış Halep do- ğumlu Petrosyan, sol gozunu hafıf kısarak konuşuyor Pet- rosyan, 10 Arahk 1988'den 31 Mayıs 1989'a kadar Moskova'- dahapısyatıyor Nedenı, Kara- bağ'ın Ermenıstan'a bağlan- ması ıçın yuruttuğu etkınlıkler Bu hapısbk dönemınde gozu- nun rahatsızlandığı soylenıyor Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan bızımle 1 5 saat go- ruşuyor Ermenı gazetecıler bunun olağandışı bır durum ol- duğunu soyluyorlar GOZLEM UĞUR MUMCU • Baştarafi 1. Sayfada Savaşı'nda Genelkurmay, bır bakanlığa bağlı değıldı, kendısı bır bakanlıktı Genelkurmay'ın bakanlıktan başkanlığa donuşu 1924 yılında yapılan bır yasa değı- şıklığı ıle sağlanmış, bu değışıklıkle Genelkurmay Başkan\,"Cumhurbaşkanlığı'nı temsılen 'bır yasal statuye sokulmuştu Cumhurbaşkanı Ataturk ıle ozdeşleşen Genelkur- may ın bu ayrıcaklı yasal konumu Ataturk'un olumun- den sonra da korundu 1924 yılında 429 sayılı yasa ıle Genelkurmay Başkanı'na "bağımsızlık" sağlayan tek partı yonetımıne uygun bu olağanustu statu, 1944 yılında Genelkurmay Başkanı Fevzı Çakmak'ın emeklılığıne kadar da surdu 1944 yılında Başbakanlığa bağlanan Genelkurmay Başkanlığı, 1949 yılında Başbakanlık'tan alınıp Mıllı Savunma Bakanlığı'na bağlandı Bağlandı da ne oldu9 Sıvılleşme sağlandı mı9 Hayır 27 Mayıs ihtılah'nın nedenlerı arasında "DP'ltleş- mış Genelkurmay Başkanlığı' ıle Silahlı Kuvvetler ın genç subaylart arasında doğan guven bunalımının payını hesaba katmak doğru olur Bu bır "sıvılleşme" ıse bu tur bıçımsel ve yapay sîvıl- leşme, ne demokrasıyı kurabıldı, ne ıhtılalı onleyebıl- dı Bugun de ' Genelkurmay ı Mıllı Savunma Bakan- lığı'na bağlarsak darbelerı onlerız ' goruşlerı aynı yanlışları taşıyor Bır kez "ıktıdar boşluğu' doğmayagorsun, Genel- kurmay Başkanlığı DP dönemınde olduğu gıbı Mıllı Savunma Bakanlığı'na da bağlı olsa, 12 Mart 1971 ve 12 Eylul 1980 oncesınde olduğu gıbı, Başbakanlığa da bağlı olsa sonuç değışmez Darbe koşulları doğdu mu darbegelır' önemlı olan, sıvıl demokrası kurumlarını ışleterek darbe koşullarının oluşumuna yol açmamaktır Bugun ayrıca sıvılleştırme modelı de bırçok bakım- dan ABD sıstemını andırıyor ABD'de başkan ve savunma bakanı emır-komuta yetkısıne sahıpler Genelkurmay başkanı savunma bakanı ve "Mıllı Guvenlık Konseyı' nın danışmanıdır Başkan barışta ve savaşta, silahlı kuvvetlerın komu- tanıdır Silahlı kuvvetlerı savaşa hazırlamak sorum- luluğu ve emır-komuta yetkısı, savunma bakanının- dır Savunma bakanı, bu yetkısını "kuvvet bakanları" ve ortak ve ozel komutanlıklar aracılığı ıle kullanır Kuvvet komutanlıkları yerıne "Kuvvet Kurmay Daş- kanlıkları" vardır Bu kurmay başkanları savunma bakanlığına bağlı olan "kuvvet bakanlıklanna bağlı- dır Bu yapılanma "başkanlık sıstemı'ne uygundur "Parlamenter sıstem 'lerde devlet başkanlarının yet- kılerı sınırlıdır bu sıstemlerde, devlet başkanları değıl başbakanlar on plandadır Bu model ıle ongorulen 'Savunma Komıtesı de asker ve sıvıllerın bırlıkte oluşturacakları bır kuruldur Bu kurulun bu kadar eleştırılen ve sıvılleşme adına karşı çıkılan bugunku "Mıllı Guvenlık Kurulu ndan uygulamada ne gıbı farkı olacaktır 9 "Sıvılleşıyoruz' dıye başkanlık sıstemıne uygun bır "Pentagon modelı" getırmek hıç de gerçekçı bır davranış sayılmaz , Bu tur sıvılleşme, ne "sosyal olur ne ' demokrat Olsa olsa parlamenter sıstemın uygulandığı Turkıye 1 - de başkanlık sıstemının ozgun bır urunu olan Amen- kan modelının kopyası oluri Sıvılleşmeyı çok daha genış ve değışık açılardan ele almak gerekır Enflasyon bu kez şaşırtü • Baştarafi 1. Sayfada Tansu Çıller. yaklaşık bınde 9 olarak gerçekleşen mayıs ayı cnflasyonunun son 10 yılın en duşuk oranı olduğunu. hüku- mctın enflasyonu duşurmeyı bdşardığını soyleyerek, "Ancak onumuzdekı aylarda bazı dal- galanmalar olacaktır"dedı Çıller. hukumetın aldığı ka- rarlarla enflasyonu duşurme- yı başardıklannı belırterek, " Hukumet. bu kararlılığını aşama aşama ortaya koydu Enflasyonda geleneksel ola- rak bu ayda hep düşme olur Ama bu kadar düşme olması umduğumuzun da ötesınde"- dedı Enflasyonu düşurmek amaayla kısa vadeb ıç borçla- nn azaltıldığını. faızlenn duşurulduğunu. pıyasada kı- htlenmış konulann kıbtlennın dçıldığını dnlatan Çıller, aybk enflasyonu juzde 10'da dev- raldıklannı ve her ay enflasyo- nuıı ındığını soyledı Eskı bakanlardan Guneş Ta- ner ın. enflasyon uzennde olumlu psıkolojık etkısı olur duşuncesıyle dıle getınlen lıra- dan sıfır" atma onensının şımdılık hukumetın gunde- mmde olmadığını belırten Çıller. konunun ılerde ele alı- nabıleceğını bıldırdı ANAP mılletvekılı Işın Çelebı dun vaptığı açıklamada. enf- lasvon rakamlannm her ayın 4 unde açıklandığını hatırla- tarak, "Ama göruyorum kı son yıllarda ılk kez enflasyona ıbşkın rakamlar ayın ıkısınde açıklanmıştır Bıam DIE'nın cıddıyetı konusunda en ufak bır kuşkumuz yok Ama ka- muoyunda, bu rakamlann sıpanş üzenne mı hazırlandığı konusunda cıddı kuşkular du- yulmaya başlanmıştır " dedı Çelebı, KİT urunlennın fıyat- lannın dondurulması ve KIT'lenn malıyetlennın artıp fınansman açıklannın buyü- mesının enflasyondakı bu duşuşun hukumetın ekonomı polıtıkası sonucu olmadığını gosterdığını savundu Çelebı. "Benım ınancım o kı. DİE uzenne polıtık baskılar yapıl- maktadır" dedı DIE Başkanı Orhan Güve- ncn. muhalefetın enflasyon rakamlan konusunda huku- meıın kendılenne baskı yapü- ğı yonundekı ıddıalan yanıtlavarak, ' En kuçuk bır mudahale olsa kamuoyunun onune çıkıp ıstıfa edenm Or- hdn Guvenen onurunu sokakta bulmadı" dedı Guvenen. Cumhunvet'e yap- tığı açıklamada fiyatlardakı dzalmanın ekonomık onlem- lerden çok tanm urunlennde- kı buvuk artıştan kdynaklan- dığını sovledı Son 10 yılın en duşük Mayıs avı enflasvonu olan rakamlar konusunda ekonomı çevrele- rı. olumlu ancak kalıcı değıl" vorumunu yaparken Istanbul Tjnıversıtesı öğretım görevlısı Prot Dr Izzettın Onder D\ P nın tek başına ıktıdara gelebılmek ıçın rakamlarla oynadığını one surdu Tansu Çıller'e gore hukumetın aldığı onlemlerden kaynaklanan duşme ekonomı çevrelenne gore durguniuk taleptekı da- ralma KIT zamlannın 7 Hazıran seçımlenne hazırlık kavgusuvld ertelenmesı ve mevsımsel gelışmeden etkılen- dı Tarih • Baştarafi 1. Sayfada }Ubatmda Ermenıstan Yuksek Konseyı Presıdyumu uyelığıne. mayıstada Ermeni parlamentosuna seçıldı Bır sure sonra da halen Ermenı parlamentosunun yuzde 50'sını denetımı altında tutan şemsıye orgut Ermenıstan Ulusal Hareketı nın başkanlık koltuğuna oturdu Iş güvencesi 65 bin işçıyi işinden etti SOYLEV (Cılt 1-2) Hıfzı V. Velidedeoğlu 21 bası 20 000 lıra (KDV ıçınde) Çağdaş Yayınları Turkocağı Cad 39-41 Cağatoğlu-htanbul Odemeli gondenlmez. BABAM NURULLAH AIAÇ Meral Tolluoğlu 10 000 lıra (KDV ıçınde) Çağdaş Yayınları Turkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu tstanbul Odemeli gondenlmez. TURK KALP VAKFI Muayene ve Kontrol ıçın 275 12 44 248 58 66 ANKARA (AA) - Turk-Iş uıratından yapılan bır ardştır- madd Çalışma ve Sosyal Gu- venlık Bakanhğı tarafından hazırldndrak. tartışmdyd açı- Idn ış guvenbğı yasa taslağın- dan sonra ış akdı fesıhlennın daha da yoğunluk kazandığı, son 8 dydd Turk-lş'e bağlı sen- dıkalardan 65 bın ışçıntn ışıne son venldığı açıklandı Turk-lş araştırmasında Korfcz knzındcn sonra ımza- lanan her toplu ış sozleşmesın- den sonra ış akdı feMİİlennın artarak u>gulandığı kaydedı- lerek ^u gorüşlere yer venldı 'Çdbşmd ve Sosvdl Guven- lık Bakanhğı tarafından ha- /ırlanarak ılgılı kuruluşlara gondcrdığı ve bılaharc kd- muo\unda tartışmava açtığı ış guvenlıgı \d^x taslağından sonra ış akdı tesıhlcn ddhd da voğunluk kazanmıştır 1990 yılından ba^latılarak 19^1 vı- lındd voğunldştırılan ış akJı lcsıh ışlcmlcn ıtın ılgılı kesını- lcrdcn değışık goruşler ılcn surulmu> (.cşıilı voıuınlar vd pılmı^lır Işvcıcnlcr gcn,<_kk Kıgdaş- nıavan bır ^kıklt bu ICMIIII. nn kotu nıyetlı olmddıgını ışyennın şartlanndan ve tek- nolojı değışıklığınden olduğu- nu ısrarla savunarak. ış akdı fesıhlennın art nıvetlı \apıl- madığını ekonomının getırdı- ğı şartlann dajatmasından ve yenı teknolojı gelmesınden dolavı yapıldığını ış guvenbğı ıle ılgılı bır yasanın nıçbır şeyı değıştırmeyeceğını ısrarla vur- gulamaktadırlar Işvcrenlenn bu goruşune kdtılmak mum- kun değıldır" Rapordd geçen 8 avda top- Idm 466 ışvcnnde ışlenne son venlen 64 bın 409 ışçıdcn. 42 bın 798'ının ekonomık ve tek- nolojı değışımı gerekçcsı ıle 6 bın 55^ unun sendıkal laalıvet nedenıvle uzaklaştınldıkları bıldınldı A\nı donenıdc Turk-Iş tcşkılatı kapsamı dı- şınddkı ışverlerınden ^00 bı nın uzennde ışçı çıkanldıgının tahmın cdıldığı bebrtılen ra porda. şovlc dcvam cdıldı 64 bın 409 ıı, akdı tcshının 21 bın 64' ı tdşcron ııvgula nijM ve sendıkal taabv«.l IK\K ııı ıledır Bunu genck oıania. sak 64 bın 409 ı> akdı f t^hındcı vu/dc '4 (i sı a<,ıkı,d kotu nı vcilı ışakdı lcshıdıı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle