16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 HAZİRAN1992 PERŞEMBE CUMHURIYET SAYFA HABERLEREV DEVAMI 17 OLAYLARIN AKDINDAKI GERÇEK • Baştarafi 1. Sayfada masının yaptığı kopru Emınonu ıle Karakoy arasında kullanıldı Peksevdığımız ve "nostaljık' bağlantılarla andığımız Galata Koprusu, 1912 yılında hızmete gırdı; 1954'te onarım gördu, I992'de yandı Kımı unlu kentkrde heykel, köpru, yapı, kule gıbı tanmmış sımgeler vardır Londra'yı Wa- terloo Koprusu olmadan duşu- nebılır mısımz! San Franasco, Unlu Golden Gate'ıyle anımsa- nır tstanbul'un sımgelerı ıse pek çoktur Kat kat uygarlıkları ya- pısında banndıran bu gızemlı kentı, bız ehmızden geldığınce çırkmleştırmeye çalışıyoruz, ba- şaramıyoruz, Istanbul, doğasıy- la dıremyor, guzellığını koruma- ya çalışıyor. . Şımdı gıttı eskı köpru, geldı yenı köpru' Eskısını koruya- madtk, yenısım tepe tepe kulla- nalım, hayırh olsun dıyelım Bırkaç kuşak sonra yenı köp- runun de anıları bırıkır, soylen- celerı zengınleşır, yaşanmışlığı- nın ızierı kenthnm belleğındeyer eder, yaşam stlrer gıder Galata Köprusu'ne gelınce, artık "kendı gıttı, ısmı kaldı ya- dıgâr" • • • Sabah ve Yenî Asır Disiplin Kurulu'nda UıMİR (Cumhurivet Ege Bu- rosu) - Kurban Bayramı nda ya>ımını surduren Sabah ve Yenı Asır gazetelenmn yonetı- cılen Izmır Gazetecıler Cemıye- tı Yönetım Kurulu'nca dı- sıpün kuruluna sevk edıldı 7 i cemıyet uvesının başvuru- sunu goruşen yonetım kurulu, bu gazetelenn sahıbı Dınç Bıl- gın ıle Sabah gazetesı murah- has uyesı Gungor Mengı. Yenı Asır gazetesı murahhas uyesı Aydın Bılgın ıle Genel Yayın Müdüru Hamdı Turkmen'ın tedbır ve sureklı çıkarma ıste- mıyle dısıplın kuruluna sevkını kararlaştırdı Yenı Asır Gazetesı Sonımlu Yan tşlen Mudunı Ser- met Oğe ıle Hasan Ilhan Esen - ın de tedbır ve geçıcı çıkarma ıstemıyle dısıplın kuruluna sev- kını ongoren Izmır Gazetecıler Cemıyeü Yonetım Kurulu pa- sıf davrandığı gorulen Basın Konsevı'ne uzuntulennı bıldır- Kilal.a 150 • Baştarafi 1. Sayfada ve yazan hakkında hıçbır soruş- turma açılmadığını, bu neden- le, hakkında \enlen kararın "haksız ve dayanaksız" olduğu- nu söyledı Koçak özetle şöyle dedı. "Kararı protesto edıyoruz ve verılen para cezasmı ödemeye- ceğız Bu olay bıze bır kere da- ha göstermıştır kı Turkıye'de sahte demokrasıcılık, ANAP dönemınde olduğu gıbı surmek- tedır. Bu tur uygulamalar, 12 Eylül dönemınde bıle yapılma- mışü Şımdı genış tabanlı DYP- SHP ıktıdan dönemınde, kıtap- ların, yayıncılann ve duşunce- nın cezalandırılmış olması gös- terıyor kı aynı demokrasıcılık oyunu devam etmektedır " Sosyolog-yazar Ismaıl Beşık- çi'nın kıtaplarını yayımlayan Yurt Kıtap Yayınlan sahıbı Un- sal özturk de yıne DGM tara- fından toplam 900 mılyon lıra para cezasına mahkûm edılmıştı Gerger'in kitabı Gazetecı Adnan Gerger'ın 'Daglann Ardı Kımın Yurdu' ad- u kitabı ıçın de Ankara Devlet Guvenlık Mahkemesı tarafından soruşturma açıldı Kıtabın ılk baskısı geçen gunlerde satışa çıkmıştı Anadolu Ajansı'nın bıldırdı- ğınegöreAlıağa3 EmekŞenlık- len kapsamında açıian kıtap ser- gısınde yer alan Ismaıl Beşıkçı'- nin 25 kitabı toplatıldı G Ü N C E L CÜNEYT ARCAYÜREK Baştarafi 1. Sa\fada yolsuzlukların uzerıne hukumetın gıt- rnedığmden yakınanlarda tek satır yok Ustune ustluk tek- nıkolanaklarıylaovunenleryolsuzlukları boşlamış sutun- lar boş Rıo-Dakar-Ankara uçgenınden bırsıçrayışta oncekı ge- ce doğruca Meclıs'e gelen Başbakan Demırel, gensorula- rın reddınden sonra topladığı DYP grubunda, 92 yolsuzluk dosyasından 10 unun Meclıs'ın ırtcelemesınden geçıp Yu- ce Dıvan'a gpdeceğını soyluyor Hangı dosyalar, hangı eskı bakanlar? Açık vermıyor De- mırel Bılgıç ınsanlara ozgu davranışlarla daha şımdıden DYP grubunu Yuce Dıvan fıkrıne alıştırıyor Kısa sure ıçın kursuye gelıyor Başbakan ama tam bır buçuk saat, o konudan bu konuya atlayan fakat onemlı so- runlara değınen bır konuşma yapıyor Konuştukça açılıyor, açıldıkça konuşuyor Mılletvekıllerını her şeyden once onemlı ıkı konuda se- rınletıyor Burokratlar rapor vermış, erken genel seçıme gıdılecekmış, yalan, dıyor Ikıncısı, on beş gunluk ara tatıl- den yenı donen Meclıs'ın temmuz başlarında "halkımızla kaynaşmak, yurt sorunlannı saptamak amacıyla ' -herhal- de serın kıyı kentlerınde- yıne tatıle çıkacağını mujdelıyor Ardından yaz tatılınden once çıkarılmasım ıstedığı yasa- ları sıralıyor Lıstede neler yok kı Yeşıl kartla başlıyor, anayasa değışıklığıyle sona erıyor Doğru değılse Demırel yalanlasın, on ya da on beş yasa sayıyor kı, her bırı deve dışı On üç gunde sonuca bağlansın ıstıyor Bugûndündûr Ne var kı asıl amacı hem bağcıyı dovmemek hem de uzum yemek Genış açıklamalarla sozu once Çekıç Guç e sonra olağanustu halın -Sezgın e gore bugunku yasayla- bır dort ay daha uzatılmasına getırıyor 23 hazıranda MGK 26 hazıranda hem de aynı gun su- relerı uzatılmak ıstenen hem Çekıç Guç'u hem de olağa- nustu halı Meclıs'ın goruşeceğını bıtdırıyor Bugunlere değın Çekıç Guç konusu acıldı mı topu Mec- lıs'e atan Başbakan Demırel'de bırden bır değışım gerçek- lesmış inonu'nun soyledığı gıbı, Meclıs e bır gerekçeyle gıtmek zorunluluğunu duymuş olacak kı, dakıkalarca dun- den bugune uzun bır dunya turu yapıyor Çekıç Guç'e en azından altı ay daha sure tanıyacağımızı açıklarken araya asıl ana dayanağı yerleştırıyor "Dunya koşullarının bır yılda, altı ayda, hatta dort ayda cok değıştı- ğını ' soyluyor ve sonra savunusuna temel yaptığı ıkı nok- tayı sıralıyor (1)-Çekıç Guç un suresını uzatmazsak, topuyla tufeğıyle Saddam, Kurtlerın tepesıne bıner, "kardeşlenmız" sınırı- mıza dayanır O zaman ne yaparız, kımı yardımaçağırırız7 (2)- Bosna-Hersek, Karabağ gıbı kanlı olaylarda ulusla- rarası bır "yaptınm gucu nun kurulmasını ıstemış huku- metımız Durum buyken aynı gorevı yapan Çekıç Guç'e çekıp gıtmesını nasıl soyleyeceğız9 Demırel, muhalefetteyken Çekıç Guç e karşı çıkan za- manın ıktıdarına sert eleştırılerını bugun unutmamızı salık verıyor ANAP ıktıdarından dınledığımız Cekıç Guç'le ılgılı savu- nuların başına bır "değışen dunya koşulları ' oturtmuş, yınelıyor Altındakı ve ustundekı açıklamalarıylafazla ılgılıymış gı- bı gorunmeyen şoyle bır cutnlesı var IHazıran sonuçları onumuzdekı gunlerde bazı sıyası gelışmeler doğuracak- tır" Nedemekse Bekleyelım Nasılsa onumuzdekı gunler- de yuksek tırajlı bır gazeteye bır gece yarısı vereceğı ozel demeçten ne demek ıstedığını oğrenırız Çekiç Güç maratonda \NKARA (Cumhurivet Bu- rosu) - Çekıç Guç'un görev su- resının uzatılması konusunda uluslararası alanda goruş alış- venşı surerken Başbakan Su- leyman Demırel konunun once Mıllı Guvenlık Kurulu'nda ve hukumette goruşüleceğını, da- ha sonra Mechs'e getınleceğını açıkJadı Demırel bu konuda kendı goruşunun surerun uza- tılmasından yana olduğunu soyledı SHP Grup Başkanve- kılı Aydın Guven Gurkan ıse, "Parlamentoya aynntılı bılgı venlmelıdır SHPden farklı o> kullanacaklarçıkabılır' dedı Demırel partısının oncekı akşam yapılan grup toplantı- sında bu konudaJu göruşlennı şovledılegetırdı "Gorev suresının uzatılması- nı 26 hazıranda Meclıs"ın onu- ne getıreceğız Çekıç Guç Kuzey Irak'ta Saddam'ın zul- mune maruz kalanlann yeru- den aynı guçluk ıçıne gırmesı ıhtımalıne karşı "ben burada- yım dıven bır kuvvet Bızım, Irak'ta yapılabılecek >enı bır Halepçe hareketıne sevırcı kal- mamız mumkun değıl Dunya ve bız Saraybosna ve Azerbay- can'da oJanlara mudahale ede- cek bır guç ararken. orada bulunan bır guce •çekılın' der- sek, Bağdat hukumetının baha- ne aradığı bır sırada burada yaşayan ınsanlann uzenne top- la tufekle varmasına neden olursak, kıme muracaat edece- ğız 9 Bu guç. yann uzenmıze duşecek bırmukellefiyetın mey- dana gelmemesı ıçın caydıncı nıtelıktedır Bız konuyu MGK ve hukumette konuştuktan sonra Meclıs'ın onüne koyaca- SHP Grup Başkanvekılı Ay- dın Guven Gurkan, Çekıç Guç'un gorev suresının uzatıl- ması konusunda hukumetın parlamentonun ve SHP grubu- nun kaygılannı gıdermesı ge- rektığını bıldırdı Konunun 23 hazıran salı gunu SHP grubun- da değerlendınleceğını belırten Gurkan, bu konuda bır grup karan alınmavacağını bıldırdı Gurkan, SHP grubunda Çekıç Guç'un gorev suresının uzatıl- ması konusunda farklı oy vere- ceklenn çıkabıleceğını ve bu- nun da doğal olduğunu söyledı Gurkan, Çekıç Guç konu- sunda Cumhunyet'ın sorusunu yanıtlarken şoyle konuştu "Hukumet. görev suresının nıçın uzatılması gerektığı konu- sunda parlamentoya aynntılı bılgı vermehdır Çekıç Guç'un varlığı konusunda cıddı kuşku- lar ve tereddutler var Kuzey Irak'takı gelışmeler ıçın orada bulunduğu soylenıyor Oyleyse nıçın Kuzey Irak'ta değıl de Turkıye'de 9 Orada kaç kışı var, ne kadar araç. gereç ve sılah ge- tırdıler, bellı değıl Emır komu- ta kımde bılınmıyor Çeşıtlı ıddıalar atılıyor orta >ere Zaman zaman Çekıç Guç'un PKK'va yardım yapu- ğı öne suruluyor Yanıbaşımız- da bır Kurt devletı kurulmasına destek olduğu sovlenıyor Bu ıddıalar karşısmda gorev sure- sını uzatmak, ne derece ulusal çıkarlanmıza uvgundur 9 Hu- kumetın bıze, parlamentoya bu konuda aynntılı bılgı vermesı gerekır Hukumette gorev ya- pan partılı arkadaşlanmız bu konuda ıknaedılebılıyorsa, ote- kı mılletvekılı arkadaşlanmız da ıkna edılebıhr Ben partılı bakan arkadaşlanmızın partı dısıplını dışına çıktıklannı ve partının ılkelenne aykın hare- ket ettıklennı sanmıvorum Iran'a PKK • Baştarafi I. Sayfada da bov le bır anlaşmanın ımza- lanmasının sınır guvenlığı ko- nusunu tamamıyla çozeceğını \e sık sık gundeme gelmesını engelleyeceğını soyledı Aynca bolgenın guvenlık ıstıkran açı- sından da gereklı olduğunu be- lırttı Şara. "Guvenlık sorunlan da dahıl olmak uzere ıkı ulke arasındakı her turlu ılışkının gelıştınlmesı ıçın yoğun çaba gostenyoruz' dedı Bosna-Hersek'tekı Sırp kat- lıamı nedenıyle olağanustu ola- rak duzenlenen toplantı, evsa- hıplığı yapan Dışışlen Bakanı Çetm'e ıkılı goruşmeler ıçın ge- nış bır zemın oluşturdu Hık- met Çetın. Mısırlı meslektaşı Amr Musa, Azerbaycan Dışış- lerı Bakanı Tevfık Kasımov ve Iran Dışışlen Bakanı Alı Ekber Velayetı ıle goruştukten sonra Sunye Dışışlen Bakanı Şara'yı kabul ettı Toplantının basına açık olan bolumunde Çetın, Su- nyelı meslektaşına evsahıplığı yapmaktan mutlu olduğunu soyledı Çetın, "Sunye, bızım komşumuz olarak ıyı ılışkıler ıçınde olduğumuz bır ulke Temmuz avı sonlannda Şam'ı zıvaret edeceğım Ikılı ılışkılen goruşme olanağı bulacağım" dedı Bu arada Hıkmet Çetın'ın Iranlı meslektaşı Velayetı ıle yaptığı toplantıda da teröre karşı ışbırlığı yapılması ele ahn- dı Çetın, Vela>etı'ye geçen haf- ta Tahran sefennı yapmakta oian bır trene PKK tarafından duzenlenen saldında bır Iran vatandaşının olmesınden uzun- tu duyduklannı belırttı Çetın. bu nedenle tran'a herhangı bır tazmınat odenmesının soz ko- nusu olmadığını kaydettı Dışışlen Bakanlığı kaynakla- n, Çeün-Velayetı goruşmesı sı- rasında PKK teröru konusun- da Iran ın dıplomatık bır dılle uyanldığını belırttıler Kaynak- lar. goruşme sırasında PKK'- nın son eylemlennın Doğu'da yoğunlaştığına dıkkat çekıldığı- nı belırttıler Koalisyon köprüyü geçti Tarun grevine Danıştay izni ANKARA (Cunıhurivet Bö- rosu) - Hukumetın, grev hakkı- nı ortadan kaldırma nıtelığın- dekı grev erteleme karan, yasanın amacına a\kın, haksız bulunarak yargıdan gen don- du Danışta>, Bakanlar Ku- rulu'nun "genel sağlık ve mıllı guvenlığı bozduğu' 'gerekçesıy- le TIGEM (Tanm Işletmelen Genel Mudurluğul grevının 60 gun ertelenmesı karan konu- sunda yurutmeyı durdurma karan verdı Danıştay 10 Daı- resı, grevın ertelenmesınm, ışçı- ler yonünden "telafısı ımkânsız zararlara yol açacağı"' hükmu- ne vardı Tanm-Iş Sendıkası Genel Başkanı Sabn Ozdeş. TI- GEM ışçılennın 26 hazıran cuma gunu greve başlayacakla- nnı açıkladı Tanm-Iş Sendı- kası'nın bakanlığa bağlı mü- durluklerdekı 15 bın ışçıyı kapsayan grevı ıse 28 mayıs ta- nhınden bu yana süruyor Tanm-îş Sendıkası'nın TI- GEM'e bağlı ışyerknnde çalı- şan 10 bın 600 ı'şçı ıçın aldığı 1 Hazıran 1992 tanhınde greve başlama karannın 29 Mayıs 1992 tanhlı Bakanlar Kurulu karan ıle ertelenmesı uzenne Tanm-Iş Sendıkası, karann ıp- tah ıçın Danıştay'a başvurdu Danıştay 10 Daıresı başvuru uzenne yaptığı ıncelemede. 3 e karşı 2 oyçokluğuyla. grev erte- leme karan konusunda yurut- meyı durdurma karan verdı Danıştay'ın karannda, gre- vın ertelenmesınm, ışçıler açı- sından telafısı mumkun olma- yan zararlara yol açacağı belır- tılerek, "Dava dosyasının ıncelenmesınden, Tanm Işlet- melen Genel Mudurluğu ve bağlı ış>erlennde Tanm-Iş Sen- dıkası tarafından alınmış bulu- nan grev karannın, genel sağbğı ve mıllı guvenbğı doğrudan doğruya bozucu nıtelıktegonıl- medığı, boylece Toplu İş Soz- leşmesı Grev ve Lokavt Ka- nunu'nun 33 maddesınde ongörulen koşullann gerçekleş- medığı, grev erteleme karannın uygulanması halınde de telafisı ımkânsız zararlar doğacağı an- laşıldığından, yurutmenın dur- durulması ıstemırun kabulune oyçokluğuyla karar venldı" de- nıldı 5 uyenın bulunduğu Danış- tay 10 Daıresı Başkanı Galıp Tannöver ıle uye Hıkmet Ya- şar, grev karannın ulke ekono- mısını, halkın sağlığını ve mıllı guvenlığı doğrudan etkıledığı gerekçesıyle ret oyu kullandı- lar Tanm-Iş Sendıkası Genel Başkanı Sabn Ozdeş Danışta> karannı, "Hukumete karşı ka- zanılmış bır zafer" olarak nıte- lendırdı Ozdeş, greve, prose- dur gereğı grev karannın ışvere- ne teblığınden 6 ış gunu sonra 26 hazıran gunu başlavacakla- nnı belırttı Yaşama hakkı ihlallerınin gunluk olay haline geldiği Guneydoğu Anadolu Bölgesi'nde halka hizmetten ote bir kaygısı olmadan çalışan meslektaşımız Dr. MEHMET EMİN AYHAN karanlık guçlerce oldurulmuştur. Dileğimiz, bolgede yaşam hakkı başta olmak üzere insan haklarmın geçerli kılınması ve hekimlik yapılabilir bir ortam yaratılmasıdır. Yakınlanna ve tum meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor, iyi hekimliğin, ancak demokratik bir ortamda yapılabileçeğinin bilinci ile katillerinin bir an once bulunmasını talep ediyoruz. TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYt Baştarafi 1. Sayfada ktanbul Emnıyet Müduru Necdet Menzır, Demırel ve İnonu'nun koprudckı yurüyu- şunde, polıslere, "Kalabalığı dağıtın Kondoruaçın"talıma- tını venrken, korumadakı ak- saklıklarla ılgılı sorumuzu, "Ben olayı oyle değerlendırmı- yorum Vatandaşlar, başbaka- nı, bakanlan ıle butunleştıler Artık eskısı gıbı halkı ıtıp kaka- cak mıyız 9 Bence mutlu bır olay yaşandı" dedı Toren ıçın oncekı gun başla- yan hazırlıklar dun sabahın er- ken saatlennde sona erdı Aynı saatlerde vatandaşlar meydan- da >er tutma yanşına başladı "Baba"yı yakından gonnek ıs- teyenler guneşe karşın Emıno- nu Meydanf nda protokol plat- formuna vakın yer kapmaya çalışırken, sıcağa dayanama- yanlar Yenı Camı'nın merdı- venlennde toren saatını bekle- meye koyuldu Balon, çıçek ve bez afışlerle suslenen koprude saat 11 30'da Kent Orkestrası'nın konsen başladı Meydanı dolduran topluluğun orkestranın yaptığı muzığı beğenmemesı ve Turkçe sozlü muzık ıstemelen ûzenne şef Ekrem Tekeşın zorunlu ola- rak programını değıştırerek Turkçe parçalara yer verdı Saat 11 00 sulannda yapılan bır bomba ıhban polıslen hare- kete geçırdı Eğıtılmış kurt kö- peklen tarafından yapılan aramalarda ıhbann asılsız ol- duğu oğrenıldı Başbakan Suleyman Demı- rel. Başbakan Yardımcısı Erdal İnonu ve İstanbul Valısı Hayn Kozakçıoğlu, saat 12 55'te to- ren alanma geldı Demırel'ın elındekı şapkasıyla kalabalığı selamlamasının ardından bu- >-uk bır kargaşa yaşandı Kala- balık onunde engel oluşturmak ısteyen polıs, halkın koprunun uzenne çıkmasına engel olama- dı Polıs çembennı yaran ızleyı- cıler Başbakan Demırel'ı gore- bılmek ıçın adeta bırbınrun uzenne çıktı Bu sırada Kent Orkestrası'nın bulunduğu plat- form da kargaşadan hasar gor- du Orkestra programını yan- da kesmek zorunda kaldı Konuşmalar başladığında polıs çembennı yaran yuzlerce kışı akın akın koprüye hareket edıyordu istanbul Buyukşehır Beledı- ye Başkanı Nurettın Sozen uzun süren konuşmasında bele- dıye çalışmalan ve yenı kopru hakkında bılgı verdı Sozen'ın konuşmasının uzaması vatan- daşlann tepkısıne neden oldu istanbul Valısı Hayn Kozakçı- oğlu, Sozen'ın tersıne konuş- masını bırkaç dakıkada ta- mamladı ve yenı köprûnün hızmete açılmasıvla istanbul trafığının bır olçude rahatlaya- çağını soyledı Bayındırbk ve İskân Bakanı Onur Kumbara- abaşı yenı koprunun oncekı koprulerden daha uzun sure ruzmet vereceğını belırterek, "Bu kopru, karmaşık sorunla- nn çozumu konusunda goster- dığımız azmın bır sımgesı ol- muştur" dedı Başbakan Yardımcısı Erdal Inonu, koprûlenn medenıyeün en onemlı eserlen olduğunu ıfa- de ederek. "Bu koprunun açıl- masından gurur ve mutluluk duyuyorum Bu arada eskı Ga- lata Koprusu'nü de saygıyla aruyorum" dedı Başbakan Demırel, yaptığı kısa konuşmaya "Hızmet ker- vanına devam edeceğız" dıye- rek başladı Koprunun yapı- mında emeğı geçenlen kutlayan Demırel, yenı Galata Köp- rusü'nun Istanbul'a hayırh ol- masını dıledı Demırel'ın "Gelın, hep bera- ber koprunun uzennden geçe- lım" demesıyle btrlıkte torenı ızleyenler bır anda pohs çembe- nnı aşarak Suleyman Demırel, Erdal Inönu, Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu, Sağlık Bakanı Yıldınm Aktuna, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumba- racıbaşı, Malıye ve Gumruk Bakanı Sumer Oral. Devlet Ba- kanlan Cavıt Çağlar, Ekrem Ceyhun Omer Barutçu. Akın Gonen, Şenf Ercan ve Bedret- tın Dalan'ın da aralannda bu- lunduğu çok sayıda mılletvekı- lı. Hayn Kozakçıoğlu, Nurettın Sozen. ıl genel meclısı uyelen ve çok sayıda partı yonetıcılenyle bırhkte Emınonu yakasındkn Karakoy'e doğru yurumeye başladı Yuruyuş sırasında gu- venlık guçlen, Demırel ve Inonu'yu ızdıhamdan koru- makta zorluk çekuler Bu sıra- da protokolun dağılması nede- nıyle bakanlann da bırbırlennı aramava başladıklap goruldu Cumhurbaşkanı Özal ın 5 >ıl once başbakanlığı dönemınde temelını attığı koprunun açılış torenıne telgraf gondermemesı dıkkat çektı Donemın beledıye başkanı DYP mılletvekıb Bed- rettın Dalan, koprunun açılışı ıle ılgılı duşuncelennı Cumhun- yet'e şoyle dıle getırdı "Koprüyu bız başlattık ama bızden sonrakıleryeteneksızlık- lennden dolayı 2 yıl gecıkmeyle bıtırdıler Bu kopru, bızım, Is- tanbul'a yaptığımız hızmetler- de devede kulak kalır " Koprunun açılışında yaşa- nan organızasyon bozukluğu- nun kendılenyle bır ılgısı olma- dığını soyleyen beledıye yetkılı- len, "Karayollan İcendısı organıze etmek ıstedı Bızım bır ılgımız yok Bız sadece orkest- rayı getırdık" dedıler Beş yıldır beklenen, açılışı su- reklı ertelenen, hakkında çok şeyleryazılıpçızılenyenı Galata Koprusu eskısının yennde Is- tanbullulara hızmete başladı Toren sonrası yem koprunun kaldınmlan ılk seyyar satıala- nna merhaba dedı ve zabıta- seyyar kovalamacasına tanık oldu Koprüyu geçen bınlerce kışının ardından ılk dıkkatı çe- ken asfalttakı pet şışe ve ayak- kabılann çokluğuydu Toren- den hemen sonra asfalt dokme makmelen Emınonu Mey- danı'nda açıhşa yetıştınleme- yen yollann asfaltlamasına başladı Yenı koprude ılk gunün he- yecanı yaşanırken Halıç'ın bır köşesıneçekılen 80>ıllıkemek- tar koprude yenısının tersıne büyük bır sessızlık hukum su- ruyordu Başbakan Suleyman Demırel daha sonra berabennde Başba- kan Yardımcısı Erdal Inonu ve bakanlar ıle bırhkte 24 yıl once temelını_ kendısının attığı Bezm-ı Âlem Vabde Sultan Va- kıf Gureba Hastanesı'nın açılış torenıne katıldı Açılış torenm- de bır konuşma >apan Demırel, çağın dev letını var etmeye çalış- tıklannı belırterek. "Pek çok eksığımız var, ama bu eksıkhk- ler alünda ezılmeyelım 24 sene evvel temelını attığım bu hasta- neye gulerek geldım' dedı GOZLEM ÜĞUR MUMCU • Baştarafi 1. Sayfada iscı emeklısı mısın"? Bır omur çalış, prım ode, sana ılaç bıle verılmesın Aldığın para da para değıl, elıne geçen paranın değerı duştukçe duşmuş, enflasyon bıryanda "savaş zengınle- rı" gıbı "24 Ocak zengınlerı" '12 Eylul zengmlerı" "ANAP zengınlerı" ve "enflasyon zengınlerı yaratır- ken, emek gelırlerını, gun geçtıkçe tuketıyor Devlet ıç ve dış borç batağına suruklenmış, bu mayıs ayından bugune kadar devlet 38 trıiyon ıç borç odemış Bu parayı odemek ıçın yenıden ıç biorçlanmaya gıtmış Bu yenı ıç borç tutarı da 30 trıiyon Gerıye kalan açıklan da Merkez Bankası avansları ıle kapatmış Buda 13 trıiyon TurkLırası Dış borç tutarı da 56 mılyar dolar 1924 yılında 90 kuruş olan dolar da 7777 kat artarak bu- gun 7000 lırayı aşmış Devaluasyon-enflasyon sarmalına takılmış ekonomı, devletın "sosyal" denebılecek ne kadar temel hızmetı varsa bunları durdurmuş Şu acıklı tabloya bakın sız SSK Genel Mudurluğu, ışçı emeklı aylıklarını odemek ıçın bayram oncesınde Zıraat Bankası ndan faızle borç para alryor' Bağ-Kur Genel Mudurluğu tam ıflas halınde SSK Ge- nel Mudurluğu kendı oz kaynaklarından aylıkları odeye- mıyor' Neden bu duruma suruklenmış SSK ? Özel sektorden ve kamu kesımınden alacaklarını ala- mamış da ondan SSK Genel Mudurluğu nun KİT ler beledıyeler ve ozel sektorden ne kadar prım alacağı var bılıyor musu- nuz? 6 trıiyon 300 mılyar lıra ' Bu 6 trılyonluk borcun 1 trıiyon 740 mılyar lırası ozel sektorun SSK ya odemesı gerekıp de odemedığı prım borçlarıdır Şımdı butun ışveren kesımı Çalışma ve Sosyal Guven- lık Bakanı Mehmet Moğultay'a karşı savaş açtı Bu savaş Bakan Moğultay ın hazırlattığı 'ış guvencesı yasa taslağı nedenıyle açıldı Moğultay 1982 yılında ımzalanan 158 sayılı ILO Soz- leşmesı'nde yer alan ve butun Batı ulkelerının benımse- dıklerı ış guvencesını Turkıye ye getırmek ıçın kolları sıvayınca ışveren kesımı Bakan'a karşı buyuk bır savaş başlattı Serbest pıyasa ekonomısını benımseyen butun Batı ul- kelerınde uygulanan ışten atmalara karşı yargı guven- cesı•" en uygar gorunen ışverenlerımız ve sozculerınce bıle "devletcılığın hortlaması olarak goruluyor ilaç ışverenlerının SSK hastanelerıne ' ılaç boykotlan ' aynı gunlere rastlıyor tşveren kesımı herhalde, bu boykot ve abluka Ba- kan Moğultay'ı guç durumlara sokabılır dıye duşunuyor' Turkıye'de "ış barışı" ve "sıvılloplum 'boyle mı kuru- lacak? "Uzlaşma" boyle mı sağlanacak' Işçıler sosyal guvencelere boyle mı kavuşacak? Devletın aylık odemek ıçın bankalardan tıcarı faızle borç aldığı bugunler cıcı beylerımızın tam "Yenı Osman- lılık" düşlerı göreceklerı gunlerdır Ne de olsa bu beyler, Osmanlı Imparatorluğu'nun son zamanlarında Hazıne'nın aylıkları odemek ıçın Galata bankerlennden borç para aldığını da bır yerierden oku- muşlardır' PENCERE • Baştarafi 2. Sayfada sonra kurulan TC'yı hafıfe almak tarıhle alışvenşı olan bır sağduyu sahıbıne yakışmaz cıddıyetle de bağdaşmaz Ataturk, bu kanlı surecın sonunda Turkıye Cumhurıyetı nı oylesıne kurdu kı yetmış yıllık bır zaman dılımınde barış ıçınde yaşayabıldık Bız Lozancıyız Anadolu ınsanının yedı duvele karşı dırenerek kurduğu Turkıye Cumhurıyetı'nın kapsamında, ınsan haklarını so- nuna dek ozumseyebılecek bır demokrası duzenıne kavu- şacağımıza ınanıyoruz Tarıh yapmak kadar tarıh yazmak da guç ıştır "Resmı tarıh" deyıp geçmeyın, TC kuruluncaya kadar bu ulkenın okullarında okutulacak tarıh kitabı yoktu "TC ye toptan muhalefet tembellığı ve kolaycılığı belkı 'entel bır "ta- kılma"dır, ama aydın olmanın sorumluluğuyla bağdaşabı- ı lırmı? Ayaz'dan ABD'ye Çekiç Güç uyarısı GAZETECİ Fındıkzade, Çapa, Şehremını cıvannda kıralık ev arıyor Tel: 512 05 05—408 (19 00-10 00 arası) UFUK GÜLDEMİR VVASHINGTON - Mıllı Sa- vunma Bakaru Nevzat Ayaz. ABD Savunma Bakanlığı'ıida- kı resmı temaslannda, "Turk kamuoyunda Çekıç Guç'un bağımsız bır Kurdıstan kurul- ması doğrultusunda kolaylık sağladıgı yonunde bır ınanç bu- lunduğunu" ıfadeettı ve "Irak'- ın toprak butunluğu esastır. orada bır Kurt devletı kabul edemeyız" dedı Ayaz, bu noktayı, hem ABD'h meslektaşı Rjcfaard Cheoey ıle geçen pazartesı yap- tığı ıkılı goruşmede hem de on- cekı gun kongre uyelennın sorulannı yanıtlarken kayda geçırdı Cumhunyet'ın edındığı bılgı- lere gore ıkı savunma bakanı- nın goruşmesınde Amenkan kanadının ağırlıklı olarak ılgı olduğunu. şımdıden oylamanın nasıl sonuçlanacağı konusunda bır şev sovlemenın mumkun ol- madığını soyledı Ayaz, bu aşa- mada, 'Çekıç Guç'un Irak topraklannda bağımsız bır Kurdıstan kurulması doğrultu- sunda kolaylık sağladıgı yo- nunde kamuoyumuzda yaygın kanı vardır" dıyerek ılgınç bır çıkış yaptı Mılü Savunma Ba- kanı bu çıkıştan sonra Irak ın toprak butunluğu esastır Ora- da bır Kurt devletı kabul ede- meyız" dıye konuştu İkılı ve heyetlerarası goruş- melerde on plana çıkan bır baş- ka konu. Turkıye de uretılen F-16 uçaklan ıçın gereklı olan savaş aygıtlan ve knovv how" du>duğu konu. Çekıç Guç" oldu Her ne kadar bunu Turk tarafının gozune soka soka ma- sava getırmedılerse de bu konu- da Ayaz ın ağzından çıkanlara dıkkat kesılmelen, dosyaya ver- dıklen onemı gostenyordu Aynca daha once resmen yap- tıklan "sure uzatılması' talebı- nı, Washıngton'da da bır kez daha tekrarladılar Bunun dı- şında, Çekıç Guç'un sureklı olarak orada uslenecek kalıa bır guç haline donuşturulmesı gıbı talepler vakı olmadı "Yannın Dünyası İçin Eğitim JKUL İSVİÇRE.ALMANYA.İNGİLTERE.FRANSA1 DAN,ORTA-LISE-UNIVERSITE-OTELCILİK-MBA-DİL... 1 9 - 2 1 HaZİran ( HA2IRAN FUARI ECOLE BRILLANTMONT-CHATEAU BEAU CEDRE-DIAVOX-COLLEGE DU LEMAN-INSTITUT MONTANA' FRANKUN COLLEGE-INSTITUT MONTE ROSA-INSTITUT ROSENBERG-INSTITUT VILLA PIERREFEU EUROPEAN UNIVERSITY-HOTEL INSTITUT FOR MANAGEMENT HIM-SURVAL MONT-FLEURI- UNIVERSITY OF MARYLANO-HOTEL CONSULT.SELMAR EGITIM HİZMETLERI [30 YABANCI OKULh EYLUL FUARI. (Kesınleşen Okullar ve diğerlen) RICHMOND COLLEGE-VVEBSTER UNIVERSITY-UNIVERSITY OF SOUTHERN EuROPE- AMERICAN UNIVERSITY OF PARIS-HOTEL CAREER CENTER-IHTIT.MANCHESTER POLYTECHNIC I. INTERNATIONAL EDUCATION and SCHOOL FAIIT M w Educatk>n ffor Tomorrow's WorW'T ™ Fuar surecınce Fulbnght Burs THE MARMARA-İSTANBUL OTELİ FUAR MERKEZİ (Eskı TÛYAP) TAKSİM Giriş Serbesttir! D Crean Amenka ve Avrupa da okul seçımı" ve Dunyada MBA oğrenımı hakkında konuşmalar vapacakhr1 Organizasyon- Panafans Communication and Research Ltd. Tel: 279 88 51-52 Fax 264 62 62
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle