09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26MART1992 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA U U N U İSTANBUL KfiLTÜR VE SANAT VAKFI *K C L T Ü R BAKANL1ĞI F I L FESTIVALİ 'Dünya Festivalleri'nden dünyaya açılan pencere FESTİVALDE BUGÜN 17 fılmin yer aldığı "Dünya Festivallerinden" bölümü, farklı ülkelere açılan bir pencere gibi gerçekten de. Bu bölümde, birçokfarklı ülkeden gelen filmler izliyoruz. Gençyönetmen Eric Barbier'nin 1930'luyıllarda kömür madenlerinde çalışmak üzere Kuzey Fransa'ya giden işçilerin dramatik öyküsünü anlattığı fılmi "Kor" da bu bölümde yer alanfûm- lerden biri. "Derinlik Sarhoşluğu" filminden anımsayacağınız Jean- Marc Barr'ın başroloynadığı "Kor"bugün Beyoğlu Emek Sineması'n- da izlenebilecek. Beyoğlu Emek Salo Ya Da Sodom'un 120 Giinü •"Şiirir" sinemanın yönetmeni Pier Paolo Pasolinfden görkemlı ve cüretkâr bir Mar- quis de Sade uyarlaması...Pasolini'nin bu son filmı. Pasolini'nin sinemasını tanıyan ve de alışık olanlara öğütlenebi!ir...l975 yapımı filmde Paolo Bonacelli, Gıorgio Cataldı ve ümberto Paolo Quintayalle başrollerde. (12.00, l8.30ıİtalyanca, İngi- lizce ve elektronik Türkçe altyazılı) Kor "Derinlik Sarhoşluğu" filminden anımsa- yacağınız Jean- Marc Barr, 1930'lu yıllar- da Fransa'ya kömür madenlerinde çalış- mak için gelen Polonyalı işçilerin yaşamını konu alan bu filmde oldukça farklı bir tip- leme olarak karşımıza çıkıyor. Genç yönet- men Eric Barbier'nin imzasını taşıyan film. aşk. kıskançlık ve sınıfsal bir savaşımın öy- küsü. {15.00. 21.30/Fransızca, İngılizce ve elektronik Tiirkçe altyazdı) Beyoğlu Atlas Çarın Katili 1991 Rusya-İngiltereyapımıbufilm,"Dün- ya Festivallerinden" bolümünde yer ah- yor. Yönetmenliğini Karen Shakhnaza- rov'un üstlcndiğı. başlıca rollenni Mal- colm McDowell, Oleg Yankovsky ve Ar- mcn.D7higarkhanıan'ın paylaştıklan film, Rusvadaİci son çann katilinın anılanndan \ ola çıkarak izleyiciyi Rus devnminin ilk günlcrıne götiirüyor. (12.00/Rusça. İngi- lizıe almızılı) GüzSonatı Ingmar Bergman. bu fılminde sevginin \ arlığını ve önemını araştınyor, bir yandan da yaşamın sevgısizçekilmez olacağına da- ırinancı konusunda ipuçları veriyor... 1978 vapımı film. yaşamını sanatına adamış bir konser piyanistinin, çocuklan ve mesleği arasında seçim yapmak zorunda kalan bir kadının öyküsünü anlatıyor. Ingrid Berg- man, Liv Ullman ve Lens Nyman başrol- lerde. (15.00/İsveççe, İngilizce altyazılı) Mucizeler Zamanı 2. Dünya Savaşı sonrasında savaşın etki- siyle boğuşan bir Yugoslav köyünde geçen bu film, dini ortadan kaldırmaya çalışan komünıst yönetıciler ile mucızelere ınanan halkın çatışmasını işliyor. Yönetmenliğini Goran Paskaljevic'in üstlendiği 1990 yapı- mı Yugoslav fılmi, festivalin "Gizemli Oy- küler" bolümünde yer alan fılmlerden biri. (18.30/Sırpça, İngilizce altyazılı) Sarhoş Melek Alkolik bir doktorun sefıl bir mahalleyi bir düzene sokmak ve veremli bir gangsteri ruhsal ve fıziksel olarak kurtarmak için gi- riştiği boş çabayı konu alan bu film, festi- valde beş fılmi yer alan Japon sinema ustası Akira Kurosavva'nm önde gelen yapıtla- nndan biri. Kurosawa, gözde oyuncusu Toshiro Mifune ile ilk kez bufilmdebir araya gelmişti. (21.30jJaponca, İngilizce altyazılı) Beyoğlu Beyoğlu Çambazlar Özellikle Jean Genet okurlannın ilgisini çe- kebilecek bufilm,ünlü Fransız yazann ya- şamının bir kesitini getiriyor beyazperdeye. Bir sirkin büyüsüne kapılarak burada gön- lünü bir ip cambazına kaptıran bir şairin övküsünü anlatan fılmi Yunan yönetmen Nico Papatakis yönetmiş. Fransız yapımı lllmın oyunculan ise Michel Piccoli. Lilah Dadı vc Polly VValker. (12.00'Fransızca, İngilizce ve elektronik Tiirkçe altyazılı) New York'taki Tüm Venneerler 198O'li yıllarda Manhattan'da yozlaşmış sanat piyasasını konu alan ve bu çercevede Fransız sinemasının yeni yıldızlanndan Jean-Marc Barr, Fransa'va giden bir işçiyi canlandınyor. fibninde kömür madenlerinde çalışmak üzere Polonya'dan Kuzey bir Vermeer sergisinde tanışan iki genç in- sanın aşkını anlatanfilm,geçen yıl Caligari Film Ödülü, Los Angeles Film Eleştirmen- leri Bağımsız Film ödülü ve Belçika Krali- yet Film Çalışmalan Ödülü almışü. 1990 ABD yapımı filmde Emmanuelle Chaulet, Stephen Lack ve Katharine Bean rol alı- yor. (15.00ıİngilizce) Raziye Yönetmenliğini Yusuf Kurçenli'nin üst- lendiği bu film, Melih Cevdet Anday'ın aynı adh romanına dayanıyor. Oğuz Tunç, Yasemın Öymcn ve Kâmuran Usluer baş- rollerde. (18.30/Türkçe) Seni Seviyonım Rosa Yaşamını acılan ve sevinçleri ile sonuna dek duyumsayarak yaşayan bir kadının öyküsünü anlatan film, Sevgi Soysal'ın "Tante Rosa" adh. kitabına dayanıyor. Yazar Işıl özgentürk'ün ilk yönetmenlik denemesi olan filmde, Sumru Yavrucuk, Mahir Günşiray ve Mehmet Atak başrol- lerde. (21.30jTürkçe, Fransızca ve İngilizce alt- yazılı) Osmanbey Gazi Gölge Ustası Yunan yönetmen Lefteris Xanthopoulos'- un bu fılmi, Yunanistan'da Karagöz oyna- tan eski bir ustanın öyküsünü anlatıyor Kostas Kazakos, Stratos Tzortzoglou ve Dora Masklavanou başrollerde. (12.00ı Yunanca, İngilizce altyazılı) 400Darbe "Cahiers Du Cinema'nın 40 Yıh" bolü- münde yer alan bu film, ünlü Fransız yö- netmen François Trufiaut'nun imzasını taşıyor. Yeni Dalga akımmın önde gelen filmlerinden biri sayılan "400 Darbe". bu- luğ cağjndaki bir çocuğun ıslahevinde ge- çen yoksul ve acılı öyküsünü anlatıyor. Filmde Jean-Pierre Leaud, Claire Mourier ve Albert Remy başrollerde. (15.00, Fran- sızca, İngilizce altyazdı) Her Zaman Mery Festivalinilgiçekicibölümlerinden "Özgür- lük ve Cennet: Beyazperdede Gençlik" bo- lümünde yer alan "Her Zaman Mery" bir çocuk ıslahevine yenilikler getirmek için çaba gösteren idealist bireğitimcinin öykü- sünü anlatıyor. Yönetmenliğini Marco Ri- si'nin üstlendiği, başlıca rollcrini Michele Placido, Cladio Amendola ve Alessandro Di Sanzo'nun paylaşüklanfilm,zaman za- man şiddet öğelerine başvursa da hüma- nist bir film. (18.30jİtalyanca, İngilizce alt- yazılı) Yakışıklı Serge "Yeni Dalga" akımının önde gelen yönet- menlerinden Claude ChabroPun imzasını taşıyan bufilm,iki arkadaşın yaşamını, ka- dınlarla olan ilişkılerini konu alıyor. 1958 yapımı siyah-beyaz film, Gerard Blain, Je- an-CIaude Brialy ve Bernadette Lafont'u bir araya getiriyor. 121.30l Fransızca, İngi- lizce altyazılı) Kadıköy Reks Deniz Kıyısında Koşan Köpek Yönetmenliğini Karen Gevorkyan'ın üst- lendiği bu Rusya-Almanya ortak yapımın- da Japonya'nın kuzeyinde yer alan Sakalin Adası'nda yaşayan bir kabılenın öyküsü anlatıhyor. Ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un bir yapıtından beyazperdeye uyarlanan filmde Bayarto Dambaev, Aleksandr Sassykov ve Doskhan Kholzhakcynov rol alıyor. "Do- ğa'nın Çağnsı" bölümünün ilginç filmle- rinden biri. Yönetmeni Gevorkyan'a geçen yıl Mosko- va Film Festivali'nde iki ödül getirmişti. (12.00/Rusça, İngilizce altyazılı) Cabeza De Vaca "İkı Kıtanın Buluşması: 5OO.YıJ" bolü- münde yer alan ilginç fılmlerden bin... Yö- netmenliğini Nicolas Echevarria'nın üst- lendiği Meksika-İspanya ortak yapımı, 1500'lü yıllarda Amerika'ya doğru yola çı- kan bir Ispanyol soylusunun maceralannı anlatıyor. (lS.OOjİspanyolca, elektronik Türkçe alt- yazılı) Sessizlik Ingmar Bergman'ın insan dramı karşısın- da Tann'nın sessizliğini sorguladığı fılmi "Sessizlik" yabana bir ülkede kaybolan iki kızkardeş ve bir küçük oğlan çocuğun dra- mını konu alıyor. Ingrid Thulin, Gunnel Lindblom ye Jor- gen Lindström başrollerde. (18.30/İsveççe, ingilizce ve elektronik Tiirkçe altyazılı) Medea Pasolıninın amaçladığı "felsefı bır yansı- mayla bir aşk entrikasının kanşımı"nı geti- riyor bu film beyazperdeye...Pasolini'nin Euripides'in yapıtını yorumladığı bu fılmin tümü Türkiye'de cekilmiş. Maria Callas, Laurent TerziefT ve Massi- mo Girotti başrollerde. (21.30/İtalyanca, İngilizce ve elektronik Türkçe altyazılı) \ HSTI\ AI.DF Y \ R I \ Beyoğlu Emek: "Sarı Evden Anılar", "Çi- çek Adanı" âeyoğluAdas: "Tarikat", "Raşomon","L'- Atalante". "Kanh Taht" Beyoğlu Beyoğlu:"Telin Ucundaki Ya- şam", "Uzlaşma'.'Ateş Üstünde Yürü- mek ".' 'Kurt Kanunu'' Osmanbey Gvnı'Cambazlar", "Loia Montes", "Hanging Rock'ta Piknik", "French Cancan" Kadıköy Reks: "ÇannKattö", "Vadedilmis Cennet", "Altm Saç Örgüsü", "Koruyucu Melek" Belgesel sinema tartışıldı Galeri • Atölye Kültür Servisi- 11. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde fılmleri yer alan yönet- mcnler Barbara Kopple. Paul Cox ve Ab- bas Kiorostami dün Devlet Güzel Sanatlar Galcrisi'nde bir araya geldi. Dünyanın üç bir yanmdan. Avustralya, Amerika ve İran'dan gelen bu üç yönetmen, "Belgese- lın Gücü" başlıklı toplantıda belgesel sıne- mayı ve bu tür sinemanın sorunlannı lartıştı. "Dünya Sinemasının Genç Yıldızlan" bolümünde "Harlan County. USA" ve "Amenkan Rüyası" adh iki fılmi gösteri- len ABD'li yönetmen Barbara Kopple, 15 yıldır belgeselfilmçekiyor.ABD'de çalışan sınıf üzerinefilmleryapan ve özellikle ma- den işçilerinin zor yaşam koşullanna eğilen belgesel filmlere imzasını atan Barbara Kopple, "Harlan County, USA" filminın çekimlerinde büyük zorluklarla karşı- laştığını anlattı: "Doğu Kentucky5'de yer alan Harlan County"deki maden ışçılerı sendika kurabilmek için uzun yıllar müca- dele ıçindeydi. Bu mücadelenin öyküsu 1930'lara dayanıyor. Şirket sendikalaşma- ya karşıydı ve beni bile tehdit ettiler. Bu fil- mi dört yılda bıtirdim. Kimsenin izleyip iz- lemeyeceğini düşünmedim bile. Herkes, "Neden senin gibi küçük bir kız bu tip şey- lerle ilgileniyor" diye sorup duruyordu. Bekleyin ve görün diyordum içimden..." Nevv York Film Festivali'ne katılan "Harlan County, USA", daha sonra ABD'nin ünlü sinema dergjsi Variety'de >er alan film listelerinde de 15. sıraya yük- selince Barbara Kopple bu dört yıllık ça- lışmasının karşıhğını alıyor: "Variety der- gisinde listeye girmesi iyi bir derece sayıla- bilir mi bilmiyomm, ama beni asıl ilgilendi- ren, öyküsünü anlattığım insanlardı. Arük birilerinin önem verdiğini biliyorlardı. Bu filmi çekerken yaşamımdaki en önemli de- neyimi yaşadım. Yaşam ve ölümün ne de- mek olduğunu anladım, idealleri için mü- cadele eden insanlar tanıdım." Festivalde "Avustralya'dan Bir Usta: Paul Cox" bolümünde dört filmini ("Yal- nız Kalpler". "Çiçek Adam", "Alün Saç Örgüsü". "Bir Kadının Öyküsü" İzleme olanağı bulduğumuz Paul Cox da konulu filmler yapmadan önce belgesel filmler çektiğini ancak ilginç "engellemeler" ile karşılaştığını anlattı: "Bazı sosyal konular üzerine küçük belgesel filmler yapıyor- dum. Bir dönem televizyonla da çalıştım. Ancak ne zaman kendifilmimiizlemek için televizyonun karşışına otursam, kendi fil- mim değildebaşkasının filmini izliyorduy- gusuna kapıhyordum. Çünkü benim özel- likle sosyal mesajlar vermek için yaptığım bölümlerin kesilmiş olduğunu görüyor- dum. Sonunda belgesel çekmekten vazgeç- tim. " - Belgesel sinemanın çok önemli olduğuna ınanan Paul Cox, "Ancak izleyiciye ulaş- ma sorunu var bu tür fılmlerin. Televizyon ı\i iır yol. ama bana kalırsa televizyon >ö- Festivaldefilmleriver alan yönermenler Barbara Kopple, Paul Cox ve Abbas Kioros- tami "Belgeselin Gücün nü tarbştdar. (Fotoğraf:İBRAHIM GÜNEL) neticilerinin o pozisyona gelmeden önce bazı testlerden geçmesi gerekiyor, çünkü kimisi gidip elden düşme araba satsa daha iyi olacak" dedi. Sinemayı "çağımızın en güçlü silahı" olarak niteleyen Paul Cox, "Ama bu silahın doğru kullanıldığı kanı- sında dcğilim.Sinema artık özgürbiran- latım aracı olmaktan çıktı. Sinema insan- dan yana değil, tüketimden yana" dedi. "Dünya Festivallerinden" bolümünde "Arkadaşımız Evi Nerede?" ve "Ulusla- rarası Yanşma"da "Yakın Plan" adh fılm- leri göstenlen İranlı yönetmen Abbas Kio- rostami de "belgeseün gücü"ne inananlar- dan. Belgesel fılmin sinemada kendi tarzını oluşturmada yardıma olduğunu söyleyen Kiorostami, 22 yıl önce başladığı sinema yaşantısmda birçok belgesel film çektiğini belirtti. Kiorostami, "Festivalde yer alan "Yakın Plan" fılmim, belgeselden yola çıkan konulu bir filme iyi bir örnek sayıla- bilir. Ancak bu fılmim jran'da hiç başan kazanmadı. Eleştirmenler. fılmimin belge- sel teknikler kullanılarak cekilmiş olduğu- nu sövlediler ve bu yüzden halkın al- datıldığını söyledıler. Başka ülkelerde ıse belgesel ve konulu fılmin "evliliği' olarak nitelendi 'Yakın Plan" ve çok ilgı gördü" dedi. Belgesel film ile konulu fılm arasmdaki 'sının' ya da 'sınırsızhk' konuşunu tartışan yönetmenlerden Paul Cox, "Öyle bir cağ- da yaşıyoruz ki her şeye bir isim koymak gerekiyor. Bu kadındır, şu erkektir, bu bel- geseldir vb. Eğer bir film bizim kendi ger- çekhğimizi biçimlendircbiliyorsa işte bu gerçek bir sinemadır bana kalırsa. Oysa son yıllarda sinema izleyicisi kendi gerçek- liği dışında bir gerçeklik aramaya başladı sinemada. İranlı yönetmen Abbas Kiorostami de bu tür bir sinemadan yana olduğunu belir- terek "Ben bu konuyu tartışmak bile iste- miyorum. Çünkü benim sinemam, gerçek ile kurgunun kaynaştığı bir sinemadır. Ben de fılmlenmde profesyonel oyuncu kullan- mam, çoğu zaman yapay dekorlara yer vermem" dedi. ABD'lı yönetmen Barbara Kopple ise konulu filme gırmeden. salt bir belgesel si- nemadan vana olduğunu belirtti 232 64 26B 23O 21 87 LEOPOLD LEVY ve Ögrencileri Resim Sergisi 21 Mart - 14 Nisan HaşmetAkal Naile Akıncı Agop Arad Avni Arbaş Turgut Alalay Ferruh Başağa Nejal Melih Devrira Tiraje Dikmen Neşet Günal Nuri lyem Fethi Karakaş Hulusi Mercan Remzi Raşa Selim Turaıı Adnaıı Vanııca Mümtaz Yener Mehmet Yiicetürk Nrspetrve. Aytar Cad. Nıl Apt. No- 24« Levenl Te)' 269 80 14 YURDUN Resim Sergisi 31 Mart'a kadar uzatıldi ADTlcSAN Vap«r kkelesiSok. No:3 Ortaköy Teb 259 5t SS ARKEONSANAT GALERLSİ ŞİRİN İSKİT Resim Sergisi 5-28 Mart 1 9 9 2 İskele Cad SalhaneSok No 19 Ortoköy Tel: 259 92 57 HAKKI ANLI ŞEMSİ AREL NURULLAH BERK CEVAT DEREÜ ZEKİ FAİK İZER 27 Mart - 27 Nısan MİNE SANAT OAURİSİ Alhyol Ku»dılı Cad. No:2l Kadıköy Tel.345 64 Â0 URART SANAT GALERHERt AHMET MÜDERRİSOĞLU Resim ve Heykel Sergisi 19 M a r t - 7 Nısan Abdi ipckçl Cad. No: 18 Nl^anUfi 241 21 <3 BEN/İDAM KARMA SERGİ 28 Mart - 30 Nisan MODA CAD 220/226 MODA TEL346 97 14 A L O Ş Heykel Sergisi 01 »tar(*ııw,6/7 JO (EskiŞonTiydlrroıaluBi) SANAT GALERİSİ KARMA RESİM SERGİSİ 26Mart-16 Nisan Kalpçı Sofc. No.119 Teşvikiye Tel: 247 68 42 ÇETİN BİLGİN Resim Sergısi 13 Mart-31 Mart'92 GALERİ • » •PBALDEM Val.konağı Cad Akkavak Sok No 22 3 80200 Nışanuşı İSTANBUL Tel (1! 232 40 81 galeri ı 232 64 26 atölye 230 21 87 MACAR RESİM SANATINDAN BİR KESİT RESİM SERGİSİ SON 5 GÜN SANAT GALERİSİ TEL:524 35 92 galeri atölye 232 64 26 23O 21 87 €ANAT? , EVJT.MHÜYET SANAT. MILLÎYETSANAT?EVEIMİLLİYET SANAT. YEPYENİ?
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle