19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 6 MART1992 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER CHPnin açılması H ANKA (Aokara) - SHP Merkez Vürutme Kunılu, 12 Eylul 1980'de kıapatılan CHP'nin eniden açümasını tartıştı. Genel Sekreter Cevdet Selvi t*aşkanlığından yapılan MYK toplantısında CHP'nin yeniden ajçılması doğrultusunda oluşturulan ve Ercan Karakaş, önay Alpago, Mustafa Gazalcı'dan oluşan komısyonun b^azırladığı rapor göruşuldu. Raporda, SHP Genel Başkanı Erdal Inönu ve 44 arkadaşının 1990 yılında CHP'nin ycıuden açılması ıçın TBMM Başkanlığı'na verdıği yasa teklıfi t»üyük ölçude kabul görurken, söz lconusu teklife, panılenn kapatılması doğrultusundaki konsey karannın jrurürlükten kaldınlması hukmü de eklendi. Son şekli verilen rapor daha sonra tnönü'ye sunuldu. Edmılen r>ilgiye göre raporda, CHP'nin yeniden açılmasıyla ılgılı kurultayın nasıl toplanacağı konusunda Yüksek Seçitn Kurulu yetkili kıünırken, toplanacak kurultayda CHP'nin son delegelennm p>artimn geleceği hakkında her turlu kcarara varabıleceğı görüşü de vrırgulanıyor. Demirel-Bilgiç barıştı • ANKA (Ankara) - Başbakan Süleyman Demırel, aralannda buyük gerginlik bulunan "eskı tüfeklerden" Sadettın Bılgiç'i affetti. Uzun yıllardan b»erı yıldızlan banşmayan Demirel ile Bilgiç arasındakı gerginlik son kongrede ıyıce su yüzüne çıkmıştı. Tfcsfiye edilen ekipte yer alan Bilgiç, Oemirel'e sert eleştıriler yöneltmeye başlanuştı. Kongreden sonra Genel tdare Kurulu'na da seçılemeyen Bilgiç, seçımlerde oğlunu Anavatan Partisı'nden aday göstererek eski lıderi ile köpruleri atmıştı. Başbakan Süleyman Demirel, Elazığ Mılletvekili Ahmet Küçükel'ın ağabeyi AP eskı ü başkanı Tahır Kuçukel'in cenaze törenine katılmak üzere Elazjğ'a gdderken Bilgıç 1 ! de davet ettı. Demirel, davetıne uyan Bilgiç'le Elazığ'a gıderken yol boyunca sohbet ettı. Aylık basın toplantısı • AA (Ankara) - Başbakan Süleyman Dçmirel'in, aylık basm toplantılanndan üçüncüsüml 28 mart cumartesı gunu yenı Başbakanlık bınasında yapacağı bıldinldı Başbakan Demirel, hükümetın bugüne kadarkı ıcraatını anlatacağı basm toplantısında Doğu ve Güneydoğu'dakı olaylara, ıç ve dış polıtıkada meydana gelen gehşmelere de değinecek ve sorulan cevaplandıracak. YeniF-16antlaşması • AA (Ankara) - Sav unma Sanay ıı Musteşan Vahıt Erdem, ABD Savunma Bınna Bakan Yardımcısı Donald J.Atwoodılegoruştu Vahıt Erdem ile Donald Atvvood'un Savunma Sanayu Musteşarhğı'nda yaptıklan goruşmede, TSK'nın modernızasyonu ile ılgılı olarak, ABD fırmdlan ile gerçekleşunlen ortak urelım projelen uzennde duruldu Goruşme sırasında uygulaması başlayan projelenn yanı sıra, ABD fırmalannın tedank bedelı yaklaşık 8 mılyar dolan bulan projeler ıçınde yaptıklan teklıfler uzennde î durulurken, F-16 savaş uçağı ıkıncı • plaket programı, çok namlulu topçu roketıgıbı projeler deeleahndı Bu arada, Türkıye ile ABD arasında yann >eru bır F-16 anlaşmasının ım^alanacağı öğrenıldı TRTde güvenlik • • AA (Ankara) - TRT'nın, Ankara'nın ceşıtlı yerlerınde bulunan binalannda, terör ve sabotaj olaylarına karşı 24 saatlık güvenlik uygulamasına geçildi. TKT Sosyal Işler ve Iç Hkmetler Dairesı Başkanlığı tarafından ilgili birimlere göndenlen genelgede, personelin, güvenlik önlemleri konusunda görevli olanlara yardımcı olması istenıldi. 19 mart tarihli genelgede, TRT kurumunun stratejık bakımdan önem taşıyan Kavakbdere'deki büıası ile sefaretler studyosunun terör ve sabotaj olaylarına karşı etkin bir şekilde korunması gerektiğı vurgulandı. YP'den suç duyurusu • AA (İstanbul) - Yeşıller Partısı üyelen, Cankunaran bolgesındekı surlar uzenne Emınönu Beledıyesı'nce yaptınlan sosyal tesısler hakkında, tanhı eserlenn tahnp edıldığı gerekçesıyle Cumhunyet SavcılığTna suç duyurusunda bulundular Aralannda arkeolog Dr Ihsan Tünay, Yeşıller Partısı Merkez • Yonetım Kurulu uyelen Suat Pınar, Bernn Nığdelı ve Kadıköy İlçe Başkanı Melek Gürevın'ın de bulunduğu Yeşıller Partısı üyelen, Emınonu Beledıyesı Sosyal Tesıslen onunde bır basm toplantısı duzenledıler Surlann bır bölumunun üraşlandığını, uzerlenne betondan çıkmalar yapıldığını belirten YP üyelen, "2863 sayıli yasaya aykın olan bu uygulama, eskı eser tahnbaüdır" dedıler ÜyeleT, bu gmşımın engellenmemesı halınde yakın bırgelecekte tum surlann aynı akıbete uğrayacağından endışe duyduklannı dıle getırerek bu nedenle Cumhunyet SavcıhğTna başvurduklannı soyledıler. Ibrizmcüerde endişe • AA (Istanbol) - Son günlerde, özellikle Guneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki terör olaylannda görülen artışın, bazı çevrelerce Türk turizmıni olumsuz etkikyeceğırun öne surülmesine karşın bugüne kadar yurtdışı rezervasyonlarda iptal olmadığı büdirildi. Körfez knzınden sonra 1992'nuı Türk turizmi açısından çok verimli bır yıl olarak geçeceğı tahmın edilirken terör olaylan, yabancı turistlerin Turkıye'ye gelmelerinden vazgeçecekleri endışesıne yol açtı. B utçenın ıkı aydır suren, Meclıs macerası dun sona erdı Bundan sonra butçenın uygulanma macerası başlıyor Devletm ve halkın bır yıllık yazgısını belırleyecek olan butçenın alın yazısını ıse vergı gelırlerı çızecek Bolucu terorun yokedılmesı de vergı gelırlerıne bağlıdır, yeşıl kartın başa- nsı da Butçe ile vergı arasındakı bu sıkı bağ nedenıyle olmalı, Malıye Bakanlığı, ıçınde bulunduğumuz haftayı "Vergı Haftası" ılan ettı Vergı Haftası nda, vergı vermenın erdemlerı anlatılacak Vergı konusunda ıcat edilen vergı atasozlerı' dıle getırılecek, "ırade- sıyle kendısını vergılendıren halkın mılletlık sıfatını kazanabılece- gı terennum edılecek Acaba Amerıkalılar, Almanlar ya da israillıler vergi ödemeye sarkılar soyleyerek mı gıdıyorlar9 Acaba, Turklerden başka ulus var mı, vergı vermeye dışçıye gı- der gıbı gıden"? BAŞKENTTEN AHMET TAN DıîtAA |j||lvv Vergı hukuku uzmanları ulusların vergı karşısındakı tutumlarının pek farklılık gostermedığmı belırtıyorlar Farklı olan devletm vergı konusundakı orgutlenışı Vergı bır "zor alım" olduğuna gore devle- tm bu zor alımı gerçekleştırecek bıçımde orgutlenmesı gerekır Yoksa devlet ne verırsen elınle , o gelır senınle" turunden "ama hafız tutumlarına suruklenır ya da vergı afları ılan etmek zorunda kalabılır Vergı orgutlenmesı, oncelıkle bır denetım sıstemı oluşturmak ve bunu yurutmek sorunu Turkıye bugüne dek Batı standartlarında bır denetım sıstemı kurabılmış değıl Bu nedenle de beyanname veren yukumlulennden gonullerınden koptuğu kadar vergı alabılı- yor ' Vergı ınceleme oranı' OECD ulkelerınde yüzde 15 dolayında ıken bu oran Turkıye de yuzde 1 'ı zor buluyor Orneğın 700 bın ver- gı yukumlusunun bulunduğu Istanbul'da vergı ıncelemesı yapan kontrol memuru sayısı yalnızca 300 Bu memurların tumu bır yılın her gunu ınceleme yapsa yukumlu- lerden ancak 3500 u denetlenebılıyor 700 bın yukumlunun tumu- nun ıncelenmesı ıcın ıse yuzyıllar gerekmekte' Butçenın kâğıt uzennde 32 trılyon lıra olan açığını kapatmak za- ten olanaksız Açığı bu duzeyde tutabılmek bıle çok cıddı vergı denetımıne ve tahsılat artışı sağlamaya bağlı Bakan Sezgin kürsüden 'Burası ahır değil' deyince, oturuma ara verildi. Bütçe 142'ye karşı 260 oyla kabul edüdi. MecBs,bütçeyideğilterörütartıştıCl'MHL'RiYtı (AnKaraj- tyyz malı yıiı butçe tasansı, TBMM Genel Kurulu'ndaki sert tartışmalardan sonra 142 ret oyuna karşılık 260 o\la kabul edıldı. 402 milletvekılının hazır bulunduğu oyîamada, AN AP ve RP mılletvekıllen "ret" oyu venrlerken, MÇP milletvekıl- lerı "'kabul" oyu kullandılar. SHP'den aynlacak olan HEP kökenli 12 mılletvekılı oylamaya katılmadı. ANAP Genel Başkanı Yılmaz ile D\ P'hlcnn ve İçışlen Bakanı Sezgm ile ANAP'lılannkavgasınadonuşenTBMM Gcncl K urulu'nda. "sataşmaya cevap ver- mek" uzcre kursuye gelen İçışlen Bakanı Ismci Sczgın'ın. "Burası Meclıs, ahır de- gıl" sozlerı tansıyonu ıyıce yukselttı Otu- rumu yonetenTBMM Başkanı Husamet- tın Cındoruk un. "ahır" sozcuğünu du- /dımesı Nolundakı uyanlanna karşılık Sczgın. " Neyı tavzıh edeceğım anlamıyo- rum" dcyınce. Cındoruk oturuma ara ver- dığını bıldırdı Cındoruk, oturuma yenı- dcn başlandığında da, RP sözcusu Oğuz- Erdal İnönü: Özal tarafsızhk ilkesineuysun CL MHLRh ET (\nkara) - SHP Genel Başkanı vc Başbakan Yardımcısı Erdal İnonu. butçe ile ılgılı eleştınlen yarutlar- ken Cumhurbaşkanı Özal'ın anayasada- kı laratsızhk ılkesıne uymasmı ıstedı. İnonu. Nevruzkutlamalan nedenıyle Gü- nc>doğu"dd çıkan olaylann sorumlusu- nun PKK olduğunu ıfade ederek, Guney- doğu'ddkı vatandaşlan devlete guvenme- ye ve sılahlannı bırdkmaya çağırdı İnonu. butçe ile ılgilı eleştinlen Jıükü- mcl adına vanıtlarken. Cumhurbaşkanı Ozal'ın "Bu hukumet uzun surelı olmaz" bıçımındekı değerlendırmelennı haürlata- rak. "Kodlısyon tam bır ahenkle çalış- maktddır" dedı İnonu'nun bu sozlenne A\AP"hldr gulunce Yılmaz, "Kıskançlı- ğa hıç gerek yok Ana muhalefet de yalnız değıl Sız de Sayın Özal ile ahenk ıçındesı- nız" dedı İnonu, RP Genel Başkanı Erbakanın eleşünlenne karşılık da, "Erbakan yazık kı, bızı eleşürmekten çok yonetmek ıste- >en bır tavir ıçınde Yalnız bır eksığı var, ulkeyı kımın yöneteceğıne Erbakan değıl, halk karar venyor" dıye konuştu İnonu. teroru destekleyen ulkelenn uluslararası platformlarda uyanlması ve tecnt edılmesı ıçın gerekenın yapılacağını belırterek, ANAP'lılara, "Teror dort ayda mı geldı 9 Şırnak'ta. Cızre'de o havan top- lan, makınelı sılahlar bızım ıktıdanmızda mı gırdı 9 " dıye sordu Hukumetın Nev- ruz'un rahatlıkla kutlanacağı temınaünı verdığını, bu konuda valılenn uyanldığını anlatan inonu. "Boyle yapmamalı mıy- dık 9 Daha baştan baskı koyarak, korku mu salmabydık0 O zaman çıkan olaylar- dan da bız sorumlu olurduk" dedı İnonu, konuşmasını şoyle tamamladı "Çıkan olaylann sorumlusu PKK'dır Bu örgut.*Nevruz'u devlete karşı sılahh guç kullanma amaayla kullandı Devletın gucunun, bu gınşımlenn uzennde olduğu- nu gosterdık, gostermeye de devam edece- ğız Bırçok masum vatandaşımız bu tah- nklenn ıçınde bılmeden belkı baskıyla ha>atlannıkaybetmıştır Onlara başsağlı- ğı dılıyonım Ama PKK'nm nıyetmın ne olduğu da açıkça orta>a çıkmıştır " Erbakan: Başbakan istifaetsinCLMHLTlhTT (Ankara) - RP Genel B.ı^kanı Necmetün Erbakan. hukumetın te- roru onle\ecek onlem almadığiru savıınarak. "mıllı koalıs>on kurubnasını" onerdı Erba- kan hukumetın sorunlann üsteanden gete- cck haarlıklan olmadığını one surdu ve "Sa- vın Demirel. çekıhn Hazırbğinızı yapın, ondan sonra gebn" dedı Erbakan, hukumet programını "cek-cak lıslesı" dıve nıtelendırdığı bütçe konuşmasın- da şu noktalan viirguladı "Ekonomı Enflasyon yuzde 80'lere vardı Ekonomıyı sız yonetmıyorsunuz. Holdıngler \onetı>or Gehşmeler gostenyor kı. sız bu ışı \ urutemıyorbunuz Ekonomının kontrolü İızde değıl Bu hukumet sadece borç, vergı ve zam uretıvor Gunevdoğu olavlan Bu teroryıllardan be- n \ urumuş \e bu hale gelmışür Sayın Demi- rel olağanustu halın uzatılması sırasındakı konuşmasında bolgedekı durumu anlatü Bır Bd^bakan'ın ağandan bu sozler so>lenemez. SoNİenırbeısüfaetmesı gerekır Bakın. gecen gıın de." Ya devlet oradan çıkacak ya da kala- cak Bız kalacağız" dıyor Bu sozler de Başba- kan'ın ağandan çıkmamalıydı Bu olaylann alündakı dort gerçek. dış guc- lenn akayonu, pobük hatalar, tatbıkattakı hatalar, yoneücılenn teldıften uygulamak ye- nne laf ureunesıdır han Asılıurk'c soz vereceğını belırttı Sc?gın. Jbo>lecc "kursuden mdınlmış ılk bakan" olarak >enne geçtı TBMM Genel Kurulu, gerek RP Genel Başkanı Necmeıtın Erbakan'ın. gerekse D^ P sozculerının konuşmalan sırasmda. oldukça sakm bır havadaydı Genel Ku- ıul'un havası. ANAP Genel Başkanı Me- sut \ ılınaz'ın kursu>e gelmesı>le bırhkte gcrgınlc^tı Genellıkle Başbakan Sule>- ınan Demırel'e bakarak veçok sert bır us- lupla konuşan Mesut Yılmaz. son 15 gun n,ınde mc>dana geien ola>lann "hukume- lın ledbırMZİık. hazırlıksızlık \e k l k alamcllen" olduğunu soyledı Nevruz ola\ lanııı. "çok partılı donemden bu yana ılk cıddı ıs\an" dıye nıteleyen Yılmaz, bğcr hukumet sıralannda bız, muhalefet Mialannda sız otursaydınız, gok kubbeyı hı/ım başımıza >ıkardınız" dedı Başba- kan Demırerın bu sozler uzenne, oturdu- ğu Mra\a \umruk \urarak ıtırazda bulun- duğu goruldu Yılmaz da Cındoruk'a dönerek, "Lütfen Sayın Başbakan'a mü- dahalc eder mısınız0 " dedı Cındoruk ıse. bu so/lcrc. "Bırakın konuşsun efendım Kcndılcrı "Konuşan Turkıye' dıye dıye geldıler şanıtını \erdı Genel Başkanı Mesut Yılmaz, D\ P'lıler tarafından sık sık kesılen sozle- ıını terorundı^desteğıkonusuylasurdur- du Başbakan Demırel'ın. enflasyon soru- ıııında olduğu gıbı terorde de "kafasında «.aresı \armış gıbı bır ımaj vererek ıktıdara geldığını so\lc>en Yılmaz şoyle konuştu "Savın Başbakan'ın Amenka'y yeni- den kcşle çıkmış gıbı bır halı var Sız çare lalan değılsınız sayın Başbakan Sız bıça- resınız Mesut Yılmdz"ın bu sozlen. Meclıs'ı bır anda karıştırdı DYP'lıler bağırdrak kur- su>e doğru yururken, bakanlar Cavıt Çağlar. Necmettın Cevhen ve İsmet Sez- gın ın. "sozunu gen al" dıye proteslolara kaııldığı gozlendı Bu arada Cındoruk, "Turkıve Cumhun>etı Başbakanı bıçare olamaz Bu kelıme>ı tavzıhınızı beklıyo- rum" dı>e Yılmaz'ı uyardı Yılmaz'ın "Bı- çare demek. çaresız demektır Sayın Baş- bakan. teror konusunda bu kursude bızdon vardım ıstemıştır Çdresı olsaydı bızden >ardım ıster mıydı'" sozlen uzen- ne. Cındoruk uyansını yıneledı "Turkıye Cumhunyetı Başbakanı teror konusunda çaresız olabılır mı9 Tuzuğü- muzde 'temız dıl' denır Lutfen buna uy- ANAP lideri Yümaz 'Başbakan aciz' sozleri ile tçişleri Bakanı Sezgin'in 'Burası ahır degil, Meclis' comlesi TBMM'yi kanstırdı. Bütçedennotlar Meclis'teerkenbayramtatüiGLNSELİ ÖN\L (Ankara) - Bır butçe maralonu daha tamamlandı ANAP Ge- nel Başkanı Mesut Yılmaz'ın sert uslubu nedenıvlc kavgavla noktalanan butçe go- ru-jmelennın ardından. TBMM Nevruz olavlanvla başlavan aereınlıeın surmcsıne ragmen yanndan ıtıbaren 14 nısana kadar tatile giriyor. Yaklaşık ıkı aydan berı su- ren ramazan ayına da denk gelen butçe maratonundan yorgun çıkan mılletvekıl- len, bayram taûlıni bir hafta erken baş- lattüar. TBMM de 30 ocaktan bu yana suren butçe goruşmelen, SHP Grubu adına ko- nuşan sozculenn kırdıklan potlarla neşelı bıçımde başlarken. Yılmaz'ın konuşması nedcnıvle kavgayla kapandı Butçenın tümu uzennde dun vapılan son goruşmelcrde hukumet adına Başba- kan "Yardımcısı, SHP Genel Başkanı Er- dal İnonu'nun konuşacak olmasına kar- şın. salondakı en fazla boşluk SHP sırala- rındavdı TBMM Başkan\ekılı Fehmı Işıklar'ın dışındakı HEP kokenlı mılletve- kılennın oğlene kadar ortada gorunme- mclerı vc dığerlennın de kulıste sohbet etınevı veğlemelen nedenıvle. ılk konuş- malan japan SHP grubu sozculen. Cum- hurbaşkanı Turgut Özal'ı eleştırdıkçe DV P sıralanndan. kırdıklan potlarla da ANAP'hlardan alkış aldılar SHP lı ılk konuşmacı Çorum Mılletve- kılı Ccnıal Şahın ANAP donemındekı volsuHuklara asken yonetım sırasındakı b.ınkcı olavını ornek vennce. ANAP'lılar gulcrek kendısını dlkışladılar Şahın. "12 Fvlul olmasavdı. bankerlık olayı da, AN AP da. havalı ıhracat da olmazdı" dı- ve potunu duzeltmeve çalışırken bır alkış daha koptu Ancak bu alkış Şahın'e değıl, o sırada salona gıren Başbakan Süleyman Dcmııcl ı tam kadro ayağa kalkarak al- kı^lavan DV P lılerden gelıyordu ANAP'ın ılk sozcusu Husnu Doğan, bır gazete>e vergı kaçırdığını açıklayan Dev- let Bakanı Cav ıt Çağlar'ın kredı bankala- nndan sorumlu yapılmasını eleştınnce, sınırlenen DYP Bursa Mılletvekılı Kadn Guçlu'yu, arkadaşlan zorlukla yatıştırdı- lar, ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- maz'ın Demırel'e "Bıçare" demesı uzenne ıse Doğan'ın gerdığı sınırler boşaldı De- mirel, bır anda kursuye doğru fırlayan mıllenekıllennı, uzanıp kollanndan tuta- rak engelleyebıldı SHP'h TBMM Idare Amın Salıh Sumer ile DYP'nın grup baş- kanvekıllen, bırbınnın uzenne doğru yu- ruyen ANAP ve DYP mılletvekıllennın arasına gırerek kavga çıkmasını onlemeye çalıştılar Yılmaz'ın elı>le Demırel'ı göstererek yaptığı eleştınlen ıse en çok Tanm ve Ko- yışlen Bakanı Necmettın Cevhen'nın sını- nnı bozdu Yılmaz. teror konusunda "Muhalefette olsalardı. Sayın Demırel 'gok kubbevı ba- şınıza ındınnm' derdı" deyince, Demırel de dayanamayap ayağa fırladı "Gucunuz varsa ındınn " Sezgın'ın Meclıse "ahır" benzetmesı yapması üzenne gelışen tartışmalar ve Sezgın'ın sozûnu gen almaması nedenıyle mıkrofonu kapatan TBMM Başkanı Hu- samettın Cındoruk ıse dun DYP'nın en çok tepkı gosterdığı kışılerden bınsıydı DYP sıralanndan Cındonık'a laf atma- lar, ANAP'a tepkı gostermelen uzerıne Cındoruk'un, "Konuşan Turkıye dıve ık- tıdara gelenlenn muhalefetı dmlemesı la- zım" demesıyle başladı Cındoruk, Yıl- maz. Demırel'e "bıçare" dedığmde kursu- ye yurüyen DYP'lılere, '"Efelenmeye luzum vok, oturun yennıze" dedığınde DYP Bursa Mılletvekılı İbrahım Gurdal hemen karşılık verdı "Efe sensm " Cındoruk. Sezgin konuşurken mıkrofo- nu kapattığında da Devlet Bakanı Ömer Barutçu'dan tepkı gordu "Sen ANAP'ın başkanı mısın9 " Oturumun havası, Cındoruk'un verdıği bır saatlık aradan sonra hukumet adına kursuye gelen Başbakan Yardımcısı Erdal İnonu konuşurken sakınleştı gun bıçımde sozlennızı tavzıh edınız " ANAP Genel Başkanı da bu uyandan sonra şoyle dedı "Asla ve asla Turkıye Cumhunyetı Baş- bakanlık makamını ışgal eden bırzatı tah- kır amacıyla so>lemedım Kafasında bır çare yoktur Bu maksatla soyledım " TBMM Başkanı Cındoruk ile ANAP Genel Başkanı Yılmaz arasındakı bu "dı- >alog" boyunca. DYP'lı bazı mılletvekıl- len kursu önünde bağırarak protestolannı surdurduler Ötekı DYP'lıler de sıra ka- paklanna vurarak Yılmaz'ı protesto etü- ler Bu arada, Cındoruk. konuşmasını daha çok Başbakan Demırel'e bakarak surdü- ren Yılmaz'ı "Meclıs'e hıtap etmesı" ko- nusunda da uyardı Cındoruk, bır ara dıl surçmesı>le Yılmaz'a "Sayın Başbakan" dı>e hıtap ederken, guluşmeler üzenne sozlennı duzelttı DYP mılletvekıllennın lat atmalan karşısında Yılmaz'ın "Sayın Başkan. ben burada konuşma mı yapa- >ım, sızın gorevınızı m\ r ' sozlen uzenne Cındoruk. "Efendım, sız vanlış bır soz soyleyerek Meclıs'ı kanştırdınız Buyurun konuşun" dıye vanıt verdı Yılmaz'dan"ilginç"önepi ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, konuşmasında, terorun çaresı olarak Gu- neydoğu'da "demokrasıden vazgeçmek" gerektığını ıma etü Yılmaz. içışlen Baka- nı Sezgın'ın "devletm olmadığı yerde de- mokrası de olmaz" sozunu hatırlatarak "Hukumet artık ışın vahametinı anlamış gorunuyor Ceberrut. baskıa devlet kor- kusuyla terore ızın venlemez" dedı Yıl- maz. "terore bulaşmamış ınsanlan zıncır- lennden kurtarmak ıçın gerekırse Anaya- sa ve vasalardakı engellen kaldırmak gerektığını" soyledı Mesut Yılmaz'ın kursuden ınmesınden sonra, içışlen Bakanı Ismet Sezgin. "sa- taşma olduğu" gerekçesıyle soz ıstedı Sez- gm. "bahar operasyonu" konusunda soy- lemedığı sozlenn Yılmaz tarafından "ken- dısıne ızafe edıldığını" belırterek "hasbel- kader başbakan olunur. ama hasbelkader devlet adamı olunmaz" dedı ANAP'lılar Sezgm'ın bu sozlennı sıra kapaklanna vurup bağırarak protesto et- tıler Bu sırada ANAP'lı Cavıt Kavak ile Bahn Kıbar, oturduklan verden fırlaya- rak "terbıvesız" dıye lat attılar Bu sozlere de DYP'lıler tepkı' gosterdı Başkan Cın- doruk. Meclıs'ı yatıştırmava' çalışırken, Ismet Sezgin. "Burası Meclıs Ahır değıl" dedı Sezgın'ın bu sozlen. Meclıs'ı bır an- da kanstırdı Bazı ANAP'lılar kursuye yuruduler Bu arada. bazı AN APve DYP mılletvekıllen de bırbırlennı ıtekleyerek. karşılıklı bağırdılar Meclıs Başkanı Cındoruk. Sezgm'den. Sayın Bakan Meclıs'e ahır dıyemezsınız Ahır kelımesını tavzıh eder mısınız" dıye duzeltme ıstedı Ancak Sezgin, sozunu ge- n almaymca. "Sayın Bakan. uğruna bır- lıkte mucadele ettığımız Meclıs'e ahır dı- vemezsınız" dıve sert bıçımde çıkıştı Sezgm. bunun uzenne, "Neyı ta\ah ede- ceğım, anlamrvorum" deyınce. TBMM Başkanı Cındoruk, "oturuma saat 19 00'a kadar ara verdığını, oturum yeniden baş- laymca RP Grup Başkanvekıh Oğuzhan Asılturk'e söz vereceğmı" bıldırdı ANAP'lılar bunun uzenne Cındoruk'u alkışlavarak Genel Kurul salonundan çı- karken, bazı DYP mılletvekıllen tepkı gosterdı Daha once "kumar borcu tartış- masf yuzünden Cındoruk la mahkeme- hk olma aşamasına gelen Devlet Bakanı Ömer Barutçu"nun da. ayağa kalkarak "Sen ANAP'ın başkanı mısın" dıye laf at- tığı göruldu Başbakan Demırel. Cındoruk'un otu- ruma ara vermesı uzenne Meclıs'ten ayn- lırken, gazetecılenn sorusu uzenne "Mec- lıs bu Meclıslerde bırçok şeyler olur Sonra vatışır Hıç telaş etmeyın" dedı Demırel, "Sa>ın Yılmaz'ın uslubu sızı sımrlendırdı gahba" dıyen bır gazetecıye de "Yok canım Nereden sınırlendırecek9 Bana gok kubbeyı ındınnm derdı' dıyor Ben de kendısıne 'gucun varsa ındır" de- dım Orada bekhyonım kı. gok kubbeyı uzenme ındırsın' Ben o> le sınırlenmem ca- nım Bu kadar vıldır Meclıs'ın ıçındeyım" karşılığını verdı İçışlen Bakanı Sezgin de, Meclıs'ten ay- nlırken, "Gayet normaldır Adam gerçek- ten. hasbelkader başbakan olabılıyor da, devlet adamı olamıyor Bır saat konuştu, dınledınız Onu ıfade ettım" dedı Çevre Bakanı Doğancan Akyurek de, "Bıçare lafı mı yoksa hasbelkader mı daha ağır 9 Bence "bıçare' dıyen. hasbelkadere katlanır" dedı Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ıse, İsmet Sezgın'ın sozlennı nasıl değerlendır- dığını soran gazetecılere "Çok guzel bır cevapdoğrusu" dıye yanıt verdı ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz da, Sezgın'ın. TBMM kursüsunde mıkro- fonddn sesı kesılen ılk bakan olarak tanhe geçeceğmı soyledı Gazetecılenn, "Sez- gin'ın ıstifasını ısteyecek mısmız" sorusu uzenne de Yılmaz şöyle dedı "Ben kendısıyle muhatap değılım İstıfa edıp etmemek, kendı karandır Ama Mec- lıs tanhınde mıkrofondan sesı kesılen ılk bakan kendılendır Boylece tanhe geçe- cektır " Yılmaz Cındoruk ıçm de "otontesı eksık ama tarafsızhğı tamam ' dcğerlen- dırmeM vaptı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle