12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAVFA CUMHURİYET 26 MART1992 PERŞEMBE 16 SPOR A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg karşısında 16 maç sonra galibiyetle tanıştı. Maçın gollerini Unal ve Hami (2) attı Piontekie nihayetkazandıkLüksemburg:2 Türkiye:3 STAD: Uiksenıhurç KAKEMLER: SchelmgeiS), Lippens(6), ICJH de Boroeck < 6 j l£'KSEMBLRG:fV//7 Ri/uijck(6), Gir- «V 7)ıGaiKcr-5!. Petrv(5). Wolj(6), Bos- sı'>K BirsemlSj, Weis(5). Holt:(4), Grotf/5/. Lcmgers<7), Theis(6)( Mara- aiti-5) TİJRKİYE: Etışin/Sl, Bülent'5), Gök- İMiı'6). Ogi'mt5)(Ali-5). Rcafö). LnaJı7). Oğu:l5>{Recep-5) MebmeK5), Ttgcıv(f>), Hcmri<5)(Orluın-5), Hakanfö) GÖLLER: Dk.9 Vnal. Dk.15,66 Hami, Dk. 2i Girres. Dk.45 Wolf CL V1HLRİV ET(LüksetnbMB)-Mini takım 16. maçında Lüksemburg karşısında niya- hct "'şeytanın bacağını kırdı" ve maçı 3-2 k;_zanarak gulıbıyet sevinçini yaşadı. Türki- vc mılli takımı maça hızlı başladı. Ilk daki- kafcırdan itıbaren orta saha üstiinlüğünü ele alan Türkiye alaklarla rakibinı bunaltlı. Özellikle ona alandan Rıza ve Ünal ıle çı- kan Milli takım ilerde ilk kez milli olan Hakan ilc gol aradı. Daha ilk kez milli olma- sına rağmcn Hakan rahat oyunu ilegözdol- durkcn "Kırk yıllık" futbolcu gibi hiç heye- canlanmadan tekruk kapasitesıni sonuna kudar kullandı. Daha ilk dakıkada Rıza'nın onasına vuran Ogün ılk ciddi tehlikeyi ya- raıtı rakip kalede. 9 dakikada Türkiye'nin golü geldi. Tugay'ın içeri pasında Hami top- fa birliktc cczaalanına gırdi, penaltı noktası ÜArrinc çıkardığı topa Cnai güzel vurdu 0-1. Golden sonra ataklannı daha da sıklaştıran Türkive kanatlardan Rıza ve Ünal ile rakip kalede tehlike yarattı. 15. dakıkada Ünal'm ortaladığı topu Hakan içeri doldurdu, arka direğin dibinde dokunan Hami skoru 0-2 yapü. Bu ikind golden sonra mılli takım oyuncu- lan sanki maçın sonuçu belli olmuşcasına O}unu yavaşlatarak orta alanda pas yapma- ya başladı. Mılli takımın oyunu \avaşlatma- sını fırsat bilcn Lüksemburg üzerimize gel- meye başladı. Kanatlardan gelen Lüksem- burg yerden paslarla milli takjrrumız karşı- sında gol aradı. 24. dakikada defansında hatasıyla Lüksemburg ilk golünü buldu. Langers'in kendi cabalan ile sürdüğü topta arka direğe ortasına defans bakınca Girres vurdu 1-2. Bu gol ıle biraz umutlanan Lük- semburg. millj takımın üstüne gclmeye baş- ladı. Bır berabcrlik golü için çalışan Lük- semburg milli takımı dafansımıa şıkışürma- ya başladı. Bu gol ile kendine gelir gibi olan milli takımımız ise biraz toparlanır gibi oidu.Ancak Lüksemburg maçın bitmesine bir dakika kala bu kez Wolf un kafası ile skoru eşitledi. Soldan gelen ortada Engin to- pa çrkmakta tereddüt edince Wolf yukseldi ve kafayı vurdu 2-2. İlk yan bu skoria sona erdi. İlk yanyı 2-2 berabere kapatan Lüksem- burg ikinci yanya bu moralle daha hızb baş- ladı. Milli takımımız ise Oğu/un yerine Recep'i alarak oyuna hız katmayı amaçladı. Ancak ilk dakikalarda Lüksemburg tek A Milli Futbol Takımımız, Lüksemburg karşısında farklı kazanacağı maçta 3-2'lik sonuçla yetindi. (Fotoğraf: AA) profesyonel futbolcusu Langers ile organize olarak sol taraftar Wolf ik gol aradı. Lük- semburg'un hızh oyuncusu Wolf fuleleri ile defansımıza zor anlar yaşattı. Kalemiz en büyük tehlikeyi 60. dakıkada yaşadı. Meh- met'in halalı pasını yakalayan Weis cezaala- nına girdi ancak çapraza fazla girdiği için vurduğu şutu Engin bloke etmekte fazla zorlanmadı. Milli takımız ise 65. dakikada ayağına kadar gelen golü kaleye atmayı ba- şararnadı. Ünal'm ceza atışırida Hami ve Gökhan kalenin bir metre önünde birbirle- rinin topuna müdahele ederek yüzde yüzlük bir gol pozisyonunu harcadı. Ancak bun- dan bir dakika sonra orta alandan kaptığı topla Hami tek başına cezaalanı girdi, girer girmez vurduğu top kalcci Van Rijvvijck'i üçüncü kez mağlüp etti. Türkiye'nin üçüncü golünden sonra Lük- semburg ileri uça Marocutti'yı alarak hücu- munu güçlendirdi. Bir beraberlik golü için çalışan Lüksemburg sık sık üzerimize gel- mesine rağmen defansın başan ile önlediğj toplar sonuçu gole ulaşamadı. Hakemin bi- tiş düdüğü ile birlikte 16 maç sonrası galibi- yeti yaşayan milli takım mutluğunu Pion- tek'in kucaklaşarak gosterdi. Öte yandan Romanya'da Romanya ile oy- nayan A genç milli takımımız rakıbini 3-1 yendi. Piontek sevindi (A) Milli Futbol Takımı, özel maçıa Lüksemburg'u deplasmanda 3-2 yenerek 18 maç sonra ilk galibiyetini alırken. maç- tan sonra'en çok sevinen kişi. milli takım- daki 16. maçında ilk kez galibiyetle tanı- şan Teknik Direktör Sepp Piontek oldu. Alman hoca, maçtan sonra soyunma odasında yaptığı açıklamada, uzun bir sü- redir herkesin beklediği özlenen galibiyeti sonunda aldıklannı ve şeytanın bacağını kırdıklannı belirterek "Bugunden itibaren güzel günler başladı" dedi. Piontek şunlan söyledi: "Bugüne dek yapüğımız tüm maçlar- dan sonra ağır eleştirilere uğradım. Sanı- yorum. bu galibiyet eleştirilerin azalması- na neden olacaktır. Milli takım. özellikle ilk yanda orta alan ve hücumda nefıs bir oyun ortaya koydu. Ne var ki 2-0'dan sonra çok belir- gin savunma hatalan yaparak oyunu sı- kıntıya soktuk. Ancak çocuklar kazanma azimlerini hiçbir zaman bırakmayarak maçtan galip aynlmayı başardılar. " Milli takım için artık güzel günlerin baş- ladığını ve bunun gerisinin de geleceğini söyleyen Piontek şöyle konuştu: "Bundan sonraki maçlarda daha da iyi olacak. Önümüzde yapacağımız Dani- marka ve Almanya karşılaşmalan var. Bu maçlardan da iyi bir futbol ve sonuçla ay- nlıp Dünya Ktipası elemelerine hazır du- ruma gelmek istiyoruz." Özel maçlar 1994 DünVa Kupdsı elemelerine hazırla- ııan ülkelerin milli takımlan, aralannda lıazırlık maçlanna devam ediyorlar. Dün gece ovnanan maçlarda Çekoslovakya. Ingiltcrc ile 2-2 berabere kalırken, Galler, İsCıçre'vı 2-1 yendi. Dünya şampiyonu Almanya ile İıalya arasmdaki maçta ise gök mavililer. şampiyonu 1-0 yendi. ELEŞTÎRİ METİN TEZCAN Yavan futbol Milli takım nıhavet galibi- vctlc tanıştı. Aslında bu karşılaşmayı kazanmasına karşın. bun- dan önceki maçlara göre mılli takımın daha iyi oynadığını söylemek güç. Bu bi- raz da bugüne kadar yaşanan şanssızlıkla- rın tclafibi anlamına gelen bir galibiyetti. Aslında bu tür karşılaşmalarda iyi futbol ovnamak hcr zaman olası olmuyor. Ra- kip. futbol kapasitesi olarak düşük oldu- ğunda sizin de temponuz ona uyuyor ve orlaya yavan bir futbol çıkıyor. Örneğin İngiltcre karşısında oynayan milli takım ıle dün Lüksemburg karşısında izlediğim mılli takım arasında dağlar kadar fark vardı. Bunun sebebini ise ben iyi takıma karşı iyi. kötü takıma karşı kötû futbol olarak yorumluyorum. Bura'da milli takımın çok kötü oynadı- ğını sövlemekniyetindedeğilim.Türk mil- li takımı için. futboldan da önce kazan- mak yani galip gelmek önemliydi. Amaç bu olduğuna göre milli takım görevini vapmışıır. Ancak bazı konularadadeğın- mcktc yarar var. Lüksemburg takımı Av- rupa'nın sıradan ekiplerinden biri. Teknik kapasitesi yüksek olmadığı gibi üstün bir mücadele gücüne de sahip değiller. Bu iki özcllikleri olmayınca ortaya da futbol adı- na bir şeyler koyamıyorlar. Takımın ama- tör futbolculardan kurulu oluşu da bunun cn büyük kanıtı. Sadece bir profesyonel ovunculan var. O da defansımızı hata vapmaya mecburetti. Milli takımda klasik 3-5-2 'yi gözledik. Dcfansta görev yapan K.Bülent istekli gö- rülürken, Gökhan görevini yapü. Ancak ısrarla forvete yardımcı olma düşüncesin- deki iki kanat savunucu Rıza ve Tugay zaman zaman hata yaptılar. Nitekim ilk golde Tugav'ın kademe hatası büyüktü. Ikincı golde ise Engjn'le birlikte tüm de- t'ans ovunculan Lüksemburg'un iyileri arasında >er alan Wolfe kafayı vurdurt- lukır Dünja Kupası hazırlığındaki milli lakımın bu tür yan toplara daha iyi ön- lemlcr alması gerekiyor. Orta alanda özellikle ilk yanda Ünal'ın başarılı futbolu vardı. Trabzonspor'da \an \ana oşnadıklan Hami ile iyi birikili oluşturdular. Ünal'ın attığı golün başlan- gıcında Hami'nin, Hami'nin attığı golün başlangıcında ise Ünal'ın güzel asistkri vardı. Milli takım Lüksemburg karşısında Hakan'ı ıstediği gibi kullanamadı. Ümit milli takımda yüksek toplardaki başansı- nı ispaı etmış olan bu oyuncuya göre yan toplar gelmedi. Sepp Piontek bu yöndeça- lışma japarsa, Hakan'dan daha iyi verim alabilir. Teknik Direktör Venglos, Socznsky ve Nuri arasında seçim yapmakta zorlanıyor Fenerbahçe, Trabzonspor'a büeniyorNECMİ GÜLÜMSEL(tstanbuI)-Cumar- tesi günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, gûnde tek antrenman ile hanr- Uklannı sûrdürüyor. Teknik Direktör Veng- los yönetiminde çabşmalannı sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular oldukça hırslı. Dün yakJaşık 1.5 saat çalışan San-Lacivert- lilerin antrenmanına anjin olan Tanju katıl- mazken sakat olan İsmail takımdan ayn olarak düz koşu yapü. Dünkü çabşmada Aykut ve Vokri. diğer futbolculardan daha istekli ve çoşkulu göründü. Trabzonspor maçında İsmail'in sakatlığı nedeniyle oyna- yamayacağı, yerine A.Suphi'nin görev ya- pacaği öğrenıldi. Teknik heyet, defansta Socznsky ile Nuri arasında karar vermekte zorlanıyor. Bu kararsıziığın nedeni olarak Socznsky'nin riskli oynadığını gösteriyor, gereksiz çalım yaparak geri saharun güvenli- ğini tehlikeye soktuğunu belirttiyor. Nuri'- nin ise hava toplannda etkili olduğunu, ancak Socznsky gibi sıkı markaj yapamadı- ğını ve topa sert gırmediğiru belirterek iki futbolcu arasında seçım vapmakta zorlanı- yorlar Aykut Yünje yûz şampiyon okmız San-Laciverli takımın golcü futbolcusu Ay- kut, Trabzon, Bolu ve Beşiktaş maçlanndan 9 puan alabilirlerse yüzde yüz şampiyon ola- caklannı vurguladı. Golcü futbolcu "Bizim için bu üç maç çok önemli. Bu maçlann so- nucu şampiyonu belli edecek. Çünkü Beşik- taş son haftalarda 4 puan kaybetti. Bu avan- tajı iyi kullanmamız gerek. İnanıyorum ki takım arkadaşlanmla birlikte bu üç maçı kazanarak şampiyonluk yolunda ilerleyece- ğiz" dedi. Aykut, Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı sorusuna ise "Tam hazır değiEm. İlk 1 l'de sahaya cıkmam ba- na göre sakıncalı. Nedeni ise geçen hafta Adanademirspor'u 6-1 Tik farklı sonuçla ye- nen başanlı bir takım kadrosu var. Bu kad- royu bo2mak istemem. Yalnız maçın akışı- na göre görev verilirse oynartm" şeklinde Bordo-Mavililer 4-1'lik Fenerbahçe maçının rövanşına günde çift antrenman ile hazırlanıyor Trabzon'da galibiyete süper prim ÖMER*GÜNER (Trabzon) - Trabzon'da herkesin akh fıkri Fenerbahçe maçında. Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe">i yeneceklerini iddia ederken Bordo-Mavili takım futbolculan 4-1'in rövanşını alacaklannı söylüyorlar. Trabzon'da 'Fener alarmı'. Cumartesi günü oynanacak olan ligin önemli maçı ile Ugili olarak Trabzon'un havası bu sözlerle özeüenebiür. Genel kaptan Kenan İskender ise maçla ilgili olarak şu yorumu yapıyor: "İlk yannın son 3 maçı ile ikinci yannın ilk 7 maçında Trabzonspor 9 galibiyet ve bir be- raberlik aldı. Topladığı puan 28. Yenilgisı yok. Bu, Trabzonspor'un bir ürmanışa geç- tiğinin göstergesidir". Trabzonspor'da Fenerbahçe galibiyetinin primi 22 milyon lira. Evet bu. Bordo-Mavili takımın tarihinde futbolculanna dağıtacağı en büyük prim. Trabzonspor'da yeni uygu- lamaya konulan prim sistemine göre Bordo- Mavüi takım futbolculan 4 maçta 12 puana 10 milyon lira pnm alıyorlar. 4 maçta alınan 10 puan ise futbolculara 8 milyon getiriyor. Trabzonspor ligin ikinci yansında oynadığı 4 maçta sadece Bursasspor'la berabere kala- rak 8 milyon lira primi hak etti. Bu dört kar- şılaşmadan sonra oynanan 3 maçta ise Trabzonspor'un topladığı puan 9. Bordo- Mavili takımın üç maçta üç galibiyeti var. Fenerbahçe karşılaşması ise 4. maç oluyor. Trabzonspor bu karşılaşmayı da galip biü- rirse. 4 maçta 12 puana ulaşarak 10 milyon lira daha kazanacak. Aynca bu maç için ekstra belirlenen 4 milyonluk primin de sa- hibi olacak. Tüm bunlann toplamında Bordo-Mavili takım Fenerbahçe maçını da kazandığında 22 milyon lira prim alacak. Trabzonspor genel kaptanı Kenan İsken- der. bu konuda "Yeter ki onlar başanlı ol- sun. biz de primleri seve seve verehm. Ancak bize sadece galibiyet yetmez. Bunun yanın- da kupalan da isteriz" dedi. Fenerbahçe maçının hazırlıklannı sürdü- ren Trabzonspor'da ıdmanlar yoğunlaşu. Teknik Direktör Urbain Braems dün de fut- bolculara iki idman yapürdı. Çalışmaya rnil- li takımda bulunan Ünal. Ogün, Hami ve Orhan kaülmazken sakatlıklan devam eden kaptan Kemal ile Levent'e özel çalışma uy- gulandı. Bordo-Mavili futbolcular haarlık- lannı bugün ve yann da sürdürüp Mehmet Aü Yılmaz Tesisleri'nde kampa girecek. konuştu. Kaner le Aktuna'mn araa aç* Adanademirspor maçından sonra prim sis- temine göre atılan üç golden sonrası her gol için 500 bin lira alması gereken futbolcular fazladan 1 milyon istediklerini antrenör Ömer Kaner'e bildirdıler. Ömer Kaner'de lulbolcufann fazladan 1 milyon istediklerini Ercan Aktuna'va bildirdi. Ercan Aktuna ise durumu başkana ıletirken futbolculann 1 ınılvon liralık pnm isteğini Ömer Kaner'e sovledıklcnnı ve pnmlenni istediklerini be- lııtıi. Başkan Aşık ise Ercan Akluna'ya 'Ömer Kaner bu işlere ne kanşı>or" dedi. huibolculann isteğini Aktuna'ya ileten Ka- ner bu olayda isminin Başkana bildirimesi nedeni ilc Aktuna"ya kızdı.Kaner'in hedefı Trab/onspor maçı öncesi futbolculann mo- tıvasyonunu yükseltecek bu tür sorunlan oriadan kaldırmaktı. ÜyeoünanmyoluYAnaz'ıla Kongreden sonra as başkanbğa geü'rilen AAz Yılmaz, Sicil Kurulu Başkanı Mehmet Bastoncu'va bundan sonra kulübe üye ol- mak için vapılan bütün müracaaüann ken- disine getirilmesi yolunda talimat verdi. Yılmaz. '"Benim haberim olmadan kimse ıı\e olamaz. Kimin üve olup olmayacağına ben karar \eririm" şeklinde konuştu. Sicil kurulu başkanı Mehmet Bastoncu ise Yıl- ma/ın bu talimaüna bir anlam veremediği- nı belırtlı ve olavı başkan Metin Aşık'a bil- dirdi. Sicil kurulundaki kaosu düzeltmek için Mehmet Bastoncu bütün gününü ku- lüpıegccırivor. KADIKÖY 2.ASLİYEHUKLK HAKtMLİĞİ'NDEN Kadıkös 2 Aslıve Hukulc Hakımhğı'nınllMartl992 tanhli ve 199 I -908 esas v e karan 1992-192 nolu karar ıle Satenik olan öz ısmım Irem olarak tashih edılmıştır. Uan olunur 20Şubatl992 Ansiklopedileriniz, romanJarınız yerinizden ahnır. 554 08 04 Nüfuscüzdanımı. chli>etimı.bankamatik. tele kartımı kaybetıim. hükümsÜ7dür. ABDLIJAH1PERGÜT Bayıam günlerinda, bütün Türkiye'nin gazetesi Gazetecileı Cemiyeti'nin yayınladı^ı Istanbul Bayram'dır. Nerede olunanız olun, bu güzel tatil günlerini gazetenizle renklendirobilirsiniı. BAYRAM'DA ISTANBUL OKUNUR! Adres: Gazetecıler Cemiyeti Cagaloglu-İstanbul Tel: S13 83 00 (3) Teleks: 23508 yeti tı Fax: S26 80 46 Ankaıa TeB Tel: 417 24 05 -417 30 87 C U M A R T E S İ B U L U Ş M A L A R I "AZERI-ERMENfî UYUŞMAZLIĞI" YeniGüvenlikSistemiTehlikede mi? Y O N E T I C I Prof. Dr. Cemil OKTAY, I U S.B.P K O N U Ş M A C I L A R Necdet OZTORUN Emeklı orgeneral. K K Eskı Komutam Cengiz ÇANDAR Gazefecı - Yazar 28 Mart 1992 Cumartesi Saat 14.00 Mulkı>ehler Lokalı Kuruçesme Tel 2f 46 W 1S Elkinlikkrimi/. Rtslauranl \e Lokalimiz H«rke*e Açıktır. Mulkıyelıler Bırlığı Istanbul Şubesı '#/ Istanbul Mulkıyelıler Vakfı tLAN SARIYER SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1988/617 Davacı tsmail Fikri Taşköpru tarafından Sanyer, Zekeriyaköyü, So- ğuksu deresi mevkii, 4 pafta, 162 parsel sayılı gayrimenkulün hisse- darları Münire, Ummühan, Zekiye, Hayriye, Havva (Kadir mirasçı- ları) ve arkadaşları aleyhine açılan ortaktığın giderilmesi davasının yapılan muhakemesi sonunda: 988/617 esas 991/711 karar sayılı ve 14.8.1991 tarihli ilamla hisse- darlar arasında taksimi kabil olmadığından Sarıyer, Zekeriyaköyü So- ğuksu deresi mevkii, 4 pafta, 162 parsel sayılı tarlanın satılarak or- takhğnın giderilmesine ve elde edilecek satış bedelinin hisseleri ora- nında hissedarlanna dağıtılmasına, V«05 ilam harcı ile muhakeme mas- rafının da hisseleri oranında hissedarlardan tahsiline karar verilmiş- tir. Davalılardan MÜNlRE, ÜMMÜHAN, ZEKİYE, HAYRtYE, HAV- VA'ya (Kadir mirasçıları) karar tebliği yerine kaim olmak üzere ila- nen tebliğ olunur. 10.3.1992 Basm: 108536 lOObindolarveren var, var mı arttıran? Türkiye - Almanya milli maçıihalede Spor Servisi - (A) Milli futbol taknronın 30 mayıs 1992'de Almanya ile oynayacağı ha- zırlüc maçırun naklen yaym hakkı ihaleye cıktı. Almanya Futbol Federasyonu ile ya- pılan anlaşma gereği bu maçın TV haklan- nı alan Futbol Federasyonu, önümüzdeki günlerde naklen yayın için yapılacak başvu- rulan inceteyecek ve en yüksek rakamı ve- ren TV kuruluşu ile anlaşacak. Geçen hafta lstanbul'da yapılan toplan- tıda rnilli maçlann naklen yayınlannı gün- deme getiren Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Danimarka maçının TVl'den ya- >imlanmasını kararlaşünrken, bir sonraki ay 1990'ın dünya şampiyonu Almanya ik dış sahada oynanacak maçın da ihaleye çı- kanlıp en yüksek yayın ücretini verecek TV kuruluşuna verilmesini uygun bukiu. Futbol Federasyonu Başkanı Şenes Er- zik, artık dünyada futbol olayının korkunç bir hızla ilerleine kaydettiğini ve maü konu- lann ülke federasyonlannı yavaş yavaş sı- kıştırmaya başladığını kaydederek, "Biz de çağa ayak uyduruyoruz. Dünyada bu nak- len yayınlarda korkunç paralar dönüyor. Özerk olması için calışağımız Futbol Fede- rasyonu'nun böyle bir karar alması sevindi- ricidir. Bu benim karanm değil. Yönetim olarak topluca bu olayı benimsedik. Hatta Almanya ilebynayacağımız maç için şimdi adını açıklayamayacağun bir TV kunılu- şundan 100 bin Amerikan Dolan parayı içeren bir de tekÜfaldık. Ancak kesin anlaş- ma yok. Seba'nın listesi belli oldu Spor Senisi- Beşiktaş kongresine 3 gûn kala başkan Süleyman Seba'run listesi belli oldu. Süleyman Seba'nın dün ak- şam divan başkanhğına verdiği yeni yö- netim listesinde şimdiki yönetimden 7 üyenin yer alması dikkati çekti. Süley- man Seba'nın listesinde şimdiki yöne- timden 2. başkan Şevket Belgin, asbaş- kan ve basın sözcüsü Arif Ertunga, muhasip üye Ferhat Özgen, Recep Yazı- cı, Prof.Yüksel Ülken, Erhan Solu, Me- tin Keçeli yer alırlarken diğer isimler şöyle: Yavuz Selirn Başar (Sanayici), Fa- ik Akdil (tşadamı), Cemil Kazancı (Sa- nayici), Serdar Bilgili (Sanayici), İsmail Ünal (BJK Cemiyeti Başkanı, Y. Mimar),Erdoğan Nasır (Tekstilci), Fa- ruk Öztürk (Işadamı) ,Sefa Dinçer (Itha- latçı), Tahsin Akıncı (ıktisatçı), Ali Sezer (Jthalatcı)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle