19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
BC MART1992 PERŞEMBE CUMHURİYET SPOR SAYFA 17 3an-Kırmızılılar, kader maçmda ezeli rakibi karşıstnda 91-79 galip gelerek 8. sırada yer aldı Beşiktaş'ı yenen GLSaray play-offta Galatasaray: 91 - Beşiktaş: 79 •*.ALO\:Lwlî Kırıüır HAKEMLER:,Ver//? Ktıpanlı (7) . Osman Cengiz (7) CİALATASARAY-.Afrıv (4) 2. Murat(7) 12. Cem (4) 9. Bıırçin (4) 0. Önıer(6) 19, t-iııli " 21 Dnıpper (Hı 2H BEŞİKTAŞ:/?<wr/ 16) 16. Çağaıay (6) 9. Turabi (5) 5. Burak '6/ 18, Jones(5)20, /fnkıııı 4, 2. AMurruhman (4) 3, Sedat<4) 4, Vedat (4) 2, Erdal (4) 0 İ LK \ARl:45-41 Galatasaray dıule LEVENT YÜCELMAN (İstanbtıl)- Oalaiasaray. Bcşiktaş'ı fazla zorlanma- Jaın 91-79 yencrek play-offa gırdi. Maça iki lakım da adam adama savun- mayla başladı. Beşiktaş"laTurabi. Lütfi'yi >iivunuyordu. İkı lakımın da savunmada huıskılı \c ctkılı olması nedeniyle skor ilk tliikikalarda duşükıü. Dünkü maçta da Cem. özellikle ilk 10 dakikada forvet olduğu halde sayı üret- mekte başanh değildi. Coach Hakan Ya- vuz, Cem'den faydalanamayınca daha rahat top getirmek için Mert ile birlikte Murat'ı oynattı. Galatasaray'da Drapper pota altından uzak oynayınca Remzi ya- kın savunma yapamadı.Bunu fırsat bilen Drapper, arka arkaya sayılar üretti. Buna karşıhk Beşiktaş, Ğ.Saray'ın pota dibini çok iyi savunmasına rağmen Remzi ve Jo- nes ile yine pota altından hücum etmeyi denedi ve bunda başarjlı olarak 10. daki- kayı 20-18 önde gectı. Beşiktaş'ta Remzi faul yapmamak uğruna Drappera yakın savunma uygulayamayınca Drapper. hem bire bir pozisyonlarda sayı buldu hem de girmeycn şutîan alıp sayıya çevirdi. An- cak Remzi sıkı savunma yapmamasına rağmen 15.dakıkada 3 faul alınca sınirlen- di ve hatta G.Saray kenar yönetimiyle bile lartıştı. Alan savunmasına dönen Galata- saray, Lütfı ve Drapper ile sayılar bulma- ya devam ederken Lütffyi çok iyi tuıama- yan Turabi'nin yenne daha iyi savunma yapması ıçın Abdurrahman'ı oyuna aldı. Abdurrahman, bu konuda belki bıraz ba- şanhydı. Ancak zaten kısıtlı sayı kapasite- sine sahıp Beşiktaş, hücum gücü yüksek Turabı gibi bir yeteneğı kenardâ tutarak rakibınin ekmeğjne yağ sürdü. Bunu fırsat bilen Galatasaray alan savunması ile raki- bini şut kullanmaya zorladı ve Çağatay'ın arka arkaya 3'lüklenne rağmen devreyi 45-41 gahpkapadı. Maçın 2. yansında yıne üstün olan taraf Galatasaray "dı. İkinci yanda zone savun- ma yapan Galatasaray'a karşı Beşiktaş da alan savunması uyguladı. Ancak Galata- saray'ın savunması daha başanlıydı. Çün- kü San-Kırmızılı ekip, tempoyu yükseltti- gjnde Murat ve Drapper ile sayılar buldu- ğu gibi savunmada da faul problemli Remzı ve atletik oyunculara karşı müca- dele edemeyen Jones u pota altına yaklaş- tırmadı. Burak ve Çağalay, baskıya karşı rahat şut kullanma ımkanı bulamadılar. Turabi'nin yenne tercih edilen Abdu,rrah-# man da zamansız ve dengesiz atışlan ile farkın açılmasına yardımcı oldu. 31 .daki- kayı 70-59'luk skorla geçen G.Saray, bir ara Beşiktaş'ın farkı 4'e indirmesine rağ- men panik olmadı ve Murat'ın fast break sayılan ve 3'lükleri ile önde kaldı. G. Saray, Ömer, Lütfı ve Drapper gibi 3 uzu- nunu pota dibinde kullanarak işi garanti- ye aldı ve sayı üretmekte sıkıntı çekmedi. Galatasaray'ın sayı üretmesini engelleye- meyen Beşiktaş ilk devre 5 hücum ribaun- du alan Turabi'yi bir devre boyunca ke- narda unutunca maçı G.Saray 91-79 kazandı \e play-offa 8.sırada gıren takım oldu. Diğer sonuçlar: İTÜ: 78 - Nasaş: 101. Çukurova: 73 - Efes Pilsen: 81, Tofaş. 88- Paşabahçe: 82, Kolej: 91 - Beslen: 90, Kar- şıyaka: 98 - Fenerbahçe: 88, Eczacıbaşı: 87 -PTT:91. İlk maç F.Bahçe-G-Saray Dün yapılan karşılaşmalarla Basketbol 1. ligı tamamlandı ve Fenerbahçe klasman grubunu ilk sırada tamamladı. Fenerbah- çe. Paşabahçe, Kolej, Efes, Tofaş. Çuku- rova. Nasaş ve Galatasaray play-offta mücadele etme hakkını kazandılar. 30 martla yapılacak 1. tur ilk maçlannda eş- leşmeler şöyle : Fenerbahçe-Galatasaray. Paşabahçe-Nasaş. Tofaş SAS-Efes Pilsen. Çukurova-Kolejlıler. Galatasarav-Beşktaş maçı, San-Kvnuzılı talom içiıı büyük önem taşıyordu.(Fotoğraf: MUSTAF A ERSOY) Kuaförde çahşırken, atlet olan DuduYentür 4yılda orta mesafedeki rekorlan altüstetti Pedikürden Türkiye rekorlarma Yentürün hedefi otimpiyatlar HALDLN DOMAÇ(İstanbul> Jür- kt>e"dc şampiyonlann tesadüfen çıktığına hır örnek de Dudu Yentür. Büyük bayan- lardu gırdığı her yanşı birinci bıtiren Yen- lur. orta \e uzun mesafede pek çok reko- ıun sahibi. Dudu Yentür Maltepe'de bir kuaförde pedikür. manikür yaparken, se\dığı ıçın atletızme başladı. Bayanlarda son yılın en başanlı atleti Dudu Yentür. Girdiği hemen tüm yanşta birinci gelme başansı gösteren Yentür'ûn atlet olması ise tamamen bir tesa- diif. Ülkenin çarpık spor düzeninin bir ürünü olan Yentür, Maltepe'de bir kua- lordeçalışırken, atlet olan kardeşı Reyhan Yentür"iin hocası Nihat Çelik Ertuğrul'un okumayan ağabey veya ablanız varsa ge- iınn. atlet yapalım' demesı üzerine Malte- pespor kulübüne başvurdu ve o günden hu yana aıletizm yapıyor. Yentür gelışmeleri şöyle anlatıyor. "16 \aşındaydım Atletizmi seviyor ve spor yapmak isiiyordum. Orta bınncı sınıftan okumayı terkettiğim için. çalışma hayatı- na başlamtştım. Maltepe'de bir kuaförde yardımcı eleman olarak çalışıyordum. Manikür. pedikür yapıyordum. Bu sırada halen birlikte Güneş Sigorta kulübünde koştuğumuz kardeşim Reyhan Maltepes- por kulübünde koşuyordu. Bvr gün antre- nör Nıhat Çelik Ertuğrul ' Ağabey ve ablalannızı getirin atlet yapabm " demiş. Atlet olmayı çok sevdiğjmi bilen Reyhan durumu bana iletti. Ailemin karşı çıkma- sına rağmen, kuliîbe gidip, atleüzme baş- ladım. 6-7 ay gibi kısa bir sürede bir haylı mesafe kaydettim. Artık iş,ya kuaför, ya aıletizm noktasına geldi. Ailemden izin al- mak istedim.ancak kesinlikle kabul etme- yeceklerini söylediler. Dayımın da yardı-- mıyla izin almayı başardım" Dudu Yentür ilk transferini Alke"ye ya- parken, rekorlan da kırmaya başladı. Yentür spor geçmişi hakkında şunlan söyledi: "Ailemden izin aldıktan sonra dünyalar benim oldu. Artık kafamda sa- dece atletizm \ardı. Hedefim Türkiye re- korlan ve birinciliklerdı. Öncelikle maddi yönden aılemın fazla tyı olmaması nede- nıylc onlara destek olmak için Antalya Alkespor'a transfer oldum. 2 yıl orada koştuktan sonra Güneş Sigorta kulübüne geçtim. 4 yıldır krosta milli oluyorum. Ya- n maraton rekoru ile 5 ve 10 bin metrede büyük \e gençler rekorunu kırdım. 5 bın metrede Atına ve İzmir'de rekoru iki kez gelişıirdim. Avrupa C Kupasında 3 bin ve 10 binde iki gümüş madalya kazandım. Geçen yıl pıstte milli oldum. 3 bin metrede ise gençler rekorunu kırdım." Tesadüfen atlet olup. 4 yıl gibi kısa süre- de büyük başanlara ımza koyan Yentür"- ün gelecekten de beklentilen büyük. Yen- tür hedeflenni şöyle açıklıyor: "Her sporcuı gibi ilk hedefim olımpiyatlar. 10 bin met- reyi 33 dakika civannda koşup, olimpiyat' lara katıln>ak istiyorum. Nisanda fede- rasyon deneme yanşlan için yoğun çalış- ma içindeyim. İstanbul'da büyük zorluk- lar ile spor yapıyonım. Maltepe Başıbü- yük'te oturuyorum. Oradan Burhan Felek'e gıtmek için üç dolmuş degişııriyor ve 1.5 saaümi yolda geçiriyorum. Daha iyi bir ortam yaratılsa. ınanıyorum ki hedef- lerime daha kısa sürede ula^cağ^m. Özel- likle yurtdışında çalışma olanağı bulabil-- sem bugün yaptığım derecelerin çok üstüneçıkanm. Ancak herşeyin başı sevgi. İşi sevmce tüm sorunlar ortadan kalkıyor. Kuaför olacakken, atlet olan Dudu Yentür. formda olduğunu Türkiye Ku- lüplerarası Kros Lıge ikinci ve üçüncü ka- demelerinde de gösterdi. Güneş Sigorta adına koşan Yentür Eskişehir ve Ankara'- da vanşa gelen ilk atlet olurken, tek üzün- tüsü takımının ilk üç arasına girememesiy- dı. Efes Pilsen sponsor Spor Servisi- Efes Pilsen şirketi, 1992 Baı cclona Olimpiyatlafı'nda sponsor oldu. Efes Pilsen pazarlama müdürü Scmıh Maviş. bu olayda Türkiye'nin ımajının bir keredaha vurgulandığını, reimı sponsor olmalanndan dolayı bazı a\anlajlan olduğunu. bunlann başında da olımpiyat amblemi ve logosunu kullanma yelkisınin geldiğini söyledi. Maviş. bu sponsorluk olayı ile Türkiycnın dışanda tanıtılmasına katkıda bulunduklannı da sözlerine ekledı. Trap'taToppübiPinci Spor Servisi-Türkiye Trap-Skeet Aüahk Birinciliği 2. ayak ıİcinci gün yanşmalan, 100 plaka atışı ile tamamladı. Bursa atış polıgonunda yapılan dünkü skeet yanşmalannda 200 plakada 187 puan toplayan BülentTorpil, birinciliği elde etti. jkinciliği Ankara bölgesinden Güneş Yunus, 186puan ilealdı. Yine Ankara bölgesinden Yavuz Dekiröz, 181 puan alarak üçüncü oldu. Sarvan'agörev SporServisi- Avrupa Fulbol Federasyonlan Birliği (UEFA) Romanya-Galler ümit milli maçında FIFA kokarth hakemimizOğuz Sarvan'a görev verdi. Futbol Federasyonu'ndan verilen bilgiye göre 19 Mayıs'ta Romanya'da yapılacak olan maçta Sarvan'ın yardırncılıklanru Vahap Beyaz ve Osman Avcı yapacak. Bisikletturu SporServisi- 28. Cumhurbaşkanlığı Türkiye BisikletTuru'nun Bursa-Bahkesir etabını Alman biakletçi Bach Andreas kazandı. Dün koşulan 155 kılometrelık Bursa-Balıkesireiabıru Alman sporcu Bach. 3.57.23'lük dereceile kazanırken, Bachın ardından tekerlek farkı ile Letonya takımından Andreis İarmalis ikinci, Ouldis Ansons üçüncü oldu. Final FOUP hazıplığı Spor Servisi -Abdi İpekçı Spor Salonu, 14-16 nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Basketbol Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 4'lü fınali (Final Four) maçlanna hazırlanıyor. Abdı İpekçi Spor Salonu, intermodül yönlendirme sistemıyle donatıldı. Salonda bulunan 10.464 koltuğun numaralandınldığı ve dışandan gelen sporseverlerin hiç zorluk çekmeden yerlerini bulabileceklerini belirten Modüleks fırması yetkilileri, eksiklerin tamamlandığını ve Final Four'un, donatım sayesinde sıstem yönünden başanlı geçeceğine inandıklannı söyledi. Yetkililer bu donanımın 150 milyon tuttuğunu ve bu pararun 100 milyonunu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün karşıladığıru, geri kalanının ise sponsor firma tarafından ödeneceğini açıkladılar. Okırimaçlan SporServisi-Liselerarası genç erkek ve genç kızlar basketbolfinalgrubu maçlan dün başladı. Oynanan sekiz maçta şu sonuçlar alındr. Genç kızlarda Kadıköy Kız Lisesi, Pendik Lisesi'ne fark attı 132-9. Günün ikinci maçında Kadir Has Lisesi, Kültür Lisesi'ni 76-23 yenerken, Üsküdar Kız Lisesi, Darüşşafaka Lisesi'ni 64-35, S.Benoit Lisesi ise Beşiktaş Atatürk Lisesi'ni 29-28 yendı. Genç erkeklerde favori Çavuşoğlu Lisesi, S.Benoit Lisesi'ni 120-51 gibi farklı skorla yendi. Diğer maçlarda ise Galatasaray. Akasya Lisesi'ni 83-81. Kadir Has üsesı, Belde Lisesi'ni 8S48, Kültür Koleji, Robert Lisesi'ni 100-63, Öz Anakent Lisesi, Beşiktaş Atatürk Lisesi'ni 62-33 yendi. Erteleme maçlan sonuçlanSpor Servisi - Türkiye İkinci ve Üçüncü Futbol liglennde, daha önce elvenşsiz hava ve saha koşullan nedeniyle erte- lenen maçlardan bazılan da- ha dün çeşitli kentlerde yapıl- dı. Alınan sonuçlar şöyle: Türkiye İkinci Ligi (A) Grubu Çaykur Rizespor - Düzce Doesanspor 3-0. (C) Grubu Siirt Köy Hizmetlerispor- Er- zurumspor 4-2, Adanaspor - Muşspor 1-1. Türkiye Üçüncü Ligi 1. Grup Çayelispor - Artvinspor 4-0, Bayburtspor - Erzurum TEK 12 Martspor 2-0, Giresunspor - Gümüşhane Köy Hizmetle- rispor 3-2. 3. Grup Nizip Belediyespor - Rey han- lıspor 1-0, Adıyamanspor - Adana Gençlerbırliği 2-0. Yenı Yozgatspor - Ankara Köy Hizmetlerispor 3-1. 7. Grup Gebzespor - Sümerbank Me- rinosspor 4-0. . 8. Grup Çorluspor - İstanbul Kapah- çarşspor 4-2. 9. Grup "• . rr: ,';. Sürrerbank Beykoz - Kasta- mor.uspor2-0. TYdeSpop TV'l -20.40 Günün Spor Kaberleri T\l -Avrupa'dan Futbol SH0W-TV' -Avrupa'dan Fıool Mustafa Deni/li'ninmotivasyonu GÖRÜŞ ACAR BALTAŞ Doç. Dr. Psikolog Galatasaray'ın Wer- der Bremen'le yaptığı karşılaşma öncesinde Mustafa Denizli'nin ba- sın yoluyla yapüğı açık- lamalar pek çok kişi tarafından yadırgandı ve "sporda motivasyon' ve aşm motivasyon kavramlannı yeniden — — • • - — — ~ — ~ m m m ~ gündeme getirdi. Motivasyon, psikolojide 'harekete geciren güç, bir işi yapmaya yönelten kuvvet' olarak tanımlanır. Aka- demik inceliği bir yana bırakırsak motivasyon "bir işi yapmak için çok kuvvetli istek" olarak da tanımlana- bilir. Uzun yıllar önemli karşılaşmalar öncesinde moüvasyon, "vatan, millet' edebiyatı yapmak ve 'as- lanlar' diyerek sırt sıvazlamak olarak anlaşılmışUr. Bu tür yaklaşımlann, raslantılar dışında başanlar ge- tirmediği görülünce de spor kamuoyuna güçlü rakip- ler karşısında bir aşağüık ve yetersizlik kompleksi egemen olmuştur. Bir spor karşılaşmasını kazanmak için ön şart, ga- lip geleceğine inanmaktır. İnanmadan kazanmak. çok ender raslanan bir sonuçtur ve yılda bir kere bile gerçekleşmesi zordur. İki takım da kazanacağina ina- nıyorsa. doğal olarak taraflardan bin kazanacakür. "Kazanma inancı' galibiyet için gereklidir, olmazsa olmaz ancak yeterli değildir. Spor kamuoyu uzun bir aradan sonra ilk kez Mus- tafa DenizlTnin cesur, güvenli ve bazılanna göre abartılmış meydan okuyuşlan ile 'sporda motivas- yon' kavramını tartışmaya başlamıştır. • Sporda motivasyon Sporda motivasyon, hazırlık dönemindeki defansif çalışmalannı rakibınin üstün yönlerini kontrol etmek üzere, ofansif çalışmalannı da rakibinin zayıf yönleri- ni aşmak üzere yapmak ve bu çalışmalar sonucunda da rakibi etkisiz duruma geürip galibiyete kesin ola- rak inanmak demektir. İster güreş veya boks gibi bireysel sporlar olsun, is- ter futbol. basketbol gibi ekip sporlan olsun, rakibin gücünü, üstün ve zaynf yönlerini hesaba katmadan yapılan bir çalışmarun sonunda yeterli bir kazanma inancı doğurmak mümkün olmaz. Bu durum, özellik- le güçlü rakipler karşısında yapılacak olan karşılaş- malar için geçerlidir. Bu açıdan bakınca, hiçbir temele dayanmaksızın. mangalda kül bırakmadan meydan okumakla, çalışmalannı yukandaki esaslar üzerine oturtan Mustafa Denizli'nin yaklaşımlan arasında hiçbir benzerhk yoktur. A$ın motivasyon Aşm motivasyon, galibiyete olan fanatik inançür. Bu inanç sporun doğal şonucu olan yenilgi karşısında sporculann saldırgan bir tavır içine girmelerine sebep olur. Mustafa Denizli birçok kişi tarafından Werder Bremen maçı öncesinde takımına 'aşın motivasyon' verdiği ve bunun da zararlı olduğu şeklınde eleştiril- miştir. Maçın sonunda Galatasaraylı sporculann üzgün ancak yenilgiyi kabullenmiş tutumlan bu yak- laşımlann geçerlı olmadığiru ortaya koymuştur. Sonuç Sporda motivasyonun temelinde, "amaca dönük" bilimsel çalışma yatar. Bu çalışmayı yapmadan "bir Türk'ün dünyaya bedel" olduğuna inanma dönemi kapanmıştır. Rakibin özelliklerine dönük antrenman olduğuna inanan bir sporcu. hocasından öğrendikle- rine ve kendisine güven duyar ve kazanacağina olan inancı artar. Sporcunun kendisine duyduğu bu güven ve inanç zorlandığı durumlarda bedenindeki ek güç- lerini devreye sokacak biyo-kimyasal düzenlemelerin gerçekleşmesine imkân verir. Böylece de karşılaşma- nın kriük dönemlerinde sonucu kendi lehine çevir- mek mümkün olur. Bu Gordon Milne adamolmaz... MîZAH MURTA2A GÜRKAN - Merhaba Sayın Gordon Milne... Var mısın bir rö- portaja? Vanm lan... Sor ne soracaksan... Aaa... Türkçekonuş- '" tun be! - Ben üzüntüden ne yapüğjmı biliyor- muyum. - Hayırdır?.. - Takım iki haftadır gol atamıyor... - N'aapim yani? Çıkıp ben mi atayım? Gol bir yana, bir de kötü futbol oynuyor- sunuz. Liderlik de gitti gider... Sen de gidi- yormuşsun? - Nereve gidiyormuşum? - İngiltere'ye... Bazen hafta ortasında aniden kayboluyormuşsun. - Yok be kardeşim... Adımız da "İngil- tere'ye gitti"ye çıktı... Arada sırada Emi- nönü'nde, Osmanbey'de işimiz oluyor. İstanbul trafiği yüzünden, gideceğimiz ye- re bir iki günde ancak varabildiğjmiz için yöneticiler bızi bulamıyor. Bu defa da "Milne garanti İngiltere'ye gnmiştir" di- yorlar... Işin aslı bu... - Geçen gün yaptığin söyleşide "Üç haf- ta içinde şampiyon olacak takım belli olur" dedin... Bu karuya nerden vardın?' Müneccim tatlısı mı yedin? - Uydurdum George... Bizim gibi tepe- deki takımlann teknik direktörlerinın ara- da sırada böyle laflarla ortalığı kıllandır- ması iyi oluyor. - Yahu sorucam. sorucam, devamlı unutuyorum... Takım gol atınca sen niye hiç sevinmtyorsun ? - Çocuk muyuz biz, gol atük diye sevi- nelim. O zaman gol yiyince de hüngür hüngür ağlayalım bari... - Ama ağlamayan çocuğa meme ver- mezler... - Sevinmem de, ağlamam da... Var mı daha diyeceğin ? - Var... Niye ciklet çiğnemıyorsun ? - Futbollane ilgisi var bunun? Alay mı ediyorsun? - Ha şunu bileydin .. Hakeme niye ba- ğınnıyorsun? Futbolculara niye sinirlen- miyorsun? Mansur'u niye oynatmıyor- sun? - Şimdi yedim seni!.. Kaçma ulan... Mansur haa... Sinirlerim altüst oldu... - Heh heh... Nasıl uyuz ettim İngilizi... Bir de soğukkanlıymış, cenülmenmiş gü- ya, şaşanm. TOTOCULARA SON UvARI 1 - TRABZON-FENERBAHÇE. Haftanın maçında 3 ih- timali düşünmek lazım. Trabzon'da Petronoviç, Fener- bahçe'de Aykut ile Tanju'nun sakatlıklan geçti. 2- SARIYER-BAK.1RKÖYSPOR. Bakırköyde Hasan san kart. Sanyer'de Şener kırmızı kart cezalısı. Bakırkcw geçen hafta deplasmanda bozguna uğrayan Sanyer karşN sinda aalip aelerek rahatlamak istiyor. 3- BEŞİKTAŞ-ANKARAGÜCO: Beşiktaş'ta Bako ile Hamit sakat. Beşiktaş son haftalarda puan kaybederek li- derliğini tehlikeye sokmasına rağmen yaşam mücadelesi yapan Ankaragücü önünde maçın favorisi. 4- BOLü-KON YA: Her iki takımın da puana şiddetle ih- tiyacı var. Ev sahibi takımın galibiyete daha yakın görün- düeü maçta. Konya'nın hedefi tek puan. 5- AD.D.SPOR-GALATASARAY: Galatasaray'da kır- mızı kart gören Erhan yok. Şampiyonluk mücadelesi ve- ren Galafasaray, güçsüz Adanaspor önünde 3 puana \akın olan taraf. 6- SAMSUN-GAZİANTEP: Samsun'da Milinkoviç ve M ıırat sarı kart, Ertuğrul kırmızı kart cezalısı. Antep'te ise Nejat san kart. Kemal kırmızı kart cezalısı. Son şanslanru kullanan Samsun önünde 3 haftadır yenilgi yüzü görme- yen Antep puan alabilir. 7- ALTAY-AYD1N: Altay'da Müfıt, Aydm'da Eser san kart cezalısı. İki takım da son maçlannda düşüş içinde gö- ründüler. 8- GENÇLERBİRLİĞt-BURSASPOR: Gençkrbirliği'n- de Hayrettin kırmızı kart cezalısı. Her iki takım da form- da ve başaplı sonuçlar alıypr. 3 ihtimalli bir karşüaşma. 9- Y.SALİHLİ-DENİZLİ: Gözünü ikinciliğe diken De- nizli, golcü forveti ile Salihli deplasmanından 3 puan ala- cak güçe sahip. 10- GÖNEN-İZMİRSPOR: Son iki maçında galip gelir- ken güzel futbol sergileyen İzmirspor, grup sonuncusu Gönen karşısında maçın mutlak favorisi. 11- ŞEKERSPOR-HATAY: Grubunda yaşam mücade- lesi veren Şekerspor. son maçlannda hem gol aüyor hem de puan topluyor. Önce ev sahibi takımın galibiyeti düşü- nülmeli. 12- K.ÇEKMECE-KOCAELISPOR: Lider Kocaeli gol- cü forveti ile kolay neticeye gidiyor. Ev sahibi K. Çek- mece'nin şansı yok denecek kadar az. 13- VAN-MERSİN: Son iki maçından puan almadan ay- nlan taraflann mücadelesinde beraberlik ağır basıyor. Ancak puana ihtiyacı olan Van, evinde oynamanın avan- tajı ile galibiyet sevincine ulaşabilir. 14- KEMER B.-MARMARIS: 5. gruptazirveyi zorlayar. Marmaris'in puan kaybına tahammülü yok. Favori ko- nuk takım.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle