19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
•Zm MART1992 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 15 İNSANLAR IMeyhane baskısından uyduya: Bizi izleyin Eskıler bılırler, gazeteler, dığer gazetelerin k:ulağına çahnmasın ve de "çalınmasın" <üye, önemb özel haberlennı, "meyhane t»askısı" denılen laşra baskılannda k-Uİlanmazlar, şehır kalıplanna saklarlardı. Bu yöntem ban haberler ıçın hâlâ geçerlı Ancak olayı "meyhane baskısı"ndan saklama, televizyon habercıhğmde pek mümkün olmuyor. Görüntüler uydu araalığıyla dünyanın dört bır yanına geçılıyor Ama görüntüyü geçen kuruluş, habennın dığer kanallar tarafından çalınmasını önlemek içın fılmin kenanna logosunu ekliyor. Körifez savaşı sırasında CNN görüntülennde ızledığımız "CNN-Lı\e"gıbı Gehşmeler uzenne TRTde Türkıye'den Avrupa'ya uydu aracılığjyla geçtığı görüntülerde, alıalar • pek hoşnut olmasa da kendi logosunu kullanmak zonında kaldı. Bununnedeni, kameraman kadrosu TRTden çok daha zayıfolan ilk özel kanalımız Star-1 'in, TRTnın bu görüntülerinı ızınsiz kullanması. Ancak, görıintülerdeki ufacık "TRT" logosunu yok etmenın yolu muhtehf Star l.logonunüzenne "bugünkü göruntü", "Erzıncan çekımlen" gıbısınden bantlar çekerek sorunu halledıyor TRT kameramanlan bu ışe bozuluyorlar. ancak şımdılik elden gelenbırşeyyok TRTriler"uyduıcat oldu, mertlık bozuldu" dıye yakınadursunlar, özel kanal Star-1, uydu aracılığıyla devlet desteğı sağlamayı sürdürûyor! Evet, bizi izlemeye devam edın... 67 yaşındaki Dursun Er Cağaloğlu yokuşunun taşlarını tek tek doşemîş. (Fotoğraf: Ali Öz) Taşla muhabbetim 50 yıldır değişmedi' Bu eller. elli yıldır yoğuruyor bu taşları. tstanbul'un nice kış lodosunun, nice yaz güneşinin kokusu sinmiş bu ellere... Parmaklarımın ucunda Boğaz rüzgârlannın serınlıği... Nufus cüzdanımda Dursun Er diye geçer adım, ama herkes beni "Dursun IJsta" olarak tarur. Cağaloğlu Yokuşu'nun taşlarını tek tek ben döşedim. Zaman ne çabuk geçiyor, demek elli yıl olmuş. Şimdi her geçişimde oradan, her taşta bu ellerimin izini görur gıbı olurum, her yaşta alnımın ak terinı,.. Kandilli'de kuçuk bir evım vardı. Bahçe ıçinde. O zaman kopru nerde? Kuçuk sandallarla geçerdık bır yakadan ote yakaya... Beledıyeden erreklı oldum. Zaman değiı>ti, ama benim taşla "muhabbet"ım hıç değişmedı. Yaş^ şimdı 67 Hâîâ taş döşuyorum ıstanbül'un sokaklarında. Döşediğim sokaklann adım unuttum, yanımda yetişen çırakların sayısını unuttuğum Bayan Vali üzgün gibL, Turkiye'nin ılk bayan valısı Muğla'ya nasip oldu. Herkes işin heyecanı bitınce yenı ba>an valı Lale Aytaman"ın yönctımını merak etmeye başladı. Sonuç gecıkmedı Şoyle valı>e bır uğravıp bakdlım dı> en takımdan ne sıv aselçı ne dc ış takıpçılen venı valıden > üz bulabıldıler Havret.venı\alı hıçbağırıp çağırmtyordu, rîiçbır memur alıştıklan valiler gıbi bu validen saklanmak gereğıni duymuyordu. Kapısı haika açık. Hiç de belli çevrelerden etkılenen bir vali gibi değildi Tabii homurtular yukselmeye başladı. Oyle kı onu atayan hukümet zorda kalmaya başladı. Derken hukumetler, iktidarlar değışti. Hayret, vali yine değışmedi. Ama bu sefer malum çevreler yine homurdanmaya başladı. Halk, vahye oyle sahıp çıktı ki kımse elinı bıle değdiremedi. Ama geçenlerde Bodrum'da bir dizi loplantıldryapanbdvanvalı A\tanidn güleryuzluydu, yine enerjıktı. Halkla, yoneticilerle yine butunleştı, biraz solgun ve kırgın gorunuyor, ama bellı etmemeye çahşıyordu. Ancak çok beğendığı ve bıtmeK uzere olan bır tesısı gezerken tesis sahıbi, "Inşallah bu tesısı sız açacaksınız" deyince durdu. Bodrum'un uçsuz bucaksız maviliklerine gozu takıldı, "Çok isterım" dedı \e sozu çabucak değıştırdı. Sonra yine aynı dalgın ifadeyi takındı. Acaba bızım bilmedığımiz, bayan vaiiyı uzen bır şe\ mı vardı? gıbi... Ustelik bızım zamanımızda şimdiki gibi briket bozması "fabrika" taşı yoktu. Şımdi her şeyın kolayı var. Aynı boy, aynı kahp taşlar. Domino taşı gibi ardı ardına diz. Bizim taşlar, "Taş yerinde ağır" cınsindendı. Kalıbıru.da kendin verirdin, rengini, kokusunu da... Dedim ya, taş ustasıyım ben... Ellerime bakın, her şeyi soyler onlar... Başka söze ne gerek var... Düdüklü sekreter Turkıye Buyuk Millet Meclisı Basın ve Halkla llışkıler Daire Başkanı Engin Karapınar, 10 yıldır aynı görevini surduruyor. Son ıkı donemdir, Karapınar görevinin başında gelen 'Basın'ı bırakmış, 'Halkla Ihşkiler'cılık oynuyor. Sebebi, her mılletvekılıne verilen bırer oda ve orada çalışan sekreterler Halkla llişkiler'e bağlı. Karapırar, mılletvekıllerınin çalıştığı Halkla Ilışkiler bolumunde önce her bankoya bir sekreteı aldı. İstekler tazyık halıne gelince personel çoğaldı, yenı elemanlar alındı. Halen bir sekreter ıkı mılletvekıline bakıyor. Mılletvekiîlerinin bitmez tukenmez ısteklep, her kişiye bir sekreterin bakmasi. Şımdi çalışmalar bu yönde yoğunluk kazanmış gorunuyor. Engm Karapınaı, 450 parlamentere 450 sekreter bulma savaşı veriyor, ama kendısinin sekreterı yok. Nedense kendisınp bir sekreter ayıramıyor. Yani Engın Karapınar, telefonlarını kendisi çevıriyor ve arayanlar direkt kendısını buluyor. Geçeıilerde Engın Karapınar'ın odasındaydık. Bır ara telefonu çaldı, dat-du: garip sesler çıkmaya başladı. Cındoruk'un başdanışmanı eski Hatay Mılletvekılı Murat Sokmenoğlu, sormamıza gerek kalmadan şunları soyledı: "Kusura bakmayınız. Ne yapsın Engıncık? Sekreter olmayınca işte son çıkan fakslı telefonu bağlattı. Onunla avunuyor!' Baba'ya göre kışın cefa, yazın sefa sürenler Nevruz bu yıl karla geldı Bakanlar Kurulu'nun 21 mart cumartesı gecesı Güneydoğu olaylan nedeniyle yaptığı olağanüstü toplantı sırasında başkent kar altında kaldı. Toplanü bittığınde yağış sürûyordu. Başbakan Demirel, geceyansı bıten toplantıdan çıkarken, eski Başbakanlık bması önündekı ıri kestane ağaçlannın beyaz yaldızlarla süslenmış gıbı dallanna bakarken. kendısını bekleyen gazetecılere gülümseyerek seslendı - Ankara'dan memnun musunuz? Şu hale bakın Bu kış. neredevdı kısın? Mart kan bu... Demirel, makam arabasına bınerken kendısını uğurlayan Ulaştırmd Bakanı Yaşar Topçu'ya nereye gideceğını sordu Topçu. mılletvekılı lojmanlannm da bulunduğu Oran semtıne gideceğını sö> leyınce, takılmadan edemedı: - Nasıl gıdeceksm bu karda oraya 0 Neyse, yazın sefasım siiruyorsunuz, kışın da cefasını çekin bakalım! Başbakan haksız sayılmazdı. Kente yaklaşık 20 kılometre uzaklıktakı Oran'ın en son cefasını çeken SHP Grup Başkan\ekılı Aydın Güven Gürkan'dı. Özel otomobıhyle, partısının olağanüstü grup toplantısına gıderken şarampole yuv arlanarak büyük bır kaza atlatmıştı.. KİM KİME DUM DUMA BEHİÇAK PİKNİK PİYALEMADRA HIZLIGAZETECİ NECDETŞEN âlT/HE ZAMANI .. GECEYARlSl OLUVO KOCAMK4N 4VRILPIĞIMDAN &ER| HIÇ KlMSEYLE 4VIPSIN SEVlŞAIEICTeN YAPTıK KOTUSÜ OLU? &K/V1AK ZOdÜH P/l K4LPIN g£N ybKKEN O ILAC/KJA BIL£ UZANAA1AZ KABASA ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI GARFIELD JIM DA VJS DBGtl BEM DE 1NSAM1M .'/' BLACKIE WHITE CARLOS TRILLO-ERNESTO R.GARCIA SEUAS costUMtıvı \fc seNDeu ornm. BULUT BEBEK NURA Y ÇİFTÇİ KALİTE DIŞI VE HATALI MAMUL- PARÇA BEZ-TELEF-ÜSTÜBÜ HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEMELER SATILACAKTIR 1.4.1992 çarşanba gunu saat 10.00'da kalıte dışı ve hatab mamul- ler, parça bezler, telefler, ustubüler, muhtelif hurdalar ıle ıhtıyaç faz- lası makine ve malzemeler açık pazarlık suretiyle şartnaraedekı esas- lar dahılinde satılacaktır. Bu satışa ait şartname ve lısteler Işletmemız Tıcaret Mudurluğu- nden lemin edilebilır. lşlrtmemiz satışı yapıp yapmamakta ve dıledığıne satmakta serbest- ür. SÜMERBANK HOLDtNG A.Ş. NAZİLLİ BASMA SANAYÎt İŞLETMESİ Basın: 24057 İLAN ANKARA 4. ASLİYE HL KUK MAHKEMESİ'NDEN Sa>ı 551 Ankara-Mural Mah ZülPkâr Sok No 24'te Mchmet \ ıldız-Cemal KIIK, oglu ve Mchmet Akkaya >a, Malı\c \c Gumruk Bakanlığı tarafından ale>hınıze açılan taşınmazın tCM.ılı da\asinın \apılan duru^masında vcrtlen kararda. Çankaya Çukur- u M.ıh ISIdparscl I2s»4 m' >ıiAil(,umlu taijinmazın 2942 sayılı vasanın P'nci maddcM gc:reğırn.c davacı ıdare adına tescilıne bu dava nedenıvle sariolunan 92AOTL ılam ıle 1 W TL >argılama gıden kı toplam 10740 TL mahkenıe masrat'ı ıle 6500 TL \ekâlet ucrctınm de sızlerden alınıp davacı ıdarcve venlmesınekarar \cnldı 2~>> 1992 Basın 2 :i yanİM. yalnızca hen İLAN T.C EDİRNE ASLtYE 2. HUKUK MAHKEMESİ 1991/52 Malıye ve Gumruk Bakanlığı tarafından açılan gaıplık davasımn ara kararı gereğince; Edırne Merkez Sar.capaşa Mahallesi'nde kain pafta 47, ada 432 parsel 17 sayılı taşınmazın malikhanesınde adı geçen Hüseyin oglu Ali ve Recep kızı Hafiie'nın sağ ıseler mahkememize müracaatları, ölü iseler kendılenne tanıyan veya bılenlenn, varsa mirasçılannın Edır- ne Asliye 2. Hukuk Mahkemesı'nde yargılaraası 9.7.1992 saat 09.00'da devam eden 1991/52 esas sayılı dr-syaya müracaatlan ilan olunur. 20.5.1992 Basın: 46iö- tLAN T.C. EDİRNE ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ 1990/152 Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından açılan gaiplik davasımn ara kaıarı gereğince; Edırne Merkez Yenı Mah. 8, Süpürgeciler Mahallesi Ağaçpazan Caddesi'nde pafta 110, ada 163 ve parsel 14 sayılı taşınmazın malik- hanesinde adı geçen Fenha'yı tanıyanlann veya sağ olduğunu bilen- lerin veya varsa mırasçılarımn Edirne Asliye 2. Hukuk Mahkemesi'- nde yargılaması devam eden 1990/1 ^ esas sayılı dosyaya müracaat- ları ilan olunur. 2.5 1991 Basın: 465f2
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle