09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 8ARAUK1992SALI EKONOMI PARARAPORU BORSAVERİLERİ Endeksler Bırlesık Malı Sanayı önceki 392188 2444 01 4779 29 islem hacmı(Dunku) Islem mıktan(Dunkü) Dunkü 389155 244150 4733 02 Farfc(%) -0 77 -010 -0 98 193135972 225 51717 714 ILAN SEFERİHİSAR KADASTRO HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No 1978/1097 Esas 1988/108 Karar Davacı Hazıne tarafmdan davalı Gulşen Evren aleyhıne açılan ka dastro tespıtıne ıtıraz davasında Mahkememızce yapılan yargılama sonunda Seferıhısar Doğanbe> köyü Karaköse me\ kıinde kaın 403 parsel sayılı laşınmazın tespıt gı bı davalı Mehmez kızı Gulşen Evren adına ıapu>a tescılını. karar ve rıimış olup, ışbu ılam davacı Ha/ıne'nın tem>ı/ı uzenne \argıid\ıa onanmış olup davalı Gulşen E\ren e Yargılav onama ılamı ıle Ha zıne vekılımn 13 11 1992 tanhlı tashıhı karar dılek<,esı teblığ cdık medığınden davetıye yerıne kaım olmak uzere ılanen leblığ oluııur 13 II 1992 Basın 46534 BORSA MaraÇkn (A) M r a p m (C) JftM BMl MpnOmm AkalTeksll AttHI* A*m*o Mn MrtoHottng MrtoSM* AM|aHQqm AMvttz AıaMuCsn A r ç * Aatan UmÇmm»! Affu & * * M MMftnit BotaÇtantD Braa Çiıllı* Çnvn CAHM ÇkMm Çmn ÇdunmEk. OnMa* tatfCam Drtam DmHoMno 0 4 » OunnOtsM rf71TWMy YltfflR EawbB.tt»: E*K* EgeBnc* EgeEntam EgeGûbn EmekSigodı BtaMdng Wm9aM EnpDmrÇtft Ettnk FMİŞ M6nw]wn FinMtak 6 M | Qn GhMVltm MTMT ttnyanoft Hekt* HMyet GaaacSı lUBtFn (KJ) kftm İNMorPtton hmfrDmvÇtik tZOCMH KsKman K» MMMoMp M U K««zBM» KDçHotfag KoçV«rm Koappnrto KonfcJ KonroTvm &mK«*ya Porjüm UıtsKaCfe IttmTdm «MnÇmm> NMt M> NMjam ^JMM I M * IM»H<*felg ItaaalSaıM M * IMtank HetHoMng NetTurtnn mtaomm CkaıT«aa Ohaka O M PMaı PGB PraNo PMtan ftBlMBflt TliIUIII n ı v an Pıar Etıagn Et taalı PnrUtı Pln* FMDfcı P*ta PMfcTdn M * SMYapu* SMrtHNbg Satayaı S*5 smei S*a Sun Beklranjk TaSfcatı TDışöank TdoAart T*ö» Tsah TGutita. TJfBa*.(B> TJstatfA) T*M.«SIB0O TUBrtKCOTH) T*B»MC) rn«an TMktMmn TobtOMMHF TotasOtoTarW Toçr*KjJ« TrjkyıCjm Tnnslâht Hokfng TSmms TSnOm TSKB TDeımNtuni Tums F^ifoluttk Töons Todc m w Yobn Tobccg TOtunb»* UnyeÇmMo Usak-Senn* VaM Vttmn Ort. VtsM MMfta Hr tta» Yn» Kred Bantas Vma I H U 5700 1025 1JM 105 000 3 150 3 350 4000 12 290 7 800 4300 1400 5900 1J00 7400 4000 5000 6900 iioo 8500 8 200 1300 1250 3600 2800 4200 2553 14500 7400 7900 1250 700 3150 1850 7900 525 5 200 1 900 4650 3600 3 200 32 000 1500 500 1500 5-600 20.500 1850 1000 3.500 2100 1400 4200 875 L H t 2.100 725 9100 925 2350 1250 3400 1150 375 8900 2B100 2150 2450 8000 3950 8300 16.250 63000 2 250 900 1150 22000 2800 425 10100 2300 950 fft 4850 5700 850 325 Z 7 J H 725 525 2200 »5000 600 1400 10500 650 1150 425 875 850 7H 2100 1750 3.500 600 15 250 500 2.300 500 8.900 725 7000 1700 HJH 3150 um 1.500 825 1900 1050 1950 6000 220.000 425 625 975 1850 1100 8800 44 500 7500 2.200 1550 10500 850 1050 7900 3.550 2900 475 5300 5100 5400 975 1100 900 1300 1150 1025 1400 *-£5 600 1000 1JM 0 3100 3350 4750 11750 7700 4150 0 5700 1700 6000 3900 0 6700 1100 8500 8100 0 1200 3500 0 4000 2550 14 250 7300 7700 1250 675 0 1750 7700 525 5100 0 4600 3500 3200 31500 1500 500 1500 5300 20 000 1750 1000 3500 2000 1400 0 850 U M 2.100 700 8.800 900 0 1250 3.350 0 375 8800 2050 2050 0 0 3850 8100 16000 62 000 2250 900 iico 20 500 2600 425 9 700 2200 0 HJ 4750 5-200 800 325 H J N 725 525 0 0 600 1350 10250 600 1150 425 875 825 m 800 1 650 3400 550 0 450 2300 500 8.900 725 0 1700 1UM 3000 4.1M 1450 0 1908 0 1950 5900 0 425 525 975 1800 1100 8700 43 500 0 2.150 1500 10500 825 1000 7600 3500 2750 475 5200 0 5300 975 1.050 875 1.200 1050 1000 1 3S0 fttMk 5 700 1050 17M 0 3150 3350 4800 12.250 7 800 4200 0 5700 1800 6100 3950 0 6800 1150 8500 8200 0 1250 3.550 0 4150 2550 14.500 7400 7900 1250 675 0 1850 7800 525 52» 0 4650 3.550 3.200 31500 1500 500 1.500 5J00 20.500 2.800 1000 3500 2100 1450 0 875 U M 2.100 700 9000 925 0 1750 3400 0 375 8800 2100 2150 0 0 3950 3JOB 16750 62 000 2750 925 1100 21500 2600 425 10100 2300 0 175 4800 5200 825 350 n j M 750 525 0 0 600 1350 10 500 600 1200 450 875 825 7 » 850 1650 3-500 575 0 500 2300 500 9000 725 0 1700 mJSm 3100 4JM 1450 0 1950 0 2000 5900 0 425 650 1000 1800 1100 8.300 44 500 0 1200 1550 10.500 850 1050 7900 3.550 2.850 475 5 200 0 5400 975 1050 875 1750 1100 1000 1400 7 5 700 1000 1.7M 0 3150 3.350 4750 11750 7700 4700 0 5700 1800 6000 3950 0 6700 iioo 8500 8200 0 1200 3500 0 4000 2550 14 500 7 300 7800 1250 675 0 1750 7700 525 5200 0 4600 3500 3 200 31500 1500 500 1500 5300 20 000 2750 1000 3.500 1100 1400 0 875 U M 2100 700 8800 925 0 1750 3350 0 375 8800 2050 2050 0 0 3150 8700 16 000 62 000 2250 900 iioo 21000 2 600 425 9700 2250 0 171 4800 5200 825 325 27J M 750 525 0 0 600 1350 10500 600 1700 425 875 825 m 800 1650 3400 550 0 500 1300 500 J.900 725 0 1700 1Uİ 3050 4JH 1450 0 1900 0 1950 5900 0 425 625 975 1800 1100 8700 44 500 0 2150 1550 10500 825 1050 7 700 3550 1750 475 5200 0 5.400 975 1050 875 1700 1100 1000 1350 MtAUK M - IM 1066 450 699843 U M 0 1306 499 5950 14 000 2*5 000 88 000 126 065 0 10000 17 500 2G1100 416.550 0 108 000 74.800 4 000 81900 0 100.596 170701 0 3 000 151000 488700 24 500 633 660 5000 8 000 0 279 020 9000 17 035 141000 0 482655 339 954 60 000 56 000 45 080 29 000 1000 29 050 44H» 1400570 3000 2000 2000 9000 0 12 000 M U M 1450 6000 182200 59430 500 13000 111800 0 56.500 8.000 149100 391200 0 0 651404 169.B87 85 300 64100 112 000 181239 56 200 41000 1700 49 375 160830 7000 0 1 U M 74 000 0 19 000 209 340 n.m 5000 iooo 0 50 27 000 13 600 153687 42100 51850 187 200 48 000 52 000 U M 83 000 3050 1 109 230 60100 « 8.000 15000 355.900 114.810 36 005 0 5050 1.M1 13SJ60 11HM 1001 300 161788 0 334443 1700 174 57.880 91780 21320 10 000 12 000 39100 44 580 100 17150 32 000 89200 20799 53427 186627 184 900 948130 41425 24 000 0 400335 9000 1000 950 528 13822 130000 1210044 7000 1992 AfAt R j * 5687 100« un 0 3149 3350 4761 11981 7 731 4167 0 5700 1750 6000 3548 0 6796 1102 8500 8102 0 1230 3546 0 4056 2550 14 304 7.340 7854 1250 675 0 180» 7722 525 5.158 0 4602 3 514 3700 31500 1500 500 1500 5400 20768 2799 1000 3500 2050 t4O5 0 854 8.1M 2100 700 8864 900 0 1250 3367 0 375 1800 2058 2077 0 0 3898 8700 16726 62000 2750 900 iioo 20.861 2600 425 9904 2228 0 171 4 751 0 820 329 ZIM* 735 525 0 0 600 1350 10412 600 1178 445 875 1 ••• UH 825 7 8 831 1650 3.451 553 0 475 2300 500 8.955 725 0 1700 ıun 3.048 U M 1450 0 1903 0 1950 5900 0 425 627 977 1800 1100 8777 44500 0 1196 1504 10500 «30 1047 7756 3.500 2 771 475 5700 0 5355 975 1050 875 1219 1097 1000 1378 Her belge için yılda 20 milyon ödeyecekler Aracıkurumlaraharçyükü ÎLKİN AYDIN Fon >onetımı, repo. yatınm ve fınans orlaklıklan ıle şube dçmak ıçın gereklı her bır belge ıçın 20 mılyonluk harç zorunlu- luğu geımlmesını tepkı>le kdrşıldvan aracı kurum temsıl- cılen 'devlet. para ıhtıyacını bızden çıkartacak' görüşunde bırleşı>orlar Vergı Paketı kapsamında, aracı kurumlann her bır yetkı bclgesının vıllık harca bağlan- ması tepkıyle k^şılandı Aracı kurum temsılcılen. harç sıste- mının gehşmekte olan sektörü baltalayacağını onc surdüler Fon >onetımı. repo. yatınm ortaklığı. fınans onaklığı. şube açma gıbı hızmetler ıçın SPK - dan alacaklan her bır yetkı bel- gcsıne yıllık 20 mılvon lıra harç getınlmesı ıle ılgılı olarak Aracı Kurumlar Derncğı Başkanı Muslum Demırbılek şunlan soyledı "Sektör henuz bınkım yap- ma dşamdsında Aracı kurum- lann 1991 yılı Kurumlar Vergı- sı rakamlan araştınldığında ge- tınlmck ıstenen harcm boyutu Zeki Döşiâoğhı Müslüm Denıirbaek ortaya çıkar Sektörün büyü- mesı lazımken bu tur harç getı- nlmesı büyümesını engeller." Deha MenkuJ Değerler'ın Genel Müdürü Asuman Olgun ıse tasan henuz şekıllenmeden konuşmanın vanlış olacağını belırterek 'Devlet buna vergı olarak bakıyor Ama bu sektö- rün artı masraflara tahhammü- lü yok" dedı Yatınm Fmansman'ın Genel Mudüru Zekı Doşluoğlu da devletın paraya ıhtıyaa ol- duğunu, bu nedenle harç topla- maya olumlu bakabıleceklennı belırterek, "Ancak araa ku- rumlar sadece harç toplanırken akla gelmemelı, devletın nımet- lennden de bankalarla eşıt öl- çüde yararlandınlmahdır" şek- lınde konuştu Araa Kurum Sahıbı Mus- tafa Yılmaz ıse getınlmek ıste- nen "harç"lan "haksız" ve "caydına" buldu Yılmaz "Araa kurumun danışmanlık belgesı alması ya da şube aç- ması ıle eczane ya da avukatlık bürosu açılması arasmda ne fark vardır" dıye sorarak şun- lan söyledı "Yetkı belgesınden vergı ah- nacaksa bu memlekette yal- nızca hısse senedı ışlemlennden vergı alınması vergı teknığıne ve vergı hukukuna aykındır Aynı manükla hareket edıld - ğınde. Arçelık, Tofaş yctkılı satıalannın "yetkı belgelen" üzennden de harç adı altında vergı almak gerekır " Leasing şirketleri yeni yıla umutla bakıyor 6 1993 9 te kâılaı* katlanacak 9 • Fınansal Kıralama Araştırma ve Dayanışma Derneğı; Balkanlar ve Türki cumhunyetler pazarlannın ıyi değerlendırilmesı gerektığını, böylehkle 1992'de gerçekleştırdıklen 2.5 tnlyon lıralık cıronun sekıze katlanabıleceğını ıleri sürüyor Ekonomi Senisi - Leasing şırketlen. 1993'tenumutlu 1992yıbndayaklaşık2 5 tnl>on lıralık aro yapan şırketler. Turkı Cumhunyetler ve Balkanlar'dakı pazar- lann ıyi değerlendınlmesı durumunda, 1993 yılında arolanrun daha da artacağını belırttıler Fınansal Kıralama Araştırma ve Da- >anışma Demeğı (FİKAD) tarafından \apilan açıklamada. sektörün 1992 yılında geldığı nokta ve 1993 yılı beklentılen an- laüldı FİKAD'ın açıklamasında sektörün, 1989 yılında 500 mılyar lıra olan arosunun hızla artmasına rağmen, yetennce gelışe- memesıne neden olarak kamu ve özel sek- torun gereken önemı vermemesı göstenldı 1993hedefleri Hazıne ve DışTıcaret Musteşarlığı'ndan ızın alan leasing şırketı sayısının 35 olduğu belırtılen FIKAD açıklamasında, sektö- rün 1993 yılı ıle ılgılı hedeflen özetle şoyle •Toplam sabıt varlık yatınmlan ıçınde leasıngın yüzde l'lerde olan sevıyesı gehş- mekte olan ülke statüsüne sahıp olmamız nedenıyle dunya ortalaması olan yuzde 10'lara çıkanlmajıdır • Balkanlar, Ön Asya, Orta Asya ve Türkı cumhunyetlerde leasing konusunda Turkıye başı çekmehdır 9250 rruryon dolar cıvannda olan top- lam leasing arosu, 2 mıryar dolar düzeyıne çıkanlmalıdır • Şu anda leasing arosunun yüzde 55'- lennı oluşturan kara nakıl vasıtalannda mulkıyetın kıraaya devredılmesı ıçın ge- reklı asgan süre dört yıldan ıkı yıla ındınl- melıdır • Mulkıyetm devn esnasında odenmesı gereken Taşıt Alım Vergısrnın kıraadan ı!k gün tahsılme son venbnehdır • Leasing konusunda Hazıne ve Dış Tı- caret Müsteşarlığı tarafından yapılacak çahşmalar yeterlı değıldır, Mahye ve Güm- rük Bakanhğı da bu konuyu ele almalıdır • Sektöre olan güven ve talebı kamçıla- mak açısmdan özellıkle, vergı yönünden uygulamada ortaya çıkan bazı kısıtlama ve belırsızlıkler ortadan kaldınlmalıdır Teletaş, Çukurova Elektrik, Kepez Elektrik aha anyor KOFden üç blok satış birden • Bu yıl ıçın hedetlenen 5.5 tnlyon liralık özelleştırme gehrinın 4 tnlyon lırada kalması beklenıyor.Hedefe ulaşmasında çımento fabnkalanndan 5'ınin satılamaması etken oldu. Ekonomi Servisi - Kamu Or- taklığı Idaresı (KOİ) Çukurova Elektnk AŞ'dekı yuzde 11 25. Kepez Elektnk TAŞ'dekı yüz- de 25 39 ıle Teletaş'takı yüzde 18 oranındakı hıssesını blok satış yöntemıyle satışa çıkardı Yerlı ve yabana yatınma- lann alımına sunulan şırketler- den Çukurova Elektnk AŞ ıçın en az 38 mılvon 7% bın dolar, Kepez Elektnk TAŞ ıçın en az 14 mılyon 951 bın dolar, Tele- taş AŞ ıçın de en az 18 mılyon dolar teklıf edılecek Teletaş ıçın teklıf edılecek bu rakama ek olarak, alıcılar, KOİ'nın ey- lul ayında sermaye arttınmına katılarak ödedığı 18 mılyar lı- rayı faızı ıle bırlıkte defaten ödeyeceklennı taahhut edecek ler Bu mıktar. alıcılann ode- meyı yapacağı tanhtekı Merkez Bankası dovız alış kuru üzenn- den hesaplanacak tutardan ABD Dolan olarak ödenecek Bu bcdebn odenmesı taahhü- dünu ıçermeyen teklıfler geçerlı sayılmayacak Satışa çıkanlan şırketler ıçın vadeh teklıf venlebılınecek, an- cak vade suresı 2 yıldan fazla olmavacak Bu şırketlerle bırlıkte KOİ'- nın 1992 yılı başından 1993 yılı mart ayı sonuna kadar toplam 1 mılyar dolar tutannda özel- leştırme gelın elde etmesı hedef- lenıyor Ote yandan, bu yıl ıçın hedef- lenen 5 5 tnlyon lıra tutannda- kı özelleştırme gelın gerçekleştı- nlemeyecek Yıl sonu ıtıbanyla saüş ve temettüler dahıl ozelleş- tırme gelınnın 4 tnlyon bra dü- zeymde olması beklenıyor Kamu Ortaklığı İdaresı'nın (KOİ) venlenne göre 11 çımen- to fabnkasından 5'ının satışının yapılamaması, özelleştırme he- defının gerçekleşmesını etkıle- dı Bu fabnkalar saülsaydı özel- leştırme gelın 5 5 tnlyon lıraya ulaşacaktı Bu yıl ıçın gerçekleşecek 4 tnlyon lıra duzeyındekı ozelleş- tırme gelınnın yaklaşık 900 mıl- yar lırasını da temettüler oluş- turuyor KOİ, yılbaşından bu- gune kadar 12 İcamu şirketının blok satışmdan 767 9 mılyar bra, 6 çımento fabnkasırun sauşından da 2.3 tnlyon lıra sağladı KOb ıstenılen fıyatta tekbf alınmadığı ıçın özelleştıreme- dığı Adıyaman. Aşkale, Bartın, Ladık ve Şanlıurfa Çımento fabnkalannı önümuzdekı gün- lerde yenıden satışa sunacak KOİ, bu ay ıçınde 15'er gün aralıklarla Süt Endüstnsı Ku- rumu'nun 34 tesıs ve 2 araası Et ve Balık Kurumu'nun 41 te sısı ve 11 arazısı ıle Yem Sa nayu nın 30 tesısını satışa çıka racak NETAŞ'ın vüzde 29 oranın dakı hıssesının de aralık ayında halka arzı öngörulüyor USAŞ'ın da önümuzdekı yıl başından ıtıbaren yüzde 30 oranındakı KOİ hıssesı halka arz edılecek BANKALAR NE FAİZ VERİYOR? (YÜZdel Zıraat isSarkası Emlakbar* AKbank YapıKredı Vakıftank Halkbank FamjKbank Garantı Turkbar* SuflicfbBrk TıJbnoanK Ettank Imar Esbank Sexertark Osmaıt TtB Egeba* Ftnansbant teal Cecanı Tanstaı* Demraank KxAfne Koffeaart Intertar* Marrrara Arap-Turk impaoar» mBaı» TefsGibank (»aı* __ Ts.'k S»L a Ateratıfan» BsnkEıpjBS Kentoar» ToprakDartı u» İ L 5M0 55-56 56 5S56 55-58 57 58 58 54 5B>6C S>615 57 60 51 60 56 5M3 60 59 S M 57 56 56 5«7 4S 43 60 5739 50 60 59 555 « 5J 5759 57 SfftMM R. 70-72 6M8 69 6&« 6&«8 68 69 68 65 7D5-72İ 72-73 69 72 68 71 69 62-64 72 70 66 68-70 69 66 66 gtH» 57 56 73 71 653 725 70 655 51 56 69-71 677- 7172 S 3.5 1 2i 25 25 3 3 3 1İ 15 4 45 3 45 Î75 4 225 25 3 45 4 '5 4 3 3 25 2 T 45 7 6 45 15 158 35 4 345 25 0M 6 4 5 5 5 55 65 5 4 5 6 6.5 6 S 62 625 5 65 6 9 8 45 65 65 &75 7 45 9.5 65 10 7 92 6 723 6 İZ 7-9 65 tlTVMM | 1ff«MK n 71-73 68-70 48 68-70 68-70 70 71 70 68 p 5-735 74-76 7C 75 70 73 70 6B-70 73 73 70 73-75 72 72 72 68-70 60 60 76 73 52-66 745 71 62.5 54 68 7173 7273 74-75 S 4 15 3 3 3 35 4 3i 2 4 45 5 4 55 475 42 3 15 4 4.75 42 15 5 35 32 1$ 25 8 5 8 7 5 3i 168 4 5 4-5-5 6 DM 7 5 5İ 6 6 6 7 6 45 72 57 7 7 95 7 72 6 7 65 92 8 5 7 7 7 7 55 105 8 11 8 9.5 6.5 723 65 9 M5 85 Tl 73-75 69-72 74 69-72 69-72 74 75 78 69 785 7H0 8C 78 80 78 75 75-77 76 79 71 76-79 76 76 73 6770 61 60 80 78 63-70 77 80 61 61 69 77 76-78 m t 4İ 2 3i 3.5 3İ 5 4İ 5 2i 45 55 6 5 7 52 475 35 4 45 5 5 2 55 4 4 25 3 9 55 9 9 6 4 45 79 5*5 62 0M 75 5.5 6İ 6i 6i 7 7İ 7 5 75 9 8.5 8 11 75 775 65 72 7 95 8 55 75 75 7 6 115 85 12 10 10 &5 7 5M75 9-10 92 YATIRIMFONLARI Katahna beigesiadı lşYatınm-1 lşYatınm-2 lşYatınm-3 lşYabnm-4 lşYatırım-5 lşYatınm-6 lnterfon-1 lnterfon-2 lnterfon-3 lnterfon-4 lnterfon-5 lktısatYat-2 lktısatYat3 lktısatYat-4 Ikt AtıhmFon Gar Yatınm-1 Gar Yatınm-2 Gar Yaünm-3 Gar Yaünm-4 Gar Yatınm-5 EsbankFon1 Esbank Fon 2 EsbankFon3 YKB Yatınm F YKB Sektör F YKB Hısse F YKBKamuF LıkıtF YKBKarmaF YKB Dovız F YKB Kapıtal F YKBAktrfF VakıfFon-1 VakıfFon-2 VakıfFon-3 Vakıf Hısse Vakıl Dunya Vakıf Fon-6 Dış MavıFon Bugûn Değ 179 381 59 964 47 335 36 294 16634 34 351 125 035 92 680 52668 52 995 10 876 91 107 43 394 43 834 27 892 137 674 51527 33 930 19143 17 501 135669 45 244 32 898 117 737 96 757 90 894 93988 82136 92 992 42 436 32 687 29 802 92 425 224 282 42 268 24 896 36 878 26 000 80 403 % 0 51 -022 050 036 025 0 51 048 0 47 046 050 1 11 048 047 047 039 052 004 048 031 032 048 044 054 0 51 153 -0 74 049 046 052 044 0 51 043 013 041 039 006 124 038 0 51 KabkiM betgMiadı Dışbank Beyaz Dışbank Pembe Tutun Fon-1 Tutun Fon-2 Mttsuı Fon-1 Mıtsuı Fon-2 Fınans Fon-2 Fınans Fon-3 Fmans Fon-4 Fınans Fon-5 Zıraat Fon-1 Zıraat Fon-2 Zır BasakFon Zıraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Halk Fon-3 Pamuk Fon Pamuk Hısse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 Emlak Invest lmpexFon1 lmpexFon2 Sûmer Fon Denız Fon Ege Fon-1 Ege Fon-2 Kalkınma Fon Demır Fon-1 Demır Fon-2 Tarış Fon-1 Tarış Fon-2 OrtakFon Turkbank Fon NetFon EtıFon TSKBUzmanF Akfon INUUK1M2 Bugûn De* 121869 34 240 96764 26496 309 311 35 462 54 890 46 073 31411 30 075 49 467 36335 38974 35 797 50 560 37 902 33 964 50676 32868 43165 32889 13362 43713 32760 33331 41 104 31727 13681 35211 33006 16672 36641 15144 28 559 28044 29049 28830 13552 14 434 % 051 050 047 046 045 044 052 048 048 0 47 045 0 41 046 046 048 047 0 51 044 033 049 048 -0.27 048 049 — 044 046 047 040 044 045 0 51 051 050 042 045 044 009 0 51 DUNYA BORSALARI Albnınonsu 335 00 dolar ABD Dolan 1 5850 Alman Markı 124 90 Japon Yenı 1 5770 I Sterlını PetroKin yarili. 18 13 dolar MERKEZ BANKASI I Emısyon(5AralıM 34 828 > TL Interbank laızlen Gecehk °a 67 75 Işlem Hacmı 2 652 mılyar • Bankalardarepo " . 40-67 DLTVYA EKONOMSINE BAKIŞ ERGİNYILDIZOĞLU Olumlu GeKsmeler ve Engeller Bellı başlı gostergeler ABD ekonomısınde durgunluğun sona erdığıne ve bır genışleme/toparlanma donemının bas- ladığına ışaret edıyor Wall Street Journal ın yorumuna göre Amerıkan ekonomısını etkıleyen devrevı hareketlerde (busı- nesscyle) "yenı bır genışleme asamasına gırıldığı konusun- da genel bıranlayış bırlığı olustu Bu gelısmeyı GATT anlaş- masının karşılastığı tıkanıklığın aşılması ıle bırleştırınceaca- ba dunya ekonomısını kasıp kavuran ekonomık durgunluğun sonuna gelmekte olduğumuzu duşunebılır mıyız7 Bu gelış- melerın onemını bır an bıle ınkar etmeden, dıyebılırız kı. bu soruya olumlu bır cevap verebılmek ıçın vakıt henuz erken. ABD ekonomısı 3 üç aylık donemde, önceden tahmın edı- lenden daha guçlu bır performans gosterdı ve yuzde 3 9 bu- yudu Bu bıle tek başına durgunluğun bıtmış olduğunu soy- lemeye yetebılır Gerçekten de bu buyume oranının bır tesa- duf olmadığına ve durgunluğun geçmekte olduğuna daır baş- ka gostergeler de var ABD de öncu Gostergeler Endeksı ekım ayında bınde 4 arttı Satınalma Mudurlen Endeksı ıse ekımde %50'den ka- sımda yuzde 55 e çıktı Bu endeksın yuzde 50 nın ustunde ol- ması ekonomının genışlemekte olduğu anlamına gelıyor Ekımde fabrıkalann aldıkları sıparışler yuzde 1 7 ve ınşaat kontratları yuzde 12 arttı Dusuk faız oranları nıhayet etkısını göstermeye başladı Işsızlığın azalmasında en onemlı rolu oynayacak olan kuçuk ışletmelerın nıhayet daha uygun kredı alma koşullarına kavuştuğu bıldırılıyor Bu gelışmelenn etkı- lerını ve genışlemenın ne kadar yaygın olduğunu gosteren en önemlı endeks ışsızlık endeksı Bu da ekım ayında yuzde 7 4 ıken kasım ayında yuzde 7 2 ye duştu Bunlardan hareketle ABD de bır ekonomık genışleme dönemıne gırıldığı savunu- labılır Ne var kı bazı başka etkenler de goz önune alınınca, bu ko nuda daha temkınlı olmak gerektığı ortaya çıkıyor örneğın yuzde 3 9 luk buyurrtenın arkasında ıstıkrarsi2 bır unsur ola- rak bılınen envanter artışlarının olduğu anlaşılıyor Satınalma Müdurlerı Endeksı nın artışında da Clınton ın seçılmesının yaratbğı olumlu hava, yılbaşı ve krısmas dönemıne hazırlık ve belkı de fıyatlarda az da olsa bır artış beklentısı yaüyor olabılır Hatırlanırsa Ingılterede John Majorın seçılmesın- den hemen sonra böyle bır ekonomık toparlanma yaşanır gıbı olmuş, ama bır ıkı ay ıçınde de hemen çokmuştu Tum bu etkenler ve ılk ıkı-uç aylık donemdekı duşuk büyü- me oranı göz onune alınınca bu yıl buyumenın en fazla yuzde 2 5 te kalacağı da duşünülebılır Bu buyume ıse ışsızlık oranında cıddı bır azalma yaratmaya yetecek kadar guçlü değıl Ustelık, elektronık ve ofıs otomasyon alanındakı yatırım- lann artmasından şırketlerın ve fabrıkalann yaygın bır şe- kılde rasyonalızasyona gıttığı anlaşılıyor Demek kı soz konu- su fırmalar daha az ışçı çajıştırmayı planlıyorlar Rasyonalı- zasyon ıle uretkenlığın artması tabıı kı ekonomının genelı ıçın genıslemeyı destekleyıcı bır etken Ama bu uretkenlık artışının ucret artışlarına ve harcamalara yansıması ve boy- lece dığer sektorlerı de etkılemesı de oyle hemen olacak bır şey değıl Boylece tasarrufların hala çok zayıf ve tuketıcının alabıldığınce temkınlı olduğu goz onune alınırsa ABDdekı genışlemenın gucu uzerınde karar verırken daha muhafaza- kar davranmak gerektığı ortaya çıkıyor Bab Almanya da ekonomık buyume ıkıncı 3 aylık donemde yuzde 0 5 oldu Eylül ve ekjm aylarında daha da kotuleştı ve bır ortcekı yılın aynı ayına göre yuzde -2 2 ve yuzde -3 5 oldu Bu rakamlar Almanya da bır durgunluğun yaşandığını ve ekonomının kuçülmeye devam ettığını gosterıyor Bu ge- lışmHerebağlt olarakisstzlık eylulde yuzde 6 7'den yuzde 6 9'a çfktC Şlrketrflaslandsfeylul ayında yıllık olarak yuzde 16 5 artb Aftnanya'da ekonomık buyumenın gelecek yıl yuzde -3 olması beklenıyor Avrupa nın gerı kalanında ıse bır AT komısyonu taslak ra- poruna göre AT büyüme hızı bu yıl yuzde 1 1 cıvannda kalıyor ve gelecek yılda yuzde 11 ıle yuzde 1 5 arasında gerçekles- mesı beklenıyor Geçmışte Japonya'da buyume hızı yuzde 3 un altına du- şunce ekonomık durgunluktan bahsedılırdı Bu yıl eylülde bı- ten uç aylık dönenfde Japonya nın bır oncekı yıla gore buyu- me hızı yuzde -1 6 oldu Aynı donemde kamu yatırımlarının, (kı su sıralarda ekonomıde talebı canlı tutabılen tek etken ola- rak goruluyor) yuzde 2 7 oranında gerılemış olması dadıkkatı çekıyor Kısacası Japon ekonomısı 1974 ten berı ılk defa derın bır ekonomık durgunluğa gırmış durumda ABD'de bır ekonomık toparlanma dunya tıcaretının gelış- mesıne olumlu bır etkı yaparken ABD ve Avrupa dakı koru- macılık eğılımlerı ve Almanya da da faşıst hareketın gıttıkçe güçlendığı ızlenımının yaygınlaşması dunya tıcaretı uzerınde olumsuz etkı yapıyor Dunya toplam tıcaret hacmı geçen yıl yuzde 3 buyumustu Bu, 1983'ten berı en dusuk rakam 1992 de ıkıncı yarı yılda ılk yarıya göre buyume hızının dusmekte olduğuna bakarak ortalama buyumenın yuzde4 u asmayacagı soylenıyor önü- muzdekı aylarda Japonya ve Almanya'nın yanı sıra dığer Av- rupa ulkelerınde yaşanan ekonomık daralmanın etkısı ıle bu buyume hızının daha da duseceğı tahmın edılebılır Sonuç olarak ABD dekı ekonomık genışlemenın geleceğı ve bunun dunyadakı genel ekonomık durgunluk uzenndekı etkılerı hakkında kesın bır şey soylemek ıçın henüz erken MERKEZ BANKASI KURLARI 8ARALK199Z 1ABO Dolan 1 Alman Markı lAvustralya Dolan 1 AvusturyaŞılını IBelçıkaFrangı IDanımarkaKronu 1 Fın Markkası IFransızFrangı 1 HollandaFlorım 11sveç Kronu 11svıçre Frangı 100 Italyan üretı 1 Japon Yenı IKanadaDoian 1 Norveç Kronu 1 Sterlın 1S Arabıstan Rıyalı •Mz 826045 524306 572201 74573 25507 135420 163836 154329 467617 122234 586263 59685 6637 647471 128517 1307629 220273 8277 00 5253 57 573348 74722 25558 135691 164226 1546 38 468554 122479 587438 59805 6650 648769 1287 75 1310249 220714 EFEKTİF 825219 523782 563618 74498 25252 134066 162259 154175 467149 121012 585677 59088 6537 637759 1272.32 1306321 216969 830183 526933 575068 74947 25635 136098 164719 155102 469960 122846 589200 59984 6670 650715 129161 13141 80 221376 SERBESTDÖVİZ CİNSİ ABD Dolan Alman Markı Isvıçre Frangı Fransız Frarvgı HollandaFlonnı Ingılız Sterlını S Arab Rıyalı AvusturyaŞılını 1001ta! üretı AUŞ 8375 5280 5870 1545 4675 13125 2210 745 595 SATIŞ 8415 5305 5930 1565 4725 13300 2250 760 610 ALTIN CtNSİ Cumhurıyel Reşat ?4ayaral1n 22ayarbı!ezık AUŞ 598 000 625 000 90 700 81 700 SATIŞ 607 000 650 000 91000 90 400 ÇAPRAZKURLAR 1M0D0UUU 15755 14436 110770 60999 50400 53525 1 7 66D 11287 67 579 14090 1384 00 12447 12758 64275 37501 Itartc 1ECK Stt m. FhltaridM bpmHPiııtaıı I ç miçnrm* R^fllLM İ mnnnın MmçirM tlrmttmtm 139XMIM»I 11529 97IL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle