12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 8ARAUK1992SAU 16 SPOR Sakat ve cezalılar nedeniyle Roma maçında Hamza, Şevket, Mert ve Ismail'e gün doğdu Galatasaray\la herkes kadroda MUS1 \FA ERSOY • Roma ile yann oynayacağı UEFA Kupası 3. tur rövanş maçının hazırhk - lannı sürdüren San-Kırmızılı takımda teknik direktör Feldkamp, kadrodaki tüm oyunculann forma giyebileceğini belirtti. Beşiktaş maçında sakatlanan Okan'ın sakatlığında gelişme olduğu ve bu oyuncunun maça yetişebileceği açıklandı. Arif. Şevket ve Hamza'ya "hazır ol' dendi. bellı oluyordu. Feldkamp'ın sahaya süreceği 11 "de bir çok sürprizisimin bulunması bcklcniyor. Uzunsüre- diroynamayan veya kadroya giremeyen futbol- cnlar oynayacak. Sakat olan Okan'ın oynama- ması halinde sağ kanatia Arif \e İsmail'in oyna- ma S.JIS; var. Okan"ın yanmda Muhammed. sa- katlığı surcn Yusufun yanında ise Tugay forma giyecek. Feldkamp'ın uzun süredır oynatmadığı Hamza isc orta sahanın en solunda Canıggia ile Feldkamp'ın kafası kanştı. Sakatlar \c cezalı- lar Roma maçı öncesı Galatasaray'da sorun ol- maya devam ediyor. Teknik direktör Karlheinz Feldkamp, takım kurmakta güçlük çekıyor. Herkesin oynayıpoynamayacağını merak ettiğı Okan'ın durumu ciddiyetini koruyor. Beşiktaş maçında sakaüanarak Roma maçı öncesı San-Kırmızılı camiada üzüntü yaratan Okan'm durumu ciddiyetini ko- ruyor. Dün kulüp dokıoru Burhan Uslu tarafından kontrolden geçı- nlen Okan"ın tedavisi sürüyor Burhan Uslu, "Dün yapüğım konırolde iyileşme yolunda bir gelişme var. Sakat sakat oynar- sa durumu daha da cıddileşebılir. Sonuna kadar tedavisinı sürdü- receğız"' dedı. Okan ise ağnlanr.ın hafıf hafıt sürdüiünü oynamay. çok istedi- okan-Tedavisi sfrSvor ğını belırterek Ben son ana ka- dar ümıdimi sürdüreccğım. Oynamayı çok ıs- tıyonım. Çünkü çok kötü bir takımdan üç gol yemiştik. Roma elenmeyecek bir takım değıl. Ben oynasam da oynamasam da Galatasaray Roma'yı eleyecektır. Taraftanmızın maça gei- mesi en büyük isteğjm. Taraflar maça gelsın ve bizi sonuna kadar desteklesin" şeklinde konuş- tu. mücadele edecck. İleri ıkilide ise Roma'nın çok korktuğu Hakan. yanında ise Mustafa yeralacak. Feldkamp'- ın bu kadroyu her an değıştirme olasılığı var. Florya'da sıkıyönetim Kalli'nin kafası kartşık Roma maçı öncesi sakaılar ve cezalılar teknik direktör Karlheinz Feldkamp'ı düşündürüyor. Feldkamp basın mensuplanna esprili bir şekil- de, "Hayatımda ilk kez bu kadar kolay takım kuruyorum" derken düşünceli hali yüzünden Bu arada dün Galatasaray Roma maçı için kampa girerken Florya Metın Oktay Tesisleri'n- de sıkıyönetim ılan edildi. Adnan Polat'm direktıflenyle tesislerdekı güvenlik önlemleri arttınldı. Giriş ve çıkışlar yasaklandı. futbolculann ay aretçi kabul etmelen istenmiyor. Ötc yandan Boliçin Türk hsansı alabilmesi için yenı bir umut ışıjb belırdi. Beşiktaş maçı öncesi Bolıç'c Türk lisansı çı- kartmaya çalışan ancak Basbakan pemirel"in Japonya"da bulunması nedcniye bu işlcmi ger- çekleştiremeyen Galatasarayli yöneticiler en kısa zamanda ısteklerinin gerçcklescccğıni be- lirttiler. Bu arada Başkan Alp Yalman. bgûn İstanbul Valisı Hayn Kozakçıoğlu ile bir toplantı yapa- rak maçla ilgili önlemleri göruşccck.Taraftarlar. maç öncesi sahaya herhangı bir madde almama- ları konusunda uvanlacak. Feldkamp Roma maçına hazırlanan G.Saray'ı gazetecilerden kaçırdı. Ormanda çalışan takım kros yaptı. FELDKAMP Seçme şansımyok Spor Servisi - Feldkamp ormanda ta- raftarlarla kovalamaca oynadı. Roma mag- na 24 saat kala takımını Florya Atatürk Ormanına götüren Karlheinz Feldkamp. 1.5 saaılık kondis- yonçalışması yaptırdı. Ormanda kısa bir basın top- lantısı düzcnlcven Karlheinz Roma maçının yedek futbol- cular için bir fırsat olduğunu söyleyerek. "Bugüne kadar takım içinde hakkının yendiği- ni sövleyen varsa çıksın kendi- sini göstersm" dedi. Feld- kamp daha sonra şöyle konuş- tu. "'Kadroda sağlam olan herkes oynayacak. Futbol ha- yatımda hiç bu kadar kolay takım kurmamıştım. Herkes evine memnun bir şekilde dö- necek. Herkes oynayacak" şeklinde konuştu. ROMA GELDİ Aldair oynamıyor Spor Servisi - Galatasaray ile yann UE- FA 3. tur rö- vanş maçında Ali Sami Yen Stadı'nda kar- şıiaşacak olan AS Roma Takı- nıı Istanbul'a geldi. AS Roma'nın Yugoslav Teknik Direktörü Boskov, Atatürk Havalimanı'nda yap- tığı açıklamada. "Galatasa- w A ray a saygı duyuyorum. ama biz İstanbul'a turu atlamak için geldik" dedi. AS Romada, sakaUığı bulu- nan Aldair, kaleci Çerboni ile cezalı Carboni de İstanbul'a getinlmedi. Roma'nın GA- latasaray maçına şu kadroyla çıkması bekleniyor. Zinetti - Garzya; uracina, Piucentini, Comi. Beredetti, (Tempertilli), Mihailoviç, Haesler, Canig&a, Giannini. Riz7İte!H. BASKETBOL EfesPilsen Saragossaönünde • Final grubundaki ilk iki sırayı belirleyecek olan karşılaşma saat 14.15'te başlayacak ve TV 3'ten naklen yayımlanacak. LE V ENT YÜCELMAN SARAGOSSA -Basketbol Avrupa Kupa Galipleri Ku- pası'nda yan fınal grubuna yükselip. ilk iki maçını kaza- nan Efes Pilsen, bugün Is- panya'da Cai Saragossa ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk iki sırayı belirleyecek karşı- laşma. TSI 14.15'te başlayacak ve TV 3'ten naklen yayımlana- cak. Maçı, Hollandalı Ennik ve Belçikalı De Keyser yönete- cek. Caı Saragossa maçı için ön- ceki gece İspanya'ya gelen Efes Pilsen karşılaşmanın oynana- cağı salonda çalışma yapmak istedi. Ancak Ispanyol yetkili- ler Efes'e, aynı salon içindeki, antrenman sahasmda çalışma ızni verdiler. Bu durum koç Aydın Örs ve diğer antrenörler tarafından tepki ile karşılandı. Grupta oynadığı ilk maçta Slovenya'nın Olimpija takımı- nı farklı yenen. ardından da deplasmanda Letonya temsil- cisi Broceni'yi mağlup eden Efes, bugün Cai Saragossa önünde hderliğini korumak FJBahçe- Zagreb Spor Servisi -Avrupa Koraç Kupası'ndaki temsilcimiz Fe- nerbahçe. lider Zagreb ile Is- tanbulda_karşı karşıya geli- yor. Abdi İpekçi Spor Salonu'- nda saat 18.00'de başlayacak maçı Çek ve Bulgar hakemler vönetecek. için mücadele edecek. Tel Aviv Hapoel ve CSKA Moskova takımlannın da yer aldığı (A) grubunda halen lıderdurumda bulunan Efes Pilsen'in koçu Aydın örs, Saragossa maçının liderlik' için büyük önem taşı- dığını söyledi. Örs, yaptığı açıklamada, "Bu maçı kazan- mamız halinde grup liderliği- mizi pekiştirmiş olacağız. Daha sonra grup sonuncusu CSKA ve Hapoel ile oynaya- cağız. Bu iki maçtan alacağı- mız galibiyet bizi hedefe taşır" diye konuştu. Yorgundüştüler 11 saatlik yorucu bir yolcu- luk sonrası önceki gecc Sara- gossa kentine gelen Efes Pil- sen'de pivot Tamer'in omu- zundaki sakatlık teknik adamlan düşündürüyor. An- cak 2.13'lük basketboicunun Cai Saragossa'ya karşı forma giyeceği belirtildi. Basketbolcular. Frankfurt aktarmalı yolculuğun kendile- rini bir hayli yorduğunu kay- dettiler. Yolculuk nedeniyle bazı basketbolculann midele- rinden hastalandığı da öğrenil- di. PU AN DURUMU O G Y P EfesPilsen 2 2 - 4 Saragossa 2 1 1 3 Olımpıa 2 1 1 3 Broccni 2 1 1 3 Hapoel 2 1 1 3 CSU Moskova 2 - 2 2 VOLEYBOL Romanya'da Eczaa'yasaldın Spor Servisi -Eczacıbaşı, Ro- manya'da, zoru başardı. Voley- bol A\rupa CEV Kupası'nda. Braila'yı 3-1 yenen Lacivert- Mavilıler. karşılaşma sırasmda çıkan olaylar nedeniyle. galibiyet sevinci yaşayamadılar. İsvıçre ve tsrail takımlannı ele- yerek 2. tura yükselen ve kadro- sunda 3 milh voleybolcu bulun- duran Braıla karşısında mükem- mel bir oyun çıkaran Eczacıbaşı bayan takımı ilk seti 15-8 aldı. Bu sonuç Rumen taraftarlan çılgına döndürürken sahaya sürekli ya- bancı madde yağmaya başladt. Ikinci sette Braila'nın dengeyi kurmasından sonra (ribündeki olaylar daha da büyüdü. Bu seti kazanan ev sahibi takım 3. sette yenik duruma düşünce bu kez alana sis bomba<ı ve havai fişek atıldı. Salonda görüş mesafesı sı- fıra incrken bazı tareftarlar da alana girmek ıstedı. Bu kargaşa- da oyun 12 dakıka dururken Ec- zaabaşılı voley bolcular, ortalığın yatışmasını beklemek için soyun- ma odasına gırdıler. Güvenlik önlemlerinin yeniden alınması- nın ardından başlayan maçta Eczaabaşı, setleri 15-10 ve 16-14 alarak cumartesi günkü rövanş maçı için büyük avantaj sağladı. Eczaabaşı \oleybol takım ba- şantrenörü Cengiz Göllü. Braila karşısında son yıllann en iyi oyu- nunu çıkardıklann1 . söyledi. Psi- kolojik baskıya karşın, takımın korkmadan mücadele ettiğini be- lirten Göllu. "Tnbünde büyük olaylarçıktı. Belki bize fiilı saldın yok, ama fazlasıyla ctkilendik. " dedi. Göllü. 12 aralıkld Ktanbul'da oynanacak rövan>ı da kazanarak yan finalc kalacaklannı da belirt- ti. Yılmaz tarafından kadro dışı bırakılmak istenen Tanju'ya takım arkadaşlan arka çıktı Iptendöndü,F£ahçe9 yikıntaıtlı• Karşıyaka maçı öncesi formsuzluğu yüzünden yönetici Aziz Yılmaz ta- rafından kadro dışı bı- rakılan Tanju, için toplu- ca başkan Metin Aşık'a giden San-Lacivertli fut- bolcular, ünlü golcünün affedilmesini sağladılar. NECMİ GCLCMSEL Fenerbahçe'nin ünlü futbol-, cusu Tanju. Karşıyaka önünde attığı 6 golle bir maçta 6 gol at- ma rekorunu futbol tarihine yazdınp spor gündemine gefir- ken futbol şubesı sorumlusu Aziz Yılmaz'ın ünlü golcü Tan- ju'yu. Karşıyaka maçı öncesi kadro dışı bırakılması önerisi- nin dün öğrenilmesı Fenerbah- çc camiasında şok yarattı. Karşıyaka maçından 4 gün önce başkan Metin Aşık'la gö- rüşen futbol şube sorumlusu Aziz Yılmaz, golcü futbolcu Tanju'nun formsuz olduğunu ve özel yaşantısına dikkat etme- diğini ileri sürerek Tanju'nun kadro dışı bırakılması gerekti- ğini ısrarla istedi. Futbol şubesi sorumlusu Aziz Yılmazın bu sürpnz önensini kabul etmeyen Metin Aşık ise Tanju'nun kad- ro dışı bırakılmasınt hıçbir za- Tanju, 4 gün önce istenmediği Fenerbahçe'de attığı gollerle yeniden star oldu. rum. Zaten takımda sakatlıklar nedeniyle çok eksik var. Fener- bahçe'nin Tanju gibı golcü bir futbolcuya her zaman ihtıyacı var" şeklinde konuşarak f an- ju'yu desteklediğıni vurguladı. man düşünmediğini, Tanju'- nun golcü bir futbolcu olduğu- nu belirterek "Tanju. Fener- bahçe'ye her zaman faydalı oldu. Ben kendisinden Karşıya- ka maçında patlama bekliyo- Bu gelişmelerden sonra ise Aziz Yılmaz'ın başkan Aşık'a önensini öğrenen başta kaptan Oğuz olmak üzere San-Laci- vertli futbolcular Aşık'la görüş- me yaparak Tanju'ya ihtiyaa olduklannı, golcü fatbolcuya takım olarak destek verdikleri- ni açıkladılar. Futbol şubesi sorumlusu Aziz Yılmaz'ın kadro dışı bı- rakmak istediğı ünlü futbolcu Tanju Çolak ise Yılmaz'ın iste- ğini doğru bulmadığını açıklar- ken çok sinirfiydi. Kadro dışı bırakılma karanrun teknik he- yet tarafından verilebileceğini ileri süren Tanju olayla ilgili şunlan söyledi: " Herhangi bir suçum olur veya formsuz olu- rum bu konu gündeme gelebilir. Ancak hem özel hayauma dik- kat ediyorum hem de çok form- dayım. Karşıyaka maçında at- tığım 6 gol de sözlenmin ispaü- dır. Aziz Yılmaz'ın önerisini doğru bulmuyorum. Bu konu- da karar verecek olan kişi tek- nik direktör Venglos'tur. Bu Venglos'un işi. Aziz Yılmaz ha- talı hareket etti." Fenerbahçe, liglere verilen 1 haftalık ara nedeniyle 3 gün izin yapacak. San-Lacivertliler bu ara,nın sakatlar için avantaj ol- duğunu belirttiler. Fenerbahçe teknik dırektörü Joseph Veng- los, "Aykut, Rıdvan, Hakan, Faruk gibi futbolcular bu süre içinde iyileşıp takıma yararlı halegelebilir"dedi. SakatUklan süren Aykut'un önümüzdeki hafla forma gıye- bileceği belirtildı. HAFTAYABAKIS HAFTANINGOLVy Tanju Arifin pasını göğfisü ile kontrol edip sol vole ile rakip ağlara gönderdi... Beşiktaş 49'dadurduSpor Servisi -14. haftanın en fazla konuşulan maçı cumartesi günü oynanan Beşiktaş ile Ga- latasaray araşındaki derby kar- şılaşmasıydı. Beşiktaş 48. hafta- dır süren yenilmezhgini koru- mak. Galatasaray ise Roma maçı öncesi moral bulmak ve Siyah-Beyazlılann unvanına son vermek için sahaya çıktı. Zorlu ve oldukça sert geçen 90 dakuka sonunda sevinen taraf Galaıasaray oldu. Beşiktaş bu mağlubiyeti ile hem unvanmı hem de liderliği kavbetti. Pazar günün oynanan maç- larda ise Fenerbahçe Karşıyaka karşısında "kral" Tanju ile şov yaparken farklı galibiyete se- vindi. 97 gündür suskunluğunu sürdüren Tanju. Karşıyaka karşısında tam 6 gol atarak geri döndü vc krallığını lekrar ilan etti. Kocaelispor ise evinde Gençlerbirliği ile puanlan pay- laştı. Bir puan alan Kocaelispor liderliği tekrar Beşıktaş'tan devralırken beraberhği nedeni ile liderliğe sevinemedi.14.haf- tada 4 gol birden atan Ankara- gücü'nün sanlrforu Levenı. aynt takımın golcüsü Sabotiç. Sanyer kalecisi Müller. göze baıan isımler arasında yer aldı- lar. Haftanın takımı:Galatasaray Haftanın futboicusu: Tanju Haftanın karması:Müller- (Sanyer)-Bülent(Galatasa- ray), Semih(Fenerbahçe). Hamdi(Trabzon). Ssdat(Bur- sa)-Ergün(A. Gücü). Koz- lov(G. Birliği), Murat(G. An- tep)-Levent( A.Gücü). Tan- ju(F.Bahçe). Hakan(G. Sa- ray) Beşiktaş'ta rekor ceza• Yönetim Kurulu, son iki maçta kırmızı kart gö- ren Recep'e 40, B.Metin ve Mrkela'ya da 30'ar rnil- yon lira ceza verdi. GOL KRALLIĞI FftMcfrKulüM Sattet (Kocaelispor) Ergun (Kocaeiıspor) Leveot (Ankaragûcü) ftytaıt (Fererbahçe) Zaier (Baiurkûy) Tanıu (Fenerbahçe) Sai ** 4 4 8 4 6 2 apk 4 4 1 4 2 1 Kjfa 5 3 2 1 - 2 Frikk - - - - - 1 PNaM - - - 1 1 2 ifîı - - - - - - ftpta. 13 11 11 10 9 8 Spor Servisi -Beşiktaş Yöne- tim Kurulu. son iki lig maçın- da kırmızı kart gören futbolcu- kınna toplam 100 milyon lira ceza verdi. Yönetim kurulu toplantısın- dan sonra bir açıklama yapan kulüp Asbaşkanı ve Basın Söz- cüsii Arif Ertunga. son iki lig maçında kırmızı kart gören üç futbolcuya 100 milyon lira ce- za \crdiklcrini söyledi. Cıımhurivet varı fînalde Milliyet'i yendik: 7-6 Spor Servisi - Eminönü Be- lcdıyesı'nin düzenlediği Basın Futbol Turnuvasfnda Cum- huriyeı Gazetesi. Millıyet Ga- zetesi'ni 7-6 yendi. Oldukça çckişmeli geçen maçta Cum- huriyet gazetesi Mustafa - Mehmet. Tank, Cumhur - Ccm. Metin. Halit; Milliyct ise Osman - Cem, Şaban. (Gürcan ). Ah - L'luğ. Hali) ve Hasan'- dan kurulu kadro ile mücadele ctıi. Bu sonuçla Cumhuriyet yan fınale yükselen taraf oldu. Ant Ertunga. Galatasaray maçında kırmızı kart gören futbolculardan Recep'e 40. B. Metin'e de 30 milyon lira ceza verdiklerini belirterek Kocae- lispor karşılaşmasında kırmızı kart gören Mrkela'yı da 30 milyon lira ile cezlandırdıklan- nı açıkladı. Ertunga. son lig maçlan ve gelişen olaylarla ilgili olarak bugün Fulya Tesislen'nde bir basın toplantısı düzenleyecek- lcrinı de sözlerine ekledi. TV'de Spor T\ 1 20.30 Günün Spor Ha- berlen r\2 20.15 2. LigDünyası T\ 3 14.15 Gaı Zarogoza- tTcs Pilsen (Avrupii Kupası Basketbol Maçı. Naklen) ShımTV 23.20 3. Dc\re LOTO TAHMİNİ 4-8-11-14-19-22-27-29 8-13-16-19-21-28-29-32 4 - 8 - 1 3 - 1 9 - 2 4 - 2 5 - 2 7 - 3 4 2-7-11-16-18-23-25-30 1-7-11-16-18-23-25-30 1 - 4 - 9 - 1 3 - 1 7 - 2 4 - 2 8 - 3 4 9-13-16-21-27-29-31-33 İstanbul'a SPOR TOTO TAHMİNİ SM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 14 15 18 MftfUW Zeytinbumu (1) Kartal (2) Sakaryaspor (3) UAnadoki (11) Istanbufepor (4) Bandırmaspor (7) Yalova (6) Eyûp (8) Ayvahkgûcö (5) Muğlaspor (9) Bucaspor (6) Izmirspor (7) Denizlspor (1) Mânısaspor (10) Göztepe (4) Sote (3) Aîitalyaspor 11) Kjtahyaspor (8) KÖrengücu ffl MersnldY (2) Unyespor (9) Samsunspor (1) Muşspor (9) AdanaDSpor (2) &ırtKöyHtz.YSE (1) KMaraş (10) Çayefı (4) Bayturt (3) Kınttfcale (9) Sınop (8) Vezırtopaı (8) Amasya (18) 1-0-2 1 1-0 1-0-2 1 0-1-2 1 0-1-2 1 j 2-0 2 : 2 1 : 0-1-2 : 1-0 : 1 G.Saray'dan itiraz • Spor Servisi - Pazar günü baskelbolda Beşiktaş'k karşılaşan Galatasaray, 2 sayısının hakemler tarafından gaspedildiğini belirterek bugün Basketbol Fcderasyonu'na itiraz edecek. 68-67 Beşiktaş'm üstünlüğü ile sona eren maçta ikinci yan attıklan bir basketin sayilmadığmı öne süren Galatasarayli | yöneticiler, bugün bir vıdeo kaset ve bazı belgelerle Fcderasyona başvuracaklar. Olimpik havuz • Spor Servisi - İstanbul, çok yakın zamanda bir olimpik y üzme havuzuna kavuşacak. Yaptmına I989yılında başlanan Ataköy Olimpik Yüzme Havuzu'nun ınşaatı, Mart 1993'de tamamlanacak. İstanbul'da 8-11 Temmuz 1993 tarihleri arasında yapılacak Avrupa Gcnçler Yüzme Şampiyonası i da yeni havuzda } gerçeklcştirilecck. İstanbul | Gençlik ce Spor İl Müdürü Sabri Sadıklar, 10 kulvarü, | bın seyirci kapasiteli | soyunmaodalan. kafeterya, ! dınlenme salonlan ve saunalann bulunduğu söyledi. Bakırköyspor üzülmöyor • SporServisi- Bakırköyspor Trabzonspor'a 1-0 yenilmesine karşın üzülmüyor. Teknik direktör Erdem Tuğal, Trabzonspor maçına puan alabilmek için çıktıklannı, ancak hakemin ilk yanyı hiç uzatma olmamasına karşın 47.15 dakika oynattığını ve bu anda atılan gole boyun egmek zorunda kaldıldannı söyledi. Adidas'ın ödülleri •Spor Servisi - UEFA ve Adidas'ın ortaklaşa düzenledikleri bir organizasyon olan Trophy Ödülleri', Isveç '92'de başanlı futbolculara verildi. Roma Olimpik Stadı'nda yapılan AS Roma- AC Parma maçı öncesınde gerçekleştirilen törende Thomas Haessler (Almanya), Thomas Brolin (lsveç) altın top ve altın ayakkabı ödüllerinı aldılar. Diğer başanlı futbolculann ödüllcn ise kendi ülkelerinde düzenlenecek törenlerle verilecek. (B) Genç Milliler Fransa önünde • İZMİR(Cumhuriyet Ege Bürosu) - (B) Genç Milli takımımız. bugün ödemiş'te Fransa Genç Milli takımıyla ilk özel maçını yapacak. Maç saat 13.00'te başlayacak. Loto'da ilk gön 8 bilen yok j •Spor Servisi-Spor- [ Loto'nunlö.hafta j değerlendirmelerinin ilk gününde 8 bilen çıkmadı. Yapılan açıklamaya göre, 7 I bilen iştirakçı sayısı 40 olarak | belirlendi.Yetkililer, | değerlendirmeler sonunda 8 ', beraberliğibirkişininbilmesi J halinde 3 milyar 750 milyon ; 621 bın 264 lira alacağını, 7 bılenlerin ise 694 milyon 223 bin 862 lirayı paylaşacağını bildirdiler.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle