20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 7 ARALIK1992 PAZARTESİ EKONOMI TUKETICI Markalı mallarda 'Hık demiş, burnundan düşmüş 'lere dikkat Taklidin de taklidi var!'Taklitlerinden sakmınız!' Bu uyan dimlesinm iıri'uı tanılımlannda demirbaş luılıne gelmesiboşuna değil. Özellıkle} ükte lıafif. palıada ağır markalı mallarda sahtealik korkutucu boyutlarda. İşin ılginçyunı dafirmalarm nık lit edılmek u n az da olsa övünç duvmaları. Bunu hiz değil, marka davalarında uzmankısnnş A ı ııkaı Esref Alaçavırsövlüyor.Alaçayır'agörefirmalar.taklitlerııle.ancak kendıüriınlerini etkilemeyehaşladığızaman mücadele) egınvor. Bu saptamanın vermde olduğu. Türkiye'deki yahancı markalann. 1965'len beriyürürlükte olan Tıcari Murkakır Kanımu'nudaha veni venikullanmavabaşlumasmdandaunlaşıln oı Bukamma P arfüm mü, alkol mü?Seyyar satıcilann tezgâhlanna kadar ınmiş olan sahte parfümler alkol. boya ve koku verici maddelerden oluşuyor. Takliı Anaıs Anais'lerde hacı yağına. Lou Lou'larda ise vanilyaya rastlanmış. Rengı tutturabilmek için kullanılan boya maddelerinin kanserojen etkisi olduğu ve alerji yaptığı belirtiliyor. Taklit ile gerçek arasındakı en ayırt edici fark, bütün ürünlerde olduğu gıbi: fiyat! 50 ml'lik Anais Anaıs 480 bin lira iken tezgahlarda 65 bin liraya satılıyor. Ama olaki size taklidi onjinal diye satmaya kalktılar. o zaman kokuyu iyi tanımanız gerekıyor. Aynca kalıcılığına da dikkat. Sahte kovboy muyura? Her yaşın giyimi olan bluejeanın sahtesi kalıp. etiket, düğme. dikiş ve kumaş açısından ayırt edilebıliyor. Fermuarvedüğme gibi aksesuarlarda marka ambleminin olupolmaması. satın alınan mağazanın niteliğı. dikkat etmeniz gereken özellikler. Tecrûbeli birgözü bileyanıltabilen kumaş farkını iseancak kullanırken anlayabilirsiniz. Çünkü orijinallenn ordenimleri taş yikama yöntemıyle yıkandıkton için kullanıldıkça hcyazlarkcn taklitlersaranr Taklitlerden sakınmanın diğer yplu da etiketlere bakmak. Orneğin orijinal Levi's 250 bin göre haşktısııuı an tesı ıllimarkayı taklıi edene verilebilecek ceza 8a\ ile2yd araunda değişh or. A\ rıt a i} verı biryıl için kapatdıyor ve mallara eİkonuluyor. Bunlar madalyonun h'ır ı ı'ızii. diğer \ iizünde: aldığı maldan şüpheye düşen tüketiciler \ ar. Suhtecilikle mucadelede tüketıcilere de göre\ düşüyor. Her şeyden önce bile bile laklil iirüıı stııın alınanıak, karşılaşıldığında da orıjinalin sulddığt mağaza) ı m urmuk gerekıvor. Eğer lıe ı et andaıı hoşlanıyorsanız.belediye zabılalarını \e \avc ılığı da harekete geçırebilir\iniz. Ama bunlur yeterlı değil. taklitle gerçek arasıihlaki jarkları da bilmenızgerekir. Bazı ürımlerdebu farkları bulmayaçalışlık: ,"a« lira ile 500 bin lira arasında değişirken. taklıtler 50 bin ile 70 bin hraarasında satılıyor. Benimki çakarçakmak mı? Bazılanmızın prestij. bazılanmızın da yatınm için aldığı pahalı çakmaklar sahteciliğc müsait ürünlerin başındagelıvor Yanılmak istemiyorsanız. amblemc dikkatli bakın. Sahte çakmaklarda amblem sılıkken. orijinallerde hafıf kabartma olur. Çakış scsı de taklitlerde kısıkkcn diğerlerinde belirgın şekilde notalıdır. Tabii fiyatlara da dikkat. Onjinal Plavboy 90 ile 110 bin lira arasında. rezistanslı Zippo 300 bin liraya satılıyor. Gö/üme «ö/liik mü la/.iîr.? Özellıkle güriQ gcvlüğü alırken kcseninağzınıaçın Çünkü takiiı gÖ7İüklcr sağlınızı tehdıt edıyor. Orijinallerinde kcndinden renkli olan ve güneş ışınlannı>ansıtancamlar. taklitlerde boyanarak üstelik de ışığın zararlı dalga boylannı doğrudan gözlennize davet ederek e'deediliyor. Gözlükte yanılmamanız için kıstasınız. fiyat ve mağaza. Tanınmış markalann gjranti belgesi olduğunu da ıınutmayın. Zamanı geri eevirebiür miyim? Paranızı heba edıp bu soruv u sormak istemiyorsanızseyyar satıcılardan saat almayın. Garanti belgesini mutlaka isteyın. Çünkü iyi saatlere verilen plaslik garanti kartlan tüm şüphelennızı sileccktır. Marka ambleminin silik olup olmadığma da bakın. Fiyatlar en güvenilirgösterge olacağı için Omega saatlerin kavısjılannın8.5miryonlıra, . bılezikli olanlannın ısc 10 milyon lıracivannda olduğunu hatırlayın. Sahte saatler 100 ile 300 bin lira arasında satılıyor. Evinizdeki kaprisli konuğa dikkat r alonlanmıza da verleşen tüpgazlarlaivı gecinmek gerektiğini yediden yetmişe herkes biliyor. Biliyor, ama h uv una gıdcrsen dost. gitmezsen katil olan bu konuklara yine de gereken özen gösterilmiyor. fkigündebirya tüp patlamasmdan ya da zehirlenmekten birilerinin ölmesi bu özensizliğın göstergesi değjl mi? Aslında bu zordostla iyi gecinmek için birkaç kurala uymak yeterli. Her şeyden önce konuğun uzu havadar ve y üksek ısıdan uzak birmekanda ağırlamanız gerekiyor. Takma işlemini de ne kadar kolay olursa olsun ehıl ellcre bırakmanızda yarar var. Bunlar kullanırken uymanız gereken kurallar. Oysa tüp seçiminin de dikkat istediğini hepimizbiliyoruz. Korsan tüpler burnunuzun dibinde bekliyorolabilir. Eğere\inizin içindeheranpatlamayahazır bir bombav la yaşamak istemivorsanız. tüplerinızı mutlaka tanıdığınız bavilerde değiştirmeniz ve alırken üzcrindcki amblcme dikkat etmeniz gerekir. Aygaz'la Likitgaz, Milangaz'la, İpragaz arasında olduğu gıbi benzer tûplenn birbirinc kanşmamasını istiyorsanız, ambleme ve renge daha fazla dıkkatgösterin. Tüpünüzü güvenli şekilde kullanabılmeniziçin üzennde baklavaıçındeTSE damgasının bulunması da gerekir. Ezik veya boyasız oimamasına da dikkat edin. NE,NEREDE,KAÇA? PMJUSTTK SAA.T Zamdmn cıvil saatlerden öğrenmek istiyorsanız yolunuzun üzenndekı ilk saatçiye girin. Karşınıza çıkan çeşıt \c renklerden şaşıracağımz kesin. Sanlar. maviler. çiçekhler. posterliler. kumaş kayışlılar. metalliler birden gözünüzü alacak. Özellikle gençlcrin favorisi halınegelen busaat'.erin. orta yaşa uygun ağır başlılan da var. "kullan \eat" felsefesine uyan butipsaatlerde renk ve desen bolluğunun yanı sıra marka bolluğu da yaşanıyor. Vakko'nun ithal ettiği İsvıçreli Svvatchlann sağladığı başan piyasada Japon Casio. Scoba, Benton. İngılizTikkersgibi markalann boy göstermesine yol açtı. Otomatik modelleri dışında arkalan açılmadığı için tamiredilemeyen Svvatchlann den. plastik vc metal kayışlı modelleri var. Bır yıllık garanti süresinde değiştirilebilen bu saatleri 450 bin lira ile 790 bin lira arasında bir fiyattan alabilirsiniz. Svvatch gibi su gcçırmeven ve basınca dayanıklı olan İngilız malı Tikkerslann satış fiyatı ise 350 bin lira. Tamır görebılen Tikkerslar için de bir yıllık garanti süresi verilıyor. Diğer markalan 90 ile 200 bin lira arasında bir fivattan alabilirsiniz. SİKÂYET KUTUSU ESİN SUNGUR Bozuğu sağlamından pahalı parçalar Mmaslığt okuyuncaherhalde şaşırdmız. Ne de olsa lüçbir malın huzıığu. sağlamından daha pahalı olumaz. Bende hövle düşünüvordum. TakıNttTQ&lÇlxMtmcU>ğu.Uan'mntelefonunu alana kadar. Nurgül Hanım 'tn çamaşır makinesmden çıkan bozuk parçalar gerçekten de sağlamından dahapahalı) ageliyordu. Böyle söyleyince insanda kızgmlık uyandarıvor. Ancak araştırınca öğrendiklerim. bu ilk tepkinin birazaceleciolduğunugösterdi. Bütün beyaz eşva finnalarının yaptığı bu uygulanıa ile tüketici tamirgörmüş parçalardan korunmaya çalışılt) or. İsterseniz lafı fazlu uzatmadan Nurgül Hanım 'm telefonuna kulak verelim: Geçen gün. yaklaşık 1.5 yıldır kullandığımız AEG Lavamat marka çamaşır makinemiz bozuldu. Sürekli su akıtıyor veçalışmıyordu. AEG'nin Acıbadem servısini çağırdık. Geldiler, bazı parçalannın değişmesi gerektiğini söylediler. Bır yıllık garanti süresi bittiği için tamır ve parça masrafını ödeyecektık. Neyse tamirat bitti ve bize 525 bin liralık bır fatura uzattılar. Ödememiziyapıp. bize pek de gerekmediği halde bozuk parçalann bırakılmasını istedik. Servis elemanı parçalan veremeyeceğinı, eğer çok istiyorsak tamir masrafının yansı kadar bir parayı ödememiz gerektiğini söyledi. Çok şaşırmıştık. ama para da ödemek ıstemedığimız için parçalan almadık. oğrusu Nurgül Hanımın ^şaşkınlığına ben de katıldım. aşkınlığım Proser'den fmüşteri lemsilasi Nesrin Güven Hanım'ı arayınca daha da arttı. Telefonuma çıkan Nesrin Hanım, bozuk olduğu anlaşılan bazı kritik parçalann servislerden ıade edilmesinın zorunlu olduğunu belirterek "Eğer müşteri ılle de bu parçalan almak istiyorsa sağlam parçalara göre yüzde 25 daha fazla bir ücret öder' dedı. Ben 'Böyle saçrna uygulama olmaz" diyerek tartışmaya girişince bu sefer Nesrin Hanım kendisinin müşteri temsilcısı değil. sekreter olduğunu söyledi. Güleyim mı. kızayım mı ı>ice şaşırdım. Çünkü belki iyi nıyetten. birtakım bilgiler vermeye çalışırken olayı ı>ice arapsaçına döndürmüştü. Daha sonra Proser'in Genel Müdürü Necmettin Arslan arayıp kafamdaki soru işaretlerini kaldırdı. Diğer beyazeşya fırmalannı da arayıp doğrulattığım için. bütün fırmalann yaptığını rahaiça söyleyebileceğim bu uygulamaya göre, makmelenn motor. kompresör gibi han ithal parçalan fabrikaya gen gönderilmek zorunda. Bozuk parçalann bazı korsan fırmalann eline geçip. üstünkörii bir tamirden sonra sağlammışçasına kullanılmasını önlemekıçın alınan butedbıreyetkili servislerin uyması gerekiyor. Fiyat farkı da bozuk parçalann daha pahalı oİmasından değil, iade olacak düşüncesiyle yüzde 25 düşük tarifeden belirlenen sağlam parçalann, bozuklar geri verilmediği takdirde normal tarifesıne tabi oİmasından kaynaklanıyor. Fabrikaya giden bozuk parçalar test edilip anzalan kesinleştikten sonra imha edılıyor. Elden ele gezemeyen cezve Geçen yılın haziran ayında gezici bir pazarlama elemanından üç ay sonra teslım edilmek üzere Volkan marka cezve takımı aldım. Toplamı 210 bin lira tutan takım için 15 bin liralık peşinat verip 8 senet imzaladım. İlk iki taksidimi aksalmadan ödedikten sonra cezvelerin adresime gelmesini bekledim. 1992'nin sonuna geldik cezveler hâlâ ortada yok. Ama Volkan firmasından paranızı ödeyin diye uyan geldi. Cezveleri almak istemiyorum. Z cynep Gülleanat Hanım'ın cez\elerden umudu kesmesi çok normal. Som altından da olsa hiç kimse 1.5 yıl bir malın gelişini bekleyemez. Malı beklemediğı gibi. "parayı verin'diyen bir mektubu da beklemez. Bu garip durumu çözmek ıçın aradığım Volkan finnasından Aysun Hanım. Zeynep Gülkanat'ın kartını çıkartarak 1.5 yıhn serüvenini biraz aydınlatü. Aysun Hanım'a göre cezvelerin teslım tarihi eylül değil. aralıkmış. Aralık ayında Volkan'ın teslimatçısı Zeynep Gülkanatın verdiği adrese gelmiş, ama böyle bir evin olmadığını(!)tespitetmiş. Firma bir hafta sonra teslimatçısını bir daha göndermiş, ev yıne bulunamaıruş(!). Şubat ayında Zeynep HanınVa bir mektup gönderilmiş(!). yanıt gelmemiş. Ekim ayında da avukat kanalryla 'borcunuzun ödeyin" yaası postalanmış. Işte Zeynep Hanım'ın ehne geçen de bu yaa. İşin tuhaf tarafı bütün bu arama taramalar sırasmda okuyucumuzun adresınin hıç değişmemiş olması. Ne hikmetse Zeynep Hanım'ı bir tek avukat bulabilmiş. Sonuçta araalığımla yeniden buluşabilen Zeynep Hanım'la Volkan fırması, veni bir pazarlığa oturdu. Aysun Hanım 'Cezve olmadı. tencere verelim' derken, Zeynep Hanım 'Kalsın' dedi. Aysun Hanım'Ama sözleşmeye uymanız lazım. yoksa hukuki takibat olur' dıyerek sertleşince, Zeynep Hanım "Sözleşmeye uymayan sizsiniz. Yaptığım ödemeler yüzde 25"e denk geliyor' yanıtını veripcezveye de, tencereye de veda etti ve gezici elemanlardan mal almaya da tövbe etti. Başvurulanruzı Cumhuriyet Gazetesi ŞİK YET KUTUSU Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu-İSTadresine veya 512 05 05 'e bektiyoruz. ŞIRKET ŞIRKET BORSA ANALIZI Banka, Sıgorta, Leasıng Akbaı* Dntatrt EmgkSigoria EstankTAŞ. Finansbaı* GlotalYatOrt tosatRnKır Mba^k'Marter*) TamSıgorta TetaHbank Tülünbank TDrçtenk TGarantBaı* TKatamaB TS.K.B T SB (B) TfeB(C) VaUFâıKıra. VaMYttOrt YapKre* ORTALAMA M.1LB m 3350 120 1500 1000 1100 875 1250 ' 72 4400 325 5.100 1500 1950 1100 1050 6.000 975 1300 1100 1JB5 HM-/ MM 1 123 135 106 086 107 065 059 065 123 071 319 076 114 118 053 005 000 054 088 056 072 mn. 895 151 50 . 128 574 0 279 31 1214 122 525 527 41" 168 253 16453 0 305 170 464 1«1 F/lta 174 828 2934 781 166 448 2327 363 674 İV 285 474 654 415 4 2 647 221 405 IK mı F/Ita Mtta 407 4 2 2705 5.01 123 111 223 1554 185 • 196 1101"»-' 101 167 1467 147 328 507 478 347 351 735 2541 036 345 ioo 1229 238, 496 ' 899 155 415 5.56 167 031 227 103 6.43 196 105 i*mı 57721 122904 4255 106253 8*476 023 43746 126999 315.15 95123 216604 77427 85333 511.10 97917 113755 113765 12128 100 147624 02922 M * nmn 7.76 1067 126 10.55 2000 OOO 1862 aoo 1178 11.1C 686 24 X 15 X 6531 1470 1113 3116 1923 11.09 2927 13.18 Metal isleme Diğer tmmetler Burcdık CöıkHala! EreğlıDC Feoış Alûmtn lOTB-DemCel Meta, Rabak Sar<uysaT ORTALAMA m 2500 1550 1850 3500 375 32 500 8900 HM- MM l 097 108 052 259 022 035 035 191 058 «aaç-r 628 '216 993 127 24 (62) 35 1112 m F/Ita 446 11B2 287 2746 15.52 1420 8.00 184 I K F/lta 510 513 447 1793 15.08 25.15 439 526 mı 319 537 178 1751 123 466 073 553 220 9162 13416 7731 22518 3753 «36 93147 12831 14034 Mtf MFU% 1071 6.86 1404 327 000 OOO 000 75? 1078 AtamoSanay. G&1A rtûmyet inteıra Mıgrcs SatahYıymcH* TtaıaYofan ORTALAUA m 4300 4200 2350 1400 27500 1300 475 MMl 1.13 259 112 144 6X0 147 048 079 •Hi 786 101 334 192 S51 142 m m F/Ita 551 4157 m 1774 48.02 16.19 28.09 I K F/lta 1 105 452 3657 1654 839 1755 mı mtmm 146 431 453 112 152 1017 -706 28028 mmç l*ı* 27988 213622 15950 160.41 28038 8S23 050 5531 ftMt 930 157 521 234 13) 5.11 000 136 Dayanıklı tuketım malzemelerı fm\ Arcelık PEGProfk! S.mtel(2) -estel ORTALAMA H11B m 7400 1150 7000 900 M M •> 166 083 368 064 184 FiTta. m* 800 173 231 147 1«1 F/lta 92 664 »27 613 875 1H F/lta t 560 836 29» 179 565 m ı 595 170 2021 175 452 1*65 22221 000 18780 9197 1MN NrMl 8.41 8.11 151 1149 846 Cam, Seramık |m AmttuCam DenızlıCanı Gotonlpl KâtahyaPorsel» TrakyaCam TŞseCam UsakSeram* ORTALAUA M.1UZ m 1İ00 700 1100 220» 2200 850 975 MM • 077 055 115 101 088 073 052 053 fnb. 1 (429) 179 U1 83 61 156 1M1 F/lta 322200 1176 15621 2638 1336 626 2057 I K F/lta 452 400 856 1188 710 870 mı ftHlta 547 1696 440 474 517 1233 159 657 httjat 14987 21584 526 87 13322 8005 1636 17*51 7451 TMH 000 000 691 045 139 854 1026 429 Otomotiv ve yan sanayıı Bnsa Döktas DnaşDojan EgeEndûsTı Good-Year istanteiMotP Kcrdsa Oösan Paısan TobsTOttmFab Tota;ObTıc ORTALAMA R1U» m 3600 5200 7900 1500 8100 1150 2250 10500 650 8800 44 500 MMI 098 27 4 150 093 326 055 031 283 •086 432 924 3'1 ftftt. mtfi 79 460 67 '.63 639 289 487 852 (5871 245 1546 1H1 F/lta 4534 1131 11743 918 125- 398 452 1133 3590 2879 2039 IK F/Ita 15.02 1035 605 588 970 1223 659 664 1272 16.08 11 r mı mmm 55S 627 1457 339 532 159 184 741 -1901 033 25.63 814 12958 7275 11538 8551 21951 5(53 9159 89.78 -65456 11401 61434 4657 TMM MMl 167 657 053 960 106 2113 1022 5.11 0.00 197 171 236 Elektronlk P* AbanaBefcltek. Aselsan BekoUnk ProfkjTetfa SunBertrarak Teletaş T&emens ORTALAMA H.11B m 1650 4500 8200 1520 1150 1900 10.500 F»JJ MMl 041 12 328 5.42 055 136 168 145 fmtL *m*247 303 926 1274 398 236 383 Ml F/Ita 657 1322 855 1137 732 805 2671 1059 IK 832 838 513 932 610 867 mntmı 184 833 615 918 463 469 926 656 4333 22065 14860 47335 26221 324ü) 10133 8716 «Mt 000 62 762 140 656 957 238 606 ÇsşADnyuras MamansAHYun MamarsMarOt NetTınzm PetrotentTuranı ORTALAMA M.1LB m 14X 950 950 2.2C0 875 •R|JJ M M 074 101 049 151 066 081 110*11 (276| (79) 74 (27) 270 •1N1 F/Ita 1177 324 1302 •II K F/lta 1 328 1520 336 739 545 630 •mı 3ü 03 -31« 746 S28 229 953 • ktafat' 2545 1290 3159 67924 15135 22109 •NMtf hM% 000 000 636 059 1467 163 tuut m 1M1 1WIK mı 1m*p lort H1UJ mUanÇnmn (A) UantÇnıen(q AlywÇ«rto C«nsa KonyaÇmento MardnÇım*> UnyeÇtmento i ORTALAMA 5.700 1025 1Oİ00D 4J0O 5.000 1250 4200 14500 7400 63.000 1OKB 195000 5.400 199 162 2854 134 I X 089 167 250 124 196 318 336 186 210 685 68 1162 558 488 190 12 821 668 5092 1209 1450 466 832 15.15 9039 861 '025 660 36458 1 7 67 1107 1137 836 56.52 1158 1523 127 S95 277189 653 '150 510 3026 553 563 612 432 6.16 510 '32 707 1187 4186 •80 396 499 9553 6.70 437 932 552 1768 820 872 7882 7852 65359 10288 16215 6400 6121 7556 S427 8650 6939 22611 X71 4017 909 499 073 62 432 1315 020 257 432 413 1026 160 754 424 AölTMSll A<sa { Altnyıkte I Denmod i Eıipfl* î Kcytas i LıKsKadıte . MeisucalSaıft-ai OkanTekst. • Polylen ! Soksa 1 SönmezFılaiıent Ste? 1 Yuisa ORTVAMA 31S 12250 5900 3150 1200 1150 2800 850 600 600 1700 10000 725 1400 150 317 187 2W 151 096 090 033 017 133 •133 178 072 091 •63 147 907 509 (273t 59 346 10i 0 (447) .19561 609 ı74) ('311 2'45 135 1350 566 11S 937 1963 8'0 839 171267 531 1153 4.69 5.44 949 1641 559 154' 596 570 6.39 1130 5.82 «20 •6116 3.04 402 128 088 -4'2 •227 1083 5-01 •102 '18 -8780 55.02 116.18 209552 17844 5753 23941 157 73 2799 «151 -72042 6727" 243.70 20496 6855 117 354 tm 0Ü0 000 4.35 714 8.41 OOO OOO OOO 558 ooo COO 364 CUoıımaElekM KepezElettt ORTALAMA LV^Kİ m 6300 7900 3950 MM li 194 101 139 185 445 673 139 m F/Ita 155C 1173 2837 1359 IK wta 1035 5S3 473 650 L*aı mı 680 1055 621 844 •«•1 15458 1X48 23472 5354 •H •Ml 435 696 157 559 Gudre larırn ılacları !**ı Bagtaş EgeGübre SuCfeFabnkaün Hektaş KonjmaTannı ORTALAMA M.1LK m 1100 500 725 925 900 FM-' M M 066 034 054 075 038 058 mu. IMHI 224 (167) 35 110 292 1M1 F/lta 492 2067 842 309 62 !K F/lta i 418 547 154 519 mı 153 327 165 4.39 113 112 \+mrp mmmt 5151 12058 225.99 25348 26333 24749 wm» mmn 1164 0X ox 10.06 822 92 m MM nıJj nıh INI iw F/lta F/lta I Uakme Takım T«zsan ORTALAMA tz 1050 104 |348| 227 (494| 194 309 179413 •172 29861 -373 36H7 000 0.00 000 Kımya, petrol urunlerı Eczaollac Genlaö bocam Marshal! Petkım Petrol Ob. Pımas TureaşPelroı Tupraş Yasaş ORTALAMA •itUt fW 3600 140C 890C 4850 425 350C 1750 3550 2900 1150 FIJJJ M M 206 - 054 415 167 021 157 118 112 031 076 C78 Ftlh HoMi 386 156 704 406 It28t 55C ı282| 205 416 53 1M1 F/lta 932 900 1164 1196 636 1728 697 2161 94' 1H Fita 2020 445 1148 444 453 921 75- 1815 340 1048 m> Hllka 854 173 990 697 139 423 691 1311 523 313 415 14130 9329 6677 9936 7976 16354 86132 2726 17536 16174 15163 MM% 868 929 449 411 000 1151 000 413 6.70 177 6.61 Gıda, ıckı BriâTuHjD EgeBnott ErayasBracM GûneyBnoMı Kertdda Maret PnarEl PmarSu PınarSOt PınarUn TTuborg ORTALAMA M.11B m •300 32000 20500 9100 6000 1300 850 700 1800 2100 53OÜ fl|A/ M M 069 1017 831 454 542 079 058 035 094 057 174 445 mm* 60 1005 868 62 382 196 86 (271 95 1591 135 1» F/lta 2151 3184 2362 1456 2093 1"60 987 1889 3940 2524 IK F/lta 4735 1638 1410 112 7438 3103 1633 1937 339 1486 1595 m> 836 2847 1856 944 1523 446 716 116 318 725 1136 1681 mmni 30439 7653 10479 21168 19344 2058 5838 362.76 57478 7653 52.62 2145 M J MMt 327 195 120 4.40 113 435 aoo 000 5.41 ox ox 112 İnsaat malzemeleri Dogusan T DemırDâküm ORTALAMA KltC m 52 7900 M M 036 374 342 mt-ti 122 549 taı F/lta 429 1438 1406 Fi'tal 1335 929 932 mı ritta 158 959 914 • * ) * 11545 14131 4074 M İ t 16.39 5,07 5.17 Orman urunleri DuranOfset Kartonsan Kav KetebekMob'lya Oımmsa TreKutsan ToprakKağıl OflTAtAlkU M.1L» m 1900 2100 2'5C 2450 1400 1550 7500 m. MM lı 072 059 123 109 078 072 328 . 133 fıyh. 49 204 19 415 59 121! 128 1» F/Ita 384- 10 X 11346 590 238' 5865 2709 IK F/lta 54- 18' 7 2 41' 2567 1163 mı 490 392 547 297 495 4C3 1629 749 mmrp m»m\ '3554 2805 •6567 186.79 9168 6311 93.62 5496 M t f MMl 168 952 190 995 186 OOO 133 324 Yatınm, holdmg Ala'tc Htokiıng DmaHoUmg EczactaşıYat EflkaHoUng KoçHoMıng KoçYannm MatyaHoUıng SantraiHoMıng Translürk Hotû ORTALAMA IMKBortalamaa HlUt m 7800 1850 4650 5600 8300 16250 5.200 52 500 1550 M M 159 •030 170 258 417 434 353 043 028 119 311 129 •satfi 303 223 217 570 495 901 68 3 93 X m F/lta 25.72 8X 2142 982 1676 1604 7670 182» 535 1935 1889 1B1 935 I K F/Ita 1343 76176. 631 996 1367 115» 5975 - 442 0X 14 X I K 7.09 mı 2155 465 2142 »74 1636 1795 6581 5962 523 1654 1748 MdtB' 557 1928 22966 327 4131 11X 1216 10811 13320 3198 11350 1151 28649 M l M l l 102 112( 358 893 144 108 120 000 1140 169 134 Wm\\ 618 ' / I (W2 \ih FıKortmı Vaıftk kurionn tı/ ttmuna a\ru orunJa uınutttmasııiahesaplanmtjTir '2t Bu tfü/Ttt luftrtm fırmalurm F Koranlun tv6a\{ti kârraktımtart ktmVtmılarak Hrvifianmi t-nrrf NıÂıfokım Pozur Arttrmm /99i ıılı loptom nakıl akmumı (net kâr + kuiem tazmiimm + tarhtntsmumghkrt btdunmfi$ı\iahryjpJanmtşttr TuNi^or Esbank Sermtnr Piutsası Böiym Başkanit&f rarafmdun hartHammiftm
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle