16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 ARALIK1992 PAZARTESI CUMHURIYET SAYFA HAFTANIN SAIVAT ÇIZELGESI 11 SergiSelahattinTeoman'ın Boeazıçı vc İstanbulu konu alan resımlcrı 20 aralık tarihine dek Horhor Sanaı Galcnsi'nde 1524 55 92 i • 'Biz Bu Oünyayı Ödünç Aldık' bdşlıklı çevre afişleri sergısı 16 aralık lanhınc dck Cemal Reşit Rey KonserSalonu"nun *rgi salonunda izlenebılecek.. 24$ 08 Jj • ismailÇoban'ınrcsimscrgisı 19 aralık tanhine dek Yeşılköy "dcki Nadya Gallery'dc.' 573 81931 • Asım İşler'in resim sergisi 22 aralık tanhine dek Galeri Baldem'de sürüyor (2324081! • British Council'in düzcnlcdiği "Çığhklar ve Fısıltılar" baslıklı karma resimscrgısinde 19çağdaşlngıliz ressamının yapıtlan bir araya geliyor. Sergi 15 aralık tarihine dek Atatürk Kültür Merkezı'nde. (2515600j • 'Çevre' konulu "Mr. Pritt Kolaj Yanşması" sergısı 15 aralık tanhine dek Basın Müzesi'nde. (5138457j •Salih Keleş'in resim sergisi cuma gününe dek Akbank Kuzguncuk Sanat Galensı'nde sürüyor. • "Natürmort" baslıklı sergi Abidin Dıno. Adnan Vannca. Avni Arba^.Cihat Burak. Ercüment Kalmuk. Eşref Oren. Fethi Arda. Feyhaman Duran. Vecih Bereketoğlu. Hüseyın Yüce. Leyla Gamsız. Mahmut Cuda, Nadıde Akdeniz, Orhan Ersoy. Selım Turan ve Subutay Özer'in yapıtlannı bır araya getiriyor. Benadam Sanat Galensi'ndeki sergi9ocakıarihınedekizlenebihr. (346 9714 ı • UNICEF yılbaşı kartı vc hediyelik eşya sergisi Sandoz Sanat Galerisı'nde 23 aralık tanhine dek sürüyor. (259 7200 j • AhmetFazıl Aksoy'un suluboya resim sergisi Beyoğlu'ndaCepGalen'de ay sonunadek sürüyor. (245 1996 ı •Caner Karavit'in özgün baskı sergısı cumartesı gününe dek Taksim Atatürk Kıtaplığı'ndaızlenebilır. (2490945} • "Protohistortk Çağlardan Günümûze Yiyecek ve Içecek Kaplan" sergisı hafta boyunca pazara dek Sadberk Hanım Müzesi'nde eörülebılir. (24238 13 ı •Ziya Eralp. Nejak Köknarer ve Gökhan Yalta'nın totoğraflan. The Marmara Sergi Salonu'nda. • HamitGörele'nin resımleri cumartesı gününe dek Galeri Lebnz'degörülebılir. (2402282) • ' Fotoğratta Yeni Akımlar" scrgisı Resim \e Hcykel Müzesi'nde. (2594739) Neşe Erdok'un yapıtlan, Nişantaşı Lrart Sanat Galerisi'nde sergileniyor. • Mehmet Uygun'un yapıtlan yanndan ıtibaren Vakko Beyoğlu Sanaı Galerisı" nde izlenebılecek ' 25 / 40 92 i •Şeli Benhabib'in rcsımleri 17 aralık tanhine dek Cemal Reşıt Rey Sercı Salonunda 24808 63 •Zühtü Müridoğlu'nun anısına düzenlenen sergi ay sonuna dek Eıibank Sanat Galensı'nde. < 2521405 ı •Osman'ın'Gokten Düşen HerTaş Suyunu Berabcnndc Getırır" bjslıklı sergisi 19 aralık tanhine dek Maçka Sanat Galerisi'nde aörülebılır. 1240 80 23)_ • Margherita Krischanitz'in "İmgelenn Mımansı" baslıklı fotoğraf sergisi Vümar Sınan Üniversitesi Osman Hamdi Salonu'nda 15 aralık tarihine dek görülebilecek.' 236 1581) •Bülent Nikravan'ın resimleri 15 ara- tarıhıne dck Zcbra Sanat Galensı'nde. 1247 68 42 • Neşe Erdok, Fatma Tülin öztiirk ve Şenol Yorozlu'nun resimlcrı ay sonuna dek L'rarı Sanat Galcrisı'nde şörükbûır/241 2183) •YaşarYeniceli'nin resim scrgısı 16 aralık tanhine dek Ümit Yaşar Sanat Galensı'ndc 1244 96 33 ı • Kainat Barkan Pajonk'un resim sergısı 25 aralık tanhine dek TürkiyeİşBankası Sanat Galerisi'nde - 244 2021i • Münevver İzgi'nin resim sergısı 22 aralık tanhine dek Uran Kültür ve Sanat Merkezi'nde. 134310 00) • SüheylaŞahin'in resim sergisi cuma gününe dek Sheraton Oteli ııdekı Koleksıyon Sanat Galerisi'nde. (2312121) •Selvi Tektaş'ın resim sergisi çarşamba gunünden ıtibaren ay sonuna dek Yonca Modern Sanaı Galensi'ndegörülebılır. '230 3980: •Ergüven Altun'un resim sergisi 25 aralık tarihine dek Akbank Beylerbeyi Sanat Galensi'nde. •Yusuf Doğar'ın resımleri eumaya dek Boğaaçı Üniversitesi Merkez Kütüphdnesı'nde. • Necmetb'n Özlü'nün resim sergisi perşembe gunünden ıtibaren Garanti Bankası Sanaı Galerisi'nde görülebilir. Sergi ay sonuna dek izlenebılecek. • (2521698) •Tuna Gün'ün resim sergisi ay sonuna dek Harbıye'dekı Farkom'da. • "Paralı Eğitime Hayır" başhklı kankaıür sergısı Boğaziçi Üniversitesi OrtaKantin'de ,'2630000) •Hayati Misman'ın resim sergisi bugünden itıbaren Yapı Kredı Kazım Taşkent Sanat Galerisi'nde aörülcbilir. '2524700) • Ayda Aktay'ın ebru sergisi ay sonuna dek Uçurtma Sanat Galerisi'nde. '260 5957 ı •Erol Deneç'in resımleri 25 aralık tarihine dek Mutlu Sanat Odası'nda ızlenebilecek. (355 3587 ı • "Türk Resminden Bir Kesit" baslıklı sergi 15 aralık tanhıncdek Kadıköy Beledıyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde. (360 90 95) • Birsel Bozut Gürbüz ve Handan Erkman'ın resımlen 25 aralık tanhine dek Türkiye İş Bankası Erenköy Sanat Galensi'nde /3560168i • Salih Acar'ın sergisi perşembe gunünden ıtibaren 29 aralık tarihine dek îstasyonSanat Evi'nde. (3854131) •Galeri Artistteki karma resim sergisi ay sonuna dek görülebilir. (5124270) •Tülin Perek ve Fergûn Erkmen'in resımlen 18 aralık tarihine dek Emar Sanal Galensı'nde (2312837) •Bülent Erkmen'in91 92çahşmalan bugünden itibaren ay sonuna dek Atatürk Kültür Merkezı'nde sergilenecek .'25156 00) •Asaf Zeki Yüksel'in resim sergisi yanndan itibaren ay sonuna dek Teşv ikiye Sanat Galerisi'nde izlenebılecek. '2410458) Sinema • Kanunsuz Giriş Yöneunenlığını Jonaihan Kaplan'ın üstlcndıği bu gerilim fılmınde. polısten yardım ısteyen bir ailenın. güv cndıklen bu polıs yüzünden başına gelcnleranlatılıyor. Filmin başrollennı Kuri Russell. Ray Liottavc MadeleıneSto\\epa\laşıvorlar (Kadıköy Moda, Beyoğlu Dünya, Çemberlitaş Safak, Şişli Site) • Yüksek Topuklar sezonun en ilginç fılmlerinden. Pedro Almodavar'ın yönettiği sıradışı filmde. Vıctoria Abril. Mansa Paredes oy nuyor.(Ç.taş Şafak) Clint Eastvtood •Affedilmeyen Yönelmenliğiru bu alandakı başansını da kanıtlayan ünlü oy uncu Clint Eastvvood'un üstlendiği bu fılm.eskınin kovboy fılmlennı özleyenler için hoş bir seyırlik. Clint Eastvvood. Gene Hackman, Morgan Freeman ve Richard Harrisbaşrollerde (Beyoğlu Emek. Şişli Kent, Kadıköy Reks, Maslak Mövenpick. Bakırköy 74, Çemberlitaş Şafak) Opera/Bale • İstanbul Devtet Opera ve Balesi'nin bu haftaki programında. Neşelı Günler, Fındıkkıran, Don Pasquale, Rossmi'yi Sever misiniz? ve Sihirbaz Oz adlı yapıtlar ., bulunuyor. Rodgers'in Neşeli Günler adlı müzikali yann saat 20.00"de. - Çaykovski'nin Fındıkkıran balesi carsamba günü 20.00'de. Donizetti'nin komik operası Don Pasquale perşembe günü saat 20.00'de. müzikii gösterı Rossini'yi Sever misiniz? cuma gunü saal 19.00'da veThomasınçoeukmüzıkali Sihirbaz Ozcumartesi 11 .OO'de izlenebılecek. (245 16 361 • İstanbul Devtet Opera ve Balesi balc göstensi, cuma gunü saal 19.00"da Cemal Reşit Rey'de izlenebılır ı2405(112 < Müzik• İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın hat'ta sonu konserlcrinde Aaron Copland ve Gustav Mahler'in yapıtlan seslcndınlecck. Cuma siünü 19.00. cumartesı îse 11 OO'de gerçekleşecek konserlerdc orkestrayı Ale\andcrSchxinck yöneiecek. solıst ise Ayşegül Kırmanoölu (klannci). ı 243 1068, Tiyatro • SabahattinKudretAksal'ın yazdığı. Turgay Kantürk'ün yönettiği "Kahvede Şenlik Var" adlı oyun salı, carsamba. perşembe ve cuma saat 19.00'da. cumartesi 15.00- 19.00'da, pazar 15.00"te AKM OdaTiyatrosu'ndasahneleniyor. (2515600' 254) • ÜmitDenizer'in yazdığı.Turgut Denızer'in yönettiği çocuk oyunu "Uçan Şemsiye" cumartesi ve pazaı günleri saat 11 .OO'da AKM Taksim Sahnesı'nde görülebilir. (2496944) • Ariel Dorfman ın yazdığı M üşfık Kenler'in yönettiği "Ölüm ve Kız" salı, çarşamba. perşembe ve cuma günleri saat 20.30da. pazar gûnü saat 15.OO'de AKM - Taksim Sahnesi'nde izlenebilir. • Üsküdar Musahipzade Celai "Tryatrosu'nda bu hafta salı gunü saat r 20.30'da. pazar günü saat 15.00ve ' 8.30'da "Bir Kadın".çarşamba günü saat 15.00 ve20.30'da. perşembe ve cuma günleri 20.30'da ve cumartesi günüde 15.00 ve 20.30'da "Hûzünlü Bir Komedi" oyunlan sahnelenecek. İstanbul ŞehırTİyatrolan'nın çocuklar için hazırladığı "Palyaço Prens" ise yine •• aynı sahnedecumartesi ve pazar günleri saat 11 .OO'de izlenebilecek. (33303 97) • RefikErduran'ınvazdığı.Çetin İpekkaya'nın yönettiği "Deli" adlı oyun - Gaziosmanpaşa Sahnesı"nde cuma saat 20.30, cumartesi 15.00 ve20.30. pazar ^ 15.00'deizlenebiliry57«6O67,ı o • Ferhan Şensoy,"Ferhangi Şeyler'1 perşembe 21.00. pazar 15.30 ve 18.30'da SesTiyatrosu'nda oynayacak. Ortaoyuncular Ferhan Şensoy'un "Güle Güle Godot" adlı oyununu cuma 21.00, „ cumartesi 15.3Ove21.OO"de sahneleyecek. ( 2511865) • KentOyunculan D.L Coburnun - yazdığı. Seçkin Selvi'nin Türkçeleştirdiğı Yıldız Kenter ve M üşfık Kenter'in oynadıklan "Konken Partısf'adlı oyunu " perşembe vecuma 21.00'de. cumartesı ve pazar 15.00ile 18.30da " sahneleyecek/246 35 89) ^ • DormenTiyatrosu, Moliere'in yazdığı, Tunç Yalman'ın yönettiği Tiyatro Mic, Samuel Beckett'in Godot"- yu Beklerken'ini sahneliyor. "Hastalık Hastası ya da Meraki" adlı oyunu çarşamba saat 15.00'te. cumartesi 18.00ile21.15.pazarda 14.30 ıle 18.00de sahneleyecek. Tiyatro aynca "Şahane Züğürtter"'i de çarşamba. perşembe ve cuma günleri 21.15'te. cumartesi 14.30'da sahneleyecek.' 2412^37 , • Gülriz Sururi Tiyatrosu, Edw ard Albee'nın yazdığı. GulrizSurun'nin yönettiği "Tatlı Para " adlı müzıkal komediyi cumartesi saat 15.00 ve 18.00'de. pazar günüde "Sokak Kızı İrma"yı aynı saatlerdc Karaca Tiyatrosu'nda sahnelcv ecek. (249 1632) •Tevfik Gelenbe Tiyatrosu, İ. R.Ahmet Nuri'nin yazdığı. Tevfik Gelcnbe'nin yönettiği "İpekçı Merhum" adlı oyunu her gece 21.15"te, cumartesı 15.30 ve 21.15'te. pazar 16.30\e21.15'le oynayacak. 1336 2103 ı • Yasemin Yalçın Tiyatrosu, Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı. Metın Serezli'nın yönettiği "Kadınlık Bızdc Kalsın" adlı oyunu perşembe ve cuma 21.15. cumartesi ve pazar 15.00 ilc 18.30"da Beşiktaş Yumurcak Sincması'nda sahneleyecek. < 26101911 • Dilek Türker-Tiyatro Ayna, Israel Horovıtz'ın ya/dığı. Dilck Türker'in yönettiği"Amerika Nerde Misin" adlı oyunu çarşamba günü saat 18.30'da Karaca Tıy atrosu'nda sahneleyecek. Tıyatronun"MulluOlNazım"oyunuda ay nı gün saat 21.15'te.' 252 59 35', •TiyatroomSerhai Akkaşın yazdığı ve yönettiği palyaçolu çocuk oyunu"Mavı Kuş"cumartesivepazarsaat 10.00"da Kadıköy Moda Sineması'nda sergilenecek. (33701281 • Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Jack Poplevvelle'nin yazdığı. Enıs Fosforoğlu'nun yönettiği "Mücevherler Nerde"adlı oyun çarşamba 15 30 ile 21 .OO'de. cumartesi 18.00 ile 21,00'dc. pazar günüde 15.30'da Üsküdar Beledıyesi Altunizade Kültür Merkezi'nde görülebılir (33365 28) •Ercan Yazgan Tiyatrosu, Kandemir Konduk'un yazdığı. Ercan Yazgan'ın yönettiğı "Sayenızde Efendim" adlı oyunu cuma 21.00. cumartesı 15.30 ıle 21.00. pazar da 15.30 ve 18.30'da Kocamustafapaşa Çevre Tiy atrosu'nda oynuyor. r 585 52 63 > •Esen (Szman, Evva Pokas'ın yazdığı. Laurent Levy'nin yönettiği "Sıcaklık" • adlı tek kişilik oyunu pazartesi 19.30'da Bılsak'ta şahncl'ıy or ' 243 28 99) •Gönül Ülkü- Gazanfer özcan Tiyatrosu, "Kuyruksuz Yalan" adlı komediyi perşembe.cuma.cumartesı 21.00.pazar 15.00-19.00daoynayacak. (2468091ı • Engin Özer İstanbul Cep Tiyatrosu Engin Özer"ın yazıp yönettiği "Pembekol"' adlı oyunu çarşamba 15.30. 21.00. perşembe, cuma 21.00. cumartesi 15.30.21.00, pazar 15.30.19.00'da KırtasiyeciSok.9' 1 Altıyol- Kadıköy'de sahneliyor. (3488776)' • Tiyatro Mie, Samuel Beckett'in yazdığı. Salım Dörtcan'ın sahncye koyduğu"Godot"yu Beklerken" adlı oyunu cumartesı saat 15.00'te Dostlar Tıy atrosu'nda sahnelev ecek. 1244 8137) • Masal Gerçek Tiyatrosu, "Kuki" adlı müzıklı çocuk oy ununu pazar saat 11 30'da Karaca Tiyatro'da sahneley ecek. (252 59 35) •Çağdaş Sahne, "Palyaço" adlı müzikii çocuk oy ununu cumartesi ve pazar 11.00'de Âpollon Sinemasfnda k • Moskova Vivaldi Orkestrası bugün ve çarşamba günü saal 19.00'da şef-solist İgorOistrakh'ın yönetimınde Cemal Reşit Rey konser salonunda birkonser verecek.W. Bach.J.S Bachve Vivaldi'nin yapıtlannı n seslendınleceği konserin solistlcri Valeri Oistrakh ve AylaErduran. (2405012ı • Manuel Barrueco perşembe günü saat 19.00'da Cemal Reşıi Rey'de, bir gitar rcsıtali verecek. Konserde Weis. Sor, Chick Corea ve Albeniz'in yapıtlan seslcndirilecck. (240 5012) • CristinaZanni'nin Rossini programı adlı san rcsiıalı cumartesi günü Cemal Reşit Rey'de.piyanoda Roberto Negn'nin eşliğiyle \Amax\i.(24O5OI2) • Ankara Oda Orkestrası şef Gürer Aykal yönetimınde. pazar günü bir konser verecek. Haendel, Mendelssohn, C. R Rey v e Schönberg'den yaptllann seslendirileceğı konserin solisti kemancı SunaKan. (2405012) •Neşet-Nükhet Ruacan Orkestrası bugün saat 21.00'de Karaca Tiyatrosu'nda konser verecek. Orkestra Ncset Ruacan (gıtar). Nılüfer Ruacan (piyano), Nezıh Yeşilnil (bas), Cankut Ozaül (davul) ve Nükhet Ruacan'dan (Vokal)oluşuyor.(25244 56) i-Söylesi•Rüstem Batum'un "Tele\\zfon Programcıhğı" baslıklı. söy leşısını pazar gunü saat 15.00'te St. Joseph Lisesi Tiyatro Salonu'nda izlenebilir. (3378769) • Düşün adamı, yazarve öğretmenZiya Somar'ı anlatmak içm Prof. Dr Zeki Ankan, Eray Canberk,Arslan Kaynardağ.Salim Rıza Kırkpınar. DemirÖzlü. __ . « . , . . NezahatSomarve DemırOzlu HiimiYavuz cumartesı günü saat 15.G0"de Atatürk Kıtaplığı'nda bıraraya gelıyorlar •"Japon Filmleri Üzerine İztentmler" baslıklı konferansa konuşmacıolarak y önetmen Halit Refiğ katılıyor. Bugün saaı 14.00'te Mimar Sınan Üniversitesi Oditoryumu'nda gercekleştirilecek konferans sonrası ünlü yönetmen Akira Kurosavva'nın "Raşomon" fılmi izlenebılecek. (260 1050) •Japon Film Günleri yann başlıyor. Mimar Sınan Üniversitesi ile Japonya Başkonsolosluğu'nun birlikte düzenledikleri sinema göstenleri kapsamında yann saat 14.00'te"İkunı". saat 16.30'da"DersuUzala". çarşamba günü yıne aynı saatlerle "Kagemusha" ve "İkuru", perşembe günü "Dersu Uzala" ve "Sanjuro". cuma günü de "Sanjuro" ve "Kagemusha" fılmlen Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV Merkezi'nde izlenebilir. • NurNirven'induzenledieı"Plastik • Yatagımdaki Kız Hep yatay düşünen crkeklerc ıihaf ediliyor. Steve Martin ile Goldie Havvn ikılısinin oynadığı fılmi Frank Oz y önetiyor.(Osmanbey Gazi, Beyoğlu AUas, Bakırköy Renk) • Evrenin Askerleri Jcan-Claude Van Dammehayranlanıçin. Filmi Roland Emmench yönetıyor. (Kadıköy As, Ç.taş Şafak) • Kızlar Sahada sev imlı, sürükleyici bir sporgüldürusü. Penny Marshall'ın yönetüği filmde. Tom Hanks, Geena Davis ve Madonna oynuyor. (Beyoğlu Fıtaş, Kadıköy Hakan, Erenköy Apollon, Pendik Güney) • Oyuncu Robert Altman'ın'dönüş" fılmi. Filmin ılgınç kadrosunda Tim Robbins, Grela Scaechi, Fred Ward. \Vhoopi Goldberg. PeterGallagherve Bnon James bulunuyor.(Harbiye As, Fenerbahçe Piramid) • Indochıne eskı Vietnam'da yaşanan, gızemlı vcgerilimli beraşkcyküsü. Caıherine Dencuveve VincentPerez oynuyor. RegisVVargner yönetıyor ı Orıuköy Kültur Merkezi) •Temel İçgüdü, yılın en lartışmalı sansasyonel filmi. Paul Verhoven"in yöneıuği filmde, Michael Duglas ile Sharon Stone uynuyor. (Şi^lı Site. Kıubkoı Siir:-} ı a. Be\ oğlu Sınepop, Ç.luf Şufak, BukırkÖY İm ırli ı •Yüzyüze genlımlı. dehşct vericı bırdizi cina\ etın konu edı Idıği bir poli >iye film. Cari Schcnkel'ın yönetlıği filmde Chnstopher Lambert. Dıane Lane vc Tom Skernt oynuyor. (Beyoğlu Fitaş. Şiflı Nomburan ı •DüşGezginleri biri dokıor biri genelev kadını iki eskı arkadaşın ılişkilerini ele alıyor. Atıfyılmaz'ın filminde Lale MansurileMeralOğuzoynuyor. (Şıli Kent. Bevağlu Bevoğlu Kadıköv Kadıkdv > • Köftehorlar-4 Bob Loganın yöneltiği erotık bır güldürü. Fılmdekı başlıca rolleri Corey Feldman. Jack Nance. Sarah Dousles paylaşıyor.(Beyoğlu Lale, Kadıköy Ocak) Sanatlarda Bu Hafta" baslıklı söyleşinın bu haftaki konuğu Nejat Erem. Taksim Atatürk Kıtaphğı'ndakı sö\ leşi yann saatl6.00'da ,'2490945' ' • Saiah Birsel'in "Yalnızlığın Fınnlanmış Kokusu" baslıklı söyleşisi çarşamba günü saaı 16.00'da Atatürk Kitaplığı'nda izlenebilecek. Yöneten Faruk Şüyun. • önay Sözer'in " Felsefe v e Edebiyal İlışkılen" baslıklı söyleşisini perşembe günu saat 16.00'da Atatürk Kitaplığı'nda izleyebilirsinız. Yöneten Enver Ercan. • insan Hakları Haftası etkinliklen çerçev esindc perşembe gunünden itıbaren 17 aralık tarihine dek Atatürk Kitaplığı'nda konuyla ılgili bir dizi film göstcnlccek 2490945) • Orhan Bursalı'nın yöneteceği "Bilımın En Küçükle En Büyük Evrende Yolculuğu. Smırlann Ötesindeki Fizik" baslıklı söyleşive konuşmaa oiarak Gülen Akiaş. Ömür Aky üz ve Cihan Saçhoâlu katılıyor (28011111 •Prof. Dr. Orhan Şahlnter'in "TasannV^ ve LJ ygulamad? Mımari Sorumluluklar" baslıklı konferansı MimarlarOdası SernınerSalonundaizlenebilir 12519137j • Hayati Tabanlıoğlu'nun "Çarpık Kentleşmede Mımarhk Gerçeği" baslıklı konferansı çarşamba günü saat 18.30'da, Cahit Kayra'nın "İstanbul Üzerine Konuşmalar" baslıklı söyleşisi cumartesi günü saaıl5.00'de Cahit Kavra Kadıköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde izlenebilir. (3609095) Haffralık çizgi roman derginiz JOKER'I ÇEKIN! GALİP TEKİN YAZIP ÇİZDİ Köylü kadınlara tecavüz eden zorbanın öyküsü 6000 TL Muhteşem Serseri, Hadi Çaman \e Yeditepe Oyuncuları tarafından sahneleniyor. g • Barış Oyunculan,"Ali ıle Tıpitoş" adlı müzıklı çocuk oyununu cumartesi vc pazar 13.30'da Atatürk Fen Lıscsi Tiyatro Salonu'nda oy nayacak. '3498780ı • Hadi Çaman ve Yeditepe Oyunculan Alfonso Paso'nun yazdığı. Tolga Aşkıner'in yönettiği "Muhteşem Serseri" adlı oyunu cuma günü saat 2 İ .00'de. cumartesı günü saat 17.00 ve 21.00'de ve pazar günüde saat 15.00vc 18.30'da Rüşiü L'zel Salonu'nda sahneliyor. 12310967 • MüjdatGezen Sanat Merkezi öğrcncilerı. Savaş Dinçel'in yönettiği "Tam Rolünün Adamı" adlı oyunu Müjdat Gezen Sanat Merkczf nde cuma günü saat 20.30'da. cumartesi günü saat 18.30 ve 20.30'da ve pazar aünü de 15.00 ve 18.00"dc sahneliyor. ' 34880'2 > Hasan Kaçan yazdı, Ergün Gündüz çizdi. "GÖNÜLE YASAK OLMAZ" Joker'de! OALİP TEKİ ZORBA • Köyün kodinlar.nl cldırfon ney<B7-' ILBAN tRTO» ERCÜN «ür 3 6 KUSE SAYFÂ 6OOO LİRA! JOKER HER PAZARTESI BAYINIZDE
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle