13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7ARALIK1992PAZARTES1 • • • • CUMHURIYET SAYFA HABERLEREV DEVAMI 17 GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Somali'ye karşı Bosna'da direniyoruz Her şey ABD Dışışlerı Bakan Vekılı Lawrence Eagle Burger'ın Dışışlerı Bakanı Hıkmet Çetın e yazdığı bır mektupla basladı Japonya gezısının ıkıncı gunuydu 2 Aralık 1992 gunu Dışışlerı Bakanlığı Musteşarı ÖzdemSanberk Tokyo'da bulunan Hıkmet Cetın ı aradı Eagle Burger ın mektubunu ılettı ABD Dışışlerı Bakan Vekılı, mektubunda Somalı de cereyan eden facıayı anlatıyor ABD nın BM Guvenlık Konseyı ne başvurdu- ğunu, oradan karar cıktığında Somalı dekı drama asken mudahalede bulunacagını yazıyor,' Turkıye nın bu ko- nuda ne duşunduğunu' soruyordu Hıkmet Cetın Başbakan Demırel ıle ' ıstışareden son- ra Eagle Burger'ın mektubunu aynı gun Tokyodan yanıtladı Bır ınsanlık dramına mudahaleyı uygun gor- duğumuzu fakat aynı etkmlık ve duyarlılığı Bosna-Her- sek tekı facıaya karşı da gostermekgerektığını' bıldırdı Turkıye nın ve dunya kamuoyunun Bosna-Hersek ıçın de boylesı bırbeklentı ıcınde olduğunu' ekledı Ikı gun geçtı BM Guvenlık Konseyı, butun uye ulkelerı Somah'dekı drama mudahaleye çağırdı Turk heyetı bu sırada Japonya nın Tokyo dan oncekı başkentı olan Kyoto daydı Bakanlık Musteşarı Ozdem Sanberk Hıkmet Çetın e bakanlığa gelen ABD Buyukelçısı Robert Barclay ın ılet- tığı Amerıka nın ıkıncı hamlesınden soz ettı Buyukelçı, BM kararına Turkıye nın yapacağı katkıyı soruyor"du Buyukelçıye Turkıye nın gorusu ancak -Çetın'ın fıkn- ne gore- Başbakan ıle ıstışareden sonra bıldırılebılırdı Kyoto dakı Mıyako Otelı nın 8 katında Başbakan Dışış- lerı Bakanı ve Devlet Bakanı Çağlar ın katıldığı uçlu top- lantıda konu dort bır yonuyle uzun uzun muzakere edıl- dı Turkıye ABD Dışışlerı Bakan Vekılı ne mudahaleye olumlu gozle baktığını bıldırmıştı Ne var kı hukumet, du- yarlı bır dengeyı sağlamak zorundaydı Mıyako Otelı - ndekı tartışmanın ana ozu de buydu Ozeliıkle Turk kamuoyunda Bosna-Hersek te facıa yaşanırken, So- mali'ye neden asker gonderıldığı' tartışılabılır, hatta hukumet -bır yerde- haklı eleştırılere hedef olabılırdı Nıtekım Devlet Bakanı Çağlar, bu ' oze/dumma "dık- katlerı çektı Hukumet başkanı ıle Dışışlerı Bakanı Çetın de aynı kaygıyı paylaşıyorlardı Ancak ıkı ana neden So- malı ye gıdecek BM askerı gucune katılmamızı zorlu- yordu 1)- Buyuk devlet olduğumuzu one suruyor çevremız- de ve bolgemızde ağırlığımız olduğundan soz edıyor- duk Uluslararası boylesı bır olaya katılmaktan kaçına- mazdık Turkıye boylebırkararındışındakalamazdı 2)- Bolgesel bır olaya Turkıye nın katılmaması buyuk- luğu ıle bağdaşamazdı Somalı Musluman bır ulke Osmanlı Imparatorlugu nun gıttığı bır ulkeydı insan ola- yını her şeyın uzerınde tutuyorduk Boyle bır facıada Turkıye nın corbada tuzunun olmaması ' duşunule- mezdı 3)- Balkanlar'dakı olayları yakalamak ısterken So- malı de yokum dersek yarın obur gun Turkıye'nın 'baş- ka emellerı varmış demek kı gıbı one surulen, ozeliıkle Yunanıstan ın korukledığı soylentı nıtelığındekı kımı var- sayımlar guçlenebılırdı Yanı Turkıye, Balkanlar'dakı olaylarda var da başka ve aynı ıçerıktekı olaylarda ve bölgelerde yokmuş gıbı ters duşeceğımız bır manzara ortaya çıkacaktı Ancak Bosna-Hersek sorunu ıle Somalı'yı bağdaştır- mak gerekıyordu Hatta bır yerde ıkı olayı bağdaştırmak Turkıye açısından zorunluydu da Hukumet baştan berı Bosna-Hersek e mudahalede bulunma kararı çıkarsa, Turkıye nın hemen katılacağını açıklamıştı ABD'ye koşullu olumlu yanıt Hukumet Somalı ye asker gonderme ılkesını kabul ederken kararın TBMM'den geçmesını uygun, hatta zo- runlu goruyordu Gerçı elınde hukumete yetkı veren ANAP zamanında çıkarılmış bır başka karar vardı An- cak koalısyon hukumetı bu yetkıyı Meclıse lade ettığını ıfade etmış ne çare gereken yasal ışlemı yapmamıştı Bu nedenle Meclıse gıtmek her açıdan gerekıyordu Ancak Bosna-Hersek e asker gondermeyle ılgılı BM ka- rarı çıkarsa buna gore davranılacağına ılışkın ızın ıste- mı TBMM kararında yer alacaktı Dışışlerı Bakanı Cetın e gore 'ıkı oğelı karar, Bosna- Hersek e BM mudahalesını boylece tahrık etmış ola- cak tı Parlamento kararıyla Turkıye ' ıkı onemlı olayı yan yana getırıyor du Somalı hareketı doğruysa, Bosna-Hersek e mudahalede bulunmak doğru, hatta belkı de daha doğruydu Bakanlık Musteşarı Sanberk, ABD Buyukelçısı Barc- lay e-aynı gun-şunu bıldırdı Turkıye, "Somali'yemuda- haleye katılacak tı Ancak karar yetkısı TBMM ye aıttı Başbakan Turkıye ye doner donmez hukumet konuyu TBMM ye goturecektı Ne var kı Turkıye, ABD ye Bosna-Hersek te de aynı olumlu davranışı bekledığını yınelıyordu VVashıngton buyukelçı kanalıyla Turkıye nın "tavrını ve TBMM ye goturme karannı memnunlukla karşıladı- ğını ' Ankara'ya bıldırdı Kyoto dan Başbakan Yardım- cısı'nı arayan Demırel, Erdal İnonu den Genelkurmay Başkanı ıle goruşmesını rıca ettı Başbakan Yardımcısı Orgeneral Gureş'e sıyasal durumu ve hukumetın vardı- ğı ılke karannı acıklayacaktı Orgeneral Doğan Gureş Bosna-Hersek ıçın bır asken bırlığın -bır tabur- hazır bekledığını hukumetten ve par- lamentodan emır alır almaz ıstenılen yere gonderılebı- leceğını bıldırdı Başbakan ıle Dışışlerı Bakanı Japonya dan Ankara'ya donerken sıyasal -ve tabıı hukumet- açısından hemen her şey tamamdı Ne var kı TBMM'de salı gunu açılacak muzakerelerde muhalefetın Somalı ıle Bosna-Hersek'ı bağdaştıran hu- kumet tezkeresıne gostereceğı tepkı merakla beklenı- yor OLAYLARIN ARDENDAKI GERÇEK • Baştarafi 1. Sayfada kınıpağlavar halkımı: ola\a ne kadar ılgı gısternor' Belkı de raıl Turk.; e de \ aşa\ aşanlar- uan daha çok "Beyaz Yürüyüş'- 'u merak etmıştır Gazeteler \e tele\ı:yon \a>ınları bambaşka bır ha\a ıçmdeler başkent ve partı dedıkodıısu ağır basnor o\sa hastane • rde eksık teda\ı ve bakımsızhk.an ölen olene Somalı ye Türkı\enın asker göndermest kamuovunu daha çok mu ılgılendınyor'* İşte bo\le h ır ortamda Tur- kıye nın ert k<j'abahk ışçı konfe- deras\onu Turk-İş ın 16 ncı genel kurulu bugun Ankara da başln or Korii; 'e bır hafta sure- cektır Mıh o 'nrca emekçı aüe- sını lakından ılgılendıren bu toplantnı basın \e tele\ı:\onun nasıl ı:le\eceğı merak konusu- dur ama bu\uf. otasıhkla ılk gun açılışa da\et edıten Başba- kan ıle otekı partı hderlerının konuşmalarmda'i sonra ılgısızlık ağır basaıak ncler olup bıttığı bıle ızlenmevece! Gerçek şudur kı 1990 ların Turknesı'nde ıletışımm damar- lan kesıktırya da bellı bır amaca \ önelık olarak koparılmıştır Bu kopukluk surdukçe sorunların çozumu ıster ıstemez gecıke- cek' Çunku katılımcı demokra- sımn en bü\ ük gucu haberleşme ozgurluğunden ka\ naklanmak- tadır Deıletın ve tekellerm ağır bas- ıığı haberleşme duzenunız ıse A dan Z ye bozuk ••• HAVADURUML TURKIYE DE DUNYADA Meteoro'oji Genel Mudurlugu nden alı- nan bılgıye gore yur- dun kuzeybat kesım- lerı parcalı büutlu dıger yerler az bulutlu ve açık gececek lc ve Dogu oolgelerımızde sabah saatlerınde sıs grulecek Hava sıcak- hğında onemlı bır değışiKlıkoima>acak Ruzgar kuzey ve batı yon- lerden hafıf ara sıra orta kuvvette p«.ecek Denızlennmzde ruzgar Doğu Akdenız degundoğusu ve kesışleme riığerde^.zlerde gunba tısı ve lodostan 3-5 yer yer kuvvetınde saatte 1 21 yer yer 27 denız TIIII hizla esecek Van Gclo nde hava az buluılu ve acık geçecek Ruzgar kuzey vebattyonlerden hafıf ara sıra orta kuvvette esecek Adana Aiytvı Agn Ankara Aiafya Aydın Bursa Çanaknate D>arbakr Fdıme Erzunını Istanbul tmr Kars Konva Samsun Trabzon Zorvguldan A 18' T A 6' 1' A 2 -8* K 4 0" A i r 6 A 14' 4 B 10° 0 B 12 3 S 10' 2' B 8 1 S 1" 141 A 1 0" B 12" 51 * 13 41 S 1 14" % 3 3 A 12 6* A 12" 5" B 8" 3° & Amstefdam Aımıan Atına Bagdat B'Uksd Cenevre Frart(furl Lefkoşa Petrsburg Lofvdra Madnd Mılano Mosiıova Vlunıh Parıs Pfag Rıyad Roma Vıyana A 10" A r B 0" s r B 9' A 11' A 23' Y 19" B 8' O K* A-acıh B-bulutlu G-^uies K-karlıS-sıs Y-yagmuriu Hükümetin karannı IIP dışmdaki partiler destekliyor SoıııaliSe asker mııhalefetiböldü ANK\RA (Cumhun>et Bü- rosu) - Hukumetın Somalı >e asktr gondermek ve Bosna- Her^k te guç kullanma doğ- rultu unda olası bır BM karan- ru kdtılmak ıçın TBMM'den ızın ıstemesıne, RP karşı çıkar- ken ANAP ve CHP "şartlı" dcstek \erdıler Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal Inonu 'Orada ınsanlar açlık- tan ölurken, kendısıne saygı duvan bır devlet olarak ka>ıtsız kaîmak bızım ıçın çok ters bır durum Bız hukumet olarak bu yardımd katılmak ıçın TBMM ne onen götureceğız"- dedı RP Lıden Necmettın Er- bakan, "TBMM yı Somalı'de ABD emnne asker verme tekh- fını reddetme>e, buna mukabıl Musluman ulkelerle bırlıkte Bosna'>a asken mudahalede bulunma ve asker gonderme karannı almava davet edıyo- rum dıye konuştu CHP Genel Başkanı Denız Baykal. karan "Ortak bır sorumluluk konu- su' olarak değerlendırdıklennı. Somalı >e asker gondenlmesını destekle>eceklennı, ancak ka- rann Bosna-Hersek ıle ılgılı bo- lumunün BM nmbukonudakı eğılımının kesınlık kazanma- sından sonra behrlenmesını ya- rarh gorduklennı soyledı ANAP Genel Başkan Yardım- cısı Ekrem Pakdemırlı Meclı- se gelecek olan karan Bosna- Hersek oncelıklı olmak kavdıv- la desteklı>oruz Hatta huku- met bu karan kendı grubu vasıtasıylaılaveettırsevdı belkı sıyaseten daha başanlı olurdu dedı Pakdemırlı Bosna-Her- sek e asken müdahalenm şart olduğunu vurguladı BM Guvenlık Konseyı nın aldığı Somali'ye asken guç gon- derme karannın hukumetçe desteklendığını Somalı nufusu- nun buvuk bır bolumunün de Musluman olduğunu belırten SHP Genel Başkanı Devlet Ba- kanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnonu anayasanın 92 mdddesıne gore. yurtdışına as- ken guç gonderme vetkısırun TBMMde olduğunu sovledı Geçmış ıktıdann bu anayasayı dıkkate almadığını belırten İnonu Bızler hukumet olarak asken guç ıçın TBMM ve baş- vuracağız Ancak bu başvuru- muzld bırlıkte Bosna-Hersek te devam eden katlıamlann sona erdınlmesı ıçın TBMM den as- ken guç gondenlmesı ıçın de ızın ıste\eceğız dıve konuştu Hukumetın Somalı ve olası bır BM karanna karşı Bosna- Hersek te guç kullanımına ka- t^mak ıçın TBMM den ızın ıs- temesıne RP Lıden Erbakan karşı çıktı Erbakan dün duzen- leılığı basın toplantısında, Sırp- lann ABD ve Batı desteğı ıle Hıtler ı bıle gende bırakan vah- şct sergılemesıne, ABD"nın ses- sız kalmasına dıkkat çektı ABD"nın. Bosna-Hersek te ım- hanın surmesıne katkıda bu- lunduğunu ıddıa eden Erba- kan şovle konuştu 'Bır tarattan hal boyleyken, dıger laraftan ABD Somalı ve asken mudahale ıçın o gun ka- rar alıyor Demırel de avnı gün emre ıtaat edıp ABD nın en sa- dık bağlısı olduğunu ıspatlama- vaçalışıvor Gerçekte Somalı'- de ıç savaşı başlatan ve destek- 'even ABD nın k"ndısıdır Bır Musluman ulkcyı ıç ve penşan ettiKten sonra sozde >ardımaa bulıuma gostensı altmdaHırs tıvanlık propagandası vapıp. Somalı vı \ı_ Atnka vı Hırıstı- yanlaştınnaK ıçın yogun pıan- İar >uruten ABD dır Gonden- lecek askerler ABDnınkomu- tası altında olacaktır Somalı ye her türlü ınsanı vardımın yapılmasının kendı davalan olduğunu vurgulayan Erbakan "Somairve çok daha yakın olduklan halde Sudan ve Suudı Arabıstan gıbı ulkeler ABD emnne asker vennıyorlar da bız nıçın hemen 'başustüne' dıyoruz0 Çünkü Demırel. ABD nın gozune gırme>e çalı- şıyor Kendısınden bu davra- nışlann hesabı sorulacaktır Bız ABD uşaklığma karşıyız De- mırel ın bu davranışı gostenyor kı Turkıye'nın artık bağımsız- lığı kalmamıştır" dıye konuştu Erbakan, "ABD'nın emn ve planlan ıçın Somalı'de savaşır- ken hayatlannı kaybedecek askerlenn cenaze törenlennde, daha acı bır konuşma yapmaya mecbur kalmamayı" dıledı Baykal: Ortak Sorumluluk CHP Lıden Baykal, Cumhu- nvete >apüğı acıklamada. ' BM Guvenlık Konseyı'nın a!- dığı karar çerçevesınde. ınsanı amaçlarla Turkıye'nın de kat- kıda bulunmasını doğal karşılı- yorum Hıç kuşkusuz, bu katkı Turkıye'nın olanaklan veonce- lıklen çerçevesı ıçınde belırlen- melıdır O konuda ne düşunü- yorlar, onu bır görehm, değer- lendıreceğız' dedı "Uluslara- rası hukuku ve ınsanı kaygılan gozeten her turlu gınşımde, Turkıve nın sorumluluk üstlen- mesı, ulkemıze kazandırmak ıstedığımız etkınlık açısından değcrlendınlmelıdır Bunu bır ortak sorumluluk konusu dıye duşünuyoruz" dıyen Ba> kal, >o>le devam ettı ' Lmanra. BM'nın ınsanı kavgılan gozeten uluslararası gınşımlen sadece Somalı ıle sı- nırlı kalmaz Bosna-Hersek'te yaşanan ınsanlık dramı, ne va- OzaL» Bosna'ya çözüm için çağn yapb • Baştarafı 1. Sayfada Mubarek ıse basın toplantısın- da >aptığı acıklamada Bosna- Hersek sorununun banşçı yol- lardan çozuleceğını umıt ettık- lennı aksı takdırde bunun sade- ce bolge ıçın değıl, aynı zaman- da bütun dunya ıçın bırçok soruna yol açacağını açıkladı Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mubarek'ın davetlısı olarak Kahıre'ye gıden Cumhurbaş- kanı Turgut Özal dün Mübrek ıle goruştu Görüşmenın ardın- dan dûzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özal, muhtemel bır IKÖ zırvesı ıçın Suudı Arabıstan Kralı Fahd'ın da goruşunu aldıklannı soj ledı Bosna-Hersek'te trajık bır du- rumun hukum surduğunü be- lırten Ozal, Mısır'a gelmeden once ABD Başkanı George Bush ıle telefon goruşmesı yap- tığını açıkladı Gonışmede Somalı'de olduğu gıbı Bosna- Hersek konusunda da BM çer- çevesınde bazı önlemler alınmı- sını ıstedığını belırten Ozal şun- lan söyledı "Bızım gorüşumüze göre, Bosna-Hersek konusunda ha- rekete gecılmezse, bu amaçla muhtemelen İKÖ zırve toplan- usı düzenlenmesı çağnsında bulunacağız Kral Fahd ıle de danışmalarda bulunduk Ümıt edıyonız kı, bır İKÖ zırvesı çağnsında bulunmaya gerek kalmadan BM Guvenlık Kon- seyı uygun bır çözüm bulabıl- sın Bır tür mudahale gerekh Aksı takdırde can kayıplan ve trajık-durum devam edecek Bu sorunun butün balkanlara va- yılmasından endışe duyuyoruz Bu nedenle bunu çozum bulun- ması gereken aal bır sonın ola- rak gorû>oruz" Mısır Devlet Başkanı Hüsnu Mubarek de Bosna-Hersek so- rununun banşçı yollardan ço- zuleceğını umıt ettıklennı aksı takdırde bunun sadece bolge ıçın değıl aynı zamanda butun dunya ıçın bırçok soruna vol açacağını soyledı Goruşmelerde Bosna-Her- sek sorununun ağırlıklı olarak ele alınd'ğını belırten Mubarek, "Bu çok onemlı çunku teronz- mın Balkanlann otesinde bu- tun bolgeye >a>ılmasına >ol açabılır Ancak bunun nasıl ön- lenebıleceğı yollannı şu anda bır kenara bırakalım"dedı Turkıye'nın Musluman bır ülke olarak bolgede ozel bır ko- numa sahıp olduğunu kayde- den Mubarek, ıkı ulke arasm- dakı ısbırbğının bolgede ıstık- rar sağlanması »çın onem taşıdı- ğını v urauladı Ozal ve Mubarek basın top- lanüsmda gazetecılenn sorula- nnı da vanıtladılar Cumhur- baş^kanı Ozal, Turkıye, Sunye ve Iran Dışışlen Bakanlan ara- sında bır sure once Ankara da yapılan toplantının esas olarak Irak takı genel durumun değer- lendınlmesı amaayla duzenlen- dığıru sovledı Bu konuda bazı yanlış anlamalar olduğunu be- lırten Ozal, bazı çevrelenn bu toplantının sadece Kuzek Irak ıle ılgılı olduğunu öne sürdukle- nm ancak bu ıddıanın gerçeğı yansıtmadığını bebrten Ozal, bu konuda Mısır ıle danışma- larda bulunduklannı soyledı Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Özallar'ın Mısır tatili Tanju, m(BaştarafiSpor'da) bunun 7 golünden 6'sını gobek bağlamış bır Tanju atıyorsa. bunda şansın pavını da duşun- mek gerek Evet, 5 golde kal- rruştık Sonralan Gerson 6, yıne penaltıdan Tanju 7 ve kendısırun 6 golünü atarak ta- nhe bır yenı sayfa daha yazı- yordu Şanstan soz ettık. ama Karşıyaka'nın şanssız olduğu dakıkalan es geçtık sanmayın Karşıyaka kalecıvı de geçtığı anlarda cızgıyı aşamadı topu uç dırek arasına nışanlayamadı ve talıhın alvesıne kustu Fut- bolun alvesı mı dıyelım, bece- nksızlıkle futbolun ıhaneü mı 0 Buna bır turlu karar vereme- dık CELALBAŞLANGIÇ KAHİRE- Kendı kışını yaşı- yor Kahıre Günduz bır gom- lek bır ceket fazla gecelen ıse uşutuyor Ozal'm beş gunluk Mısır ge- zısının "resmı' bölumu "ruzgar gıbı geçtı' Oncekı gece geldığı Kahıre'- de kısa bır sure goruştü Özal ve sonra >emek yedı Dun sabah Özal kaldığı Kubbe sarayından tekrar Mısır Cumhurbaşkan- lığı'na geldı ve Mubarek ıle ıkıncı kez goruştü Bu gonışme de bır saatten az surdu Sonra ıkı lıder bırlıkte açıklama yapü basın mensuplanna Ozal Kahıre ye gelene dek gezıvı ızleyen Türk gazeteler ıçın en ağırlıklı konu ANAP, Mesut Yılmaz ve Kecealerle arVadaşlannın kuracağı venı partıydı Ancak Ozal Kahıre ve doğru yola çıkarken Bosna- Hersek sorununu gundeme ge- tınvemııştı Özal ve Mubarek - ın ortak basın toplantısında da bu konu one çıktı Gazetecıle- nn sorulan Bosna-Hersek üzc- nne yoğunlaştı Bır yabancı gazetecı Ozal'a ve Mubarek'e gerek bolgedekı gerekse ülkelenndekı kokten dına akımlan sordu Ikısının de verdığı yanıt, uç aşağı beş yukan aynı doğrultudaydı Özal, sorunun ekonomık yanı- na da değındı Gerçekten de Kahıre sokak- lannda ıkı unsuru bırarada gor- mek olanaklı Yoksullukla dınsel etkınlık ıçıçe yaşıyor Ka- hıre'de Dıncılenn ağırbğı gıde- rek daha fazla duyuluyor Nufus artıyor. evsızler çoğalı- yor, yoksulluk Kahıre nın çev- resıne dalga dalga yayıhyor, dınsel ağırlık da gıderek kendı- nı daha fazla duyuruyor Mısır'da gorev yapan bır Mı- sırlı gazetecı, basın toplantısı bıterken Turk gazetecılennden ıkı bdenn el sıkışması ıçın ıstek- te bulunmasını nca edıvor Kendısının neden böyle bırşey yapmadığı sorulunca da bırkaç sozcukle venyor yanıtını - Kartım ıptal edılır, bır daha cumhurbaşkanlığı muhabın olamam İste Mısır dan ıkı görüntu Bır yanda sokaklara kenar semtlere yayılan dınsel etkınlık ve baskı, dığer yandan cumhur- başkanlığı köşkünde ıkı lıder- den el sıkışmasını ısteyemeve- cek kadar kendını baskı altında duvan gazetecı Ortak açıklamadan sonra Ozal dun Enver Sedat ın kabn- nı zıyaret ettı Yolun sağında kuçuk bır ptramıt yukselıyor zık kı, Guvenlık Konseyı nın ılgısını çekmekle şu ana kadar yetennce şanslı olamamıştır TBMM'de ahnacak olan kara- nn, Bosna-Hersek'le ılgılı olan kısmı, BM'nın Bosna-Hersek - le ılgılı asken mudahale karan kesınlık kazandıktan sonra alınmış olsaydı, daha uygun bır tercıh yapılmış olurdu dıye du- şünuyorum TBMM terahının bu yonde ortaya çıkmasını ta- lep edeceğız Bosna-Hersek'le ılgılı karann. Guvenlık Kon- seyı'nın bu konudakı eğılımının ortaya çıkmasından sonra alın- masında yarar goruyoruz " PakdemirlkÖncelik Bosna-Hersek'e ANAP Genel Başkan Yar- dıması Ekrem Pakdemırlı Cumhunyet'ın sorulannı yanıt- larken ' Bız de, Bosna-Her- sek'e oncehk tanınarak, So- mali'ye asker göndenlmesıne taraftanz Zaten buyük bır kat- kı da ıstenmıyor" dedı İkı ulke- de de ınsanlık trajedısı yaşandı- ğjnı, Bosna-Hersek'tekı duru- mun daha da "vahım" olduğu- nu, Turkıye'nın Sırbıstan'a tek taraflı mudahale yapacağı ızle- nımı vermesı gerektığıru vurgu- layan Pakdemırlı, şoyle devam etü " Bosna-Hersek'ı netıceye gotürebılecek şekılde. sıyası hamlelenn yapılması laam Hatta onenmız şu. Turkıye bır hava koprusu kurarak, oradakı kadın ve cocuklan tahlıye ede- bılır ve Turkıye bu çarpışmayı durdurmaya kararlıdır' mesajı- nı daha ınandıncı bır şekılde vermesı gerekır Yann (bugun) Meclıs e gelecek olan karan da, Bosna-Hersek oncelıklı olmak kaydıyla desteklıvoruz Bence ıstek, oncelıklennı değıştırmek kaydıyla, olumludur " Mubarek de. Ankara'da dü- zenlenen söz konusu toplantıyı Ozal ıle goruşmelennde ele al- madıklannı, çunku bu toplantı- nın Mısır'ı çok yakından ılgı- lendıren bır yönu bulunmadığı- nı söyledı Somali'ye asker GOZLEM UĞUR MUMCU • Ba}tarafı 1. Sayjada evlerdekı eskı Gonen Kolejı ve Mamak Muhabere Okulu ndakı Radyoevı nın altındakı odalar ışkence yerle- rı olarak kullanıldı Bu sorgular, MIT sıyası polıs ve sıkıyonetım gorevlıle- rındenoluşan karmatımler tarafından yapıldı Bızler 'kontrgerılla ' sozcuklerını ılk kez bu sorgular- dan ogrendık Istanbul dakı unlu Zıverbey Koşku sorgulanndan ge- çen emeklı Kurmay YarbayTalatTurhan konuyu mahke- me onunde ortaya attı Bununladayetınmedı 12Hazıran 1973 gunu Genelkurmay Baskanlığı na, 11 Şubat 1973 gunu de Başbakan Ecevıte mektup yazarak konunun araştırılmasını ıstedı TalatTurhan savunmasına Amerıkan sılahlı kuvvetler yayını Counterguerılla Operatıons ' adlı kıtabı da ekle- yınce konu busbutun onem kazandı Önce bu kavram neydı ne değıldı bu konu araştırıldı Özel harp, bır savaş terımıydı Bu askerı terım, uç ayrı kavramı ıçıne almaktaydı Gayrı Nızamı Harp gerılla bırıiklerı tarafından baslatılan ayaklanma psıkolojik sa- vaş gerılla savaşına karşı ulusal amacı desteklemek ıçın yapılan propaganda çalışmaları ayaklanmaya kar- şı koyma da gerılla bırlıklerı taraiından baslatılan ayak- lanmaları bastırmak ıçın ahnacak askerı sıyasal psıko- lojık ve ekonomık onlem ve eylemler demektı Bu anlamda ozel savaş bırlıklerı aunyanın butun ordu- larında vardır Bu tur kuruluşların askerı amaçları yasal çerçevede yurutulur Bu konuda emır vardır komuta vardır yetkı vardır so- rumluluk vardır Hıçkımse sılahlı kuvvetlerde ozel harp daıresı olma- malıdır dıyemez Bubırlıkler Amerıkan ordusundadaYunanordusunda da vardır Surıye ordusunda da Iran ordusunda da Her ordu bu savaş teknığı ıle yetışmış bırlıklere sahıptır Eskı Mıllı Savunma Bakanlarından Hasan Esat Işık, ar- kadaşımız Cuneyt Arcayurek e bakın bu konuda neler demış -Fıkır plamnda geçerlı ve doğru Kontrgerılla her ulke- de var Genelkurmay bunu planlanna almış Amacı şu Ulke ışgal edılecek olursa ıç dırenış nasıl yapılacak? Bu, fıkır plamnda geçerlı ve doğru Yalnız su durumlar var 1-Fıkrı ABD vermış 2-Fınansmanını yapmış 3-Bu or- gutesızmalarolmuş Buuzmanlar Pentagon'danbaşlar CIA'nın sızmasına kadar surer (Arcayurek Demokrası- nınSonbaharı s371) Turkıye de Özel Harp Daıresı ılk kez başka adla 1952 yılında DP donemınde kurulmuş Bugun bu daıre 'Özel Bırlıkler Komutanlığı adını almış O yıllar soğuk savaş yıllarıdır Turk Mıllı Emnıyetı ıle CIA o tarıhlerde ıç ıçedır Öyle kı o zamankı adı 'Mıllı Emnıyet 'olan MlT'ın Istanbul dakı bır kısım gorevlısının aylıkları CIA tarafından odenmıştı 12 Mart sorgularında kontrgerılla ' adının kullanılma- sı Davıt Galula adlı Amerıkalı nın yazdığı Ayaklanmala- n Bastırma Hareketı Teorı ve Pratığı' adlı kıtapta yer alan konuların yayımlanması 12 Mart ve 12 Eylul once- sındekı bazı teror olaylarında ordu malı bomba ve taban- caların kullanılması bu kuşkuların doğmasına yol açmış- tır italya da ortaya çıkartılan ' Glodıo ' orgutu NATO ulke- lerınde mıllıyetçı sıvıl orgutlerle askerı orgutlerın yaptık- ları ışbırhğı konusundakı kuşkuları busbutun arttırmıştır Bızler bu konuda ad vererek ve kanıt gosterek yayınlar yaptık O tarıhte gerek Genelkurmay gerek sıvıl savcılar soruşturma yapsalar bu konu da o zaman aydınlığa ka- vuşurdu Bugunku kargaşanın nedenı o gunku suskunluktur Aradan geçen surede bu sorgularda bulunan emeklı Tumgeneral Memduh Unluturk ve MIT musteşar yardım- cısı Hıram Abas bılınmeyen orgutlerce oldurulduklerın- den bu konunun aydınlığa kavusması guçleşmıştır Bu konularda somut bılgı kanıt ve belge gostermeden soyut ve genel suçlamalarla sonuç alınamaz "Komplo teonlerı' de olayları açıklamaz tersıne, karanlıktan hoş- lananların ışlerıne yarar Evet beyler, daha oncelerı nerelerdeydınız'? Okuma yazmayı yenı mı oğrendınız'' Cumhurbaşkaru Turgut Ozal. Somali'ye yapılacak mu- dahalenın ınsanı amaçlar taşı- dığını bıldırdı Ozal, Turk hukümetının de BM çerçeve- sınde Somali'ye guç gonderme- ve karar verdığını sovledı Mubarek ıse Somalı'de bır dü- zen kalmadığını ve durumun kontrolden çıktığını. Mısır'm da sembohk bır bırlık göndere- ceğını soyledı Burası Sedat'ın oldurülduğu yer Yolun solunda ıse yenı bır tnbun var Önceden tnbun pı- ramıdın olduğu yerdeymış Se- dat oldürulduğü yere gomülun- ce tnbun de yolun karşısına alınmış Kısa bır sure once Enver Se- dat suıkastını yaşayan Mısır'ın bugunünde de denn ızler bıra- kıyor elbet bu olay Mubarek ve Özal'ın geçeceğı yollar bır anda boşahyor Yollara asker- ler. resmı ve sıvıl polısler dolu- şuyor Kahıre'nın Istanbul'dan be- ter trafığı daha da ıçınden cıkıl- maz hale gehyor Ana caddeler- den sıren çalarak geçen resmı araç konvoyuna boş gozlerle bakıyor Kahırelıler Ancak ba- alannın yüzunde kendı kendı- ne kızan bır anlatım var. "Nıye bu saatte burava geldım" dıye Ozal dün Mubarek ıle ortak basın toplantısı yaplıkıan son- ra kaldığı sarayına dondu Ozal'ın beş günluk Mısır ge- zısındekı' resmı lık bır gunden az surdu Şımdı programda. Luxor ve Karnak mabetlen, Nıl ın batı yakasmdakı kahntı- lar, Abu Sımbcl'dekı tanhı yer- ler var, elbette bır de ANAP'a, Yılmaz a Keçecıler'ın kuracağı partıye, kısaca ıç pohtıkaya do- nuk değerlendırmeler Çalışanlara iki seçenek • Boitarafi l. Sayfada bın şu anda kamuda büyuk farklılıklar ve adaletsızlık ya- ratan ucretlere bellı bır geçış donemı ıçınde paralellık sağ- lamak" dıye konuştular BaşbakanlıkUn ust duzey bır yetkıh, zorunlu kesıntıler konu- suna da aynı çabşma kapsa- mında yenı bır yaklaşım getın- leceğını bıldırerek şunlan söyledı "Ardmda ne kadar ıyı nıyetb bır yaklaşım olursa ol- sun, ucretlerden yapılan kesın- ülenn zorunlu olması, hukume- tın yaklaşımlan ıle paralellık arzetmıyor Konuya nasıl bır çözum bulunabıhr arayışına gı- dıldı ve Devlet Personel Daıresı gorev lendınldı Kesıntılenn zonınlu olması yenne, ısteğe bağlı tutulması prensıbıne dayanan bır çalışma yaptılar Bu, düny anın dığer ul- kelennde.onıeğın Almanya'da da ısteğe bağlı tutuluyor Çalı- şanlara adeta ıkıncı bır emeklı- lık ıkramıyesı vaat edılıyor Iş- leyış yıne aynı olacak, kesıntıle- nn nemalandınlması ve emekh- lık sonunda çalışana toptan ödenmesı sağlanacak Ancak bugune kadar vapıl- mış bulunan kesıntılenn ne ola- cağı en onemlı soru tabıı Ek emeklılık ıstemeyenlere bu para odensın denıyor ama, sözkonu- su olan rakam 30 tnlyon lıra- dır Bunun bırdefada ödenme- sı mumkun değıl belkı daha once MEYAK kesıntılennde olduğu gıbı bellı bır zaman dılı- mıne yayılması duşünulebıhr Taslak hele bır hukumete su- nulsun bakalun Başbakan ve dığer kabıne üyelen ne dıyecek- ler 9 Karar o zaman venhr " Zorunlu Tasarruf Kesınülen ıle ılgıb nemalann 3 taksıdırun ıse, onumuzdekı haftalar ıçınde ödeneceğı bıldınldı Yetkıhler, Kamu Ortaklığı Jdaresı'nın nema oranı" ıle ılgıb çalışma- sını surdurdüğunu, Zıraat Ban- kası'nın yıl sonu veya yenı yılın ılk haftası ıçınde odemelen yap- makla gorevlendınleceğını be- lırttıler " Irkçılar • Baştarafı l. Sayfada dun ırkçılann saldınsına uğra- dı Atılan molotof kokteylı ne- denı^le çıkan yangın bınada bannan 18 sığınmacı tarafın- dan sonduruldu olaydaolenya da varalanan olmadı Olay Almanya'nın Polonya sınınndakı sanayı kentı Gu- ben e bağlı Jaenschvvalde kasa- basında oncekı gece 02 OO'de meydana geldı Almanlann da oturdugu sekız daırelı apartma- nın ıkıncı katında ırkçılann sal- dınsı sonucu yangın çıktı \ angın sonduruldukten sonra daırede 28 vaşındakı Hırvat marangoz Luka Conrad'ın yanmış cesedı bulundu Dor- düncu katta oturan Alman bır aıleyle yangın sondürme çabş- malanna katılan ıkı polıs du- mandan zehırlenerek tedavı altına alındılar Ansiklopedileriniz ve romanlarınız yerinizden alınır. 554 08 04 CUMHURİYET YOLÜNDA YDDUS Nadi 10 000 hra (KDV ıçınde) Kcıı deşım "Beter Bdcek" 4LİCAN. ıkı \ilclu seni çokse\ı\orum. \ıc e \ ıllara 7 Aıalık 1992 4bhm Cansıı Edeoğ/u PENCERE • Baştarafi 2. Sayfada X-9 değıl mfl Esrarlı bır harftır x', her seye burnunu sokar kımyada x ısınları'nı bellemek zorundasın, matematıkte 'x ıle başın beladadır, ışın yoksa uğraş, dıdın, terle cebır denklemlerınde 'x ı bulmayacalış bulabılırsen • önumdekı yazı makınesındea var b c d,e, f, r, h, k, s ve başkaları var ama, Turkçe alfabede olmamasına karşın neden en çok 'x ı kullanıyorum1 ' Cunku 'x bılınmeyenı, bılınmesı gerekenı sımgelıyor, sorguluyor, duşunmeyı vurguluyor Yazı da duşunmek' değıl mıdır^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle