16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 7 ARALIK1992 PAZARTESİ 10 TELEVIZYON FİLMLERİ Eller Yukarı ao.50) ı Hold Upj- Kanada'nın en büyük veen ıyi korunan bankasını so>Tnak için bir plan hazırlanmaktadır. Çetenin başında dün- yanın en zeki üçkağıtçılanndan biri olan Grimm bulunmak- tadır. Yönetmen Alexander Arcady. Oyuncular J. Paul Bel- mondo, Guy Marchand. 1985. Fransa, fOOdakika.** Şanslı Kadın r13.15) 1930'larda kaçakçıhk yapan üç kişi arasındaki duygusal ilişki- ler. Güçlü kadrosayla zevkle izlenecek bir macera. Yönetmen Stanley Donen. Oyuncular Liza Minelli, Gene Hackman, Burt Reynols. 1975yapımı.ik- Ayrı Dünyalar (I6.30) Gökhan Güney'in şarkılannı tanıtmak amaayla yapümış "Ayn Dünyalar" filminde, evli bır şarkıanın yasak aşk öyküsü anlatih- yor. Gökhan Güney'in hem yönetmenliğiru yaptığı hem de başro- lünde oynadığı arabeks türü bu aşk öykûsünün senaryo yazan Safa Önal. görûntû yönetmenı Salih Dikişçi. Çiğdem İşbiHr, Sebna So- nat, Menderes Samanalar, AB Tutal da oynuyor* § Geri Döndûlen (21.40) (Sometimes They Come Backj- Jim Norman. lisede öğretmen- lik yapmak için doğduğu kasabaya geri döner. Bu, serseri bir öğrencı karşısında kendine hakim olamayıp kavgaya girişme- sinden sonra bulabıldiği tek iştir. Stephen Kıng'ın kaleminden çıkmış bir eserden sinemaya uyarlanmış bır gerilim. Yönetmen Tom McLoughlin. Oyuncular Tim Masheson, Robert Rusler ve BrookeAdams.** m& Baskın (20.45j Yasadışı iş gören kabadayı Poyraz Murat (Cüneyt Arkın), poüs baskınından kurtulup, hainile olan kans Nilgünie {Necla Nanr) bir köye agınır. Doğum grasında kansı ölünoe Murat, bebegi poüs şefı Şahin'e (Ekrem Bora) tesüm edip hapse girer. Çocuklan obna- yan Şahin ve kansı (Pervin Par). çocuğu öz evlatlan gibi büyütürler. On yıl sonra hapisten çıkan Murat çocuğu geri ıster. Atıf Yılmaz 'm 197Tde Fuat Özlüer ve Erdogan Tünaş'ın senaryosundan uyar- ladığı"'Baskın". yapay. düzmece olaylar ve rastlantılar üzerine ku- rulmuş ısmarlarna bir yerli gangster dramı. Orçun Sonat, Kadir Savun, Hasan Ceylan. Iryas Salman, Baki Tamer, Yılmaz Gruda, Süheyl Eğnboz, Omer İpek, Şevkı Erdal da oynuyor.•*• 3 Yall (20.45) Babadan kalma eskı bir yalıda geleneklerine sımsıkı bağlı ola- rak yaşayan orta yaşlı bir kadın (Nedret Güvenç), örveriyle büyüttüğü çocuklanyla anlaşamaz. Yalırun satılmasını isteyen oğlu, zengın bir kızla evlenir. çocuklan olur ama onunla anla- şamaz. Kızı da yengesinin etkisiyle değişik bir yasantıya gırer. Sonunda anne yalıyı satar. ama çok geç kalmıştır. Safa Önal'ın şenaryosunu yazarak 1990'da yönetmenligini yapüğı, Sedat Ülker'in görüntülediği. Cahit Berkay'ın müziğıni hazırladığı "Yalı", kuşaklar arasındaki kültür ikıleminı yansıtan, nostal- jik bir İstanbul fılmi. Meral Konrat, Sezer Inanoğlu, Efgan Efekan, Sadun Aksüt, Nilüfer Aydan oynuyor.** Bu Osman Başka Osman / / Ülkü Erakalın'ın yönetmen. senaryo yazan ve yapımcı olarak imzasını taşıyan 1975 tarihli "Bu Osman Başka Osman" adlı filminde, bir mirasın aile arasında paylaşılması sırasında orta- ya çıkan olaylar konu ediliyor. Serdar Gökhan, Aysun Güven, Senar Seven, Ceyhan Cem'ın oynadığı sıradan aıle dramı.* HlZİI ŞOfÖP (23.10) (Speed Driver)- Yanşmak Rudy'nin hayatıdır ve yaşamını, güçlendinlmiş motoruyla. bahis kazanmak için girdiği yanş- larla tehlikeyeatmaktadır. Buhareketlimacerafilmininbaşro- lünü yakışıklı İtalyan oyuncu Fabio Tesli oynuyor. Testi, ülke- mizde 70'li yıllarda çok yaygın olan fotoromanlardan tanmı- yor. Yönetmen Stelvio Ması. Filmde aynca Senta Berger de rol alıyor.** Paul Newman ve Joanne Woodward m Bay ve Bayan Bpidge (23.30) (Mr. and Mrs. Bridge)- ShowTV'nin aralık ayı toplu gösterisi sinemanın hiç eskimeyen ünlü aktörü Paul Nevvman'a aynldı. Bu akşamki film, Kansas City'de yaşayan zengin, aristokrat bir çiftın çocuklan ile ilişkilerini anlatıyor. 1930 ve 40'lardaki sosyal değişimlerin ailenin hayatıru nasıl değiştirdiği başanlı bir sinema diliyle sinemaya aktanyor. Bu fibnde Nevvman'la birlikte başrolü paylaşan eşi Joanne Woodward aynı yıl Os- car'a aday gösterilmişti. Yönetmen James Ivory.*••*•*• Atilla Dorsay'ın yabancı, Turhan Gürkan'ın yerli film değer- lendirmeleri: *Sıradan, **îzlenebrlir, * * * Kaçırmaym, ****Başyapıt. BADYOLAR RADVO1 05.00 Haberler 05.05 Türküler Geçidı, OSJ0 Şarkılar ve Oyun Havalan. 06.00 Yurttan Haberler ve Denız Ha\a Ra- poru. 06.15 Gün Başlarken. 07.00 Ha- berler. 07.05 Herşev Bızler İçın. 07.30 Haberler. 07.40 Günle Gelen (1). 09.40 Arkası Yann. 10.00 Haberler. 10.05 OnuncuŞdJtC). 12.00 Hdberler. 12.10 Hayatın İçınden. 12.50 Reklamlar ve Radyo Programlan. 13.00 Haberler 13.15 Türk Halk Çalgılanndan Ezgıler, 13J0 Bolgesel Yavın ve Reklamlar. 17.00 Haberler, 17.05 Iş ve İşçı Dûn- yaa. 17J0 Hafif Müak. 17.35 Haf- tamn Çocuk Şarkısı, 17.40 Çocuk Bah- çesı. 17.55 Bu Dûnya Bızırn. 18.00 Ha- berler. 18.05 Akşamdan Akjama. 1&55 Bolgesel Yavın ve Reklamlar. 19.00 Haberler. 19J0 Turkçe Sözlü Hafıf Muak. 20.00 Ivı Lvkukr Ço- cuklar. 20.10 Hafif Muak. 20.15 Gök- kuşağı 21.00 Haberler. 21.05 Solıstler Geçidı (TSM). 21.30 Beraber ve Solo Türküler. 22.00 Yorumculanmız. 22J0 Beraber ve Solo Sarkılar. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenın Içitıden (4). 00.55 Günün Haberleinden Özetler. 01.00 Program \e Kapanış. RADYO 2 07.00 Açıbş Program ve Haberler. 07.05 Solistlerden Seçmeler. 0730 Ha- berler. 07.40 Türküler ve Oyun Hava- lan. 08.00 Sabah Konsen. 08J» Ikı So- lısiten Şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Çocuk Bahçesı. 09.20 Tarihten Sayfa- lar.09.35Çeşıtlı Müzık. lO.OOHalk Ez- gılennden Seçmeler. 10.20 Zaman ve Demokrası 10^0 Türkçe Sozlu Hafıf Müak. 11.00 Haber!.r. 11.05 Eğıüm Dûnyamız. 11J5 Hafif Muzik, 12.00 SohstlerGeçidi(TSM). HJOTûrküler ve Oyun Havalan. 13.00 Haberler, 13.15' Hafıf Mûzık. 13J0 Tıyatroyn Yaşatanlar. 13.45 Şarkılar. 1400 Ya- bancı Dıl Dera. 15.00 Haberler. 15.05 Bu Toprağın Sesi. 15J0 Sazlarla Türk Sanat Müzığı. 15.40 Arkası Yann, 16.00 Eptira Dûnyamız, 16J0 Eanü- ler, 17.00 Haberler. 17.05 KadırJar Topluluğundan Şarkılar. 17J0 Kadı- nlar Topluluğundan Turküler, 18.00 Mahur Faslı, 18J0 Hıkayecılenmız ve Hıkayelen. 19.00 Haberler. 19J0 So- Bstlerden Bırer Şarkı. 20.00 Yabana Dıl Dersi. 21.00 \çıköğretım, 21.40 Hafıf Müzık. 22.00 Solısder Gepdı (TSM). 22J0 Turküler. 22.45 Bır Ro- man Bir Hikaye. 23.00 Haberler, 23.15 Solistlerden Seçmeler, 23.40 Ha- fıf Müak. 23.55 Çağın Öncülen. 00.55 Günün Haberlennden Özetler. 00.58 Program ve Kapanış. R.\DYO 3 07.00 Açılış. Program ve Haberler. 07.05 Gune Başlarken. 08.00 Sabah İçın Müzık. 09.00 Haberler, 09.15 Sa- bah Konsen. 10.00 Müztkk Dakıkalar. 11.00 Ögleye Dogru. 12.00 Haberler. 12.15 Mıkrbfondan Sıze. 13.00 Unuta- madığımız Eserler. 14.00 Haberler. 14.15 Dünyamn Dört Bucağmdan, 15.00 Kuzey Ülkelermden Müzık, 1545 Haflanın Getırdıklen, 16_» Caz Ustalan. 17.00 Haberler. 17.15 Sızler İçın. 18.00 Tempo. 19.00 Haberler. 19.15 Dünden Yanna Müzık. 20.00 Pop Stüdvosu. 21.00 Muzıge Övgü. 22.00 Haberler, 2 i 15 Gokkuşagı, 23.00 Opera Saatı, 24.00 Gece ve Mü- ak, 00.55 Gunun Haberlennden Özet- ler, 00.58 Program ve Kapanış Erbakan'ın da onaylaması üzerine proje çalışmalan başlatıldı li görüş TV' geliyor • RP Genel Başkan Yardımcısı Rıza Ulucak, 'milli görüşün sesi' olacak televizyonun kuruluşunda RP'li belediyelerin televizyoncu- luk deneyimlerinden yararlana- caklannı söyledi. ANKARA (ANKA)- Refah Partisi de kendi televizyonunu kurma çalışmalanna başladı. RP Genel Başkanı Necmettin Er- bakan'ın da onaylaması üzerine Genel Başkan Yardımcısı Rıza Ulucak, "millı gö- rüşün sesi' olacak televizyonun kuruluşun- da RP'li belediyelerin teİevizyonculuk de- neyımlerinden yararlanacaklânnl söyledi. RP Genel Başkan Yardımcısı Rıza Ulu- cak. ANKA'ya yaptığı açıklamada. RP'- nın süreklı oylannı arttıran bir parti oldu- ğunu ve iktıdara yürüdüğünü savunarak en büyük engelinın med>a olduğunu belirt- tı. Parti olarak bır televizyon ihtiyacını sap- tadıklannı ve televizyon kurma karan ver- diklerini ifade eden Ulucak şöyle konuştu: "Televizyon kurma\ı fikırdüzeyindebe- nimsememıze rağmen henüz teknik ilerle- me sağlanamadı. Bızım bazı belediyeleri- mız televizyonculukta kayda değer atılı- mlar gerçekleştirdiler. Televizyon kurar- ken onlann tecrübelennden faydalana- cagız. Bız özel televizyonlann toplumun değerlerini dejenere eden yayıncılık metod- lanna karşıyız. Tele\izyona bunun için ih- tı>aç duyuyoruz. Bıçağı yaralama için kul- lanmanız başka ekmek kesmek için kullan- manız başka. Biz ekmek keseceğiz." Ulucak. 1993 yılında televizyon projesi- nin teknik olarak da hazırlıklannı yapa- caklannı sözlerine ekledi. 32. Gün programına yapılan eleştiriler nedeniyle IHD'den Birand'a destek • İnsan Haklan Derneği (İHD) Genel Baş- kanı Akın Birdal '32. Gün' programı nede- niyle yöneltilen suçlama ve eleştirileri pro- testo ettiklerini bildirdi. ANKARA (ANKA)- İnsan Haklan Derneği (İHD) Genel Başkanı Akın Birdal. Mehmet Ali Birand'a birmektup gönde- rerek. '32. Gün' programı nede- niyle yöneltilen suçlama ve eleş- tirileri protesto ettiklerini bil- dirdi. Akın Birdal. Birand'a gön- derdiğj mektupta "32. Gün' eki- binin Kuzey Irak'ta yaptığı araştırma ve görüntüleri nede- niyle İHD'nin kutlamasını ilet- ü. Birdal, kontrgerilla konu- sundaki programı da demokra- tikieşmeye büyük bir katkı ola- rak değerlendırdıklerini belirte- rek şu görüşleri dıle getırdi: "32. Gün nedeniyle şahsınız üzerinde kurulmak istenen bas- kıyı protesto edivoruz. Gerçekte baskı. halkın haber alma özgürlüğüne yönehktır. Kontrgerilla ile ilgili yayı- nlannıza göstenlen tepkileri bu gizli örgütün teşhirindcn duyu- lan rahatsızlığa bağlıvoruz. Programınızın dava konusu ol- ması durumunda derneğimiz üyesi avııkatlann sizi savun- mak için genel merkezimize başvurdulannı da bilgilerinize sunmak istiyonız." ikinci özelîzmit'in radyosu 'Venüs' KOCAELİ (AA)- İzmit'te. ikinci özel radyo kanalı 'Radyo Venüs". test yayınına başladı. Radvo Venüs Genel Yayın Ko- ordinatörü Ahmet Berk. yayınlann yerel haber ve mı'izik ağırlıklı olacağını belirtereİc, 'Tesl yayınlanmıza F'M bandı 89 8 metreden ba^iadık. Kısa bir deneme süresi sonundaeksik- likleri gidererek, 24 saat sürekli program yapacağız" dedi. Berk. sürekli yayına geçildiğinde dc ayı kanalı kullanacak- lannı kaydederek. "Ana vayınlanmız başladığında'Radyo Ve- nüs". Kocaeli veçevresınden çok daha net dinlenebilecek. Rddyo bıze yaklaşık 200-250 mılyon lıraya mal oldu" şeklin- dc konuştu. İzmıl'te bir süre önce de 'Radyo-M' isımli özel ıad\o kanalı yayına başlamıştı. Radyo-M. FM bandı 92.5'ten Izmit ve çevresinden dınlene- bilivor. HBB TV'de 'Kadın Magazin' TV Servisi - HBB TV'de hafta içi her gün saat 10.05'te yayımlanan kadın programı 'Kadın Magazin'. kadma çok geniş ve farklı açılardan ba- kan zengin içerikli bir prog- ram. Gülsün Ertuğrul, Nesli- han Cinisli ve Şebnem Dör- ter'in hazırladığı programı Si- may Küçük sunuyor. Kadın Magazınin konu- lan arasında kadın hak- lannın '1993 İnsan Haklan Konferansı" gündeminde yer almasını sağlamak için 78 ülkede yürütülen kampanya yer alıyor. Türk kadınlan, 'Kadın Haklannı Çiğneme- yın" imza kampanyası ile ilk sırayı aldı. İkinci sırada Hol- landa yer alıyor. Kadınlann yasalann verdiği mevcut hak- lanna sahıp çıkmalan, güç durumdaki kadınlar için sos- yal organizasyonlar. gerçekte yüzde 52 oranında olan kadın nüfusunun parlamentoda uy- gun oranlarla temsil edilme- sinin gerekliliği, kadın parla- menterler, programın ko- nıılan arasında. * SECTİKLERİMİZ Programın bu sabahki konusu 'aile içi cinsel taciz' Stüdyoda Buluşalım Yapım ve sunuculuğu Tuna Serim'e aıt olan programın bu sabahki konusu'aile içi cinsel taciz' (ensest ilişkiler). Kenuk- lar Alev, Gamze, Neyyire Özkan. Birsen Yılrnazer ve Feride Yıldmm. (Kanaü, 11.00) Anahtar Enver Seyitoğlu'nun sunduğu programda ilginç dosyalar açılacak. Ilk bölümde, Ankara'daki Atatürk Orman Çift- liği'ni kimler ele geçirmek istıyor araştırması yapıhyor. Zayı- flamak için ortaya atılan mucize reçeteler, yedı davalı boşan- ma öyküsü, nesli hızla tükenmekte olan Akdenız foklan, Rusya'daki Lenin heykelleri, tanm bitkilerine yönelik bir gübrenin tanıümı programın diğer konulan. (interStar, 2025) 32. Gün Mehmet Ali Birand tarafından hazırlanıp sunulan habcr programda bu akşam da ilginç dosyalar açıhyor. 10 Aralık insan Haklan Günü nedeniyle 32. Gün. bu kez işkenceyi in- celemeye aldı. Ceza Mahkemelen Usulü Kanunu, Uluslara- rası Af Örgütü raporu üzerine Can Dündar, Adalet Bakanı Seyfı Oktay ve Uluslararası Af Örgütü Türkıye sorumlusu Jonathan Sagden ile görüştü. Almanya'da gecen hafta üç Türkün öldürülmesiyle gelışen olaylann ardından 32. Gün, Neo-Nazilerin arasına girdi ve onlara 'yabancı düş- manlığını' anlattırdı. Mehmet Keçeciler. programın stüdyo konuğu oldu. Aynca Mehmet Ali Birand, varlığı tarüşmala.- ra yol açan 'Çekiç Güç'ün karargahındaydı. Birand, Türk ve Amerikalı komutanlarla görüşerek İnarlik'te ve Zaho'da röportajlar yaptı. Son konu ise. Osman Öcalan, kontrgerilla ve Refah dosyalanrun eleştirilerine yanıtlar. (ShowTV, 22.20) TVPROGRAMLARI 07.00 07.00 HBB 4çıh} 07.00inteıStarÇo™A- Dizisı. Lassie 07.00 KanaK Gunavdm Türkhe 07.00 SbowTV ShoH Başlıvor 07.00 Tdcon Çızgı Film. Kofle u< Makarna 07.00TV1 Açüış-Gün Başhvor 07.03 HBB Herkese Günavdm 0725 Tekon Çızgı Film. Fırtına Kuşları 07.30 interStar Kontedi Dizisi: Acı Tatlı 07.50 Teteon Yerli Klipler 08.00 08.00 interStar İvı Oünler Türkıve 08 00 Teteon tyi Gıinler Türkiye 08 00 TV1 Haberler 08 nT\\ Gıtn Başlı\pr 09.00 09 00HBBD/rı Haval Adası 09.00 KanaK Çizgı FUm Huck Fiıın 09.00 Sho»TV Mü:ik. Sabah Esin- lılcrı 09.00 TV1 Çocuk Kuşağı 09.30 interStar Pembe Dizı Empe- ralriz 09.30 KanaK Türk Fibni: Kelepçeli Melek 09 30 ShowTV Magazm: l}te Ha- val 09.30 Tefeon Komedi Dizisi Papat- yaları Kopartmayın 09.30 TV2 Açılış-Açıköğretim 09.45 HBB Çevre Kulübü 12.05 HBB Müzık 12.10 Kanal6 Kanal Markel 12.10 T\ 1 Dızı. Cennetim Köşeler 12.20 HBB Peınbe Dızi. Zavaliı Marceüa 12 30 interStar Haber 12.30 ShowTV A}k Rüzgarları. Prenses 12 30 Tekon Haber 12.30 TV4 Ai-ılif-Açıkögretm \iySTV\BirSolisl 12 40 interStar Dızı: San Francisco Sokakları 12 40 Teteon Komedi Dizisi: Bırak Bea\er Yapsm 12.45 GAPTV Çizgi Film: Winnie The Poch un Ycnı Maceraları 12.58 GAPTV Yârelerımiz Turkıi- lerımiz 13.00 13 05 Teleon Komedi Öızısı: Harry ve Hendersonlar 15.00 10.00 10.00 HBB Haberler 10.00 interStar Pembe Dizi Sartta Barbara 10 00 Teleon Mini Dizi: Nehir Kral- Ian 10.00 TV1 Haberler 10 05 HBB Kadın Magazin 10 İOTV'I Müzıkli Dakıkalar 10 30 HBB Pembe Dizi Marielena 10.30 ShowTV Dizı Gtli Sohbet 10.30 TV1 Arkası Yarm Yatnızca , Maria 10 50 interStar Sinema EUer Yuka- rı 10 55 TV1 Kadrn Saati Ah Şu Komsulanmtz 15 00 interStar Pembe Dızi İhanet 15 00 Kanal6 Pembe Dızı. Yalnız Kalpler 15 00 ShowTV Müzik: Mozaik 15.00TV1 Haberler 15.00 TV5 Açıhş-Türkçe Dil Dersi 15.05 HBB Belgesel: Hayvanlar Alemı 15 10T\ 1 Arkası Yarm' Cannla 15 26GAPTV GAP Spor \5V)T\A Kapanış 15.3OT>r"5 Haberler 15 35 HBB Çızgi Film. Dolbuk 15 45 interStar Çizgi Film. Nin/a Kaplumbağalar 15 45TV5 Susam Sokağı 16 00 GAPTV Gide Gide GAP 16 00 HBB Çizçi Film • Popples 16 00 Kanalö Çizgi Film Garfîeld 16.00 ShowTV Çiz«i Dizı. Yumur- cak 16 00 Teleon Yerli Klipler 16.00TV1 Çocuk Kusağı 16.10 interStar Çizgi Film. Genç Ja- •s Bond 15 TV5 Müzikh Dakikalar 16.30 HBB Dizi Kolej Yılları 16 30 Kanalö Çizgi Film Snoopy 16 30Sho»TV TürkSineması. Â\rı Dun\alar \b.iOT\5 Haberler 16.35 İnterStar Komedi Dizisi: Ko- nustm Bebek 16 45 TV 5 A n Stıid\ osu ndan 17.00 11.00 11.00 Kanal6 Stüdyoda Bulusalım 11.00 ShonTV Turk Sineması: Şaş- km 11.00 Tekon Yerli Klipler 11.15 HBB Müzik 11.25 TV1 Arkası Yann: Telefon- daki Ses 11.30 HBB Hinl Dizisi. Anne 12.00 12.00 GAPTV Açılif-7 den 12.00 HBB Haberler 12.00 KanaK Haberler 12 00 TV2 G/f/> 7V ır 13.15 ShowTV Öğle Sineması Şanslı Kadın 13 15TV1 Arkası Yarm. İmikam 13.28 GAPTV Sizin İçin SeçMert- zı: 9dan 5 e 13.30 İnterStar Pembe Dizi Sevgi Işığı 13 30 KanaK Pembe Dizı. Yasak Aşk 13 30 Tekon Pembe Dizr Dünva Döndükçe 13 55 Tekon Pembe Dizi: Gecenin Sınırı 14.00 14.00 GAPTV Haberler ve Hava Durumu 14.00 HBB Pembe Dizi: SteUina 14.00 KanaK Hinl Dizisi 14.00 TV1 Dizi: Bakan ve Karısı 14 15 interStar Pembe Dizi. Başka Bir Dünva 14 16 GAPTV Drama Erikçigiller 14.20 Tekon Türk Smeması: Dağ- dan İnme 14.36 GAPTV Tarıhle Bu Hafla 14.46 GAPTV tlkokıdararası Bilgi Yanşması 14 50 HBB Kamera Şakalan 17.00 interStar interStar Haber 17.00 KanaK Çizgi Film. Kara Ka- nat 17.00 Teleon Haber 17.10 interStar Pembe Dizı: Cesur \eGüzel 17.10 Tekon Dızı. Karakol 17.15 HBB Pembe Dizi: Benimle Daııs El 11 \STV2 Açılış 17 20 TVT Bu Toprağm Sesi 17 20 TV2 Çizgi Dizi: Akkonun Sırları 17 20GAPTV TRT2\e Geçiş 17 30 KanaK Muppet Shon- 17 30 Teleon Çizgi Film. Roma Devrı 17.35 Tekon Çizgi Fiim • Yogi Deji- ne Peşinde 17.40 interStar 4 vna-A vna 17 40 TV5 Yerli Drama- Itri 17.44 TV2 Arkası Yarm. Sevgı Bağları Tavşan 18.30 HBB Pembe Dizi. Gizemti Kadın ' 18.30 interStar Dizi A Taktmı 18 30 ShowTV Yarısma. Haydi Baitır 18.30 TV1 Anadolu tian Görünüm 18 30 TV5 Asva dan Müzıkli Esinti- ler 18 45 TV3 Müzik Opera Sanatı ve Sanatcılarımız 18.55 SbonTV Dizi: Potis ve Köpe- 19.00 19.00 BRT Açılıs \-e Program 19.00 KanaK Yarısma. Parola 19 00 Teleon Pembe Dizi Yarırdarı Ararken 19.00 TV1 Akşama Doğru \9.02T\S Haberler 19.03 TV2 Akşam Bülteni 19.10 BRT İstanbul Günleri I 19.15 HBB Haberler 19.15 TV3 Arkası Yann: Kimsesiz Maria 19.20 Sbo»TV Yarısma. SüperAüe 19.20 TV2 Spor Panorama 19.20 TV5 Ah Şu Komsularımız 19.28 T\4 Açılıs 19.30 interStar Star Haber 19.30 KanaK Haberler 19.35 TV4 Müzik Beraber ve Solo Şarkılar 19.43 TV1 Yarısma Joker 19.45 HBB Yarısma Yirmibir 19.45 TV5 Kadın Magazm 19.50 ShowTV Plastip Show V// 20.00 20.00 BRT İsıanhurun Orta Yeri. Pendik 20 00 interStar Şampiyonlar Ugi Özel Programı 18.00 18.00 HBB Haber Röporta/ 18.00 KanaK Yabancı Dizi Sııak Takip 18.00 ShowTV Dızi İlk Öpm-ûk 18.00 Teleon Çizçı Film Scoobv- Do \S.00T\\ Haberler 18.10TV1 \ıdeoMi.\ 18.10 TV2 Arkası Yarm Yalan Rüzgarı 18.15 HBB Müzik \%.\5T\1 Açıhş-Tetegün 18 25 Teleon Çizgi Film Se\imli 20.00 KanaK Üç Aşağı Beş Yukarı 20.00 Tekon On ca Müzik 20.00 TV1 Haberler ve Hava Duru- mu 20.05 TV3 Caz 20.10 KanaK Yarısma: Süper Mar- kel 20.10 ShonTV Yarısma: Çarkıfe- lek 20.10TV4 A(iköğretim 20.15 HBB Taroı 20.15 TV5 Yerli Drama. Yıldızlar Gcı < Bih ur 20.20 TV2 25. Kare 20.25 interStar Anahtar 20.30 BRT Gong 20.30 HBB Yabancı Film. Triplex 20 34 TV1 Spor 20.35 TV3 Dizı Komıser Tesadûf 20.40 KanaK Yerli Dizi Mahalle-. ryn Muhtarları 20.45 ShonTV Türk Sineması. Bas- km 20.45 TV1 TVde Türk Smeması: Yalı 20.50 TV2 Minı Dizi. Yüksek Sos- vete 21.00 21.00 BRT Haber Programı 21 00 interStar Tamam mı Devam mı 21 00 Tekon Türk Sineması Bu Osman Başka Osman 21.10 BRT İstanbul Günleri 2 21.20 TV5 Gençlerle Gençler için 21.25 TV3 Belgesel: Kanser Dosya- sı 21 35 interStar Aym Dizisi: Hane- dan Büvük Dönûs 21.40 KanaK Geri Döndüler 22.00 22.00 HBB Yerli Dızı. PortatifHü- seyin 22.00 TV2 Gece Bülteni ve İngilizce Haberler 22.00 TV5 Haberler ve İngtlızce- Almanca Haberler 2230 SbowTV 32. Gün 22.20 TV1 Eğrisivle Doğrusuyla 22.30 HBB Russ Abbot Show 22.35 BRT MSÜ. Sinema Televiz- yon Ens. 22.35 T\'3 Dizi: Korku 22.40 TV2 Bılinmeven Sinemalar 22.45 TV5 Yarısma. Tumike 22.50 Tekon Zenginler Kulübu 23.00 23.00 HBB Mini Dizi. Bebeğı İstı- vorum 23.00 Tekon On ca Müzik 23.10 KanaK Sinema Hızlı Şofor 23.15 TV4 TWT Eğitim Paketi 23.20 interStar Star Haber 23.20 ShowTV Plastip Shon 23 20 Teleon Haber 23.25 ShowTV Haber 23.25 TVT Dızi. Alacakaraniık Ku- şağı 23.25 TV3 Kapanış 23.30 interStar Gecenin Konukları 23.30 ShowTV Sinema Bay ve Ba- yan Bridge 23.30 Tefcon On ca Müzik 23.35 BRT Bızim Trıbün 23.40 BRT İslanbul Günleri 3 23.45 BRT Program ve Kapanış 23.45 HBB Haberler 23.50 TV5 Ahnanva Konserlerı 00.00 00.00 HBB Dızı: The Saınt 00.00 TV1 Haberler 00 05 TV4 Geçmise Özlem 00.10 TV 1 Kamera Sizde 00.10TV2 Kapanış 00 25 TV5 Bır Portre 00 30 interStar Yasemin 00.30 TS'4 Kapanış 00.40 interStar Haber 00 40 KanaK Unututmavan Maçlar 00 45 HBB Müzik 00.50'mtetStar Sinema. Bler Yuka- rı 00.50 Tekon Gülen Ayva Ağlayan Nar 00.50 TV5 Seyredemediklermb: Kaldırım Serçesi 01.00 01 00 HBB Kapanış ve Yarmm Programlan 01 20 Tefcon Sinema özel Bir L dektif 01.30 SkowTV Kapanış 01.40TV5 Kapanış 02.00 02.10 Ksaai6 Kapantş 02.30 interStar Polisiye Dizi: Mia- mı Vice 02 50 Tekon Konser 03.00 03 20 interStar Dizı. San Francisco Sokakları 03 50 Tekon Şen Dullar 04.00 04.10 interStar LafLafı Açıyor 04.20 Tekon Dizı Hava Kurdu 05.00 05 05.20 Teleon Mini Dizi: Nehir Kral- ları 05.50 Tekon Komedi Dizisi: Kızlar Yurdu 06.00 06.10 interStar Komedi Dizisi: Dûs Dünvası 06 40 interStar Çizgi Füm: Ninja Ktıplumhailur ÜYDÜLAR RTL PLUS 07.00 RTL Aklucl08.00Gunavdm Almanva».50 O»en Marshall 10.45 Zengin v'c Gu*H M.İO Dok- u>r M.ın.ıi', Wclb> 12.00 Vıvj 12J0 Aıle Kjvgası 1.1.00 1 Nokla MM Gcnv ıc \lc4 lı 14.20 Kalıfbr- nıvj Kljnı 15.15 Spııngfleldlcnıı Hıkaycv 16.00 Quıncv 17.00 Hans Meıscr 18.00 Dık'kdl 18.30 Ödul Stcaktır 19.00 Onbır 99 19.15 Duduk Spnr Progrjmı 19.45 RTL Hdbcrler 20.15 Pallamj 20.45 tvı.vc Kotıı Zanunlar 21.15 Kolomho 22.45 Quınc> 23.45 I l'c 10 Kala 00.15 Gotlvthalk 01.00 Tropıkal Sıcaklık Emır 02J» Tatlı Aıle 02JO Qu- ınc> 03.25 Doklor Marcus Welby 04J0 Hans Meı- >cr 05.30 Palüma 05.40 Ivı Zamanlar Köıû Zama- n.ı!ar06.IO-07.00UlV9 ' SAT1 06J0VH i Bölg<: Rapııru (17.00 S.H I lcGunavdın U9.3» Koı.ı>uür 10.00 Habcr 10.05 Ha> v jnLırAlc- nıı 10.30 Erkck Ekoııomısı 10.55 Uiiv Yolu 11.45 T.ır/iin l2.IOGcnv Indmna Joncs 13.00Çarkıfelck 13.45 Borvıdan Haberler 14.55 Kalıfomıv j Gune- >ının Allında I5J0Komşular 16.05Cclbvler 17.00 MJCGVMT 18.05 Buyuk Dü^ûnün 18.45' Bolgesel Rapor 19.15Bıngu 19.45 Sat 1 Habcr ve Hava Du- rumu 20.00 Dran Sunan Lou Rıehtcr 20.20 Çarkı- fclck 21.15 Dağ Dokturu 22.15 Altın Plaklar Geci- dı 23.00 Lutfcn Bana Bıkiınn 24.00 Haberier \c Spor24.05 VenılcrveÖ>kulun00.50 Eğlencclı "> ıl- dız 01JO Film \ apımalan 01.35 MacGvvcr 02_*5 Programlar PR0 7 06.15 l zaydun Gelcn (.ııcuk 07.05 Wıckje 07J5 Numara 7 09.05 Scrl \ma Kalpten 09^»5 Lotarva lO^GüncvYıldızı 12-55 Matlock 13.45 Gazetccı 14.15 Shorhst 14J0 Ivı Kalrth Aıan 15.20 Tom Ht>rn 16.55 Serl Ama KLalrHcn 17^10 Numara 7 17.50 Dcnnıs 18J5Tın Toon Maceralan l9.00Ta; Devn I9J0 Bıll Cosbv Shovv 20.00 San Franasco Sokaklan 21.00 Haberler 21.15 Adı Bır Blof 23.05 Podvumdakı Ölu 00^0 Max Hcadrom 01.45 Ha- bcrler 01Ü5 Hammet 03J5 Haberler 03.45 Smon Tcmrl.tr 04.30 Haberlcr 04.40 Bın Mılhk Yol TELE5 07J0 Top Modcl 07.55 Bım Bam Bıno 09.25 Ya- nımdakı Ola> 10J0 Baban Herscvı Yapar 11.15 Ruck Zuck 11.45 Hopp ya da Top 12.25 Top Mo- dcl 13.00 Vahşı Batıda 13J5 Almanyada Bır Yer 14.00 Bım Bam Bıno 14.30 Tcmcl Rns 16.05 Cesur Yıldız 17.05 Temel Reıs 17.15 Yaban Kedıa VM Atejle Oyun 18.05 Yanımdakı Olay 18J0 Baham Hcı>;vı Yapar 19.00 Kanurmn Sılahlan \9S0 Fa- sıt Daire 20.00 Ruck Zuck 20.35 Hopp ya da Top 21.15 Gece VardıydM 2Z05 ölmek İçın Çok Genç 23.45 Mafyaya Karşı Savaş 00J5 Yargıç ve Kaül 02.45 Dünya Habcrlcn 03.15 Canavartar Kabınesi 03.40 Aşk Ya da Para 05.15 Mafyaya Kar>ı Savaş 07.00 Ruck Zuck 90 CHANNEL 09J0 Haberk-r 10.00 E Kanalı 1OJ0 Süper Dûk- kan 12.00 Fokus 12J0 Tunsük Haberler 13J0 FTTV 14.00 Japon İş Haberlen 14J0 Haberler 15.00 Içenden Haberler I5J0 Sene Noıre 16M The Mıx 17.00 Ali Mucd Vp 18.00 Bağjantıda 19J0 Bonanza 2OJ0 Styah Sen 21.00 Bıll Cosby'- den 22.00 Içenden Haberler 22-» Eco Record 234» Habcrkr 23JO İş Haberlen 24X1013. Cadde
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle