13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 21 ARALIK1992 PAZARTESİ 16 SPOR San-Lacivertliler, karla kaplı sahada oynanan maçta Kayserispor'u Tanju (2) ve Aykut'un golleriyle yenmeyi başardı Fenerbahçe kardan 3 puan çıkardı• San-Lacivertli takımda kaleci Engin.Müjdat ve iki gol atan Tanju sahanın yıldızıydı. Kayserispon 0 - Fenerbahçe: 3 • S1AT: Atarürk H A K E M L E R : Engiıı Kıırt (6). Muhurnm Firıızbav (5). llakkı Öıuü <4) KAYSERİSPOR: Öznırk (5) - Mclıımt Şcn 16). Özctııı (6). Rcıvp (61. Zcki (6ı. AMıılkıh (5). Hakıııı (5). Bı'ihan 16 a Öıuh-r ?). Sıılilı 16)..4 lı Spajiç (5)( llıumli 4). Cafer (5) FENERBAHÇE: Engın ( 7) - \,,ri (6 ı. Ülkcn (5). Novak (6). Mi'n'daı (7}.Oğu:ı7).L'nıiı (6). Gırson (7). İlker (6)( Tıınııı4). Tıınıu t$ı. .ivkııi l7) G O L L E R : Dk.23 ve 78 Tcmjıt.dk.59 Aykııı RECEP BL'LIT KAYSERİ - Fcncrbahçe Kay- scnspor cngclıni Tanju {2) vc Aykul'un allığı coflcrle gcçli. 3-0. Maçtan öncc K.ayscrispor'lu futbolcular Fcnerbahçc'yı yc- nerck koıü gidişc dur dcmek is- lıyorlardı. Maçtan öncc sahava kurban keserek çıkan San-Kır- mızılı futbolculann tcknik di- rckıöru Sameı Aybaba. sürekli olarak fulbolculanna bu karşı- laşmanın öncmini anlatmaya çalışıyordu. Fenerbahçe'de ise Rıdvan'Ia. Bulgansıan'da ameliyal olan ve sahalardan 4 ay uzak kalacağı açıklanan Sıoiİov lakımlann- daki verlenni alamadılar. San- Lacivcrllilcrdc maç önccsı ra- kipicn çok sıhunın dıırumu tcknik dırcklör Venglos'u dü- şiindürüvordu. Kavscri dcplas- manına lchlıkclı bir ııçak yolcu- luğundan sonra gclcn Fcncr- bahçe'dc ı.se liim düşuncc galibiycl üzcrineydi. IS.dakıkada Zcki lopıı Cafer'e uzattı. Bu fulbolcunun vııruşu dcfansa çarpıp korncrc giıti. Korncr atısını Hakan kullandı. Cafcr'in kafası auia gitıi. 23-dakıkada Fenerbahçe"nin golü gcldi. Bu dakikada Gcr- son'un İlker'eçıkardığı lopu bu futbolcu orlaladı. Gclcn orla\a Tanju ccza sahası çizgisi üzcrin- dcn kafayı vurdıı. Top kalcçiz- gisi üzcrindc Rcccp tarafından çıkanldı. Ancak yan hakcm , Hakkı Öncü pozisyonun gol ol- duğunu maçın hakcmini uyara- rak belirlıncc Fenerbahçe 1-0 önc gcçti. 32.dakikada Hakan'm orta sahadan ortaladığı topa Spajiç kafayı vurdu. Ancak top auta gitıi. 43dakikada Cafer, Nuri taratindan düşürüldü. Kazanı- lan scrbcst alışı Cafer kullandı. Gelen topa Abdullah kafayı vurdu. Ancak top kaleci Engin'dc kaldı. İlk yanyı Fenerbahçe 1-0 öndc kapadı. 2.yanya Fenerbahçe golle başladı. 59.dakikada Aykut orta sahadan aldığı topla ccza alanına gırdı. bu futbolcu kalecinin üzerinden filelen havalandırdı: 0-2. Golden sonradağılan Kayse- rispor. 78.dakikada 3.golü dc filclcnnde gördü. Bu dakikada Gerson. Ümit'i gördü. Bu fut- bolcunun pasıyla kaleciyle kar- şı karşıya kalan Tanju"nun vu- rıışu maçın skorunu belirledı... Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 3 Busonuçla Fenerbahçe. zirve yanşına devam ctıi. Kayscri isc tehlikcli bölgcye ındi. CMLAK KASI Fenerbahçe'nin iki süper stan Aykut ve Tanju arhklan gollerie galibiyetin rrânan oWnkr.(NECMİ GÜLÜMSEL) Mac sonrası Fenerbahçe 7 sakat verdi \ NEClVrt GÜLÜMSEL KAYSERİ -Fenerbahçe, kupada Gençler- bırliği ile oynayacağı maç öncesi Kayseri'de hem 3 puan hem moral buldu. Ancak bu maçta sakatlanan 7 futbolcu takımın moralir nı bozdu. ", Oldukça soğuk bir havada ve kar yağışı al; tında oynanan karşılaşmada. Kayserispor' 1 un çivıli kramponla oynaması nedeniyle meydana gelen sakatlanmalarda. Fenerbalv çeli teknik adamlar hakemi suçladı. Olayi devre arasında öğrenen hakem Engjn Kurt ise. "İtirazınızı daha önce yapsaydınız. Maçj durdurur ve ayakkabılan değiştirtirdim" de* dı. Yöneticiler İlker. Ümit, Gerson, Nuri ve Oğuz'un sakatlandığını, diğer oyunçulann da ayaklanna darbe aldığını belirttiler ve 'Hakemi suçluyoruz. Olaya ilgisiz kaldı, \damlar kasap gibi oynadı" dediîer. Alınan 3 puan, futbolcular ve teknik adamlar tarafından 'başan' olarak kabul edildi. Aynca Beşiktaş'ın deplasmanda puan kaptırması da San-Lacivertli takımda sevinç yarattı. Fenerbahçe'de Oğuz, Müjdat, kaJeci Engin, Tanju sahanın iyileri arasında yer al- dılar. Teknik direktör Venglos ise bu sahada en iyi futbolu oynadıklanru söyledi. Venglos*, "Futbolculanm kalitelerini gösterdiler. Da- ha farkh kazanabilirdik. Galibiyetle dönme- miz çarşamba gûnkü maç öncesi, moral veıv di" dedi. . î San-Kırmızılılar, son haftaların flaş ekibi A. Gücü'nü Gütschow (2) ve Mustafa'nın golleriyle yenerken alkışlandı \ Galatasaray silindır gibi ezip geçiyoı; IVİAÇIN ELEŞTİRİSİ Şampiyonluk sinyalleıi ABDÜLKADİR YÜCELMAN Son haftalann süper çıkış >apan. flaş ve golcü takımı An- karagücü. Ali Samı Yen Stadı'nda. Galatasaray "a. "sinek vı- zıltısı" gibi geldi. Maça tam saha pres vaparak başlayan San-Ktrmızılı ekip. konuk Ankaragücü'ne değil akın geliştirme. fuıbol oynama fs&u bıle tanımadı. TempoluftHboluile-rakibeflcJes aldır- iiâyan Galatasaray. ozellıkle orta alanda çok bilînçli bir fııt- bol sergıleyıp Ankaragücü kalesini adeıa ablukaya aldı Topu kanaılara aktanp Zalad'ın koruduğu kalede pozısyon zengınliği yaratmaya calışan Galatasaray. sayısız fırsai elde etti. Ancak Ankaragücü"nün çok adamla sav unma yapması. San-Kırmızılı takımın farkı arttırmasına engel olan en önem- Ii unsurdu. Maçı rakıp yan alana yığan Galatasaray. attığın- dan daha fazlasını da kaçıran taraf olarak dikkat çekti. Maçın henüz ilk dakikalannda genç Mustafa"nın direk dı- binden attığı akıllı kafa golü. Galatasaray "ı oldukça rahatlat- tı. Mustafa'nın bu golü ıle büyük moral bulan Cım-Bom. ilerleyen dakikalarda göze hoş gelen bir futbol çıkanrken. topsuz oyunu ile de dikkat çeken yenı transfer Gütschovv. at- tığı gollerle. Galatasaray'daki gol sorununu "çözeceğini' gös- terdi. Kalabalık Ankaragücü defansının arasından geçen topu bekletmeden şutlayan ve Zalad*ı avlayan Alman futbol- cu. yenı takımına uyum sagladığını da gösterdi Maçın ilk dakıkasından bıtiş düdüğüne kadar gol arayan. temposunu bir an yitırmeyen bu Galatasaray. bize göre ilk yannın bittığı son haftada ligın en kalıteli. en göze hoş gelen futbolunu sergileyen bir takım. Ve yine bize göre bu kazanma hırsı ıle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray. şampıyonlu- ğun da en büy ük favorisı. Süper Galatasaray AYD1NGÜLEŞ ~ Oyunun başlamasıyla bırlıkte Ankaragücüne yoğun bir pres ve baskı uygulavan Galatasaray. henüz 5. dakikada Mustafa ile golü bulunca rahatlayıp sahanın tek hakimi oldu. Alı Sami Yen"- in çok ağır v e kaygan zemininde çok akıllı v e çabuk oynayan. top tutmayan Galatasarayhlara. Ankaragücülüler hatalı uygulama- lanyla yardımcı olunca. yenı golcu Gütschow'un devre biterken çok ustaca bir vuruşla attığı ikincı golle takımının ilk yany iki golle kapamasını sağladı. Ankaragüculülerin ikili mücadelelere lütfen kaıılmalan ve en önemlisi savunmanın her ıkı kenannda Galatsarayhlara boş alanlar bırakmalan. sonlannı hazırlayan en büyük ıİci nedendi. Nitekim Galatasaray lılar kazandıklan bütün goileri Ankaragü- culülerin b>oşalttıklan bu alanlardan getirdıkleri toplarla kazan- dılar İkincı yanda da ilk yandaki akıllı uygulamayı ve mücade- leyi sürdüren Galatasaray lılar. Ankaragücü"nü adeta sahadan siîıp Gütschow"la akıl ve beceri dolu bır gol daha kazanınca hem 3 golün ve hem de haklı olarak 3 puanın sahibi oldular. Hakem İbrahim Aksoy. Zalad'ın Gütschow"a yapıığı hareketi penaltı ile cezalandırmalıydı Bunun dışmda oldukça iyi bir maç yönettiği- nı söyleyebılıriz. Dün Galatasaray"da tüm oyuncular kapasitele- nnin üstunde bir oyun sergıledıler. Ancak Gütschovv. Stumpf ve Tugay dünün en başanlı 3 oyuncusuydu. Gunun icınden • At Yanşlan - Cumartesi günü koşulan Adana at yanşlann- ia altılı ganyan 1-5-5-1-12-5 kombinesini bilenler 89 milyon 986 bin lıra kazandı. Bu arada dün koşulan İzmir at yanşlann- Ja altılı ganyan 1-1 -5-6-2-10 şeklinde sonuçlandı. • 2. Ugde dün -1. Grup: Kartal-K.Çekmece: 4-0. G.O.Paşa- Yalovaspor: 3-1. E B.Eyüp-İstanbulspor: 1-0. Bandırmaspor- Sakaryaspor: 1-1. Ü.Anadolu-Zeytinburnu. 2-0. Bu arada dün Dynanan C Anadolu-Zeytinburnu maçından sonra. Zeytın- ^urnulu taraftarlar Selımiye"de bulunan bir ilkokulun camlan- "îı aşağıya mdırdı. 3. ligde dün - 7. Gnıp: Erd. Ereğli - Danca G.B.: 1-1. Vefa - Maltepe: 1-1. S.Beykoz - Kasımpaşa: 1-0. Gebze - Düzce: 1-1. 8. Gnıp: Nişantaşı - Küçükköy: 1-0. Bayrampaşa - Uzunköprü: 3-1. Yüce - Tekirdag: 1-2. Çengelköy - Lüle- burgaz: 3-2. Kırklareli - F.Karagümrük: 1-3. Çorlu - Silivri: 2-1. Edirne - Babaeski: 1-1. Malkara- Kapalıçarşı: 3-1 • VoleyboMa dün -1. Lig (Erkekler): Eczacıbaşı-Halkbank: 1-3. Bakırköyspor-Emlakbank: 3-0. PİT-Galatasaray: 2-3. Zi- raat Bankası-Fenerbahçe: 3-0. Kolejlıler-Arçelik: 0-3 • Çamel Trophy - Camel Trophy-93 seçmelerının ilk bölumü dün Fstanbulda sona erdi. Belgrad Ormanları Ayvaz Bendf- nde gerçekleştınlen secmeler sonunda başanlı bulunan 12 ada- ym daha sonra açıkianacağj bildirilirken. bu adaylar 6-10 ocak tarihleri arasında Antalya Kemer'de yapılacak 2. bölüme katıl- mava hak kazandı Galatasaray: 3 - Ankaragücü: 0 H A K E M L E R : İhnılum Aksoy (3>. Talmn Çımkaya (4). Akif i çurılur '51 G ALATASARAY: Ha\ rettin (6)- Stımıpf (7). Falco (6)( Yıısııf 4ı. BOI111K6) ı Afert4).-İsmııilt5). Tııgın (S). Lğıır (6). Hcım- zıı (6 I- Hakan / 7j. Giitsclunv (81. Mııstafa(6) A N K A R A G L C C : ZalattıH- Hanıti '3), Bulıanin <4). Serhat (5). Erhuıı (3) - Ergıııı 13). Taner ı4). Hayrettin (5)-Cengiz(4) Levenı 13ı. Saboriç ı3)( Hakan3) GOLL£R:Dk4 .\fustafa . dk.40 ve 59 Gütscltmr Seyirci:1194\HasAat:780milyon 750.000 TL. İBRAHİM YILDIZ Avrupa defterini kapatan Galatasaray. Ankaragücü'nü 3 farklı skorla yendiği lig maçın- üstlenen. o zor yolu aşan ve her kafayı çaktığında Zalad'in ya- kesımin övgüsünü kazanan pacak bir şeyı yoktu. Alman San-Kırmızılı takım. dün bir teknik direktör Feldkamp. ha- kez daha görüldü ki Ankara- zırlık döneminde bol pratik gücünden bır değil. bir kaç yaptırdığı basıt fakat sonuç ge- numara büyüktü. tirici çalışmayı dün de futbolcu- Karşılaşmaya tam saha pres- lanndan isterken haklı olduğu- le başlayan Galatasaray,. raki- nu gösterdi. 90 dakika süresin- bine atak şansı vermedı. İlk 30 ce yerinde duramayan Feld- dakika içinde Ankaragücü bir kamp - şov yapmadan- topu kez uzaktan atılan şutla Gala- her kazandıklannda futbolcu- tasaray kalesıne gelebildi. İşte lannın yanındaydı. Florya'da baskıh oyunun sonucunda bek- yaptırdıklannı anımsatıyordu. lenen gol. Mustafa'nın kafa şu- Sanki onlaria birlikte koşu- da şampiyonluk sınyalleri ver- tuyla kazanıldı.Hamzanın yordu.Neydi Feldkamp'ıniste- di Futbolumuzun Avrupa"ya ortaladığı topu ıyı takip eden / diği? açılan penceresınde önderlığı bu futbolcu. yakınmesafeden * Futbolun basit kurahnı uy- gulatmak. Savunmada kazaru- lan topu orta alanda Tugay'a aktarmak ya da sağ kanattan Uğur'la, soldan Hamza'yla ra- kibin arkasma sarkıp orta yap- mak. Sonrası kolay. Mustafa. Hakan ve Gütshovv, gelecek toplan gol yapmak için bekli- yor. İşte, Feldkamp'ın 'sürekli bağırmasının nedeni buydu. Uğur, kenardan kaçacağına or- ta alana girip hem oyunu sıkış- ünyor hem de verilen taktiği uygulamıyDrdu. Abnan inadı dün Uğur'u yola getirmesini bildi. MArkası H.Sayfada Puan durumu Takımlar KocaeU F.Bahçe G.Saray Beşiktaş Trabzon O G B M A Y P 14 10 15 9 14 9 15 8 15 8 Bursaspor 15 7 Ankara 15 6 Sanyer 15 5 Bakırköy 15 5 Altay 15 5 G.Birliği 15 4 Kayscri , 15 2 Aydın 15 3 Gaziantep 15 3 Karşıyaka 15 2 Konya 15 — 2 39 13 32 3 38 17 30 2 26 9 3« 1 29 13 3O 1 26 10 30,' 5 25 21 24" 7 24 22 20 6 19 23 19. 7 24 24 181 7 17 24 l£ 6 19 27 17 6 14 2İ4J 8 1 1 2 6 » 9 15 30 12 7 15 31 12 9 13 43 6 NOTLAR Feldkamp: Az gol attık MUSTAFA ERSOY Galatasaray "uı veni transferi Gütscho\». Vnkaragücü karşKmda oynadığı futbol ve aruğı goDeıie büyük beğe- ni kazandı. Gütschow. attığı gol sonrası sevindni takım arkadaşı ve vatandaşı Falco Qe kudach. (Fotoğraf: LEVTNT YÜCELMAN) Kalli sevinçten çıldırdı. Alman hoca va- tandaşı Gütschovv ve Mustafa goileri at- tıkça yedek kulübesinden dışan fırlayarak sevinç gösterileri yaptı. Feldkamp maç bittikten sonra yaptığı açıklamada, "Az gol atük" dedi. Feldkamp şöyle devam et- ti: "Futbolculanm ağır zemine rağ^neh çok iyi oynadılar. Onlann gösterdiği üs- tün gayrete hayranım. Gütschovv çok iyiy- dı: 2 gol attı. Ancak Gütschovv bunu tek başına yapmadı. Arkadaşlannın yardım ıle bugün çok iyi oynadı. Herkes birbirnnj deştek oldu." İki güzel gol birden atarak günün adaıu. olan Alman futbolcu Gütschovv, "Bu ta- kımda gol atmak çok kolay" dedi. Galatasaray yönetim kurulu Muham- med'in geçirdiği kazadan sonra üstün bir çaba gösteren Çapa Tıp Fakültesi'ni ödüj- lendirecek. Yöneticiler Muhammed'i|ı tedavisıni üstlenen personele hediyeler alacak ve Çapa Tıp Fakültesı'ne 50 miİ- yon lıra bağış yapacak. Beşiktaş, G. Birliği'ni yine geçemedi Gençlerbırkgı: 0 - Beşiktaş: 0 STXT:19Maııs HAKEMLER: Sadık Deda (6), ÜnalKılıççı (6).Metin Suvaba- kan (61 GENÇLERBİRLİĞİ: Goran (7), Erkan <6), Taner (6,1. Rahim '6,, Ergun î5). Metin (6j, Kozlov <6j, Kemalettin (6). Mehmet '5, <Engin-51. Havrettin 16)(Muhadov-5,, Murai (5) BEŞİKTAŞ: Bak'o (6/ - K.AH (6), Gökhan ' 7). Ulvi <6).Kadir <5), Rıza (6). Mehmet (6), Sergen (5)(Şenol-41, Mutlu (5). Madida (4). Fervaz (6) SARI K\RTLXR:Mekmet, Rahim, Muadovf Gençlerbirliği) ERDİNÇSEZEN ANKARA - Beşiktaş'm dü- şüşü başkentte de sürdü. Siyah- Beyazh ekip, kendisine *ters ge- len' Gençlerbirliği ile Ankara'- da golsüz berabere kalırken, şampiyonluk yanşında büyük bır avatajdan yoksun kaldı. Soğuk havada oynanan maç oldukça hızlı geçti. Hareketli ve süratlı oynayan iki takım da akınlardan eli boş döndüler. 3 ve 6. dakikalarda Beşiktaş. ceza yayının üzerinde kazandığı iki Beşjktaş-Gcnçferbirfiği mücadefesinde gol sesi çıkmadL (Fotoğraf: ASENA ÖZKAN) serbest atıstan yararlanamadı. 43. dakikada Rıza nın sağ- dan getirdiği topu Madida kaîe önünde yakaladı. cılız vuruşu- nu Goran çeldi. 55. dakika- da Ulvi'nin Metin'e ceza yayı üzerinde yaptığı faulde G.Birlı- ğı bir atış kazandı. Hayrettin'in vuruşu barajdan geldi, Meh- met'in tamamladığı top auta gıtti. 88. dakikada bir Gençler- birliği akınında Muadov topa elle müdahele ederek bir gol at- tı. ancak hakem hem golü ver- medı hem de Muadov'u san kartla cezalandırdı. Toto sonucları l.G.Birlıği-Beşiktaş :0 2.Karşıyaka-Kocaeli :2 3.Kayseri-F.Bahçe :2 4.Baİcırköy-Bursaspor : 1 5.G.Antep-Trabzonspor : 2 ö.Sanyer-Aydınspor: : 1 7.Konyaspor-Altay : 0 8.G.Saray-A.Gücü : 1 9.Y.Nazıİü-Denizli : 2 lO.Sökespor-Y.Sahhli :2 11. Y.Yozgat^Ç.Rizespor : 2 12.Erzurum-Ünyespor : 1 n.D.Ç.Karabük-P.Ofisi :1 14 Mudanya-T.Linyit :0 15.İ.Polisgücü-Ereğlı :0 lö.Gebze-Duzcespor :0 IZLENIMLER Fatura Gordon'a kesildi ASENA ÖZKAN ANKARA - Beşiktaş, ligin ilk yansımn son karşılaşmasında çok önemli 2 puan daha yitirdi. B. Metin, Mrkela ve Recep'-. ten yoksun kadrosu ile Ankara deplasmanında başanlı bir futbol sergileyen Siyah-Beyazlı ekip. Gençlerbirliği karşısında gole ulaşamayınca 1 puana razı oldu. Gençlerbirliği karşısında abnan beraberliğin faturaa ise teknik direktör Gordon Milne'e kesildi. Beşiktaşlı yöneticiler Gençlerbirliği karşılaşması sonrası Gordon Milne'i eleştiri yağmuruna tutarken "Bu adam niye Zeki'ye, Turan'a şans ta- nımıyor" sorusunu birbirlerine sorup beraberliğin faturasını Mılne'e kestiler. Milne'e ise maç sonrası "Rakibimiz iyi müca- dele etti ve başanlı bir kademe kurarak gol atmamıza izin ver- medı" dedi. 1. ligde diger maçlar Konyaspor: 2 - Altay: 2 GOLLLR: Dk.33 Ahmet. dk.61 Reha, dk.69 Mümin, dk.85 Cengız Karşıyaka: 0 - Kocaefispon 4 GOLLER:Dk.l7Mirkoviç.dk.34"Kuzmanovski, 83-89 Saffet Gaziantepspon 1 - Trabzonspon 2 GOLLER: Dk.67 Ogün, dk.75 Marcello, dk. 79 (pen.) Hami. Sanyer: 4 - Aydınspon 1 GOLL*ER: Dk. 47 Erdi, dk. 48 Osman. dk. 67 Mecnur, dk. 69 Osman. dk. 84 Selçuk Bakırköyspon 2 - Bursaspor 1 GOLLER: Dk. *3 K.Ahmet. dk. 54 Alı Nail, dk. 78 Zafer
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle