11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
OCAK 1992 CUMHURİYET/15 D3L!DOLU MÜJDE Halk tünkülerinin derin manaları"Denızın dıbınde hatçem demırden evler" turkusunun İzmit-İstanbul sefennı yapan trenın raydan çıkıp denıze yuvarlanmasmdan üç ay so>nra bolgede dalış yapan bır bunger avcısı tarafından bestelendığını bıhyor muydunuz0 Pekı\ ı. "Hani, ya da beaim elli de gram pastırmam" türküsünün Sovyetler'ın parçalanmasından sonra ortaya çıkan gıda maddelen sıkmtısı boyunca supermarketlerde sö> lenen protest bır türku olduğu hıç aklınıza gelmedı mı9 Işte türkulenmızde bu ve buna benzer bır yığın oyku gızlı Örneklerı çoğaltalım ıstersenız Atcm tutam nen scni Bu turku ılk kez bundan beş y ıl once Kış Olimpiyatları'nda buz bales.ı dalında bırıncı olan Elena Bestemi}ano>a-Aleksandr Bukin çıftı tarafından soylenmıştır Dahasonra turkuyeozamanSovyetler Bırlığıçatısıaltında bıraradayaşayan Azerıler sahıp çıkmışve turku gunumuzedek gelebılmıştır İzarir'ln kavaklan... Bu turkununçıkış kaynağııseİzmir Beledbesi'dır Bır süre once ışten çıkartılan Izmır beledıyeışçılen Ankara'ya doğru v ürüyuşe çıktıklarındaola> \ üksek Çakmur'a ıletılmışveyol kenarında yuruyen ışçılenn kımlığı sorulmuş Olaya kaçamak cev ap vermekısteven Çakmurda "onlar İzmir'in kavaklarıdır" deyıp ışm ıçınden çıkıvermıştır Benim naylon t«ra{uıvar Olay Ankara'da cereyanetmıştır Ereksıyon problemı olan Cevat Bey Amenka'ya gıdıp plastık bır mutluluk çubuğu takar ve Ankara'ya döner Fakat Cevat Bey evıne her gelene mutluluk çubuğunu gostermekte ve çoluk çocuğa ayıp olmaktadır Bır sure sonra Cevat Bey'lenn evıne kımse uğramaz olur Cevat bey bu sefer de 'Beaim naylon tarağım var görmeye gelin'' yazılı bır pusulavı çocuğunun elıne sıkıştınr ve kapı kapı dolaştınr Bu olaydan sonra mahallelı ımza toplayarak Cevat Bey'ı oturduğu evden çıkartırlar Naylon tarağını ve aılesınıyanınaalan Cevat Bevtaşınırgıder Minareden at beni... Halk arasında emnıyetlı türku olarak adlandınlan bu turku karakola bır ış ıçın gıden oğrencı Eşref V atalak tarafından bestelenmıştır Bu turkunün dahaçook uzun yıllar dıllerden duşmeyeceğı MALK TÜRKÜLERİNİN DERİN MANALARI PAJMEU sanılmaktadır Evreşeyollan dar... İlk olarak Başbakan seçıldıkten sonra ılçelennın ıl olması ıçın Demırel'ı zıyarete gıden Evreşelıler tarafından Başbakanlık bınası onunde soylenen bu türku emnıyet kemennın olmadığı yıllarda çok kışının hayatını kaybettığı karayoluna bır tepkıdır aynı zamanda Bana bakma benım yarım var sozu de bu dar yolda karşılaşan ıkı araçtan bırının şoförune dığer arabadakı kadın tarafından soylenmıştır Bana bakma da onune bak y oksa bızım arabaya çarpacaksın anlamına gelmektedır İnce giyerim Lncc... Bu turku de halkın palto ve ceket ıhtıyaçlarını bastırmak amdLi ıle TLSİAD tarafından Erseıf e ısmarlanmış bır turkudur "Pembe yakışır gence" sozlenelındebol mıktarda pembe kumaşkalan donemın TÜSİAD Başkanı Cem Boyner tarafından türküye sonradan eklenmıştır KarabaMMİz olur... Bu turku PK.K mılıtanlannm eğıtım sırasında soyledıklen Acem Aşıran makamında bır turkudur Eylem yaptıktan sonra gen donenmılıtanlara mannıtelığı taşır Gaydrn guppak Denızlı yöresıne aıt bu türkü, dereye duşup boğulan Nevzat'ın dere kenannda traktörûn bozulan karburatörünu tamır etmeye çalışan Cemile'ye son Çızgıler DERYA SAYIN sozüdür Can havlı ıle Cemıle ye 'Kurtar beni Cemilem' demek ısteyen Nevzat'ın sozlen ağzına kaçan sular yuzunden 'Gaydırı guppak Cemilem' olarak anlaşılmışür Türkünün. 'Nasıl nasıl edeyim de ben bu işe' dıye başlayan ıkıncı mısrası ıse boğulduktan sonra dalgıçlar tarafından 200 metre ötede bulunan Nevzat'ın karakutusundakı son sozlerıdır Cemıle ertesı gun karbüratöru onarmış, traktor mıs gıbı çalışmıştır FtncJUU taştam oyarlıur... Anonım bır hdlk turküsu olan "fincanı taştan oyarlar" Yıldız Porselen grevı sırasında fincan sıkıntısını çeken halk tarafından uydurulmuş bır turkudur 1991 'de yapılan genel seçımlerı ANAP'ın kaybetmesı ıle hıçbırılgısıyoktur K L I M K I L Çok merak ediyorum. SHP kurultayı sonucunda tavuk mu yumurtadan çıkacak, \ oksa yumurta mı tavuktan çıkacak 9 U L Yurtdışına çıkarken ödenen paraya neden Toplu Konut Fonu denilıyor 9 Şuna adam gıbiyurtdışına çıkma cezası desenize. Kökü dısarıda bulasıcı hastalıklar Ah ah Mahvettıler dünyanın düzenmı Eskıden Çin 'den sadece Mao'nun ıdeolojısı \ ay ılırdı dunyaya Şımdı ıse Çın grıbı denen bır vırusu ıle meşhur koca Çın Neyse bız ışımıze bakahm ve son yıllarda dün\ ay ı tehdıt eden dığer vıruslere bırgoz atalım \ eltsin V ebası Bulasıcı ve yok edecı (Termınatör) bırhastalıktır Kısaca SPE (Serbest Pıy asa Ekonomısı) denılen bır v ırüs aracıhğı ıle ınsanın kanına gırer Hucrelenn bölunmesı ıle kendını gostenr Şıddetlı açlık hıssı ve süreklı zam beklentısı ıle kıtlelen kırar geçınr Tansıyon yuksehr ve IMF'nın acı ılaçtan ıbaret reçetelen beş para (ruble)etmez Cezayir Nezlesi Uzun yıllar once ılk kez İran'da gorülen bu hastalığın kara yolu ıle Cezayir'e geçtığı sanılmaktadır Bu vırus. v ucuda gırdığı andan ıtıbarcn demokrası veınsanhaklan alyuvarlannı yer bıtınr Bu bahane edilerek uygulanan postal tedavılen ısegenellıkleıyısonuçvermez ABD ve Fransa'dan ıthal edılen ılaçlarla tedavısı mumkun değıldır Halkın kendı ımalatı olan kocakan ılaçlan, tedavıde daha etkılıdır ATHisterisi Bır bekleme hastalığıdır Dışa açılma krızı ıle başlar Ne yaparsanız yapın bu vıruse ulaşmanız mumkun değıldır Demokrası v e suratlı kalkınma gıbı ıkı ılacı vardır, ama bu pahah ılaçlar şımdılık ulkemız ıçın luks sayılmaktadır Bızden sonra, dağılan "Doğu Bloku'na da sıçrayan bu hastalığın tedavısı bazen on, on beş yıl surmektedır S The ENGLISH CENTRETC M E B OZEL EMSA DIL EClTIM MERKEZI KURSU İSTANBUU Rumeb Cad No 92 4 5-6 Zekı Bey Apt Osmanbcy TEL.U) 247 09 83 - 241 20 34 - 252 82 71-72 ANKARA Selarnk Cad No 8 Kat 5 Kızılay TEL (4) 435 23 97 - 435 30 94 - 435 25 03 KİM KİME DUM DUMA BEHtç AK PİKIVİK Ph 4LE M4DH4 HIZLI GAZETECİ NECDET ŞE1S MBKAHA uzıyıp İ SAMCKfJ * 6EN OOLB HEf?, ÖNUME (SeLENLEN' / ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI GARFIELD jm DAVIS 5 DAft'KA A13A BLACKIE WHITE CARLOS TRILLO-ERISESTO R.G4RCU SEUAS AHUSyAMlyOBJM MISUEİ. İM B8nE.BfE.se/ C4SINI ilSUA DÛSUNEMEZCAM AyMI AMOA * SBDEN »MAMAy* KAUOŞMASt BULUT BEBEK \URAY çtFTÇt Eveet. ^O rV "Kırıntı /1 Menüsu'ndeo( meler v^ Ukbıo c k.ırmtı bıie TARİHTE BUGÜN MUMTAZ ARIKAS İLAN MALATYA ASLİYE 3. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No 1990/664 Davacı Şukru Kılıç vekılı Av Adıl Bılgın tarafından açılan çek ıp- taldavasının devamı sırasında dahılı davalı Rıfat Yuksel'ın adresı meç- h u olduğundan adına ılanen teblıgat yapılmasına karar verılmış ol- m<kla, dahılı davalı Rıfat Yuksel'ın duruşmamn atılı bulunduğu 1821992 günu saat 9 20'de mahkeme salonunda bızzat bulunması veya keıdısını bır vekılle temsıl ettırmesı, aksı takdırde duruşmalara yok- liifunda devam edılıp yokluğunda karar verıleceğı hususu dava dı- lek,esının teblığı yerıne kaım olmak uzere ılan olunur Basın 45142 PRIVATE ENGLISH LESSONS From Native American — CONVERSATION / GRAMMAR — TOEFL / GRE PREPARATION Tel: 321 79 89 19 OCAK BUUAR MAKİNELERİNE ENBÛYÛKKATKI BU6ÛN,ÜNLÛ MUHSNPtS JAM6S U/ATT HOOÇVA'DA ş KENDıSlNOEN ONC£ YAŞAMIŞ OLAN THOMAS AJ£weoM£M'/M YAPTIĞI BlR. BüHAR MAKlNESthli BLEAUP BUhlU, £A/ A2 £A/âBJI KAY8IHI SASLIYACAK SıÇlMDE G£i-rŞTIIZ£G£K "SNPUSTRl ÇASl'NtN AÇlLMASt- MA £M BUYUK YAROlMLAIZMU B1R.1UI 6ER.- Ç£KL£fTrgM/çr' M4TTHEU/ 8OULTON ADU SAKJAYICJ ILE IŞBIRLIĞI JAMES WATT, BOYLBCB, Ş BUHAB. MAHLlUEStNlM U&ETIMIUB &IÜJ- $ SOLDA, ASLl LOMDRA SClENCB MU- A BUIMHAN U/Arr-gOULTOSl BıR &UHAR MAİUNESİ GÖG.ULÜYOB...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle