16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
OCAK 1992 EKONOMİ CUMHURİYET/13 AURIMCININHAFTALIK REHBERI Borsaya ekonomîk paket dopingî Ekonomik paket heyecanını yaşayan borsa geçen haftayibde 7.86yükseldi A.BDURRAHMAN VILDIRIM Ekonomik paket heyecanı- nı yaşayan borsa geçen hafta yûzde 7.86 yükseldi. İMKB- de işlem hacmi ve işlem mikta- n rekoru kırılırken endeks 11 aylık aradan sonra ilk kez 5O00 puanın üstüne çıktı. Ay ortası 7 trilyon liraya va- ran maaş ödemeîerine karşılık Türk Lirası piyasasındaki ra- hatlık geçen hafta da sürdü. Emisyon 3.5 trilyon lira arta- rak 24.3 trilyon liraya çıktı. Çarşamba günü yapüan Hazi- ne ihalesinde 4.8 trilyonluk rekor düzeyde bir yıllık devlet tahvili satıldı. Ortalama faizı ise bir önceki aynı vadeli iha- leye göre 1.05 puan düşürek yûzde 71.94 oldu. Bankalann bu ihaleye yoğun ilgisi, bir yandan likidite fazlahklann- dan bir yandan da önümüzde- ki hafta 5.9 trilyon liraya va- racak rekor iç borç geri ödemesinden kaynaklandı. Disponibilite yükümlülükle- rinden dolayı "kâğıtsız" kal- mak istemeyen bankalar iha- leye yüksek talep gösterdiler. Ekonomik önlemler paketinin şekiilenmesiyle borsaya talep patiadı. İşlem hacminde ve işlem miktannda yeni rekorlar kırıldı. İMKB Endeksi 11 aylık aradan sonra yeniden 5000 puanın üstüne çıktı. Onümüzdeki hafta Hazine'nin 5.9 trilyon liralık iç borç geri ödemesi var. Alman ekonomisinde durgunluk beklentisi dolara yaradı. 1.57 marktan 1.63 marka kadar çıkan dolar, hafta sonunda yeniden 1.59 mark paritesine döndü. Dolann ani fırlaması mark yatırımcılarını şoke etti. Pıyasanın lıkıt olmasından dolayı repo faizleri yaklaşık 2 puan düştü ve yüzde 58 ora- nında seyrettı. Merkez Banka- sı ıse Interbank'ta verdiği kotasyonlan bir puan arttıra- rak para satış faizini yüzde 6Te, alış faizini de yüzde 58'e yükseltti. ABD para biriminin yükselişinı sürdürmesi halin- de Merkez Bankası kotasyon- lannın dahadaarttınlması ve dolara Döviz İnterbank'ında da müdahale edilerek "çifte sopa gösterilmesi"nin yeniden gündeme geleceği tahmin edi- liyor. Yatınm araçlannın geçen haftaki seyri şöyle oldu: Faiz: Hazine faizleri ndeki düşüş banka mevduat faizleri- ne de yansıyor. Küçük ve orta büyüklükteki bankalann bir süreden beri gerçekleştirdikle- ri faiz indirimine sonunda İş Bankası da katıldı. Banka tüm vadelerde faız oranlannı iki puan indirdi. Orta büyüklük- Döviz-altın ne getirdi? Dolar (T kale) Dotar (Dövc alış) Oolar(Efk satış) MarK(TkaJe) Mark (Dövn alıs) tsvıçre Fr (T kale) Stetiın (T kale) Cumhunyet Reşat 24 ayar külçe 22 ayar bıleak Mto* rnj 5100 50678 511329 3375 3347 24 3760 9550 394 000 430000 58 600 57 500 Hafta kaşı (Tl) 5380 5269 44 5295 84 3450 335313 3850 9800 416 000 440 000 61 900 60 500 Hafta SMU (Tl) 5510 540716 5434 25 3460 3354 32 3880 9900 420 000 445 000 62 900 62 000 Hafta i » $mag»re fnt(H) 2 42 2 61 2 61 029 004 078 102 096 1 14 162 248 Kablma Önceki Geçen Haftahk Yıllık H. sonu H. sonu Değişim Değisim flyatı ftyatr yüzde yüzote Yatınm fonları ne getirdi? Katıtma betgesiadı Önceki H. somı fiyatı Geçen H. sonu flyat Haftalık Değislm yûzde Yıltık Değijim yûzde İş Yatırım-1 iş Yatınm-2 İş Yatınm-3 İş Yatırım-4 İş Yatırım-5 İş Yatırım-6 lnterfon-1 lnterfon-2 lnterion-3 lnterfon-4 lnlerfon-5 Iktisat Yat-1 Iktısat Yat-2 Iktisat Yat-3 Iktısat Yat-4 Iktisat Atılım Fon Garantı Yatınm-1 Garantı Yatınnn-2 Garantı Yatınm-3 Garantı Yatırım-4 Garantı Yatırım-5 Esbank Fon-1 Esbank Fon-2 Esbank Fon-3 YKB Yat Fonu YKB Sektör Fon YKB Hısse Fon YKB Kamu Fon YKB Lıkıt Fon YKB Karma Fon YKB Dövız Fon YKB Kapıtai Fon YKB Aktıf Fon Vakıf Fon-1 Vakıf Fon-2 Vakıf Fon-3 Vakıf Hısse Vakıf Oünya Vakıf Fon-6 Dışbank Mavı Dışbank Beyaz Dışbank Pembe Tütûn Fon-1 Tütûn Fon-2 Mıtsuı Fon-1 105 698 57 019 27 522 23 035 10.196 19 910 78 370 64 490 33 321 30 952 11522 68174 55 767 26 556 96 827 19 898 83 285 31 211 20178 13.497 11.273 84 067 28147 19.461 71 917 58 461 92 628 57 040 51 003 56 087 24 369 19 179 17 535 58.294 146 883 27 116 18 437 24 229 17.277 50 651 72 170 20 615 58 737 16 398 211.219 106 754 59 970 27 782 23 257 10 337 20155 79 078 64 886 33 561 31 329 12 416 68 850 56 320 26 819 27 093 20 972 84 187 32 291 20 429 13 808 11 765 84 870 28 427 19.653 72 546 59 050 102 458 57 613 51 499 56 614 24.562 19 389 18.337 58 819 148 115 27 346 18 996 24 756 17 409 51 173 72 978 20 853 59 345 16 562 213 775 1 00 5 18 094 096 1 38 1 23 0 90 0 61 072 1 22 7 76 099 0.99 099 099 5 40 1 08 3 46 1 24 2 30 4 36 0.97 099 099 0 87 1 01 10 61 100 0 97 094 0 79 1 09 4 57 0 90 084 0 85 303 2 18 0 76 103 1 12 1.15 1 04 1 00 1 21 2 40 8 79 2 22 198 3 37 2 75 2 22 1 53 1 70 2 58 14 74 243 2 43 2 43 2 43 836 258 500 2 79 508 609 2.39 2 43 2 41 2.11 246 16 06 2 47 238 2 28 248 2 71 8 17 2 17 1 94 2 17 644 4 25 1 88 248 2 69 2 76 2 53 245 2 86 Mıtsuı Fon-2 Fınans Fon-2 Finans Fon-3 Fınans Fon-4 Fınans Fon-5 Zıraat Fon-1 Zıraat Fon-2 Zıraat Başak F Zıraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon Pamuk Hısse Emlak Fon-1 Emiak Fon-2 lmpex Fon-1 lmpex Fon-2 Töbank Fon SOmer Fon Denız Fon Ege Fon Kalkınma Fon Demır Fon-1 Demır Fon-2 Tanş Fon Ortak Fon Tûrkbank Fon Net Fon Etı Fon 25 029 32 475 27 504 21068 18 213 31342 22 954 24 014 22 163 31 019 23 400 32 390 21 654 26 958 21301 24 766 18 532 21323 23 111 25 539 20 259 21486 20 677 10 265 21 825 17 877 17 628 17 972 17 696 25 334 32 784 27 789 21585 18 387 32 414 23 265 24 313 22 414 31623 23 766 33 066 22 266 27 233 21603 25 028 18 844 21519 23 384 25 791 20 475 21696 20 883 10 371 22 108 18 042 17 803 18152 17 877 1 22 0 95 104 2 45 096 3 42 135 1 25 1 13 195 1.56 209 283 1 02 142 106 168 0 92 1 18 099 107 0 98 1 00 103 130 0 92 099 100 1.02 2 98 2 35 2 49 402 236 5 78 2 92 254 2 45 402 3 35 4 14 5 25 2 51 3 31 255 377 2 28 2 57 2 45 2 21 2 38 244 2 51 309 2 26 2 42 2.42 2 81 Bankalar ne faiz veriyor? (°/o) 1 Ay 3 Ay I Ay 1 Yd VaM 54-57 t M 8 «8-70 M-71 Akbank Yapı Kredi Osrnanlı Garanb Bankası Emlakbank Ziraat Halkbank Pamukbank Vakıfbank Iktısat Bankası Tûrk Ekonomı B SOmerbank Şekerbank Tûtûnbank Demırbank Etfcank Marbank imar Bankası Esbank Adabank Rnansbank Koç Amerikan Tarişbank Töbank Denızbank 56-59 56-59 56-59 54 59 M.5 57-59 59 60 59 60 60 59 59 61 60 55 57-59 60 59 57 59 58 56-59 58 58 60 59 68-70 68-70 68-70 65 7i 71.5 69-7: 71 71 69-71 70 71 71 70 72 70 87 69-71 73 71 68 71 72 68-70 68 88 71 71 70-72 70-72 70-72 69 57 733 71-73 73 73 70-72 73 73 73 71 74 72 88 70-72 75 72 74 72 73 70-72 72 73 73 69-72 69-72 69-72 70 72 74.5 72-74 74 75 71-73 77 74 75 72 79 73 88 74-76 78 79 78 79 73 69-72 72 74 74 74 Prof. Dr. Selçuk Abaç, güvenli bankayı tanımladı Bankanız ne kadar güvenli? Ekonomi Servisi - Bankacı- lık uzmanı Prof. Dr. Selçuk Abaç güvenli bankanın tanımı- nı yaptı. Güvenli bankayı te- mel bankacıhk faaliyetlerine yönelen, dolayısıyla kânnın ana kaynağı bankacıhk işlem- leri olan; kısa dönemde büyük kârlar peşinde olmayan; kârlı- lığını, zaman içinde istikrarh olarak geliştirmeyi amaçlayan bankadır şeklinde tanımlayan Abaç. görüşlerini " Güvenli banka sıfır riskle değil, ölçülii riskle çalışan bankadır. " şek- linde açıkladı. Abaç tanımlannda şu nok- talara değindi: • Spekülasyonu besleyici ve teşvik edici işlemlerden kaçınır, yalnızca yasaya ve sağgörüye uy- gun işlemler yapar. • Mevduat sahiplerine ait olan fonları kredilere dönüştü- rürken büyük bir titizlik göste- rir, arkasında gerçek ve makul güvencesi bulunmayan hiçbir kredinin açılmasına Lzin vermez, böylelikle aktiflerinin kalitesini korumaya azami önem verir. • Nakde ihtiyacı olsun veya olmasın, kredilerinin vadelerin- de geri ödenmesini talep eder, vade uzaltılması yerine kredile- rin yenilenmesini ilke olarak be- nitnser, boyle gizli donuk kredi- lerin oluşmasına imkân vermez. • Kredilerini birkaç elde yo- Prof. Dr. Selçuk Abaç, güvenli bankayı, kaynağının ana kaynağı bankacıhk işlemleri olan ve kârlılığını zaman içinde istikrarh olarak geliştirmeyi amaçlayan banka olarak niteledi. Abaç, güvenli bankanın sıfır riskle değil, ölçülü riskle çahşması gerektiğini belirtti. ğunlaştırmayıp ÇOK kışı veya ku- ruluşa yaygınlaştınr, böylece bü- yük kredi müşterilerinin banka- yı kontrol etmelerine izin ver- mez. • Sermayesinin ve ihtiyatları- nın üzerinde kredi olarak verdiği her lira için mevduat sahipleri- ne ve banka hissedarlarına "Şemsiyeyi ijitaavadaverip kö- tü havada geri altr" dedirtmez, hak eden muştenlerın şemsıyele- rini kötü havada büyütür, müş- terilerine "benim bankam" de- dirtir. • Uygunluğundan kuşku duy- duğu hiçbir işlemi yapmaz, dü- rüstlüğüne güven duymadığı ki- şiler ve aldatılmasına engel ola- bileceğini düşünse dahi kötü ni- yetliler ile çahşmaz. • Çahşanlarına rahat ve say- gın bir şekilde yaşayabilecekle- ri kadar ucret verir, böylece su- iistimalleri önler ve çaJışanlann tüm güçlerini bankamn hedef- leri doğrultusunda harekete ge- çirebüir. • Şeffafüktan korkmaz, bi- lanço makyajlanyla gerçek du- rumunu gizlemez, bir kâr mües- sesi olma karakteri yamnda, ka- mu hizmeti gören bir kurum ol- ma vasfım özenle korur ve bu- nun gereklerini yerine getirir. • Kamu düzeninin iktisadi ve mali politikalan çerçevesinde fa- aliyette bulunurken gerektiğin- de kendi görüş ve eleştirilerini açıklamaktan çekinmez. • Ret'ah ve bolluk halkın go- zunü kamaştırdığı bir zamanda krizi; krizin herkesi ümitsizliğe düşürdüğü günlerde de canlan- ma ve gelişmeyi öngörür. tekı bankalardan Türkbank'ın indınmı ise bırer puan oldu. Dışbank ve Egebank da faizle- ri ni birer puan düşürdüler. Borsa: Ekonomik paketin basında şekillenmcsi ve borsa- ya yönelik teşvik önlemlerinın alınacağı beklentisi borsada talep patlamaşı yarattı. Per- şembe günü hisseler yüzde 9. 19'luk artışla tavan yaptı. İş- lem hacmi 634.5 milyar liray- la. işlem miktarı da 88 milyon Borsada geçen hafta 17 OCAK 1992 İşlem hacmi: 2 325 468 968 (+%38 13) Blleşik Endeks: 5000 16 (+%7.86 İşlem miktan: 309 112 018 (+%42 08) Mali Endeks: 3 870.91 (+%7 98) Sınai Endeks: 5 663 08 (+%7 81) adetle tüm zamanlann reko- runu kırdı. Haftalık işlem hac- mi de ilk kez 2 trilyon lirayı geçti ve 2 trilyon 325 milyar li- ra oldu. Döviz: Alman ekonomi- sinde durgunluk beklentisi dış borsalarda dolann değerini 1.57 marktan 1.63'e kadar çı- kardı. Hafta sonunda parite 1.59*a geriledi. Dış piyasalar- daki bu gelişmelere paralel olarak dolar hafta ortasında fırladı ve mark yatırımcılannı şoke etti. 5380 l'iradan 5510 li- yara çıkan dolann değer artışı yüzde 2.42 olarak gerçekleşti. Markın primi ise ancak yüzde 0.29"da kaldı. Altın: Dış borsalarda haf- ta başı-hafta sonu kapanış değerleri hemen hemen aynı kalan altın. yurtiçinde dolann artışından dolayı prim >aptı. Cumhuriyet Altını'nın fiyatı 416 bin liradan 420 bine çıka- rak yüzde 0.96 prim yaptı. Fonlar: Yatınm fonları- nın değer artışı önceki haftala- ra göre daha fazla oldu. Geçen hafta ortalama artış yibde 1. 35'e çıktı. l$lem miktarı (Hısse adı 8 183 549 4(4.150 541.703 829 950 1 115 901 M4U45 JtSIM tMİMI Brtsa Canakkale Çnnento ÇekkHalat Çımsa Crimrm EMttıtt ' Demırfcank OMtzHCaa Ouran Otsel k Vatm* EflMncıU hHtüM CttCikt. EMkSlfMt» Eıkı H«Ma| Ercryas Bıracilık E*« D * Çfl Esbank tmtitm Gûbre Fabrıkalan fiâaty Mnodfc MMrtM krtbat F. Intema UUUk ItaMya KnrtMa taç Yjtın» Kttakp Pws«rim MaUaTakm 17.396 IM.127 5JT7.1Î5 7.M0 İJJ1.1V 843 035 35 396 2 974 597 479 738 8.17Î.M7 32 000 517.737 7.ia.22l 727.141 M91.MÎ 5000 7.0C7.0S* S.4S7.1N 11I.4İ5 1.076.SM MS.420 140.672 1.I11JS3 51630 32.439.70S 26 000 I.MM 195.300 771.SM 1.074.344 25,l»0 464 684 372.4111 1.3MJO0 446 230 52.900 I.946.9O8 1.171.2*6 1.W7.2»7 1.S23.3M 313.350 52.54» 430.4«9 5.037.542 2.934.207 936.355 2.177.241 2.M9.317 5.S45.2S4 227.14* 1.111.S65 714.000 7^01.420 1.529.155 ManufH Itortı B. Marshalı Boya MniMil Snt. Meoş •ta* (Mlta Mfrfc Okan Tekstıi PsarEl Pınar Su PMVSM «-«<•*) Rabak Sabatı Yayıncılık Santral Hokfın^ S q SNıt SMoa TmSifMia Ttksölba* Tettö? Teoaa Hntelsaı Tafa* Ote. Fafe. Toprak Kağı! TnkfaCaa THKiTcksü (M) T M I t m Y d ı n TMHtMk TJta* DttiMi T Dışbanıc T Gafant Bank l.k (Mkası (I) T I; Bankası (C) T Is Bank (C-*o258DL) T Is Bank ,C %258DZ) T.IUfcıınM (aakanı T.S.K.B. T.T«lwı, Usak Seramık O Vakı' F nan löra Vakı' Yatırım VestH T^ı Kredi tukttı Vapı K Bnk (%40BM.} Tasaj Yunsa 1 207 900 2.MS.C79 6 928 018 3.035.050 1.945.550 11J70 285 900 B66.J16 1.116.261 4.34IJ16 7.179.84» 4.152.250 1.ST7.32O 78 200 198.2*0 10.450 26.350 207.306 1015 456 241 400 8 681 700 6.957.500 551.595 210.700 13.900 79.050 365.530 163.500 1.S50.67* 2J 58.500 1.444.790 7500 3.111.053 30.000 6.510.500 3.432.786 1.200 3.074.1Î9 122 200 5 357 79J 300.820 1372 680 7222 480 1 160 680 44.050 183.742 2.1MJ79 59.800 1 843 200 960.772 69 625 86 000 3.678.366 11.054.362 7 910 398 229 796 En düşûk fiyat 3000 25.000 2.100 3500 5 700 13.250 13.750 8.300 1.250 20.000 3.700 10.000 18.000 2.100 1.800 4.200 3 450 4900 2650 9500 5.100 2650 900 4.900 950 12.500 4000 18.250 12.116 94.000 1.700 650 1.500 7.6*0 19 000 5.1*0 2 200 1.9*0 4.850 1.9S0 s.ooo 4.400 875 En yüksek fiyat 1.700 1.208 28 000 3.80* 750 17.750 3.000 4.900 3.600 4.900 5.400 18.5*0 15.000 51.000 5.100 2.350 1.850 11.000 1.1*0 800 17.500 3.7*0 3.250 4800 2.200 725 12.750 525 700 130.000 950 1.350 8.851 1.000 4.150 850 7400 875 1 150 1.400 2.550 2.600 1.850 1 500 950 1 950 13.750 5.150 2.400 8.300 7.500 4.550 3.0(0 11.250 2.408 1.200 10.5*0 7500 2.650 7.300 6.800 575 5.4*0 13.500 1 '00 2600 9.500 1 700 300 700 1.150 23.5*0 1.8*0 2.850 3.700 1450 4.150 2550 1400 2.(00 2.05* 900 2.700 1 150 15.750 3400 32.000 2.60* 4 100 6200 15.250 19.000 9.2O0 1.(00 24.000 4.700 11.750 21.500 2.350 1.M* 4.850 3900 5500 3000 10 400 Kapanıs fiyatı 2 700 1.250 5.(00 1.2M 15.5*0 4600 21.000 15.250 106.000 2.000 000 1.650 9.9*0 22 000 5.900 2300 4.000 5.600 2.650 9.300 5.250 1 000 46.000 2.150 1.350 33 500 5.2N 175 21.250 3.508 6.0*0 4.350 5.400 6.20* 22.500 43.5*0 65.0*0 6.2*0 2.7*0 2.4S0 14.2S0 1.450 9*0 21.500 4.7*0 3.900 5600 2.700 800 17.500 650 3 200 30.500 2.450 3500 5 700 15.000 18.500 8.500 1.750 22.500 4.700 11.000 20.000 2.250 I.MM 4.600 3650 5400 2 750 9 750 2 700 1.150 5.300 1.150 14.750 4000 19.500 14.250 105.000 1.900 DeQişım% Hafta ıçınoe 1.82 303 19.(1 (.52 12 50 000 11.11 30.55 1.19 34.62 7.2* 25.33 10.00 9.59 2İ7 (.00 4.55 395 -3 57 000 -0 51 ».83 000 27.7( (.59 4.55 18.03 -21 57 2.(3 13.(0 (.25 9.20 16.52 Yıl ıcınde 1 050 1.700 10.90* 1.250 4.(00 1.025 9.000 975 1300 1.6(0 3.0*0 3.750 2.750 2000 1050 2350 16.000 6.7(0 3.050 (.600 (.200 5.400 3.700 15.750 2.500 1.400 14.M0 7500 4.20* 7.500 8.300 875 5.400 15.75* 1950 2 850 10.900 1900 350 800 1.550 27.500 2.050 4.0S0 4.350 1650 4.900 3000 1 700 3.630 2.308 1 025 3.(0* 1300 1.(50 8.(00 20 000 5.500 2 300 4.0*0 5.300 2.500 8.900 S.2S0 900 42.000 2.000 1.3S0 30 000 5.2(0 M * 20.M0 3.200 5.7N 4.250 5.300 5.500 21.000 43.000 (1.000 5.700 2.550 2.250 13.250 1.400 (25 20.0*0 4.2*0 1.9*0 5 200 2.3S0 750 16.000 600 775 1*8.000 1 000 1.500 10.506 1.150 4.700 1.025 8.600 (25 1 150 1.500 2.708 3.750 2.750 1700 1050 2 050 15.000 (.500 3.0(0 (.500 7.600 5.0*0 3.7*0 14.750 2.400 1.350 14.000 7500 4.200 7.300 1.000 875 5.400 15.2541 1 850 2 650 10.500 1750 325 725 1.500 28.000 1.950 4.050 4.2*0 1 450 4.6*0 2700 1500 3.(50 2.250 925 3.450 1250 3.13 13.16 -2 44 3.77 000 2.56 10.42 33.33 11.25 16.67 000 (.0* 18.47 12.50 000 40.54 18.13 5.28 3.23 14.05 22.85 7.07 -1J1 7.70 19.44 19.(1 3.65 2.00 21.(2 15.22 27 21 0.00 6.67 5.00 8.13 000 6.82 6 25 28.00 9.09 3.33 56.52 000 1.45 4.73 4.55 (.05 17.14 13.16 S.71 -4 17 7.14 17.39 38.45 68.04 -2 86 000 000 11.11 40.36 17.65 3.66 4.11 7.53 21.11 31.11 6.67 12.50 38.61 000 58.8S 5.(0 9.59 45.(3 8.00 (.95 -5 26 702 7.69 -2 78 000 000 7.14 8.33 8.70 44.(4 7.O -9 38 1.10 -3 57 •3 23 23.73 2.36 •2 63 25.45 oon 1J2 303 27.(8 22.5* 10 26 11 76 20.00 74.43 2.41 40.00 17.03 n.n 26.44 12.68 2.27 •14.29 9.52 10 61 •1000 188 7 14 7.W 12 50 v.n 19.97 27.78 25.78 •2157 11.43 12.48 14.13 12.66 23.00 -2.94 59.26 •1 23 3.77 000 2.56 11.58 45.45 20.27 31.25 588 21.74 26.24 345 1765 92.59 20JN 17.72 6.67 15.2* 47.59 4.9$ 5.85 21.77 24.64 24.49 20.11 10.87 28.57 26.19 51.35 0.00 1940 13.S1 50.00 13 28 30Jİ6 11 11 39.13 9.09 6.(0 182.25 -4 76 2S.N 9.(8 35.2S 14.63 20.59 22.(6 8.82 0 00 20.00 5.88 64.S3 »8.78 625 500 13 89 20.00 67.83 42.8S 6.25 28.81 17.65 23.33 37.21 (.67 •10.00 (8.67 000 53.05 5.8* 17.(5 75.00 •3.57 22.M 000 364 5.00 •7 89 •7 14 -6 45 11.11 4.00 11.94 47 31 23.53 000 10.84 000 -3 23 46.00 2.36 -7 50 64.29 -185 TAIiUİI fctan Hacmi (Bin TL): 115.055.000 TAHVIL söztesme say*ı: 29 1 8 0 C A K 1 9 9 2 Mk 13 13 '6 15 16 17 16 13 M 15 13 15 r «)&!« 1305» » 1305» 96 1SMSSB 15MKS 1594829 130392 9B i9s»n 198X9 1*E»9 W S 96 22019296 220192 9B R|* il 74900 C6C 82 •« (5S73 8SE2 «12» 90402 94267 94325 94645 9BS62 988" 99'44 b 1 * * '4900 1210 «21« 85916 K055 86273 90402 943» 943» 94S45 91662 91945 9921i Mrl M M * 6910 6550 6724 6597 6672 6539 6250 5936 6098 5983 5499 a 10 6057 (M tt* !i4a «a S376 S41I S« 8344 IM2 77 97 8082 7752 726) 7821 £« TM 4i *•• 321 5877 U» '•20 7214 7966 6194 6S59 6171 6626 E262 6679 7016 ttt. 500 000 2000300 2400900 259100» smoo •5'ora CİOOOOO 17 000 OOO 24 340000 320M •590 an 26315000 13BC3O0 UB km •ÜİU 374 500 1643293 1971408 ÎÜS0255 4 38» 090 1302.357 5965532 16935210 22958% 382J84 1667317 »025117 i343r EKONOMIDE KULIS \1ERAL TAMER Kıraç'ın başkanlık tutkusu! Koç ailesi ve ust yöneticilerinden oluşan 286 kişi, 31 aralık salt günü Koç Holding'in Nakkaştepe'deki merkezinde grubun I numaralı yöneticisi Can Kıraç'ın topluluktan ayrılışı nedeniyle bir araya geldiler. İlk konuşmayı Koç • Holding Yonetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç yaptı. Ardından kürsüye gelen Can Kıraç ise en ünlü güldürü ustalarına bile taş çıkartacak espri gücu, güncellik ve ince ığnelemelerle iç içe geçmiş müthiş bir konuşmayla, Koç Topluluğu'nda geçirdığı 41 yılı noktaladı. Can Kıraç, ozel sektörün en buyuk kuruluşunun en prestijli mevkilerinde yıllarca bulunmanm verdiği deneyim, olgunluk ve her türlu kotnpleksi aşmış olmanın yanı sıra kişiliğindeki yaratıcılığın da katkısıyla bu konuşmasmda hem kendisiyle eğlenmeyi başarmış hem de çok ustalıklı bir biçimde çevresindekilere ve sosyal-siyasal yaşantımızın populer sımalarma çarpıcı gondermeler yapmış. Bu konuşmanın en fazla tadıha varanlar, kuşkusuz Koç Grubu'nun üst yönetiminde olup da topluluğun iç işleyişini yakından bilenler olmuştur. Ancak konuşma o denli güncel konuları da içeriyor ki burada bir bolumtine yer verebildiğim bu konuşmayı sonuna kadar okumamzı, hepinize hararetle tavsiye ediyorum. Sizi Can Kıraç'la baş başa bırakmadan once Başbakan Demirel'le ilgıli bölumün gerçek "sefahat"ini birkaç cümlede özetlemek istiyorum. Demirel, 20 Ekim seçimleri öncesinde Can Kıraç'ı arayarak "Aramıza katıl" demiş. Kıraç ise Koç Grubu'nda yıllarca disiplinli bir çalışmanm içinde olduğunu, bu nedenle yeni bir disiplin içme girmek istemediğini, "kişisel kalmayı tercih ettiğini" belirterek Demirel'den özür dilemiş. Erdal İnonü bölumünde ıse öğrencilik ytllarındaki münazara konusu tumüyle gerçek. Bende bir başkanlık tutkusu vardır. Bu, 1948-49 yıllarına dayanır. O tarihte Türfciye Milli Talebe Federasyonu yeni kurulmuştu. Ben onun ilk başkanı oldum ve başkanlık he- yecanını, zevkini 0 tarihte tattım. 1950 yılında Koç Topluluğu'na intisab et- tim. O zamanlar -şimdi de öyie ya- gençlik ha- reketlerine katılanlar, politikacı olmaya özenir- ler. Benim de ıçimde bu ateş devam etti. Koç: ta çalıştığım halde bazı üniversite gazetele- rinde yazı yazmayı sürdürdüm. Bir yazıdan dolayı mahkemeye düstüm. O zamanki pat- ronum Bernar Nahum çok telaslandı ve benı elimden tutup İstanbui'a Vehbi Koç'a getirdi. Neyse buradan araya girdiler ve mahkeme- de beraat ettik. Vehbi Bey bana "Oku bakayım, neymiş senin suçun" dedi. Yazı- yı okuyunca da "Ben de senin gibi düşünüyo- rum. Ama bu arada da anhyoruni ki sen başkan otmaktetiyoreun.Öyiey- se karannı ver. Eğer sl- yasi hayatta başkan ol- mak istiyorsan, sana destek olurum" dedi. Ben o vakit bir hata yaptım ve "Ben Koç1 ta çalışıp orada başkan olmak istiyorum" dedim. Aradan yıllar geçtı ve bana bir gün Otomotlv Grubu Başkanlığı'nı teklif ettiler. Böylece yeniden başkanlık şansı karşıma çık- mıştı. Arkadaşları topladım, ilk toplantımızı ya- pıyorum. "Ben başkanınız olarak....." diye söze başlayacak oldum ki Bernar Bey, "Dur bakalım, ben buradayken ne başkanlığı... Sen ben olmadtğım zaman başkanlık ya- parsın" demez mi? Demek ki âdet böyieymiş, biraz daha bekleyeceğiz dedim. Aradan yıllar geçti, 1987'de İdare Komitesi Başkanlığı görevi bana tevdi edildi. Büyük gurur duydum. Tabii insanlara yeni görevler verildiği za- man heyecana kapılıyor. Ben de başkan olarak ar- kadaşlarla ilk toplantıyı yapıyorum. Bu kez Rahmi Bey geldi. BeıV'Bas- kanınız olarak" diyecek oldum, Rahmi Bey "Yahu ben buradayken sana başkanlık ne demek. Ben buradayken başkan benim" di- ye lafımı kesti ve bizim başkanlık yine hayal oldu. Hep başkanlık umuduyrla beklemeye devam ettim. Bu arada 20 Ekim seçim kararı alındı. Bir gün Sûleyman Bey bana telefon etti ve de- di ki: "Ben vitrinimi yeniliyorum. Tansu Çil- ler'i dengelemek için sana da ihtiyacım var. Sana da bir başkanlık vermek istiyorum." Dedim ki bunun altında bir şey var herhal- de ve "Nasıl bir başkanlık" diye sordum. "Ya Meclis Başkanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı" dedi Sûleyman Bey ek- sik olmasın. "Ama ben bu görevlere hazır değilim" diyecek oldum. "Yaparsın, yaparsın" dedi ve milletvekili seçilirsem Mec- lis Başkanı olabileceğimi, eğer seçilemezsem sı şart değil. Biliyorsun Çankaya ile bazı hesaplarım var. Ben iktidara geldikten sonra bu işi halledeceğim" dedi. Tam o sıralar Rahmi Bey de bana ğörevde bir yıl daha kalmam için ısrar ediyor. Sûley- man Bey bana başkanlık vaat etmiş, ben Koç1 ta bir türlü başkanlık yapamıyorum. Rahmi Bey'e dedim ki "Beni serbest bırakın", "Yok" dedi Rahmi Bey, "beni kurda kuşa bt- rakma..." Şimdi ben kim bu kurt-kuş diye dü- şündüm: Tabii ki Uğur Ekştoğhı, inan Kıraç, Erdoğan Gönül, Hasan Subaşı... Neyse seçimler oldu. Ben hevecanla Sûley- man Bey beni davet edecek diye bekliyorum. Bu arada heyetler kafile kafile Ankara'ya gi- diyoriar, ama Sûleyman Bey'den ses seda yok. Bir gün ben Ankara'ya telefon açtım ve dedim ki: "Beni göreve davet etmiyor mu- sunuz?" Sûleyman Bey "Karde- şlm blz tek başına lkti- dar olamadık ki..." diye cevap verdı. Ben "Olsun" dedim, "bjlryorum, ama Erdal İnönü de benim en iyi dostum." "Biliyorum" dedi Sû- leyman Bey. "Ben zaten Erdal Bey'e teklH ettlm, ama o bana otm«z" dedi. Sebebi de şuymuş: Erdal Bey Fen Fakültesi'ndeyken ben de Ziraat Faküitesl'nde öğrenciydim. O zaman- lar münazara heyetlerı vardı. Erdal Bey Fen Fakültesi Münazara Heyeti Başkanı, ben de Ziraat Fakültesi Münazara Heyeti Başkanı: yım. Bir münazara oldu aramızda. Onlar Tür- kiye'nin sanayı ile kalkınabileceğini savunu- yoriar, biz ise Türkiye tarımla kaJkınır diyoruz. Erdal Bey Demirel'e demiş ki: "Ters düşer. Can Kıraç'ın cumhur- başkanlığım ben parti- me kabul ettiremem. Çünkü Can, hftlâ Türkl- ye'nin tanmta kalkınaca- ğını savunuyor." Biz orada da açıkta kal- dık mı... Ben tam bu işi içıme sindirmeye çalışırken Cem Uzan'dan önceki gün bir telefon: "Can amca, elimde sizinle llgili, gizli ka- merayla çekilmiş bir video tilmi var." He- men gönder dedim, gönderdi. Dün akşam ev- de seyrettik... Gizli kameranın objektifinde Güniz sokak. Paltolu, şapkalı biri Sûleyman Bey'in evinden içeri giriyor ve "Kurtar beni baba" diyor. Şap- ka ve palto çıktıktan sonra baktım ki aaaaaa, bizim İnan. Hadiseyi derhal kavradım. Meğer Demirel'in beni daveti falan mizansenmiş. İnan, Demirel'e kadar başvurmuş ve "Bu ağabayim Koç'tan aynlmazsa ben başkan falan olamayacağım" demiş... Ben tabii veda mektuplarını falan yazmışım. Bir daha geri dönüş yok. Dolayısıyla burada- ki işi de kaçırdık. İlerde beni başka bir yerde, Çamlıca muhtarı falan olarak görürseniz şaş- mayın. Çünkü bu başkanlık tutkumu bir biçim- de tatmin etmem gerekiyor.de... "CumhurbaşkanınınMeclistenolma- Kıraç'ın bu konuşmasmm ardından kursüye gelen komedyen Rasim Öztekin ise "Biz buraya sizi eğlendirmeye gelmiştik. Ama Can Kıraç'ı dinledikten sonra bizim yapacağımız şovun ilgi çekeceğini pek sanmıyorum. Anlayabildiğim kadarıyla Sayın Kıraç, Koç Holding'i bırakıp şov hayatına geçiyor. Bu demektir ki bugun bizim son isimiz olacak. Bu arada Sayın Kıraç, biz yakında Türkiye Şovmenler DerneğVni kuruyoruz. Sizi de baskanlığa davet ediyoruz ve kesinlikle işinize kanşmayacağımıza, bu kez gerçek başkan olacağınıza söz veriyoruz" dedikten sonra kendi şovuna başladı. 'Yeşü NoktaTı ihracatEkonomi Servisi - Türk fir- maları. Almanya"nın çevre kirlılığini önlemek amacıyla ambalaj malzemelerine getir- diği "Yeşil Nokta" standardı- na u>um sağlamava başladı. Meta Elektronik tarafından Almanya'ya ihraç edılecek te- levizyonlar. İstanbul Kartal"- daki tesislerden "Yeşil Nok- ta" ve "Resy" (geri kazanıla- bilir) damgalan>la yüklendı. Meta Elektronik Genel Müdiir Yardımcısı Yalçın Gürkan. ithalatçı Alman fir- manın Yeşil Nokta için ilgilı makamlardan gereken ızni al- dığını, Avrupa ülkelerine ih- raç ettikleri "Elta" marka renkli televizyonlar için kul- landıklan ambalaj malzeme- lerinin çevre için zararlı görül- medığini bildirdi. Gürkan. Yeşil Nokta ve Resy damgala- rını kullanma hakkını elde et- tikten sonra bunlann filmleri- ni getirterek baskıyı burada kendilerinin yaptıklannı kay- detti. Yalçın Gürkan. Cumhuri- yet'e yaptığı açıklamada. Al- manya hükümetince kabul edilen Yeşil Nokta standardı- nın ardından ambalaj malze- melerin.i gözden geçirdiklen- ni, vönetmeliklere uygun hale Yeşil Noktalı TV'ler Almanya'>n ihraç ediliyor. getirmek için bazı değışiklik- lere gittiklerini söyledı. Ambalaj malzemesi ile televiz- yon arasına konulan strafor- ların poliüretan ıçeriklı oldu- ğuna işaret eden Gürkan. ilk aşamada bunlann inceltildiği- ni, onümüzdeki dönemde ise suni köpük olarak da adlandı- nlan straforlann yerine kâğıt- karton karışımı malzeme kul- lanacaklarını belirtti. Gürkan'ın verdiği bilgiye göre Alman>.t"ya gönderil- mek üzere önceki gün yükle- mesi tamamlanan Yeşil Nok- talı Elta marka ilk partıde 2 bin 862 adet renkli televizyon >er aldı. Yetkıliler. Almanya'ya ih- racat yapmak isteyen firmala- rın, Yeşil Nokta için ilgili Alman makamlarına doğru- dan başvurabilecekleri gibi, ithalatçı firmanın da ürünün örneklerini test ettirerek ihra- catçı fırma adına Yeşil Nokta belgesi alabileceğıni belirti- yorlar.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle