18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/14 19 OCAK 1992 HAVA DURUMU TURKIYE DE BUGÜN i işten Ge Om w DoOu Karadaıe Ooftı Anadolu- nuı iuBy w doflusu ie OOneydoOu Ara- tUu'nui doflusu yaftiı dfer yerier par C* bUUb gaçeok. Vkfebr Orta ve Do- ju K n d n z byfemda karta kanş* yafr « K «Oer yariardt kar şaMnde otacak. HMKattğı Aaimaya daam edecak. Rtaglr Kısay doftı yönlerten orta kuv- wtfe xr yar kuvMi oön* esecek- Mar mva le yurdun ıç kegmtomde sts 0û- n*ctk. Oendenfe Kandenz ve Manna- EgeveBatAfc- Doju Atatene" A 12° y S 3» 2°£dime K 8"-4° Erancan A 1* -S° Erzurum K -8° 14°£skışelw S 2° 7° Gaaankp A 12" 2°Gmsun A 14° 1° Gumuşhane K 1° 2° HakUn 8° 3°lsparB 4° 2°lsünbul 1° 5°lznw K -6° 10°Kar> 2°-8° Manısa 3° 2° KMaraş -8° 12°Menan -6° 16°Mu$la 3° •«•'Muş 5°-6° Nıflde 4° 2°0rtu 0° 2°Rıze 2° -8° Samsun de gunbatısı ve tatostoı saatte 16-27 denemrt hcü esecek. Um 66- kj nde hara çok bulutkı ve kar yağtflı gaçaok, Ruzgfc bıay ve batı yönterden orta kuvvette esecek Gfl kâçuk ftalptı otap gûruş uaUcOflı 10tandolayında otacak BokJ Bursa Çanatioto Çonım Dmzf 4° tPSmop T 3°Sıws -4° -8° Kaflamonu B 1° -6° irataDn 9°imce*-8°Kaysafi 5° 0° KifHanHı 6° 2° Konya 2°-4° Kuühya «° 0°MM S S S A S (F S'Zonauktm A T 3° A e° 2° A 13° 2° A 8° 2° K 10° 18° S 2° -fi» K 5° 1° K 4° 1° K 4° 1» K 0°-fi° B 4° 0° S -f 12° S 2° 3° K 4° 1° K -8° M° A 0° 5° K -*> 10° S 1° -8° B 3" (° jÇ\ K * yaömurkı Cüfk A-jçık B-bukıDu G-ouneji K-fcjrt S-ss* YyaOmurlu BULMACA SOLDAN SAĞA: 1/ Kurtuluş Savaşı'- nın ılk yıllannda res- mı makamlann da dolaylı desteğıyle kurulan, yan gızlı, lslama ve yaklaşı- mında sosyalıst öğe- ler de ıçeren sıyasal örgüt 2/ Osmanlı- Iarda gece bekçısı Bırçok Latın ulke- sınde kullanılmış es kı bu-para bınmı 3/ Bır tarıkat ya da sa- natın ılk kurucusu Çızılerek oluşturu- lan şekıl 4/ Şarkı, turku.. Akarsu debısının yıl boyunca gösterdığı de ğışıklıklenn tümu 5/ Askerı olma- yan 6/ Dımağ Bu* yıizey ölçusu bı- nmı. 7/ Van'ın bır ılçesı Soyundan geluıen kımse. 8/ Yeryuvarlağının yıl ıçınde Guneş'e en uzak olduğu nok- ta. Acınma, yerınme. 9/ Isırması ıl- tıhaplara yol açan ırı bır örumcek cınsı YUKAR1DAN AŞAĞIYA: 1/ Bınek hayvanlannm sırtına konuJan keçe, rneşın ya da kalın kumaş parçası İkı derenın ya da ıkı yolun bırleştığı ver 2/ Tutsak Ege bölgesınde bır göl 3/ Kötuluk Uzun tuylu bır av köpeğı ansı 4/ Duman lekesı Osmanlı donanmasında iümgenerale eş rutbe. 5/ Atık 6/ Bır şeyın çıkış yerı, kaynak, köken Bır gıda maddesı 7/ Aşağılık. Fazıl Husnu Dağlarca'nın bır şıır kıtabı 8/ Sureklı Kırık kemıklerı bır arada tutmak amacıyla kullanılan tahta gıbı düz nesne. 9/ Almanya'da bır kent Üç kışıyle oynanan bır kâğıt oyunu 60 YIL ÖNCE Cumhuriyet Bonolar geliyor 19 OCAK 1932 E\ velce verılmış mallan ıstırdatolunan ga> nmubadıller bır ıstıda ıle hukumete muracaat etmışler \azıyetlennın vahametını, eilenndekı mallar alınmakla beraber kendılenne halâ bono venlmedığını anlatmışlardır Mdlıye Vekaletıbu muracaate cevazen bonolann gondenlmek uzere olduğunu bıldırmıştır Şark Demiryollan Pans'ten gelen murahhaslarla bır muzakere tesısı kararlaştırılan" Şark Demiryollan Işledıcı Turk Anonım Şırketı"nın mukavelesı ımza olunmuştur Şırketın sermayesı on sekız mılyon altın frank olarak tesbıt edılmıştır ICararlaştırılan esasata gore yenı şırketın sermayesınden bır kısmmı elyevm kumpanyanın elınde bulunan muteharnk ve ga> nmuteharnk vesaıt ıle tesısatı teşkıl etmektedır 30 YIL ONCE Cumhuriyet Muş pilot bölge 19 OCAK 1962 Doktorluğun sosyalleştırılmesı konusundakı çalışmalara 1 mart tanhınden ıtfbaren başlanacaktır Tatbıkatın yapılabılmesı ıçın Muş ıkı pılot bolge olarak kabul edılmıştır Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, bu hususta gerekh tedbırlerı almış ve Muş ılıne se\kedılmesı ıcap eden doktor vesaır sağlık personelını tesbıt etmıştır Pılot bölge tatbıkatı ıçın yenı yıl bütçesıne 10 mılyon lıra tahsısat konulduğunu Sağlık Bakanı bu sabah açıklamıştır GEÇEN YIL BUGÜN Cumhuriyet Savaş uzayabilir 19 OCAK 1991 Korfez'de savaş karşılıklı ıddıalarla sürerken Irak ın oncekı gece İsraıl'e Sovyet yapısı 8 tane Scud füzesı atması bunalımına yenı boyutlarkazandırdı Irak'm Suudı Arabıstan'a attığı Scud füzesı ıse Amenkan "Patnot" fîızesı tarafından ımha edıldı Başkan Bush ve Suudı Arabıstan'dakı Amenkan kuvvetlerı komutanı General Norman Schwarzkopf. Irak'a karşı savaşın sanıldığından uzun surebıleceğını belırterek aşın ı> ımserlığe karşı uyardılar Pazar gunu ışte Bıraz geç kalkıldı Evde Alka Seltzcr bDİunamadı, soda/limoo/tuz foşardatıldı. Lzuun bı kahvaltı gazeteler, bır kthve daha' Hah, biraz keadfmize gelir g i b i y l z . Ne yapsak bu Pazar' Sınema' Yok, o film blr bafta daba oyatt aısü olsa Ama \ıne de bı gayrec şoyle ınsan ıçıne fıksak arkadaşları fılan gorsek Ama Pazar bogüo, her yer kapalı.. derkeeen' Bu ılanı goruvoruz ve o | r e n ı v o r u z kı £ Vy £ P A Z A R L A R I A. v * *» • Vahnıler orada Dolmalar borekler otekı lencere vemeklen orada Saat 14.00'tcn sonra Pazar sıkıntısını dagıtmak isteyen bütön dostlar orada. Adres de gayer basıt Kamacı Sokak 10 Arnavutkoy 1 6 5 9 6 0 0 1 6 5 9 6 0 1 DÜNYA'DA BUGÜN Kahıre* Zurtı S 4° TART1SMA SHP Koylülükten Kurtulmalı SHP yonetımı resmı açıklamalarında "Kendımızı seçmene ıyı anlatamadık" dıyorlar Bundan gulunç bır şey olamaz. Geçen gun'erde SHP Istanbul II Baş- kanı Bozkurt Nuhoğlu "orgutte kovlulük bâkım" dedı SHP gıbı kendını cağdaş- laşma partısı olarak tanımlajan oır par- tının bu duruma duşmesı haylı du^undu- rucu olsa gerek DYP bıle koylulukten sıyrılma sınyallerı verır, ANAP şehırlere yerleşırken SHP'nın gıtgıde koyluleşme- sı neden 9 Sayın Nuhoğlu ıle "köylüluk" tanımı- na eş şeylen mı > uklüyoruz bılemem ama bu, bugune kddar SHP nın yaşadığı so- runlara yonelık en dışe dokunur tespıttı Kdnaatımce "6 ok' tartışmabindan da sozum ona farklı ekıp ve kanatların kısır polemıklennden de bın kere daha onem- lıvdı SHP de ezılen şehırlı kadrolardır Bu- nu partının çeşıtlı kademe ve ılışkılennde net bır şekılde gozlemleyebılınz Aday olma, delege ılışkılerı, partı ıçı kademelerde ıtıcı guç kesınhkle sosyal demokrat ahlak ve normlar değıldır Koylulerın empoze ettığı hemşerılık, mezhep, bolgecılık ve dığer feodal bağlar karşısında kentlı bîrı- nın gorev alması alsa bıle çelmelenme- den gorevı surdurmesı artık mumkun gorünmuyor Koylu kadrolar hı^bır sos- yal demokrat bılgı deney bınkım ve ahldk formasyonund sdhıp olmaksızın kentlı kadrolar karşısında ezıcı bır pozıs- vondd SHPye ve sosydl demokrasıye hakım temel çelışkı budur SHP'nın özellıkle buyuk kentlerde hız- ld o> kaybctmesı dıpten gelen bır şehırlı tepkısıdır Yenılgının bınncı elden so- rumlusu gostenlen "belediyeler sorunu" gerçekte "kö\lülük sorunu"dur Butun becenksızlıkler, kent parsellemelen, bu- fe, tezgâh kapmalar vb beledıyelenn çeşıtlı duzevdekı kadrolarını kente ya- bancı hatta duşman kımselenn ele geçır- mış olmasındandır Solculuk onlar ıçın bır "etiket 1 " olmaktan öte bır şey ıfade et- mezken geldıklen bu "vabancı" verden ne koparırsak kârdır gudusuyle hareket etmektedırler SHP yonetımı resmı açıklamalarında "Kendımızı seçmene ıvı anlatamadık" dıvorlar Bundan gulunç bır şev olamaz Tam tersıne şehırlı seçmen SHP nın bu- gunku yapısını çok ıyı anlamış ve tepkısı- nıdışa vurmuştur Buna paralel olarak SHP kımı sol çev- relerce "s€çkiiKİlik"le suçlanmaktadır Bence durum tam tersidir. SHP. tenrrun enkotuanlamıyld 'hdlkçı dır(populıst) Şuphesız kı asıl ->orun ne koy ne de köy- IVoel Çamlarıve Kültürümüz Sayın Alı Rıza Sığırcı'nın yazısında tek hakh olduğu yan yılbaşı ıçın guzelım çam fıdanlarının bılınçsızce kesılmesıdır 6 Ocak 1992 tarıhlı Cumhurivet Gaze- tesi rîin "Tartışma" savfdsında Dr Ali Rıza Sığırcfnın, "Taklitçiliğın Simgesı: Noel Çamları" başlıklı >azısını okuduk Yazıda "Noel"ın hıkavesı anlatılıyor Yılbaşının İsa'nın doğum gunu olduğu belırtılıyor Bunun Batı taklıtçılığı oldu- ğu ve Batı taklıtçılığının kultur yozlaş- masına kadar vardığı ıddıa edılı\or İnsanlarımızda "BatTdan ne alırsak iyidir" anlaymnın olduğuna ınanmıyo- rum İnsanımız o kadar cahıl ve duşunce- sız değıldır Taklıt etmez mı' Eder, ama kendısıyle ozleştırdığı zaman taklıt eder Kışı bır değen kendısıne u>gun goruyor ve uyguluyorsa bu kımsejı ılgılendırmez Ustelık taklıt edılen şey ınsanlan bırara ya getırıp mutlu edıyorsa Yılbaşı kutlamasının kokenı Batı kay- naklı olabıhr ama ulkemızde ınsanlar bunu İsa nın doğum günii olarak değıl normal kendı âdetlenymış gıbı kutla- maktatlırlar Bu da yılbaşı kutlamasının toplumca benımsendığını yanı kulturu- muzun bır parçası olduğunu gostenr Olaya, "bu Hıristıyanların kutlamasıdır Konservatuvarm Sorımlan Konservatuvar ve Yurtlar Mudurluğu'nun bırlıkte vereceklerı bır kararla yapılabılecek bır vonetmelık değışıklığıyle Ankaralı öğrencıleredeyatılılrk hakkı sağlanabılecektır Sorunları sessızlıkle geçıştırıp tepkısız kalmayı, genellıkle bunlara karşı umur- samaz, edılgın bır tavır takınmayı ılke edınme. ortak ozellığımız Bu ozellığı- mızden oturudür kı ulkemızde bırçok sorun. hemen ele alınıp çozulebılır olsa bıle, zamante. yumaklanıp buyuyor, ço- zumsüzluğun boyutlanna ulaşıyor Cumhuriyet'ın bu koşesınde 29 11 1991 gunu "Konservatuvarların Sorunla- n" başlığını taşıyan bır vazı \a>ımlandı Yazının yayımından bugune aradan bır buçuk ay geçtı Kısa sayılamayacak bu süre ıçınde soruna çozüm getırmesı bek- lenen kurumlardan olumlu ya da olum- suz bır yanıt ahnamadı Sozü geçen bu yazıyı okuyup da ılgısız kalmayı yeğle- yenlere anımsatmak, okuyamayanlarm ılgısıne sunmak ıçın ozetlemek ıstıvo- rum • Konservatuvar ogrencılığı, dönuşu ol- mavan vorucu, yıpratıcı, uğraştıncı, sü- reklı kendını >enılemeyı ve aşmayı gerek- tıren guç bır eğıtım surecıdır • Muzık dalında yetışmekte olan bır oğ- rencının derslen dışında gunde en az dört saat çdhşması gerekır • 4nkara*da oturan, kentın uzak semtle nnden gelen oğrencılenn duğumlenen trafık ıçınde kendılenne yuk olan çalgı- larıvla okula gelıp gıtmelen büyük sorun oluşturmaktadır •Konservatuvar ve Yurtlar Mûdurluğu nun bırlıkte vereceklerı bır kararla yapı- labılecek bır yonetmelık değışıklığıyle Ankaralı ogrencılere de yatıhlık hakkı saglanabılecektır Konservatuvar tanhınde uzun yıllar yururlukte kalan tum ogrencılere yatılı- luler Soz konusu olan bır zıhnıyet, bır hayatı algılayış bıçımı, >anı "köylüluk". Dolayısıyla İcent kokenlı bınsı de kente karşı tavrıyla koyluce davranabılır Ya da tam tersı Aynı şekılde bır partıde hele kı sosyal demokrat bır partıde örgütsel normlar ve kadroları çok onemlıdır Ve sanıldığının aksıne bır partının yapısını merkezınden çok govdesı belırler Çünku gundelık polıtıka bu kadrolar elıyle uygulanır ve toplum onlarla yuz yûzedır Eğer partıde uygarlıktan nasıbı- m almamış kadrolar ağırhktaysa, bu o partıyı bır kangren gıbı sarar ve tum ha- yatıyetını oldurur Şuphesız kı, SHP'de ve sosyal demokrat harekette bu saydığı- mız tıplenn dışında ınsanlar da vardır, az da değıllerdır Ancak bu duruma teslım olmuş bır atalet ıçınde gorünüyorlar Ya da dığer sunı tartışmalarla vakıt geçır- mekteler Çok şıkâyet edılen "3 Dünya Solcu- luğu"ndan kurtulmak koylulukten kurtulmakla eş anlamlıdır Koylülük zıh- nıyetını temızlemeden SHP, hıçbır çağ- daş polıtıka uretemez, uretse bıle uygulayamaz Çagdaşlıkta sağpartılenn de gensınde kalır Kısacası sol koylulukten kurtulmadık- ça, koylulüğu bır zıhnıyet olarak bunye- sınde mahkum edıp tasfiye etmedıkçe, Turkıye'nın geleceğınde soz sahıbı bır al- ternatıf olamaz ve yenıleşemez ATtLLAAKAR tstanbul bizde kutlanamaz" şeklınde bakmak ba- na bıraz bagndz Osmanlı zıhnıyetını ha- tırlattı Insanlar mutluysa hoşlanna gıdı- yorsa "bırakınız >apsınlar." Sayın Alı Rıza Sığırcı'nın yazısında tek haklı olduğu yan yılbaşı ıçın guzelım çam fıdanlannın bılınçsızce kesılmesıdır Ne- den] ne olursa olsun doğaya zarar verme- nın, onun dengesını bozmaya çahşmanın açıklanır bır tarafı >oktur Kısaca, 21 yuzvıl yaklaşırken olaylan olgulan yalnız kendımız ıçın değıl bu- tün ınsanlık ıçın düşunmek gerekıyor LEVENT KAL At' Eğitim Bilimlerı Fakultesi Halit Eğıtımi Bolumu oğreocısi Iık hakkı tanıyan bır yonetmelık uygula- ması var Nedense bu yonetmelık son yıllarda yürurlükten kaldırılmış Okul, Beşevler'dekı bınasına taşınmış, fiziksel olanaklar genışlemış. ama ne var kı yo- netmelık değıştınlerek oğrencıler yatılı- 'lık hakkından yoksun bırakılmıştır Edındığım bılgıye gore konservatuvar ıçındekı yurtlann bır bolumij boş dur- maktadır Burada Ankara ıçınden iste- yen ogrencılen banndıracak olçude_yer vardır Bır öğrencı velısı olarak soruna bır kez daha ılgılılenn dıkkatını çekmek ıstıyo- rum Ayncd, sanatsever Kultür Bakanı- mız Sayın Fikri Sağlar'ın da bu konuya (onca ışı arasında) ılgı gostereceğını umuyor, kendılennın, gelecekte bakanlık bunyesıne katılarak adımızı duyurup yü- zumûzu ağartacak sanat elçılenmızı ye- üştıren bu köklu kurumumuza sahıp jıkacaklan ınancını taşımak ıstıyorum YETKtN EVREN Ankara DOĞUMUNÜN 90. YILEVDA NÂZIM HtKMET ARAMIZDA Açış konuşması: FİKRİ SAĞLAR (Kültür Bakanı) JOAN BAEZ GENCO ERKAL ZÜLFÜ LÎVANELÎ BOLŞOY BALESÎ Sunucu: IŞIK YENERSU Gün: 19 Ocak 1992, Saat: 20.00 Yer: Lütfı Kırdar Spor Salonu / Harbiye Davetıyeler A K.M / Taksım ve Lutfı Kırdar Spor Salonu gışelenn- den temın edılebıhr Kultur Bakanlığı, İstanbul Buyukşehır Beledıyesı, Hılton Otelı, Ge- zı Otelı ve Sultan Aır'e katkılarından dolayı teşekkur edenz NAZIM HÎKMET HAFTASI KUVAYIMİLLİYE MÜŞFİK KENTER Yöneten: OĞUZ ARAL Gun: 20 Ocak 1992, Saat: 20 10 Yer: Kenter Tıyatrosu / Harbiye Da\etı\eler Kenter Tnatrosugışesınden temın edılebıhr YAZDIĞI YURTTAŞLIK BİLGÎLERİ Yayına haarlayan Nuran Tezcan 8 000 hra(KDV ıçınde) Çağdaş Yayınlan Turkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu-tstanbul Odemebgonderilınez. Nufus cüzdanlanmızı kaybettık Geçersızdır NİLÜFER KUŞAKSIZ AHMETDOĞANKUŞAKSIZ 191184 nolu ehlıyeümj kaybettun Geçerazdır NİLÜFER KUŞAKSIZ TÜRK KALPVAKFI Sağlık Merkezlenmiz, Yeni Cihtzlan ve Uzman Kadrosu ile Hizmetinızdedir. Tel: 175 1244/45 148 58 66-FK: 166 47 12 TATİLE GİDERKEN KALJBİNİZİ KONTROL ETTfRİNİZ TÜRK KALP VAKH 175 12 44/45-148 58 66 KARŞILAŞMALAR ADALET AĞAOĞLU Vitrin Oyunu Oyun yazanmızın odeneklt tıyatrolardan ılgı ozen bekle- mesı, bulamadıkça yakınması bazen harlanır, bazen kul-_ lenır Bır hukumet değışıklığı olduğu genel mudurluk,' sanat yonetmenlığı gıbı koltuklara yenı atamalar yapıldığı, edebı kurul repertuar kurulu adı altında bırtakım kurullar oluşturulduğu zamanlar hak ısteme, varlığını duyarma, sesının en fazla yukseldığı donemlerdır Sonra sonra ustu- ne bır yorgunluk mu çoker, bu arada kendıne bazı hava delıklerı mı sağlamıştır, oyun yazanmızın sesı kullenır Bılen bılır Oyun oyle roman, hıkâye gıbı tek başına ta- mamlanabılen bır yaratı turu değıl Burada yaz'lanın tıyat- ro olması ıçın odeneklı ya da ozel tıyatrolardan bırıyle aynı hamamd gırılmesı tabıı elden geldığınce mutlu tnr evlılı- ğın gerçekleştırılmesı şart Özel tıyatrolarla ılışkı bır çeşıt serbest evlılıktır Ama arada buyuk aşk olsa da karın doyurmaz dendığı ve sahı- den de doyurmadığı ıçın bu ılışkı de gışeye sıkı sıkıya bağ- lıdır ödeneklılerde sozde gışe derdı on planda bulunma- dığ/ndan, yazar hem daha ıyı kadrolar bulabıleceğı hem telıf hakkını alabıleceğı hem arayışlannı rahatça sergıle- yebıleceğı umuduyla buralara başvurmak durumunda ka- lır Ancak bu sefer de odeneklı tiyatrolar parayı ve sopayı elınde tutan aılereısı' yazar da ıkıncı sınıf'lık rolundedır Oyun yazarımız bu ılışkının hakça yurumesı ıçın tarıhı boyunca buyuk kuçuk meydan savaşları vermıştır Yasak- lamalara sakınca makasının el altından-elustunden kulla- nılmasına karşı dırenmış, daha ıyı gelışebılmenın yollarını aramıştır Yıne de ozde hâlâ çok sağlıksız yuruyen bır ılışkı bu Sorun herhalde, arada bır guven duygusunun kurula- mamış olması Yazarımızı, bır çeşni gıbı salt vıtrın süsu olarak gormekle de bu guvenın sağlanabıleceğı duşunüle- mez Kışılıklı, gelışımcı bır tıyatro peşınde anlamlı bır arayışa gırmek, bır şeylen goze almak bazı kısa suren dönem- ler kışılere bağlı du- rumlar sayılmazsa, DOVİOtlll illSSIIIiniZS MKIfl IM odeneklı tıyatroları- OlmUŞSa, Ödeneklİş tfyatroların oyun yazanmıza mızın çatısı altında dun de yoktu ama yokluğu bılınırdı Bu- kaklŞI ÛZ 0 OİIHUŞtUr. BU gunse, varmış gıbı tiyatrolar ceberut aile reisi îa°n vTkaîabaiğ.'her *••••«*• ÇltaPllmall. AZI şeyın ustunu orgütu- ÇOfc BÖStSPIM Oyiinil yor Ambalaj ve mak- İMZIİIMİI. yajçağı busorunlara " eğılmeyı bıle zaman dışı kılmaktadır Dün bır oyun yasak- lansa seyırcı deayağa kalkardı Odeneklı tiyatrolar "yılın repertuarını yapma adı altında çevre kollasa, adamakıllı gurultu kopardı Al gulum-ver gulumlere kımse katlana- mazdı UlvıUrazda Kenterlerde ılkASTta Dostlar dave burada haklarını yemek ıstemedığım daha bırçok arayışçı ozel tıyatro topluluğunda bır şeyı goze alma anlamında yaşanan heyecanlar odeneklılere ornek dıye gosterılırdı Şımdı bakıyorsunuz, butun bu acı-tatlı tarıh yokmuş gıbı, vatandaşın parasıyla beslenen tıyatroların başındakıler- den bın ya da otekı kalkıp, basında, televızyonda rahat rahat 'Bızde ıyı oyun yok kı Olanı da oynuyoruz, daha ne yapalım a canım'" dıyebılıyor Boyle bır sonuç doğruysa, onda hıçbır payları yok sankı Oysa bır araştırma yapılabılır Bakalım tıyatromuz tan- hınde bugune kadar kaç oyun yasaklandı 7 Ne kadarı daha ılk okuma provasından once masakiandı'? "Bızım oyun ya- zarımız oyununun vırgulune dokundurtmaz, burnundan kıl aldırtmaz Sankı Shakespeare den ustunmuş gıbı" den- dığını çok ışıtmışızdır Evet, oyledır Çunku akçalı tıyatro- larda oyun metnıne elde makas sadece sansur amacıyla yaklaşılmıştır, daha ıyı olsun dıye değıl Araştırmayı daha da surdurebılırız Bakalım kaç oyun yazarımız belırsızlık baskısı altında kaldı? Yenı arayışları- nın denemelerının ne kadarını sahnede gorme şansına sahıp (tı) 9 Acaba yabancı oncu oyunlara karşı en küçük kuşku duymayı ayıp sayan bır zıhnıyet, yerlı denemelere özellıkle kuşkuyla bakmadı mı'' Bu tur oyunlara kucak açan çoğunlukla ozel tiyatrolar olmadı mû Yerlı oyunların çoğu zaman yazarıyla en kuçuk bır anlayış yakınlığı bulun- mayan yonetmenler, oyuncu kadroları elıne bırakıldığını, malıyetı ucuza getırmenın daha çok yerlı oyunlar ıçın ge-ı çerlı olduğunu düşunmek bır kuruntudan mı ıbaref? Bızde oyun yazarı yetışmedığınden ne kadar soz edılı- yorsa, o kadar da bu turden sorular gelmektedır akla Açıkçası devletın ınsanımıza bakışı ne olmuşsa, ode- neklı tıyatroların oyun yazanmıza bakışı da o olmuştur., Işte mesela, bu tiyatrolar yazann elınden ımzalı bır başvu-' ru kâğıdı alır, hanı barı bellı bır surede bu başvurunun başına ne geldığını bıldırseler' El altından kapı aralığın- dan bır yolunu bulmamışsanız çok beklersınız 1 • Bu tiyatrolar ceberut aıle reısı konumundan çıkarılmalı. < Azı çok gosterme oyunu bozulmalı Değılse yukarıdakı soruları ışıttırmek bıle, ıyı sahne oyunları yazmayı değıl, ıyı bır vıtrın oyunculuğu gelıştırmeyı gerektırecektır ! İLAN DİYARBAKIR 2. ASLÎYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No 1991/215 Davacı Toprak Mahsullerı Ofisı Genel Mudürluğü vekılı tarafın- dan davalüar Fahn Ekıncı ve muştereklen aleyhıne açmış olduğu aiacajc davasının yapılan açık duruşmasmda venlen ara karan gereğınce Davalı Fahn Ekıncı'nın Kaynartepe Mah 1 Sok Över Apt No 16 Dı>arbakır'da ıkamet ettığı bu adresıne çıkartılan teblıgatın bıla teblığ ıade edıldığı gıbı emnıvetçe vaptırılan soruşturma netıcesınde teblıgata yarar adresı teblığ edılemedığınden dava dılekçesının ılanen teblıgıne karar venlmıştır Karar gereğınce yukarıda adı yazılı bulunan davalı Fahn Ekıncı' nın duruşmasının bırakıldığı 19 3 1992 günu saat 9 OO'da duruşmada hazır bulunması veya kendısım bır vekılle temsıl ettırmesı duruşma- ya gelmedığınde ve dava ıle ılgılı ıbraz etmek ıstedığı belgelen duruş- ma gunune kadar gondermedığı veya getınp ıbraz etmedığı gıbı ken- dısım bır vekılle temsıl ettırmedığı takdırde yargılamaya yokluğunda devam edıleceğı ve karar verıleceğı keyfıyetı daveüye yenne kaım ol mak uzere ılanen teblığ olunur 16 12 1991 Basın 45130 İLAN TC HENDEK SULH HUKUK MAHKEMESİ Esas No 1991/281 Karar No 1991/465 Davacı Hacer Eşme vekılı tarafından davalı Nefise -aleyhıne açı- lan Izale-ı Şüyuu davasında yapılan yargılamada Hendek, Kemahye Mh Softabahçesı mevkıınde bulunan 34 ada, 48 parselde kayıtlı, 2425ın 1 mıktarındakı ve dava tanhıne göre 8 000 000 TL değennde- kı taşınmazın alenen satışı suretı ıle taraflar arasındakı ortaklığın gı- denlmesme, sauş bedelı uzennden bınde 5 harç alınmasına, tasınma- an satış bedelı uzennden alınması gereken bınde 5 harçtan pe$ın alı- nan harcın mahsubu ıle genye kalan harç ıle davacı tarafından yapı- lan 242 460 TL yargılama gıden ıle dava tanhınde yurürlükte bulu- nan avukathk asgan ücret tanfesı uyarınca davacı vekılı ıçın takdır edılen 300 000 TL avukatlık ücretının tapu kaydı ve veraset ılanın- dakı paylan oranında taraflara yukletılmesıne, satış bedelı tapu kay- dına göre 2 hısse kabul edılerek 1 hıssesuıın Hacer Esme'ye, 1 hıssesı- nın Mehmet Kın Nefisc'ye venlmesıne, yasa yollan açık olmak Ozere venlen karar ılanen teblığ olunur 24 12 1991 Basın 45183 SATILIK DAIRE Bağlarbası Toprak Sıtesı'nde 375 000 000 - Akşam 21 00-24 00 arası 341 95 98
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle