24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/8 TELEVİZYON-RADYO 17 OCAK 1992 06.58 Açılış-Gün Başlıyor 08.00 Haberler 09.00 Çizgi Film: Dommel 09.25 SusamSokağı 10.00 Haberler 10.10 Kadın Saati: Kadın Özel 10.50 Arkası Yarın: Yalnızca Maria 11.15 Vartşma: Turnike 11.45 Yarışma: Turnike 12.10 Dizi: Kum panya 12.35 Yarışma: Turnike 13.00 Haberler 13.15 Arkası Yarın: fntikam 14.00 Bir Solist: Mehmet Şafak 14.15 Di2i: Villa GrifiOlayı 15.00 Haberler 15.10ÇocukKuşağı 16.30 Bu Toprağın Sesi 17.15 Arkası Yarın: Sevgi Bagları 18.00 Haberler 18.10Sağlığımıztçin 18.40AStüdvosu'ndan 19.10 Beslenirken 19.20Gençlik 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Bir Başka Gece (Aynnlılı hılgi yandaki sütunlarda.) 23.05 Haberler 23.20 Dizi: Dünyalar Savaşı 00.10 Haberler 00.25 TV'de Sinema: Çok Gizli (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarıia I-Kapanış 10.44 Açılış-Açıköğretim Z.15GAPTVYayını 18.00 Açılış-Arkası Yarın: Yalan Rüzgârı Cathcnne ileRe\evlenır!er. 19.03 Akşam Bûlteni 19.2025. Kare 19.50 İslam ve Toplum 20.25 HaftanınSohbeti 20.50 Dizi: Aşk, Yalanlar ve Cinayet 22.00 Gece Bülteni 22.40 Ekonomi Dosyası (Bugûn köşesinde.) 23.15 Yarim Elma (Aynntılı bılgi yandaki sûtunlarda.) 00.05 Belgesel: Yarının Dûnyası 00.30 Dizi: Mutsuzlar- Kapanış .13 Açılış- Telegün 9.15 A r k a s ı Y a r ı n : M a n u e l a Gabnela'mn Bemarda hakkındaki şüphelerı iyıceartmıştır. Fakat Fernando teyzesine birtürlü inanmak istemez. 20.00 Mavi Kûre 20.50 Dizi: Aile Mahkemesi 21.10 Belgesel: Nova 2.10 TVFilmi:SavaşGöriintûleri-Kapanış 07.58 Açılış-Okul Televizyonu 12.3OAçıköğretim 14.30 Müzik 14.40 Hemşirelik önlisans Eğitimi 15.00 OkulTelevizvonu 19.20 Hemşirelik Önlisans Eğitimi 20.05 Arkası Yarın: Çılgın Aşk 20.30 Müzik 21.00 Açıköğretim 23.00 Dizi: Lenny 23.30 Genç Çizgi Levıs 23.55 Belgesel: Pan- Kapanış 19.00 Açılış-Haberler 19.20 SusamSokağı 19.50 HataKimde? 20.00 Eğlence: Hafta Sonu 22.00 Haberler ve tngilizce, Almanca Haberler 22.45 Merhaba 23.35 Turizm 23.45 24'e Doğru- Kapanış 07.00 İvi Günler Türkive 09.50 Pembe Dizi: Riviera — — 10.50 Pembe Dizi: Yaşadığımız Günler 11.35 Komedi Dizisi: Dekoratör kızlar 12.00 Starl Haber 12.10 Sinema: Katil Kim? (Aynntılı bılgı yandaki sûtunlarda.) 13.50 Pembe Dizi: Başka Bir Dûnya 14.40 Dizi: Dallas 15.30 Komedi Dizisi: Aşk Tedavileri 16.00 Çizgi Film: Ağaçkakan VVoody 16.30 Çizgi Film: Thundercats 17.00 Starl Haber 17.10 Pembe Dizi: Cesur ve Gfizel 18.00 Komedi Dizisi: Sürpriz Akraba 18.30 Polisiye Dizi: 21. Cadde 19.30 Starl Haber 20.00 Komedi Dizisi: Kimse Durduramaz 20.30 TV'de Türk Sineması: Bataklıkta Bir Gül (Aynntıh tlilgryandakı sûtunlarda.) 21.30 Mini Dizi: Tek Başına 22.00 Starl Haber 22.10 Laf Laf1 Açiyor (Bugûn köşesinde.) 23.10 Sinema: Son KlŞ (Aynntılı bilgi yandaki sûtunlarda.) 00.50 Starl Haber Ol.OOGeceCimnastiği 01.10 Sinema: Tehlikeli Sokaklar (Aynntıiı bilgi yandaki sûtunlarda.) 02.50 Salı Pazarı 04.30 Müzik 04.45 Pembe Dizi: Hastane Gûnlüğû 05.30 Pembe Dizi: Bütün Çocuklarım 06.15 Pembe Dizi: Santa Barbara w 12.15 Açılış ve Günün Programları , 12.17 Kadmlarımız 12.50 İstekleriniz 1 14.00 Haberler ve Hava Durumu 14.20 Sevredemedikleriniz: Her Şeye Rağmen 14.55 Bilgi Yarışması 15.35 İnsan ve Ahlak"l6.00 Beraber ve Solo Şarkılar 16.30 TV'de Türk Filmi: Battal Gazinin OğlU (Aynntıh bilgi yandaki sûtunlarda.) 18.00 TV-2'ye GeçİŞ TVl StNEMA: ÇOK GİZLİ 00.25 ZAZ üçlüsünden uçuk güldürü Çok Gizli (Top Secret) / Yönetmenler: Jim Abrahams, Dav id Zucker, Jerry Zucker ' Oyuncular: Val Kilmer, Lucy Gutteridge, Peter Çushing, Jeremy Kemp, Warren Clarke, MichaelGough.ÖmerŞerif.ChristopherVilliers' 1984 ABDyapımi/ Süresi:90dakika. TV Servisi - Almanya'da 1984 yılında çektiği güldürü konser vermeye giden Ameri- kalı rock yıldızının o dönem doğu ve batı olmak üzere ikiye aynlan ülkenin her iki tarafı ZAZ üçliisiiniin çektiği bu yakın tarihli güldürü filminde Ömer Şerif başrolde. da casuslar tarafından kuşa- tılmıştır. ZAZ üçlüsü olarak adlandı- rılan yönetmen gurubunun örneği. Bu akşam ekrana gele- cek film birçok çılgın espri içerse de film bittikten sonra unutulup gidecek türden. Videolarda gösterildiği yıl- larda uzun süre liste başı ka- lan "Çok Gizli" ekrana gelen en uçuk filmlerden biri. Bursa'da RTL kampanyası BURSA (AA) — Eski SHP Bursa tl Başkanı Şcmsettin Şen'in 20 Ekim seçimleri ön- cesinde seçmenlere verdiği "Bursa'ya mutlaka RTL yayı- nını izleteceğiz"sözü sonuç aşamasında. SHP'li yetkililer, RTL yan- sıtıcısınm faaliyete geçirilme- si için ek bir yatınm gerekti- ğini, bu nedenle yardım kampanyası açtıklarını ve kampanyanın da büyük ilgi gördüğünü belirttiler. llk gün yaklaşık bir milyon 500 bin liralık destek sağlan- dığını belirten SHP'li yetkili- ler, "Seçim öncesi SHP Gün- doğdu Köyü yakınlanna 50 milyon liralık MEGA-10 yan- sıtıcısını kurdu. Bu yansıtıcı- ya 17 milyon liralık ek masraf yaparak RTL'yi Bursalılara iz- leteceğiz. Hafta içinde bu des- tek 12 milyonu geçecek. Bur- saiılann desteğini bekliyoruz" dediler. SHP Bursa il yöneticileri, RTL kampanyasına katılmak isteyenlerin yardımlannı Zira- at Bankası Heykel Şubesi'ne yapabileceklerini de kay- dettiler. Bu arada, Bursa Kültür Sa- nat ve Turizm Vakfı bir süre önce yansıtmaya başladığı "SAT1" yayınlannın "açık olduğu gerekçesiyle" durdu- rulmasına karşın tepkiler de artıyor. STAR1 SİNEMA: BATAKLIKTA BİR GÜL20.30 Banu Alkan'dan 'vücut şov'B a t a k l ı k t a Bir Gül / Yönetmen- Senaryo Orhan Aksoy ,'Görüntü yönetmeni: Orhan Oğuz, Oyuncular:Banu Alkan, Faruk Peker. Mahmut Hekimoğlu. Hülya Tuğlu, Şüleyman Turan, Haluk Kurtoğlu, MehtapAr/1983 Ömür Film yapımı. TV Servisi - Sinemamızda 1963'ten bu yana yaptığı aynı türdeki romantik. duygulu. geçeklerden uzak konulan ile "aşk filmleri yönetmeni' ola- rak anılan Orhan Aksoy'un 1983'te senaryosunu da ken- disinin yazarak yöne\tiği "Ba- takhkta Bir Gül' adlı melo dram Starl'de gösteriliyor. Günümüzün ödüllü yönetme- ni Orhan Oğuz"un görüntüle- diği filmin yapımcısı önemli rollerden birini üstlenen Mah- mut Hekimoğlu. 'Bataklıkta Bir Gül' Yeşil- çam sinemasının vazgeçeme- diği klasik bir yoksul kız zen- gin delikanlı öyküsünü anlatı- yor. Yoksul kızı sinemamıza 1987'de oynadığı aynı adlı fı- limden dolayı 'Afrodit' olarak anılan Banu Alkan, sevgilisini STAR1 SİNEMA: KATIL KIM? 12.10 İki polisin maceralarının anlatıldığı filmde Dale Midkiff ve Alex McArthur başrolde. Polisiye film meraklılarınaTV Servisi - İki farklı karakterdeki arkadaşın emniyet teşkilatına katılmalanyla değişen kişi- likleri ve ilişkilerinin işlendiği filmde yönetmeni çeşitli televizvon dizilerine de imza atmış olan Mel Damski. İki iyi arkadaş olan Farrel Tucker(Dale Midkiff) ve Stephen Smith (Alex McArt- hur) San Antiona polis kuvvetlerine katılarak suçlularla mücadeleye başlarlar. Tucker olgun. düzenli bir yaşama sahip dengcli bir kişidir. Keskin bir nişancı olan Smith ise ne zaman ne ya-» pacağı belli olmayan sinırli bir kişidir. Ve bu ikilinin başına beklenmedik olaylargelir. de sanat yaşamında inişli çı- kışlı bir yol izleyen Faruk Pe- ker oynuyor. Filmde bir dönemin soyu- nuk ince güzellerinden Hülya Tuğlu da var ancak öykü Ba- nu Alkan üzerine kurulmuş. Orhan Aksoy'un sineması- na hiçbir katkı yapmayan' Ba- taklıkta Bir Gül' vücut göste- risi yaparak üne kavuşmuş genç oyuncular için hazırlan- mış tecimsel filmlerden biri. Nitekim bu tür filmlerin cinsel öğelerinden biri olan Banu Al- kan biryandan gözyaşı döker- ken bir yandan da vücudunu sergiliyor. 1970'li yıllarda sinemamızı saran seks filmlerindeki çıp- lakhk 1980'li yıllarda arabesk fılmlere sıçradı, Yeşilçama tü- müyle egemen olan bu filmler- de boy gösteren yeni bir oyun- cu kuşağı olmuştu. Bu türün Serpil Çakmaklı, Oya Aydoğan. Deniz Akbu- lut, Güngör Bayrak. Yaprak Özdemiroğlu gibi oyunculan arasında sanşın göçmen güzel Banu Alkan başı çekiyor. Banu Alkan'ın Temel Gürsu- nun yönettiği "Vurun Beni Öldürün", "Sevıyorum", F. Osman Seden'in "Günah Def- teri" gibi filtnlerinde hep cin- sellik gösterisi yapıyor ancak soyunması bile ınandıncı de- ğü. Faruk Peker ise filmde psi- kopat bir yerli Ceyar tipi çizi- yor. TV2 YARIM ELMA 23.15 TVl BİR BAŞKA GECE 21.00 Seyyal hareketli parçalariyla TV Servisi - Yarım Elma'nın bu haftaki konuğu Seyyal Taner. Türk pop müziğindeki geçmişi 70'li yıllara kadar uzanan, ancak bir süredir yeni çalışmalarına • rastlamadığımız sanatçı Alladı Puüadıadım verdiği son çalışmasıyla sessizliğine sonverdi. Çeşitli televizyon programlannda yeni şarkılanndan bazılannı seslendiren Seyyal Taner'i Alladı Pulladı'dayeralan tüm şarkılarıyla ilk kez Yarım Elma'da izleyeceksiniz. Seyyal Taner şu şarkılan seslendirecek: NeOlmuşYani. Alladı Pulladı, Şiirimin Dili, Eli Kulağında, Hata, Bir Kış Daha Olur. Hadi Canım Sen de, Çok Yaşa, Gelme Üstüme. Kadının Penceresi'nde kadınpolitikaeılar Sevval Taner Yanm Elma'da son kasetinden örnekler sunacak. TKTden canlı açıkoturum Liderlerle dış politikaANKARA (AA) — Parlamentodaki sivasi partilerin liderleri dış politika konulu açıkotu- rum programında bir araya gelecekler. 26ocak pazar gunu TVI'de saaı 21.00'den ıti- baren canlı ya>ımlanacak açıkoturumu Prol'. Bozkurt Guvenç yonetecek. TRT Haber Merkezi tarafından hazırlanacak ^rosrama, DYP üenel Başkanı \e Başbakan Su- leyrîıan Demirel, SHPGenel Başkanı, Devlet Ba- kanı \e Başbakan Yardımcısı Erdal (nönu, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, MÇP Genel Baş- kanı AlparUan Turkes ve DSP Genel Başkanı Bulent Ece\ıt katılacaklar. TV Servisi - Kadının Pence- resi'nde Devlet Bakanı Güler 1leri, müzikte Ayşegül Aldinç, Darbukatör Baryam bu akşa- mın starlan. Bir Başka Gece özelik- le vücudu ile dikkatleri çeken hir sanatcı ile başlıyor: Ayşe- gül Aldinç. Türk sanat müzi- ğinde Yıldınm Bekçi yer alı- yor. Yıllann Nilgün Onatkut'u yeni parçalan ile izleyeceğiz. Tele ON'a transfer olan, "Bir Başka Gece" için daha önce- den yaptığı çekimleri yayınla- nan Viüjdat Gezen, Darbuka- tör Baryam tiplemesi ile yine ekranda. Baryam'ın bu hafta görevi oldukça zor. Kayna- nası Diken Remzi'yi cvlcndir- mek için büyük uğraş verecek. Sinema bölümünde başrolde bir ayının oynadığı İmdat ile Zarife tanıtılacak. Konuklar yönetmen Nesli Çölgecen ve Şevket Altuğ. Kadının Pence- resi'nde kadın politikacı- larımız halkasının iki popüler ismi var. Devlet Bakanı Güler İleri ve Çatalca Belediye Başkanı Gü- lay Atığ. Konu politika ve kadın. Programa yeni monte edi- len "Hadi Anlat Bakalım" ol- dukça ilgi topladı. Herkesin Gttlay Atığ bildiği sessız sinema oyu- nunun ünlü konulardan olu- şan ekipler tarafından oynan- ması bu bölüçıün özelliği. Bu hafta Yasemin Yalçın. Tuluğ Çizgen, Vojkan Şevercan bi- rinci grup. İsmet Özhan. Bar- baros Baysan ve Yusuf Azuz'- dan oluşan mankenler ikinci grup. Aktüalite'de ekranın gedik- lilerinden Akrep Nalanvar. Verdiği bir halk konserinden görüntüler ekrana gelecek. RADYOLAK RADYO 1 04.55 Açılış. program. 05.00 Haberler. 05.05 Türküler geçidi. 05J 0 Şarkı- lar ve oyun havalan. 06.00 Yurttan haberler ve deniz, hava raporu. 06.15 Cuma sabahı. 07.00 Haberler. 07.05 Her şey bizler için. 07J0 Haberler. 07.40 Günle gelen. 09.00 Haber- ler.09.05 İstekleriniz seçtiklerimiz. 09.40 Ar- kası yann. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu sa- at. 11.00 Haberler. 11.05 ReklamJar. 12.00 Haberler. UJ0S Reklamlar. 12.10 Günü ya- şarken. 12.55 Reklamlar ve radyo program- ları. 13.00 Haberler. 13.15 Reklam programı. 13.25 Hafıf müzik. 13J0 Bölgesel yayın ve reklamlar (1). 17.00 Haberler. 17.05 Çocuk- larla baş basa. 18.00 Haberler. 18.05 Haya- tın içinden. 18^5 Bölgesel yayın ve reklam- lar. 19.00 Haberler. 19.30 Türküler ve oyun havalan. 20.00 Türkçe sözlü hafıf müzik. 20.15 Gençlik korolan. 20J0 Besteleri yasa- yanlar besteleri yaşatanlar. 21.00Haberler. 21.05 Samanyolu. 22.00 Kadınlar topluluğun- dan türküler. 22.30 Çağdaş Türk sanat mü- ziği 23.00 Haberler. 23.15 Cumadan cumar- tesiye (2). 00.55 Günün haberlerinden özet- ler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. RADYO207.00 Açüış, program ve ha- oener. u/.u? ^oüMleruen scyineıcr. Ut_ttl ria- berler. 07.40 Türküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 08J 0 Beraber ve solo sarkı- lar. 09.00 Haberler. 09.05Türküler. 09.20 Oyunlarla yaşayanlar. 09J5 Çeşitli müzik. 10.00 Halk müziğinde türler. 10.20 Dünden bugüne Anadolu. 10.40 Türkçe sözlü hafıf müzik. 11.00 Haberler. 11.05 Eğitim dünya- mız. 11J5 Hafıf müzik. 11.45 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı özel programı. 12.00 Turkuler ve oyun havalan. 12.30 Dün- den bugüne ses ve saz dünyamız. 13.00 Ha- berler. 13.15 Türk halk çalgılanndan ezgiler. 1330 Doğa ve insan. 13.45 Ayla Gürses'den şarkılar. 14.00 T&bancı dil dersi. 14.45 Türk- üler. 15.00 Haberler. 15.05 İkinci bahar. 15.25 Saz eserleri. 15.40 Arkası yann. 16.00 Eğitim dünyamız. 16J0 Yurttan sesler. 17.00 Haber- ler. 17.05 Kadınlar topluluğundan şarkılar. 17.30 Küçuk konser.,18.00 Bayati fash. 18 J 0 Bilim ve teknoloji dünyasından. 18^0 Türk halk çalgılanndan ezgiler. 19.00 Haberler. 19J0 Hafif müzik. 20.00 Yabancı dil dersi. 20.45 Hafıf Müzik. 21.00 Açıköğretim. 21.40 Türküler geçidi. 22.00 Klasik koro. 22.30 Türkçe sözlü hafif müzik. 22.45 Bir roman / bir hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo türküler. 23.45 Hafıf müzik. 23.55 Opera saati. 00.55 Günün haberlerinden özet- ler. 00.58 Program ve kapanış. K A I I T U *S 07.00 Açüış, program ve ha- berler. 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için müzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 Öğleye doğru. 12.00 Haberler. 12.15 Öğle ve müzik. 13.00 Günun konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Müzik magazin. 15.00 Konserlerden. 16-30 Caz ve hafif müzik dünyasından. 17.00 Haberler. 17.15 Sizler için. 18.00 Stüdyo FM. 19.00 Ha- berler. 19.15 TRT dışı mali destekle hazırla- nan program. 20.00 Pop-caz. 21.00 Dinleyi- cinin köşesi. 22.00 Haberler. 22.15 Müzik pa- leti. 23.00 Eskiden yeniye. 24.00 Gece ve mü- zik. 00.55 Günün haberlerinden özetler. 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açıhş, program ve ha- berler. 07.05 Türküler ve oyun havalan. 07J0 Haberler. 07.40 Solistler geçidi. 08.00 Türkü- ler. 08.15 Şarkılar. 08.30 Türkülerden bir de- met. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havalan. 09.30 Türküler geçidi. 10.00 Haber- ler. 10.05 Sabahm getirdikleri. 11.00 Haber- ler. 11.05 ŞarkıJar. 11.20 Türküler. 11.35 Ta- savvuf musikisi ve saz eserleri. 12.00 Haber- ler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Haberler. 13.15 Sazlarla TSM. 13J0 Yurdun dört bu- cağından. 14M Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 14.30 Türküler. 14.45 Saz eser- leri. 15.00 Sizin için seçtiklerimiz. 16.00 Ha- berler. 16.05 Âsıklar ve mahalli sanatçılan- mız. 16J0 Devlet korolan. 17.00 Haberler. 17.05 Türküler ve oyun havalan. 17.30 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 18.30 Türk sanat mûzi- ği dinleyici istekleri. İSSİ Program ve kapa- nış. POLİS TÜRKİYE ^ v ,, ve Program. 07.00 Güne Başlarken. 07.45 Ens- trümantal Müzik. 08.00 Sabahın Konuklan. 08J0 Yol Durumu. 08.35 Işte Saz lşte Söz. Solist: Yüksel Alpdoğan. 09.00 Solistler Ge- çidi. 09-30 Yol Durumu. 09.35 Hülya Eryetli- Akın Uğur'dan Şarkılar. 09.55 Hava Duru- mu. 10.00 Hayaun İçinden. 11.00 Bir Sanat- çıyla Beraber. Solist: Metin Milli. 11.25 Mu- zaffer Ertürk'den Türküler. 1L45 Kayıp Ha- berleri. 11£0 Sizin Seçtikleriniz. 12^5 Türkçe sozlü Hafif Müzik. Solist: Selçuk Urai. 13.15 öğleden Sonra. 14.15 Türküler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 14.50 Zekai Tunca'dan Şarkılar. 15.10 Müzik Dünyası. 16.10 Kayıp Haberle- n. 16.15 Müzik Dagarcığı. 16.45 Belkıs Ak- kale'den Türküler. 17.05 Törkçe Söriö Hgfif Mözik. 17.25 Gün Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. Diyarbakır'da uydu yayınlan • DİYARBAKIR (AA) — Diyarbakır Belediyesi, uydulardan yapılan televizyon yayınlannın sehir merkezinde daha net izlenmesi amacıyla calışmalar yapıyor. Alınan bilgiye göre Diyarbaku- Belediyesi tarafından Sivereİc yolundaki su deposuna kurulan çanak anten sayesinde bir yıldan beri Starl, Fransız TV5 ve Ingiliz Süper Kanal'ı izleniyor. Belediye yetkilileri, Süper Kanal'ın yayınlarını alan çanak antenin, yayına yeni başlayan Teleon'a ayarlanması için çalışmalann sürdürüldüğünü belirterek söz konusu çanağın güçlendirilmesi için Istanbul'a gönderildiğini, kaydettiler. BüGÜN • Sinema: Son Kıç Starl 23.10 1973'te Ortadoğu'da yasanan Kippur savaşında kaybolan kocasını bulmak için Tel Aviv'e gelen Amerikalı bir kadının basından geçen olaylann konu edildiği filmde Yona Elian ve Kaîhleen Quinian rol alıyor. • Sinema: Tehlikeli Sokaklar Starl 01.10 Şehrin arka sokaklannda yasayan serseri çetelerinin yaşamlarından kesitler veren 1988 tarihli filmd» tanınmamış oyuncular var. • Ekonomi Dosyası TV2 22.40 Programın tüketici köşesinde; çaLşırken yürüyen çamaşır makinesi, tasarrufçu rehberinde piyangodan para kazananlann bu paralan nasıl değerlendireceği, Ziraat Bankası'mn bankacılık okulu konu ediliyor. Programda gazetemizin ekonomi yazan Abdurrahman Yıldınm ise yatınm araçlannı değerlendirecek. • Laf Lafı Açryor Starl 22.10 Starl'in tolk show programı Laf Lafı Açıyor'un bu akşamki konuklan Lemam Sam, Vedat Sakman, özdemir Erdoğan. • Haftanın Sohbetl TV2 20.25 Mete Akyol'un sunduğu programın konuğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endoscopik Cerrahi Başkanı Ergun Göney, dikişsiz ameliyatlar üzerine bilgi verecek. UYDULAR RTL PLUS 19.20 On bir 99 Magazin. 19.45 RTL Aktûel. 20.15 Pasifik Operasyonu 214. 21.15 Zırvede. 23.00 Kİzıl Kartal. 00.40 RTL Aktuel. 00.50 Seks Tutkunları. 02.00 Avustralya Açık Tenıs Turnuvası. BBC TV EUROPE 2000 Haberler 20.30 Dunya Dosyası. 20.35 Yarışma Programı. 21.00 VVogan. 21.35 Tatil. 22.00 BBC Dün>a Haberleri. 22.30 Merha- ba. 23.00 Gurur. 23 .30 Aşk An sı. 00.20 Değişen Dünya. 00.30 Haber Dosyası. 01.15 Dünya Ha- berlerınden Seçmeler. 01.45 Geçrruşten Gelen Ses. 02.15 Ka- panış. SAT1 18.50 Müzik Haberleri. 19.00 NVyalt Earp. 19.30 Casus. 20.30 Iç Baskı. 22.00 Sur\ial. 22.30 Sıkıntılı tnsanlar. 23.00 Spo/. 23.45 ABD Piyasası. 24.00 Sumal. ET-1 18.00 Haberler 18.05 Fil- m/nde\dmı. 18.30 Belgesel. 19.30 Dı?i 20.00 Belgesel. 21.00 Ha- berler. 21.30 Dızı. 22.20 Film. 24.00 Haberler. 00.05 Dizi. RAI 0 N 0 20.50 Hava Duru- mu. 21.00 Haberler 21.40 Film. 23.45 Haberler. 24.00 Lenin'den Gorbaçova. 01.00 Gece Haber- len- Ha\a Durumu. 01.30 Parla- menloda Bugün. 02.00 Gizli Hazineler 03.30 Film. 05.00 Film 06.55 Fılm. RAI DUE 20.45 Haberler. 21.15 Spor Haberleri. 21.30 Sizin Olavlanmz. 23.30 RaiDue Sizin İçin. 00.15 Pegaso 00.55 Gece Haberleri 01.00 Hava Durumu- Fal. 01.05 Rock Cafe. 01.10 Hay- di Sinemaya. 01.20 Gece Sinema- sı. 03.00 Fılm. PRO 7 21.00 Haberler. 21.15 Orman.23.05 Maskarade Ope- rasyonu. 24.00 Rubocop. 01.50 Özel Ekıp. 02.45 Cephede Eğlen- ce. 03.10 Haberler. 03.20 Yeşil Kan 05.00 Haberler. 05.10 Gece- ler Bızım. 06.35 Pardon 07.00 Dumanın Sırn. 3 SAT 19.00 Borsa Haberleri. 19.25 Tipler ve Trendler. 20.20 Stüdyo 3 Sat. 21.00 Rosa ve Ro- salınd. 22.00 Bakış. 22.51 Spor Zamanı. Haberler. 23.00 Görün- tüde Zaman 23.25 Sayialara Bakış. 23.50 Bir Zamanlar Yedi Simoen Vardı. 01.20 10a 10 Ka- la T V 5 18.40 Kim ve Klip. 18.55 Fransızcanın F'si. 19.10 Sözlük Oyunu. 19.30 Haberler. 19.50 Afişler. 20.00 30 Milyon Dost. 20.30 Haberler. 21.00 Çocuklar. 22.00 Haberler. 22.30 Julien Clerc. 24.00 Haberler. ET-2 18.10 Dizi. 19.00 Tele O>un. 19.30 Sınemanın Dünü. 20.00 Yosma \e Ablaklar. 21.30 Haberler. 22.00 Densizlikler. 22.10 Korku. 22.40 Le Samourai. 00.20 Haberler. 00.35 Bugün Gi- bi 00.40 Emptv Beach.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle