23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/12 EKONOMİ 17 OCAK 1992 DÖVİZ KURLARI 17 OCAK 1992 Döraın Cınsı 1 ABO Ooları 1 Alman Mark; 1 Avustralya Ooian 1 Avusturya Şinı 1 Beloka Franj 1 Danımarfca K/onu 1 Fın Marttası 1 Fransız Franj 1 Hotlanda Florm 1 Ispanyol Peataa 1 Isveç Kronu Isvicre Frangı 100 Italyan Lırrt 1 Japon Yenı 1 Kanada Dolar 1 Norvec Kronu 1 Stertin 1 S Arabısön Ftyaiı Dovız AJış 5403 17 334148 4019 96 474 80 162 07 36106 1227 16 978 66 2963 08 52 60 917 10 3764 49 443 25 42 12 4682 13 848 56 9509 58 1441 00 Dovız Satıs 5414 00 3348 18 4028 02 475 75 162 40 862 79 1229 62 980 62 2969 02 52 71 918 94 3772 03 444 13 42 21 469151 850 26 9528 64 1443 89 Efettıf Alış 5397 77 3338 14 395966 474 33 160 45 852 45 1214 89 977 68 296012 51 75 907 93 3760 73 438 82 4149 461190 840 07 9500 07 1419 39 Efektıf Satıs 5430 24 3358 22 4040 10 477 17 162 88 865 38 1233 31 983 56 2977 93 52 87 921 70 3783 35 445 47 42 34 4705 58 852 81 9557 23 1448 22 ÇAMUZKUft S 1 6170 Alman Marta S 1 3441 Avust Doları S 113800 A»us Sılını S 33 3380 Bel Frangı S 6 2750Dan Kronu $ 4 4030 Fın Markkası $ 5 5210 Fran Frangı $ 1 8235 Hol Ftonnı $ 102 71 !sp Pezetası $ 5 8916 Isvec Kronu $ 1 4353 Isv Frangı S 1219 00 Ital Lıretı $ 128 27 Japon Yenı S 1 1540 Kanada Dol S 6 3675 Norvcç Kr £ 1 7600 ABO Ooları $ 3 7596 Suudı Rıyalt SERBEST PİYASADA DÜN DÖVİZ-ALTIN ABO Ooian Alman Markı Isvıcre Frangı Hollanda Florını IngıUz Stertım Fransız Frangı 100 I Lıretı Alıs 5495 3410 3820 3020 9700 995 450 Salıs 5510 3425 3840 3045 9800 1105 460 S Aratostan Rıyalı Avusturya Sılını Cumhurıyet Resat 24 ayar kulce 22 ayar bılezık 900 ayar gumuş Alış 1445 482 412 000 420 000 62 600 55 600 747 Satıs 1460 490 418 000 440 000 62 800 61300 774 BORSA 16 OCM 1992 bpa«*a g*n mdcksler: Oncekı gune gore endeksier 5 128 91 4 697 24 Mali 3 954 56 3 660 20 5 817 46 5 307 30 Çhnı.|A) OdMt JUulTıksa ttsa Miftt HtMtag •ItujıMa taattofeCam AıçcM teetsu Btriık Tufun ÇuDdule Çtoort» ÇdhlMat {tfnmnBfkMk t)erımo<i Oeva HoMmg Do$usan OoMas Ouran Ofsel Ed:p ıpiık ıBU, EıtimHncıH t(lta*Mk( EsMnk Fçnıs AlumınyuTi finta* Sorto» tjıl Gûbrt Fabrflcalan CiK) liracıM Rekta? K» • KVIC^W MMh^fl Ke'i Gıd* Kc*ez Etefctrik «»c Yatınm Kuya Çiamrt* bntsı SC8. 1J.7M J.10O Z7.S00 2.M0 3.900 5.700 14.000 16.000 8.500 1.450 21.500 3.900 10.500 11.750 2.150 1 800 4.350 3.580 5.000 2.70» 9.SOO 5.200 2.650 1.025 14 000 5100 1000 13 500 4300 13.750 11.500 4000 K.0M 1.N0 858 1.500 9.100 19.750 5.2(0 2 300 4000 4.850 2.100 8.300 4.500 900 41.000 1.8O0 1.250 29.000 4.250 025 19.250 3.0S0 5.(50 3.(00 52O0 5.400 19.500 37.500 58.000 5.500 2.450 2.100 14.250 3.2M 28.500 2.350 3.(50 6.000 15.000 16.750 8.300 1.5O0 21.000 4.250 11.250 U.S00 2.250 0 4.650 3400 5.300 2.750 9.900 5.400 2.700 1.100 0 5 300 1 100 14 250 4000 11500 19.750 0 9*000 1.850 70* 1.(50 9.100 21.000 5.500 2 300 0 5.100 2.400 (.800 4.700 925 43.500 1.950 1.250 E> rütak TatMR Kanftn Çmenta Mant Marpnarıs Aıt,n*tj Harmath Martı OL M . Ntt T v f i n fas* Oltan Teksnl Olmuksa Otosan Parsan (BUI PEGProMo Petkım Petrokenl Turam Pma; Sül Pınar Entegre E! Pınar Su Pınaf Un Pımas (BU) Pelrol Ofıs Poiyien Rabak Satah Vayıncılık Hkn Sonmez fı ameit S M Elektra.(BII) TıwS*»ortj T D M *S Teksttbank T«*t» Tesan H T ls Bankası (KUı Tls B (C 9*258011 T.h (.(C-H25HU) T.ls Bankası |O Lr» "u- ,~ Ttofye Kaftnm U f a ; OtomMI Fı. T«fa« Otg Tkant Toorak Kafrt lakjadm TJtealrMkâa TM Hm T«fttn ı ı Tutunculer Bankası Vakıf Vatırım Ort Vakri Fta-ft. T»a* Tap K n * tartK T K « I H4< N 3 29] 1.200 18 500 4 000 950 3.400 4.MO 2.400 750 15.000 52S 800 725 4.1(0 1M.0N iooo 1 550 10 000 1 100 4400 875 1 500 1 400 875 1200 2 550 3 200 8 200 2 250 1 700 1050 2.008 14.258 6.000 2.450 85O0 7.700 4.800 1 700 3.300 13.250 2 400 2.700 10.000 32 000 325 700 1.700 ' 100 1.400 11.750 29.000 T5O0 3.450 24.000 3.508 1.800 14.250 7.300 725 4.000 5400 4.250 1.550 ' 550 3.000 2.650 3.(00 2.100 900 1.200 4.S00 850 20.508 3.250 5.400 4.000 5 200 5.(00 21.000 40.000 60 000 5.600 2.550 2.200 12.500 Q 1.250 19.750 4.100 950 3.(00 5.200 2.500 750 15.750 550 800 725 0 1(0.000 1000 1 550 10 500 1000 4500 900 1 550 1 500 900/975 1200 2 650 3 400 7900 2 450 1 750 1 000 2.(50 15.800 6.300 2.(00 8 600 7.700 4.900 1.S0O 3.350 14.250 0 2.700 10.400 0 300 725 1.750 1 400 1.400 12.750 30.000 0 3.800 26.000 3.650 1.900 15.00 7.(00 725 4.000 0 4.506 1.550 1 500 3.300 2.800 3.150 2.200 950 1.200 1S.M0 3.4M 30 000 2.400 4.100 6.200 15.25* 17.250 a.soo 1.600 23.500 4.250 11.750 28.500 2.350 0 4.850 3.850 5.400 }.M« K.4M 5.700 2.708 1.15» 0 5600 1 100 14 750 4000 15.0*0 20.75)1 0 io«.oo<) 1.950 72S 1.(50 9.900 22.000 S.M0 2300 0 5.400 2.500 9.300 4.(00 1.000 44.000 2.000 1.350 32.500 4.700 900 21.250 3.400 5.700 4.2O0 5200 6.200 21.750 41.000 62.000 6.100 2.700 2.250 13.000 0 1.300 20.500 4.400 1 000 3.6S0 5.400 2.700 000 16.250 600 900 775 0 100.000 1 050 1 700 10 900 1 200 4 800 975 1600 1550 925 1300 2 850 3 400 8900 2500 1900 1050 2-250 15.750 6.700 2.S00 8600 8.200 5.300 1.900 3.350 14.500 0 2.850 10.900 0 350 000 1.900 1 *D0 1.500 13.000 31.000 0 3.000 27.000 3.650 2.050 15.750 8.000 000 4.250 0 4.700 1.(5» 1 550 3.300 2.900 3.300 2.300 1.025 1.250 14.750 3.400 30.000 2400 3.950 6.100 15.000 17.250 8.800 1.600 23.500 4.250 11.500 20.500 2.250 0 4.850 3.808 5.300 3.000 10.000 5.700 2.700 1.150 0 5 600 1 100 14 750 4000 14.750 20.5(0 106.000 1.950 700 1.650 9.600 22.(00 5.(00 2300 3 5.400 2.500 9.100 4.700 1.000 44.000 2.000 1.300 32.500 4.700 900 21.250 3.350 5.700 4.000 5 200 6.000 21.750 41.000 62.000 6.100 2.600 2.258 13.(00 D 1.300 20.500 4.400 950 3.(50 5.400 -.550 775 16.250 600 875 775 0 180.000 1 000 1550 10 800 1200 4800 975 1 550 1500 925 1300 2850 3400 8800 2500 1900 1050 2.150 15.500 6.600 2.800 8600 (.200 5.300 1.900 3.350 14.500 3 2.800 Satı* 14.750 3.3(0 30.000 2400 3.950 (.000 14.508 17.250 8.600 1.600 23.500 4.250 11.000 20.5(0 ! 2.250 ! 1 800 4.750 3.700 5.300 2.900 9.900 5.600 2.700 1.050 0 5500 1 100 14 750 3850 14.750 20.500 0 105.000 1.950 700 0 9.408 21.000 5.7(0 0 4000 5.100 2.500 8.900 4.700 975 44.000 2.000 1.250 0 325 775 1.(50 1 40C 1.500 13.0(0 31.000 0 3.(90 27.000 3.(50 2.050 15.750 8.(00 (00 4.2S0 0 4.700 1.600 1 550 3.300 2.(00 3.300 2.300 975 1.250 4.500 900 21.250 3.300 5.000 4.000 5200 5.000 21.750 41.000 62.000 6.100 2.600 2.250 13.000 0 1.300 20.500 4.400 950 3.400 5.400 2.500 7S0 16.250 600 (25 750 0 100.000 950 1 500 10 700 1 100 4800 975 1 550 1450 950 1200 2 850 3 400 8 800 2 500 1 850 1000 2.100 15.500 6.SO0 2.000 8500 8.000 5.200 1.050 3.350 14.500 2 150 2.750 10JO0 35 000 325 750 1J00 1 350 1.500 13.000 30.500 0 3.000 27.000 3.(50 2.000 15.500 (.000 800 4.000 5000 4.650 1.500 145C 3.300 2.800 3.300 2.250 9S0 1.200 15.000 3.400 0 0 4.000 6.200 15.000 0 9.000 0 0 0 11.500 ( 2.3(0 1 900 4.850 3.800 5.4(0 3.000 10.100 5.700 0 1.150 14 250 5600 0 0 0 15.800 20.750 i 100 106.000 0 725 0 9.(00 22.(00 5.(00 2300 0 0 0 9.200 4.950 1.000 8 0 1.300 32.500 4.708 8 0 3.350 0 4.1M 5 300 (.000 0 0 0 0 2.650 0 0 3 350 0 0 1 000 3.(50 S 2.600 775 0 0 (75 775 3.(50 0 1 000 1600 10 800 1200 0 0 1600 1500 1300 0 0 8900 0 0 1050 2.150 15.750 6.700 0 0 8.300 5.350 0 0 0 3 2.800 10.900 60 000 350 775 1.8S0 1 JOO 1.550 0 31.000 8 300 0 0 0 2.050 15.750 0 4.700 1.600 1550 0 2.950 0 2.300 975 1.250 YATIRIM FONLARI 16 OCAK 1992 ls Yalınm-i hYalınm-2 lşVSönm-3 te\4 fctotnm-5 ! hfcrfcn-1 Merto-2 bttrlon.3 lrfcrtm-4 takrto-5 IMBI M*m F«ı Garant Vtaım-1 Garan) 'rafiom-2 Garar* fltnm-3 Garant Y*r»ıM Garrtttnm-5 Estaımfoııi EstankFoi2 YKBMnmF VKBSeklnF YKBHsstF rKBKamF YWüHF YKBKarmaf YKSKıpaiF YKBMttF VMFon-1 Vakıf Fon2 V*fFoıı3 106450 56İ15 27712 23194 10287 20078 78S76 64 776 33,486 31147 11367 68655 56161 26744 27017 19536 83877 31562 20334 •1M3 11518 84643 28346 19600 72336 5&881 91298 57449 51356 56450 24.524 14329 18090 58663 147745 27262 18542 106504 57298 27 «5 23225 «319 20099 78977 64İ31 33529 31188 11599 68752 56240 26781 27Ü55 2Ü234 84004 31993 20392 13755 M654 84 762 28387 19627 72434 5H365 94522 57531 51429 56527 24515 19359 18330 58741 147SJ0 27298 18625 014 139 012 013 031 010 013 008 013 013 204 014 014 014 an 149 015 137 1129 Offi 057 014 014 014 014 014 353 au 014 tt14 404 016 133 013 013 013 045 Vakjf Duiya Vakıf W OısOaı» Msv> Rm y OısöaiK Pecıbe Tjiur Fon 1 Tulun fo» 2 UıKuıftın1 MıEaı Fon-2 Fmans Fon-2 Fınarıs Focı 3 Fmans Fon-4 c «unsfor,5 ZıraafaM Zıraal Sasan Fon ZıraatFaM HakFm-1 HatFm-2 ParoicHsse Enbkeon-2 ImmFoı 1 impexFon2 SumeıFon OencR» Ege Ft» Kaknmaftm Oem ft«1 Otm» Focı? TarsFaı Onakfoi TurW)ar*Fon NelFon 24 433 •7371 S0S40 72698 20^66 59.170 «İ15 211789 25.081 32681 27704 21153 18334 31729 21102 24 219 22335 31199 23561 32 658 21«44 27155 21420 24957 18759 21463 23235 25714 203» 21634 »829 10342 2190 17995 17724 18100 24553 1739C 51D20 72.822 »803 59.258 16539 212437 25178 32 726 27745 21248 18360 31.659 23155 24255 22363 31340 23823 32 771 21950 27195 21488 24994 18803 21491 232» 25755 20394 21664 28*54 10357 22021 18013 17747 18126 049 011 035 017 018 0.15 0:15 031 039 OM 015 045 014 041 023 015 013 1145 026 035 049 (115 032 0.15 023 013 017 016 010 014 QM (115 023 tt13 013 014 ÎMKB Endeksiyüzde 9.18 artamk 5000puanı devirdi Borsa, paketten önce patladıYarın açıklanması beklenen ekonomik pakette borsaya yönelik teşviklerin yer alacağına ilişkin haberler üzerine hisse senetlerine hücum başladı. Toptan yükselen fiyatlar sonucunda fMKB Endeksi 431 puan artışla 5128.91'e ulaştı. Sokak borsasında ise hisse senetleri borsa fiyatının yüzde 10-20 yukarısında alınıp satılıyor. IMKB performansı 5129 4369 1991 ABDURRAHMAN YILDIRIM Borsa ekonomik paketten ön- ce patladı. Tavan yapan hisse senetleri toptan yükseîdi. Yann açıklanması beklenen ekonomik pakette borsaya yönelik teşvik- lerin getirileceğine ilişkin haber- ler dün hisse senetJerine biiyük talep yaratınca endeks 11 ay sonra yeniden 5 bin puan sını- nnı aştı. Yüzde 9.18 yükselen (MKB Endeksi 5128.81 puana yükseîdi. Endeks en son 27 Şu- bat 1991'de 5270 puandı. önceki gün de yüzde 3.8 ar- tış kaydeden borsanın hızla yük- selmesinde piyasadaki likidite- nin rahatlığı yanında, şirketle- rin yıl sonu bilançolannın açık- lanması ve ekonomik paketten borsaya yönelik teşviklerin çtka- cağı beklentisi etkili oldu. Borsa dün tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Dünkü seans yüksek açıldı, seans ortasına doğru fıyatlarda gevşeme olduy- sa da seans sonuna doğru alım- lar yeniden yoğunlaştı. Seans kapandığında işlem gören 136 yattan işlem gördü. Bankalann hisse senedinden 127'si tavanfi-dün yoğun alımlarda bulunduk- yattan veya tavana yakm fiyat- ları gozlendi. İşlem hacmi de tan işlem gördü. 54 tahta ise sa- 653 milyar liraya çıkarak tüm tıcısız kapandı. Satıcıların satı- zamanlann rekorunu kırdı. şa yanaşmaması üzerine talep lşlemler sonucunda İMKB gözde hisselerden zayıf hissele- Bileşik Endeksi 431.55 puanlık re yöneldi. Zarar eden şirketle- artışla 4697.24 puandan 5128.91 rin hisseleri de kapışıldı. Sade- puana yükseîdi. Bu, yüzde ce iki hisse senedinin fiyatı düş- 9.18'lik bir fiyat artışını ifade tü. Bunlar Okan Tekstil ve Du- ediyor. Borsa en son 26 Kasım ran Ofset oldu. Piyasanın temel 1991'de yüzde 10.31 artış kay- kâğıtlan olan Erdemir, Çukuro- detmişti. Mali Endeks'in artışı va Elektrik, Arçelik, Yapı Kre- ise Sanayi Endeksi'nin altında di gibi hisse senetleri de tavanfi-kaldı. 294.36 puan yükselen Mali Endeks 3660.20'den 3954.56'ya çıktı ve yüzde 8.04 prim yapabildi. Sanayi Endek- si'nin artışı 510.16 puan oldu. 5307.30 puandan 5817.46'ya çı- kan Sanayi Endeksi 9.61 artış kaydetti. Sanayi Endeksi'nin ulaştığı bu düzey borsanın 2 ağustosta vardığı rekor seviyesi olan 5750 puanlık düzeyi geri- de bırakıyor. Borsa resmi seansında hisse senetlerine yoğun yöneüş, sokak borsasında da kendini gösterdi. Bir anda hareketlenen sokak borsasında hisse senedi fiyatla- n borsa fıyatlanrun yüzde 10-20 üzerinden işlem gördu. Sokak borsacüarı aradaki bufiyatfar- kım, hisselerin değer artışına bağladılar. Bir sokak borsacısı, "Borsa tavan yaptı. Yann da yapacak. Sen bugün hisse sene- di alamadığına göre yann yüz- de 10 daha yüksek fiyattan ala- caksın. O da alabilirsen. Ben bunun yann da yüzde 10 arta- cağına inanıyorsam niye bugün- kü fiyaııyla salayım. Bekletirim, parayı da ben kazanınm. Yüz- de 10'luk fi>al farkı nonnal" dedi. Alarko Sanayî yok satıyor Dün İş Bankası ve şubeleri önünde Alarko Sanayi hisselerinden satın almak isteyenler eli boş döndü. Gazetemizi arayan okuyucular, "bilgisayar sisteminin bloke olduğu" gerekçesiyle alım yapamadıklarından yakınırlarken İş Bankası yetkilileri ise durumun yoğun talepten kaynaklandığını belirterek "10-15 dakika içinde bütün satışlar tamamlandı" dediler. NAZfRE KALKAN Halka açılma kararı alan Alarko Sanayi'nin hisse senet- leri >ok satıyor. Dün sabahın crken saatlerinden itıbaren İş Bankası ve Osmanlı Bankası şubclerinde satışa sunulan şir- ket hısselerine gösterilen yo- ğun ilgi sonucu hisselerin kısa zamanda tükendiği bıldirilir- ken. gazetimizi telofonla ara- yan pek çok okuyucumuz da erken saatlerden itibaren şu- bclerin önünde kuyruğa gir- melerine rağmen hisse senedi alamadıklanndan yakındılar. Alarko Sanayi'nin 8 bin 750 liradan satılan hisselerinden almak içm dün sabah saatle- rinden itibaren İş Bankası şu- belerine gidenlerin büyük bir bölümü bankanın bilgisayar sisteminin bloke olduğu gerek- çesiyle alım yapamadılar. Al- dığımız istihbarata göre bun- dan çok kısa bir «üre sonra da banka şubeleri ellerindekı his- se senetlerinin tükendiğıni bil- direrek satışlan durdurdular. Borsanın içinde bulunduğu trend açısından iyi bir zaman- lamayla halka açılan Alarko Sanayi'nin hisse senedi değeri- nin düşük tutulmasının göste- rilen yoğun talepte etkili oldu- ğu belirtıliyor. Sermayeyı tabana yayma ve yatınmcının kazanması dü- şüncesiyle hisselerin fiyatını özellikle değerinin altında tut- tuklarını söyleyen Alarko Holding yöneticilerinden İs- hak Alaton ise İş Bankasf nın elindeki 1 milyon 875 bin adet hisscnin 600 İş Bankası şubesi arasına bölündüğü için şube başına 3 bin adetten az bir his- se senedi düştüğünü belirterek sıkıntının buradan kaynak- landığını söyledi. Alaton özendirici fiyat uygulamasıyla talebi canlandırdıklarını, böy- lece borsada holdıngin hisse- lerinin de prım vaptığını belir- terek. "Biz böylece borsa için olumlu bir sinyal vermiş olduk. Talepte görülen bu canlanma> - la şirketin hisse senetlerinin degeri çok kısa bir zamanda bir miktar yükselecek daha sonra denge bulacaktır" dedi. Kendilennin sosyal demokrat bir felsefeyle hareket ederek Türkiye'de sadece yüzde 1 olan hisse senedi sahibi olan aile sayısını artırmayı amaçla- dıklarını söyleyerek, "Yıl so- nnnda sermaye tezyidi yapa- cağız. 1993'e girerken şirketin >üzde 10'unu daha halka aç- mavı planlıvonız" dedi. tş Bankası Menkul Kıymetler Müdürü Yusuf Ziya Toprak ise ellerindeki bütün hisse se- netlerini kesmlikle halka sat- tıklannı ve şirketten kendilen- ne satışlann durdurulması yönünde bir telkin gelmesınin sözkonusu olmadığını belırte- rerek. "Satış yapılamayan şu- be var mı, yok mu kesin olarak bilenıivorum. Ancak bizim şir- ket yetkilileriyle herhangi bir görüşmemiz kesinliklc olmadı. Bu konuda bize de şikâyetler geldi. Ancak elimizdeki imkân- lar belli. Her şubemizden 3 kişi hisse senedi alsa zaten büyük bir rakama ulaşıvor. Biz hepsi- ni yurtiçinde sattık. Osmanlı Bankası ise yurtdışında sattığı- nı söylüyor. Herhalde doğru- dur" şekiınde konuştu. ABD'den yüzde100 enflasyon uyarısı ŞEBNEM ATtYAS NE\V YORK-Hafta so- nunda açıklanması beklenen istikrar paketı konusunda Amcrıkan sermaye çevreleri "kuşku'- ıfade ediyor. Aynı çevrelerde hükümetten şim- diye kadar alman sinyallerin cıddı bir tedirginlik yarattığı izleniyor. Ciddi tedbirler alinmadığı takdirde haziranda enflas- yonun yüzde 100'e ulaşaca- ğını kaydeden ekonomistler, Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu'nun sıkı para polıtikaları konusunda son ana dek ısrarlı olmasmm "umut" verici olduğunu be- lirtiyorlar. Ekonomistiere göre şu an hükümetin ekonomi açısın- dan aşması gereken 3 önemli sınav bulunuyor. Birincisi KİT'lerle ilgili çözüm. Hü- kümetin bütün KİT'leri bir holding altında toplayarak halya'da uyguianan sisteme benzer bir çözüm düşünmesi gerçekçi bulunmuyor. KİT"- lerin ticari kanun altında korunup siyasetten anndınl- ması çözümünün uygulana- bilirliğini sorgulayan ekono- mistiere göre oluşturulan yeni holding bile kendi başı- na yeni bir bürokrasi olacak. İkinci sınav, para politika- lan konusunda Merkez Ban- kası'na tam kontrol verilme- si, Hazine'nin para politika- lan konusunda direktiflerini Merkez Bankasından alır olması, Merkez Bankasf nın siyasi müdahaleden bağım- sız hale getirilmesi. Şu an bir durgunluk içinde olmasına rağmen emisyon hacminin giderek artmayı sürdürmesi ekonomistlerin ve Amerikan sermaye çevrelerinin en çok eleştirdikîeri nokta. Emis- yon artışına ned«n olan di-v namiklerin çözümlenmeme- v si durumunda emisyonun kontrol edilemeyeceğini kaydeden ekonomistler Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu'nun sıkı para pojitikalannı destekli- yorlar. İstikrar paketinden sıkı para politikalan ile ilgili kararların çıkmasını um- duklannı kaydediyorlar. Üçüncü sınav ise iki hafta sonra Türkiye'ye gelecek olan IMF heyeti ile yapıla- cak görüşmeler. Doları Almanya sırtladı MURAT ARIN Dolar son bir hafta içinde neden yükseldi? Bu yükseJiş sürecek mi? Son iki gündür dünyanın her yerinde borsa- larda bu konuşuluyor. Ameri- kan ekonomisideki durgun- luk, dolann son üç aydır istık- rarlı bir biçimde değer yitir- mesine yol açıyordu. Geçen hafta başından itibaren bu trend tersine döndü. 1.51 dü- zeyınde olan dolar-mark pari- tesi 1.62'ye çıktı. Dolann mark karşısındaki bir haftalık kazancı yüzde 7 oldu. Dolann çarşamba günü çıl- gın bir biçimde artışı. birçok nedene bağlanıyor. Once, Al- manya ile ilgili olanlan sırala- yahm. Uzmanlar. Alman ekonomisinin durumunun da hiç iyi olmadığını belirtiyor- lar. Doğu Almanya'nın so- runlanyla boğuşan Alman ekonomisinde yeni sorunlar birbiri ardı sıra baş gösteriyor. Dört milyon üyesi olan IG Metall Sendikası, grev yap- maya hazırlanıyor. Sendika, enflasyon yüzde 5-düzeyınde olmasına karşın, yüzde 10'un üstünde bir fiyat artışı istiyor. Alman hükümeti ise bu kadar yüksek bir zam yapmayı red- dediyor. Toplu sözleşme gö- •"üşmeleri tıkanmış durumda. Ekonomistler. zaten bu yıl bü- yüme hızı yüzde 2 civannda olacak Almanya'nın bu grevle birlikte durgunluğa sürükle- neceğini vurguluyorlar. rinin de aksayacağı açıklandı. Alman hükümetinin, BDT'ye yapılan ihracat karşıhğı açtığı kredi bile 17 milyar dolara (yaklaşık 94 trilyon TL) ulaşı- yor. BDT'nin borçlannı öde- memesi halinde en büyük zararı Almanya görecek. Do- layısıyla BDT'den gelen her türlü olumsuz haber öncelikle Dolann hiç beklenmedik bir biçimde yükselişine Alman ekonomisine güven kaybı yol açtı. Almanya'da dört milyon üyeli metal sendikası greve hazırlanıyor. BDT'nin borçlannı ödeyememesinden en büyük zararı Almanya görecek. Alman ekonomisinin ikinci başağrısı. Bağimsız Devletler Topluluğu'na verdiğı borçlar ve açtığı krediler. BDT'nin toplam borçları 60-65 milyar dolar (yaklaşık 330-360 tril- yon TL) düzeyınde. Almanya eski Sovyetlcr Birliği'neen bü- yük kreditor durumunda. BDT zaten anaparayı ödeye- mıyordu. şimdi faiz ödemele- Alman Markı'nın değer yitir- mesine yol açıyor. Alman ekonomisi için tüm bu kaygılar. mali kuruluşlann ve yatınmcılann marktan ka- çıp özellikle yene dönmelerine neden oluyor. Tabii bu arada, Wall Street'in hızla yükselme- si dolann cazibesini arttınyor. Marktan kaçış, ABD fîrmala- nnın hisse senetlerinin satın alınması amacıyla dolara da yöneliyor. Tabii Amerikan ekonomisi- nin önümüzdeki aylarda dur- gunluktan çıkacağı beklentısı- ni unutmamak gerekiyor. Piyasalarda, dolar bir ölçüde de olsa güven kazanıyor. Dünya borsalan dün sakin bir gün geçirdi. Dolann çar- şamba günii tüm paralar kar- şısındaki hızlı yükselişinin ardından. Avrupa borsalan yeni dengeye alışmaya çalışı- yor. Dolar-mark paritesi 1.61- 1.62 düzeyinde gerçekleşti. Dolann yen karşısındaki de- ğeri ise 128 yene oturdu. Iç piyasa hareketli gecti. Do- lar vükselişini dün de sürdüre- rek 5510 lira oldu. Bir ara 5520 liraya yükseldi, ancak Merkez Bankası dolann tırmanmasını Önlemek amacıyla serbest piya- saya müdahafc etti. Yine de, do- lar yüksek seviyesini korudu. Oteki yabancı paralar da lira karşısında değer kazandı. Mark 3415 liradan 3425'e, Isviçre Frangı 3835'ten 3840'a, Fransız Frangı 1000'den 1005'e, Ingiliz Sterlini 9750'den 9800 liraya çıktı. BORSA Wall Street rekora koşuyorEkonomi Serrisi- Wall Street'te hisseler hızla yükse- lırken Dow Jones Endeksi re- kor ardına rekor kınyor. Salı günü 60.60 puan yükselen en- deks, çarşamba günü de artışı- nı sürdürdü ve 3258 puana çıktı. Wall Street. son yirmi beş gün içinde yüzde 11 ka- zandırdı. İki gün üst üste gelen bu çı- kışlar. endeksm tarihindeki en yüksek noktasına ulaşmasını sağladı. Amerikan ekonomisi- nin durgunluk içinde olması- na karşın. hisse senetlerine olan yoğun talep sürüyor. Bu artıştaki en büyük etken faiz- lerin çok düşük seviyede kal- ması. ABD Merkez Bankasf- nın Noel tatılinin hemen öncesınde reeskont faizlerini bir puan aşağı çe^erek yüzde 3.5'e düşürmesinin ardından hisse senetlerine yoğun bir ta- lep yaşanmış ve Wall Street geçen yılı dorukta kapatmıştı. Wall Street'in bu haftaki yükselişinde, Amerikan eko- nomisinin iyileşeceği beklenti- si de önemli rol oynuyor. Ya- tınmcılar yılın ikinci yarısın- daki gelişmelere yatırım yapıyorlar. ABD Dolan'nın dünya bor- salarındaki hızlı yükselişine paralel olarak Dow Jones En- deksi de yeni rekorlara yönel- Rekor ardına rekor kıran VVall Street, son 25 gün içinde yüzde 8 reel kazanç sağladı. di. Pazartesı gününü 3185.60 puandan kapatan endeks, çar- şamba gününün sonunda 3258.50 puana ulaştı. İki gün- lük artışm oranı yüzde 2.3 ol- du. 20 aralık gününü 2934 puandan tamamlayan Dow Jones'un son yirmi beş günde- ki artışı 324 puana ulaştı. Bu yüzde 1 l'lik bir artışı ifade ediyor. ABD'de, geçen vıl için tüketıci fıvatları endeksinin yüzde 3'ün bıraz altında kal- ması bekleniyor. Dolayısıyla enflasyon göz önüne alındı- ğında, Wall Street'in yüzde 8'lik bir reel kazanç sağladığı görülüyor. ŞİRKETLERİ • TRAKYACAM'ınl991 yılı kânnın yaklaşık 30 milyar olması bekleniyor. Şirket yetkilileri, bilanço ve gelirtablolannın hazırlanmak üzere olduğunu açıkladı. • GARANTİ BANKASI, yüzde 83.33'lük sermaye artışımn yüzde 40'ını bedelsız, yüzde 43.33'ünü bedelli olarak yapıyor. Böylece bankanın ödenmiş sermayesi 600 milyar liradan, 1 trilyon 100 milyara yükselecek. • T.SİEMENS'in odenmışsermayesinin 10.5 milyar lira bedelli, 31.5 milyar lira bedelsiz arttınlması ile ilgili olağanüstü genel kurul toplantısı 21 şubatta Bursa'da yapılacak. • OKAN TEKSTİL, sermaye arttınmını erteledi. Yönetimkurulu29 ağustosta sermaye arttınm karan almıştı. Yönetim kurulunun 17 aralıktaki toplantısında ise, arttınmın ileri bir tariheertelenmesine kararverildi. • KEPEZ ELEKTRİK 40 mıl>arlıralık bedelli sermaye arttırımı için Sennaye Piyasası Kurulu'ndan izin aldı. • HALKALIKONUT sertifıkalannın 15ocak-14 şubat arasında nakte çevrilmedeğeri 1.900.000 TL olarak belirlendi. • TÜRKINVESTA.O.G. beşinci yılmı bugün vereceği bir resepsiyonla kutluyor. Bülent Şenver "Bankamız borsada birinci" • BANDIRMA (AA) — Pamukbank Genel Müdürü Bülent Şenver, geçen yıl borsada 1 trilyon 109 milyar liralık işlem gerçekleştirerek borsada işlem yapan 66 banka arasında birinci sırayı "•'< aldıklannı bildirdi. Bandırma'da düzenlenen bir toplantıda, bankanın çalışmalan hakkında bilgi veren Genel Müdür Şenver, bankada uyguianan "istikrarlı çalışma" sonucu 3 yıl önce 2 trilyon lira olan bilançonun bugün 13 trilyon liraya çıkanldığmı söyledi. Şirketlere bilanço uyarısı • Ekonomi Servisi- Bazı şirket yöneticilerinin, tahmini de olsa bilanço kalemleri hakkında basına bilgi vermesi üzerine Borsa Başkanlığı şirketleri uyardı. Uyan metninde, piyasayı etİcileyebilecek bilgilerin yalnızca borsaya bildirilmesi, basına ya da şahıslara, tahmin şeklinde de olsa herhangi bir açıklamada bulunulmaması istendi. Dışbank faizindirdi • Ekonomi Senisi- Dışbank, mevduat faizlerini bırer puan indırdi. Yeni faiz oranlan üç ay için yüzde 67, altı ay ve bir yıl için yüzde 68 oldu. Bir aylık faiz oranı yüzde 55 olarak kaldı. Kredi faizlerinde indirim • Ekonomi Servisi- İş Bankası ve Osmanlı Bankası kredi faizlerini düşürdü. Osmanlı Bankası, taşıt ve konut kredisi faiz oranını yüzde 6.25'e indirdi. İş Bankasf nın tüketici kredileri faiz oranlan, nakit ödemeli kredilerde yüzde 6.5, faturalı alış veriş kredilerinde yüzde 6 olarak belirlendi. Konut kredilerinde ise, 12 aylık faiz yüzde 5.75,18 ve 24 aylık faız yüzde 6 oldu. K A D I K Ö Y SÜRKUR SÜRÜCÜ KURSU Hafta Sonu 18Ocak Hailalçı 20Ocak (Gûndûz-Akşam) TAKSİTLE KADIKÖY (SoÇjttüçaşme Cama yanı) Ta 3d9 18 24-336O2Ö6-3360279 Fax:349 18 26
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle