25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CVMHURİYET/14 17 OCAK 1992 HAVA DURUMU TURKIYE'DE BUGÜN * Çevre Bakanlığı Meteorotojı Iş len Genel Müdüriuğü nden alı nan bılgıye göre yurdun kuzey bat kBsımien ÇOK bulutlu Mar mara Iç Ege, Iç Anadoiu nur kuzeybatısı ıle Batı Karadenız yağtşlı dığer yerler parçalı bu lutlu geçecek Hava sıcaklığı Değtşmeyecek Rûzgâr Gûney ve batı yönlerden hafif ara sı- karayel, dığer denızlenmızde gunbatısı ve lodos sa ra orta kuvverte, yurdun kuzey- atte 10-21 denız mılı hızta esecek. Van Gölu nde hava batı kesımlennde kuvvetlı ola- parçalı buluüu ve sıslı geçecek Ruzgâr güney ve te rak esecek Denızterde Karade- fi yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esecek. - t 3 ne'de kıbie ve lodcs Gûney Ege — — — de BaO Atatene'de gunbatısı ve &** ^>™u *' j Adıyaman Alyon Hn Antaa AntaKya Artalya Artvın Bttac* BıngAI &tte Botu Surea Çarakfcde Çorum Denof 13° 3° Dıyafbalor 8 8° 2°E*me K 7° 1° Erancan B 1° -8° Erzurum 8 12° 22"Esfc$ehır K 2° 7° taantep B 13° 4°Gıresuıı B 15° 5°GumustıaneB 0° 8°HaUdn B 12° -C Isparta 8 5° 3° Istanbul Y 0°-6° tomr B 2° 12°Kare 4° -4° Mamsa S° 0°KMv>$ -4° WMersm 13°28°Mujla s 7° 1° Nıjde 9° 2°0rtu •3° 13°fta 0» 10°Samsun 2° 7° Snrt 9° fSmop 12° 0°Snas 2° 14°KasOmoro K 2°-6°Kays«ı 5° 2° Kıridaret 8° 2°Konya (f 9°Kutahya 8° t° IrUatya 0 0° -8° labzon 3° I4°*mcelı 5" 0° U$a* 1° 8° Van 5°-4° Ytegat 0°-8°ZonguUak B 11° 1° B 8° 0° 8 12° 9° 8 10° 2° B -4° W° B 2° 11° B 9° 2° B 10° 1° 8 10° 2° B 3°-3° Y 12° 2° B 3° 13° Y 8° 3° B 10° 1° B 0° 10° K 5°-6° B 3° 13° B 1° 11° Y 12° 3° ta$k A-açıfc B-ûuluOu G-gunesl K-tart S asi V-yaOmurlu Kahıre • DÜNYADA BUGÜN Baradon) Basel Btrtn Bonn Bruksel 10° B 15» B 12° B 15° B 13" A 21 K 2° B 6° Unngrad Londra Madnd Cmmre Cnyr Qdd* Duba FranMurt &ma Helsnkı Katare Koprtug MUı Lefkosa •¥ 14° A 21° A 20° S 7° A 13° K 1° 8 17° B e° S 7» A 14» K 2° S 5° 8 10° S 2» K 14° S 3° B 3° S 8° 8 5° A 20° S 12° K 1° B 14° lınus K 3° B 11° S 5° Uomak Mostort Murtf NavYnk Oslo Pıns Prag 25"Ftoma Sofyj Şam Vamfk Vlym Zunh S 3° BULMACA SOLDANSACA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1/ İhtımal 2/ Huy- suz atları yola getır- mek ıçın dudakları- na takılan tahta lcıs- kac, Eskı Mısır'da güneş tanrısı 3/ Dızgınlen koyuvenl- mış atın dörtnala • koşması 4/ ABD- nın bır eyaletı. Es- kı ve bılınmeyen bır • tarıhı anlatmakta kullanılan deyım sö- I zû 5/ Danışıklı dö- vuş Bır şeyı anım- '• samak ıçın yazılan kısa yazı 6/ Secıye, karakter Yur- dumuzun bır bolgesı 7/ Bır nota Çalı çırpıdan yapünuş kulube. 8/ To- kafın bır ılçesı. Saf yunden ya da pamuktan dokunan sert tutumlu ku- maş 9/ Kaçınma, sakınma.. Krıp- ton elementının sımgesı. YUKARIDANAŞAGIYA: 1/ Karar vcnneden önce aklın bır şeyı ıncele- mesı 2/ Bır nota . Kışısel duygula- nn esın yolu ıle coşkulu ve etkılı an- latımı 3/ Yurdumuzun batıdakı en uç noktası olan bunın Ter- bıyesız kımse 4/ Naa partısının hucum kıtasını sungeleyen harf- ler. Tavlada bır sayı Yüce, yuksek 5/ Bektaşı dervışı.. Yu- nanlılara verılen bır ad 6/ Yajda kızartılarak üzerıne şeker ya da şerbet dökulen bır hamur tathsı 7/ "Ekonomık Işbırlığı ve Kalkınma örgutu"nun sımgesı 8/ Çok dayanıklı bır ambalaj kâğıdı. Bellı flzıksel özellıklere sahıp ınsanlar topluluğu 9/ Hmt-lran dıl grubuna venlen ad Kıraya verılerek gelır getıren mülk. 60 YIL ONCE Cumhuriyet Terki teslihat 17 OCAK 1932 Fransız Ayan meclısı harıcıye ve harbıye encumenlerı, M Eccard ıle ceneral Baourgeoıs'nın Sovyetlerın vazıyetı askerıyelerı ve 5 senelık plânın mahıyetı hakkında vermış oldukları rapor muhtevıvatına ıttıla kes^etmışlerdır Her ıkı komısyon, Rus Şûralar hukumetının şımdıye kadar dığer devletlere vazıvetı askerıyesı hakkında hiç bır malûmat vermemış olduğunu muşahade eylemışlerdır Raporda tesbıt olunduğuna gore Sovyet Rusya Ural ıl Garbî Sıbırva arasına çekılmış olan ve mıllî levazım ıle teçhız edılmış bulunan ordusunun tenkısını ıkmal etmekle meşguldur Sovyet ordusunun muvazzaf bır mıl)on mevcudu olduğu gıbı 3 mılyon da derhal seferber edılebılecek ıhtıyatı vardır 5 senelık plân, Sovyet Rusya'nın teslıhatını tesrı plânından başka bır şey değıldır Netıce ıtıbarıie her ıkı encumen muşahadelerının vahametının ve Cenevre'dekı Fransız heyetı murahhasasının terkı teslihat konferansının açılmasını müteakıp bu delâılden ıstıfade eylemesı luzumunun M Laval'e teblığıne kendı reıslerını memur eylemışlerdır Galata köprüsü de eskiyor Mutehassıs bazı zevatın ıfadelerıne gore Calata köprusu eskımıştır Koprunun tabıî ömrunu (amamlamasına ancak yırmı sene kalmıştır Bu kadar muddet geçtıkten sonra kopruyu değıştırmek lâzım gelecektır 0 urcuzdck ELH'MRJ a SıNEMASINOA «u. m! X~'JA MARLENE 27 No Mr kıdıo h UİETülCH'm CASUS r»uS4v\ t-f Ims* sa. 30 YIL ONCE Cumhuriyet Gümüşpala-Apaydın 17 OCAK 1962 Gumuşpala-Burhan Apaydın anlaşmazlığı A P grupunda bugur meydana çıkmıştır Burhan Apaydın'nın Meclıs grupunda yapmış olduğu uzun konuşma, havayı elektrıklendırmış ve Meclıs Grupu Başkanvekılı Kadrı Eroğan'ın ıstıfasına kadar gıtmıştır Burhan Apaydın Ankara mılletvekılı Apaydın ve 68 arkadaşı tarafından bugun Baskanlığa bır onerge verılmış ve bu önergede Başbakan Inönu'nun A P Grupunda hukumet pohtıkasını ızah etmesı ıstenmıştır Burhan Apaydın daha once Kayserıdekı zıyaretı ve Başbakanla temasları hakkında Grupa bır onerge vermış, fakat bu, gundeme alınmamıştı Bu sebeple Burhan Apaydın yaptığı konuşmada Genel Başkan Gumuşpala'yı şıddetle tenkıt ederek " Herkes Doğuya gıderken Partının Genel Başkanı Batıya gıdıyor" deyınce Grupta alkışlar kopmuştur Burhan Apaydın gundem dışı yaptığı konuşmada ez cumle şunlan söylemıştır " Hukumet bır sıyası fantezı olarak teşkıl edılmemıştır. Iktıdara ıştırak etmış olmanın bıze tahmıl ettığı vazıfe ve mesulıyetler vardır Memleketın ıçınde bulunduğu ısdıraplardan kurtulması, ıktısadı ve ıçtımaı meselelerın ve dâvalann hallolması gerekmektedır Bunun ıçın de Grupta bu meseleler ele ahnmalı ve hukumetın kuvvetlı bır tarzda çalışabıimesının esasları tesbıt edılmelıdır Hukumet, Grupla sıkı bır munasebet tesıs ettığı takdırde kuvvetlı olabılır ve davalarmı halledebıhr Bugun hukumet ıle Grup arasında bır ırtıbat yoktur " GEÇEN YBL BUGUN Cumhuriyet 17 OCAK 1991 • Körfez'de savaş, dun gece yarısından sonra Irak karşıtı ıttıfakın, Kuveyt ve Irak'takı hedeflere yoğun hava saldırıları ıle başladı ABD, lngılız ve Suudı Arabıstan uçaklannın katıldığı saldırıda, Irak ve Kuveyt'tekı asken ve stratejık hedeflerın bombalandığı bıldırıldı CNN'ın Pentagon sözcusu "Bu bombardıman tarıhtekı en >ogun ve en etkıli Amerıkan bombardımanı oldu" dedı NBC, Irak'ın batısındakı fuze bataryalarının ılk saldırıdan sonra yok edıldığını bıldırdı. IARTISMA Dunım Değerlendirmesi En buyuk hata, 25 arahkta (1991) PKK'dan geldı Bakırkoy'de, ınsan dolu bır mağazayı, molotof kokteyllen atarak yaktılar Çok can kaybı oldu Çocuklar ve hamıle kadınlar oldu Seçım yapıldı Ustelık "eleştirilebilir" bır seçım kanunuyla Razı olduk Mec- burduk Deneyımlı + açık goruşlü Demirel, koalısyonunu = hukumetını kurdu Bır yandan Ankara'da TBMM bınasına ne- hır gıbı akan "kutlamalar" karşılanırken dığer \ andan "ulke sorunlarına" doğru at koşturulma>a başldndı Hem de dort nai Kırat şahlanıyordu Şahlanmakzo- rundaydı "Sorunlar hipodromundaki" bır engellı koşu>du bu SHP, kendıne gore bır slogan atmiitı "Sandıktan guller çıkacak" demıştı Oyle oldu Dıkensız gul olmazdı Sonraları, Sayın İnönü'nun soylemek ıstedıklennı çok ıyı anladık HEP de sandıktan çık- mıştı "Baba" artık "dikenli engellerde" he- definekoşacaktı Kırat yola çıkmıştı. ama kuzeyde de bır şeyler oluyordu 1917'lerde kurulan SSCB 74 yıl sonra çökuyordu Turkı cumhunyetler bağimsızlaşıyordu "İş birliği amaçlı" zıyaretlej- durmuyordu "Baba'Man "ağabe\lik şefkati" beklı- yorlardı Kararlar alınıyor tanmmalar derhal >apılıyordu Latm alfabesıne ge- çışlen başlamıştı Konsolosluklar ve buyukelçılıkler hızla kuruluyordu Asken ve ekonomık yardımlarla bırlıkte her tür- lü sosyal yardım ve kardeşlık esırgenme- yecektı Basın da uçlu bır takımla TV'ye çık- mış, "baba" dd çağnlınca "Bu maça çıkmamak olmaz" demış, çok şık gıysıle- rıyle buncd ış drasında "Soru Yağmuru" adlı programdd. Y Donat + A Tan + F Çekırge'den kurulu, "Basınspor"la. "sonı-yanıt" maçınd çıkmıştı Ilk şut, memur+ emeklı\ı neden guldurmedınız bıçımınde çekıldı Babd, topu "180 tril- yonum >ar. 100 tril\onunu onlara verdim. Olsa daha çok verir, değil güldürmek, kahkaha attınrdım" dıyerek ıstopladı Topu lade ettı Sorular, yanıtlar gıttı gel- dı Konuşma, guzel bır sohbete donuş- nıüştu Karanlıkta kalan noktalar dydınlanmıştı Tekrar buluşmak uzere aynlmışlardı Enflasyon bel bukuyordu Fakat Tür- kiye'nın gıttıkçe guçlenmesı durmuyor- du Içte ve dışta, bu yuzden tedırgın olan kesımler ne yapacaklannı şaşırmışlardı Hata ustune hata yapıyorlardı Al- manya'da PKK örgutu uzerıne çehşkılı yayınlar yapıiıyor, Dışişleri Bakanı Genscber'se, bunlan duzelteye çaüşıyor- du Tansu Çiller'm çaiışmaları ıse tüm dunyadd ılgıvle ızlenıyordu En buyuk hata, 25 arahkta (1991) PKK'dan geldı Bakırkoy'de, ınsan dolu bır mağazayı, molotof kokteyllen atarak yaktılar Çok can kaybı oldu Çocuklar ve hamıle kadınlar oldü Mağazanın van- gın merdıvenının kılıtlı olması, buyuk bır ıhmaldı Dığer buyuk mağaza sahıplen bunu kesınhkle unutmamalıdırlar Bu kusur olayın ertesı gunu (26 Aralık 1991 Perşembe) gazetelerde, en anlamlı manşetı sanırım Günaydın atmıştı "Kara Çarşamba." Cumhuriyet, ığrenç olayı sekız sütun uzerınden "tstanbul'da Dehşet" olarak verdı Hürriyet, "PKK'nın Şehir Katliamı" olarak nıtelendınrken Milliyet gazetesı de manşetten "Durdunın Bu Katliamı" dıye haykırıyordu Türk ulusunun ıçıne akan acının yan- kılan tum gezegene yayılırken "toplum hafızasına" bu sesler bır daha sıhnmeye- cek şekılde kazınıyordu Aynı gun, TBMM Genel Kurul göruş- melen yapılıyordu Konu, "barut fıçısı" gıbı gelüi Konuşmuyor, patlıyordu "Olaya, parriler ûstii ve hatta siyaset üsrü bir mesele olarak bakıyonız. Her rürlü desteğı vermeve hazırız" dıyordu Sayın Erbakan da çok ıyı konuştu Herkes "aynı fîkri" soluyordu Demirel'ın de duymak ıstedıklen bun- lardı TBMM'nın kararı kesın oldu Emnıyet kuvvetlen faalıyete çoktan geçmış, terönstlerın hemen hemen tama- mı yakalanmıştı Turk ulusu "tam bir beraberlik" ıçın- deydı MEH MET METİN SERİNKAYA İstanbul KARADENIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU Unıvsrsıtemızın çt*nlı bınmlenne 2547 sayılı Yukıekoflretım Kanununun ılgılı maddelen uyınnca öfiretım elemanı alınacaktır Adayiann Ürv- venıte veys 4 yıllık Yuksekokullann ılgılı botumunden m«zun olmalan ve 667 tayılı Devlet Memurtan Kanununun 48 maddesındek) genel Mrtlan taşımaları gerekmaktedır Protesor kadrotu devamlı statude olup batvurscak adaylann "Öğretm Uyelığıne Yukselblme ve Atanma Vonetmelığı'nın 17 maddesnde belırtlen sekjtde dılekçe ozeeçmif yayın dstesı ve yayınlarını 5 (8e$) takım halınde vereceklerdır Doçent kadrotu devamlı statude olup başvuracak adayiann dılekçelen ekınde 2 adet fotoğraf nufus cuzdan orneğı doçentlık batan belgesı ıle ozgeçmıy yayın lııtası ve yayınlarını 4 (Dort! takım halınde vereceklerdır Yardımcı Doçent kadrolanna basvuracak adaylar dılekçelennde ba$vurduklan anabılım dalını ve tınava gıreceklen yabancı dılı belırterek Ora- bancı Dfl Başan belgesı olanlar ekleyeceklerdır) etonde 2 adet fotoğraf nufıa cüzdan orneğı dıploma v« doktora beigefennın onayiı orneklen ıle ozgeçmıj yayın lıstesı ve yayınlarını 4 (DortI takım halınde vereceklerdır Okutman kadrosuna başvuracak adaylar dıl«kcelennde ba$vurduklan bınrm belırterek ekınde 2 adet fotoğraf ozgeçmış nüfut cûzdant ve dip- lomalannın onayiı orneklenm vereceklerdır Oğretım Gorsvlıtı kadrosuna basvuracak adaylar dılekçelennde basvurduklan anatnlım dalım ve «ınava gıreceklen yabancı dılı belırterek ekıtv de 2 adet fotoğraf ozgecrmş nufus cuzdanvedıplomalanmn onayiı orneklen ıle yayınlannı voreceklerdır Uzman kadrolanna basvuracak adaylar dılekçelennde basvurduklan bınmı ve sınava gıreceklen yabancı dılı belırterek ekınde 2 adet fotoğraf, ozgecmıs nufıa cuzdan, dıploma ve transknptienrnn onayiı orneklennı vereceklerdır Oğretım Gorevtısı, Okutman ve Uzman kadrolanna basvuracak adaylann basvurduklan kadronun ıkı alt derecesını kazanılmts hak olarak alms olmalan gerekmektedır Basvurular ılân tanhınden ıtbaren 15 gun sure ıle KTU Personel Daıresı Baskanlı^ı'na sahsen yapılacak. posta ıle yapılan ba$vurular kabul edıl- meyecektır Sınav yen ve tarıhı ıtgılı bınmlerce daha sonra tesprt edılıp adaylara aynca bıldınlecektır ikjıdlere Duyurulur Bınmı ORMAN FAKULTESİ FEYZAJ MİMARUĞI BOL TIP FAKULTESI Çocuk Sağ ve Hast ABD Farmakolojı ABD CERRAHİT1PBIL BOLUMU Genel Cerrahı ABO Çocuk Cerrahısı ABD Kadın Hast ve Doğum ABD Patolojı A8D IKTISAD) VE İDfl BİL FAJC İŞLETME BOLUMU UretımYon vePaz.ABD MAÜYE BOLUMU MaliHukukABD MÜH MİM FAK. * MİMARUK BOLUMU Yapı Bılgısı ABD Bına Bılgısı ABO MAKİNA MUH BOL TermodınarrnkABD Enerjı ABD JEOLOJI MUH BOL Genel Jeolojt ABO JEOD FOTOĞR MUH B Jeodozı ABO Fortran. FATIH EĞrTİM FAK. EĞfTİM BİÜM EĞT BÖL, PsıkolO|ik Dan ve Reh Egıtmı ABD FATİH EĞrrtM FAK. SOSYAL BİL EĞT BOL Tanh Eğıtımı ABD Coğrafya Egt ABD TURK DtÜveED EGT B Turk Dılı Egıtmı FENBİÜMLERİEĞTBOL Matematk Egıtımı ABD Eğıtımı Anabılım GİRESUN EĞfTİM YOKL Resım-lş Muzık FENEDEBIYATFAK. MATEMATIK BÖLUMÖ Uygulamalı Matematık RİZE MESLEK YUK OKL Elektnk GlflESUN MESLEK YUICOfa Turk Dılı Matematık Daktılografi REKTORLUKORGüTU RİZE MESLEK YÜK.OKL ingılızce Almanca REKTORLUKORGÜTU REKTORLUKORGÜTU REKTORLUKORGÜTU Profesor Doçent Yrd Doç. ÖgrGor Okutman Uıman. AÇIKLAMA DerAdt DerAdt DerAdt DerAdt DerAdt. Der Adt 1 1 1 1 1 1 1 1 (Adlı Tıp Uzmam olmak) 6 1 (Tercıhen Harıta Mühendıs Kokenlı Basıc Cobal PascaJ dıllennde program yapabılmek) 1 1 3 1 4 1 4 1 (Matematk Boiümü veya Matematk Dalı mezunu olmak, Basıc dılım ılen derecede bıldığını belgelemek ve Bılgısayar Programcılıgı konusunda enaı 4 yıl deneyımlı olmak.) (Her ıkı kadro ı q a Yuksekokul mezunu olmak ve bransJannda enaz 6 yıl ogretmenlık hızmet yapmış olmak.) (Ofiretım Gorevlısı olarak atama yapılacak. Tekruk Eğıtım Fakultesı Elektnk Bolumu mezunu olmak.) (Ünıversrtelenn Edebıyat Fakultesı Kûtuphanecılık Botümu mezunu olmak,) (Yuksekokullann Edebıyat Bolumunden mezun olmak.) (Fen Fak. Matematık Bol mezunu olmak ve Vax/VMS operatng system, IBM VM SP operatng systerrHennı bılmek ve bunlarla Igılı en aı 4 yıl tecoıbelı JNET DeOSETda konulanm bılmek. VAX/VMS artında ven tabam proglama (sql rdb/Hally) konulannda program kosturabılmek. IBM ve VAX systemlen altında Basıc Cobal, PL/1 dıllen ıle programlama yapabılrnesı ve bu konuda en az 4 yı! tecrube sahıbı olmak ve bu bıigılen belgelemek.) (B 17244,1793) AJNKARA ANKA... MÜŞERREF HEKİMOĞLU Oaldan Dala Yanıtlar Okyanus'un otesınden, New York'tan bır kart geldı, genç dostlarımdan ' Gormek her tur sozcukten daha once gel- dığı ve daha guçlu olduğu ıçın (elbet gormesını bılenler ıçın) sıze Van Goğb'un Zeytın Bahçesı'n/ gondenyoruz. Bır bakışta Edremıt korfezını, dunya banşmı, daha nıce guzel şeylen gorebılırsınız," dıyorlar Van Gogh'un zeytın bahçesınden korfeze, /da'nın, Madra nın eteklerjne, grı-yeşıl zeytınlıklere uzandım Ma- vı bır ozlem sardı ıçımı Geçende Pembe Koşk'teh toplan- tıda Kemal Kurdaş 1 gordum - ida yazılarınızı okuyarak sıze komşu olmaya karar ver- dık, Altınoluk ta kuçuk bır yer aldık dedı Kemal Kurdaş ıle çok az karşılaşıyoruz son yıllarda Ama Eymır 1 yeşerten ormandan başkentın çok yeşıl bır koşesınde onun ellerını seyrederım her zaman Bozkın yeşerten bır kışı olarak duşunurum onu ODTU nun gelıs- mesınde de haylı emeğı var, bılenler unutamaz Erdal Inonu ve eşının kokteylınde de Prof Ruşen Keleş'ı gordum Çevre konusunda bır konferansa gıttı Istanbul'a Kıtab/ndan söz ettı Henuz elıme geçmedı ama sanınm çevre konusunda Mutlu bır olay, çevre bılıncı gıderekde- rınleşıyor Okurlarım Burhanıye Beledıyesı'nın kanalızas- yon sorununu oğrenmek ıstıyor benden Mımar ve ozan Cengız Bektaş ıle konuştuk geçen gun Azra Erhat, "Kar- yalı derdı ona Ben de ida lı dıyeceğım artık Ida'nın ete- ğınde Gure'de eskı evlerı onarıyor Gure'nın suları şıırle- re, masallara yansıyor yıllar boyunca Afrodıt, Sarıkız o sularda yıkanmışlar Cengız Bektaş benı de yureklendırdı Korfezın kırlenmesını onlemek ıçın geçen yaz açtığım kampanyayı dağ ve kıyı koylerının de destekledığını anlat- tı Elbet yazacağız o dağlar bızım, o mavı denızler de, kır- lenmesıne goz yumulamaz Goz yumanlar yaşarken yar- gılanıyor değıl mı? Işte Gokova' Şımdı ABD'de bılgısayar dalında çalışan Çağatay Koç ve eşıne teşekkur edıyorum Van Gogh'un Zeytın Bahçesı mavı-yeşıl çağrışımlarla kardan buzdan arındırdı benı Başkentten uzaklara gıttım bıraz Başkentımız kırlı değıl 'artık, guneş parlıyor, gokyuzunu goruyoruz, temız soluk alıyoruz ama çevre kırlenmesını yaşıyoruz doğrusu Do- ğada değıl sıyasal yaşamda 1 Çevre kırlenmesının somLrt ızlerı var Onlar nasıl temızlenecek, o kırlenmeden nasıl arınacak kışıler ya da kuruluşlar Kımı kışılerın ya da kuruluşların yanlışları, çelışkılerı çevrelerınden kaynaklanıyor dıye bır yargı var Yanlış de- ğıl Çevreden kaynaklanan terslıklere çok rastlanıyor ama o çevreler nasıl oluşuyor? Bırlıkte çalışacağı kışılerı seç- mek de başarının on Zeytln Bahçesi'mle dânya barıştnı göraıemi söylûyor Amepika'daki okonım. Galfba gözlüğümü değiştirınem gerekiyor. Ülkemizde de, dûnyamızdadabapışı gölgeieyenler var, çok yakıı göpûnmüyop. Ama o gölge, umudıı soldurnıııyor. adımı değıl mr? Yok- sa çevrenın yanlışla- rını odemek zorunlu- ğu var Ulkemızın gundemındekı kımı faturalar bu gerçeğı belgelemıyor mu 9 Yozlaşan bır ortamda ozunu koruyabılmek çızgısını surdurebıl- mek de kolay değıl elbet Ancak ınsana onur veren savaş guçluklerı aşmak, ters koşullara karşın dırenebılmek değıl mı? Bu gerçek daha ıyı belırıyor gıderek Kışılerı de, kuruluşları da değerlendırırken acele etme- mek gerekiyor çunku bellı sureçlerın yargıları hızla değı- şebılıyor Bellı bır donemde kışılığme, çabalarına saygı duyduğunuz bır kışının portresı değışıyor bırden Tam ter- sı çızgılerle çıkıyor karşınıza Ûncekı sozlerı, duşuncelerı havada kalıyor Şaşırtıcı çelışkıler ıçınde Hangı çızgı ger- çeğı yansıtıyor kestırmek kolay değıl Ama kımı kışıler çok kolay yapıyor bu ışı, yazarlıkta çok kullanılan bır deyımle, murekkebı kurumadan Geçende bu koşede değındığım bır konu, bılım kadınla- rından kadın derneklerınden haylı ılgı gordu Benı aradı- lar, lepkılermı, goruşlennı belırttıler Ben 0 yazımla, gene- lev patronu Matılda Manukyan m vergı rekorunun gerısın- dekı gerçeklerı tartısmaya açmak ıstedım, her şeyden once O tartışma başladı, ama Sayın Guler Ilen goruşünu bıldırmekte geç kaldı Kadın sorunları ıle uğraşan bır ba- kanın suskunluğu haylı duşundurucu doğrusu ANAP'lı Işı- lay Saygın'm yenıden gundeme getırdığı konuda ne duşu- nuyorsunuz? Soyadları ıle ılgılı bır değışıklık bu Koca soyadından once oz soyadını kullanmak hakkı ıstenıyor Kadınlarımıza ne sağlayacak acaba? Asıl olan kımlığını, kışılığını kanıtlamak değıl mı? öz soyadından guç alan bır kadın olmak kışılığe ne katkı yapar? Ya da uzun sure kul- landığı soyadını evlenınce değıştırmezse ne olur? Evlılık golgelenır, mutluluk azalır mû Deneylerdoğrulamıyor bu kuşkuyu Özumden bır ornek verebılırım Evlendığım za- man eşım de "Hekımoğlu dıye mektup yazdı bana Ama onun eşı olmaktetn çok hoşlandım, evlılık sürmese de sev- gısı, dostluğu surdu olunceye dek Kadın erkek ılışkılerınde adlar, soyadları değıl, kımlığı- nı, kışılığını kanıtlamak onemlı galıba Sevgı, saygı, guven onemlı Eşıt hak veozgurluklerını yaşamak, ınsan olarak çağdaş duzeye ulaşmak ıçın guzel bır savaş vermek onemlı Ulke- mızde bu savaşı veren kadınlar da var Sayıları çok değıl, dıye yakınan okurlarım unutmasınlar Ataturk'un Kadın Devrımı çok kapsamlı bırdevrım, ama laıklık ılkesını yıpratan davranışlara yeterı kadar duyarlı olduğumuz soylenebılır mı? O duyarlığı yıtırmemız de çev- reden kaynaklanmıyor mu acaba 9 Tutucu çevrelerın etkısı gıderek genışlemedı mı yıllar boyunca 17 Bır çevre sorunu burada da var belkı çevremızde gelışen olayları ıyı ızle- mek ve yorumlamak gerekiyor Nerdeyse haçlı savaşları yaşayacak dunyamız 1 Kımı ulkelerde de bu savaşa araç oluyor kadınlar Haklarına ozurluklerıne soyunarak değıl, yuzlerını, gozlerını kapayarak 1 Turk kadınları bu ortamda- kı konumunu ıyı bılmelı bence Son gunlerde çok anılan buyuk ozanımız Nâzım ın destanındakı 'Bızım kadınlan- mız" onlar Kurtuluş Savaşı ndan bugunlere geldıler Ataturk devrımlerı ıle çağdaş uygarlık duzeyıne yoneldı- ler Cağı yakalamak duzeylerını korumak, duyarlıklannı yıtırenlerı uyarmak zorundalar Femınıstdeğılım ben kadın olmaktandaçok mutluyum. Ama kımlığını hıssedemeden yasayanların mutsuzluğunu da duyuyorum yureğımde Araç olmayı amaca ters bulu- yorum Van Gogh'un Zeytın Bahçesı'nden nerelere geldık ba- kın' Daldan dala bır yazı oldu ama kımı okurları, kımı mektup ve telefonları yanıtladım sanırım Zeytın Bahçesı'- nde dunya barışını gormemı soyluyor Amerıka dakı oku- rum Galıba gozluğumu değıştırmem gerekiyor Ulkemızde de dunyamızda da barışı golgeleyenler var, çok yakın gö- runmuyor Ama o golge umudu soldurmuyor SİİRT ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No 1991/64 Nevşehır ılı Avanos ılçesı Bayır Mahallesı, Cılt 002/02, Sayfa 8, Hane 53'ıe nufusa kayıtlı Ihsan ve Zeynep'ten olma 1950 d lu Alı Rıza lllı ez hakkında davacı Nedret Illıez tarafından mahkememıze açılan bo- şanma davasımn yapılan vargılamaları sırasında davalının adresı meş hul olup dava dılekvesı ve duruşma günu kendısıne teblığ edılemedı ğınden ışbu ılanın ve 12 2 1992 tarıhlı duruşma günunun ılgılıye teb- hğ yerıne geçmek uzere ılanen teblığ olunıır 9 10 1991
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle