25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İşlem tamam: Kışisel ihtiyaçlarınız için "Bizim Kredi" sizindir! PAMUKBANK ı CumhuriyetKMUCUSU YUHUS NADI (1924-1945) BASYAZARI NADIR NADİ (1945-1991) Kışisel ıhtıyaçlarınızı karşılarken de ışlem tamam1 İ>AMUKBANK | iyi b a n k a d ı r S8.YIL / SAYI 24213 / 2500 TL (KDV dahıl) 17 OCAK 1992 CUMA Borsada paket heyecanıYüzde 9.18'lik artış Borsa ekonomik paketten once patladı. Dun tarihi bir gun yaşayan borsa yuzde 9.18 yukseldi. Borsa endeksi 11 aylık aradan sonra 5000 puanı geçerek 5129 puana ulaştı. Hisse senedine hucum sokak borsasında da kendini gosterdi. Burada hisseler, borsa fiyatının yuzde 10'u ile 20'si ustunde satıldı. bekleniyor? Borsacılar, yarın açıklanacak ekonomik onlemler paketinden, sigorta şirketleri, emekli sandıkları ve yatırım fonlarının hısse senedine yatırımının teşvik edilmesini, Hazine bonoları vergisinin arttırılmasını, reponun vergilendırilmesini bekliyorlar. Dolar 5510 lîra Alman ekonomisinin içten içe kan kaybı, doları son iki gunde şaşırtıcı biçimde yukseltti. Dolann marka karşı değeri 1.57'den 1.62'ye yukseldi. Yurtiçi serbest piyasada ise dolar 140 lira birden arttı ve 5370 liradan 5510 liraya çıktı.12. Sayfada GAMSAHURDİA GERİ DÖNDÜ Gürcü lider savaş istediSarp Kinırında teyakkuz Devrik Gurcu lider Gamsahurdia, ulkesine donerek halkı iktidara karşı 'savaşa' çağırdı. Gamsahurdia'nın bulunduğu bolgeye asker gonderildi. Turk Silahlı Kuvvetleri, ^ _ _ _ ^ ^ _ _ kitlesel göç olasıhğına ı - Devrik başku karşı sınırda teyakkuz Gurcistan'a donup savaş açtı. durumunda. Hedef 10 trilyon Vergi affı büyüklere yarayacak Jlilvarlık borçlar 1 mılyarın uzerınde vergı borcu olan kişı ve kuruluşların sayısı binden fazla. Yaklaşık 15 trilyon borcu olan bu kesımın ıçınde hukumetteki "zengın bakanların" yer alıp almadığı merak edıliyor. 17. Sayfada MUHAFAZA KAR Bakanlar Kurulu'nda farklı sesler KIT'ler için müsteşarlıkDevlet Bakanı Çiller, yeni bir musteşarlığa KIT'lerle ilgili tum yetkilerin verilmesini istedi. SHP'liler, "Yetkileri dağıtmayahm" diye karşı çıkınca Tansu Çiller, Hikmet Çetin, Abdulkadir Ateş ve Sumer Oral'dan kurulan alt komisyon, Başbakan Demirel ile goruştu. Demirel'in arabuluculuğuyla, KİT Musteşarlığı'nın sadece finansmandan sorumlu olması kararlaştırıldı. 17. Sayfada Çin gribi korkusu nedeniyle okullar peş peşe eğitime ara verîyor, sınıflarda tarama yapılıyor Çocuklar, dersimiz grip Dış Haberler Servisi — Gur- cıstan'da devrik devlet başkanı Zviad Gamsahurdia, ulkesine gen dönerek başkent Tıflıs'tekı yeni iktidara karşı savaş ılan et- ti. On günluk surgunden sonra dün sabaha karşı ulkenin batı- sındaki Zugdıdı kentıne gıden Gürcü lıder, burada yandaşla- nnca düzenlenen mıtıngde bir konuşma yaparak tüm Gürcıs- tan halkını Tıflıs'ı yenıden ele geçırmek uzere "buyuk yuruyuşe" çağırdı. Gamsahurdıa'nın çagnsı uze- nne, Türk Süahlı Kuvvetlen kit- lesel göç olasıhğına karşı Oürcıstan-Türkiye sınırfböyuh- ca teyakkuza geçırıldı. Muhalefet güçlerının kuşat- ması altındakı hukumet merke- zinı 6 ocak gunu şafak sökme- den terk ederek Azerbaycan uze- rınden Ermenıstan'a kaçan (Arkası Sa. 17, Sü. 7'de) CEZAYIITDE ISLAMCILAR OFKELI Cıııııa namazı gerginliği Fransız Islam uzmanı Kepel Cezayir'de zaman îslamın khine Şadli'nin düürulmesi, ordu fcıi«rarşisinin, İslami Cohe'nin bazı lcaatlanyla uzlaşma aryışııun bir urunu. Odu, hem kendılerinin h a de İslamcılann jcaul edebileceği F"N'nın "sakallılan" aısından bir isim aıpor. Fransa'run tımangi bir rolunun oluğunu sanmıyorum. 1 Sayfada Sakin olun çagnsı Islamcıların, buguncuma namazından sonra çeşıtlı eylemlere gırışeceklerınden endışeedıliyor. Islamı Selamet Cephesı, taraftarlarına sakın olun çağrısı yaptı. Cephe, İslam devletıneterorızme başvurmadan ulaşılacağını bıldırdı. Budiaf g ö r e \ d e Ulkede yonetıme el koyan Yuksek Devlet Komıtesı (YDK) başkanlığına getırılen Muhammed Budiaf, 27 yıllık surgun >aşamından sonra Cezayır'e donerek gorevebaşladı.11. Sayfada THE SUNDAY TIMES: BATI BIN YILDIR ISLAMI ANLAMADI 11. Sayfada ATINA VE SOFYA, MAKEDONYA IÇIN KAPIŞTI 10. Sayfada \ tstmmbul Eyup, Bayrampaşa, Sarıyer, Yalova, Beykoz'dakı tum ilk ve orta derecelı okullar tatil edilirken, Kadıköy, Şışli, Beşiktaş ve Bakırköy'deki bir bolum okul pazartesıye kadar tatil edıldi. Ankara'da da tum okullar tatil edıidı. Istanbul'da grıp nedeniyle hastanelere başvuruların arttığı bildıriliyor. Haber Merkezi — "Çın gnbı" korkusu nedeniyle İstanbul'da tatil edılen okullar, zıncırleme artıyor İstanbul'da dun de eğı- tıme ara venlen okullarla bırlik- te tatil edılen okul sayısı 600'u aştı. Grıp salgınından etkılenen Istanbullular, hastanelere akın ettıler. Mılli Eğıtım Mudurluğu'ne bağlı sağlık ekıplerı, eğıtıme de- vam eden okullarda sağlık tara- masmı sürduruyor. Ankara'nın tum ılk ve orta derecelı okulla- nyla, Zonguidak'ın Ereğlı ılçe- sınde de okullar tatil edıidı. Grıp, İstanbul'da etkısını art- (ArkaaSa. 17, Sû. l'de) TATİL EDILEN OKULLARINLISTESI AVA DE BAKAYIM — Çavuşoğltı Ilkokulu'nda bir doktor minik ogrencilere grıp (araması vaparken. (Fotoğraf: ALİ OZ) 17. Bir vatandaşın şikâyeti üzerine başlayan ve 5 yıl süren davada 25 bin limlık mahkûmiyet Radyasyonlu çaya komîk ceza \DNAN BAŞTOPÇL BLRSA - 1986 vılında pı- \asaya rad\ds\onlu çay surduğu gerekçesıvle hakkın- da dava açılan Dosan Fırması Teknık Muduru Melih Kemal Kısagun. Yenışehır Sulh Ceza Mahkemesı'nce "Gıda Mad- deleri Tüziiğü'ne aykırı dav- ranmak"tan 6 av hapıs ve 25 bın lıra "ağır" para cezasına çarptırıldı Mahkeme. Kısa- gun'un hapıs cezasını "iyi hali ve ticari yaşamı"nı dıkkate alarak erteledı Bursa Yenışehır Sulh Ceza Mahkemesı'nde 5 yıldır suren \e kamuovunda "radyasyonlu çay da>ası" dıye bılınen dava sonuçlandı Balıkesırlı Şakir Genç adlı bir vatandaşın 1987 yılında Dosan fırması alevhıne açtığı davada. çalışmakta olduğu Zıraı Donatım Kurumu kan- tınınden aldığı Lıpton marka ça>ı ıçtıkten sonra rahatsız- landığı belırtılıvordu Şakır Genç'ın avukatları Oğuz Tunçyıirek ve ISaim Do- Çamaşır suyu toplantısı Ankara'da yapıldı T'arfümlü'topu bilirkişiye Sağlık Bakanı Aktuna, Ankara'da ilgili firma temsilcileri ve yetkililerin katıldığı toplantıda 'parfumlu çamaşır suyuna' izin verilip verilmemesi konusunda bifirkişi heyeti oluşturulacağını açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — Par- fumlu çamaşır suyu tartışmasına, Sağlık Ba- kanj Yıidınm Aktuna başkanlığuıda toplanan ve uretıcı fırma temsılcılen ile uzmanlann ka- tıldığı toplantıda da açıklık getırılemedı Ure- tıcı fırmalar ûe uzmanlann, parfumlu çama- şır suyu konusunda farkJı goruşlen paylaşma- sı uzerıne Bakan Aktuna, kokulu çamaşır su- lanna konan yasagın surup surmeyeceğıne ka- rar verebılmelerı ıçın "tarafsız bır bilirkişi beveti" oluşturulacağına açıkladı "Parfumlu Çamaşır Suyu Skandah" habe- rımız uzerıne, ıthalat ve uretımının yanı sıra, satışı da yasaklanan kokulu çamaşır suları ko- nusunda dun Sağlık Bakanı Aktuna başkan- lığında bır toplantı yapıldı Uretıcı firmala- nn urunlerıne ılışkın goruşlerinı açıklamala- (Arkaa Sa. 17, Sü. 2'de) ran Cumhurıyet'e yaptıklan açıklamada, halk sağlığını boylesıne tehdıt eden radyas- yon konusunda bır tek dava açılmış olmasının duşunduru- cu olduğunu so>Iedıler Yenışehır Sulh Ceza Mah- kemesfnce 1990 205 esas ve 1991 74 dosya numarasıyla karara bağlanan dava sırasın- da ça> orneklen uzerınde vaptırılanlaboratuvar ıncele- melerınde. onemlı olçude radyasyona rastlandığı ka\- dedıldı Turkıye Atom Enerjısı Ku- rumu (TAEK) ve ODTU Rektorluğu'nce oluşturulan 3er kışıhk bıhrkışınınvaptığı ıncelemelerde, çaylarda "Rad- yasyon oranının müdahale sevivesinin üzerinde olduğu >e doğal çevre dozu üstune ekle- nen her doz ne kadar öz olursa olsun insanlar için sakıncalıdır. Bu doza maruz kalan topluluk ne kadar büyük ise sakıncanın o kadar büyük olacağı" belır- tıldı Şakır Genç'ın avukatlan Tunçyurek \e Doran. "Mil- yonlarca kişinin sağlığını teh- dit eden >eya direkt etkileyen bir suçun karşılığı tecil edılen 6 ay hapis ve 25 bin lira gibi ko- mik bir para cezası olmamalıy- dı. Halk sağlığı ile ilgiii yaptırımlar daha ağır olmalı- dır" dıye konuştular Lıpton marka çayı uretıp pıyasaya suren Dosan Fır- ması nın Muduru Melıh Kemal Kısagun'un avukatlan Müjde Tekin ve Koksal Bay- raktar. savunmalannda ODTU tarafından hazırlanan raporun kabul edılemeyeceğı- nı one surerek "Çayda insan sağlığını tehdit eder şekilde radyasyon olsa idi çay daha bahçede iken onlemler Türkiye 4tom Enerjisi Kurumu (TA- EK) tarafından alımrdı. Çay- lar. Türk halkının renk ve dem olarak beğenmemesi uzerıne toplanmıştır. Ayrıca o dönemin en yetkili kişisi Türk çayında insan sağlığına zararlı ölçüde radyasyon yoktur açıklamasını yapmıştır" denıldı '(Arkası Sa. 17, Sü. 8'de) Yasa değişecek Ziııa suçuna sonKadınlann aleyhinde yasalarda yer alan hukumlerin değiştirilmesi için Devlet Bakanı Guler lleri'nin girişimiyle hazırlanan taslak Adalet Bakanlığı'na gonderildi. Taslak, Turk Ceza Kanunu'nda yer alan zina suçunun kaldırılmasını öngöruyor. Taslak, Medenı Kanun'dakı 'Koca aılenin reisidir' ve 'gayri meşru çocuk' ibarelerinin kaldırılmasını da içeriyor. Kadmlara karşı aynmcılığın kaldırılması amacıyla hazırlanan taslak, kadın örgütleri temsilcileri tarafından olumlu bulundu. 3. Sayfada DİSK'te T •• •• lnonu- Baykal kapısması DİSK'ın yarın toplanacak genel kurulunda, SHP'dekı Inonu kanadının Suleyman Çelebı - Kemal Nebıoğlu ekıbını, Baykalcılann ise Mukbil Zırtıloğlu'nu destekleyeceğı belirtıhyor. DİSK'ın yeni donem orgutlenmesınde SHP'Iı bakan ve beledıye başkanlannın tavn buyuk onem taşıyacak. AYŞENUR ARSLAN DİSK, yann toplanacak genel kurulu ile yeni yönetıcdennı se- çecek ve tarıhının yeni bir "donemine" başlayacak. 1970'lerde en parlak yülarını ya- şayan, 1980'lerde varlığını dava dosyalarında surdüren DİSK, 1990'larda "yeniden yapüanma" sorunlannı bu yeni yönetıciler- le aşmaya çahşacak. DİSK'ın genel kurulu, bır an- lamda SHP'nın "kurultay oacesudc" hesaplaşması anla- mına da gelecek. SHP kurulta- yında karşı karşıya gelecek olan İnönü ve Baykalcı kanatlar, DİSK Genel Kurulu'nda da ba- zı ısımlen destekleyecek. DİSK'ın Abdullah Baştürk^ ün ölümüyle boşalan genel baş- kanhğı ıçın beş aday çıkması bekleniyor. Kemal Nebioğlu (66), Rıza Guven (67), Mukbü (Arkası Sa. 17, Sü. 2'de) îstifa ettiler Zaııa ve Dîcle, artık SHP'li değü Meclıs'teki davranışlan nedeniyle kamuoyunda tepki ve tartışmalara yol açan HEP kökenli iki SHP mılletvekili Leyla Zana ve Hatip Dicle dun partilerinden istifa ettiler. İki milletvekıli basını göruşlerini çarpıtmakla suçladılar. SHP'nin sandalye sayısı 86'ya duştu 5. Sayfada İNÖNÜ'YE İŞ İÇİN 5 BİN BAŞVURU 5. Sayfada inema / 9. Sayfada Çürüyen toplumun aynası Atılla Dorsay Koskotas /10. Sayfada Uyelık / Sporda Papandreu x$n&*. Fenerbahçe aklandı İ * P ^ | 'Dallas5 gibi Abdülkadır Yûcelman Melahat Togar/Arica Sayfada Cumhuriyetin ilk öğretmenleri Figen Atalay Atletızm / Arfca Sayfa Kadın erkeği yakalayamaz "Şeytan Üçgeni"nde Türkiye.. jır koşesınde Balkanlar, bır koşesınde »kasya.'bır koşesınde Ortadoğu . löylesıne bır uçgenın ıcınde yaşıyor Tur- vyrıca bır nokta daha var: lu bolgeye yayılmış ulkeierın çoğu, Os- nlı Imparatorluğu'nun cokuşuyle bırlıkte t\ sahnesıne çıkmışlardır O yüzden de kıye'yle ıhşkılerı, her zaman bu ortak ta- en kaynaklanan olumlu-olumsuz bırçok ozellıkten etkılenmıştır Çok guç bır coğrafyadır bu Daha bır yıl once uçgenın bır koşesınde, Korfez'de savaş vardı Uçgenın ötekı ıkı kosesıne, Kafkasya ile Balkanlar'a gelınce, su gunlerde her ıkısı de tam bır barut fıçısı Gurcıstan ıç savaşın eşığınde Bır darbey- le devrıldıkten sonra Ermenıstan'a kacan (Arkası Sa. 17, Sü. 6'da) HASAN CEMAL Naklen ölüm: Film değil, gerçek NİLGÜN CERRAHOĞLU ROMA — Ölum, Italyan te- levızyonundan naklen yayımlan- dı. Ölen 19 yasındakı buz hokeyı oyuncusu Miran Schrott'tu Ra- kıbıne öldurucü darbeyı vuran ise Jimmy Boni. Ekranları ba- şına geçen buz hokeyı severler, Schrott'un ölumuyle buz kestı- ler. Schrott'un naklen yayımlanan ölumu şoyle gerçekleştı. Oyun sırasında göğsunun or- tasına rakıbının hokey sopasını yıyen genç oyuncu, buyuk bır acıyla yere yığıldı. Goğsune ısa- bet eden sopa darbesı nedeniy- le kalbı duran Schrott, buzun ustunde bır sure acıyla kıvran- dı Herkes nefesını tutmuş, ne olup bıttığını anlamaya çalışı- yordu. İlk anlarda olayın cıddıyetını anlamakta güçluk çeken seyırcı ve hakemden hıçbır tepkı gelme- dı. Seyircılenn tezahüratı ve ha- kemın ıshkları arasında devam eden hokey maçında, neden sonra takım doktoruyla bırlık- te oyun arkadaşları Schrott'un yardımına koştufar Fakat Schrott'a buz pıstınde yapılan kalp masajı fayda vermedı Oyuncu 20 dakıka ıçınde Ital- yan sınınnın ötesındekı Chamo- nıx Hastanesı'ne kaldınldıysa da ış ışten geçmıştı. Hastane dok- torlarının elınden gelen tek şey Schrott'un ölum raporunu yaz- maları oldu. Daha sonra devre- ye polıs ve savcı gırdı 19 yasındakı hokey oyuncusu- na oyun kurallanna aykm bır şekilde öldurucu darbeyı vuran jimmy Boni hakkında "kasıtlı adam oldurmek" gerekçesıyle soruşturma açıldı. Televızyon- dan verilen olayı îtaJyan TV se- yırcüerı, buz keserek ızledı. "Eski Romaldar doneminde kotesyumda yapüao gladyatör gösterUeri gibi" dıye yazdı "La Repubblica" gazetesı ve ekledı: "Televizyonda canlı yayında sporcunun olumunu izledik. Costeriyi olumden, olumu gös- ttriden ayıran o an sırasında ge- ne rahat koltuklanmıza gömol- (Arkası Sa. 17, Su. 8'de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle