11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/4 TELEVİZYON-RADYO 11 EYLÜL 1990 07.29 Açıliş-Gün Başll\or Programda, Ekonomıden Haberler Çızgı Fılmler, Cımnastık, Sanat Haberlen, Trafik ve Yol Durumu, Turkçe Sözlu Hafif Müak, Günun Mönusu, Konuklar ve Canlı Muzık bölümlen yer alıyor Akış ıçenande 08 OO'de ve 09 OO'da 5'er dakıkahk ıkı haber bültenı yayımlanacak 09.33 Arkası Yarın: Yaban Gülii 10.15 Çocuk Dizisi: 80 Günde Devri Alem Müfettış sarhoş olunca genunın saatını Fog'a bıldıremez Wılly Fog, gemıyı kaçırdığı gıbı arkadaşlanndan da ayn kalmıştır 10.40 Yabancı Dil Dersi 11.25 Haberler 11.40Kapanış 14.58 Açıiış-Haberler 15.10 Çocuklartçin Atlı Karınca Susam Sokağl -117- Programın hedeflen, sayılan tanıma başarısızhk karşısmda yılmama, resımlerle öykü tekrarlavabılme akrabalık terraınolojısım bılme "V" harfı, 5 sayısı, I-10sayma toplama5*l beslenme, nesnelerın farkh kullanımı. ılışkı tenmlen, haval gucu basıt fen, ışbırlığı. korkuyla başedebılme Çizgi Film: özletsler Sanmer Dördu çocuk olmak ûzere beş kışıden oluşan bır grup 2095 yılında uzavda bır sanat merkezınde yaşamaktadır 17.10 DİZİ: Hayat Ağaci Candıce. Adam'a daha fazla zarar vernıek ıstemez Ama Joe onu tehdıt etmektedır 18.00Haberler 18.15 Sağllk Taramasi Bazı kuruluşlarla S S Y B ışbırlığı ıle sürdurülen sağlık taramasından goruntüler yer alıyor Aynca ılk alu aylık taramalann netıcelen konusunda Sağlık Bakanı Halıl Şıvgın'ın açıklamalanna yer venlıyor 18.40 Akşama Doğru 19.30 Dizi: Gençler 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 TV'de Sinema: Beyaz Geceler (Aynntıh bılgı yandakı sütunlarda) 23.25 Gün Biterken 23.40 MÛZİk YelpazeSİ (Bugün kösesınde) 00.20 Kapanış 18.10 Açılış-Dizi: Yalan Rüzgârı 19.05 Haberier 19.20 Dİ2İ: Batl Tip Merkezi Doktor Van Der Vort'un eskı arkadaşı olan Bayan Merel haslaneye >atar Van Der Vont Anc'ın şefolmasına karşı çıkacakür 20.25 SolİStler Geçİdİ Programa Muazzez Abaa, Vedal Çetınkaya, Cavıt Tanûrek ve Serap Mutlu Akbulut katıüyorlar 20.45 Haftamn Sobbetİ Programın bu haftakı konuğu Dıcle Ünıversıtesı Rektoru Prof Dr Sedat Antürk 21.05 CNN Dünya Raporu (Onjınal sesı Radyo 4'ten yayımlanacak ) 21.35 Dağarcik Programda Rıze, Ankara, Eğndır. Tavas ve Van a ozgu haik oyunlan konu edılıyor 22.30 Haberler ve İngilizce Haberler 23.05 DİZİ: Güzel ve ÇirkİII Vmcent öldûrülen vardımcılar ıçın Dıana'dan \ardım ıster 23.55 Kapanış 1 19.59 Açılış-Müzik 20.10 Dizi: Meleklerin öfkesi Adan VVarner başkan yardımcısı olmuştur Ama yemın törenınde büe Jennifer'i düşunmektedır 21.05 Opera: Tristan >e tsoMe (Aynntıh bılgı yandakı sütunlarda) 01.15 Kapanış 18.58 Açılış- Dizi: Aşk Kapı>ı Çalınca 19.45 Yabancı Dil Dersi İngilizce dersınde Buyıng Thıngs Almanca dersınde program 17 konulan ışlenıyor 20.20 Müzik 20.50 Atatürk tlkeleri ve tnkılap Tarihi Atatürk ve Cumhunvetçılık konusunda Prof Dr Ahmet Mumcu Doç Dr Erhan Türker. Yard Doç Dr thsan Guneş söyleşıyorlar 21.10 Komedi: Ayn Dünyalar 21.35 Turizm Eğitimi Kat Ofısı ve Mutfak Hızmetlen dersJen yayımlanıyor 22.10 Temel Hllkuk Borç ve Sonımluluk konusunu Turgut Akıntürkışlıyor 22.30 Belgesel: Yarının Dünyası 23.00 Kapanış 19.02 Açılış-Haberier 19.20 Sanmer 19.50 Gençlerden Gençliğe Bölumde, tTÜ Türk Musıkısı Devlet Konservatuvan Topluluğu saz eserlennden ornekler seslendınyor 20.10 Dizi: Istasyondaki Pastane 20.35 Dizi: Zenginler de Ağlar 21.15 Şiir 2135 Belgesel: Kekova'ya Doğru 22.00 Dizi: Kuruntu Ailesi 22.30 Haberkr 23.00 Yanşma: Hedef Tfirkiye 23.40 GönfiMen Gönfile ~ 00.20 Stüdyo A: TV DergİSİ TVl'de yayımlanan program ekrana gelıyor 01.20 Kapanış 13.00 Açılış-Mûzik 15.00 Haftamn Dizisi: Çapkın Queque, bırkaç satıcı arkadaşı>la bıriıkte vola çıkar Bır kentte ıkı aılenm torunlanndan ıkısımn bırbırlenyle evlenmek ıstemesı ezelı duşmanlığın sona ermesı ıçın bır uraut ışığıdır 16.00 DİZİ: Richmond Tepesi Sorunlannın ağır baskısı altında kalp knzı geçıren Frans Hackett olur Bu arada Komıser Castello eskı gorevıne dönerek ıdareyı ele alır 17.00 Çizgi Film: Muhteşem Dörtlü Gatewa> umversıtesıne gıden Muhteşem Dörtlû'nun uçağı volda ganp bır cısmın saldınsına uğrar 17.30 Mûzik 19.45 Ana Haber Bfilteni 20.15 Haftamn Dizisi: Altın Yıllar Demalles'ın kızı Solange hastalanır Bu arada Lauro babasmın Glorıa ıle ılışkısını öğrenır 21.15 Pembe Dizi: Santa Barbara Evınde komaya gıren C C 'ye Mary hemşırelık etmektedır Bu arada Erıc, Chnstıe'nın davası ıle ılgılenmeye başlar 22.15 Müzik 01.00 Kapanış TV1 SİNEMA: BEY4Z GECELER 21.00 Barışnikov dansıBeymz Geceler (Whıte Nıghts) / Yonetmen: Taylor Hackford / Oyuncular: Mikaıl Barışnikov, Gregory Hines, Helen Mirren, Geraldine Page, Isabella Rosselini, Jerzy Skolinovski, John Glover, Stefan Gryff / 1985 yapımı / 135 dakika. Kultur Servisi — Nıkolaı Rodc- henko, sekız yıl önce bır turnesıra- sında Sovyetler'den Amenka Bırle- şık Devletleri'ne ıltıca etmış bır ba- lettır. Ancak daha sonratekrar Sov- yetleT BıruğYne döner. Buradatek- rar sahneye çıkmaa ıçın kendisine baskıyapılır Eskı sevgılısı GaJına, ıknaedılmesı ve sahneyeçıkanlma- sı ışıyle görevlendınlir Ne var kı Rodchenko, Gaüna'yı ıkna edecek ve "özgurlukler ülkesıne" bırlıkte kaçmayı planlayacaklardır. Klasık ABD-Sovyetler çekışme- sının bıhnen kalıplar ıçınde Amen- kanvarı anlatımı Fılm, "Gorbi öncesi" dönemde "demirperde BALH \ONLYLE ILGİNÇ — Nerede>se e/beıienmiş bır konudan >ola çıkan fılmin lek ilginc \onıı Rarısnıknv'un dansı. arkasını" hayal gucuyle abartması- nın yanı sıra Baüdunyasınm son de- recetutarlı, banşçıl ve "insanca" bır dunyaoiduğunu, benzerlen gıbı her planda vurguluyor Bu açıdan "ben bu filmı daha once gormu$tum" ız- lenımı yaratacak oimasına karşın, bale sahnelerı ve Mikaıl Banşni- kov'un dansı, filmı "izlenir" kılabı- lecek tek unsur Daha çok "Mua- kaUerdeo" kuşağınagırebılecek bır yapım TV3 OPERA: TRİSTAN VE ISOLDE 21.05 Kin ve aşk arasındaTristan ve Isolde (Tristan und Isolde) Muzık: Rıchard Wagner / Metm: Beroul-Thomas / Yonetmen: Jean Pıerre Ronnelle / Orkestra Şefı Daniel Barenboım / Oyuncular. Rene Kollo (Tristan), Johanna Meıer (Isolde), Hermann Becht (Kurvenal), Hanne Schwarz (Brangaene), Mattı Salninen (Comvvall Kralı Marke) / Bayreuth Festıval Orkestrası ve Korosu / 1983 yapımı / Suresi 190 dakika. kültur Senisi - Tanınmı^ \\ man bestecısı Ricbard V\ag- ner'ın (181^-188^) uı, perdelık opcrası "Tristan ve Isolde", Nec- la Erol'un sundugu opera- lar ku^dğında ekrana gelıyor VVdgnerın "Lçan Hollanda- lı" yapılınıda geçcn hattalar- da ızlemı^tık Ilk kez 1865- te Munıh Kralıyct Tıyat- rosıı nda, 1866 da Bayro- uth/dd. I894"te Bruksel"- de. I900"de Parıs'ıe oyna- nan "Tristan \e lsoldc"nın ızlc- yeccğınıız filmı. 198^ tc Bav- reuth Fcstıvalı ndekı goste- nsınden alındı \onetmenlıgını Pierre Ronelle'nın >aptığı opc ranın orkestra şefi Daniel Ba- renboım. Tnstan rolunu Rene Kollo, Isolde u Johanna Meier ovnadılar Sıyasul nedenlerle Alman- >a dan ayrılan Wagner"ın 1857 yılında İsvıçre deZurıh >akınlarında doslu VVesen- donck un evınde kaldığı bır yıl ı<.ındc onun karısı Mathılde ıle vasak bıraşk >a>adığı oluınun- dcn sonra oriaya çıkmıştı Tnstan vc Isolde" adlı eşsız aşkdramınınyazılıştdrıhıdedy- nı doncme rastlamaktadır Bu operanın VVagnerın Maıhılde ıle a^kından eiinlenerek vazıldı- ğı sanılmdktcidır Bır Kelt etsa- nesıne dayanan " Trıstan \e Isolde "nın lıbreıtosu Beroul ve Thomds tdrdtından yazılmıştır Vvagner'ın buvuk bır tutkuyld vazdıgıbudjk acı \eolum yırı- nın muzıklı dram lanhınde eş- sız bır >erı bulunmaktadır VVagner'ın bu ortaçaa ovku- sunu anlatan duvgulu melodı- lerle sarılı ^ıırınden. yuzyılın bclkı dc en gorkemlı a^k fdrkısı doğmu^tur Romantık opera Tristan \e Isolde de olavlar ortaçdğdd Tristan gemısı Cornv.all \e Bretagne de Trıstan'm şato- sunda geçmektedır Isoeldc Ir- landa kıyılarındd ılerleyen bır Vıkıng gemısının gu\ertcsınde ıstemcdığı bır evlılık ıçın Corn- v.all Kralı Marke ve gelın gıt- mektedır Oraya gıtmektense bır fırtınadd gemının bdtmasını ve olumun kendisi ıçın daha ı>ı olacagını duijunmektedır Gc- mının dumenı Kral Marke - nın yeğenı Trıstan ın elındc- dır Isolde. eskı nışanlısı Mo- rold u olduren Trıstan a bu- >uk bır kın beslemekte ancak onu çok sevmektedır Kın ve aşk arasındd bocalayan Isolde ncdımesı Brangaene'e olum ıçkısını hazırldmasını emreder Içkıyı hem Trıstan'a ıçırecek hem de kendı ıçecektır Branga- ene olum ıksınnı ask ıksirıjle değıştınr Boylece vjzgının tuı- sağı olan gençlcr. bırbırlerıne asklarını açıklariar TKP1N1NICENDEN MAHMUT T. ONGOREN Çare Silah mı? Islam dınının ıçyuzunü bılımsel yoldan açıklayan adam Bı- lımsel yoldan yürudüğü ıçın ılerı sürdüğu görüşler çürutûlemı- yor Bır kışı çıkıp onun göruşlerıne karşı koyamadı Karşı koyulamadığı ıç>n de öldurülmelıi Nıtekım öyle oluyor. Bu, ka- çınılmaz sondur "Kaçınılmaz son" onun yazılarında var Sert çıktığı ve karşı ta- rafı kırdığı ıçın değıl Bıçemı sert ve kırıcı olmadı hıç Tam tersı Yazıları yumuşak sayılmaz, ama tam ısabet kaydeder Gerçek- lerı ve bulguları bılımseldı ve hıç açık vermezdı ' Kaçınılmaz sonu" ışte burada yatar Karşı çıkılamayacağına, yanıt verıleme- yeceğıne göre ışı sılahla çozumlemekten başka çare bulamaz- lar Kımler' Onun bır bır çurüttuğu duşuncelerı ancak sılahla durdurmaktan başka çarelerı olmayan çaresızler Küçük bır Salman Ruşdu olayı mı' Hayır, ne kuçuk ne de bu- yuk bır Salman Ruşdü olayı Daha başka bır olay Salman Rüş- du, bır yabancı ulkede, o ülkedekı Batılı çevrelerın sağladığı olanaklarla önlemlerını aldı Burada ıse durum değışık Bura- da "Islam devrımının artık Turkıye'ye ıhraç edılmesıne" göz yu- mulduğu bır ortamda, Salman Ruşdü'nünkılerden çok daha genış, çok daha aynntıh ve çok daha gerçekçı duşuncelerın çe- kıncesızce açıklanması var Yalın ve korumasız Koruması yoktu Başvurulmuş da koruma verılmemış mıydı' Bunlar boş sorular Bu ortamda böyle bır ınsan ne yapılırsa ya- pılsın korumasızdır Ancak duşuncelerı başkalarınca da anlaşıl- dığında ve kabul edıldığmde korunabılır boyle bır yazar Bu nedenle, artık "Duşuncelerıne katılmıyorum, ama düşüncelerı- nı açıklamak hakkı onemlıdır ve korunmalıdır" gıbı sözlerle ona yaklaşmanın da önemı kalmıyor "Kaçınılmaz son" bu sozü çü- rutüyor "Islam devrımının Turkıye'ye ıhraç edılmesıne" göz yu- manların bu gerçeğın ûzerınde durmaları gerekır Ama dursalardı, "kaçınılmaz son" gelmezdı Şımdı, "kaçınılmaz son"dan sonra onun göruşlerı de ortadan kalkacak mı' Yazdığı makaleler, yenı çıkan kıtapları, ılerde ya- yımlanacak daha başka yapıtları onun Islam konusundakı en- gın bılgısını, bılımsel bulgularını ve bılıncını daha behrgın olarak ortaya çıkaracak, ama karşı tarafın daha da çıleden çıkmasına yol açacaktır Hıç merak etmeyın, katıllerı de yakalanmayacak Onları yaka- lamak ıçın de yeterınce uğraşılmayacak Artık bu da onemlı de- ğıl Onemlı olan, soylemek ıstedığını soyleyebıldığı değıl söyleyebılmesınde Daha soylemek ıstedığı çok sozü olsa ge- rek Onları da soylemeye hazırlanıyordu Ama kım, soylemek ıstedığının hepsını bır ıkı kurşunla noktalanan bır yaşama sığ- dırdı kı Sonuc, tam beklendığı gıbı Hatta kendısının de bek- ledığı gıbı Işte bu kadari "Işte bu kadar*" bır yetınme belırtısı değıldır Bır "nokta" sa- yılmamalı "Işte bu kadar 1 " ancak bır yaşama koyulan kanlı bır nokta olabılır Ama bundan sonrasını duşünmek zorundayız Bu dın terörünu kesın önlemlerle engellemek ve Türkıye'yı kemır- meye ve sonra da yutmaya hazırlanan dınsel akımları durdur- mak ıçın neler yapılması gerektığını gundeme almalı Kım gerçekleştırecek bunu' Savaş çığırtkanlığı yapanlar mı' Işte bu- rada tarıfsız bır umutsuzluk başgösterıyor Onun öldürülmesı de- ğıl burada başlayan umutsuzluk ıştn en korkunç yanıdır. Onun nıçın öldurülduğünü bılıyoruz, ama bu umutsuzluktan nasıl kur- tulabıleceğımızı kestıremıyoruz Korkunçluk burada Belkı de alçakça her toprağa duşuruten ınsan ömeğınde görduğumüz gıbı onun oğretılerını ve gorüşlerını yenıden ıncelemelıyız Cesare- tımızı ve umudumuzu toparlayabılmek ıçın Yaşamın çaresız- lıklerıne bılımsel yaklaşımlarla karşı koyabılmek ıçın Turan Dursun bızım meslekte de onemlı bır yer yapmıştı ken- dısıne Radyoculuğa uzun ve değerlı katkılar armağan et'ı Rad- yocu arkadaşlarıma "2000 e Doğru' ve "Yuzyıl" dergılerının çılekeş çalışanlarına, aılesıne ve ona ınananlara başsağlığı dı- lerım Elımden başka bır şey gelmıypr Jane Seymour şimdi de Transız DevrimVnde Marie Antoinette'i oynuyor Mini dızflerîn kraliçesi Seymöür20 yaşındayken Roger Moore'un ılk James Bond filminde oynayan Jane Seymour, "Kaptan Onedin", "Savaş ve Anılar" gıbi TV dızileriyle unlenmıştı. Artık sarsıntılar yaşayan olgun kadın rollerıni yeğliyor. Költûr Servisi — Roger Moo- Gerçekten de. Jane Seymour James Bond'luğu Sean SAVAŞ VE ANILAR'DA JOHN GIELGLD'LA — Jane Se>mo- ur, Bizde de gosterılen "Savaş ve Anılar" adlı dizıde unlu İngılız sanatçı John Gielgud'la birlikte ojnamıştı. re un Connory'den devraldığı ılk fılm- de guzel ve gızemlı Solıtaıre'ı oynadığında 20 vaşındavdı Sonradan "mini dizilerin krali- çesi" dıye anılacagı televızyona ılk adımını 'Kaptan One- din"dckı kuçuk roluvle attı "Cennetın Doğusu", "Kaptanlar ve Krallar" gıbı bızde de gosten- len mını dızılerle ununü pekış- urdı Ingıltere Kralı Eduard ıle VVallis Simpson arasındakı bu- yuk askı konu alan "O'nun Sev- diği Kadın"da (The VVoman He Lovedlkralınsevgılısını "\aşa- >an En Zengin \dam" adlı dızi- de unlu opera sanatçısı Maria Callas'ı canlandırdı "Savaş Rfizgârlarrnın devamı olarak çekılen"*Sa>aş\e 4nılar"da Ali VfcGraw'un verını aldı Natalı- e'yı ojnadı Şımdı Parıste İk'ı bölumden oluşacak "Fransız Devrımrnın Marie Antoınette'ı Turk TV ızlevıcılennın de ıyı tanıdığı Jane Se>mour, bundan 4 ^ yılıaşkınbırsure önce Ingıl- tere Kralı 8. Henrj'nın uçuncu karısı olarak unlçnen Jane Se>- mour'la d\nı adı ta^ıyor James Bond un 20 yaşındakı Solıtaı- re ı bugun 40 vaşında "Bond ftlmindeki rolüm bana olağanustu olanaklar sağlamıştı. ama a\ nı zamanda da seçmek is- tediğımden çok farklı bır >ola sii- ruklemıştı benı. \ ıllarca seksi >e goz kamaştırıcı olmam beklenen roller bulabildim. Bugün, gozle- rımin altında kmşıklar belırdiğı- nıgorüvorvese>inı>orurnr son yıllarda yurekten ıstedığı rollere kavuştu Yaşlanmakta olan. acı çeken \e ılle de seksi ol- masıgerekmevenkadınlar "Sa- vaş Rüzgârları"nda Alı McGravv un oynadığı. devam dızısı "Savaş ve Anılar"da Sey- mour'un kaptığı Natalıe de bu tur rollerden bın Herman VVo- uk'un aynı adlı romanından TVve aktanlan Ikıncı Dunya Savaşı'yla ılgılı dızının şımdı- denklasıkleştığinısövlüyor Sey- mour "Bizim çekimler başlayınca\a kadar, 'Savaş Ru/gârları'nı sey- retmedim. Ovnavacağım rolu daha once o\namıs bırıni se\re- derek etkılenmek istemivordum. Bence 'Savaş >e Anılar' dizisi olağanustu bır tarih dersi. İnsan- lar filmde görduklerı olaylara. kitapta okuduklarından daha fazla tepki gösterivorlar." Jane Seymour su sıralar4ya- şındakı oğlu Sean ve 7 yaşındakı kızı Katie ıle bırlıkte Pans'te "Fransız Devrimi'* adlı filmde Kralıçe Marıe Antoıneıte ı oynuyor "Bu rol için çok sıkı çalıştım. Marie Antoınette'le ılgılı bır suru kitapokudum. Daha once, Mari- e Antoniette'le ilgilı bıldığim tek şe>, açlıktan ölen kıtlelere" Pasta >esinler'dediğıydi. Aslındaboyle birşey dememiştabii. Marie \n- toinette rolu harikulâde bır rol. Değişen bir kadının, çe>resinde olup biteni anlama\ an. ama > ıkı- ma kendi de katkıda bulunan bır kadının portresi." Geçen mevsım TRT Televız- yonu'nda gostenlen "Karınde- şen Jack** dızısınde de oynayan Jane Seymour artık dahaazTV dızısınde oynamak daha fazla sinema filmı çevırmek ıstıyor Bırlıkte çalışmaktan mutluluk duyacağı bırçok yonetmen oi- duğunu belırten Seymour TV' ekranlannda çok fazla gorun- muşolmaktankavgılanıyor "Insan ekranda çok fazla goru- nünceisın tadı kaçabılir. Ozellık- leABD'de çok fazla T\ dizisi çe- virdim. Se> irciv i sıkmaktan kor- kuvorum. O>unculuktan müthiş bir keyif alı>orum. Baska bır ki- şiliğı o\ nama> ı, insanları guldur- me\i, ağlatrnavı çok seviyonım. Benceo> unculuk. ınsanın ha> atı- nı kazanmasının en durust >olla- nndan biri. Başka bır ış \ apabile- ceğimı de duşunemı>orum za- ten." Jane Seymour değışımler ge- çıren sarsıntılara uğrayan. bu- nalımlara duşen kadınları oy- namaktan hoşlanıyor Bu tur rollen güçluveçekıcı kadın rol- lennden daha ıyı oynadığı kanı- sındd Artık kırkına gelen Jane Sey- mour hâlâ genç ve canh gorün- mesınınelereborçlu"1 "(ierçektenbilemiv orum. ama çok dengeli bir > aşam surmem- den kaynaklanıvor olabilir. Ço- cuklarım >ar. Işimin dışında ilgi duyduğum bîrçok şev >ar. HoII- >wood"da yaşamayı seçmedim. Film işinin dışında bırçok arka- daşım »ar. Eğer sinemada insan- ları ovnamak istivorsanız. ger- çek dunvada yaşamanız gerekir. Hollyvtood'a işim gerektirdiği zamanlar gidıyorum. Ö\le parti partı dolaşanlardan değılim. Iyi kariyerim ve çocuklarım var.' RADYOLAR RADYO 1 04^5 <\çılış, program 05.00 Haberler 05.05 Turkuler geçıdı 0530 Şarkılar ve oyun havaları 06.00 Yurttan haberler ve de nız hava raporu 06.15 Gunaydın 07.00 Bugun (Kuşak 1) 09 40 Arkası yarın 10.00 Haberler 10.05 Bız bır aıleyız 11.00 Haberler 11.05 Rek lamlar 12.00 Haberler 12.05 Gunü yasarken 1İ55 Reklamlar ve radyo programlan 13 00 Ha berler 13.15 Hafıf müzık 13J0 Bolgesel >a>ın ve reklamiar (2) 17.00 Haberler 17.05 Meddah ddıyle halk âşıklarımız 17.25 Turkçe sözlu ha- fıf müzık 17.40 Çocuk bahçesı 17.55 Haftamn çocuk şarkısı 18.00 Haberler 18.05 Gûnden gu ne. 19.00 Haberler 19J0 Beraber ve solo şarkı lar 20.00 Dunya dönuyor 20J0 Turkçe sözlü ha- fif muzık 20.45 Turkuler 21.00 Haberler 21.05 Saz eserlerı 21.15 Turk ve Islam dunyasından 21J0Türk halk muzığı dınleyKi ısteklen 22 00 Küçük konser 22J0 Solısüer geçıdı (TSM) 23.00 Haberler 23.15 Oecenın ıçınden (3) 00.55 Gu- nün haberlennden özetler 01.00 Program ve ka- panıs 01.05 - 0435 Gece yayını R A D Y O 2 07.00 Açıhş, program ve haber- ler 07.05 Sohstlerden seçmeler (TSM) 07J0 Ha- berler 07 40 Turkuler ve oyun havaları 08.00 Sabah konserı WJ0 Beraber ve solo şarkılar 09i» Haberler 09.05 Tanhten sayfalar 09.15 Ço- cuk bahçesı 09J0 Tıno Rossı sövluyor WM Bır etsanedır Anadolu 10JO Çağnşım 11.00 Ha- berler 11.05 Şarkılar 11.20 Turkuler geçıdı 11.40 Hafıf muzık 12.00 Turkuier ve oyun havaları 12.30 Erkekler topluluğu 13.00 Haberler 13.15 Halk çalgılanndan ezgıler 13J0 Folklor pence resı 13^0 Hafıf muzık 14.00 Yabancı dil dersi 15.00 Haberler 15.05 Solıstler geçıdı lSJOAr- kası yann 15.50 Şarkılar 16J0S Hafif muzık 16JO Turkuler geçıdı 17.00 Haberler 17 05 So- lıstler geçıdı (TSM) 17.30 Yurttan sesler erkek ler topluluğu 18.00 Orkestra ustalan 18.30 Dın v«ahlak 19.00 Haberler 19J0 Yurttan sesler ka- dıniar topluluğu 20.00 Evç faslı 20 30 Yabancı dil dersi 2130 Hafıf muzık 22.00 Klasık koro (TSM) 22-30 Bır roman / bır hıkâye. 22.45 Tur- kuler 23.00 Haberler 23.15 Sohstlerden bırer şarkı 23.40 Hafıf müzık 23.55 Salı konsen 0035 Gunun haberlennden özetler 0038 Prog- ram ve kapanış RADYO 3 07.00 Açıiıs, program ve haber ler (Turkçe) 07.05 Güne baslarken 08.00 Sabah ıçın muzık 09.00 Haberler 09.15 Sabah konse- rı 10.00 Muzıklı dakıkalar 11.00 Öğleve doğ- ru 12.00 Habecler 12.15 Hafif müzık 12J0Gu- nün konserı 14.00 Haberler 14.15Muzık tune- lı 15.00 Perdeaçılıyor 15J0 Konser saatı 16J0 Cazsanatı 17Ü0 Haberler 17.15 Okyanus 18.00 Mercek 19.00 Haberler 19.15 Muzık ve yorum cular 20.00 Armonı 2OJ0 Bır konser (IDSO) 22.00 Haberler 22.15 Gecenın getırdıklerı 23.00 Doğumunun 1Ş0 yılında Çaykovskı 24.06 Ge- ce ve muzık 0035 Gûnun haberlennden özet ler (Turkçe) 0038 Program \e kapanış RADYO 4 07.00 Açıhş, program ve haber ler 07.05 Turküler ve oyun havaları 07JO So- lıstler geçıdı 08J» Turkuler 08.15 Şarkuar 08J0 Turkülerden bır demet 09.00 Haberler 09.05 Be raber ve solo şarkılar 09 30 Turkuler ve oyun havalan 10.00 Haberler 10.05 Sabahın getırdık len 11.00 Haberler 11.05 Turkuler 11.20 Şar- kılar 11J5 Beraber ve solo turkuler 12.00 Ha berler 12 05 Muzık bahçesı 13.00 Solıstler ge çıdı (TSM) 13.30 Yurdun dört bucağından (THM) 14.00 Haberler 14.05 Solıstler geçıdı 14J0 Turkuler ve oyun havalan 15.00 Sızın ıçın seçtıklennuz. 16.00 Haberler 16.05 Yurttan sesler erkekler topluluğu 16.30 Çeşıtlı Turk muzığı 17.00 Haberler 17.05 Ezgı kervanı 17J0 Fasıl 18 00 Yurttan sesler 18J0 Solıstler geçıdı 1838 Program ve kapanış POLİS İSTANBUL07 58Açüşve Program 08.00 Gune Baslarken 08.45 Saba- hın Konukları 09 15 Sevılen Melodıler 10.00 Hayatm Içınden 11.00 Kayıp Haberlen 1105 Işte Saz tşte Söz Solıst Fuat Erenoğlu 11 30 BırSolıst KleıneWunder 12.00 Istekler 13.00 Turkçe Sözlu Hafıf Muzık Solıst Mazhar Fu- at Özkan Uçlusu 13.15 Öğleden Sonra 14.15 Bır Topluluk Whal 14.45 Bır Sanatçıyla Be- raber. Metın Mülı 15 10 Karavollan Trafık Ka- nunu 15.15 Avşe Tunalı'dan Şarkılar 15.30 Kayıp Haberlen 15.35 Turkçe Sözlu Hafıf Mu nk 16.00 Mendyen Programı 17.00 Müzık Da- ğarcığı 17.30 Gün Biterken 18.15 Muzık Denınce 19.00 Program ve Kapanış POLİS TÜRKİYE ^ •,,„„ ve Program 07.00 Güne Baslarken 07.45 Enstru- mantal Muzık 08.00Sabahın Konukları 08 30 Yol Durumu 08J5 tşte Saz Işte Söz Sohst Fuat Ebenoğlu 09.00 Sohstler Geçıdı 09.30 Yol Du rumu 09.35 Orhan Savgıcı'dan Şarkılar 09.55 Karayolları Trafik Kanunu 10.00 Hayatm tçın den 11.00 Bır Sanatçıyla Beraber Melın Mıllı 11.25 Canan Başkaya'dan Türkuler 11.45 Ka- yıp Haberlen 11.50 Sızın Seçtıklerınız 12.55 Turkçe Sözlu Hafıf Muzık Solıst Coşkun De mır 13.15 Oğieden Sonra 14.15 Turkuler Ge- çıtı 14.45 V ol Durumu 14.50 Gönul Akkor'dan Şarkılar 15.10 Müzık Dunyası 16.10 kavıpHa berlen 16.15 Muzık Dağarcığı 16.45 Mahmut Tuncer'den Turküler 17.05 Turkçe Sözlü Ha- fıf Muzık 17 25 Gun Bıterken-Mısralarda Ge zıntıler 17.00 Turkçe Sözlu Hafıf Mıizık 18.00Program ve Kapanış Sabah kuşağı dizisi • ANKARA (Mak Ajans) — TRT Eğlence Programlan Mudurluğu tarafından hazırlanan, "Ab Şu Komşularımız" ekım ayından ıtıbaren TVl'de ekrana gelecek. Geçen yıl ekımde başlayan ve haziran ayının sonuna kadar devam eden dizi, bu yıl yıne aynı yayın donemlerınde yayımlanacak. Haftada bir gun ekrana gelecek dızının yenı bolumlen 13 bölum olarak çekılıyor. 16 müzik programı • ANKARA (Mak Ajans) — Daha once "Muzık ve Eğlence Programlan Mudurluğu" olarak tek bırım halmde çalışan, daha sonra da "eğlence" ve "muzık" programlan mudurluğu adı altında ıkı ayn bınme bölünen şubenın yenıden teşkılatlanan "Munk Programlan Mudurluğü" yenı donemde toplam 16 değışık muzık programı hazırhyor. TV1 ve TV2'de ekımden başlayarak yayımlanacak olan programlardan yayına hazır olanlar şoyle: "Atolyeden Sahneye", "Bır Makam, Bır Şarkı, Bır Şıır", "Muzık Konuklan", "Bızım Eller", "Duygu Mımarlanmız", "Ayın Konserı", "Haftamn Sohstı" Sınır ticareti • ANKARA (Mak Ajans) — Doğu ıllerınde özellıkle Ağrı ve Doğu Beyant'ta gerçekleştınlen sımr tıcareti, GAP TV'sınde ekrana gelecek. Gurbulak sınır kapısmın sınır tıcaretının gelıştırılmesı amacı ıle modermze edılmesı çalışmalarının da yansıtılacağı programa Ağn Valısı Rasım Baş konuk olarak katılacak. Valı Baş, GAP TV ekıbının, sınır tıcaretının Ağrı ve yöresıne ekonomık olarak neler getıreceğı konularındakı sorularını yanıtlayacak. Sinemada işbirliği • Kultur Servisi — Fransa, •ve Amenkalı fılm Âf>uıo yonetrjaenJerı karşılıkliruc»Vf olarak bırbırlerının ulkelerınde daha rahat koşullarda çahşabılecekler. Konuyla ılgılı olarak Amenkan Sinema ve Eğlence Bırlığı ıle Fransa Kultür Bakanlığı arasında bır anlaşma ımzalandı Fransız yönetmenlenn Amerıka'da film çevırme konusunda güçluklerle karşılaşmalan uzerıne Fransa Kultur Bakanı Jack Lang ıle Birlık Başkanı Jack Valentı bır araya geldıler ve anlaşmaya vardılar Pazar-90 Van'da • VAN (AA) — TRT tarafından pazar gunlen canlı olarak yayımlanan muzık-eğlence programı 'Pazar-90'ın 30 eylulde Van'da yayımlanması konusundakı çalışmalar tamamlandı Yapımcıhğını Cengız Baysan'ın yaptığı programın çekım hazırlıklan ıçın geçen hafta Van'a gelen TRT ekıbı ön çalışmalannı tamamlayarak Ankara'ya f döndu. Spor salonunda yapılması planlanan Pazar-90 programına 65'e yakın teknık eleman ve sanatçının kaıılacağı bıldırıldı. Canh olarak sunulacak programa Ayşe Mıne, Edıp Akbayram, Ruya Ersava, Neşe Dılekçıoğlu, Yavuz özışık ve Şakır Oner Gunhan gıbı tanınmış birçok ses sanatçısı katılacak Pazar-90 programında aynca Vanlı sanatçılara ve ilin | folklor gostenlerine de yer verüecek. BUGÜN • Muzık Yelpazesi TV1 | 23.40 "S^gıh Muzık" programının yayına gırmesıyle bır hafta yayını ertelenen program ekrana geliyor SezenCumhur Onal'm hazırladığı programın "Istekler" bölumunde Tina Ibrner "Foreıgn Affaır", Nılufer "Esmer Gunler" ve Kaoma "Melodıe d'Amour"u seslendırecek Altm Sesler bölumunde Dıana Ross ve sanatçıya Mıchael Jackson'ın eşlık ettığı parçaların yer aldığı program "Dunyadan Muzık" bölumunde Phıl Collıns'ın "Take Me Home1 ' adlı parçasıylasürecek. Son bölüm "Unutulmayan Fılm Melodılen" bölumunde Salsa fılmmın görüntulerı eşbğınde "Porto Rıcı" ve "Margantha" adlı parçalar yer alacak.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle