19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/12 EKONOMİ 11 EYLÜL 1990 DÖVİZ KURLARI 11EYLfiL19 Dövnm Cmsı 1 ABDDotan 1 8.Aknan Mvto 1 AviBMyı Dotan 1 Avucbrya ŞMni 1 MçkaFmgı 1 Oanmaria Knnu 1 FinMaridası 1 Fransız Fran» 1 Hobnda Flonnı 1 kveç Kronu 1 tsviçre Franoı OOtoüy UıponYmi 1 NonvçKronv 1 S M k l t SJWt«tsn Rıyai DOnz 2710 57 1715.76 2203.68 243.97 83.56 449 22 73012 512.59 1522 28 468 23 205814 230.15 19.50 444 57 505169 722 76 DftVE Safis 2716 00 1719 20 220811 244 46 83 72 45012 73158 513.62 1525 33 469 76 2062 26 23061 19 54 445 46 506181 724 21 EMctf Afc 2707 86 1714 04 2166 23 243 73 82 14 444 73 717 71 512 08 1520 76 463 55 2056 08 226 24 19 30 44012 5046 64 710 47 EMrtrf Sates 272415 1724 36 2214 73 24519 83 98 45147 733 77 51516 1529 91 470 58 2068 45 23130 19 59 446 80 5077 00 726 38 $ 1.5798 Aknan Marto S 5.2879 Fr Frangı % 1.7805 Hol Roraı $ 1 3170 bv Frangı S 1177 74 hH üreG $ 139 03 Japon Yem $375O2SAnbffiyali £1.8637$ /U.TM GâMÛŞ ^ınnhurıyvt Ftept 24ıyvaltm 22 ayar Mezik 900 ayar Bûmûş AkıflankMtmı BfiatAfcm MBankası 10nsJ 224 000 270 000 33 650 »300 468 186 000 189 500 382 00 Sa&ş 229 000 280.001 33 750 33 400 495 1U.O0C 191 OOC 385 X TL MHtanta O l Faa (%) - 53 31 SERBEST PtYASJUJA DÖVtZ «DOotaı Bat Alman Markı t Hotada Florin IngiHz Smtn Frmsa Frangı KMİtalyınLıreü SARiyıli 0Mzlnt<$) = 2720 1722 2068 1525 5125 513 229 Ijfcmyofc Sata 2725 1727 2075 1530 5175 518 232 2717 BOBSADA İŞLEMLER lOEYlft. 19M AkHTeksM MartsHottng AnaMnCam Arçe» »jrrar tX9 ÇKJkÇinantD Ç Ekttnk OmeiCam OevaHoMmo Dojusan O6«Ü5 E Başı Yatınm Ecaotnş l«ç EgıBırac*« Efle Endustn EgeGukn EmkSgoıtı 6*» HoMnç EıciyasBncikk E O S D Ç Fransoank ş( Sood-Year Gortıonlsı! aF GuKydnalık H*«5 Mölf Krrtra KconElenntı KoçHoidng Koç Yatırnn Kontea KonımaTar »ytts IMAuTHum Uan» (jmetno tferti Mar Matı Oıel jMen SaıHrH tfet* taas NMbank NetHottmg O T k « Otmutta Otosan PE6 PTOHO Mkan PıurSut Pna' En'.üjr- El PlwSu Pfla'Un «mas ftOsk Sattfı Vıymoiık SvtnlHoUhg Svkuysan Srtas Sö*s»(BU) îSfc Tetetfl T&araıtB T ls S M L <BI A TS*HWK TD Mttm TTuOorg Tutuncukr Ban VesM V»as YIDIK. Ba*. Yunsa ûncekıse- sıs lopan. Bugunku 5500 122S0 4700 34500 29000 2150 175000 7100 20SO0 4150 36600 10500 145(0 9900 6700 6200 6900 6500 26000 3300 4750 9100 9600 13750 35000 62000 28000 9600 2050 3000 3750 25500 10500 6800 5900 9600 8300 1600 9900 670O 2150 32500 1650 25000 5500 14000 15000 44000 2D2S0 5200 10250 2850 11000 47000 2300 3450 10750 800 2000 2900 3650 1300 3800 24000 «900 2550 4850 700 1908 5900 6300 5700 6000 4100 «0500 37OO0 11750 10500 4400 M 0 16790 8600 4900 27500 500000 9300 7500 44500 175» 41O0 10200 4500 6000 13250 2200 8000 4300 5700 12000 4850 34000 30000 7200 21500 4150 15000 10200 7000 7100 6700 27000 9000 4750 9500 9900 14O0G 36500 64000 29000 9900 2150 2850 3800 11000 7100 6100 9800 1600 10300 6700 2200 33500 1650 13000 5700 14500 15500 46500 21000 5400 10750 2800 11250 2300 3300 10750 825 1900 2900 3700 1350 3900 25000 9200 2500 5050 725 1950 6000 6600 5900 6200 4300 42500 37000 12000 11000 4650 16750 5000 2(000 9700 7500 46000 18250 4300 10500 6000 12500 2200 8200 4500 Bijgunku en yots* 5700 12250 4850 35500 30000 7300 21500 4250 15000 10200 7000 7100 6700 27000 9400 4750 9500 10000 14000 36500 64000 29000 9900 2150 2850 3700 11000 7100 6100 9900 1600 10300 7100 2250 33500 1650 13000 5700 14500 15500 46500 21000 5400 10750 2950 11250 2400 3600 11000 825 2100 3000 3900 1350 3900 25000 9200 2550 5050 725 1950 6000 6600 5900 6200 4300 42500 36500 12000 11000 4650 17250 5000 28000 9700 7600 46000 18250 4300 10500 6000 13250 2300 8200 4500 Bugunlü kipanış S7X 12250 4850 35000 30000 7300 26945 4250 15000 10200 7000 7100 6700 27000 9400 4750 9500 10OO0 14000 4500 64000 29000 9900 2150 2850 3600 11000 7100 6100 9900 '600 10300 6800 2250 33500 1650 13000 5700 14500 15500 46500 21000 5400 10750 2950 11250 2400 3600 11000 825 2100 2900 3750 1350 3900 25000 9200 2550 5050 725 1950 6000 6600 5900 6200 4300 42500 38500 12OO0 11000 4650 17250 5000 28000 9700 7600 46000 18250 4300 10500 6000 13250 2300 8200 4500 Işlen mıktarı 12800 13700 68OX 6970O 28600 4362 21500 85950 104600 55090 51650 77800 10962 77632 1600 600 28660 16000 4800 36SO0 10100 2200 8630 7600 400 8800 287270 10800 800 4000 112990 1000 181718 86000 2000 13300 400 62525 8149 3460 114604 14970 15130 19125 31700 52829 17800 3000 68100 31800 145000 4600 100700 9200 3450 19800 13100 358710 8000 6600 3400 6000 1800 1175 27600 4400 5000 9450 1000 200 12200 8350 14400 7000 29800 33050 29200 297O0 2400 22121 162400 423320 B79O0 176300 11000 En cok sâz yapılan fıy 5700 12000 4850 35500 3OO00 7300 21500 4200 15000 10200 7000 7100 6700 27000 9000 4750 9500 10O00 14000 36500 64000 29000 9900 2150 2850 3600 11OO0 7100 6100 9900 1600 10300 6700 2250 33500 1650 13000 5700 14500 15500 46500 21000 5400 10750 2950 11250 2400 3300 11000 825 2100 2900 3800 1350 3900 25000 9200 2500 5050 725 1950 6000 6600 5900 6200 4300 42500 38500 12000 11000 4650 17250 5000 28000 9700 7500 46000 18250 4300 10500 6000 13000 2300 8200 4500 AJınıto onfiy 5700 12007 4850 35175 30000 7271 4"84 15000 10200 7000 7100 6700 27000 9160 4750 9500 9997 14000 64000 29000 9900 2150 2850 3643 11000 7100 6100 9673 1600 10300 6802 2245 33500 1650 13000 5700 14500 15500 46500 21000 5400 10750 2943 11250 2372 3400 10938 325 2088 2930 3784 1350 3900 25000 9200 2500 5050 725 1950 6000 6600 5900 6200 4300 42500 38431 12000 11000 4650 17221 5000 28000 9700 7503 46000 18250 4300 10500 6000 12967 2296 8200 4500 ktm atktan- .J.7M.Mİ.S .JM11.7M.M YATIRIM FONLARI ££*!ş Yatoım-1 lşttftnm-2 lşVatmm-3 lşttönm-4 Iş Yahnm-6 lrterton-1 lnterion-2 lntertoc-3 lnterton-4 IkUsat \tt-1 Ikûsat Yat-2 lktısatva-3 Iktısat Yat-4 Ikîısat ACIım Fon Garant VSHınm-1 Garant Yatmm-2 Gatant Yatmnv3 Garant VaSnm-4 Esbank Fon-1 Esbank Pon-2 Esbank fon-3 YKB Yat Fonu YKBSektör Fon YKB Hısse Fon YKBKamu Fon YKB üfat fon YKBKarmaFon YKBDöMzFon YKBKapıUF YKB Afctıf F Vakıf Fön-1 Vaiof Fon-2 vakıf Fon-3 Vakıf Hjsse Vakıf Oûnya Fon VakıtFon-6 Dısbank Mavi Fon Dışbank Beyaz DfŞDank Pembe Tûtûn Fon Mıtsuı fon-1 Mrtsm fon-2 Rnans fon-1 Fmans Fon-2 Rnans fon-3 Rians fon-4 Ziraat Fon-1 Zıraat Fon-2 Ziraat Basak Fon Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamun Fon Pamuk Hısse Emlak Fon-1 Emlak Fon 2 Impot Fon-1 lmpex Hısse Tooank Fon Sumer Fon Oenız Fbi Ege Fon Kalkınma Fon-1 Dennr Fon Tanş Fon O-tak Fon 'urkbsnt Fon M N 110737 14.0a69 091OS9 170130 040630 190987 14 12.87 270259 070839 1609*7 10 02B9 08.0239 2aO239 111239 221087 100339 1202.90 300590 161187 311039 110730 02.1137 070338 070338 070338 070338 070338 020139 190630 190650 090538 24J0439 18.1039 220390 260330 1406SO 280638 10JM39 280650 040738 150738 20.1089 200339 20JJ739 181239 2O03S0 091039 140230 140230 200690 011139 08.0190 02 0130 28.0630 22 0130 180730 020290 040590 280330 120230 160490 040530 080590 070530 110690 2708 90 030990 10300 20.000 10.000 iaooo mooo 10561 9960 9359 11200 9764 9306 9596 9890 mooo 9376 9.731 10437 9336 10319 10300 mooo 10477 9785 9713 9795 9693 9328 9294 mooo 9542 mooo 48 279 10444 9394 9374 mooo 10057 20558 10011 11021 40000 10000 9346 9356 10428 9958 10100 mooo 10.000 mooo 11397 10357 10724 10469 mooc10000 10086 9962 10000 10.405 10308 mooo 10000 10006 10000 10000 10000 DMd 57101 38125 15125 13021 11172 43335 37390 19737 18039 36058 29707 14005 14081 12555 43362 20966 tt.635 11608 44610 14326 10567 41579 33039 55343 32 425 28 217 32849 15528 10833 8648 32343 84773 15488 10329 11461 10795 29684 39.184 10856 31300 117329 14426 19657 16333 14 208 11317 17017 12658 13.015 11363 16579 13246 17071 11595 13691 10693 13026 9785 11904 13426 13487 11562 11695 11325 11149 10109 9994 10EYIÛL *SS '57306 38287 15.178 11066 11210 43366 37325 19307 18104 36127 29730 14025 14122 12666 44025 21103 11744 11730 44.665 14353 10597 41725 33.147 56.730 32532 28313 32373 15566 10370 8707 32955 85051 15536 10988 11506 10384 29.783 39352 10391 31914 116238 14477 19725 16393 14 255 11394 17145 12 722 13362 11417 16669 13337 17177 11687 11739 10735 11069 9918 11946 13470 11530 11595 11747 11362 11191 10145 10053 1990 f*l 036 0.42 035 035 034 034 036 035 036 019 0.08 014 029 038 037 0.65 030 105 012 018 028 035 033 141 033 034 038 0.24 034 068 034 033 031 147 039 032 033 043 032 036 035 035 035 036 033 068 075 051 036 048 054 069 062 079 035 039 033 136 035 033 032 029 044 033 038 036 059 Erdemîrlden yılın 4, zaıımu Ereğli Demir Çelik Fabrikaları, Türkiye'de yassı hadde mamuİlerine yılın dördüncü zammını yaptı. Böylece teneke, sıcak ve soğuk sac ile levhada yılın ilk 8 ayındaki fiyat artışı yüzde2ü'yi aşmış oldu. Erdemir gcçen yıl "günün ekonomik koşulları gereği" ekim ve aralık aylarında fiyatlarını ortalama yüzde 10 oranında indirmişti. KDZ. EREĞLİ (CumhuriyeJ) — Ereğli Demir Çelik Fabrikalan (Erdemır), Turkı- ye'de "doğal tekd" oluşturduğu yassı had- de mamullenne bu yılın dördüncü zammını yaptı. Böylece teneke, soğuk ve sıcak sac, levha gibi imalat sektörünun önemli girdilerini oluşturan maddelerin fi- yat ları sekiz ay içinde yüzde 20'yeyal'in oranda zam görmüş oldu. Erdemirin 1990 zamları (Ton/Bin TL.) 6 AintH 10 Eytll TEIKKE 0 25-0.27x711 (0 25 L8/BB) 0 28-0 30x711 (0 75LB^B) S06IKSAC 0 60x1000XRUL0 0 90x1200xRULO 1 00x1000x2000 StCAKSAC 2 0Ox10OOxRULO 3 00x1200xRULO 6 00x150OxRULO LEVNA 13 00x1200x2400 15 00x1600x6000 18 00x1800x6000 1946 2135 1230 1090 1150 935 810 815 1012 1070 1010 2050 2240 1290 1150 1212 980 855 860 1065 1122 1062 2135 2325 1330 1190 1252 1030 905 910 1115 1172 1112 2225 2415 1505 1240 1202 1080 910 960 1178 1234 1174 Erdemir, geçen yıl son zammını 5 hazi- ran tarıhinde yapmıştı. Daha sonra indi- nmlergundemegelmıştı. lOEkım 1989'da sıcak urunlerinin fiyatlarını yiızde 4-5, so- ğuk urünlennınkıni de yuzde 2-3 oranında dusurmuştu. 7 Aralık 1989'da bu kez yuz- de 4-5 oranında bır ındirim daha yapılmış- tı Böylece Erdemir 1990 yılına girdiğûıde te- neke urünleri ortalama ton başına 1 mil- yon 400 bin lira, soğuk üriınleri 950 bin lira, sıcak urünleri 700 bin lira, levhaları ıse 800 bin liradan satılmaktaydı. 1990 yılında ilk zam 2 nisan tarihinde yapıldı. Ürün fiyatlan ortalama yüzde 5 oranında arttırıldı. Daha sonra ikinci zam 9 temmuzda yapıldı ve fiyatlar yüzde 4.5-5.5 oranında yeniden ayarlandı. 6 ağustosta ise yeni bir zam daha geldı ve unin fiyatlan yüzde3.1-5.8oranında arttı. Dttn sabah ürun satışını durduran Er- demir, öğleye doğru son zammını açıkla- dı. Yeni zamma göre yassı mamuller yüzde 3.4-5.8 oranında zam gördü. Erdemir'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle de- ruliyor: "En son fiyat ayarlamaandan son- ra yurtiçi ve yurtdışı girdilerin fîyaüannda me>dana gelen artışlar nedenivle maliyet- lerimiz bujuk olçude etkilendiginden, 10 ekim tarihinden geçerli olmak uzere yüz- de 5 oranında jeni bir fiyat ayaıiaması ya- pılmıştır." Ereğli Demir Çelik Fabrikalan, yassı hadde mamullerı olarak anılan bu ürün- lerde (levha, soğuk ve sıcak sac, teneke) Türkiye'run tek üretıcısi konumunda. Söz konusu urunler ıse imalat sektörünun pek çok alt kolunda önemli gırdiler arasında bulunduğundan zam bütün sektörü etki- leyecek. Aksa'da açhk grevi sona erdi Yalova'daki Aksa Fabrikası'nda 12 gündür binadan çıkmadan açhk grevi yapan 500 işçi, greve son verdi. Bundan • sonra da fabrikadan çıkmadan oturma eylemini sürdüreceklerini açıklayan işçiler, üretime ara vermediler. YALOVA (Cumhuriyet) — Ya- lova Aksa Fabrikası'nda ışten çı- kartılan 69 işcinın gen alınabılme- si için başlatıian yemekhane eyle- mı 12. gununegirdi. 12gundenbe- ri fabrika dışına çıkmayan 500 do- iayındaki isçı, yemekhanede 30 ağustosta başlattığı açhk grevine önceki gün son verdi. Açhk gre- vine, fabrikadaki oturma eylemi- ni daha uzun surelı surdurebılmek amacıyla son verdıklerinı belırten Laspetkım fş Sendıkası Yalova Şu- be Başkanı Ayhan Karabudak, ış guvenlığinın sağlanması için ven- en hak arama mucadelesine de- vam edeceklerinı söyledi Karabu- dak, "Arkadaşlarımız 12 gunden beri fabrikada bcton iızerinde uyuyup aç, uykusuz olarak ureli- mi surduruyorlar. Arkadaşlanmız işyerinden aynlmıyorsa bunun ne- deni, işyerinden a>nldıklannda iş akitlerinin feshedileceği kuşkusu- nu taşımalandır" dedi. Yemekha- ne eyleminın 6. gununde rahatsız- lanıp vızıteye çıkarak istirahat alan 150 işçiden büyük bır bölü- munun dun ışbası yaptığı ve yıne dun 60 isçinin viziteye çıkarak 3 ila 8 gün arasında istirahat aldık- ları belirtildi. Aralarında 7 şube yöneticisi ve 3 temsilcınin de bulunduğu 69 is- çinin Aksa Fabrikası'ndan işten çıkartılmasına tepkıler buyuyor. Yalova'da örgütlu bulunan çeşitlı meslek kuruluşları, kultur sanat dernekleri ve sendika şubelerince imza kampanvası aç''Jı. önceki gun de işverenin tutumunu protes- to etmek, işçilerin eylemlerıni de desteklemek amacıyla sendika şu- be binasınria halktan 30 kişı bır gunluk açhk grevi yaptı. TÜSÎAD, krizi görüşecekHafta sonu Kuşadası'nda yapılacak olan TÜSİAD Istişare Konseyi toplantısında, Körfez krizi, hükümetin talepleri ve işadamlannın hükümetten istekleri gibi konular ele alınacak. BAR1Ş KLDAR fZMtR — TÜSİAD tstişare Konseyi'nm 2. toplantısı 15-16 eylul tarihlerinde Kuşadası'n- da yapılacak. Toplantıda Irak'ın Kuveyt'i iş- gal ve ilhak etmesiyle başlayan Körfez krizi- nın ekonomiye yansımaları ve bundan sonra- ki gelişmelerin öncelikle ele alınacağı, hükü- metin bazı işadamlanndan istemlen konusu- nun gündeme getirileceğı ve buna karşın hü- kümetten neler isteneceğinin tanışılacağı öğ- renildi. Toplantıda ayrıca Cem Boyner'in bir yıl daha başkanhkta kalması, sanayi kentle- rınde ve öncelikle Izmir'de şube açılmasının önerileceği bildirildi. Bu arada Cem Boyner- in uygulanan ekonomik modelın nasıl basa- rılı olabilecegine ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Körfez kririnin Türk ekonomisine getireceği yükler ve olası gelişmelerin ele alınacağı TtJ- SİAD Istışare Konseyi'nın 15 eyluldekı toplan- tısına konsey üyesi olmayan diğer üyelerin de çağnldığı öğremldı. Gemşletilmiş toplantıda özellikle "kriz ekonomisi"nin geniş boyutlu olarak ele alınacağı kaydedildı. Bu arada TÜ- StAD Başkanı Cem Boyner'in "başkanuğı bırakacagım" apklaması üzerinde de durula- cağı ve Boyner'ın bır yıl daha bu görevde kal- ması için "ikna" edileceği belirtildi. Toplantıda TOBB Sanayi Konseyi Başkanı Şinasi Ertan da bir konuşma yaparak TÜSt- AD'ın özellikle sanayıleşmış kentlerde şube açılmasmı önereceğı bildirildi. Konuya ilişkin Şinasi Ertan şu bılgılen verdi: 'Toplandda konsey baskanlan, yönetim ku- rulu baskanlan ekonomik konularda goruş- lerini açıklayacaklar. Özellikle kriz ekonomi- si uzerinde dunılacak. Bunun yanı sıra bası- na yansıdıgı gibi Cem Boyner'in dunımu ele abnarak 1 yı] daha kalnıası istenecek. Ben Egi- ad, Basiad, Asiad gibi derneklerin kunıldu- gunu ve bunun bir boşluktan dogduguna işa- ret ederek TÜSİAD'ın sanayileşmiş kentlerde şube kurmasını önerecegim. Tabü ki ilk sıra- da tzmir olacak." Toplantıda TÜSİAD tarafından dünya ko- şullanna göre uygulanmakta olan ekonomik modelın değıştırilmesi yenne nasıl başanb ola- bilecegıne ilişkin hazırlanan çalışma konusun- da da bilgi verılmesinın beklendığıni kayde- den Ertan, "TÜSİAD oneri üreterek ekono- minin en iyiye yonlenmesini amılamaktadır" dedı. Hükumetın bazı ışadamlarına birer yazı göndererek savaş ya da kriz anında ne- ler yapmalan gerektiğine ilişkin istemlerde bu- lunduğu öğrenildi. Hükümetin "istetnleri"mn ele alınması beklenen toplantıda, işadamlan- nın hükümetten neler ısteyebileceeğinin de tar- tışılacağı kaydedildi. Bir TÜStAD üyesi "Hii- kumet bizden birtakım isteklerde bulundu. Buna karşılık biz de hükümetten savaş ya da kriz anında neler isteyebileceginıizi sapta- maya çalısacagız" dedi. Uç sendika bîrleşiyor AHMETKUKT İZMİT — Çehk-lş Sendikası Genel Başkanı Metin Türker. Otomobil-İş, özdemir-lş ve Çelik- tş sendikalannın önumüzdeki günlerde yeni tek bir sendikada bütıinleşeceklerini açıkladı. öademir-lş Sendikası Genel Baş. kanı Mehmet Aras da 3 sendıka- nın birleşerek bütünleşeceğı yeni sendikamn Hak-lş Konfederasyo- nu üyesi olacağını söyledi. Izmit'te düzenlenen "Çeük-tş Dayanışma Toplandsı"nda konu- şan Çelik-tş Sendikası Genel Baş- kam Metin Türker, MESS Grup Sözleşmesi'ne Çelik-lş, Otomobıl- tş ve özdemir-lş Sendikalan ola- rak birlikte katıldıklarını, sözcü- lerinin taslaklaruun, heyetlerinin, fikirlerinin ve eylemlerinin aynı olduğunu kaydederek "Bu uçlü it- Üfakın sonucu olarak önumüzde- ki günlerde birleşerek tek çatı al- tında saglam temellere oturan bir yeni sendikada butıinleşiyoruz" diye konuştu. Çelik-lş'in yüzde 10 barajıru Yargıtay'da temyize ver- diklerini belirten Genel Başkan Türker, "Herhalde Yargıtay'da bi- zim dosyamızı hâkimJerin iyi oku- yacaklanna inanıyoruz. Dosyamı- zı okuduktan sonra gerçek karan ÇELİK-IŞ'LE DAYANIŞMA — Çalışma Bakanlıgı'nın "yüzde 10 barajı"nın altına duşurerck yetkisini elinden atdığı Çelik-lş için Izmit'te yapüan toplantıda, uç sendikamn birlik oluşturacagı duyunıldu. vereceklerini biliyoruz. Yargıtay karan ne olnrsa olsnn, ister bara- jın ustunde, ister barajın altında olalım Otomobil-lş, Ozdemir-lş ve Çelik-tş, MESS grup sözkşme- sinden itibaren başlayan 31ü bir- liğimizi sonunda bir çatı altında tek sendika olarak bir araya gele- cegiz. Bu çatının temellerini sag- lam atmak zonındayız" dedı. Acele olarak bırlesmenin zararh olacağını düşünerek ağır adımlar- la, ama kararlı adımlarla üçlübir- leşmenin gerçekleşmesine çahştık- larını söyleyen Türker, "Kim ne derse desin, bu biriesme tabanın arzn ettiği şekilde olacaktır. An- cak yüzde 10 barajı çelik işçisinin onunı demektir. Yuzde 10 bara- jının alınması için sonuna kadar mucadele edecegiz" dedi. Çelik-lş dayanışma toplantısına katılan Özdemir-İş Sendikası Ge- nel Başkanı Mehmet Aras, Çelık- Iş'in 137 günlük Demir-Çelik gre- vini bir muharebe olarak tanım- layarak "Çelik-lş'in onuru bizim onunımuz, namusu bizim namn- sumuzdur. Tnrkiye'de ilk defa Özdemir-lş, Otomobü-tş ve ÇeUk- lş arasında birlik sağlanmışbr. Önumüzdeki gıinlerde bn üç sen- dika bfitnnJeserek, tek çatı altın- da yeni bir sendika olarak Hak- lş Konfederasyonu bünyesinde ca- hşmalannı surdurecektir" dedi. IMF heyeti: Açıklar en önemli sorun ANKARA (Cumhuriyet Bnrosu) — Türk ekonomisiy- le ilgili yıilık olağan konsüi- tasyonunu tamamlayan Von Hauten başkanlığındaki IMF heyeti, hükümete bir değerien- dirme notu bıraktı. Söz konu- su notta "Bütçe ve kamu acık- lan Turk ekonomisinin en önemli sonınu olma ozelligı- ni konıyor" denildiği öğ- renildi. Ekonomideki son gelişme- ler konusundaki teknik çaJış- malanm tamamlayan IMF heyeti dün de ekonomı yöne- timinden sorumlu üst duzey bürokratlarla bir toplantı yap- tı. Hazine ve Dış Ticaret Müs- tesan Namık Kemal Kıbç, yardımcısı Mahfi Egiimez, DPT Müsteşan Ali Tigrel ve Merkez Bankası Başkanı Ruş- dü SaracoğJu'nun katıldıkla- n dunkü toplantıda, ekono- mideki temel sorunlar ıie buiı- lara karşı alınması gerekli ön- lemlerin tartışıldığı belirtildi. Yapı Kredi 47 yaşına girdi Ekonomi Servisi — Yapı ve Kredi Bankası, kuruluşunun 46. yılım kutluyor. 9 Eylül 1944 yılında Kâzım Taşkent tarafından kurulan Yapı ve Kredi Bankası, aradan geçen yarım yüzyıl içinde buyük de- ğişiklikler yaşadı. tlk kurulduğunda özellikle konut kredısı vermeyı amaç- layan banka, zaman içinde de- ğişen koşullarla birlikte faalı- yet alanını genişlettı. İlk mes- lek kredisı veren, ilk kez ço- cuk tıyatrosu kuran, ilk çocuk dergisini çıkaran, ilk kez elek- tronik bankacılık hizmetlerı- ne gırişen ve ilk ferdi kredi uy- gulamasını başlatan Yapı ve Kredi Bankası, 197O'lı yıllar- da Çukurova Grubu'na geçti. Geçen yıl kuruluşunun 45. yılını Bolşoy Balesi'ni Turki- ye'ye davet ederek bır bale gösterısıyle kutlayan Yapı ve Kredi, bu yıl ise ünlu Fransız şarkıcı Gilbert Becaud'yu da- vet etti. Banka ayrıca, 46 ku- ruluş yıldönumu nedeniyle kurucusunun adını taşıyan Kâzım Taşkent Galerisı'nde de bır sergı açıyor. Ankara'da ekmek 600 liraANKARA (ANKA) — An- kara'da ekmek fiyatlanna bu- günden geçerli olmak ttzere 100 lira zam yapıldı. Buna gö- re 325 gram francala ile 360 gram halk tipi ekmeğin fıyatı 500 liradan 600 liraya yüksel- di. Ankara Fırıncılar Derneği Başkanı Yasuf Eksi, düzenle- diği basın toplantısında, un ve akaryakıt fıyatlanndaki artış- lar ile ekmek girdilerindeki di- ğer ünınlere gelen zamiann ekmeğin malıyetini aştığını beUrterek, "Bu nedenle ekme- ğe zam yapmak zorund* kal- dık" dedi. D O P E D Û Z F ı R $ A T ! ARÇELİK'LE ÖDEYİN. Şimdi Arçelik Ûtö'ler kohy taksiHerle, hemen teslim. Bir an önce size en yakın Arçelik Yetkili Satıası'na gelin, dilediğiniz Arçelik Ütü'yü alın. Süper ûfvleyin, press ütüleyin, rabat edin. Hayatmızı 'düpedûz" kolaylaştıracak bu fırsatı kaçırmayın. HEMEN TESLİM ARK 25 BUHAKLI ÛTÛ ARK 8P SOPBR ÛTÛ AKK 60 MUSS ÛTÛ MŞİN FİYAT (KDVDAHİL) 145.000.- TL 230.000.- TL. 500.000.- TL KOLAYÖDmB fieşmot 30.000.- TL. 50.000.- TL. 100.000- TL. Aylık Toksıt 30.000.- TL. 50.000.- TL- 100.000.- TL. Vade 4Ay 4Ay 4Ay Tophm Fiyat (KDVDahit) 150.000.- TL 250.000.' Tl. 500.000.- TL.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle