09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/18 SPOR 11 EYLÜL 1990 Hollandalı hocanın Guaremes maçı öncesi İspanyayolculuğu çeşitliyorumlara neden oldu Hiddink kalıcı değilReal Madrid takımından teklif alan Hiddink'in çarşamba gününden Ispanya'ya gitmek istemesi ligin iki maçında başarısız sonuçlar alan teknik direktörün F.Bahçe'yi bırakacağı şeklinde değerlendiriliyor. NECMİ GÜLÜMSEL Real Madrid'ten teklif alan ve birkaç günden beri tspanyol basınında sık sık gun- deme gelen Hiddinnk'in Guaremas maçı öncesi Ispanya'ya gitmek istemesi yönetim kurulunu şüpheye düşürdü. Ligin iki ma- çında başarısız sonuçlar alan teknik direk- törün F.Bahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Guus Hiddink, Fenerbahçe takımınm lige baş- langıcında çizdiği olumsuz grafîk sonucu, olmak veya olmamak değil ama, kalmak veya kalmamak arasında. Fenerbahçe'nin iki maçta aldığı olum- suz sonuçlar ve taraftarların baskısı, ba- şanya alışmış bir camia olan Fenerbahce'- de çeşitli olumsuz yankılar bulurken, da- ha henüz ilk 3 lig maçma çıkmış olan Gu- us Hiddink konusunda da peşin tartışma- ları gündeme getirdi. Lige başlarken yaşanan ligin yeni takı- GtTMEK Mt, ZOR KALMAK MI — F.Bahçe'ye büyik umutlarla gelen Guss Hid dink ligin 2 maçında başanlı olamadı. mı Aydınspor karşısında bozgun ve ondan sonra gelen Zcytinburnu beraberliği cami- ada tartışmalara yol açarken, Hiddink üze- rindeki spekülasyonları da arttırdı. Bu spekülasyonlara tspanyollar da tuz biber ektiler. Fenerbahçe'nin UEFA Ku- pası'ndaki Portekiz rakibi Guaremes ta- kımıyla rakip olması, Ispanyollann da Türkiye üzerindeki ilgilerini arttırmış du- rumda. Son gunlerde tspanyol basınında çıkan yazılar ve haber'.er hep Fenerbahçe ve antrenörü Hiddink üzerine. Fenerbah- çe'nin üst uste başarısız sonuçlar alması, tspanyollann Fenerbahçe ve Hiddink uze- rine de yazılar yazmalarına neden oluyor. 10 MAÇTA 10 GALİBİYET ALDILAR F.Bahçelilerin tesellisi basketKadrosunu Levent, Hüsnü gibi skorer oyuncularla güçlendiren Fenerbahçe Basketbol Takımı, önce Tofaş SAS sonra da Karşıyaka Kupası'm kazandı. Hakyemez,LEVENT YÜCELMAN Fenerbahçe futbol takımı ligde yaptığı maçlarda istediği oyunu oynayamayıp, iyi skorlar alama- dıgı için kahroian Fenerbahçeli ta- raftarlar teselliyi basketbolda lige şampiyonluk parolası ile giren basket takımında buluyor. Geçen sezon yan finalde elendikten son- ra Cumhurbaşkanlığı Kupası'm kazanan ve ezeli rakibi G. Saray'ı 3 kez yenmeyi başaran Fenerbah- çe, bu sezon gözünü şimdiye ka- dar hiç ulasamadığı 1. lig şampı- yonluguna dikti. Fenerbahçe, ligin eski sayı krallan Levent ve Hiis- •i ile Kemal ve Bülent'i, Fatih ve Serdar dışında geçen sezonki kad- roya çok iyi bir şekilde monte etti ve taraftarlaruıın yüzünü guldü- recek başanlar aldı. San Lacivertli ekip ligden önce oynadığı iki ha- zırlık turnuvasmda güçlü rakiple- rin önünde iki şampiyonluk alır- ken ligin de bir provasını yapıyor- du. Fenerbahçe yaptığı 10 hazıruk maçında da sahadan 10 galibiyetle aynldı. Şimdi Fenerbahçeli bas- ketbolcular çalışmalannı sürdü- rürken hem kulüpten paralannı tı- kır tıkır almanın hem de lig ön- cesi kupa kazanmanın mutluluğu- nu yaşıyorlar. Fenerbahçe mena- jeri "Dogan Hakyemez, "Ligin lek fsvoria Fenerbmbçe'dir. Yalnız biz sampİYonJnlda kalmayıp Ko- nıç Kupası'nda da galibivetlerle hertesin yüzünö giMürecegiz" di- 10 hazırlık maçı FeiMrbahçe-Eczacıbaşı 79-56 Bnrsa tynmvast Fenertakçe-Paşabahçe 105-88 Fmeritaiıçe-Tofaş: 98-86 Feaerbalıçe-Karşıyaka. 85-82 Fenertıafcçe-Tofaş: 63-60 Karçıyaka turnuvası Fenerbahçe-Beslen: 118-90 Femrbahçe-Karşıyaka: 91-71 Femrbalıçe-Çukurova 107-85 FeMrbahçe-Tofaş: 81-75 Fenertahçe-Paşabahçe: 92-89 yor. Hakyemez, takımın çok uyumlu olduğunu belirterek şun- ları söyledi: "Biz bntün hazırlık maçlanmızı kazanarak şampiyon- lıığun favorisi oldugumuzu herke- se goslerdik. Hedefımiz kupayla beraber Koraç Kupası'nda da ay- nı başanyi göstennek. 1. tnrda Bclçika ekibini rahat geçecegimi- ze inanıyonım. 2. turda Larry'nin vaoına iki ABDli oyuncu düşiinii- yoruz. Bu, giicümüze guç katacak. Bdçika takımı ile oynayacağımız karşılaşma Necdet'in jıibilesi ol- dugu için aynca önem taşıyor. 26 eyhilde tstanbui'da oynayacagıınız maça seyirdmizi bekliyoruz. Boyte bir günde ne Necdet, ne de Fener- bahçe yalnız kalmamalı." Hakye- mez. ligde otunnuş bir kadrosuyla Çukurova, sürpriz ekip Karşıya- ka'mn, kadro eksiği bulunan To- faş'ın ve Galatasaray ile Efes'in üst sıralan zorlayacağını belirte- rek "Artık taraftanmıza şampi- yonlnk sevincini yaşatmak zorundayız" dedi. Hakyemez, oyunculann sakatiıklan hakkında da "Bölent'in Bursa'da yapüaa Candan'ın jübiesinde burnu kınl- dı, bu nedenle lzmir'd* oynatama- dık. Levent'in uzun zamandır tan- don sancılan devam ediyordu, an- caközd bir ayakkabı ile şimdi hiç- bir sıkıntısı kalmadı. Ayağının burkulmasından olan kireçlenme de uygulanan tedavi ile zamanla iyüeşiyor. Hüsnu'min «ıif ıfagı ise tamamen geçti" dedi. Fenerbahçe menajeri, FIBA'mn yeni kurallannı da eleştirerek şun- ları söyledi: "Avnıpa basketboln- no NBA kurallanna yakın hale ge- tirmeye çalışırken tam tersi oluyor. 'El değmesı' takımlann alan sa- vunması vapmasına yol açıyor. Bu nedenle ABD basketbolu ile Av- rapa arasında fark giderek açılı- JW-Doğan Hakyemez, söz dönüp dolaşıp tekrar şampiyonluk konu- suna gelince şöyle diyor: "Kız ve erkek dahil bn sezon basketbola 2 milyar para harcadık. Bu sezon da şampiyoo olamazsak biz bu işi bırakahnı." Şimdi deMetin Aşık HALtT DERİNGÖR Fenerbahçe Cumhuriyeti kitabı yayımlandıktan sonra bir arka- daş, "Ne cumhuriyeti be, imparatorluk imparatorluk" diye duy- gulannı dile getirmişti. Sonra da "Ben olsam Fenerbahçe burnu- nu surlarla çevirir, tepesine San Lacivert bayrak çeker, kapısına mu- hafızlar koyar, içeriye de Fenerbahçeli olmayanlan almazdım" diye eküyordu. Bu bir espriydi mutlaka, ama gerçek payı olan bir espri. Fener- bahçe gerçekten bir imparatorluk. Etrafı kalelerle çevrilmiş olup, kapüannda demir yumruklu muhafızlar bekliyor. Parası veya man- gal gibi yüreği olmayan bu kapılardan içeri giremiyor. Fenerbahçe'de imparatorlar ölür, yerine başka imparatorlar ge- lir. Ne var ki genelde ünparatorlann ipleri, kendilerini iktidara ge- tiren birtakım çıkarcıların ellerindedir. Emin Cankurtaran'lar, Ali Şen'ler, Ali Dinçkök'ler, Çavuşoğullan, Tahsin Kaya'lar hepsi bi- rer imparatordu. Sonucta hepsi de kendilerini iktidara getiren dı- sardaki çıkarcılar tarafından yıkıldılar. Son olarak yıkılma ruz- gârları Metin Aşık'ın başının üzerinde estirilmeye başlandı. Me- tin Asjk, Fenerbahçe kulübüne milyarlarca lira borç para vermiş, üstelik de Fenerbahçe'nin 82 yülık tarihi gelişimi içinde, kendi ce- binden 600 milyon lira ödeyerek kulube bir de yüzme havuzu he- diye etmiş... Bunlar neye yarar ki? Sadece parayla olmaz, parayla beraber iplerini de beraber vereceksin! Metin Aşık, şimdi yakını- yor. "Bana diktatör diyorlar;' llahi Metin Bey senin bunu çok iyi bilmen gerekir. Senden önce, seninle beraber olan arkadaşlann Tah- sin Kaya için aynı şeyi söylememiş miydiniz? Ne yapacaksın? Bu bir doğa yasası gibidir. Hem milyarlanm hem de iplerini verecek veya gideceksin. Ne ilginç değil mi? Koskoca Fenerbahçe'de iplilerle ipsizlerin kav- gası yapılıyor. Ipliler dururken ipsizler, Fenerbahçe'yi kurtaraca- ğız diyorlar. Böyle bir saçma mücadele içinde ne oluyorsa çoluğu- nun cocuğunun rızkından arttırarak 50 bin h'raya maça giden, sonra da kahrolup gen dönen Fenerbahçeli taraftara oluyor. Elbette bunun da bir çaresi var. Çare, maçlardan sonra deşarj olabilmek için kulübü taşlamak, futbolcuyu dövmek, cam-çerçeve kırmak değildir. Bize göre tüm Fsnerbahçeliler demokratik yol ve usullerle ku- ı'übe egemen olup, &rup başıyım diye her yıl kulüpte kargaşa çıka- r^n birkaç işsiz güçsüz, üretimsiz, çıkarcı kimseleri safdışı etmeli- dir. Yoksa bu, iplcrle ipsizlerin mücadelesi hiç bitmeyecekür. A TLETİZM Onlara göre Avrupa'da kariyerini ispat et- miş olan Hiddink, Türkiye'de başarısız ol- du ve artık Real Madrid'e gelmesinde her- hangi bir sorun yok. Ve hesaplar Hid- dink'in tspanya'ya gelişi üzerine yapılıyor. İspanyollar Hiddink'in işinin bitligini ve artık Fenerbahçe Kulübü ile olan sözleş- mesinden doğan tazminatın da Real Mad- rid tarafından odenebileceğini vurgulu- yorlar. öte yandan Hiddink'in bu çarşambadan rakip takırriı izlemek üzere Türkiye'den ay- nlacağmı belirtmesi ise bu varsayımları kuvvetlendirmiş durumda. Konu ile ilgili olarak Fenerbahçe Yöne- tim Kurulu üyelerinden, adının açıklanma- sım istemeyen bir yetkili de Hiddink'in çar- şamba gunü Ispanya'ya gidişine dikkat çe- kerek, kendisinden hoşftut değiliz ama, o da zaten gidiş hazırlıklannda diyor. Yine aynı yetkili, Hiddink'in Türkiye'ye ailesi- ni ve evini bugune kadar taşımamasının ve otelde kalması da bu ihtimalleri güçlendir- diğini söyledi. öte yandan Fenerbahçe teknik direkto- rü Guns Hiddink, dün futbolcular ve ant- renör Erol Togay'a ateş puskürdu. Zeytin- burnu beraberliği sonrası Konyaspor ma- çınm hazırlıklarına başlayan Sarı- Lacivertli ekibin dünkü antrenmanında futbolcuları isteksiz gören Hollandalı ça- lıştıncı küplere bindi ve her oyuncusunu ayrı ayn uyardı. Antrenman sonrasında futbolcuların di- siplinli çahşmamalanndan yakınan teknik direktör Hiddink, bu tür "katı" davranış- ların futbolcuları kamçılayacağım da söy- ledi ve Oğuz'u çağırarak futbolcuların da- ha ciddi olmasını soylemesini istedi. Öte yandan futbol takımının aldığı ba- şansız sonuçlar ve kendi bunyesindeki gö- rüş aynlıkları yüzünden Fenerbahçe yöne- timinde bunalım yaşanırken, Sait Tando- ğan'ın istifası son anda önlendi. Fenerbahçe yönetim kurulunun, kulüp binasında yapılan dün akşamki hararetli toplantısmda, yönetim bunalımının kısa bir sure için dondurulduğu bildirildi. Baş- kan Aşık 5 arkadaşı ile birleşik grubundaki huzursuzluğu tatlıya bağladı. Feyyaz, Aydın maçı ile kendini buldu KraUaryedek beklemez...Eğer Ali sakatlanmamış olsaydı oyuna gireceğim yoktu. Sakatlığımı anlattım, formumu buldum. Önümüzdeki Bursa ve Malmö maçları var. Karar yine Milne'nindir. HILMl TURKAY Beşiktaş'ın golcü futbolcusu "Feyyaz" isyanları oynuyor. Siyah-Beyazlı takımın şampiyon olduğu 1989-90 döne- minde attığı 28 golle "gol kralı" unvanına sahip olan fuıbolcu şimdi Ingiliz Teknik Direktör Gordon Milne'nin kendisine ilk on birde yer vermemesinden do- layı hayli üzüntulü. Geçen koca bir yılda Feyyaz, Beşiktaş'ın en çalışkan futbolcu- larından biriydi, rakiplerin kor- kulu rüyasıydı, dahası Milne'nin gözdesi. Feyyaz bu dönem ligin ilk maçı olan Gaziantep karşılaş- masında sakatlığı nedeniyle for- ma gıymedi. İkinci maçta yani Karşıyaka karşılaşmasında Fey- yaz maç kadrosundaydı, ne var ki Milne'nin açıkladığı on birde bu- lunmuyordu. Bu maçta 58. daki- kada oyuna dahil oldu Feyyaz, VValsh'ın yerine moral bozuklu- ğundan olacak tam üç net gol po- zisyonunu değerlendiremedi Siyah-Beyazlı futbolcu. Ardından Beşiktaş'ın Aydın deplasmanı vardı. Feyy'az idmanlarda çalış- kan ve hırslıydı, ancak Milne, Ay- dın karşılaşmasında da Feyyaz'a yine ilk on birde şans tanımamış- tı. Oysayöneticiler Fe>r yaz'ın'oy- namasından yanaydılar, hatta hafta arasında Ihsan KaİKavan, Orhan Ertanhan, İngiliz Direkto- re "Ali ile Feyyaz"ı bir arada oy- natması için araiannda toplantı yapmışlardı. Aydın maçının 55. dakikasında Ali sakatlanmıştı, Milne "Feyyaz" demişti. Feyyaz oyuna girdiğinde Beşiktaş rakibi karşısında 3-2 önde götüruyordu karşüaşmayı. 82 ve 87. dakikalar- da Beşiktaş takımı iki gol daha atmıştı. Goldeki imzalar Feyyaz'a aitti. Feyyaz ile dün bir göruş- me yaptık. "Ben yedek kalacak bir oyuncu degtlim" diye söze gir- di ve ekledi: "Attığım goller bu- nun bir belgesidir. Eğer Ali sa- katlanmamış olsaydı oyuna gire- ceğim yoktu. Sakatlığımı atlattım ve forraumu buldum. Önumüz- de Bursaspor ve Malmö maçları var. Karar yine Milne'nindir." İlahu'dn ıılusılardraM atleli/m var^maMna katılan Carl Ijewis, ant-jk 3. «.ırada >er alırken ezeli rakibi Htırrell de 2. olahildi. Lewis artık arka sıralardaSpor Servisi — 1984 Los Angeles ve 1988 Seul Olimpiyatları'nm süper atleti Carl Lewis, 100 metre yanşında 3 gün içinde ikinci ke'z üçüncü oldu. Bu dalda 9.92 ile dunya rekorunu elinde lutan Lewis, şu gunlerde oldukça formsuz. 30 yaşındaki atlet kendisiyle yapılan roportajlarda en formda yaşında olduğunu belirtiyor, ama Amerikalı sprinterler tarafından sürekli geçilmekten kurtulamıyor. Atina'da yapılan Grand Pri,x yanşlarında Leroy Burrell tarafından geçilen Lewis. önceki gun bu kez Rieti'de VVhiterspoon tarafından geçildi. Lewis'in üçüncü olduğu ga«tecılerle konuşan Levvıs, uzun bir yarışta bu yıl 9.96 koşarak yılın en iyi sakatlık dönemı geçırdiğini ve Atina, derecesini yapan Amerikalı Burrell 9.96 ile bu yılın en iyi derecesini yapan Burrell, İtalya'nın Rieti kentinde yapılan şampiyonada vatandaşı Whiterspoon'a geçilerek ikinci oldu. Aynı yarışta Lewis üçüncülüğü aldı. ikinciliği yakaladı. Yarış sonrası Riete ve Tokyo'da koşacağı yanşların • kendini deneme amacına yönelik olduğunu söyledi. tyi bir form yakalamak için zaman gerektiğini de belırten Lewis, "Burrell'i nasıl buluyorsunuz?" şeklindeki soruya "Burrell bu yıl gerçekten çok hızlı koşuyor" cevabını verdi. Son yarışlarda çok iyi bir performans gosteren Burrell ise "Çok çahşarak m bir form grafiği >akaladım. Bu vansta Whiterspoon'a nasıl geçildigimi hâlâ anlayamadım" dedi. Bu üç unlü sprinter Amerika Birleşik Devletleri 4x100 metre takımını oluşturan 4 atletten üçü. Bu üçlüden otoriteler bu yıl yeni bir 4x100 metre dünya rekoru beklediklerini gizlemiyorlar. MagicBox Avrupa Kupalan'nda Magic-Box, Kupa Galipleri'nde Trabzonspor- Barcelona, UEFA Kupası'nda Fenerbahçe Guaremes maçlarını naklen verecek. TRT de Malmö - Beşiktaş maçını yayınlayacak ANKARA (Cumhuriyet) — Magic Box, Avrupa kupalannda, 19 eylül çarşama günü yapılacak Trabzonspor - Barcelona ile Fe- nerbahçe - Guaremes karşılaşma- larını naklen yayınlayacak. TRT ise, Malmö-Beşiktaş ma- çını ekrana getirecek. Magic Box spor sorumlusu Turgul Koloğlugil, yapacakları yayınla ilgili hazırlıklann sürdu- ğünu, Kupa Galipleri Kupası'nda Trabzon'da oynanacak Trabzon- spor - Barcelano maçının saat 15.OO'ten, Fenerbahçe - Guaremes karşılaşmasını ise, saat 20.00*den itibaren ya>ınlayacaklannı bildir- di. Koloğlugil, Magic Box spor ya- yınlarmın 1 Ekim 1990tarihinden itibaren düzenli şekilde ekrana ge- tirmeye başlayacaklarını da söy- ledi. Bu arada, TRT de, Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki temsilci- miz Beşiktaş'ın deplasmanda Malmo ile yapacağı maçı, Türki- ye saati ile 20.00'den itibaren nak- len verecek. Cumartesi günü 2 maç TV'de Turkiye Birinci Ligi'nin 4. ha£- tasında Avrupa Kupalan nedeni ile cumartesi gününe alınan 3 maçtan ikisi televizyondan naklen yayınlanacak. Buna göre Beşiktaş - Bursaspor karşılaşması Magic Box'tan, Konyaspor - Fenerbah- çe karşılaşması ise TRT 1. kana- lından ekrana gelecek. SPOR-TOTO TAHMİNİ SIRA ! MAÇLAR I Trabzonspor PUAN CETVELİ (1) [Adanaspar (9) Karşıyaka (13) Bakırkoyspor (6) Boîuspor (15) Aydınspor (7) Zeytinburnusoord' 3 B M A - 6 111 3 - 1 12 2 3 1 1 1 10 3 — 1 ' 2 — Gazıantepspor (8) 3 Konyaspor (16) Fenerbahçe (11) Ankaragücü (12) Galatasaray (4) Sanyer (5) Gençlerbirli^ (3) 8 l Beşiktaş (2) ' Bursaspor (10) 10 11 12 13 14 15 DÇ Karabûkspof (9) Kocaelispor (6) Samsunspor (2) A.Sebatspor (18) 3 İ - 1 \ 1 3 1 3:2 E.8. Eyûpspor (1) 3 Rizespor (5) Kütahyaspor (13) Alanyaspor (7) Hatayspor (85 Mevşehirspor (16) 3 Gorelespor (10) — 1 2 - 5 1 2 Çarşambaspor (15) 1 Mardinspor (1) jAğnspor (10) 16 , unceııspor (-) Tatvanspor (5) 1 - ı - 1 - 4 Y P TAHMİN Özkan Sümer Bakırköy maçı zor maçtı Irabzoırda liderlik keyfi 5 1 0-2-1 1-0-2 Bakırkoyspor karşısında taraftarlarının desteği ile sonuca gittiklerini söyleyen Teknik Direktör Sümer, "Daha farklı da kazanabilirdik. Çok gol kaçırdık" dedi. 4 ı 7 3 4 2 5 2 7 10 2-1-0 ÖMER GÜNER 2-0 2-0 0-2-1 TRABZON — Trabzonspor- un îstanbul'da Bakırköyspor'u 4-1 gibi net bir skorla yenmesi, taraftarlar arasında büyük sevinç uyandırdı. Trabzonspor Divan Kurulu Başkam Rıfat Dedeoğlu, "Trabzonspor, geçmişteki başan- lannı deplasmanda galibiyelleri- ne borçludur" derken asbaşkan ve basın sözcusü İskender Önal da "Başardamnız devam edecek" şeklinde konuştu. Trabzonspor Teknik Direktörü Özkan Sumer de "lige çok iyi başlayan Bakır- koyspor maçı bizim için endişeli bir deplasmandı" dedi. Pazar günü tstanbui'da oyna- nan Bakırköyspor-Trabzonspc: GOL KRALLIGI Futboioı-Kııllbü Hakan {Fenerbahçe) llker (Aydınspor) ayak 2 2 Sol ayak - 1 Kafe 1 — Friklk — — Penaftı - — latesİM Toftaı 3 3 BASBVDA HAKEMLER 1-0 0-1-2 1-0 1-2-0 LOTO TAHMİNİ 1 —4—7—12—J 9—23—33—35 2—4—8—12—19—23—30—34 3—4—7—8—19—23—30—33 4—7—12—19—28—33—34—35 3—5—7—12—19—21—24—3 3 1—5—8—19—29—31—34—35 HasanCeylan (Aydmspor-Beşfttaş) Kâzım Ûnlüsoy (Gaiatasaray-Kofiya) Erman Toroğlu (Baigrköy-Tratgon) Argun Dancı (Gaziantep-Boiuspor) ÛnalÜna) (A.aJcü-G.Biriâf) SatmÇeHk (Bursa-Karşıyaka) Ethem Atasoy (Adanaspor-Sarıysr) Yûksei Okçuotfu (F.Batiçe-Z.Bumu) • * * * * * • * • * • * • * • * * * * * * * * I • * * * • * * • * ••• * • * • * 1 maçını radyolannın başlarında dinleyen taraftarlar, maçın bitiş düdüğünden sonra sokaklara, caddelere, meydanlara çıkarak Trabzonspor'un başansımn se- vincini yaşadılar, birbirlerini kut- ladılar. Trabzonspor'un her tara- fında "Trabzonspor çok yaşa" şeklindeki tezahürat, uzun süre devam ederken caddelerde, so- kaklarda vasıtaJar klaksonlanm çalarak taraftarlann sevincine or- tak oldular. Başarılanmız devam edecek Trabtonspor'un kurucularm- dan ve ilk başkanlanndan Divan Kurulu Başkaru Rıfat Dedeoğlu, "Trabzonspor geçmişteki başan- lannı deplasman galibiyetlerine borçludur" şeklinde görUşlerini açıklarken Trabzonspor Asbaş- kam ve Basın Sözcusü tskender Önal da "Basanlanmız devam edecektir" dedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Özkan Sümer, Bakırkoyspor ga- libiyetinden sonra maçla ilgili gö- rüşlerini şöyle açıkladı: "Lige çok iyi başlangıç yapan Bakırkoyspor, bildiğimiz kadan ile güçlü bir kadroya sahip. Bu nedenle İstanbul'a gelirken maç bizim için endişeli bir deplasman maçı niteliğini taşıyordu. Ancak tstanbul bizim için deplasman sa- yılmazdı. Çiinkn çok Urmftan- mız vardı." Altıh 3.5 milyon verdi Spor Servisi — Pazar gunu Is- tanbul at yarışları neticesinde 6'lı ganyan: 3-1-3-2-3-4 kombinesini bilenler: 3.572.700 TL. kazanmış- lardır. Beşiktaş'a hanımlardan destek • Spor Servisi — Beşiktaş Asbaşkanı ve Basın Sözcusü Arif Ertunga, kongre üyesi bayanların bugün Trakya'ya giderek piyango bileti satacaklarını açıkladı. Ertunga, dün akşam yapılan yönetim kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, şu anda 135 bin civannda piyango bileti sattıklannı ve bu sayının daha da artması için değişik yollara başvurduklannı söyledi. Bu arada, Arif Ertunga, yaklaşık bir aydır dört arkadaşı ile birlikte üzerinde çalıştıkları maçlarda alınan galibiyet ve mağlubiyetlere verilecek prim ve cezalann son şeklini bugün belirleyeceklerini kaydetti. Ertunga, bu sabah yönetim kurulunun bir toplantı daha yapacağını ve daha sonra da Fulya'daki antrenmanda taslağın futbolcu ve gazetecilere açıklanacağını bildirdi. Öte yandan, Arif Ertunga, Bursaspor ile haftasonunda oynayacakları karşılaşmanın geceye alınması için Futbol Federasyonu'na bugün mıiracaat edeceklerini sözlerine ekledi. G.Saray 3 puana sevindi • Spor Servisi — Galatasaray ikinci başkam Selçuk Uygur, Konyaspor karşısında oynadıklan futbol ve alınan sonucun iyiye işaret olduğunu kaydederek, "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz" dedi. Daha önce oynadıklan maçlarda pozisyon dahi bulamadıklannı hatırlatan Selçuk Uygur, dün oynanan karşılaşmada, hem bol gollük pozisyonlar bulduklarını, hem de üç puanı aldıklarını belirtti. • • Umitler Beşiktaş önünde • Spor Servisi — Ümit milli takımı, 12 eylul çarşamba günü Beşiktaş'la özel maç yapacak. Futbol Federasyonu'ndan yapılan • : o acaklamayagöre Omit miULc« takımı bu tarihte Sovyetler Birliği ümit takımıyla karşılaşacaktı. Ancak Sovyct ekibinin gelmemesi Üzerine ümit milli takımımız, çarşamba günü Ali Sami Yen Stadı'nda Beşiktaş ile oynayacak. Beşiktaş'ın yedek oyunculannı (A) takımdan takviye ederek çıkacağı karşılaşmaya girişler Ucretsiz olacak. Dostlıık turnuvası • Spor Servisi — Demokrat Merkez Parti İstanbul \\ Teşkilatı "Kültür, Spor ve Sanat Etkinlikleri" kapsamında bir "DMP Dostluk Turnuvası 90" adı altında halı saha futbol turnuvası düzenledi. Toplam 24 takımın katılacağı turnuva Kalamış yat limamndaki yeni spor tesislerinde 13.9.1990 tarihinde başlayacak. Tûrnuva 30.9.1990 tarihindeki fınal maçı ile sona erecek. Tenis şampiyonası • Spor Servisi — Veteran Tenisçiler Birliği tarafından 13-23 eylül tarihleri arasında TED'in tesislerinde 90 Türkiye şampiyonası düzenlenecek. Dereceye giren tenisçilere çeşitli hediyeler, aynca turnuvaya katüanlara da Ellesse T-Shirt verilecek. Spoı^Loto'da 8 çıkmadı • ANKARA (AA) — Spor- Loto'da değerlendirme sürerken ilk gün değerlendirme sonucunda 8 bilen çıknfadı. Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğü yetkilileri, Spor-Loto'da bugün yapılan değerlendirmede 25 kişinin 7 bildiğini söyiediler. Yetkililer, değerlendirmenin bugün de süreceğini ve sonucunun alınacağını kaydettiler. Beckenbauer Marsilya\ia • Spor Servisi — Dünya Şampiyonu olduktan sonra F. Almanya Milli Takımı'nı bırakan Teknik Direktör Franz Beckenbauer tekrar yeşil sahalara dönmeye karar verdi. Beckenbauer Olimpik Marsilya'nın Teknik Direktörlüğunü kabul etti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle