07 Aralık 2021 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/18 SPOR 24 HAZİRAN 1990 Higuita'nın çalım sevdasını affetmeyen Miller, Kamerun'u çeyrekfınalistyaptı Kolombiya kaleci kurbaııı Kamerun: 2 — Kolombiya: 1 STAT: Napoli San Paulo. HAKEMLER: Tilio Lanese (İtalya) (6), El-Shartf (Suriye) (5). VI- loa (Kostarıka) (5). KAMERUN: 16-N'Kono (5).3- Onana (6), 5-Massing (4). 14-Tatav/ (5). 17-Ndip (6), 2-Kana Bıyık (5), 8-Mbouh (6), 10-Mfede (6), (9-Miller 7), 20-Makanaky (4), (18-Djonkep 5), 21-Maboang (4), 7-Oman Bıyık (6). KOLOMBİYA: l-Higuita (4), Escobar (5), 3-Gomez (6), 4-Herrera (5), 15-Perea(4), 8-GabrielGomez(5), (U-RedinS), 10-Valderrama (6) 14-Alvarez (6), 19-Rincon (5), 20-Fajardo (5), (16-Iguaran 5), 7-Estrada (6). GOLLER: Dk. 105 ve 109 Miller, Dk. 116 Redin. NAPOLt (Camhoriyet) — Karşılaşmayı Kamerun uzat- Dûnya Kupası finaJleri 2. tur ma- mada 2-1 kazanıp çeyrek fınale çında dün Kamerun ile Kolombi-, yükseldi. ya karşı karşıya geldiler. Maça hızlı başlayan ekip 2. tu- ra son anda çıkan Kolorabiya'ydı. Buna karşı grubundan lider ola- rak çıkan Kamerun kontratakla rakip kalede gol aradı. Maçın 6. dakikasında Herrera'dan aldığı pasla N'kooo üe karşı karşıya ka- lan Estrada'nın şutunu kaleci ön- ledi. 19. dakikada Estrada, Alva- rez ile girdiği verkaç sonucunda topu Valderrama'ya bıraktı. Val- derrama'nın yerden ortasında Rincon topla buluşamadan ken- dini yerde buldu. Penaltı iıirazJa- rına rağmen hakemin kararı "de- vam" oldu. 29. dakikada Kamenu, ilk teh- likeli atağını geliştirdi. Onuun Bı- yık sağdan girip iki kişiyi çalım- ladıktan sonra yerden ortaladı. Topla uygun pozisyonda buluşan Makanaky'nin şutu kalenin üze- rinden dışarı çıktı. 44. dakikada bir serbest atışta Rincon'un şutu direkten döndü ve ilk yarı 0-0 so- na erdi. Maçın 2. yansı da ilk yarısı gi- bi zevksiz geçli. 53. dakikada Es- cobar'ın şutu N'kono'dan döndü. 55. dakikada Omam Bıyık kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağ- men topu dışan attı. Maçın 2. ya- nsı da 0-0 sona erince karşılasma- da uzatmaya gidildi. Uzaunanın ilk yarısında iki ekip de sonucu değiştirecek tehlikeli atağı gelişti- remeyince iş uzatmanın 2. yarısı- na kaldı. 2. uzaunanın henüz 47. dakikasında (105. dk) Kamerun umutla bekJediğ gole 38'lik yedek Miller ile kavuştu. Bu dakikada Miller soldan daldı ve iki kişiyi ça- hmladıktan sonrak kaleci Higui- U'nın üzerinden topu ağlara gön- derdi. Kamerunlu oyuncular he- nüz golttn sevincini yaşarken 4 da- kika sonra,409. dakikada Miller takımının 2. golünu Kolombiya aglanna gönderdi. Bu dakikada Higuita ceza sahasının dışına çı- kıp kendisine gelen pas ile raki- binı çalımlamaya çalışırken topu kapan Miller topu sürdu ve boş kaieye Kamerun'un 2. golünu bı- raktı. Uzatmadaki gol yağmuru bununla bitmedi. 116. dakikada Valderrama'dan aldığı pasla sol çaprazda bulaşan Redin takımı- nın tek golünu kaydetti. Bu gol- den sonra iki takım da atak geliş- tiremeyince maç 2-1 sona erdi. TRTye büyük tepki ANKARA (Cnmhuriyet Bü rosu) — Kamerun-Kolombiya maçının uzatma bölümünun naklen gösterilmemesi tepkilere yol açtı. TRT Ankara Televiz- yonu Yayın Yönetim Müdürü Yunus Gençoğlu, "tansiyonu dü$iik bir mactı, kesmeseydik bıitiin yayın akışı altüst oUcakü ' dedi. Dünya Kupası ikinci tur ma- çının normal süresi 0-0 bitince uzatmaya gidildi. Normal bölü- mü naklen yayımlanan maçın uzatma bölümünde naklen ya- yının kesılmesi izleyicüerin tep- kisine yol açtı. Yayın Yönetim Müdurü Yunus Gençoğlu Cum- huriyet'e yaptığı acıklamada, uzatma bölümünun naklen ve- rilmesi halinde butiın yayın akı- şının altüst olacağını söyledi. Gençoğlu, "Lütfen boşgöriHy- le karşılayın. Kesmesek çok zor durumda kalacaktık. Ancak çok önemli, tansijonu yıik$ek mac- lar için bir şeyler duşünüyonız" diye konuştu. Naklen yayınlar- da, uzatmaya gidilebileceğinin düşünüleıek, altemanf bir yayın programımn bugün (dün) için olmadığını kaydeden Gençoğlu "Bugün (dün) özel bir gün! TRT müzik üdülleri özel prog- nunı var. Ooun mutlaka yayma ginnesi hram" dedi. Notlar Hickersberger sözleşme yeniledi ROMA (Cnmhariyet) — Avusturya Futbol Federasyonu, teknik direktör Hickersberger ile 2 yıllık sözleşme yaptı. Daha ön- ce her ay sözleşmesi yenilenen Hickersberger, artık 'rahat rahat' Avusrurya'yı Avrupa şanv piyonasına hazuiayacak. 4 ta- kım da (Brezilya, Arjantin, Ko- lombiya, Uruguay) final eleme gruplannı aştı. • Sovyet Kuznetsov ile tngi- liz Hataley, Glasgow Bangers'e transfer oluyorlar. Kuznetsov 6 milyar, Hataley de 2 milyar ala- caklar. • Dûnyanın ünlü iki spor ga- zetesi Fransız L'Equipe ve ttal- yan Le Gazzeta Dello Sport, İtalya 90 final eleme grupların- da futbolculara verdikleri puan- ları birleştirip en başarılı ll'iazuiadılar. BunagöreCone- jo (K. Rika) - Bergomi (ttalya), Brehme (F. Aim.), Ferri (ttal- ya), Wright (Ing.), Grun (Belçi- ka), Matthaus (F.Alm.). Gian- nini (İtalya), Schifo (Belçika), Scbillaci (İtalya), Medford (K. Rika )altın karmada yer aldılar. • Dünyarun ünlü futbolcula- n, açlık ve yoksulluk çeken Üçuncu Dünya ulkderine yardım amacıyla gelecek ay bir futbol maçı oynayacaklar. Birlesmiş Milletler Gıda ve Tanm örgütü (FAO) tarafmdan organize edilecek ve Roma Olim- piyat Stadı'nda 2 temmuzda oynanacak karsılasmada, dûn- yanın en ünlü futbolculan Pe- le, Zico, Michel, Platini, Paolo Rossi, Kal Heinz Rummenige gibi oyuncular yer alacak. Avrupa-Amerika karması al- tında yapılacak karşılaşmanın geliri, FAO'ya bağışlanacak. FAO Genel Başkanj Edouard Saduha, dünyada açlık ve yok- snllukla savasan 500 milyondan fazla insanın acil yardıma ihti- yaçlan olduğunu ve bu mücade- lede futbolculann kendilerine yardımcı olacaklanru söyledi. • Dünya Kupası karşılaşmala- • uıı izlemek üzere Italya'ya gden yaklaşık 2 bin tngiliz taraftannın Cagüari'den ayrıldıklan bildiril- di.Ttalyan HaberAjansı ANSA'- mn verdiği bilgiye göre, birinci tur karşılaşmalannm tamamlan- masından sonra dün 1200, bugün de 750 kişilik îngiliz taraftar gru- bu Charteruçak seferleriyleada- dan aynlarak ülkelerine döndü- ler. Bu arada bir grup tngiliz ta- raftannın da, salı günü Belçika karşısında 2. rurda takımlannı desteklemek üzere deniz yoluyla Bologna'ya geclikleri bildirildi. • Eski ABO Dışişlerı Bakanı Henry Kissinger, İtalya'nın çok kuvvetli bir takım olduğunu ve Dünya Kupası'ru kazanma sansı- nın bulunduğunu söyledi. Kostarıka karşısında turu zorlanmadan geçti' Çekoslovakya çeyrek finalde Karşılaşmada 3 kafa gola atan Çekoslovak Skuhravy, 5 golle gol krallığı yarışmasında başa geçti. Çekoslovakya: 4 — Kostarıka: 1 STAT: Bari Nuovo Comunale HAKEMLER: Stegfried Kinschen (DMmanya) (7), Hoyos (Kolom- biya) (5), D'Elia (ttalya) (S) ÇEKOSLOVAKYA: 1-Stejskal (6). 3-Kadlec (6), 6-Straka (6), 5-Kacian (S), 4-Hasek (6), 8-Kocanec (S), 7-Bilek (5), 9-Kubik (6). Skuhravy (8), 11-Moraccik (7), 17-Knoflicek (6) KOSTARİKA: 21-Barranıes (6), 3-Flores (S), 4-Gonzales (6), 5-Obando (4) (7-Medford (6)), 6-Chaves (4), 20-Montero (5), 8-Chavarria (4) (9-Guımaraes (5) ) , 10-Ramirez (6), 14-Cayasso (S), 19-Marchena (4), U-Jara (4) SARI KARTLAR: Hasek, Kocian, Straka (Çekoslovakya), Gonza- les, Marchena (Kostarika) GOLLER: Dak. 11, 63 ve 82 Skuhravy, dak. 55 Gonzales, dak. 75 Kubik Eleştiri Kubik, Skuhravy ve yan toplar METİN TÜKENMEZ BARİ — ttalya'nın güney kentlerinde artık Afrika sıcağı iyice ken- dini hissettirmeye basladı. Dün Bari'de adeta yaprak kıpırdamazken nem oranı da oldukça yüksekti. Doğal olarak hava koşulları oyna- nan futbolu da olumsuz yönde etkiliyor. Biz tribunlerde, oturduğu- muz yerde ter dökerken, futbolculardan da çok yüksek tempo bek- lemek biraz iyimserlik olurdu sanınm. Vücuttaki su kaybt, performansı etkileyen en önemli nedenlerden. Bu anlamda maç, düşük bir tempoda geçti. Ama Çekoslovakya'nın fizik olarak daha dayamklı olması ve oyunu etkileyebilecek, futbol- culannın çok olması Kostarika'ya karşı ustünlük sağlamasına yetti. Bu üstunlüğü getiren en önemli nedenlerden biri de yan toplar ve orta alanda Kubik'in çok başanlı oynamasıydı. Çekler orta alaru Kubik ve Kovanec ile çok iyi kontrol ederken sa- vunmadaki garanti oyununu da maç boyunca surdurdu. Bilek de ön libero gibi oynayınca savunmada fazla sorunları olmadı. Her zaman oldugu gibi Marovcik sa£ taraftaki basansını sürdürurken Knofli- cek de soldan önemli ataklar geliştirdi. Bu atakların gelışmesinde baş- rolü oynayan Kubik, işi bitiren ise Skuhrawy oldu. Kubik sadece pas dağıtıtrunda değil. orta alan parselasyonu ve rakipten top kapmada başarılıydı. Marovcik ve Knoflicek'in sürüklediği ataklarda santra- for Skuhrawy'in yan toplardaki etkiniıği ise Kostarika'nın çeyrek fi- nal umudunu bitiriyordu. Bu arada Moraycik'in sağ kanada gittik- ten sonra aniden, çabuk diriplinglerle cezaalanına yönelip kaieye at- tığı şutlar çok güzeldi. Bu şutlann gol olmamasına ise direkler ve kaleci Barrantes engel oldu. Çekoslovakya bu oyun düzenini ikinci yarıda da bozmadan sür- dürdü. Bu arada yakaladığı gol pozisyonlanndan yararlanamazken bir de yan top golü yedi. Ama günün golcusü Skuhrawy kafa golüy- le, günün yüdız futbolcusu Kubik attığı muhteşem frikik golüyle Çek- leri rabatlatıp, çeyrek finaJe tasıdılar. Kostarika kısa paslarla ayağa top oynarken başanlıydı. Ikiye bir yaptıkları zaman da Çek savunmasını zorladılar. Ama bunu çok az yaptılar, kafa vuracak santraforları olmadığı için yan toplar genel- L'kle rakip savunmaya avantaj getirdi. Gerçı golu bu şekilde attılar ama bu Çek savunmasının bir anlık hatasının sonucuydu. Medford gibi süratli ve çabuk bir oyuncunun yedekte bekletilmesini ise anla- yamadık. Çünkü takımın oyuncusunu olumlu yönde etkileyen Medford. BARİ (Cumhuriyet) — Dünya Kupası finalleri 2. tura yukselebil- me maçlannda Çekoslovakya, Kostarika'yı 4-1 yenip çeyrek fina- le çıktı. Maça hızlı başlayan Çekoslo- vak>-a'ydı. Kostarika henuz maça ısınmadan Çekoslovakya'nın go- lü geldi. II. dakikada Moravcik ceza sahası içinde kaptırdığı topu ısrarla kovalayıp geri aldı ve or- taladı. Defansın arasından iyi yükselek Skunravy topu ağalara gönderdi. ilk yan 1-0 sona erdik- ten sonra 2. yarı Kostarika Med- ford'u oyuna alıp daha iyi oyna- maya başladı ve 55. dakikada Rs- mirez'in ortasına Gonzaies'in ka- fası Kostarika'yı umutlandırdı. 63. dakikaya kadar sürdu Kostarika 1 nın sevinci. Bu dakikada Monte- ro'nun uzaklaştıramadığı topu Knoflicek kafa ile içeri doldurdu. Topa bir kez daha iyi yükselen Skuhravy, direğin yarundan topu ağlara gönderdi. 75. dakikada ise Çekoslovakya'yı rahatlatan gol geldi. Serbest atışta topa çok iyi falso veren Kubik güzel bir vuruş- la topu ağlara göndermeyi başar- dı. 82. dakikada ise perdeyi kapa- tan gol günün kahramanı Skuh- ravy'den geldi. Sağ tarafta korner- den Straka'nın ortasına bir kez da- ha yükselen Skuhravy, defansın hatasıru ve kalecinin yan top zaa- fını iyi değerlendirip takımının 4. golünu atarken 5 golle Dünya Ku- pası'nda gol krallığını ele geçirdi. Maçın kalan bölumunde ataklar sonucu değiştirmeyince maç 4-1 sona erdi. SKUHRAVY'DEN ÜÇ GOL — Çekoslovakya'nın yıldız futbolcu- su Skuhravy oynadıgı başanlı futbolunu 3 golle siisleyerek gol kral- hgında da öne geçti. (Fotograf: Reuter) IDüDÜKLER EVSAHtBİTAKIMLARÎÇtNÖTTÜ Hakemler çok can yaktı İngilte 78'de de Arjantin'in sertfutbolunagöz yumdu. CUMHUR CANBAZOĞLU 1966 ve 1978 dünya kupalannda hakemler, ev *&**•*&*• yaşmd&baim- sahihi lilireleri "arikra" knliaHılar 1Qf»fVHa paydı. Şıh - Italya karşılaşmasm- sanıoı uııceıerı açncça Koııaaııar. ıyoo aa d a ö n c e M a c h i o s o n r a David>i tere 'tartışmalı gollerle kupayauzanırkenyumrukiadeviren'boksörSachi- ez, tngiliz hakem Kenneth Ahson tarafmdan sahadan çıkanlmadı. 1966 Ingiltere: Bu kupa, ev sa- bibinin kayınldığı en beÜrgin şam- piyona olarak belleklerde kaldı. Çeyrek final elemelerinde Ingütere Fransa'yı 2-0 yenerken Penılu ha- kem Yamasaki, yan hakemin ısrar- la bayrak kaldırmasma aldırma- dan Ingiüzlerin ofsayttan attığı golü geçerli saydı. Finalde uzat- malar oynanırken îngiliz Hust'ın attığı şut önce direğe sonra yere vurdu. Isviçreli hakem önce golü onaylamadı, ancak Îngiliz futbol- culann itirazı uzerine karannı de- ROMA — İtalya 90 Dünya Ku- pası'nda bazı hakemlerin verdik- leri ters kararlarla "can yakbgı" tartışılırken daha önceki dünya kupalarında belgelenen hakem hatalanm çizmek günün konusu oldu. Daha önceki kupalarda "bircok lalamın canaa yakan" ha- kemler gözler önüne serilirken özeUikle 1966 Dünya Kupası'nda ev sahibi Ingiltere'oin "acıkca" ka- yınldığı beürtildi. 1978 Dünya Ku- pası'nda da Arjantin'i konıyan hakemlerin, takıînlann kaderleri- ni çizdiği söylendi: 1930 Uruguay: Futbol kuralla- n tam oturmadığından ilk dünya kupasında hakem hataları fazla- ca göze çarpmadı. 1^34 tulva: itaJya'daki kupada fasist rejim kupayı almak için elin- den geleni yaptı. Çeyrek finalde 1-1'lik İtalya - Ispanya maçında Belçikalı hakem Bert, 25 dakika uzatma .oynattı. 1938 Fransa: Bu kupada ha- kemler başanhydı. Ancak çeyrek finalde Fransız hakem Chpdeval- le Bıezilya'nın 2-1 üstunlüğü Ue bi- ten maçta Çek Senecky'nin niza- mi golünu saymadı. 2. maç oy- nanması gerekti. 1950 Brezilya: Bu şampiyona- nın hakemleri kusursuzdu. 1954 Isvlçre Finalde F.Alman- ya Macaristan'ı 3-2 yenerken ln- gihz hakem Lung, Albay* Pus- kaş'm 1 golünu ofsayt gerekçesi ile saymadı. 2-1 biten Isviçre - ttalya maçında Brezilyalı hakem Viana, Gök-Mavüilerin nizami golünu saymayınca soyunma odasında ttalyanlardan dayak yedi. 1958 Isvec: Tek hakem hatası yan finalde F. Almanya - tsveç maçında yaşandı. Almanlar 1-0 öndeyken Liedholm'ün topu eliyie düzeltip verdiği pasta Skoglund beraberu'ği sağladı. Macar hakem Zsolt'un çok kötü bir yönetim gösterdiği bu maçı ev sahibi ülke 3-1 kazandı. 1962 Şili: Oyun alanımn içi ve SERTLİĞE TAVİZ — FIFA'nın uyansına karsın hakemler 1990da sertlige göz yumdular. ğiştirip santrayı gösterdi. BBC yd- lar sonra bu şutun gol olmadığı- m görüntulerİe dünyaya açıkladı. 1970 MekAa: En temiz kupay- dı. Hiçbir oyuncu kırmızı kart gönnedi. 1974 RAknanya: Genelde cen- tilmenlik sımrlan içinde geçen bir kupa oynandı. F. Ahnanya hak- kıyla şampiyon oldu. 1978 Arjutin: Ev sahibini ko- nıyan hakemler "geri döndüler" İlk turda Arjantin Macaristan'ı 2-1 yenerken galibiyete yardımcı olan Portekizli hakem Garrido Macarlann en iyi oyuncusunu oyundan attı. Arjantin'in gruptan ilk sırada çıkabilmesi için Peru- yu farklı yenmesi gerekiyordu. Pe- ru kalecisi Quiroga sakat olduğu- nu ileri sürerek maça çıkmadı. Fransız hakem Wurtz'un da "kol- laması Ue" Arjantin 6-0 galip gel- di. Maçtan sonra dünya basını Ar- jantinli generallerin Peru'yu ve ha- kemi satmaldığını iddia ettikr. Fi- nalde de ttalyan hakem Gonella sertKğe göz yumunca Arjantin Hollanda'yı "döw döve" yendi ve şampiyon oldu. 1982 tspanya: Grup elemelerin- de lspanyol Castillo ve Bolivyalı Barancos rezalet maçlar yöneterek kupaya gölge düşürdüler. Fransa - Kuveyt maçında (4-1) Fransa'nın golünu iptal etmekle takımını maçtan çekeceğini söyleyerek Sov- yet hakem Stupar'ı tehdit eden Kuveyt seyhi amacına kavuştu. 1986 Meksika: Maradona'nın elle attığı goi hakem dahil tüm dünyayı şüpheye düşürdü. Bu ku- padaki ilk en önemli hakem ha- tası Brezilya - tspanya maçında yasandı (1-0). Avusturalyalı hakem Bambridge, Michel'in attığı muh- teşem golü saymadı. BU İKtLİYE BÜYÜK tŞ DÜŞECEK — Bugünkü Federal Almanya-Hollanda maçında Almanhı n ciısü Völler Ue Hollanda'mn savunma oyuocusu Ronald Koeman'a böyük iş diişecek. Kupada bugün Torintfda Erken final(Brezilya-Arjantin) G.AmerikasavasıMaradona, yuvası Napoli'den ayrı kaldı. Tori- no seyircisi, bu maçta Brezilya'yı destekleyecek. Formda Brezilya Arjantin önünde favori, yalnız tangoculara karşı yine sambadan uzak durup müt- hiş bir pres yapacaklar. 3 maçta 6 puan toplayan Lazaroni, bu 90 dakika öncesi "Yolumuza devam edeceğiz" diyor. Brezilya'da Romario formsuz, Bebeto sakat. 1 maç oynatılmayan Müller, hücum- da vazgeçilmez adam oldu. Sakathğı süren Mara- dona, her şeye rağmen Arjantin'in buyük umudu. Kâğıt üzerinde ağır basan Brezilya, Maradona'- nın patlama yapmasından çekiniyor. Saha marka- jına alışan Brezilyalı futbolculann Maradona ile adam adama oynamayacağı söyleniyor. Maç pe- naltılara kalırsa Arjantin avantaj sağlar. Çünkü, penaltı Brezilya'nın en büyük handikapı... Milantfda (F.AImanya-Hollanda) Avrupalılarkapışıyor TV'de bugün • 17J5 Brezüya - Arjan- tin (TVl'den naklen yayın). 21.55 RAlmanya - Hollanda (TVl'den naklen yayın) 00.05 Günün özcti (TV2'den nak- len yayın) TV'de yarın • 17.55 S.irlanda - Romanya (TVVden nakien yayın) 2135 karya - Uruguay (TVl'den naklen yayın) 00.05 Günün özeti (TV2'den nak- len yayın) TRT bugünkü Kırkpınar yağlı güreşlerinin final guresı Ue 64. Ga- zi Koşusu, saat 16.00'dan itibaren dönüşümlü olarak ekrana ge- tirecek. Guntin 2. derbysi tnter-Milan çekişmesine sahne olacak gibi. Mi- lano kentinin lakımlan tnter'de oynayan F.Alman Matthaus, Klins- sman ve Brehme ile Milan'ın aslan Hollandalı Van Basten, Rijka- ard ve Gullit bu kez Dünya Kupası'nda kozlanm paylaşıyorlar. Bu maçta, Milano'da hafif alkollu içkiler (bira-sarap) serbest. Bec- kenbauer'in "Hollanda'mn bizi yenmesi büyuk sürpriz olur" söz- leri HoUandalüarı kızdırdı. Savunmalar, maça damgalarını vura- caklar.Hollanda hücumda, Almanya orta alanda daha ağır bası- yor. Hollanda, eleme grubunda kupa öncesi iyi hazırlanamama- nın cezasını çekti. Şimdi daha iyi oynuyorlar. Ama sinirlerine hâ- kim olan F.Almanya maçın favorisi gösteriliyor. Takımda Hass- ler sakat, yerine Litbarski forma giyecek. Reuter iyileşti, ama böyle önemli bir maçta takımda yer almasının rkikolu olacağı söyleni- yor. Onun yerine Berthold aym görevi üstlenecek. Kohler'in orta alana süriilmesi düşünülüyor. Brehme'nin san kart cezası bitti. Hol- landa'da Van Basten'in eski formuna yaklaşması, moralleri dü- zeltti. Koeman savunmada hâlâ çok aksıyor. Kupada bugün Almanya-Hollanda arasında Milano'da oynana- cak karşılasma için polis, ek güvenlik tedbirleri aldı. Bu karşılasma için 4 binden fazla polisin görevlendirildiğini be- lirten yetkihler, zor durumda kalmamak için şimdiden güvenhk ted- birlerini sıklaştırdıklarını belirtiyorlar. Karşılasma için 50 bin F.Almanyalı taraftarm Milano'ya gele- ceği ve Hollandah taraftarlann bilet bulamama sorunuyla karşı kar- şıya kalacaklan ve bir sorun çıkmaması için tedbir alındığı kayde- dildi. Bu arada Milano'ya ek özel otobüs ve tren seferleri düzenlendi. • Herzgenrath kasabasından geçen Hollanda-F.Almanya sının, maçtan sonra kapatılacak. Çeyrek final eleminasyonu maçı son- rası iki takım taraftarlan arasında olası bir kavgayı önlemek için F.Aunan polisi bu kararı aldı. Rıdvan nefes açıyor • KIZELCAHAMAM (Cumhuriyet) — Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın şöhretli futbolcusu Rıdvan Dilmen, Kızılcahamam'daki ağırlık ve düz koşu çalışmalannı 29 haziran tarihine kadar sürdüreceğini belirterek çalışmaların yararh olduğunu belirtti. Milli lakım ve Fenerbahçe masörü Mehmet Yenice'nin gözetiminde sabahları bir saat ağırlık çalışan Rıdvan, akşamları da 5 kilometre düz koşu yapıyor. Dizindeki kopan sinirlerin ağırlık çalışmalan sonunda düzeleceğini belirten Rıdvan, "Doktorum bana bir program verdi. Bu program çerçevesinde çalışmalanmı sürdürüyorum. Yeni sezona sağlıklı girerek özlediğim formama kavuşacağım" dedi. G.Osmanpaşa İlyas'ın peşinde Spor Servisi — Türkiye ikinci liginin yeni takımı Gaziosmanpaşaspor, Galatasaray'ın serbest bıraktığı İlyas'ın peşinde. Gaziosmanpaşaspor Kulübü Genel Sekreteri Şehabettin Yavuzer, llyas ile transfer ücreti konusunda prensipte anlaştıklarını, ancak Galatasaray'ın 350 milyonluk bonservis ücreti yüzünden püruz çıkardığını söyledi. Gaziosmanpaşaspor yeni sezon hazırlıklan için 25 kişilik bir ekiple 11 temmuzda Uludağ'da kampa girecek. TMOK'da anma töreni Spor Servisi — Turkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) hayatta bulunmayan eski başkanlan ve OUmpiyat Komitesi üyeleri için, Olimpizm Günu dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin Sultanahmet'teki merkez binasında yapılan torende konuşan TMOK Başkanı Sinan Erdem, her yıl katlanmakta olan Olimpizm Gününün önemine değinerek, "2000"^ >nllarda bizde ülkemizde bir olimpiyat düzenlemek amaandayız. Dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de olimpiyat akını gelişecek" dedi. Karadeniz Kupası \at larışı Spor Servisi — Karadeniz Kupası Açık Deniz Yat Yanşı, Poyrazköy'den verilen start ile başladı. Yat yanşlan içinde en uzun mesafelisi olan "Karadeniz Kupası Açık Deniz Yat yarışı"nda, yatlar bu yıl 680 deniz mili yolu katedecekler. 10 gün sürecek yanşta, tekneler ilk etapta 27 haziranda Sovyetler Birliği'nin Odessa Limanı'na ulaşacaklar, daha sonra ise yatlar, ertesi günü verilecek startla tekrar tstanbul'a dönmek için yola çıkacakiar. Adana-Bursa geı^inligi , • ADANA (Cumhuriyet) — Adanaspor'un Yugoslav futbolculan kaleci Darko ve golcü Sabotiç'in Bur --aspor'da oynamak istemeleri, Adanaspor'la Bursasporlu yöneticiler arasında gerginlik yarattı. JRKPINAR Başpehlivan bugün belli oluyor KEMAL TEMİZOĞLU~ EDİRNE — 629. Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan bugün belli oluyor. Cuma günü başlayan güreşle- rin ilk iki gününde favori isim- ler kolay galibiyetler alırlarken başpehlivanlık için geçen yılın Alün Kemer sahibi Saffet Kayah Ue Bülent Gürbüz, Ahroet Taj- p favori gösteriliyor. Baş güreşlerinde favori isim- ler kolay galibiyetler aldılar. Başpehlivanlık için bugün Sait Şen, Mustafa Tepeli, Reşit Ka- rabacak, Baki Sudakap, tbra- him Gümüş, Ahmet Taşçı, Bü- lent Gürbüz, Mehmet Oztürk, Saffet Kayah, Hamza Dalkın ve Kadir Birlik çayıra çıkacakiar. Bu pehlivanlar dünkü güreşier- de rakiplerini yenip 2. tura geçtUer. Kırkpınar yağh güreşlerinde dereceye girecek sporculara çe- şjüi ödüller verileceği açıklanır- ken, Başbakan Yıldınm Akby- lut, baş güreşlerinde şampiyon olacak güreşçiye 15 milyon, ikin- ciye ise 6 milyon verecek. Sarayiçi'ndeki güreşleri SHP Genel Başkan Yardıması Deniz Baykal'ın da izleyeceği öğrenflir- ken başpehlivana aJtın kemeri kimin takacağı hâlâ kesinlik ka- zanmadı. Gelecek yılki Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağahk seçimi bu- gün Sarayiçi'nde yapılacak. Ge- çen yılın ağası Mnrat Köse'nin yeniden ağalık için aday olaca- ğı öğrenildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle