05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 HAZİRAN 1990 Türkiyemiz dergisi • Kültür Servisi — Akbank'ın yılda üç sayı , olarak 20 yıldır yayımım surdürduğü "Türkiyemiz" kültür ve sanat dergisinın 61. sayısı çıktı. Türkçe ve Ingilizce olarak bir . arada basılan derginin bu sayısında, Metin And'ın "Eski Edebiyatımızda Yan Dramatik Bir Tür Maktel ve Mınyatürlû Maktel Yazmalan", Muhıbbe Darga'mn "Elazığ Muzesı Koleksiyonlarındaki Kaşgar (Kaşgai) Halılan", Ismet Zeki Eyuboğlu'nun "Binlerce Yılhk Anadolu Toprağında Yaşayan Geçmiş", Prof. Dr. Hüsrev Hatemi'nin "Bizim llginç Ortaçağımız Selçuklular" ve Üner Eyüboğlu-Fûsun Yaraş'ın "Doğal Boyalarda Kırmmlar, Morlar, Maviler" başhklı yazılanyla renkli fotoğraflan yer alıyor. Derginin "Değinmeler" köşesinde ise Akbank yayınlanndan çıkan iki yeni kitap tanıtılıyor. Anadolu EkJni'nin 5. sayısı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Aylık edebiyat, kultur-sanat dergisi "Anadolu Ekini"nin 5. sayısı çıktı. Dergide Nazım Hikmet'in ölümünün 27. yılında ilk avukatlanndan Saffet Nezihi Bölükbaşı ile yapılan röportaj yer alıyor. Aynca Ismail Gümüş'ün "Güneşi Beklerken" adlı oykusuyle Fakir Baykurt'un "ölümünün 30. Yılında Tonguç Baba", Bekir Semerci'nin "Ülkeyi Kucaklayan Adam", Ümıt Sanaslan'ın "Dergilerle Gelen Sevinç", Selçuk Yönel'in "Gelin Birlikte Düzeltelim", Mahir Dinçer'in "Bartok Ankara'da", Fuat Ovat'ın "Şür Adına Arayışlara Merhaba", Yunus Yaşar'ın Nuri Erkal ile yaptığı söyleşiye yer veriliyor. Dergiye şiirleriyle Muşür Kaya Canpolat, Müştak Erenus, Osman Numan Baranus, Sabahattin Yalkın, Hilmi Haşal ve Abdülkadir Paksoy da katkıda bulunuyorlar. Karşı'nın haziran sayısı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Edebiyat sanat ve felsefe dergisi Karşı'mn haziran sayısı çıktı. Derginin bu sayısında Georg Trakl'ın şiirleri Gertrude Durusoy ve Ahmet Necdet'in çevirisiyle yayımlandı. Dergide Michael Riffaterre'in "Victor Hugo'da Sözcuğün Şürleştırılmesi", Yakup Şahan'ın "Rimbaud Üzerine", Gurkan Uçkan'ın "Sınırsız", Sven O.Bergvist'in"Sirk Artisti", Ferdinand Ramuz'un "lnsanın Boyu", Atilla Şenkon'un "Sevgiler Üşürken", Zeynep özkan'm "Cumhuriyet Köşesi", Nazım Mutlu'nun "Karşı Ohnamn Guzelliği", Cengiz Gundoğdu'nun "Yeni Sorularla Tırmanmahsın" başhklı yazılan yer ahyor. Timuçin özyürekli, Ramazan Ceylan, Nevzad Odyakmaz, Ertunga Ateş, Bılge Ayşegül Koşan, Yüksel Şahin ve Yunus Koray'ın şiirleri de derginin bu ayki sayısında okunabilir. Dergide aynca Muzaffer Uyguner'in "Kavukçu'nun öyküleri" başhklı yazısı yer alıyor. Selma Gürbüz Paris'te • Kültür Servisi — Selma Gürbuz'ün yurtdışındaki ilk kişisel sergisi Paris'te Lacouriere Frelaut Galerisi'nde açıldı. "Le Cafede ma Favorite" adıyla açılan sergide Gurbüz'ün resim, desen ve heykellerine yer veriliyor. Geçen yıl Istanbul'da Galeri BM'de ve Izmir'de Galeri Mask'taki sergilerinden sonra Bari'de Akdemz Sergisi'ne, lstanbul Bienali'ne, Paris ve Roma'da karma sergilere katılan Gürbüz'un Paris'teki yeni sergisi 13 temmuza kadar surecek. Sergi dolayısıyla eleştirmen Gerard- Georges Lemaire'in kaleme aldığı katalogda şöyle denildi: "Selma Gürbüz'un sanatsal etkinliği, belleğin tutkusal bir işleyişi biçiminde beliriyor. Osmanlı geleneğine dalan Gurbuz, çelişkileri de göze alarak hem modern hem de geleneksel bır biçem geliştiriyor..." Livaneli konseri ertelendi • KONYA (Cumhuriyet) — Zülfü Livaneh'nin Konya Emek Sineması'nda vereceği konser, sınema sahibinin noter kanahyla çektiği protesto uzerine ileri bir tarihe ertelendi. llke Kitabevi sahibi Mustafa Karaçiftçi tarafından yapılan açıklamaya göre Emek Sineması sahibi Mehmet Altınel, Konya 3. noter kanahyla çektiği protestosunda, sinemanın konseri kaldıracak kapasitede olmaması nedeniyle vermediklerini beürtti. Mustafa Karaçiftçi, Mehmet Altınel ile yaptıklan göruşmede kendilerinin belediye tarafından tehdit edildiğini ve sinemayı konser için vermeleri halinde, sinemanın bulunduğu alanın istimlak edileceğini açıkladığım iddia etti. Emek Sineması sahiplen Mehmet ve îrfan Altınel ise böyle bır iddiamn yalan olduğunu belirttiler ve sinema sandalyelerinin çok eski olduğunu, 4-5 bin kişilik kalabalığa cevap veremeyecekleri için sinemayı vermediklerini belirttiler. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Ürün ise sinemamn özel kişilere ait olduğunu belirtti ve "Sorumlu sınema sahibidır. Belediyenin konuyla hiçbir ilişkisi yoktur. Konser bizi ilgilendirmez. öyle bir tehdit unsuru yoktur, yalandır" dedi. Çagdaş bale gösterisi • Kültür Servisi — Bir grup koregraf, Türkıye'de ilk kez gerçekleştirilecek bir bale ve dans gösterisi sunacaklar. Geçen yıllarda yitirdiğimiz ünlü koregraf Duygu Aykal'm anısma adanan gösteri 23 haziran cumartesi gunü saat 17.00'de Mimar Sinan Üniversitesı Resim Heykel Müzesi bahçesinde sergilenecek. Çağdaş bale ve dans gösterisine Aysun Aslan Uğur (lstanbul Devlet Opera ve Balesi / Türkuaz Modern Dans Topluluğu: Ağıt, Villa, Lobo), Binnaz Aydan (Ankara Devlet Balesi: Duygu, Donizetti), Selçuk Borak (lstanbul Devlet Balesi: Mavinin Çağrısı, Anugama), Cem Ertekin (lstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvan Çağdaş Bale Topluluğu: Equinoxe, Thedoratis), Dilek Evgin (Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvan: Çocuk Şarkılan, Chick Corea), Geyvan McMillen (lstanbul Devlet BaJesi: Yaşam Surüyor, Billy Joel), Yavuz özdel (lstanbul Devlet Balesi: Dans Akademik, Dino ile Ceren, M. Nurettin Beken), Aydın Teker (Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvan: 1/2, 2/1) ve Philip Glass (Türkuaz Modern Dans Topluluğu) katılacaklar. KÜLTÜR-SANAT 18. ULUSLARARASI ÎSTANBUL FESTİVALİ CUMHURÎYET/5 # Aya Irini şöleni başlıyor Aya İrini'deki oda müziği şölenleri bugün Medici Dörtlüsü'nün konseriyle başhyor. Çellist Aurora Natola - Ginastera'nın resitali ise Atatürk Kültür Merkezi'nde. î ÜNLÜ BİR VİYOLONSELCt - Aurora Natola - Ginastera, bu- güne kadar Pablo Casals ve Mstislav Rostropoviç gibi çello virtü- ozlannın bu>uk begenisini kazannuş bir muzisjen. Sanatçı bu ak- şam, kocası Arjantinli bested Alberto Ginestera'mn kendisi için bestelediği bir yapıtı da yonımlayacak. Kultur Servisi — 18. Uluslara- rası lstanbul Fesuvalı bugun 1 re- sital ve konserle süruyor. Viyolon- selcı Aurora Natola-Ginastera, pı- yanıst Kurt Rapf eşhğınde Ata- türk Kultur Merkezi Büyuk Salo- nu'nda çalacak. Bu yılın Aya Iri- ni konserleri ise bugün Medici Dortlusu'yle açılıyor. . Bır Stradivarius "Castelbarco" viyokonselle çalan Aurora Natola- Ginastera bugunku resıtalınde Lo- catelli (1695-1764), Bratams (1833-1897), Saint Saens (1835-1921), Manuel de Falla (1876-1946) ve 1983'te ölen koca- sı Alberto Evaröto Ginastera'nın yapıtlannı seslendırecek. Uzun yülar birlikte çahştığı vı- yolonsel virtuozu Pablo Casals, Natola-Gmastera'dan "Kuşağınm en >etenekli çdlistlerinden biri" diye söz edıyor. Yıne dunyanın en ünlü viyolonsdcılerinden Mstislav Rostropoviç, Natola-Ginastera için "Sanalçılıgı ve çalgısına olan egemenliği bu alanda ad yapmış birçok unlınle a>nı duze>de" dı- yor. Ginastera bugune kadar Er- nest Ansermet, Kari Bohm. Lorin Maazel, Zubin Mehta, Riccardo Muti gibi tanınmış şeflerin yone- üminde verdağı orkestra konserleri ve resitallenyle uJusIararası bir üne erişmiş bulunuyor. Klasik yapıtlardan çağdaş mü- zığe uzanan geniş bir repertuvara sahip olan Aurora Natola- Ginastera, aynı zamanda kocası olan Arjantinli bestecı Alberto Evaristo Ginastera'nın kendisi için yazdığı viyolonsel bestelenni de seslendiriyor. Ginastera, bugunku resitalinde de Alberto Ginastera- nın 2 Noiu "Pampeana"sını yo- rumlayacak. Alberto Ginastera'nın, uikesı Arjantin'ın pampaiarından esın- lenen "Pampeana" adh 3 yapıtı var. No 1 keman ve piyano ıçın 1947'de, No 2 viyolonsel ve piya- no için 1950'de, No 3 senfonik or- kestra için 1954'te yazılmış. Yıldı- zı Arjantin'in o dönemdekı hâki- mi Peron'la hiç barışmavan ve bu yuzden bazı görevlerınden uzak- laştınlan Alberto Ginastera, 2 No- lu "Pampeana"yı çellist Aurora Natola ıçın bestelemiş. Yapıt, ilk kez 8 Mayıs 1950'de Rio de Jane- ıro'da Aurora Natola tarafından yorumlanmış. O resitalden ancak 20 yıl sonra Arjantin'de yeniden bır araya gelen bestecıyle yorum- cu, uç gun içinde evlenmişler ve ls- vıçre'ye yerle$mişler. Paum Robertson (keman), Da- vid Matthens (keman), Ivo-Jan van der Werff (viyola) ve Anthony Lewis'ten (viyolonsel) oluşan Me- dici Dörtlusu bugun Aya lrini'de vereceği konserde Mozart, De- bussy ve Beethoven'ın yapıtlarını seslendirecek. Ingiltere'nın onde gelen yaylı- çalgılar dörtlulerinden bırı olarak dunya çapında bir une sahıp olan Medici Dörtlusu, birçok ulkede konser verdi, radyo programları- nın yanı sıra çeşitli ulkelerde ya- yımlanan "Zaman İçinde Muzik" adlı TV dizısıne katıldı. Bırçoğu odule değer görulen otuzdan faz- la plağı bulunan topluluk, Jana- cek ve Elgar'ın dörtlulerini plak- laştırdı. Bütun bir Beethoven di- zisınin plak kaydına da başlayan Medici Dörtlusu bu diziden bugu- ne kadar ilk 6 kuarteti yayımladı. Medici Dortlüsü, tngiltere'nin unlu tıyatro topluluklanndan Ro- yal Shakespeare Company ile bir- likte Beethoven, Elgar, Janacek ve Delius'un yaşamöy kulennı can- landıran programları Ingiltere'de duzenlenen çeşitli şenliklerde mu- zikseverlere sundu. FESTtVALDE BUGÜN Aarora !*at*la-Glnast«'ra/K.Brf Bapf (Atatürk Kültür Mer- kezı Buyuk Salonu, 21.30) FESTİVALDE \ARIN I Mwlel (Aya lrinı, 18.30) T«plaİNf• (Açıkhava Tiyatrosu, 21.30) FESTÎVAL KULİSİ Açıkhavalda Hacidakis tardşması Aslında Menos Hacidakis daha Turkiye'ye gelmeden söylemisti: "Belki de tahmin etüğinizden çok daha ağır muzik yapıyorum" demis, halk saıkılarını hiç sevmediğini, artık "buzuki muzdği besteleyen Hacidakis" olmadığını ısrarla vurgulamıştı. Ancak anlaşılan Hacidakis'in konserini izlemek üzere Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduranlann içinde, sanatçırun "turistik" olarak nitelediği kıpır kıpır Yunan raüziğini bekleyenlerin sayısı hayli fazlaydı ki düşkınkhğı da büyük oldu. Hacidakis konser boyunca hiç konuşmadan orkestrayı yönetiyor, orkestra elemanları ise flttt, obua, trombon, viyolonsel vb. çalıyorlardı. tzleyiciler arasındakı yaygın kanı bu konserde hiç "hava" olmadjğıydı. Ama konu Hacidakis'i bırilerine benzetmeye gelince görüşler çeşitleniyordu. Kimisi "tam bir Salieri, fazla teknik, sanatçı değil, teknisyen âdeta" diyor, kimısı "Yunanhların Ahraed Adnan Saygun'u" olarak nitelendiriyordu. Gerçı Hacidakis konserden sonra kuliste "Bu hayatımda verdiğim en güzel konserlerden birisi. Muhteşem bir izleyıci bu" diyerek mutluluğunu ifade ediyordu, ama Açıkhava'yı dolduran izleyicilerden bır bölümü bu konsen umdukları gibi bulamadıklannı, oda müziği değil Yunan halk müziği dinkmeyi tercih ettiklerini söylüyorlardı. Festival gecelerinin tadı "Festival gecelerinin; gosterüenn, konserlerin büyüleyici atmosferini biraz daha uzatabilmek, geceye ayrı bir lezzet kaunak..." The Marmara Pastanesi "festival geceleri" uygulamasını böyle açıkhyor. lstanbul Festivaü 18 yıldır lstanbul gecelerine ayrı bir lezzet, ayn bir renk kazandınyor. The Marmara Pastanesi ise bu rengi, festival izleyicilerinin damağında kalan konserlerin tadını biraz daha uzun sürdürebümek amacıyla kapılannı 01.30'a kadar açık tutuyor. Festival geceleri, Erol Pekcan Caz Üçlüsü de pastanede soluklananlann keyfıne ek bir keyif daha katıyor. Pekcan ve arkadaşlan pastanemn kaldırıma uzanan açık bolümünde 20.00"den itibaren calmaya başhyorlar. The Marmara'nın bir de sürprizi var festivalseverlere. lstanbul Festivali biletlerinı gösteren herkes The Marmara'nın özel ikramı olan 'punch'ını da yudumlayabüiyor. Protokolde politika Festivalin açıüş gecesı yapılan konuşmalar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birçok kişinin Ugisini çekti. Açüışta ük konuşmayı her yıl olduğu gibi yine lstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nejat F.Eczaabaşı yaptı. Nejat Eczacıbaşı, konuşmasına başlamadan yaptığı "hitap hiyerarşisi"nde "Saym bakanun" diyerek Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'i başa aurken bakanın ardından "Saym ana muhalefet partisi başkanı"nı, "Saym lstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı"nı ve komutanlan sıraladı. Eczacıbaşı'dan sonra lstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen söz aldı. Sözen, değişik bir hiyerarşi uyguladı. Sözen'in hiyerarşisinde "Saym ana muhalefet partisi başkanı" birinci sıraya yukselirken "Saym bakanım" ikinci sıraya indi. Açılışa gelen çağnhlar arasında bu konuda çeşitli yorumlar da yapüdı ister istemez. Kunileri Sözen'in açıkça bir tutum belirttiğini konuşurlarken bazıları da "artık protokol sıralamalan"nda da politika yapümaya başlandığmı' söylemeden edemedıler. (Soldan sağa: Erdal Inönü, Sevinç Inönü, Nurettin Sözen) Açıkhava'da Âşık Maşuk Kültür Bakanlığı Devtet Halk Danslan Topluluğu, tstanbul Festivali'nin her yıl aranan gediklilerinden. Topluluğun bu yıl yine Açıkhava Tiyatrosu'nda sundağu tek gosteri de ilgiyle karşılandı. Daha çok Akdeniz bolgesinde rastlanan ve solo bir dans olan "Âşık-Maşuk" ise gösteri>e değişik bir renk katan danslann başında geliyordu. Gülduru nitelikli koy seyiıiik oyuolanndan >ola çıkılarak sahnelenen "Âşık Maşuk" artık Devlet Halk Danslan Toplulugu'nun vazgeçilmez "show'1arı arasında. Topluluk bu kez İstanbul'da "Aşık Maşuk"un yanı sıra Çiftetelli, Bingol, Dinar, Trabzon, Anadolu'dan Esintiler, Artvin, Silifke ve Kına Gecesi'ni içeren bir program sundu. (Fotograf: Tank Ersoy) Dinamo anılıyor • Kültür Servisi — Hasan Izzettin Dinamo ölumunün birinci yıhnda >ann Şenlikköy'dekı mezarı başında amlacak. Şair-yazar Dinamo'nun yakmlan, şair ve yazar arkadaslan aynı gün saat 13.00'te Gazeteciler Cemiyeti Lokali'nde bir araya gelerek Şenlikköy Mezarhğı'na gidecekler. Zeybek. kültür merkezi açtı • MUGLA (Cumhuriyet) — 11 özel Idare Müdürlüğu tarafından yaptınlan "Kültür Merkezi", Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek tarafından hizmete açıldı. Törende konuşan Namık Kemal Zeybek, 1990 yüını bilgi, 1991 yılım sevgi, 1992 yıhnı da hoşgöru yüı ilan ettiklerini söyledi. Geçen yıl yapımına başlanan ve 2 milyar liraya mal olan "Kültür Merkezi"nde 300 kişilik tiyatro salonu ile lokal, restoran ve tl Genel Meclisi üyelerinin odalanyla toplantı salonlan yer alıyor. Aynca bodrum katı da kutüphane ve sergi salonu olarak düzenlendi. Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, çağımızın bilgi çağı olduğunu beürterek cebinden çıkardığı bir bilgisayan vatandaşlara gösterdi. Zeybek, şunlan söyledi: "SSCB'deki sistemi bu bilgisayar yıktı. Çağırruz bilgi çağı. Bu çağda muhalefetten de bizim bilgi çağmı yakalayabilmemiz için eleştiride bulunmasını bekliyoruz. Bilgi çağıru yakalayamazsak dünya sömürgesi oluruz!' 'Uygarlığın Adımlan' • Kültür Servisi— Insanhğın yerleşikliğini ve üreticiliğini konu alan ve Anadolu topraklarındaki serüveninı anlatan "Uygarhğın Adımlan" adh belgesel film 20 haziranda saat 21.15'te Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gösterılecek. Rıfat Aras'ın yönettiği belgesel, Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Prof. Dr. HayriErtem.Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Prof. Dr. AlaeddinŞenel,*Turan > Dursun, Halil Güven, Cengiz Ataoğlu, Demet Aras'ın katkılanyla gerçekleştirildi. Jokey Kulübü'nde • Kültür Servisi — Türkiye Jokey Kulübü'nün kuruluşunun 40. yıldönümü 21. Asya Yanşçıhİc Konferansı nedeniyle düzenlediğı "At Yanşı-At Yetiştiriciliği" konulu 2. resim yarışması sergisi 23 Haziran-2Eylul 1990 tarihleri arasında lstanbul Veliefendı Hipodromu Sergi Salonu'nda açık kalacak. Yarışmaya 93 ressam yapıtlarıyla katılrruştı. UGUN • İstanbul Festivali kapsammda Aurora Natola Ginastera viyolonsel, Kurt Rapf piyano resitali 21.30'da AKM Buyuk Salon'da, Medici Dörtlusu'nün konseri 18.30'da Aya lrini'de izlenebilir. • Bale gösterisi lstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvan Bale Bölumü'nün gösterisi 21.30'da ENKA Vakfı Sadi Gulçelik Spor Sitesi'nde izlene'bilır. • Ataol Behramoğlu söyleşisi Şışh Beledıyesi 2. Kitap Şenlıği kapsammda yer alan söyleşi 18.00'de izlenebilir. SOSYALIZM VE TOPLUMSAL MUCADELELER ANSIKLOPEDISI İktişim Yaymlan TEŞEKKÜRLER... Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, 80. fasikül ile yayın hayatmı noktaladı. Yayın Yönetmenimize, Yayın Kurulumuza. yazarlanmıza, ansiklopedinin hazırlanmasına katkıda bulunan herkese ve ilk fasikülünden son fasikülüne kadar büyük ilgi gösteren okurlanmıza teşekkür ederiz. Anlatılan senin hikâyentiir İletişim Yayınlan Klodfarer Caddesı İktişım Han 34400 Cağaloğlu ISTANBUL Tel 516 22 60 (3 Hat)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle