03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet67. Yıl; Sayı; 23645 Kunıcusu: Yunus Nadi 800 TL. (KDV <KÜUU 19 Haziran 1990 Salı Vakıf Yayınevi'nin kitap bölümünde yanıcı etkisi olan bomba patladu 8 kişiyaralandı DivanetVakfı'na bombaDiyanet Vakfı Yayınevi'nin kitap reyonunda bomba patladı ikisi ağır 8 kişi yaralandı. Bombanın bir kitap içinde önceden getirilerek, «""* yayınevinin asma katındaki kitapların arasına konmuş olabileceği belirtildi. Bombanın patlaması sonucu çıkan yangın hasara yol açtı. Ankara Valisi Bedük patlayıcının molotof kokteyli de olabileceğini söyledi. Görgü tanıkları; patlamamn ardından yayınevinden elbiseleri tutuşmuş 3-4 kişinin çıktığım, bu •• kişilerin bir trafik polisi tarafından hastaneye yollandığmı anlattılar. ANKARA (Cmnhuriyet Büro- so) — Türkiye Diyanet Vakfı'nın Necatibey Caddesi'nde, Orduevi- nin karşısında bulunan yayınevin- de dün patlayan bomba, ikisi ağır olmak üzere 8 kişinin yaralanma- sına yol açtı. Bombalı saldınnın, yaşanan son "hac krizTne bir tep- ki olarak Islamı terör örgütlerin- ce gerçekleştirilmiş olabileceği olasüığı üzerinde duruldugu öğre- nildi. Bir kitap içinde yayınevine önceden bırakıldığı sanılan bom- banın patlaması üzerine çıkan yangın büyük zarara yol açtı. An- kara Valisi Saffet Ankan Bediik, soruşturmanın kapsamh biı bi- çimde yürutuldüğünü, güvenlik görevlilerinin bombanın türünü belirlemeye çalıştıklarıru belirte- rek, henüz olaya ilişkin ipuçlan el- de edilemediğinı söyledi. Necatibey Caddesi 6 numarada bulunan Ankara tşhanı'nın alt ka- tındaki Diyanet Işleri Vakfı Yayı- nevi'nde dün saat 14.20 sıralann- HASAR BÜYÜK — Ankara'da Diyanet Vakfı Yayınevi'nde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın sonacuda binada büyük <& ^ patlama meydana geldi. Ya- hasar meydana geldi. Binanın camlan kınlırken, çok sayıda kitap da yandı. (Fotograf: Banş BU) yınevinin asma katındaki kitap re- yonundaki patlamamn ardından yayınevinde yangın çıkü. Patlama- mn etkisiyle yayınevinin camlan kınlarak caddeye sıçradı. Patla- mada aynca asma katın ahşap ta- banında da yaklaşık bir metreka- relik delik açıldı. Olaya ilk müda- hale itfaiye ekibince yapıldı ve yangın söndürüldü. Olayda yayınevi personeli Ue bazı müşteriler ve caddede bulu- nan baa yurttaşlar yaralandı. Ya- ralananlar şunlar: Mustafa Kenariı (29 yaşında, Sur Derneği üyesi, Milli Eğitim Bakanlığı nöbetçi memunı ve Ha- cettepe Üniversitesi Kamu Yöne- timi Bölümü öğrencisi, birinci de- rece yanık, hayati tehlikesi bulu- nuyor), Omalettin Boyaa (26 ya- şında, Gülhane Asken Tlp Aka- demısı son sınıf öğrencisi, cadde- den geçerken sıçrayan cam kınk- lan nedeniyle yaralandı), Seyfet- (Arkası Sa. 14, Sü. 6'da) DİYANET VAKFI NEDtR? 14. Sayfada İtalyan Panorama Dergisi Türk-Irak bağlantısını kapak konusu yaptı 'Süper top'ta yeniiddia Dergide Irak'ın yapmak istediği süper topun montajını Türk müteahhitlik firması ENKA'nın, top parçalarının nakliyesini de yine ayru şirkete bağlı ENTAŞ Transportation'un üstlendiğine ilişkin altı sayfalık bir haber yer aJdı. Dergi, ENKA Yönetim Kurulu Başkanı Şarık Tara ve altında "güçlü dost" yazısı bulunan Cumhurbaskanı Turgut özal'ın fotoğraflannı da bastı. ENKA 'Ihraç mallanmız savunma sanayiiyle ilgisiz' ENKA Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Engin Bora, holdingin ABD'deki yan kuruluşu Entrade şirketinin ihracat kalemleri içinde silah ya da savunma sanayiinde kullanılabilecek herhangi bir hammadde bulunmadığını söyledi. 14. SayfaiT NİLGÜN CERRAHOCLU ROMA — îtalya'da yayımla- nan Panorama dergisinde bu haf- ta, Irak'ın yapmak istediği süper topun ulaşımı ve montajını Türk müteahhitlik firması ENKA'nın üstlendiğini iddia eden altı sayfa- lık bir haber yer aldı. Derginin haberine göre topun parçalarının nakliyesini ENKA'ya bağlı ENTAŞ Transportation ad- lı şirket üstune aldı. Derginin ha- beri şu cümlelerle sürüyor: "lskenderun ve Mersin liman- lannda kıyıya çıkanlacak olan parçalar ayn ayn kamyonlaria Irak'a soknlacaktı. Ba operasyo- nu finanse etmek için gerekra pa- ra da New York'U Entrade'ln ka- raparayla olnşturdogu kaynaklar- dan saghnacaktı. Süper topua ya- pımıyla ilgüi soranlar ise ENKA gibi bir şirket için çocuk oyunot- | ı sajılırdı. ENKA grubu aldıgı büyük inşaat taahhıit isleriyie ta- mnıyor. Grubun emrinde 1.200 (Arkası Sa. 14, Sü. 2'de) SHP Genel Sekreteri Cumhuriyet 'in sorulannı yanıtladv Baykal: Iktidar kişiseüeşiyor SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal, kişisel arayışların rejimi baskı altına almaya başladığını belirterek "Bir başkanlık veya yarı başkanhk zorlaması pek çok sıkmtıyı ve bunalımı beraberinde getirecektir. Bunun anayasal, siyasal, yasal dayanağı olmadığı gibi "siyasi destek deyoktur" dedi. İZMİR'den HİKMET ÇETİNKAYA Sıkıntıh Gûnler İZMİR — ANAP'ta delege seçimlerı 1 ağustosta başlı- yor. Delege seçımleriyle bir- likte 19 ağustosta 14 yeni il- çe ve bir belediyede yapıla- cak belediye başkanlığı se- çimteri için de yoğun bir ça- lışma var. ANAP, bu yüzden sancılı ve sıkıntılı günler yaşıyor. ANAP, salt delege secim- leri ve 14 yörede yapılacak yere) seçimlerin telaşryfa de- ğil, Veysel Atasoy'un istifa- sryla baslayan yeni bir krizin; partı ıçindeki önemli adların "gittikce küçülüyoruz" de- (ArkasTSa. 14, Sü. 2'de) EVREN DEĞER ANKARA/ESKtŞEHtR — SHP Genel Sekreteri Deniz Bay- kal, Cumhurbaskanı Tnrgat özal'ın gündeme getirdiği baskan- lık sistemi tartışmalannı degerien- dirirken "Tamamen Cnmnuiraş- kanı'nu k^bd tefdhlertadcıı kay- nakbnan « MecBs çogımtag«m ba terrihlere teslim olma kona- sandakl geoel dununuBdaa çıkan bir zoriama karşıaııdayu" dedi. Baykal, Türkiye'de "soysnzlaşnııs bir başkanlık sistemi" denendigi- ni belirterek bunun anayasal, si- yasal, yasal desteğinin olmadığı- m söyledi. Baykal, iktidarın kişi- selleştiğini öne sürdü. Deniz Baykal, önceki gün Eski- sehir'e yaptığı gezi öncesinde SHP'nin Güneş-1 otobüsünde (Arkası Sa. 14, Sü. 7'de) DEMtREL: ISMET İNÖNfÜ HAKLI ÇIKTI 11. Sayfada TÜRK-İŞ BAgKANI ILO'DA KONUŞTU Yılmaz'dan şikâyet Borsanın gözü PETKİM'de PETKÎM hisselerinin Iş Bankası aracıhğıyla satışı başladı; 2500 liradan satışa çıkanlan hisselere ilgi büyük oldu. PETKtM'de yakJaşık 32 bin kişiye 185 milyar liralık satış yapıldı. Türk-tş Genel Başkanı, hükümetin uluslararası çalışma normlanna karşı sürdürdüğü olumsuz tavra dikkat çekerek, "Bu tavır ILO'ya hakaret sınırlannı zorluyor" dedi. Uluslararası sendikal kunıluşların ILO temsilcileri, Ingiltere ve Türkiye gibi ülkelerin izleyicisi olduklarını belirttikr. EkononMe GREVDE YOGUN YARI YIL Ekomnide DUNYA KUPASI ,#' Turist uçağınınpilotu iltica isteğindebulundu Sovyet uçağı Kefken'e iııcli BEN DELİYtM Kolombiya'MB kalecisi HigaiU için Beckeabauer. Sacchi, DİDO Zoff >e Osim gibi spor •daolan "görevini yapın, oytrau çok ryi oknyaıı fıtbolcn" 4eyişini knllani)or. Fatbolı orU alın oyuacusu oiarak başlayaa, daha souı kaleye gtçea HigulU jöyit diyon "Bizim deli olmamu lazun. zateo öyle otman o strtse aasıl k«Ü«nâbUiriı.' Yugoslavya mı Kolombiya mı? Penattı kralı kaleci D Grubunda bugün Federal Almanya-Kolombiya ve Yugoslavya-BAE maçları Federal Almanya'dan sonra ikinci takımın da vize almasıyla sonuçlanacak. Kolombiya galip gelirse Yugoslavya'mn beraberliği ya da yenilgisi Latin Amerika ülkesine tur yolunu açacak. Bumaçta Kolombiya'nın penaltı kralı kalecisi Higuita'ya büyük iş düşecek. Sporda 17^5 F. Almanya - Kolombiya (TV-I Naklen) 21.55 Italya-Çekoslovakya (TV-1 Naklen) 00.05 özet görüntüler (TV2) TVde yann Brezilya-lskoçya (TV1 Naklen) 00.15 tsveç-Kostarika (TV1 Bant) Hayat kadınlan şikâyetçi tngiliz ve Hoüandah hooliganları etkisiz hale getirmek için alarma geçen 4 bine yakın İtalyan polisi nedeniyle "rahat müşteri bulamamaktan" şikâyet ediyorlar. Sporda Romanya sevindi B Grubu'nun kritik maçında Arjantin'le 1-1 berabere kalan Romanya 2. tur a yükseldi. Grubun diğer karşılaşmasında Sovyetler Birliği Kamerun'u 4-0 yenmesine karşm İcupaya veda etti. Sporda 20HAKEMEKIRMIZI KART Sporda Sovyetler Birliği'nin tzmailiye kentinden kalkan 12 kişilik, yolcusu olmayan turist uçağı, Türk hava sahasında hiç bir engelle karşılaşmadan Kocaeli'nin Kandıra ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Kumcağız bölgesine indi. Genelkurmay Başkanlığı, uçağın inişine kadar izlendiğini açıkladı. Haber Merkezi — Valeri Ymi- çeyiç adh bir Sovyet pilotu, 12 ki- şilik sivü bir turist uçagıyla Ko- caeli'nin Kandıra ilçesine 22 kilo- metre uzaklıktaki Kumcağız böl- gesine ınerek siyasi iltica isteğin- de bulundu. Genelkurmay Baş- kanlığı, Sovyet uçağımn iniş saa- tine kadar hava savunma sistemi tarafından sürekli izlendiğini, "dişmanca" bir hareketi tespit edilmediğlnden inişine mani olun- madığmı açıkladı. Olaydan yak- lasık iki saat sonra Sovyetler Bir- liği'nin Ankara Büyükelçiliği, Dı- (Arkası Sa. 14, Sü. S'de) ROMANYA /Odessa Izmaiüye SSCB BULG TÜRKİYE DEH SPIEGEL Gorbi'ninpaketiniaçıkladu ve Varşova, işbirliğî yapsırf SSCB Dışişleri Bakanı Şevardnadze tarafından Federal Alman meslektaşı Hans Dietrich Genscher'e iletilen öneri, birleşik Almanya'mn NATO üyeliğine karşı yeni bir taktik olarak nitelendiriliyor. DtLEK ZAPTÇIO^LU BERIİN — SSCB Başkanı Mi- hail Sergeyeviç Gorbaçov, NATO ve Varşova Paktı arasında her alanda "işbiriigi" önerdi. Gorba- çov'un önerisınde, iki ittifakın or- tak askeri tatbikatlar yapması ve söz konusu işbirliğinin uluslara- rası anlaşma biciminde onaylan- ması istekleri de yer ahyor. NA- TO öneriye sempati ile yaklaş- mazken Gorbaçov'un, Almanya sorununu giderek iki ittifak ara- sındaki Uişküere dönüştürmeye çalıştığı belirtiliyor. Sovyetler Birliği Dışişleri Baka- nı Eduard Şevardnadze, Gorba- çov'un önerisini, Federal Alman (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) BüKREŞ Yine kavga çıktı Üniversite Meydanı'nda önceki gece îliescu aleyhtarı gösterilerin yeniden başlaması üzerine, madenciler hükümeti telefonla arayarak Bükreş'e gelmeleri gerekip gerekmediğini sordular. Hükümet madendleri çağırmadı.14. Sayfada ULGARÎSTAN Soydaş• • • • • • uçuncu siyasi güç Seçimlerin ilk turunda 21 milletvekili çıkaran Hak ve özgürlükler Hareketi, 2 sandalye daha kazanarak Ulkenin 3. partisi oldu. ZAFER ARAPKİRLİ SOF\A — Bulgaristan'da yaşayan yaklasık l.S milyon soydaş, önceki gün yapdan ge- nel seçimler sonucunda, par- lamentonun 23 üyeliğini kaza- narak ulkenin üçüncü büyük siyasi partisi konumuna yük- seldi. Seçimlerin resmi olma- yan sonuçlanna göre, Bulga- risUn Sosyalist Partisi (ikti- dardaki komünistler) 211, mu- halefet ittifakı Demokratik Güçler Biruği (DGB) ise 144 sandalye kazandılar. 10 haziran pazar günü ya- pılan ilk tur seçim sonuçlan- na göre 21 miüetvekilliğini ga- rantileyen, Türklerin ağırhk- ta olduğu "Hak ve Özgürlak- (Arkası Sa. 14, Sü. 6'da) ABDBNDAK1 GERÇEK Richter Ölçeği... Profesör Muammer Aksoy, gazeteci - yazar Çetin Emeç, emekli polis memuru Muhsin Bodur, emekli yargıç Albay Durmuş Akşen birbiri ardına ve kısa arahklarla öldürüldüler. Ulkenin batısmda haianan terör, güneydoğusunda büsbü- tün azdı Şırnak'ın Guçlükonak ilçesi Çevrimli köyünde PKK 27 kişiyi katletti; daha sonra bir asteğmen ve 6 er Şımak ile Bey- tüşşebap arasında şehit edildi; ardından bir er daha yasamını yitirdi; beşi yaralandı. Dun de başkentin göbeğinde Türk Diyanet Vakfı bombalan- dı; ilk belirlemelere göre sekiz yaralı var. Türkiye'de terör, gün geçtik- çe derinlesen bir armanışı sür- dürüyor. "Deıinleşme" toplumsal ya- şamda yapısallaşma eğilimini, "tırmanma" sayısal artışı ve yaygınlaşmayı vurgulamakta- dır. Güneydoğu'daki terörleBa- tı'dakı arasında bırleşen ve ay- rılan noktalar vardır. Terör önce toplumda güven- lik duygulanm yok etmek isti- yor; "destabilizasyon" denen "istikrarsızhk"depremi, bugü- vensızliğin üstunde yükselir, devlete karşı kamuoyunda kus- kulann yoğunlaşmasına yol • •• (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) • ZJrve öncesl yumuşama Yunanistan 'm "Mitsotakis yanlıs anlaşıldı" açıklaması, geri adım olarak nitelendirildi. 3. Sayfada • Mandela'nın utuk turu Siyah lider Kanada'dan destek sağlarken ABD'nin ırkçı yönetime karşt olmayacağı sanıhyor. 3. Sayfada • Şarlo takıntısı 'Şehir Işıklan''Charlıe • Chaplin hem senaryosunu yazdığı hem müziğini hazırladığı hem de yönettiği sessiz filmlerinin sonuncusu. 4. Sayfada • TRT, sozleşmell personellne çözüm anyor TRT'nin sözleşme ıslemleri ve sözleşmeli personelinın özlük haklan konusunda çıkmazda olduğu belirtiliyor. 4. Sayfada • ÖYS '90 Mesleklerin tanıtımı, ÖYS puanı ile öğrenci alan yüksek öğretim programları ve Dr. Erdal Atabek'in yazısı. 10. Sayfada • Sabancı, personel azaltacak Verimsizlik ve yüksek işçi maliyeti nedeniyle şirketlerde personel indirimme gıdilecek. Ekonomide • Tekstile acll önlem İZTO Başkanı tekstil ve konfeksiyon sektöründe ciddi sıkıntılar yasandığını söyledi. Ekonomide • ÇınaraKı 'korsan yatağı' Bir zamanlar gençlerin ve turistlerin uğrak yeri olan geleneksel kahve 'tarihe karıştı.' Arka Sayfada • Kim kurtaracak? Doğu Berlin 'deki Marksizm Leninizm Enstitüsü'nün kitaplığtna ABD ve Japonlar talip. Arka Sayfada • Slkkeler En büyük açıkarttırma bu gece New York'ta yapılacak. Arka Sayfada GÖZLEM UGURMUMCU Giıiş Sınavları... 24 haziran günü yapılacak Üniversite Seçme ve Yerleştir- me Sınavı'na 581 bin 219 öğrenci girecek; bunlardan an- cak 175 bin öğrenci fakülte ve yüksekokullara girebilecek. Peki geri kalan ne yapacak? Geri kalan boşta gezecek.. Arkadaşımız Hakan Aygün'ün haberinde, bu yıl sınava gir- (Arkast Sa. 17, Sü. S'de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle