03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 OCAK 1990 KÜLTUR-SANAT CUMHURİYET/5 Umut'a yeni engel • ANKARA (AA) — Bakanlar Kurulu kararıyla yurda sokulması ve gösterimi yasaklanan, daha sonra bu yasakla ilgili olarak Danıştay tarafından "yürütmeyi durdurma" kararı verilen "Umut" filminin, Kultür Bakanhğı htanbul Fikir ve Sanat Eserleri Bölge Müdürlüğj tarafından Film Denetleme Kurulu'na alınmadığı öğrenildi. Yürütmeyi durdurma karanndan sonra Film Denetleme Kurulu'na başvuran Efes Film yetkilileri, "Kultur Bakanlığı'mn izni olmadığı gerekçesi ile filmin incelenemeyeceği" cevabını aldılar. Kültür Bakanhğı yetkilileri, Danıştay'ın Yılmaz Güney'in "Umut" filminin yurda sokulmasını ve gösterimini yasaklayan Bakanlar Kurulu kararı hakkında aldığı yürütmeyi durdurma kararına, "usul yönünden" itiraz edebileceğini belirttiler. 'Uçan Şemsiye' sergileniyor • Kültür Servisi — Masal Gerçek Tiyatrosu "Uçan Şemsiye" adlı müzikli çocuk oyununu sergilemeye devam ediyor. Kadıköy Nokta Tiyatrosu'nda (Akyıldız Pasajı Bahariye Caddesi) sahnelenen oyun her cumartesi ve pazar saat 11.00'de izlenebilir. Çekoslovak Kara Tiyatrosu'nun anlatım tekniklerinden yararlanılarak hazırlanan "Uçan Şemsiye"de, ışık oyunlan ve kara fon perdesi önünde bu ışık oyunlarıyla yaratılan fıgüratif yapıtlar önem taşıyor. Çevre korumacılığı temasını işleyen ve insanların yaşadığı alanlara sahip çıkması gerektiğini anlatan oyun bir kukla tiyatrosu örneği. Kent ve Ifaşam' yarısması • Kültür Servisi — Çankaya Belediyesi ve Karikatürcüler Derneği'nin ortaklaşa duzenledikleri "Kent ve Yaşam" konulu karikatür yanşmasına yapıt gönderme süresi 1 Şubat 1990 günü sona eriyor. Birincilik ödülünün 1 milyon lira olduğu yanşmada, ikincilik ve üçüncülük ödülleri de 750 ve 500 bin lira olarak belirlendi. Yanşmada ayrıca her biri 300 bin liralık üç mansiyon ve değişik kuruluşların özel ödülleri de bulunuyor. Seçici kurulu Turhan Selçuk, Ferruh Doğan, Tan Oral, Erdoğan Bozok ve Metin Pekerden oluşan yanşmanın adresi şöyle: Çankaya Belediyesi, Eğitim, Kültür ve Sosyal Işler Md. SSK İşhanı, K: 6 Kızılay/Ankara. Hint dana Cemal ReşitRey'de • Kültür Servisi — Hintli dansçı Sonal Mansingh'in gosterisi 18 ocakta saat 19.00'da İstanbul Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yer alacak. 1962 yılında dansa başlayan Mansingh gösterisinde klasik Hint danslanndan ornekler sunacak. Hindistan'daki klasik dansçılar arasından tasarım ve yorum anlayışındaki farklılık ve estetik kaygısı ile sivrilen sanatçı, birçok kez Hindistan'ın uluslararası kültür heyeti başkanüğını da yaptı. Uluslararası çok sayıda gösteri gerçekleştiren sanatçu 1974 yıljnda geçirdiği trafik kazası nedeniyle çahşmalanna bir süre ara verdi. Sonal Mansingh'in gösterisine, klasik Hint müziğini otantik müzik aletleriyle seslendiren beş kişilik bir grup da katılacak. Izmir Senfoni salonsuz • Kültür Servisi — Izmir Devlet Senfoni Orkestrası, konser bulamama tehlikesiyle karşı karşıya. Geçen yaz çatısında çıkan yangın sonucunda Atatürk Kültür Merkezi'ndeki salondan yoksun kalan Izmir Devlet Senfoni Orkestrası, bu kez konserlerini, prova salonu olarak kullandığı Sosyal Sigortalar Kurumu*na ait binada sürdürüyordu. Ancak SSK, 1988 yılına ait kira borcunun üç ay gecikmeli ödenmesini gerekçe göstererek bir süre önce açtığı tahliye davasını kazanınca orkestra konser verecek salon bulamaz duruma geldi. Tahliyenin en kısa surede yapılması gerektiğini vurgulayan EDSO Müdürü Numan Pekdemir, "Mahkeme kararına göre Konak'taki binaları ve konser salonunu boşaltmamız gerekir ki, bu durumda önümüzdeki haftaki konser yapılamaz. Çok zor durumdayız" dedi. Külttir müdtirleri semineri • Ankara (Cumhuri>et Bürosu) — Kültür Bakanhğı, 71 il kültür müdürüne "Çağdaş Yönetim Teknikleri" semineri verecek. 24-26 ocak tarihleri arasında Milli Kütüphane'de yapılacak seminerde ayrıca illerin kültür varlıklarını ortaya çıkarmak, koordinasyonu sağlamak, yeni projelerden haberdar etmek ve 1990 yıh hedeflerini belirlemek gibi konularda kültür müdürleri bilgilendirilecek. Seminerin öğleden önceki bölümlerinde Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Başkanlığı'ndan üç öğretim gorevlisi "Çağdaş Yönetim Teknikleri" konusunda ders verecekler. Müzelerden büyük hasılat • ANTALYA (AA) — Yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdikleri yerlerin başında gelen Antalya Müzesi ile ören yerleri, geçen yıl da büyük hasılat sağladı. Antalya Müzesi Müdürü Kayhan Dörtlük, geçen yıi muzeyi 18 bin 202 yerli, 65 bin 77 yabancı olmak üzere toplam 83 bin 279 kişinin gezdiğini, ziyaretçilerden 340 milyon lira gelir sağlandığını bildirdi. Müzenin yanı sıra, ören yerlerinin de geçen yıl ziyaretçi akınına uğradığını kaydeden Kayhan Dörtlük, şunları söyledi: "Ören yerlerinden Perge, Aspendos, Phaselis, Aya Nikola, Patara, Xantos, Termossos, Sillyon, Karain, Olympos, Limyra, Myra, Üçağız ve Kyneri'yi geçen yıl 225 bini yerli olmak üzere 657 bin turist gezdi. Oren yerlerinden bir yılda sağlanan gelir ise 2.5 milyar liraya ulaştı." 12.FASIKUL ÇIKTI Cbdbrcl I 12 Qxfoıd 68.OOO Kavram ve kelime OXFORD RESİMÜ ANSİKLOPEDİK SÖILÜK Şimdi Turkiye'de 3587 renkli resim vefotoğraf geniş ayrmtıh açtklama OXFORD BESİMÜ ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK'TE İngilizce bilene, İngilizce öğrenene... İ S T A N B U L ' D A H A F T A N I N S A N A T T İ Y A T R O L Siü*Depo HalkaJıCadNo-259 Sefaköy/lsonbul Tel 598 97 50-52 MerfcezrCumhunyet CjdDörtler A« 18/6 KILİ HmadajJ/lsaıbulTel 13102 30-36 • Yusuf Kurçenli'nın yöneı- tiği "Çıkraaz Sokak", bu haf- ta boyunca Vmranıye Beledi- yesi Halk Tiyatrosu'nda sah- neleniyor. •Tiyatro Devran "Daktilo- lar"ı Harbıye Kenter Tiyatro- su'nda sergiliyor. • Rüstem Batum, "tki Ters Bi Diiz Laflar" adlı tek kişi- lik komediyi Gonül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'n- da sahneliyor. • Ahmet Uğurlu, "Herseye Karşıyız" adlı koraediyi Pon- galtı Incı Sinemosı'nda sergi- liyor. • Levent Kırca Tiyatrosu, "Seferi Ramazan Bey'in Na- We Dumasj'nı Kenter Tiyat- rosu'nda sahneliyor. • Kent Oyunculan, "Biş*> Y»p Mefi curaartesi ve pa- zar gûnleri, "Şafak Yıtdızla- n"nı ise cuma ve cumartesi günleri sergiliyor. • Ali Poyrazoğlu Tiyatro- su, "Çılgınlar Kulubu"nü sahneliyor. • İdil Abla Çocuk Tiyatro- su "Masalistan" adlı müzikli çocuk oyununu Tevfık Geten- be Tiyatro Salonu'nda her pazar sergiliyor. • Enis Fosforoğlu Tiyatro- su, "Gozlerimi Kapanm, Va- dfemi YapannV'ı Kadıkoy Halk Eğttım Merkezfnde ser- giliyor. • Dormen Tiyatrosu, "Yo- lun Yansı" ve "Kaç Baba Kaç"ı sahneliyor. •Tevfik Gelenbe Tiyatro- su, "Gonul Kimi Severse" adlı muzıklı komediyi sergi- liyor. • Baktrköy Belediye Tiyat- rosu, "Zilli Zarife"yi Adıle Nafit Kultur Merkezi'nde sahneliyor. mez" adlı oyunu ise pazar gu- nu Beyoğlu Hartd& sergiliyor. • Pendik Halkevi Tiyatro Kolu, •Ksıhvede Şenlik var" adlı oyunu Pendik Atatürk Kultür MerkezT nde sergili- yor. GÖSTERİ/SÖYLEŞİ • Tıirkiye Yazarlar Sendıka- sı tarafından Nâzım Hik- met'in 88. doğum yıldönumu nedeniyle duzenlenen "Nâ- zıın Hikmel'İB Yapıtlan ve Sanatı" konulu panel bugün saat 16.00'da Mülkiyelıler Lokali 'nde gerçekleşecek. TYS Genel Sekreterı Atilla Birkiye'nin vöneteceğı pane- le Şükran Kurdakul. Refik Erduran, Demirtaş Cey- hun, Atilla Coşkun konuş- macı olarak katılıyorlar. • Sanat Tarihi Mezunları Derneği konferanslan kapsa- mında Prof. Dr. Ara Artun'- un "İznik'te Son Araştır- malar" konulu konferansı yarın saat 17.30'da Restoras- yon ve Konservasyon Merkez Laboratuvan Mudurluğu'- nün Sultanakmeı'teki Eski Darphane Binası 'nda izlene- bilir. • Dominique Le Parc'ın "Coup de Dent" adını taşı- yart kukla gosterisi bugun sa- at 19.30'da, yarın ise saat 15.30'da htanbul Fransız Kultür Merkezi 'nde gerçekle- şecek. • Beyazıt Devlet Kütüpha- nesi tarafından duzenlenen "Kütüphane Biiyüllerini Anma Gunu" çarşamba gü- nü saat 14.00'te gerçekleşe- cek. • Yapı-Endüstri Merkezı Eğitim Bölümu etkinlikleri kapsamında perşembe günü saat 17.30'da Nezih Eldem'- in "Aıularda Mimariık" ko- nulu konferansı izlenebilir. 'PEPSİ 1 — Hadi Çaman-Yeditepe Oynnculan, "Pepsi" adlı güldüriivu Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sab- ndiyor. Oyunda başlıca rolkri Hadi Çaraan ve Füsun Erbulak paylaşıyorlar. • Bilsak Tiyatro Atölyesi, "Işte Baş. fşte Govde, Işte Kanatlar"ı cuma ve cumartesi gunleri sergiliyor. •Ortaoyuncular, "Soyut Padtsah"ı Ses Tıyatrosu'nda, "Ferhangi Şejler" ve "Islan- bul'u Satıyorum"u Kuçük Sahne'de sergiliyor. • Masal Gerçek Tiyatrosu, "Uçan Şemsiye"yi Akyıldız Pasajı, Bahariye adresinde sergihyor. •Türk Kültürüne Hizmet vakfı Gelenek Tiyatrosu "Ciıüi YazıcTyı her pazar sa- at 11.30'da Âtaturk Kultur Merkezi Sinema Salonu'nda sergiliyor. • Dostlar Tiyatrosu, "Mer- haba"yı sergiliyor. •Tiyatro Altıri Maske, "Se- vimli Korkuluk" adlı oyunu pazar gunu, Kalamış Time Clubia sergiliyor. • İstanbul Belediyesi Şe- hir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğnıl Sahnesfnûe salı günü "Lüküs Hayat", çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri "Ağndagı Efsanesi", pazar günü ise "Koşlar", Fatih Reşat Nun Sahnesfnde salı günü "Me- raklısı İçin Öyte Bir Hikâye", çarşamba günunden itibaren hafta sonuna kadar "Cum- buriyet Kızı". Üskudar Mu- sahipzade Celal Sahnesi'nde salı günü "Suçlu mu. Suçsuz mn?", çarşamba günunden •hafta sonuna kadar "Buzlar Çozulmeden" adlı oyunlar ve Kadıkoy Haldun Taner Sah- nesCnde salı günunden cu- martesi gunıine kadar "Ac Sı- nıfın Laneti" üe pazar gunu "Gnnden Geceye" adlı oyun- lar izlenebilir. • İstanbul Devlet Tiyatro- su, "Balı Yakasının Hikâje- si"ni eumanesi ve pazar gün- leri Büyük Sahne'de, "Bebek Uykusu"nu salı, çarşamba, perşembe ve cuma gunleri, "Gardiyan"ı ise cumartesi ve pazar günleri Oda Tıyatro- su'nda, "Altı Kişi Yazannı Anyor"u salı günunden itiba- ren hafta sonuna kadar Tak- sim Sahnesrnde sergiliyor. • Sanyer Halk Eğitim Mer- kezi Tiyatro Kolu, çarşam- ba ve cumartesi günleri "Şeh- riye" adlı muzikli gulduruyü Sanyer Halk Eğitim Merke- zfnde sergili>or. • Bulunmaz Tiyatro, "Mat- mazd Julie"yi bugün, "72. Koguşn u yann, "Hadi Öldür- setıe Canikom"u çarşamba günu, "Bir Tek Daha" adlı oyunu perşembe gunu, "Bir K\lenme Teklifı"ni cuma gü- nu, "Öjle Bir Öykü"yü cu- martesi gunu, "Giivercinin • Izzet Keribar'ın "Fas" konulu dia gosterisi perşem- be günu 18.O0-19.Q0 arası Fransız Kültür Merkezi'nde. • Pera Sanatevi'nde, Erol Pekcan'ın "Cazın Tarihçe- si" konulu soyleşisi perşem- be günu saat 19.00'da film gösterimi eşliğinde gerçekle- şecek. • Lösemili Çocuklar Vakfı yaranna Sheraton Oteli'nde duzenlenen "Saray Kıyafet- lerinde Batılılaşma" konulu dia gösterili konferans, per- şembe günu saat 12.0O'de Horizon Salonu 'nda gerçek- leşecek. Konuşmacı: Hülya Tezcan. • Kalamış Time Club etkin- likleri kapsamında cuma gu- nu saat 20.30'da Belkıs ve Rahmi Dilligil'in katıtacağı söyleşi, pazar günu saat 14.00'te ise Hayvanlan Ko- ruma 3erneği Göztepe Şube Başkanı Turgut Eron ve Moda Hayvansevenler Der- neği Başkanı Suna Develi- oğlu'nun katılacağı "Hay- van Dostlar ve Biz" konulu söyleşi gerçekleşecek. • Şehir Tiyatrolan Sanatçı Söyleşileri kapsamında cu- martesi gunü saat 17.30'da Aliye Uzunatağan ve Erhan Yazıcıoğlu, Harbıye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde izleyi- cileriyle soyleşecekler. • Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamın- da cumartesi gunu saat 15.00'te Art-Link tarafından duzenlenen "Moda" konulu mültivizyon gosterisi gerçek- leşecek. tLHAN KOMAN SERGİSİ — 1986 yılında yitirdigimiz Ilhan koman'ın bronz hey- kelleri İstanbul ve Ankara Galeri Nev'de aynı anda sergileniyor. 1959'da Isveç'e yer- leşen >e uzun süre Stockholm Lvgulamalı Sanatlar Yüksekokulu'nda beykd hocalıgı yapan Koman'ın sergisi 17 ocakta açılıyor. O P E R A / B A L E • İstanbul Devlet Opera ve Balesi, yann saat 20.00'de ve cumartesi gunu saat 15.30'da Çaykovski'nin "Maça Kızı" operasını, çar- şamba günü saaı 20.00'de KarayeVm "Niçin?" adlı ba- lesini, perşembe günü saat 20.00'de Rossini'nin "SevU Berberi"ni, cuma günü saat 19.30'da "Fantastik" adlı müzikalini, eumanesi günu saat 11.00"de ise "Yedisi Bîr- den" adlı çocuk müzikalini Atatürk Kültür Merkezi'nde sergiliyor. M U Z I K • Hintli dansçı Sonal Man- singh ve 5 kişilik klasik Hint müziği grubunun gosterisi perşembe günü saat 19.00'da Cemal Reşıt Rey Konser Sa- lonu'nda izlenebilir. • Devlet Klasik Türk Mü- ziği Korosu'nun pazar günü saat 11,30'da Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu 'nda gerçekleşecek plan konseri- nin solistleri, İhsan Aslan, Hakan Hataylı \e Fatma Apaydın. • İstanbul Filarmoni Der- neği Konserleri kapsamın- da Arzu Temizer pi>ano re- sitalı, yarın saat 18.30'da Atatürk Kültür Merkezi 'nde gerçekleşecek. Sanatçı, Bach, Beethoven, Franck ve De- bussy'nin eserlerini seslendi- recek. • İstanbul Devlet Senfo- ni Orkestrası, hafta sonu konserlerinın bu haftaki so- listi kemancı İsmail Asan. Tadeusz Strugala yonetı- minde gerçekleşecek olan konserlerde, Adnan Saygun ve Beethoven'in eserleri ses- lendirilecek. Konserler, cuma ve cumartesi günleri Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenebi- lir. S İ N E M A • Bird L'niü saksafoncu Chariie Parker'ın yaşamöy- küsunu anlatan nimin yönet- menı Clint Eastwood. 1988 yılında Cannes Film Festiva- li'ne katılan fılmde unlü caz- cıyı Forest VVhitaker can- Jandınyor. (Beyoğlu Cep) • L'ours-Ayı tstanbul'da bir haftadaki 71 milyon lira- lık hasılatıyla zengin kadro- lu yapımlan alteden filmde, biri yetişkin, diğeri yavru iki ayı başrolleri paylaşıyor. Fil- min yönetmeni Jean- Jacques Annaud. (Beyoğ- lu FHaş) • 9 1/2 Hafta Geçen yıl ul- kemizde gösterime giren "öl- düren Cazibe"nin yönetme- ni Adrian Lyne'in en çarpı- cı yapıtlanndan biri olan fılmde. sado-mazoşist bir iliş- ki anlatılıyor. Cuma günü gösterime girecek olan film- de başrolleri Kim Basinger ve Mickey Rourke paylaşı- yorlar. (Kadıköy Moda, Be- yoğlu Sinepop) • Family Business - Aile Bağlan Baba-oğul ilişkisini ve kuşaklar arasuıdaki hesap- laşmayı konu edınen film, polisiye entrikaları da içeri- yor. Filmde başrolleri Sean Connery, Dustin Hoffman ve Matthevv Broderick pay- laşıyorlar. (Beyoğlu Dünya, Harbiye As, Kadıköy Ocak, Bakırköy Renk) m Licence to Kill - Öldür- me Yetkisi Yönetmenliğirü John Glen'in yaptığı en ye- ni James Bond seruveninde Timothy Dalton, 4. James Bond olarak karşımıza çıkı- yor. Kahramanın uyuştunıcu kaçakçılarıyla savaşını anla- tan filmin çekimleri Florida ve Meksika'da gerçekleştiril- miş. Film, cuma gunune ka- dar sinemalarda. (Osman- bey Gazi, Beyoğlu Atlas, Aksaray Kristal, Bakırköy 74, Kadıköy As, Suadiye Atlantik) • Back to the Future II - Geleceğe Dönüş II Ma- sum Sanık Roger Rabbit"- in yonetmenı Robert Ze- meckis'ın, "Geleceğe Dönuş I"in devamı niteliğinde ger- çekleştirdiği filmin yapımını Steven Spielberg üstlen- miş. özel efektlerle süslü filmde Michael J.Fox ve Christopher Lloyd başrolle- ri paylaşıyorlar. Filrn, cuma gunü gösterime giriyor. (Be- yoğlu Atlas) • The Fourth War-4. Sa- vaş Hollywood'un dev yö- netmenlerinden John Fran- kenheimer'in, iki blok aja- nının kişisel savaşını anlattı- ğı filmi cuma gününe kadar izlenebilir. Filmde başrolleri Roy Scheider, Lara Harris ve Jürgen Prochnow pay- laşıyorlar. (Beyoğlu Emek, S E R G İ • "Şair Ressamlar Sergisi" bugünden başlayarak 10 şu- bata kadar Kadıkoy Altınel- ler Sanat Galerisi'nde yer alacak. Sergide Hulkl Ak- tunç, Metin Eloğlu, Muzaf- fer Erdost, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Turgay Gö- rtenç, Aydın Hatipoğlu, Özdemlr Ince, Oktay Rffat ve Afsar Timuçin'ın çalış- malanmn yam sıra geçen haf- ta yitirdiğimiz Cemal Süreya'nın da çizgileri yer alacak. • Halil Akdeniz'in resim sergisi 17 ocaktan başlayarak 5 şubata kadar Galeri BM'de gönilebilir. • Muhsin Kut'un "Çalıo- mış Venedik" adlı resim ser- gisi yanndan itibaren ay sonuna kadar Hobi Sanat Galerisi'nde gönilebilir. • H.Vecih Bereketoğlu'- nun resim sergisi 11 şubata kadar Benadam Sanat Gale- risi'nde yer alıyor. • Muzaffer Akyol'un "Umat Hüıiin İçinde" adlı resim sergisi 25 ocağa kadar Galeri Pago'da. E L G E S Ilir. • Turan Erol, Ergin İnan, Orhan Peker, Utku Varlık ve Hüseyin Yüce'nin karma resim sergisi Artisan'da 31 ocağa kadar gorulebılir. • Canan Beykal, Ayşe Erkmen, Serhat Kiraz, Fü- sun Onur'un "Göndermeler" adlı sergisi yanndan başlayarak 25 şubat tarihine kadar Maçka Sanat Galerisi'nde görülebilir. • Levent Sanat Galerisi'n- deki karma resim sergisf ay sonuna kadar görülebilir.' • Hakan Onur'un resim sergisi 18 ocaktan başlayarak 20 şubata kadar Zebra'da. • Cemal Tdlu, Hamtt Gö- rele, Cevat Dereli, Ali Çe- lebi \e İlhami Demirci'nin karma sergisi 9 şubata kadar Cumalı Sanat Galerisi'nde yer alıyor. • İlhan Koman'ın bronz heykelleri 17 ocaktan başla- yarak ay sonuna kadar Ga- leri Nev'de yer alacak. • Sitou A.Gnassounou'- nun resim sergisi bugünden başlayarak 25 ocak tarihine kadar Özel Şış/i Terakkı Li- sesi'nde görülebilir. • Azerbaycan Halı-Kilim Sergisi yarın Yıidız Sarayı Silahhane'de açılıyor. • Nâzım Hikmet'in 88. do- ğum yıldonumü nedeniyle duzenlenen "Nâznn Hikmet1 in kitaplannın İlk ve Yaban- cı Basımlan" sergisi Mülkiye- liler Lokah'nde bugun açılı- yor • Italya'nın Faenza kentin- den gelen seramikler 18 şuba- ta kadar Türk ve Islam Eserleri Müzesi'nde sergile- necek. • Ercam Akçetin'in sergi- si 30 ocağa kadar Kazım Tas- kent Sanat Galerısı-II'de. • Ressamlar Derneği'nin karma sergisi 10-29 ocak tarihleri arasında Sandoz Sanat Galerısı 'nde. • Müreccel Küçükaksoy'- un resim, MÜ Güzel Sanat- lar fakültesi öğretim üyelerinin fotoğraf sergisi 20 ocak tarihine kadar Turkiye Iş Bankası Erenköy'de. • "Öludoğa Yofumculann- dan Bir Kesit" sergisi 29 oca- ğa kadar Mühürdar Sanat Galeresi'nde görülebilir. • Çiğdem Erbil Sağın'ın resim sergisi 29 ocağa kadar Yonca Modern Sanat Gale- risi'nde. • Mehmet Güleryüz'ün re- HAŞMET AKAL GARANTİ'DE — Haşmet Akal'ın ölümönün 30. yılında açılan sergisi Harbiye Garanti Sanat Galerisi'nde süriiyor. "Yeniler Grubu" arasında yer alarak sanatçı kimligini duyuran Akal'ın sergisi 26 ocağa kadar açık kalacak. Kadıköy Reks) • Ghost Busters II - Haya- let Avcıları II Yönetmenliği- ni Ivan Reitman'ın yaptığı film, New York kentini işgal eden hayaletlerle savaşan 5 hayalet avcısının maceralan- nı anlatıyor. Filmde başrol- leri Bill Murray, Dan Ayk- royd, Sigourney VVeaver, Harold Ramis ve Rick Mo- ranis paylaşıyorlar. Film, cuma günunden itibaren si- nemalarda. (Beyoğlu Emek, Kadıköy Reks) • Yasemin 1989 Bundes- filmpreıs ve Alman Gençlik Video ödüllerini kazanan film, baş kadın oyuncusu Ayşe Romey'e de Altın Kurdele Ödulu'nü kazandır- dı. Hark Bohm'un yonettiği filmde Şener Şen de rol alı- yor. (Beyoğlu Lale) • Acılar Payiaşılmaz Y6- netmenliğini Eser Zodu'nun yaptığı film, eşcinsel bir ço- cukla aılesinın ilişkisini anla- tıyor. Filmde başrolleri Ka- dir İnanır ve Betül Aytaç paylaşıyorlar. Film cumartesi gününe kadar izlenebilir. (Atatürk Kültür Merkezi Si- nema Salonu) 'AH ŞL GLNÇ LİR' — Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Turgut Özakman'ın yazdıgı "Ah Şu Gençler" adlı oyunu Beyoğlu Kiiçük Sahne'de sergilemeyi sürdürii- Türküsü Beyoglu'nda Soyten-1 )or. Topluluk şubat ayından itibaren Karaca Tiyatrosu'na geçecek. • Nebahat Erkekli'nin re- sim sergisi bugünden itibaren 28 ocağa kadar İstanbul Be- lediye Taksim Sanat Galeri- si'nde yer alıyor. • Güngör faner'in resim sergisi yanndan itibaren Ata- türk Kultur Merkezi'nde su- nulacak. • Herbert List'in "fotog- raflar 1930-1970" adlı sergi- si 17 ocakta Yıidız Üniversitesi Sabancı Kütup- hanesi'nde açılıyor. Sergi ay sonuna kadar gönilebilir. • Umur Türker'in resim sergisi ay sonuna kadar Gor- bon Sanat Galeresi'nde. • Cem Yalın'ın resim ser- gisi ay sonuna kadar Ümit Yaşar Sanat Galerisi'nde gö- rülebilir. • Gonca Sezer'in resimle- ri 30 ocağa kadar Urart Sa- nat Galerisi'nde. • Orkun Tuna'nm resimleri 8 şubata kadar Gençler Sanat Galerisi'nde (Halaskargazi cad. 100-106) görülebilir. • Adnan Vannca'nın resim sergisi 2 şubata kadar Kile Sanat Galerisi'nde gezilebilir. • Koray Getisen - Taner Güven resim sergisi 5 şuba- ta kadar Töbank Sanat Ga- leresi'nde yer alıyor. • Ferhat Atalay'ın "Dün" adlı fotoğraf sergisi yanndan başlayarak 31 ocak tarihine kadar Fransız Kültür Merke- zi'nde yer alacak. • Orhan Akkaptan'ın sulu- boya resim sergisi 9 şubata kadar Unkapanı Tekel Geml Müdurlüğü Sanat Galerisi 'n- de sunuluyor. • Yaşar Sami Gökyöz'ün baskı resim-heykel sergisi Çemberliıaş Bastn Müzesi Sanat Galerisi'nde bugünden başlayarak 8 şubata kadar gorulebilecek. • Nâzım Hikmet'in 88. do- ğum gunu anısına duzenle- nen yazann annesi Celile Hanım'ın resim sergisi bugün Kuruçeşme Mulkıyelıler Lo- kali'nde açılıyor. • Umut Germeç'in desen- leri 21 ocağa kadar Atatürk Kitaplığı 'nda yer alıyor. • Sefa Üldas'ın resim ser- gisi 20 ocak tarihine kadar Kadıköy Belediyesi Merkez Sanat Galerisi'nâe görülebi- sim sergisi 27 ocağa kadar Alaturk Kultur Merkezi'nde görülebilir. • "Cüzzamla SavaşU Sanalcılar" adlı karma resim ve heykel sergisi 22 ocak ta- rihine kadar Gumuşsuyu Va- kıfbank Sanat Galerisi'nde. • Balaban'ın sergisi 23 oca- ğa dek Bılim Sanat Galeri- si'nde. • "Beylera Koleksiyonu Gösteriler-I" adlı resim ser- gisi 2 şubat tarihine kadar Galeri Beytem 'de. (Büyukde- re Cad. Beytem Han, Şişli) • Ercan Akbay'm resim sergisi 27 ocağa kadar Maa- rifliler Fv/'nde görülebilir. • Suzan Gökçek ve Alp Bartu'nun resim sergisi Ramko'da 26 ocak tarihine kadar surecek. • Haldun Naziker'in resim sergisi 20 ocağa kadar 7a- nak'ta. • Haşmet Akal'ın resim sergisi Harbıye Garanti Sanat Galerisi'nde 26 ocağa kadar sürecek. • Hayri An'nın resim sergisi 14-28 ocak tarihleri arasında Taksim Sanat Galerisi'nde yer alıyor. M U Z E L E R • Havacılık Müzesi Pazar- tesi, salı dışında her gün 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası. • Basın Müzesi pazar dı- şında her gün 10.00-18.00 arası. • Topkapı Sarayı Müzesi Salı dışında her gun saat 09.30-17.00 arası. • Ayasofya Müzesi Pazar- tesi dışında her gun saat 09.30-17.00 arası. • Türk İslam Eserleri Mü- zesi Pazartesi dışında her gun 10.00-16.30 arası. • Kariye Müzesi Salı dışın- da her gun 09.30-17.00 arası. • Arkeoloji Müzesi Pazar- tesi dışında her gün 09.00-17.00 arası. • Dolmabahçe Sarayı Mü- zesi Pazartesi ve perşembe gunleri dışında her gun saat 09.00 - 15.00 arası açık. • Beylerbeyi Sarayı Pa- zartesi ve perşembe dışında her gün 09.00 - 16.00 arası gezilebilir. Gencer'in semineri • Kültür Servisi — Geçen sezon İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne atanan ve G. Donizetti'nin operalannı konu alan bir seminer veren Devlet Sanatçısı Leyla Gencer, bu yıl da G. Rossini'nin operalan üzerine bir seminer verecek. 15 Ocak - 27 Ocak 1990 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Koro Salonu'nda gerçekleşecek olan seminer tüm sanatçılara ve sanat kurumlarına açık olacak. Yönetmen Nicholson • Kültür Servisi — Jack Nicholson, 1974 yılında Roman Polanski tarafından gerçekleştirilen ve başrolünü Ustlendiği "Chinatown" adlı filmin devamı niteliğindeki "The Two Jakes"in yönetmenliğine imzasını atıyor. 194O'lı yılların sonunda Los Angeles kentmde geçen polisiye öykude, 16 yıl önce canlandırdığı özel dedektif tiplemesiyle filmin başrolünü de üstlenen Nicholson'un filmi, önümüzdeki aylarda Amerika ve Avrupa'da gösterime girecek. SOFIARP kuruldu • Kültür Servisi — Claude Berri, Claude Lelouch, Bertrand Tavernier, Costa Gavras, Luc Besson ve Jean-Jacques Annaud gibi ünlü Fransız yönetmenlerin Uyesi bulunduğu sinema finansman topluluğu ARP'in girişimiyle yeni bir görsel-işitsel sanatlar finansman grubu kuruldu. Yaklaşık 83 milyonluk sermayeyle açılış yapan SOFIARP, "kaliteli sinema yapımlannın fınansmamtu sağlamak" amacıyla kunıldu. SOFIARP, Fransız Canal Plus ve Chargeurs SA bünyesindeki film piyasasmın tüm büyıik yatınmcılarını bir araya toplamayı hedefliyor. 'Kütüphane Büyükleri ? • Kültür Servisi — "Kütüphane Büyüklerini Anma Günu" 17 ocakta saat 14.00'te Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek. Aynı gün Sabahattin Batur, "Kütüphanelerden Portreler", Prof. Dr. Jale Baysal ise "21. Yüzyda Girişte Türk Kütüphaneciliği" konulu konuşmalar yapacaklar. 24 ocak günü saat 15.00'de ise Ünver Oral yine aynı yerde "Karagözün Dünü, Bugünü, Yannı" konulu bir konuşma yapacak. Beyazıt Kütüphanesi'nde 17 ekimde gerçekleştirilecek etkinlikler istanbul Halk Çocuk ve Gezici Kütüphaneleri Yaptırma ve Gelişterme Derneği'nin işbirliğiyle düzenlendi. Gökgöz sergisi • Kültur Servisi — Yaşar Sami Gökgöz Baskı Resim ve Heykel Sergisi, 15 ocak tarihinde Çemberlitaş Basın Müzesi Sanat Galerisi'nde açılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de kişisel resim ve heykel sergileri açan sanatçının yapıtlannın bir kısmı Türk, Fransız, Alman. İsviçre ve Amerikan müze ve koleksiyonlannda yer ahyor. 1973 yılında "50. Yıl Atatürk ve Cumhuriyet Ödülü" ve 1974 Devlet Resim ve Heykel Sergisi jürı başarı ödüllerini alan sanatçının yapıtları 8 şubat tarihine kadar görülebilir. BILSAK'TA BUGÜN 15 Ocak Pazartesi: 19.00 OKURLARLA SÖYLEŞİ: Hilmi YAVUZ 10.00-01.00 arası CAFE- FOYER-BAR BİLSAK, Herkese Açıktır. BİLSAK, Sıraselviler, Soğancl Sok. No: 7 CİHANGtR 143 28 79 - 143 28 99 16 Ocak Saiı: 19.00 BİLİM DİZISİ II: "Alternatif Tıp". Dr. Kemal Nuri ÖZERKAN, Dr. Gencay GURSOY, Dr. Nüshet ZİYAL. 19.00 SEMİNER: Edebiyat, Tarih, Zaman, Yon: Enis BATUR Ta'i Chi Chu'an Hareketli Meditasyon İlhan GÜNGÖREN'le 10.00-01.00 arası CAFE- FOYER-BAR BİLSAK Herkese Açıktır. BİLSAK, Sıraselviler, Soğancı Sok. No: 7 CİHANGİR 143 28 79 - 143 28 99
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle