30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 OCAK 1990 HABERLER CUMHURİYET/11 Demirel: Ortadirek yok oldu • ANKARA (Cumhuriyet Biiroso) — DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel Mobilyacılar ve Lakeciler Derneği'nin Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Genel kurulda konuşan Demirel görevlerinin milletle devlet arasındaki köprü olmak, sorunlarııu dile getirmeyenler için rejimde hakkı hukuku takip etmek olduğunu anlattı. Bir ülkede hoşnutsuzlann, hoşnut olanlardan daha çok olması durumunda bunun ülkenin yönetiminde sonınlar olduğunu gösıereceğini belirten Demirel, yüksek enflasyona dikkat çekti. Ortadireğin yok olduğunu vurgulayan Demirel, "yok olan sizsiniz yok olan ortadirek. Ortadirek rejimin sahibidir" dedi. DSP'de 'göreve son' furyası • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — DSP'de son bir hafta içinde görevden alınan il ve ilçe yöneticilerinin sayısı 200'ü aşarken Genel Başkan Bülent Ecevit parti örgütlerine gönderdiği yeni yıl genelgesinde "görevlerini tatmin edici düzeyde yerine getirme>'enlerin alınması doğaldır" dedi. Ecevit, verimli zaman ayıramadıkları için ayrılanların yanı sıra birkaç il ve ilçede baa parti yöneticilerinin yerel yönetim seçimlerinde başka bir partiyle pazarlığa girdiklerini de belirtti. llkelerden ödün verilmesi halinde siyasal yaşamdaki yozlaşma sürecinden DSP'nin de etkileneceğini kaydeden Ecevit "o zaman SHP'yi çözülme sürecine sürükleyen iç sorunlar DSP'de de ortaya çıkar" dedi. Öte yandan DSP'deki son görevden almalara karşı çıkan partililerin bugün Ankara'ya gelerek ortak açıklama yapacağı öğrenildi. İnönü Hakkâri'ye gidiyor • ANKARA (AA) — SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, bir süre önce teröristlerin baskımna uğrayan Ikiyaka Köyü'nde incelemelerde bulunmak üzere yarm Hakkâri'ye gidecek. İnönü, bugün önce Van'a gidecek. Van'dan karayolu ile Hakkâri'ye geçecek olan İnönü, burada partisinin düzenleyeceği bir toplantıya katılacak. İnönü, yarın da İkiyaka Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlardan bilgi alacak ve daha sonra bir basın toplantısı düzenleyecek. Erdal İnönü, 17 ocak çarşamba günü Saray ve ÖzaJp Belediyelerinde incelemelerde bulunacak. tnönü'nün gezisine, Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ile parti genel saymanı Fikret Ünlü de katılacaklar. SP: '90 mücadele yılı olacak • İstanbul Haber Servisi — Sosyalist Parti (SP) Genel Merkezi tarafından düzenlenen "Işçi sınıfımızın ve sendikaların önündeki temel sorunlar, çözüm yolları ve mücadele hedefleri" konulu danışma toplantısı, dün partinin İstanbul İl Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda söz alan konuşmacılar 1990'ın işçi sınıfı için yoğun mücadelelere sahne olacağını vurgulayarak ekonomik, sosyal ve siyasal birçok sorunun çözümü için genel grevin gündeme gelebileceğini savundular. Konuşmacılar, 1989 bahannda gerçekleştirilen işçi eylemlerinin gerçekçi bir yaklaşımla değerlendirilerek bu yılki mücadeleye işyerleri düzeyinde, hazırlanılması gerektiği gorüşünde birleştiler. Diplomat arabasında patlama • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Suudi Arabistan Büyükelçiliği ikinci kâtibi Abdülrezzak Keşmi'nin, Gaziosmanpaşa Kelebek Sokak'taki evinin önünde park etmiş bulunan 06 CH 319 plakalı mavi Mercedes'in altına yerleştirilen bir bomba, dün gece saat 21.00 sıralannda patladı. Olay yerine gelen polis bombanın fünyeli bir tahrip kalıbı olduğunu bildirdi. Keşmi'nin olay sırasında evinde bulunduğu öğrenildi. Polis yetkilileri, saldınn Iran yanhsı örgütler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde duruyor. 1988 ekiminde Bedevi adh bir ataşe, silahlı saldırı sonucu evinin önünde öldürülmüştü. Geçen yılın ekim aymda da SArabistan Askeri Ataşeliği'nde muhasebe müdürü olarak çalışan Abdurrahman El Şirevi de arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu iki ayağını kaybetmişti. 'Perde Arkası' tepki yarattı • İstanbul Haber Servisi — Ertürk Yöndem'in hazırlayıp televizyonun birinci kanalından dün akşam sunduğu, öğrenci olaylannı konu alan "Perde Arkası" programı, birçok TV seyircisi tarafından tepkiyle karşılandı. Gazetemizi telefonla arayan bazı üniversite öğrencileri, programm kasıth ve tarafh hazırlandığını öne sürdüler. 1 aralıkta İstanbul Basın Yaym Yüksek Okulu'nda meydana gelen olaylar sonrasında tutuklanan öğrencilerden 4'ünün avukatı Kemal Keleşoğlu, davaıun bugün görüleceğini hatırlatarak "Program halen sürmekte olan 160 sanıklı davada öğrencilerin aleyhine sonuç doğurabilecek bir şekilde hazırlanmış. Duruşması devam eden bir konuda mahkemeyi etkileyecek yaym yapdması yanhştır" dedi. SHP istanbul İl Örgütü'nden 6 bin kişinin istifa ettiği açıklandı Gürkan'ın ilk toplantısı İstanbul'da düzenlenen toplantıda konuşan Aydın Güven Gürkan, "SHP'nin içinde bulunduğum sürece, elde avuçta bir şey olmadan, boş sözlere dayalı söylevler vermekten bıktım" dedi. İç Politika Servisi — SHP'nin kurucu genel başkanlanndan Ay- dın Güven Giirk?n ve paniden ay- rılan millt^.cKillerinin "solda ye- ni bir parti oluşumu"na yönelik ortak "deklarasyon"dan sonra ilk "örgütsel" toplantı dün Istanbul- da yapıldı. Toplantıda SHP'nin ts- tanbul'daki parti içi muhalefet ka- nadından 6 bin 18 üyenin partiden istifa ettiği öne sürüldü. "Ifenî ohı- şnm"cu milletvekülerinden Kenan Sönmez, Mrtımet Ali Eren ve Arif Sağ'ın da katıldığı toplantıda ko- nuşan Gürkan, "SHP'nin içinde bulunduğum sürece, elde avuçta hiçbir şey olmadan. boş özlemler- le, boş sözlere dayalı söylevler ver- mekten bıktım" dedi. Gürkan, SHP tabanırun "yeni oluşum" ha- reketini yalnız bırakmayacağıru söyledi. Beşiktaş'taki "Mısnk" Sinerna- sı'nda düzenlenen katılımı yüksek toplantıda, SHP'den 6 bin 18 üye- nin istifa ettiği açıklandı. İstifa edenler arasında başta il olmak üzere bazı ilçe yöneticileri de yer aldı. Istifalarla ilgili gerekçeyi açıklayan SHP Şişli üyesi Cemal Yegin, SHP'nin üizipcı ve dar kad- rocu bir ekibin elinde bulunduğu- nu, bu nedenle parti içi demokra- sinin işlemediğini belirterek "Sol sözcüğünden korkan bir merkez partisinden istifa ettiklerini" söy- ledi. İstifa edenlerin, zamamnda parti oylarını yüzde 30'lara çıkar- dığını, ancak yönetimin bu oranı yüzde 18'lere indirdiğini söyleyen Cemal Yeğin, "Halkın, istifa edenleri beklemeden SHP'yi terk ettiğini" öne sürdü. Bu arada sa- lonu dolduranlar, "Kahrolsun SHP'nin iki yüzlü politikası" bi- ciminde slogan attılar. GÜRKAN — tlk örgütsel loplantı İstanbul'da yapıldı. (Fotograf: Uğur Giinyuz) Istifaları örgütleyen komite adı- na gazetecilerin sorularını yanıt- layan SHP eski Beyoğlu İlçe Baş- kanı Münir Avdın ise toplantının "yeni parti oluşınnu" ile ilgili ola- rak "Önceden organize edilmiş bir olay" olmadığını söyledi. Toplan- tıya sadece "konuk" olarak katıl- dıklannı söyleyen İstanbul Millet- vekili Kenan Sönmez de yeni par- tinin "Tabanda bir halk hareketi olarak önce ilçe duze\inde daha sonra il düzeyinde örgutleneceği- ni" söyledi. Sönmez, partinin tü- zel kişilik kazartması konusunda ise "Bu süreç belli olmaz. İki ay, 6 ay, belki bir yıl da olabilir" bi- çiminde konuştu. "Mısök" Sineması'ndaki top- lantıya kısa bir süre sonra katılan Aydın Güven Gürkan yaptığı ko- nuşmada, istifaları yorumlarken "Ozgür iradenizle, kendi bilinci- nizle ve kararlılığınızla açtığıruz yol, Türk insanının arayışlan için hayırlı ve uguriu olsun" dedi. SHP'den ihraçlar ve istifalara yö- nelik olarak "Eger ben solcuvsam, sol ahlaklılığı tercih ediyorsam, onları yalnız bırakmamam gerekirdi" diye konuşan Gürkan, "Biz çok büyük ve kutsal bir da- vanın neferleriyiz" dedi. SHP'nin "bugünlerde" kurulta- ya gitüğini hatırlatan Gurkan, yüz binlerce insanın seçtigi delegelerin bu nedenle Ankara'ya gideceğini, ancak tartışılanın "Alilerden, ve- lilerden kaç kişi secileceginin" ol- duğunu öne sürdü. 12 Eylül döne- mi anayasasının bütün uygulama- ları ile ayakta olduğunu, "Apolet çıkanp kravat taknuş olmakla" bu dönemin aşılamayacağını söyledi. İZMİR'den HİKMET ÇETİNKAYA ÜĞÜGUNLERİN KÖPÜĞÜ AHMETTAN Onuncu Yılı Kutlarken.. VVASHINGTON — Cumhurbaşkanı Özal, yarın ABD ge- zisine başlıyor. Gezinin görünürdeki nedeni Özal'ın "sağlık kontrolü", ama asıl "kontrolü" Özal'ın kendisi yapacak. Başkan Bush ile Dünya Bankası ve IMF'nin Türkiye'ye ve kendisi- ne baktş açılarını kontrol edecek. Gezinin en heyecanlı yanı iki ülke cumhurbaşkanlannın yarım saatlik görüşmesi ve baş başa öğle yemeği yeme- leri. Ama bu heyecanın derinliğinden söz etmek fazla ola- sı değil. Bu buluşmada Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni bo- yutlara yönelmesini bekleyen kimse yok. Özal'ın kafilesi- ne Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli bir katılım olmaması bu-> nun bir göstergesi. Türkiye'nin 1990 yılındaki ekonomik performansının ana hatlarını belirlemek gezinin temel amaçlarından biri. Ge- ziye ekonomisinden sorumlu Devlet Bakanı Güneş Taner ile Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu katılıyor. Eski dostlara mesajlar Turgut Özal önce Madison Hotel'de IMF ve Dünya Ban- kası başkanları ile ayrı ayrı görüşecek. Ardından da New York'a geçerek burada "eski dostlarım" dediği üst düzey bankacı ve bankerlerle toplantılar yapacak. Bu toplantılarda yanında Taner, Saracoğlu bulunacak. Bu arada Hazine Müsteşar Yardımcısı Mahfi Eğilmez ile Merkez Bankası Pa- ra Piyasaları ve Fon Yönetimi Genel Müdürü Yaman Tö- rüner de yanında olacak. Cumhurbaşkanı Özal, başta IMF ve Dünya Bankası baş- kanları olmak üzere uluslararası mali çevrelerin patronu olan bu eski dostlarına şu mesajı verecek: — Cumhurbaşkanlığı'na seçilmiş olmakla birlikte, ekonominin direksiyonunu bırakmış değilim. Ayrıca gündelik politik işlerin dışında olduğum için ekonomi ile daha yakından ilgilenebiliyorum. Ekonomi politika- lanmızda bir değisiklik olmadığının bir kanıtı da şu: Bas- bakan iken yanımda olan ekonomi kurmayları hâla iş başındalar ve benimle birlikteler. Özal, bu mesajı verdikten sonra onlardan bir tek istekte bulunacak: — Bana ve TürkJye ekonomisine olan güven ve des- teğinizi sürdürün... ı >< Tartışma Ortamı... İZMİR — Yeşiller Partisi, SHP'ye inat Ali- ağa'daki termik santral yapımı ile tüm tesis- lerin bugün yarattığı kirlilige karşı at araba- ları, traktör, kamyon gibi araçlarla protesto yürüyüşü yapıyor. Yeşiller Partisi çevre sorunlarıyla 'Tûrki- ye gündemi'nı ele geçirmeye çalışırken SHP de 27-28 ocak tarihlerınde yapılacak seçimli tüzük kurultayına hazırlanıyor. Yeşillerm öy- le iç çekişmeleri, seçimli tüzük kurultayı gi- bi dertleri yok. Onlar 'temiz bir çevre' isti- yorlar. SHP'nin sorunlan çok. Once örgüt işleri, fırsat bulabilirlerse de iktidara doğru yürü- meeylemleri. Halkın canınatak eden yaşam pahalılığına eğilmeleri SHP Genel Merkezi için ikinci aşamada düşünülecek işler. ön- ce ve önce 'bizim takım' hesabıyla örgütler- de kemikleşmek. Kendilerini haklı göstermeye çalışıyorlar bu arada. Konuştuğumuzda bakın neler söy- lüyor genel merkez ekibinde yer alanlar: - Biz on dört yıl muhalefette kald.k, on- lar ikinçı yılda pes edıyorlar... Erdal Inönu nun oncekı gun gazetelerde çıkan sozlerini suzgeçten geçirdiğınızde se- çimli tüzük kurultayına ağırlığını koyduğunu görebilirsiniz. İnönü, "Benim, Genel Sekre- ter Baykal'la bir sorunum yok" deyip ekliyor: - Parti içi meselelerle ilgili bir genel mer- kez ekibiyle değil, iktidara doğru yürüyen bir genel merkez ekibiyle çalışmak isterim... Ne demektir bu sözlerin arkas.nda yatan gerçek? - Hizipçilik bu partiyi büyütmez, küçül- tür. İktidara böyle bir ekiple gidilmez. Bu eki- bi değiştirmek gerekir. Deniz Baykal kalır, ama çevresi temizlenir. İnönü yerden göğe kadar haklıdır. Bu yüz- den tüm kuruttay delegelerine sesleniyor: — Takım oyununu bırakın. İş yapacak, kü- çük hesaplardan arınmış kişileri yönetime getirin. Kavgalı geçen olağanüstü Adana İl Kong- resi'nden ortaya çıkan görüntü hem hukuk hem de demokrasi açısmdan SHP yöneti- minin üzerine kalın bir sis perdesi örtmüş- tür. Demek ki SHP genel merkez yönetimi 27-28 ocak günleri toplanacak olan seçimli tüzük kurultayının seçim sonuçlarından kuş- kuludur. O yüzden de Siyasi Partiler Yasa- sı'nı, tüzük hükümlerini ve kurultay yönet- meliğini hiçe saymıştır. Sonuçta Adana'dan gelen 28 kuruttay delegesi SHP Genel Mer- kezi'ne tam destek verecek kişilerden olus- muştur. SHP yönetimindekilere bu yasa tanımaz- lığın nedenini sorduğunuzda aldığınız yanıt şu olacaktır: — Karşı taraf yönetimde olsa aynı işleri yapmayacak mıydı? Fikri Sağlar'ın genel sekreterliği döneminde kaç il, ilçe görevden alındı? Hep bizi yazıp çiziyorsunuz; geçmiş ünutuluyor... u M e f?P ? u ~ Vonet.m k.m.n ehndeyse, karŞ1 taraf. yaşatmayacaksınız * * £ . ? e n ®' m e r , k e z e k l b ı n ı n o n d e 9elena d l a f' hıapçılıklen n. de soyle perdelemek ı s t e r 1 e r : — Batılı anlamda gerçek sosyal demok- rat parti... SHP, Sosyalist Enternasyonel'e üyedir. Acaba Batı tipi sosyal demokrat partilerde böyle oyunlar görülür mü? örgütün seçtiği bir yönetim genel merkez tarafından görev- den alınır mı? SHP'de 'yenilikçi grubun' önderlerinden Ertuğrul Günay, 27-28. ocakta yapılacak se- çimli tüzük kurultayında amaçladıkları yöne gidemeseler bite, ileride başarılı olacakları- na inanryor. Bu arada üçer-beşer kişilik ekip- lerle son olarak izmit'e giden 'yenilikçi grubun' dağılarak birer kişi ya da ikişer ki- şiyle dolaşmalarının daha yararlı olacağı söyleniyor. Kurultaya kısa bir süre kaldığı için de daha fazla yer dolaşacakları kanısı yaygınlaşıyor. SHP İstanbul İl Başkanı Ercan Karakaş ise görüşlerıni şu bıçimde özetliyor: — SHP'nın bütünlüğünün tekrar sağlan- ması, sosyal demokratların birliğinin önün- deki engellerin aşılması ve SHP'nin halk kit- lelehnin güveninı yeniden kazanarak de- mokrasi mücadelesinde başarılı olması, merkez yönetimin değişmesine bağlıdır. İstanbul SHP örgütünün tüzük değişikli- ğiyle ilgili görüşleri ise kontenjan, aday üye- likler, genel merkez bütçesi üzerinde topla- nıp şöyle noktalanıyor: — Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde il başkanları, büyükşehir, SHP mec- lis grup başkanı, ilçe başkanları, ilçe bele- diye meclis grup başkanı olmalıdır. Diğer il- lerde belediye meclis gruplarına il başkanı ya da merkez ilçe başkanlannın başkanlık yapması kurultayca kararlaştırılmalıdır. Kurultay detegeleri bu öneritere sıcak yak- laşacak mı? Tartışılması gereken konu da bu aslında... Yeni ekonomik önlemler 1 EMLAK BAMKASITÜKETİCİ KREDİSİ İLE SİMTEL'DEN GORULMEMIŞ DUYULMAMIŞ SİMTU * Beher iştirakçi için 15 Milyon 71. 'na kadar SİMTEL ürûnleri için EMLAK BANKASI TÜKETİCİ KREDİSİ tahsisi yapılabilir. * VİTRİNİNDE ANONSU BULUNAN SİMTEL BAYİLERİNE MÜRACAAT EDİNİZ. * Bu kampanya M.Bankasının 26 Ocak 1986 tebliğine uygundur. * Listedeki emtealann kontenjanlan oldukça liste dışı bırakılacaktır. * Yurt çapında 480 servis ve bol yedek parça. ÛRUMLER smnsüPER Oertm** Supurge E*ek!nkt Supurge SmTZL AOUAMATK 30 BeU*t Süpurge SVTEL5CMEBER9V Rantt Tetnuyoa 99 KtMI S6rm.sn362in amB.sn39iscn SMTB. soFOHt^BK StpersaontvUu&Sn smm. SE/ronvs-mt SMTB. TBMOŞCK rjiOKmatkÇ ****** DERHAL TESLM 4AY TUTARI C6S500- 3,06000- 3,60,00- 3103300- ÜS32M0- 3546600 3337700- CSOS100 3201500- 3133000- O63B00- C,7,600- O111SB0- oi7,aoo- 0570600- TOPIAM TUTABI » « , 424000- 640400- 4,1200- 2,31200- 2195200- 1350600- 2020400 606000- 532-000- 335200- 667200- 446000- 667200- 2262400- t«s*N MAYS T E S L 1 M A T1 %3Av«*ı6Ay TAKSIT TÜTAfö O60700- 372000- 3H6300- 370000- O361000- 0370500- 0254-200- C374600- O 146-200- 396.200- 061700- 0127600- O79J00- 3123500- 3407S00- TOPLAM TUTAfll 364JX- 432000- 709600- 420000- 2166000- 2221000- ,525200- 2-247600.- 66S200- SS92O0- 370*00- 765.800- <7utn- 741000 2445000- %S*v«U(iıl2Ay TAKSİT TUTARI ossaco- O42600- O70O00- D41400- 02,2500- 321U00- 3150400- 322,700- U»771«- 3 56100- Ü36500- •O75S00- 346S00- 3 71100- O241 100- TOPLAM TUTAfll '430600- 511200- 640000- tsetoo 2550000- Z6X400- 1604-100 2660400- 1052400- 6S7200- 436000- 9O6OO0- S666O0- 677200- 2K32O0- % li AnnU|t M Ay TAKSTT TUTABI 326000- 3 3330C- 354600- 032300- O 166700- O 171 000- O117400- Ü172S00- 066400- D4S300 026500- OS6900- O36C00- OS7000- • 166200.- TOPLAM TLTAffl 504000- SS9400- 362600- S6I400- 3000600- 3076000- 2,13200- 3,12200- ,-23,200- 6,5.400- 5,1000- ,060200- SS6600 ,0X000- 3367600- ÛZELUKLERI emfgucv5HOitoçiamj4i\jHtre 56EkmıUz#tm Ft*-FlmSquan32Harxa UZMTANKUMANDAL BrandagĞsmg* UZAKnMKUWNQAU16Prog™ 6pmsm tiâta semctcUrıe' TırtıytmımÇtbutaım m EkmtM rıaatn MnKcntttû SS5SS Özal bu isteğini gerçekleştirmek üzere önların önüne, yarın sabah Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu 1 nun Ankara'da kamuoyuna açıklayacağı "yeni ekonomik önlemleri" de koyacak. Buna göre Özal'ın güven sağlamak için altını çizeceği noktalar şunlar olacak: — Enflasyon hâlâ yüksek düzeyde. Ama son aylarda fiyat artışlarında hissedilir düşüşler oldu. — Merkez Bankamızın açıkladığı parasal program ve önlemler enflasyonun kontrolü ve ekonomik tstikrar için olumlu gelişmeler sağlayacak. — Bütçe ve yatırım programları da enflasyonla mü- cadele hedefine göre revize edilecek. — Kambiyo rejiminde yayılan düzenlemelerle kısrt- lamalar kaldırıldı. Türk Lirası'mn tam konvertibilitesi- ne doğru önemli adımlar atıldı. — Özelleştirmeye hız verilecek, kamu açıklan üzerin- de,önemli etkisi bulunan bazı KİT'lerdekl verimlilik ar- tışına dönük önlemler en kısa sürede alınacak. — Ödemeler dengesindekl sağlıklı gelişme sürdürü- lecek, dış borç ödemeleri bugûne dek olduğu gibl yi- ne aksaksız yürütülecek. 24 Ocak'ın 10. yılı Özal'ın gezisi tuhaf bir rastlantı ile 24 Ocak'ın 10. yılına denk düştü. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi yapısında önemli dönü- şümlere yol açan 24 Ocak 1980 tarihli kararlar IMF ve Dün- ya Bankası'nın patentini taşıyordu. O dönemde Başbakanlık Müsteşarı olan Özal, bu karar- ların mimarının kendisi olduğunu yıllardır savunuyor. Dış destek sağlamak ve kredi bulmak için buralara sık sık ge- lip giden Ozal, kararların 10. yılında bu kez Cumhurbaş- kanı sıfatı ile ABD'de. Bu on yılda Özal kişisel olarak dünya siyasi tarihinde az rastlanan başarılar kazandı. Bir "teknisyen" olarak baş- ladığı Başbakanlık Müsteşarlığı görevinden Başbakan Yar- dımcılığı'na yükseldi, ardından başbakanlığa, sonra da cumhurbaşkanlığına ulaştı. On yıl önce de enflasyon sorunu ile boğuşan Türkiye ekonomisi, Özal'ın kişisel ba- şansına paralel bir çizgi izle- yemedi. Bu arada ekonomide yapısal dönüşümler gerçek- leşmiş değil. Dış borç krizinin atlatılması, ihracatın ve diğer döviz geliıierinin artması gibi başarılar sağlandı. Ama 24 Ocak'ın temel hedeflerinden birisi olan "yüksek enflas- yon" 10 yıl sonra aynı nok- tada (1979 ortalaması yüzde 64 olan enflasyonun 1989'- daki hızı yüzde 69 olarak ger- çekleşti). Özetle 10 yılda ABD'de, IMF'de, Dünya Bankası'nda sorumlular değişti. Türk eko- nomisinin patronu ise aynı. Değişen tek şey var IMF ve Dünya Bankası baş- kanları 10 yıl önce Özal'ı ka- pılannda bekletryorlardı. Şim- di onlar, Özal'ın otel odasına geliyorlar. • 18 Aylık vadeler 1.000.000 TLyı geçenalımlannıziçin kullanıltr. • Emlak Bankası Tüketicı kredifatziayhk% 5.75 nettir. IEMLAK BANKASI SİMTEL YAPARSA EN MÜKEMMELİNİ YAPAR..! SİMTEI-I BURDUR KADASTRO MAHKEMESİ 1987/16 ESAS, 1988/628 KARAR SAYILI DOSYASINDA YARGI DUYURUSUDUR Burdur Merkez Belenli kövü- nün Kocakır mevkiinde bulunan 516 sayılı parsel tapulama tespi- tine itiraz edilmekle mahkememi- ze açılan davaıun yapılan yargı- laması sonunda: Davalı 516 sayılı parselin Bc- lenli köyünden tbrahim Mesut Tenşi, Bahattin Tenşi ve Habi- be Tenşi adlanna tapuya tescili- ne karar verilmiştir. Mahkememizden verilen 31.10.1988 gün ve 1987/16 esas, 1988/628 karar, davacı Hazine darafından temyiz edilmiş ve Yargıtay 16 H.D.nin 27.10.1989 tarih 988/15022 esas, 989/15276 sayılı karar ile onanarak gelmiş- tir. Burdur Merkez Belenli köyu nüfusuna kayıtb Mustafa oflu 1956 d.lu, Bahattin Tenşi'nin tüm aramalara rağmen adresi be- lirlenmediğinden, Yargıtay ilamı Bahattin Tenşi'ye ilanen tebliğ olunur. 3.1.1990 Basın: 15619
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle