27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 3 HA2İRAN 1996 PAZARTESİ 8 EKONOMI 1995'teki 21 katrilyonluk işlemin yüzde 98.5'i, 1.6 katrilyonluk kamu kâğıdının el değiştirmesiyle gerçekleşti ILriııci elde de kamu kağıllan egemenAMKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sermaye Pıyasası Kurulu'nun (SPK) verılerine göre, geçen yıl piyasalarda tasarruflar ve işlemlenn tamamına yakın bölümü kamu kâğıtları aracılıgıyla yapıldı. "Ikinci e\ pKasalar" denilen ve degerli kâğıtlann bankalar ve aracı kurumlar yoluyla satışıyla oluşan bu piyasada geçen yıl gerçekleşen 21 katrilyon 143 trilyon 3 milyar lira düzeyindeki toplam işlem haeminin yüzde 98.5 oranındaki bölümünü. 1.6 katrilyon liralık kamu kâğıtlarının defalarca el değiştirmesi oluşturdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden. gazetemiz yazan Prof. Dr. Korkut Boratav. para ve sermaye piyasalan içinde toplam ışlem hacminde özel sektörün payının yalnızca yüzde 1.5 • SPK'nin 1995 Yıllık Raporu'ndaki verilere göre, geçen yıl ikinci el piyasalarda işlem hacmi, önceki yıla göre yüzde 243 oranında yükselerek 21 katrilyon 143 trilyon 3 milyar lira düzeyine ulaştı. Piyasalardaki toplam işlem haeminin yüzde 98.5'lik bölümü, kamunun çıkardığı 1.6 katrilyon liralık Hazine bonosu, tahvil gibi kâğıtlann bankalar ve aracı kurumlar yoluyla satışlarından oluştu. düzeyinde olduğuna dikkat çekerek "Bu, özel sermayenin derinliğinin de bir göstergesidir" dedi. SPK/nın 1995 Yıllık Raporu'ndaki verilere göre. geçen yıl ikinci el piyasalarda işlem hacmi. bir önceki yıla göre yüzde 243 oranında yükselerek 21 katrilyon 143 trilyon 3 milyar lira düzeyine ulaştı. ikinci el piyasalardaki toplam işlem haeminin yüzde 98.5 oranındaki bölümü. kamunun çıkardığı 1.6 katrilyon lira düzeyindeki Hazine bonosu. tahvil gibi devlet kâğıtlarının bankalar ve aracı kurumlar yoluyla satışlarından ve el değiştirmesinden oluştu. Kamu kesiminde piyasaya iç borçlanma kâğıdı olarak sürülen degerli kâğıtlann miktarı. geçen yıl. 1994"e göre yüzde 93.1 oranında artarak I katrilyon 685 trilyon 883 milyar lira düzeyine çıktı. Bu ihraçların ağırlığını Hazine tarafından piyasaya sürülen devleı tahvilleri ve bonolar oluşturdu. "Borcun odenmesi yerine. nitelik ve el değiştirmesi'" anlamına gelen. kamu kuruluşlarının borçlarına karşılık devlet kâğıdı verilmesi de bu gelişmede etkili oldu. Kamunun piyasaya çıkardığı 1.6 katrilyon liralık degerli kâğıdın 1 yıl içinde el değışimbrinden kaynaklanan toplam işlem hacmi ise 20 katrilyon 825 trilyon 855 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Ozel sektör yüzde 1.5'te kaldı Özel sektörün çıkardığı varlığa dayalı menkul kıymetler ve hisse senedi satışları ise piyasalardaki toplam işlem haeminin valnızca vüzde 1.5'i düzevinde kaldı. Prof. Dr. Boratav. 1.6 katrilyon liralık kamu kâğıdıyla 20 katrilyon liraya ulaşacak boyutta işlem hacmi gerçekleşmesi için her kâğıdın yıl içinde 13-14 kez el değiştirmiş olması gerektiğini vurguladı. Boratav. bunun. kamu kâgıtlannın vadesinden önce repo gibi araçlarla halk ve bankalar arasında degerlendirilmesinin ve paraların çok kısa vadeli yatırımlarda kullanıldığının bir göstergesi olduğunu söyledi. V'erilerde en çok dikkat çeken göstergenin. özel sektörün çıkardığı kâğıtlann. toplam işlem hacmi içindeki payının yalnızca yüzde 1.5 oranında kalması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Korkut Boratav. "Bu daözel sermayenin derinliğinin bir göstergesidir" dedi. Borsa Analizi Sektör Endeksi Haftahk Yıllık 31.05.96 24.05.96 Fark % Fark % Bankalar 178.87 167.36 6.88 Aracı Kurumlar 80.80 79.78 1.41 Leasing&Factonng 132.72 157.69 -15 84 Holding 149.10 148.73 0.25 Yatınm 123.53 129.66 -4.73 Sıgorta 185.95 213.01 -12.70 Gıda. Içki. Tütün Sanayti 131.79 131.84 -0.04 Mobılya ve Doşeme Sanayiı 206.36 223.57 -7.70 Dokuma Sanayıı 137.42 142.40 -3.49 Bıracılık 157.46 161.62 -2.58 Kâgıt ve Kâgıt Urünlen 116.32 120.20 -3 23 Basım Yayın Sanayıı 195.59 195.06 0.27 Gübre Tanm llaçlan Sanayıi 96.05 110.12 -12.77 llaç Sanayıı 148.94 154.63 -3.68 Boya Sanayıı 124.74 120.86 3.21 Petro) ve Petrol UrürKeri Sanayii 139.17 127.50 9.16 Lastik Ürunler Sanayii 181.32 182.41 -0.60 Plastık Urunler Sanayıi 156.41 164.75 -5.06 Seramık ve Porseten Sanayii 111.30 106.78 4.23 Cam ve Cam Ürünten Sanayii 154.22 162.52 -5.11 Çimento Sanayıı 152.87 159.06 -3.89 Demır Çelık Metal Ana Sanayıı 161.54 ' 147.85 9.26 D. Ç. Dışında Metal Ana San. 116.11 123.57 -6.04 Dayanıklı Tuketım Malzemelen 180.32 190.68 -5.43 Elektnk Mak. ve Aygıtlan San. 122.20 125.52 -2.65 Otomotıvve Yan Sanayıi 140.99 15100 -6.63 Metal Eşya. Makıneve Gereç San. 160.08 137.46 16.45 Enerji 136.55 157.89 -1352 Yapı Malzemelen 153.33 140.38 9.22 Perakende Tıcaret 162.79 160.36 1.52 Büyük Mağazalar 178.83 175.63 1.83 Diğer ' 161.73 165.79 -2.45 Turizm 290.66 290.52 0.05 Hava Taşımacılığı ve Yan Hizm. 182.52 141.44 29.05 Sektörler 30.12.1995 günü 100'e endekslenmiştir. 78.87 -19.10 32.72 49.10 23.53 85.95 31.79 106.36 37.42 57.46 16.32 95.59 -3.95 48.94 24.74 39.17 81.32 56.41 11.30 54.22 52.87 61.54 16.11 80.32 22.20 40.99 60.08 36.55 53.33 62.79 78.83 61.73 190.66 82.52 Şırkeî Fıyat F,K F/K Oan Orarı Kak.ı\ Ozkaynafc Ver. Od Ser. Akımı % % % Bankalar Akbank Alternatrtbank Demirbank DışDank Esbank Fmansbank n Garanti Bankası T.Kaıkınma Bankası T.lsBank. ıBli'.ı T Iş Bank ıC) (") Tekstılbank TSKB Tutunbank O Yapı Kredı B. n Ortalama 9.000 3.000 2.500 1.425 1.010 3.200 4.050 O 3950 99 000 6.600 1.250 3.150 1 000 1 900 162.000.000 2.7OO.OOO 13.750.000 4.987.500 6.060.000 6.400.000 72.900.000 7.900.000 2 871000 61.947.600 2.033.493 6.804.538 4.999 800 49.981.240 3.65 11.02 1.44 2.93 0.15 3.01 1.32 2 36 0.75 5.67 0.92 2.13 2.70 8.07 - 25.35 0,62 20.90 1.55 5.25 0.90 2.29 2.33 4 89 0.85 3.84 1.18 3.02 1.46 5.99 7.06 2.35 2.25 1.37 7.51 1.19 5.86 12 33 3.10 2.48 3.59 5.19 2.64 4.25 2.88 410.04 0.49 739.32 0.80 56.10 0.80 609.24 0.53 96586 0.51 411.78 4.27 625.25 39J 1.18 1.01 3.24 0.24 1.53 1 72 W.67 846 65 633.37 911.93 1467 16 648.66 485.12 2.96 14.55 21.00 34.84 24.00 23.49 25.96 0.00 14.77 26.79 35.00 12.40 9.14 3054 0.00 70.86 1.15 462.57 5.92 122.83 3083 2.82 15.05 12.22 18.00 1.09 3.40 0.00 6.84 25.05 Aracı Kurumlar Gtobal Men Deger. Ortalama Sigorta Anadotu Sıgorta Commeraa! Urnon Emek Sıgorta Guneş Sıgorta Halk Sıgorta Ortaiama 2.850 16.750 2.500 8.900 2.425 2.950 6500 1.995.000 10.468.750 3.750.000 1.335.000 727.209 2.212.500 10 399.350 0.81 0.81 4.11 2.73 3.68 0.69 2.28 6.22 3.62 2.60 2060 21.71 4.95 4.28 5.00 3.13 12.09 8.85 1.25 1.25 6.90 2.24 2.06 9.62 1.45 8.12 4.30 4.33 433 21 88 8.92 8.24 12.93 4.75 27.02 14.68 60.28 6028 143.75 331.73 255.85 56.13 398.73 454 96 265.74 27.02 27.02 1.91 14.00 19.63 7.50 7.50 141 37 O.OO 5.15 9.48 217.40 20.34 4.14 6.70 20.34 0.00 34 43 Leasing&Factoring Aktlf Fınans Faeto Fmans Frnans Leasıng Iktısal Leasıng Ûzfınans Faci. Rant Leasıng Vakıf Leasing Yapı Kredı Leas. Ortaiama 2.400 6.800 1.675 2.100 4.300 5.300 2.450 3.2O0 793.800 816.000 1.005.000 525.000 322.500 530.000 2.450.000 2.2OB.0OO 1.98 3.28 1.48 1.20 2.60 3.59 486 •3.54 1.85 4.05 70.80 3.49 5.28 6.37 5.38 11.76 10.88 7.49 3.03 2.96 1.76 2.09 1.58 2.51 2.40 7.39 2.79 10.47 11.09 0.74 0.36 5.14 0.43 0.96 1 50 1.05 747.16 1099.32 289.10 1972.08 291 48 545.27 407.27 2079.90 835.77 18.39 0.74 24.88 9.52 12.56 2.56 16.97 10.37 18.66 9.63 0.00 153.14 6.20 8.33 9.58 29.47 1.05 18.95 Holding AıarKo Dogan Hold. Eczacıoaşı Yat. Enka Holdmg Ihlas Holding Koç Holdmg Koç Yatınm Medya Hoi Net Holding Transturk Hold. T.Şİşe Cam Ortalama 15.750 3.200 9.300 23.750 11.750 16.750 11.000 1.650 3.050 9.90 5.200 15.689.722 12.064.000 2.249.856 7.125.000 21.997.306 100.500.000 9.009.000 3.389.100 5.337.500 1.183.145 29.120.000 9.69 39.22 2.81 130.45 2.61 16.97 20.49 57.01 6.94 46.91 7.21 27.14 5.65 33.65 0.95 6.41 0.80 24.92 0.98 3.30 22.18 4.50 28.94 31.56 24.50 23.46 38.24 12.83 16.21 17.31 4.81 4.60 10.63 10.57 14.39 120.66 129.33 93.83 121.77 23.86 47.83 26.10 6.57 17.89 34.53 38.22 39.30 23.63 91.19 2.44 69.51 526.31 14.86 13.30 69.41 1.71 26.67 10.88 59.42 7 57 114.62 3.63 170.99 0.00 148.19 1.47 16.49 2.00 27.97 0.90 46.88 1.95 14.19 0.00 30.90 3.28 223.73 0.00 1.86 3.95 18.40 1.51 40.80 Yaüran Atiantıs Yat.Ort Atlas Yatınm Bumerang Yat.Ort. Demir Yat. Ort. Evren Yatınm Fınans Yatınm Ort. Globai Yatınm Iş Yatınm Ort. M. Yılmaz Yat. Ort. Vakıf Yatınm YKB Yatınm Ort. Ortalama" 780 1.100 690 630 940 890 950 1.575 720 1.025 830 78.000 214.500 69.000 63.000 235.00 222 500 19.000 787.500 72.000 102.500 124.500 0.41 0.44 0.49 060 0.46 0.56 0.44 1.04 0.49 0.76 0.52 0.61 4.24 1.59 8.73 1.73 1.64 1.15 3.36 7.06 3.33 6.82 2.45 0.60 2.39 0.93 3.70 0.73 2.90 0.78 3.11 0.92 3.69 0.62 2.48. 0.69 2.72 0.84 3.36 0.65 2.59 1.35 5.30 0.45 0.76 3.05 4.23 0.00 1.02 29.09 0.73 0.00 2.21 0.00 0.29 25.53 30.71 26.97 0.60 47.37 13.48 0.00 7.29 0.00 17.21 18.44 5.46 0.00 8.24 13.50 0.23 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.13 0.88 0.00 0.09 Gıda,İçki Ban.'.t Dardarvel Fngo-Pak Kent Gıda Kerevıtaş Maret Merko Gıda Mudumu Tavuk. Pınar Et Pınar Su Pınar Süt Pınar Ltn Tat Konserve Tukaş Konserve Ortalama 50.000 2.375 24.250 100000 3.900 7.900 6.700 9.000 8.500 2.950 6.700 6.900 36.500 6400 6.054.750 2.356.000 970.000 13.500.000 1.820.949 1.659.000 2.733.600 2.700.000 1.275.000 292.050 1.465.290 310.500 16.425.000 2830.608 9.30 1.61 2.88 17.74 2.08 1.74 2.08 3.31 0.78 2.33 200 2.71 10.17 8.14 4.63 15.52246.57 10.33 17.79 16.52 17.21 43.18 13.97 7.24 8.55 9.52 4.96 10.61 10.02 10.48 10.00 9.30 97.96 13.97 21.51 8.22 5.17 1340 33.81 9.87 22.10 14.61 18.42 10.06 13.26 8.81 16.45 12.33 5.84 17.21 13.92 1.96 7.23 1.63 4.61 31.45 31.03 11.42 111.91 227.31 248.77 519.96 263.05 71.48 92.24 60.10 79.09 27622 268 83 18)15 165.66 232.64 177.47 0.00 88.22 0.00 17.19 4 12 263.57 2.00 393.78 11.54 25.59 6.33 313.03 4.93 128.61 4.99 4.61 9.06 960.98 0.00 110.09 5 97 198.83 10.14 96.16 1 81 44.94 8.92 16.98 3.09 111.22 Biracılık Anadcuu Bıracıiık Ege Bıracıtık Ercr/as Bıracılık Güney &racılık TTuborg Ortalama 5 500 3.272,500 2.39 15.45 7.39 17.88 33OO0 52.024 896 11.89 42.74326.02 23.28 62.81 5.45 101.65 74.05 0 00 60 50 41.000 30.750.000 8.13 16.97 7.72 13.96 115.65 4.63 66.72 17.000 8.199.576 7.03 1888 26 69 10.95 19494 3.53 71.32 45000 4.502.250 2.74 14782 - 3.54 11303 1331442 15 801 26 64 20 34 14.87 102 19 198 109 76 Dokuma SanayiAkal Tekstıl Akın TekstM Aksa Aksu Iplık AJlınyıtdız Bossa Edıp Iplık Gedız Iplık Karsu Tekstıl Konıteks Köytaş Luks KadWe Nergıs Hoidıng Okan Tekstıi Poryien Soksa Soktaş Sonmez Fıl Sönmez PamuklL Sıfas Tumteks Ukı Konfeksıyon Yünsa Ortalama 4.15C 4.850 15.500 4.000 16.500 7.500 8.500 13.500 16.500 41.000 7.400 4.000 3.600 2,225 2.075 2.550 24.750 9.400 4.100 2.100 13.500 19.250 3,350 3.730.138 •3.395.000 51.743.646 3.465.600 4.984 601 13.500.000 2.167 500 904.500 2.145.000 369 000 1 022.468 139.993 3.600.000 667.500 996.000 1.239 300 1.980.000 2.256 000 2.972.500 1.575.000 l 485.000 2.310000 2680 000 1 56 1.78 7.70 1.47 3.09 3.19 2.32 1.25 1 96 2.82 7.30 8.52 18.20 7.37 9.46 9.80 7.81 7.05 5.61 19.55 4.05 33.35 3.11 11.00 1.42 6.69 0.41 0.90 4.71 1.65 1 56 0.86 094 1 50 3.46 1 88 2.82 8.46 8.84. 5.48 6.95 5.12 6.42 17 19 7.64 11 40 4.53 5.22 10.40 4.92 3.96 7.78 14.00 5.99 9.53 10.76 2.84 4.13 8.15 12.69 438 6.56 2.66 563 4.63 4.51 7,23 3.05 6.59 16.21 2.77 4.63 5.42 2.23 2.79 3.73 7.00 9.40 18.19 11.15 1.30 3.85 668 398 234 1.35 3.01 8.63 9.22 4 51 602 137.54 52.29 92.06 57.57 188.92 179.34 94.02 42.74 69.94 272.71 240.43 193.60 328.75 2379 293.90 232 28 139.73 65.13 19.90 263.87 208.07 67.82 20322 131.78 7.23 116.85 0.00 10.44 2.89 8.48 6.67 65.96 5.15 256.83 3.33 68.77 0.00 124.77 8.36 716.98 3.03 177.94 2.44 1061.71 1.49 45.20 7.83 579 7.78 8522 0 00 477.65 8.03 111.59 0.00 11.49 6 06 1049.35 0.00 215.06 000 286.85 15.87 90.70 5 45 21141 0.00 141.01 7.46 69.23 3.57 95.83 Motoilya ve Döşeme Sanayii Gentaş 24.000 1797 1:3 ; 8G 6.81 5.39 10.02 45.26 11.46 217.43 Kelebek Mobıiya 6.000 1 200000 4 37 12 37 7.11 6.61 237.32 5.83 4.29 Ortalama 3.27 8.31 5.97 8.31 102.79 9.21 62.36 Kâgıt ve Kâgıt ÜPİinleri Çumra Kâgıt KapJamm Kartonsan Kav Olmuksa Tire Kutsan Vıkmg Kâgıt Ortalama 1.579.266 1.650.000 6.600 10.692.000 30.000 4.680000 2.795.100 3.532.509 1.320.000 10.200 11.000 1.000 3.650 11.000 4.56 981 1975 10.37 349.36 7.84 59.19 2.80 5.32 744 4.26 116.62 15.27208.41 2.13 526 3.15 4.04" 44.27 6.57 129.00 1.71 30.83 4.97-163.85 32 83 2.17 39.25 2.18 4.76 12.71 3.21 80.90 10.00 319.64 2.30 3.50 5.58 6.36 81.29 13.45 31.06 3.60 5.13 3.25 5.52 122.75 16.55 74.05 2.21 5.82 4.45 5.44 65.S5 8.20 109.76 Basım Yayın Sanayii Bugu" Yayıncııık 19.000 l 900.000 3.48 27.12 4.34 9.62 ÇBS Pnntaş 12.000 1.140.000 5.51 17.51 8.05 12.87 Duran Ofset 7.500 750.000 3.39 29.65 - 6.21 HumyetGaz. 3.200 6.319.040 1.25 4.85 3.04 4.19 Mıllıyet Gaz. 2.300 3.450.000 0.92 16.39 2.80 2.90 Sabah Yaymcılık 2.025 6.054.750 0.97 8.61 3.74 3.82 Ortalama 1.22. 8.25 3.71 4.18 154.78 3.33 324.70 230.39 4.67 75.14 179.63 0.00 93.95 130.34 8 75 152.32 170.17 5.22 102.37 63.69 1034 84.58 116.54 7.52 111.87 Gübre Tanm İlaçları Sanayii Bagfaş " " ' Ege Gubre Gubte Fab. Hektaş Ortalama 18.750 3.750.000 3 01 12 51 1126 6.43 203.79 5.33 400.00 4.300 928.800 2.52 9.53 11.73 4.44 67.92 8.60 74.35 4.600 2.649.600 1.87 23.b6 12.49 6.49 219.10 2.17 101.89 3.850 2.514.048 2.74 5.04 3.11 9.13 154.39 16.08 57,22 2.50 9 73 6.87 6.67 185.10 7.54 116.79 Deva Holding Eczacıbaşı llaç Ortalama 2.250 3.375 000 1.11 13.26 6.72 8.41 2.800 8 527.680 1.66 16.23 17.60 8.73 1.46 15.26 12.08 8.64 47.39 4.31 21.96 54.37 446 34.52 51 79 4.42 30 37 Boya Sanayti ÇBS Boya Marshall Yasaş Ortalama 2.625 1.365.000 1.66 9.54 11.20 5.89 336.57 4.69 16.13 6.300 4.546.080 2.60 13.85 9.52 4.07 68.81 4 76 126.22 6.100 1.976.400 2.14 30.29 7.57 4.30 147.55 2.79 142.72 2.26 14.70 9.17 4.37 152.50 4.25 93.07 Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayii Aygaz Petkım Petrol Ofısı Turcas Tupraş Ortalama 13.250 3-i.COC 20.150 26.500 14.750 5.42 14.47 1.63 4.49 19 375 00C :;2.ûûC.CGC 52.290.000 7.92 12.98 13.793.780 3.63 13.44 68912.000 3.70 270 10.63 590 5-33 142.31 5.06 100.43 3.50 3.42 70.84 19.67 1638.64 9.89 29.51 240.10 6.96 58.26 8.49 10.88 38.64 3.77 357,07 - 3.38 351 79 0 00 516.88 7.97 4.51 139 00 9.82 639.84 Lastik Ürünleri Sanayii B-sa Good Year Ortalama 27.COC 23 70-375 3.35 11.62 28.500 15.222.570 5.94 8.20 3.95 10.16 5.02 4 48 4:82 8.19 8.30 8.23 77.20 4.07 419.97 280.51 10.53 94.53 124.03 6.31311.14 Plastik Ürünleri Sanayii Egeplast 15.000 2 250.000 3.57 8.36 3.59 7.77 198.29 7.75 67.39 EgeProfil 17.750 1.065 000 4.25 9.78 4.46 6.25 264.27 6.81 130.41 Pımaş 10.000 1.500.000 2.77 18.04 29.88 2.95 422.07 4.00 222.63 Raks EleMronik 20.250 5.248.800 1 55 5.90 3.11 5.44 171.70 0.00 394.91 Ortalama 2.10 7.45 3.87 5.20 208.28 3.05 248.20 Seramik ve Porselen Sanayii Ege SeramtK Eyap Gonbon tşıl Kütanya Porseten Uşak Seramık Ortalama 2.950 6.300 26.500 2.225 8.800 5.310000 2.19 1224 0.97 3.90 136.49 0.56 9.75 6.300.000 1.92 8.98 6.15 4.96 95.49 0.00124.64 477.000 14.36 52.55 19.92 32.53 326.24 1.32 21.27 1.922.400 1.34 14.30 14.56 2.12 1.346.400 3.95 22.17118.52 13.65 63.66 0.00 51.18 94.26 2.09 61.82 2.04 t-1.46 2.31 4.20 103.60 0.42 51.18 Cam ve Cam Ürünleri Sanayii Anadolu Cam 2.025 1 509.404 1 19 9.83 4.95 3.86 87.47 7.60 10.18 DenızlıCam 7.300 1.021.999 2.25 7.00 6.54 6.24 94.53 10.96 55.02 Izocam 6.300 2 268.003 2 40 10.26 14.51 2.89 200.14 5.29 119.47 TrakyaCam 9.900 29.019.038 2.89 7.79 12.77 8.40 56.66 11.21 88.38 Ortaiama 2 66 7.96 11.70 7.05 71.78 10.65 75 98 Demir, Çelik, Metal Ana Sanayii Çelık Halat Çemtaş Doktaş Ereg* O.Ç. Izmır D.Ç Metaş Ortatama 10.300 4 750 26.000 5900 8.500 1.450 3.600 556200 1.662.500 1.497.600 2832.000 53.856.000 5.342.331 2.538.000 3.63 9.72 6.66 3.96 1.92 15.30 5.28 5.31 1.72 5.60 5.36 3 03 2.39 10.37 6.66 3.58 1.80 6.13 7.87 3.86 0.67 98.11 41.52 2.09 1.29 - - 2-26 1.59 7.19 8.85 3.53 160.44 67 23 75.80 150.87 195.51 31.81 59.26 152.69 5.83 150.87 5.74 86.98 0 00 586.52 5.30 112.45 7.68 171.80 0.00 110.60 0 00 182 84 6.46 150.11 Çimento Sanayii Adana Ç (A) Adana Ç.(B) Adana Ç. (C) Afyon Ç. Akçımento Aslan Çimento Batıçım Bursa Çimento Bolu Çimento ÇanakkaJe Ç Çımentaş Çimsa Göltaş Konya Çım Mardın Çım. Niğde Çim. Unye Çim. Ortalama 4.400 2.900 1.050 74.000 5.600 8700 8.000 12.750 2.950 8.800 19.250 38.000 17000 10.500 4.000 3.450 2.100 2.816.274 5.03 7.14 1740.173 0.71 6.62 1.260.123 0.80 17.25 1.110.000 22.75 11.377.811 2.98 39.50 2.795.171 10.13 118 81 9840.000 4.07 10.48 9.369.108 4.76 11.48 4.397.072 1.29 7.93 15.605.990 3.68 512.24 13.475.000 5.79 14.22 10.670400 5.33 15.92 4.319.700 3.99 8.36 4.264.260 4.46 35 31 2.592.000 3.91 6.24 1.550.909 3.85 12.60 1.169.109 1.42 3.82 3.39 1521 874 8.10 21.11 8.31 674 15.28 8.70 11.43 5.13 35.56 5.25 75 98 8.69 1.76 267 9.43 14.56 25.11 6.24 12.04 2.80 8.42 14.24 7.14 5.85 5.29 9.38 3.87 305 7.22 51.54 27.09 45.4241.10 34.2311.05 726.41 0.00 47.98 1.99 1167.46 0.00 7269 479 43.78 5.49 37.21 10.66 125.78 0.00 85.11 3.17 147.27 3.03 82.00 5.88 47.18 1.29 113.39 13.96 113.17 7.39 95.2922 11 85,56 5.09 157.46 603.29 295.27 808.56 0.00 135.66 61.21 72.99 109.17 157.11 115.30 543.46 108.10 28.91 33.31 13.74 61.87 87.79 Demir, Çelik Dışında Metal Ana Sanayii Borusan 13 000 Erbosan 4 150 Feniş Aluminyum 24.750 Sarkuysan 11.500 Ortatama 5.850.000 4.57 6.00 5.69 10.46 306.29 12.65 80.69 1088.987 2.23 7.42 6.03 5.91 79.86 10.78 30.39 1.211.760 0.52 21.68 11.79 9.63 56 55 3.67 4658 66 6.520.500 2.93 7.37 4.04 4.99 89.84 8.70 102.93 2.32 7.11 5 32 6.75 120.60 10.01 248 98 Metal Eşya, Makine ve Gereç Sanayii Alarko Sanayi 12 000 7.200 000 4.22 8.04 7 92 15 67 128 07 4.17 3.84 MakıneTakım 1.225 914.774 1.01 18.29 5.66 9.89 88.14 4.90 6.72 Tezsan 13 500 2 025.000 7.74 24.45 2134 25.44 126.21 0.00 3101 Ortalama 3.53 9.86 8 70 16.05 11533 3.40 8.00 Dayanıklı Tüketim Mabemeteri Ardem 7.700 7.392.000 3.35 13.58 4.19 Arçehk 6 300 35.437.500 3 29 11.77 7 48 Emsan Besyıldız 17.000 323.000-18 35 Emsan Pas Çelik 11.500 494.500 -3 96 PegProfilo 8.000 12.960.000 5.34 19.82 15.15 BaksEval. 42.000 2.100.000 3.09 21.55 12 23 Vestel 13.500 7.557.908 4.47 24.76 6 94 Ortalama 3.76 15.78 7.39 136.32 4.33 15 66 191.03 4.44 55.52 4.03 5.14 -12.91 -5181.95 0.00 281.38 -9.14 -45669 0.00 17661 8.46 341.05 2.28 9.92 15.17 234.84 0.00 487.27 12.64 472 00 1,19 101.59 6.07 243.39 3.44 49.30 Bektrik Makineleri ve Aygıtları Sanayii Abana Aselsan Bekoteknık Netas Teletas T.Siemens Ortalama 2.550 3.350 4.350 15.750 25.500 23.500 619.650 2,32 4.864.200 1.23 7.829998 2.66 19.646.550 4.68 5.100.000 2 7 6 11.844.000 5.79 327 ' - 2984 5.39 8.35 5.14 3.77 8.23 5 19 4.65 592 4 9 0 9.26 9.23 527 5.73 42.88 10.72 13.73 8.79 5.83 7.17 9.17 0.00 0.00 169.35 7.96 157.51 181.75 6.13 13.02 126.33 7.17 61.85 12736 2.94 98.36 125.52 4.26 81.75 146.10 5.87 71.64 Otomotiv ve Yan Sanayii Dıtaş Ooğan EgeEndüstri IMP Kordsa Mutlu Aku Otokar Otosan Parsan n Tofas Otom.Fab. Transturk Fren Ortalama 2.800 4.550 10.250 23.500 13.500 7.400 25.250 8.000 4.200 50.000 489.994 1.592.500 2.120 828 9.993.375 3.037.500 1.776.000 33.330.000 960.000 25.200.000 1.195.000 2.66 4.75 3.20 380 5.14 2.81 854 1.88 1.41 3.68 2.88 7.36 7.18 6.32 7.93 7.21 5.15 12.78 12.66 7.82 24.24 9.26 561 3.96 661 6.93 448 2.99 406 7.38 5.42 14.95 5.48 4.75 7.23 9.78 10.43 2.27 6.79 2.37 - 5.04 6.39 451 94.99 205.98 70.94 13859 331.29 345.22 154.60 109.50 77 98 97.30 108.34 11.43 9.63 1099 9.41 14.44 141.71 5.96 277.39 6.59 39.89 11.26 396 0.00 476 41.95 84.90 372.91 59.01 0.00 1073.46 5.09 77.90 Enerji Aktaş Elektnk 265.000 5.300.000 8 08 5.70 4.62 17.72 572.97 9.43 50.73 Çukurova Elektrik 52 000 26.000.000 7.04 48.29 6.43 22.93 491.07 2.50 0.88 Kepez Elektnk 58.000 6.960.000 7.48 12.82 3.54 12.93 390.20 5.17 0.62 Ortalama 7.25 19.03 5.34 19.41 483.48 3.95 2.39 Yapı Mabemeteri Borova Yapı 6.400 576.000 6.65 16.48 23.72 22.90 665.89 3.91 0.00 Dogusan 27,500 1.622.500 7.11 131.06 49.27 22.74 67.33 0.00286.51 Haznedar Tugla 9.100 1.137.500 2.83 7.82 8.23 7.98 80.05 0.00 26.63 Intema 2.600 1.263.600 2.51 20.38 32.78 54.24 124.67 2.56 7.28 T.Demır Doküm 5 400 8.100.000 3.33 21.78 59.50 2.29 158.08 3.09 59.77 Ortalama 3.48 20.26 34.32 3.34 151.27 2.40 50 19 Perakende Tıcaret Mılpa 3 650 1.892.160 1.04 8.40 2.21 5.53 196.89 T0.14121.66 Sabah Pazarlama 2.600 260.000 1.40 5.92 4.16 13.40 63.38 0.00 2.32 Tofas Oto.Tc. 7.600 1.824.000 5.86 73.82 -173.50 2076.98 0.79 81.12 Ortalama 1.72 13.52 47.81 10.69 439.05 5.19 96.42 Büyük Mağazalar Gıma Mıgros Ortaiama '6 750 3.562.500 19.32 - -125.04 976.66 0.00 64.36 59000 31.860.000 17.86 44.49 30 55 29 89 319.64 0.45 31.02 17.99 76.62 58.33 34.15 381.17 0.41 39.70 Diğer Derimod Esem Spor Ernıniş Ambala) Ortaiama 15.250 381.250 2.59 7.81215.15 54.59 384.88 5.12 353.92 14.750 3.687.500 3.17 8.54 5.51 16.93 210.47 9.49 24.60 19.000 760.000 3.20 8.73 7.88 3.44 99.23 7,89 177.93 3.12 8.50 6.29 10.83 209.95 8.89 70.21 Turizm Çeş.Altınyunus Marmans AK. Marm.Martı Net Tunzm Petrokent Tur. Ortalama 9.200 717.600 2.16 47.60 3.550 1.153.750 2.44 62.04 3.750 1.500.000 2.19 21.49 29.500 8.136.100 8.60 14.21 65.01 71.56 3.950 409.536 0.78 - - 12.08 4.02 17.88-11.45 28.73 - 15.84 62.90 1.74 398.64 • 5.21 36.57 0.00 56.56 -2929.69 104.86 4.27 87.51 471.60 5.08 155.65 28.66 0.00 465.88 196.02 4.11 148.59 Hava Taşımacmğı ve Yan Hizmetler THY p USAŞ IMKB Ort. 15.000 150000.000 7.74 409.62409.52 13.38 97.95 0.00 137.66 110.000 5.5OO.0O0 9.71 5.58 3.92 11.48 364.64 17.64 104.36 7 79 5.58 3 92 13.31 105.52 0 62 137.49 IMKB ortataması 2.55 10.41 7.25 4.22 138.08 5.36 132.87 Bu sa\ fada yer alan tablolar, ESBANK Sermaye Pi- yasası Bölüm Başkanlığı'nca hazırlanmıştır. ESBANK GOZUCUYLA TÜRKEL MİNİBAŞ Aç Midelere Pembe Kaldırım!Hani dağınık ev kadınları vardır. Misafir geleceği- ni duyunca onu bunu divanın altına sürerek etrafa çekidüzen vermeye çalışır. Misafir gittikten sonra da her şey eskisinden da- ha beter hale gelir. Bizimki de o hesap! En muntazam kaldınmlar bile kırıldı. Yerine sıkış- tınlmış tuğla tozundan yapılmış taşlar kondu. Arka cephedeki sefaleti gizlemeye yetmese de evlerin ön cepheleri pasta kutulan gibi rengârenk bo- yandı. Başıboş köpekler, kediler öldürüldü. Kente yeşil bir görüntü vermek için boş bulunan her betona ağaçlar çakıldı. Birfilm setini andıran bu görüntüler İstanbul'a ait. Gören de uluslararası bir kongreye değil de yüzyılın en pahalı fiim prodüksiyonuna hazırlanılıyor zanne- der. Saatlerin, bugün başlayan HABITAT toplantısına göre ayarlandığı İstanbul'da yaşayanlar ise biraz şaşkın, biraz da öfkeli. Doğrusu haksız da sayılmaz- lar. Yaşamlarını alt-üst eden pembe kaldınmlar aç- lıklarını gidermeye yetmiyor. Onlar, geçen yıl 165.5 milyar dolar olan ulusal geliri 61 müyon 644 kişiyle birlikte paylaştıklarının da... istatistiklerde göründü- ğü gibi kişi başına 2.685 dolar. yani 124 milyon lira düşmediğinin de farkındalar! içinizden 165.5 milyar dolarlık milli geliri olan bir ülkeye pembe kaldırımları çok gördüğümü geçire- bilirsiniz, ama... ispanya'nın 600, Güney Kore'nin 350, mendil kadar ülke İsviçre'nin 250 milyar dolar ulusal geliri olduğunu hatırlayınca bana hak verece- ğinizden eminim. Dahası, bizde 165.5 milyar doları 61.6 milyon ki- şi paylaşırken; Güney Kore'de 350 milyar dolarlık ulusal geliri 35 milyon, isviçre'de de 250 milyar do- ları 7 milyon kişinin paylaştığını düşününce.. sizin de benim gibi pembe kaldınmlara yapılan yatırım daha verimli alanlarda değerlendirilemez miydi diye so- racağınızdan da eminim. Ne var ki verdiğimiz rakamların hiçbiri enflasyon- dan arındırılmış değil. Hepsi de 1995'in cari fiyatla- rıyla belirlenmiş. Kişi başına düşen geliri enflasyondan arındınp, yani 1988 fiyatlarıyla hesap ettiğimizde 124 milyon, birdenbire 1 milyon 608 bine düşüveriyor. Bu, 165 milyar dolar olarak yaratılan gelir herkese eşit ola- rak paylaştırılsa 4 kişilik bir aile 6.5 milyon lira civa- rında gelirle geçinecek anlamına geliyor. Bir de bu ailenin ev kiralarının 10 milyondan baş- ladığı, limonun tanesinin 20 bin lira olduğu İstan- bul'da oturduğunu düşünün. Sonra gelin de ayra- nımız yokken diye söylenmeye başlamayın. Ne var ki kaldırımları, yolları, park ve bahçeleriyle kente verilen çekidüzenin kalıcı olması, kentte ya- şayanların gelir, refah ve kültür düzeylerine, yani bu hizmetleri kullanabilecek, özenli bir şekilde keyfini çıkaracak düzeye getirilmelerine bağlı. Aksi takdirde daha çok koparılan laleler, kırılan trafik lambaları, tükürük hokkasına dönen kaldınm- lar karşısında "Bu millet, adam olmaz!" diye söyle- nip dururuz. Her ne kadar pembe kaldırımların kimin karnını doyurduğu henüz belli değilse de... Yılın ilk 4 ayına ait ekonomik göstergeler hiç de pembe ufuklar va- at etmemekte. Örneğin, bütçenin nakit açığı 1995'in aynı döne- mine göre yüzde 206.4 oranında büyüyerek 431.3 trilyon liraya yükselmiş. Yani, yıl sonu itibarıyla he- deflenen 861 trilyon liralık açığın yarısından fazlası daha şimdiden kullanılmış durumda. Her ne kadar Hazine'nin ilk 4 aylık dönemde çı- kardığı 649.7 trilyon liralık Hazine bonosuyla nakit açığı kapatılmaya çahşılmışsa da... Hazine'nin iç borçlanmada gösterdiği bu başarıda seçim sonra- sındaki olumlu beklentilerin etkisi olduğunu unutma- mak gerekir. Ne var ki, siyasi arenadaki belirsizlik ile ekonomik kriz ortamının yeniden örtüşmüş olması, iç borçlan- manın aynı kolaylıkta sürdürülebilmesini olanaksız kılmakta. Çarşamba günü yapılan 91 gün vadeli bo- no ihalesinde bir hafta önce aynı vadeyle yapılan ihaleye göre bileşik faizin 117.4'e yükselmesine rağ- men satış miktarının düşük kalması da bu zorlu sü- recin başladığını göstermektedir. Böyle bir bütçeye kim talip olup hükümet olur, bi- linmez. Bilinen bir şey var ki, değil kaldırımlar, ülke- nin dört bir yani pembeye boyansa bu olumsuzluk- lan örtmeye yetmiyor. Pembe bir hafta geçirmeniz dileğiyle... MERKEZ BANKASI KURLARI 3HAZİRAN1996 CİNSİ DÖVİZ ALIŞ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ SATIŞ 1 ABD Dolan 1 Alman Markı 1 Avustratya Dolan 1 Avusturya Şilini 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fin Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florini 1 ispanyol Pezetası 1 isveç Kronu 11sviçre Frangı 100 Italyan üreti 1 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dinan 1 Norveç Kronu 1 ingiliz Sterfini 1 S. Arabistan Riyali 78.029 50.866 62.306 7.231 2.476 13.166 16.485 15.019 45.445 599 11.553 61.908 5.039 717 56.901 260.183 11.896 120.056 20.807 78.421 51.122 62.619 7.267 2.488 13.232 16.568 15.094 45.673 608 11.611 62.219 5.064 724 57.187 261.490 11.956 120.659 20.912 77.795 50.713 61.371 7.195 2.464 13.100 16.320 14.974 44.991 584 11.495 61.722 4.989 701 56.332 254.979 11.837 119.696 20.495 78.656 51.275 62.807 7.289 2.495 13.272 16.618 15.139 45.810 618 11.646 62.406 5.079 734 57.359 262.274 11.992 121.021 20.975 ÇAPRAZ KURLAR 1 1.5340 1.2523 10.7920 31.5200 5.9265 4.7334 5.1955 1.7170 128.96 6.7541 1.2604 1548.50 108.35 1.3713 6.5590 3.7500 1 Steriifl: 1ECU: 1 SDR: 1 SDR: ABD Dolan Alman Markı Avustralya Doları Avusturya Şilini Belçika Frangı Danimarka Kronu Fin Markkası Fransız Frangı Hollanda Florini İspanyol Pezetası İsveç Kronu isviçre Frangı italyan Lireti Japon Yeni Kanada Doları Norveç Kronu S. Arabistan Riyali 1.5386 ABD Doları 1.2323 ABD Dolan 1.4418 ABD Dolan 113.067 TL. "TEKERLEKLİ SANDALYE KAMPANYASI NA KATKIDA BULUNMAK BİR İNSANLIK GÖREVİDİR" Ziraat Bankası Sirkeci Şb. 304420/718-5 Bedensel Eng. Dayanışma Der. Tel:(0216) 3708166 -4410834
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle