25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 3 HAZİRAN 1996 PA2ARTES) 118 SPOR Federasyon, 1. lig kulüplerinin isteği karşısında 3 + 1' i 'şarth' olarak kabul etti 4'üncü yabancı 'kıılübede'4RİF K1ZILYALIN Futbolda 'yabancı' kavgası Fut- bol Federasyonu nun 'Üçu saha- da biri kulübede' kararı ıle 'şimdi- lik'sonaerdi Ankara"dakı olağan genel kurulda delegelenn buyuk çoğunluğunun oyu ıle yenıden başkanlığa seçılen Şenes Erzik, ıle yaptığı ılk toplantıda kuluplerde kaosa neden olan 'yabancı futbol- cu' konusuna açıklık getırdı ve 4 yabancıya 'şarth'olarak 'evet' de- dı Bosman olayı ve... Avrupa Bırltğı'ne uye ulkeleıde yabancı sınırlamasının kaldırılma- sıve Bosmanolayısonrası yaban- cı sınırlamasr konusunda yumu- B Futbol Federasyonu. flk yönetim kurulu toplantısında 4. yabancıya, "3'ü sahada, bın kulübede" şartı ile 'evet' dedi. • G.Saray ve F.Bahçe'nin de aralannda bulunduğu bazı kulüpler, Avrupa'yı örnek göstenp yabancı transferinde 4 + 1 kuralında 'ısrar' ediyor. şayan \e olağan genel kurul top- lantiMoncesı •*3tanekadroda,bir tane de tribdnde"> açıklaması ıle yabancı oyuncu statusunu '3 + 1' olarak değtştıreceğını açıklayan Futbol Federasyonu ozellıkle 4 buvuklerle bazı I lıg kuluplenn- den gelen 'rka' \e 'baskı'lar kar- şısında konuvu venıden goruşme karan aldı Seçım ontesı kuluple- re "tlk olarak bu iş çozumlene- cek" sozunu \eren Frzık. dun An- karada vaptığı \onet'm kurulu toplantısı sonrası 3 + 1 kuralına esneklık getırdı ve4 vabancı oyun- cuya 'kadroda yer alma" v ızesını \erdı Toplantısı sonrası Cumhu- riyet'ın sorularını yanıtlayan Fe- derasyon Başkanı Şenes Erzık, "İlk yonetim kurulu toplantımızda bu konuy u göriıştuk. Daha once- den 3'u sahada biri tribunde ola- rak benimsenen yabancı sınıria- masını kuluplere maddi açıdan za- rar \ermemek için 3'ü sahada ve biri kulübede olarak veniledik. Eğer3'u kadroda biri tribunde ol- saydı o yabancıva fazladan para odenmiş olacaktT dedı Başkan Erzık. yenı yabancı sınırlamasının Resmı Gazete'de yayımlanacağı- nı da belırtırken "Bu tur bir karar almamız gerekiyordu. \\rupa'da Bosman olayı sonrası birtakım ge- lişmeler oldu. Biz de olay lann geri- sinde kalamazdık. Bakış açımızı Avrupa'ya uydurmamızgerekiyor. Ancak o rip kararlar şu an için alı- namaz. Biz de bu vuzden 3 artı 1 kuralını kuliıplerimizin yararı doğrultusundayeniiedik" dıye ko- nuştu 4 btnükler ısrariı Futbol Federasyonu'nun 4 ya- bancıya 'şarth' da olsa ızın vere- ceğını onceden 'tahmin' eden 4 buyukler, yaptıklan transfer go- ruşmelenyle şımdıden bu yabancı uygulamasını başlattılar Galata- saray ve Fenerbahçe kuluplennın, 5 yabancı ıçın federasyona k gö- rüş' bıldırdığı. ancak Şenes Erzık yonetımının şımdıhk bu konuya sıcak bakmadığı oğrenıldı Ozel- lıkle G Saray Başkanı FarukSü- ren "Avrupa'da başanlı olmak is- tiyorsak vabancı konusunu iyi bir şekilde irdelememizgerekir'* dedı Knup, Kuka derlerken Portolu Folha'nın da peşine düştüler G.Saray'a bir Portekizlî MUSTAFA ERSOV • Portekız mıllı takımında orta alanm solunda oynayan Folha, futbol stılıyle Bursasporlu Bahç'ı andınyor. 25 yaşındakı futbolcunun fıyatı 3 5 mılyon mark. ven Folha nın tıyatıysa 3 5 mılyon mark Galatasaraylı yonetıcıler bu oyuncu ıle Av rupa Şampı>onası on- cesı sozleşme ımzalamak ıstedıkle- nnıbehrtırlerken "Kupa sonrası fi- yatiar tırmanır. kimseyi alamavız" açıklamasını saptılar isv ıçrelı Adrian Knup ve Çek Pa- vel Kuka ıle anlaşmazemını arayan Galatasaray, Portekız mıllı takı- mrnın Portolu oyuncusu Antonk» Folha'nın dapeşıneduştu 25 yaşın- dakı genç oyuncu. gerek Porto'da ve gerekse Portekız mıllı takımında sol kanatta gorev yapıyor Futbol stılıyle Bursasporlu Balıç'e benze- Kavmak tamam Istanbulspor \e Fenerbahçe'nın gundemınde olan Eıntracht Frank- furtlu Burhanettin Kaymak, teknık dırektor FatihTerim'ın 'onaj'ver- mesınden sonra Galatasaray 'la an- laştı \ann San-Kırmızılı kuluple sozleşme ımzalaması beklenen 25 yaşındakı futbolcu ıçın Alman ku- lubune 100 bın mark bonserv ıs uc- retı odenecek Galatasaray Adanas- porlu Mehmet'le de sozleşme ımza- layacak Erzen kızgın Galatasaray ın Basın Sozcusu \teş Ünal Erzen. Galatasaray Lıse- sı Pılav Gunu'nde yonetıcı arkadaş- larını eleştırdı Her yonetıcının açıklamayapmasındanvakınan Er- zen, "Herkes her şeyi söylüyor. Bü- tun gjzli plantanmız,transferler or- taya doküluyor. Basın sozcüsıi \ar- sa o konuşur. eğer bu iş yürümezse basın sozcıiliığunu bırakn-ım"dedı Ote yandan Sarı- Kırmızılılar bugun daha onceden anlaştıği 4 gurbetçı futbolcu ıle sozleşme ım- zalayacak «Mmanya'datopoynayan Rasim Suksur, kemal Halat, Av- han Tumani ve Ersan Doğu, bu- gun kendılennı resmen Galatasa- raylı yapacak ımzayı atacaklar Istanbulspor yaptığı transferlerle dikkat çekiyor YıldızLar topluliığu• F.Bahçe'den Emre, Oğuz. Aykut, Ban'den Gerson, Samsunspor'dan îsa ve G.Bırlığf nden Engın'ı alan San- Sıyahhlann, 4. yabancı hakkını da Çeklenn ünlü oyuncusu Nedved'le kullanacak. ÖZGLRÖZKLl Istanbulspor. 'gümbur gumbur' gelıvor Flaş transferlerle Mldızlar topluluğu'halıne gelen San-Sıyahlı- lar. şımdıden adlannı 1996-97 futbol sezonunun şampıyonluk aday ları ara- sınayazdırdılar Geçen sezon 2 lıgde şampıyon olup yıllar sonra 1 lıge adım attığın- da. yaptığı 'triHonluk' transferlerle dikkat ceken. ancak ıstedığı sonuçla- n bırturlu alamayan San-Sı\ahlı ekıp bu yılkı yatınmlanyla şampıvonluk vanşında "ben de vanm' dıyor Rus >ıldızSalenko. Cem Izan'ın kulup başkanlığını vaptıgı Istanbulspor 1 lıgdekı ılkse- zonunda başarının "salf transferle sağlanamadığını gorup tesıs sorunu çozumledı Ardından Galatasaray ın menajen Adnan Sezgin'ı tranhfer ederek fut- bol ^ubesine yenı bir ha\a getıren Sa- rı-Sıvahlılar daha sonra da da trans- Bari'li Gerson İstanbulspor'da. fer bombalannı teker teker patlatma- ya başladılar Önce Gençlerbırlığı nın mıllı fut- bolcusu EngûTı sezon bıtmeden 'ola>ü' bir bıçımde renklenne bağla- van istanbulspor. ardından da Fener- bahçe'nın gözden çıkardığı OğuzAy- kut ve Emre ıle sozleşme ımzaladı Ayrıca F Bahçe'de forma gıvıp Ital- Plaj voleybolunda dolar yağmuru Arjantin takımı şampiyon ALEV ANAKOK ALANVA - Plaj Voleybolu Dunva Şampıvonası nın Alanya etabını \rjantınlı Manınez-Conda ekıbı kazan- dı Arjantin takımı fınalde Brezıl>alı Ze Marco-Emanu- ell çıftını 2-0 yendı Arjantınlı \olevbolcular 2ü bın do- larlık süper odulun de sahıbı oldu Alanva Be ledıye Başkanı CengizA) doğan ın katkı- lan ıle du zenlenen. sponsorluğunu Arçelık \e Pepsi Ma\ ıleco-sponsorluğunuFILA. FordveTursel ın vap- tıgı muzık dırektorlugunu Po\\er FM'ın UNtlendıgı Plaj Voleybolu Dunva ŞampıvonaM Manva Etabı nın fınal- len buyuk ılgı gordu Geçen vılın dunya şampıyonu Franco Roberto Lo- pez'le genç Brezıiya takımı Ze Marco - Emanuel karşı- laştı Aralannda buvuk rekabet olan bu 2 takımı k melı geçen maçında Ze Marco - Emanuel 15 13 ıle ra- kıbını yenerek fınalıst oldu lkıncı yarı final maçında Norveçlı Kvalheım - Maaseıde ıle \rjantınlı Martınez - Conde karşt karşışa geldı Güney Amenkalı sporcular. Kuzev Avrupa temsılcılerını 15 8 yendı ve fınale yuk- selen ıkıncı takım oldu Üçünculük maçında Norveç ta- kımı maçakotuba$ladıve8 1 yenıkdurumaduştü Da- ha sonra toparlandılar Kvalheim ın smaç servis,lerı 15 11 le Norveç e 3"unculüğu getırdı Şampıvonluk maçında ıse Brezılyalı Ze Marco- Ema- nuel ıle Arjantınlı Martınez - Conde kozlarını paylaştı Arjantin takırm 12-4 ve 12-7'hk setlerle Dunya Şampı- vonu oldu Derete vapan sporcular, adeta hedıye yağ- muruna tutulurken ayrıca bırıncı olan 20 bın. 2 olan 13 bın. 3 olan Norveçlıler 8 bın. 4 olan Brezılyalılar da 6 bın dolar kazandı Sokakta basketbol Adidas Streetbal) Challange96 Türki>eSerisi'nin Kalamış etabı dün \apdan fınaDeıie sona erdi. Kalamış Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen sokak basketbol karşdaşmaian büyük ilgi gördü. EfesPilsen\e Fenerbahçeli oyunculann da izleyici olarak ver aldıklan turnuvada özellikle Lospichos ekibinin vaptığı akrobatik hareketler\e Bunge Jumping gösterisi se>ircilere keyifli dakikalar \aşattı. (Fotoğraf ARİF KJZILYALIM ya'ya gen donen Brezılyalı Candido Gerson la anlasan Utanbulspor'un surpnz transferlere dev am edecegı de bıldınldı Fenerbahçe,Galatasaray \e Beşıktaş'tan sonra Istanbul'un 4 bu- yuğü olma yolundakı Sarı-Sıyahlı ekıbın yenı hedefı ıse Beşıktaş'ın ün- lu o\ uncusu Gokhan. Bu futbolcunun yanı sıra geçen sezon Galatasaray "ın almak ıstedığı Çek futbolcu Ned- ved'le de anlaşma zemmı arayan Is- tanbulspor Galatasaray lı Okan \e Bursasporlu Omer,Turhan v e Baliç'e de talıp oldu Kadro da güçlendi Kadrosunu bozmayan IbtanbuN- por. her mevkıı ıçın 2 oyuncu ıle se- zonagırmeyıplanlıyor K.aledeOme- roviç, Istanbulspor'un en buyuk gu- vencesı SavunmadaEmre,Samsuns- pordanalınan İsa.Nesim.Zeman.Şe- nol \e gurbetçı Timur forma gıyebıl- mek ıçın mucadele edecek Orta alan ıse tam bır yıldızlar topluluğu Hol- landalı Vander Brorn un venne alı- nan eskı Fenerbahçeli Candido G«r- son Gençlerbırlığı nden Engin, F Bahçe'den Oğuz, takımda yer alan Fuat. Hamza, Atakan. llkan. orta alanda buvuk bır forma sava^ı vere- cek Forvet ıse hemen hemen bellı Ikı garantı ısım Avkutve Rus golcü Salenko'v u K.Saffetve zaman zaman da Hamdi zorlavacak Neumann'la devam Istanbulspor,«yenı sezona Alman teknık dırektor Herbert Neumann ıle dev am edecek Neumann' ın Turk fut- bolunu tanıması nedenıy le bu karann alındığı bıldınldı Se^in: Neden olmasın? Galatasaray dan tstanbulspor a transfer olan menajer Adnan Sezgın. Istanbulspor'un şampıyonluğun en guçlu adaylarından bın halıne geldı- gmı soyledı Sezgın "tstanbulspor buyuk ve profesyonelce duşuniıyor. Başanlı olmak istiyoruz. Niçin oK mavalım" dedı Federasyonun başı ağrıyacak MHK şaşırttı SporServisi- Futbol Federasyonu nun <\nkaradakı Ola- ğan Genel Kurul Toplantısı nda Doğan Babacanbaşkanlı- gındakı MHK eleştın aldı HilmiOkve ekıbının geçen do- nemlerde federasyonu yıprattığını savunan bır grup dele- ge, aynı sıkıntının Babacan'da da vaşanacağını savunurken "Başkan Şenes Errik'in başı çok ağn\Ttcak. Merkez Hakem KomitesinedeniyleYipranacak''açıklamasını yaptı Yonetım Kurulu na yenıden gıren Osman Çağalı Koç'adatepkı gosteren kulup yonetıcılen "Buyönetici Bursa-Fenerbahçe maçı sonrası vaptığı açıklamalarla ortalığı karıştırmıştı. Ama gorduk ki >ine yonetimde. Demek ki vazgecilemevecek bır ısim olmuş. Biraz da- ha değişik biryonetim kurulu bekli\orduk"dıyekonuş- tular Hentbolda Rusya şampiyon Hentbolda Rus\a \\rupa Şampiyonu oldu. İspanva'nın Sevilla Kenti'nde düzen- lenen Avrupa HentbolŞampivonası"ndae\ sahibilspanvavızorda olsa 23-22 >e- nen Rusv a mutlu sona ulaşırken, İspamollar saha v e seyirci avantajını kullanama- manın ii/üntüsünu vaşadılar. Final maçnu 10 binin üzerinde seyirci izledL Uluslararası Bayanlar Satellite Tenis Turnuvası Kortta İngiliz farkı Emiliv Bond şampiyon oldu. (Fotoğraf \Lİ ESER) Spor Servisi - Avrupa Tenıs Federasyonu ETA'nın denetı- mınde duzenlenen Uluslara- rası Bayanlar Satellite Tenıs Turnuvasf nda lngılız Emiliy Bond şampiyon oldu Sadı Gulçelık SporTesısle- n 'nde yaklaşık bır haftadır su- ren ENKA LadıesOpenTenıs Turnuvası nın son gunu ol- dukça çekişmelı karşılaşma- lara sahne oldu Seribaşını\endi 19 ulkeden 32 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organızasyonda Emılıy Bond fınaldeturnu\anın 1 numara- lı sen başı Alman Petra\\in- zenholler'ı 2-1 yendı Ilk setı 6-1 kaybeden tngı- lız bayan raket daha sonrakı setlen 6-3 ve 6-1 aldı ve 10 000 dolarlık odulun sahıbı oldu Çıftlerde ıse Burusatı (ltal- ya)- Bond (Ingıltere)'dan ku- rulu ekıp fınalde Crook-Davı- es (Ingıltere) çıftını çıftını 7- 6 ve 6-4 yenerek şampıyonlu- ğa ulaştı San-Lacivertli takımın basketbol şubesi sessiz Fenerbahçe'ye 1907 darbesi \SLI DURU Fenerbahçe Basketbol Takımı transferde sessızlığını surduruyor Sezon bıtımınde. 1907 Fenerbahçe Derneğf nın basketbol şubesınden elını çekmesıyle basketbol şube- sınde 'gelecek korkusu' başladı Basketbolun Ali Şen yonetımıne geçmesıyle herkes transfer done- mınde ızlenecek polıtıkayı merak edıyor Geçen sezon oldukça başa- nlı bır donem geçıren San-Lacı- vertlı oyuncularda da endışelı bır bekleyış var Fenerbahçe ve 1907 Derneğı'yle ılgılı yonelttığımız sorulan yanıt- layan eskı Fenerbahçe coach'u Murat Didin'ın bu konudakı go- ruşlen şoy le "1907 Derneği bence bç yıldır çok önemli bir misyonu gerçekleştirdL Ancak yaptıklarının değeri ve onemi konusunda kamu- oyunugerektiğı gibi bılgilendireme- di. Benim gorevde bulunduğum bu sezonun ilkyansında Mustafa Koç, basketbol takımına 1 milyon dolar para verdi. bu miktar harcamalan sonsuz olan diğer müessese takım- lanna göre hiç de kuçumsenmcme- li"dedı Turkıye'de basketbolde bırçok sorun olduğuna da değınen Dıdın. sozlenne şoyle devam ettı "Bcn şuna inanıyorum ki Sayın Ali Şen ve yönetimi, basketbol ta- kımı için eUerinden geteni >apacak- lardır.Çunku Sayın Şen için basket- bol çok onemlidir. Oy le ki benim gorev aldığun do- nenıde \li Bey bizzat antrenmanla- ra gelip takımla ilgilenir ve benim- le basketbol uzenne sohbet ederdi. İşte ben de butun bunlara dayana- rak Fenerbahçe Basketbol Takımı- na birileri kesinUkle sahip çıkacak- nrdiyorum." Menajer Hakan Artış'la. coach Murat Ozgül ıse transfen konuş- mak ıçın henuz 'erken" olduğunu soyledıler ve "Kimse takımdan ayrılmadı. Beklivoruz" yanıtım verdıler Milli takım eleme grubunu ikinci sırada bitirdi Hentbolcularfinalde Türkiye: 28 Yugoslavya: 25 S\LOIV Celal Atık HAKEMLER: F ko\alchook (6) D Kcnakhook (6) TlRKJVE:Or»w (8) Begıım(7ı Gonca (7)3 Bılge (7)2 Tuğba (7)1 Yelız (9)S Çığdenı (7)2 Salan (8/6 Awwı (8)6 YLGOSLAVYA:Â.üîif (6) Pokıa/ac(6)3 Stoıatw\ı<, (5)2 Obııcma (5) Bııüumn (5) \iilano\K, (7)5 Popo\ (5)1 Denıç (8)6 Petmuı, (8)8 Zııko\ci(, (S) ILKVARI: 16-8 (Turkiye Lehine) İZMİR (Cumhuriyet Ege Burosu) - Avrupa Genç Bayanlar Hentbol Şampıyonası elemele- rınde.Yugoslavya'yı 28-25 yenenTurkıye ıkıncı fınalıst oldu Celal Atık Spor Salonu'nda buyuk bır çekışme ıçınde geçen son karşılaşmada, Turkiye baştan so- na ustun bır oyun sergıledı Karşılaşmayı 28-25 kazanan Turkiye Hentbol Mıllı Takımı. 4-15 ey- lul tarıhlerınde Polonya'da yapılacak Avrupa Şampıyonası'na katılmaya hak kazandı Slovakya'yı 26-19 yenen Rusya ıse, grup bı- nncısı oldu Atletizm Ilginç : | biryanş; DENİZ DERİNSU Ekrem Koçak \tletızm PısJ tı dün ılgınç yarışlara sahne oldu Gençlervebuyuklerfer- dı bolge bmncılıklennın ya- pıldıgı pıstte ruzgâr olçüm aletının bulunmaması rekor denemesı yapmayı amaçlayan atletler tarafından "Rekor kırsak geçerli savılmayacak mı" bıçımınde yorumlanır- ken bayanlar 400 metre en- gellı yarışına da hıç sporcu- nun katılmaması tederasyon ve bolgenın 'ilgisizliği' ola- rak değerlendırıldı Aksel Gurean'ın Turkiye rekoruna 1 sanıye yaklaştığı yarişmalar oldukça zevklı ve heyecanlı geçtı Yanşmalarda alınan sonuçlar ıse şoyle 500 km y üruyuş erkeklerde Suha Günermengi 25 30 83, çekıç atma erkeklerde Yücel Arslan 54 24, sınklaatlama erkekler- de Serhan Akdere 2 50. uzun atlama bayanlarda Ceren Gursov 4 98 dısk atlama ba- yanlarda Fatma\ktürk43 06. 400 metre engel atlama erkek- lerde Giirsel Özyurt 54 13. 200 metre erkeklerde Reşat Oğuz 21 62, dısk atlama er- keklerde Huseyin Yılmaz 54 10 ıle bınncıltk kursusune çıktılar Aksel Gürcan'ın 23 77 ıle bırıncı olduğu 200 metre bayanlarda Öznur Dur- sun ıse 24 39'luk derecesıyle ıkıncı oldu 400 metre engel- lı bayanlaryanşmalan ıseya- rışmalara kımse katılmadığı ıçın vapılamadı Besiktas Kouba'ya erteleme SporServisi-Kalecı arayış- larını surduren Beşıktaşh vo- netıcılerın Kouba ıçın lrlan- da'ya gıtmelen ertelendı Eİasın sozcüsu 4\dın \ya\- dın. kalecı transferını. Avrupa Futbol Şampıyonası Fınallen sonrasma bıraktıklannı belır- terek. bu nedenle vönetıcıler Serdar Bilgili. \hmet Hamog- lu ve Turgay Ciner ın. Kouba ıçın Çek mıllı takımının kamp vaptığı Irlanda'ya gıdışlennın ertelendığını ıtade ettı Bu arada. Beşıktaş'ın lıste- sınde bulunan Hınatıstan Mıllı Takımı kalecısı Vlrsic'- den olumlu yanıt geldığı öğ- renıldı Karate Büyükşehir, Avrupa Şampiyonu SporServisi- Karatede, Av- rupa Kulüpler Kupası'nı. Is- tanbul Büyükşehir Beledıyes- por kazandı Istanbul Büyük- şehir Beledıyespor, fınalde Fransa'nınTımıngtakımını 2- 1 yenerek kupanın sahıbı oldu Romanya nın Braşov ken- tınde yapılan Avrupa Kulüpler Kupası nda. bınncı turu maç yapmadan geçen Beledıyes- por, ıkıncı turda \enı Yugos- lavya'nın Çukuruca Belgrad takımını 3-1 uçuncu turda Beyaz Rusya'nın Flamıngo ekıbını 3-0. çeyrek fınalde Fransız Etollıes Pans'ı 3-1. yarı fınalde ıse Slovak Fla- meks'ı 4-0 venerek fınalıst ol- muştu Efes ve G.Saray şampiyon BLRSA, (Cumhuriyet) - Bursada duzenlenen Genç Erkekler Basketbol Turkiye Şampıyonası hnalınde Fe- nerbahçe yı 73-59 yenen E- fes Pılsen şampiyon olurken bayanlarda da İLSBK'yı 70- 62 mağlup eden Galatasaray şampıyonluğa ulaştı Yeşil Bursa Rallisi Işık'ın BLRSA (Cumhuriyet) - Bursa Otomobıl Sporlan Ku- lübu nun (BOSSEK) organı- zeettığıYeştl Bursa Rallısı'nın Goynukbelen etabını, Volkan Işık-Erkan Bodur ıkılısı ka- zandı Arguvan köyleri futbol turnuvası Spor Servisi - <\rguvan ve Koylen Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından duzenle- nen geleneksel futbol turnu- vasının 5'ıncısınde Yazıbaşı Koyu bırıncı, Sotık Koyü ıkıncı Yoncalı Koyu uçüncu oldu Maltepe Maratonİesıs- lerı'nde yapılan turnuvada centılmenlık kupasını ıse Er- mışh Koyü kazandı Altıh 13 milyon verdi Spor Servisi - Dun koşulan at yarışlarında altılı ganyan. 8-4-3-7-9-2 kombınesım bı- len 6 bın 464 kışı 13 mıtyon 456 bın 800'er lıra ıkramıye kazandı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle