05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sizin Kiralık Kasanız Sigortalı mı! EMLAK BAN! 73. Yl. SAYI HM7/ 40000 Tl (KDV içmde) CumhuriyetKURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997) Eğer Bankanız Emlak Bankası İse Kiralık Kasanız. Mutlaka Sigortalıdır. Gır enliğiniz İçin de Emînk Bankası! EMLAK BANKJ SİMZİUK1996MURTBİ • GALATAKÖPRÜSÜ 12yıldırsonu gelmeyen öykü UArka Sayfada • TV'DESİNEMA Steinbeck'in unlu romanı m 17. Sayfada M NÂZIM HİKMET Mithat Paşa Köşkü'nden anılar • 15. Sayfada • ÖZEL MAÇ Finlandiya'yı sahasında 2-1 yendik M Spor 'da EG^LÇİFtÇlLER AM£RİK/YA ŞİKÂYET EDECEK Pamukta ihracat sorunu ABD yolcusu • 9. Sayfada 41 seçim çevresinde ANAP 13, DYP 10, RP 8, CHP 6, MHP 2 ve DSP bir belediye başkanlığı kazandı Bekleneıt sonuçDYP'de erime sürüyor Genel seçim sonrasında partilerin durumlarını gösteren ilk yoklama olması ve erken seçimin tartışıldığı bir dönemde yapılması nedeniyle önem kazanan seçim, olaysız geçti. Türkiye cle 41 seçim çevresinde gerçekleştirilen yerel ara seçimlerde RP, 24 aralık seçimlerine göre oylannı yüzde 3.7 arttırarak birinci parti RP, Rize'yi ANAP'a kaptırdı oldu. Oylann yüzde 33.52'sini alan RP'yi yüzde 20.89 ile ANAP izledi. Son genel seçime BBP ile birlikte katılan ANAP yüzde 25.64 oranında oy almıştı. BBP, yüzde 9.25'lik oy oranıyla dördüncü parti oldu. DYP'nin ise yüzde 11.9 oy alarak üçüncü parti olması "DYP'deki erimenin sürdüğü" şeklinde değerlendirildi. Seçimlerde DSP yüzde 9.12 oy oranıyla beşinci, CHP, yüzde 6.67 ile altıncı parti, MHP de yüzde 6.39 ile yedinci parti oldu. tstanbul Bakırköy'de ANAP, oylann yüzde 39'unu alarak birinci parti oldu. ANAP'lı Ahmet Bahadırlı, belediye başkanı seçildi. ANAP'ı sırasıyla DYP. DSP, RP ve CHP izledi. Rize'de 10 bin seçmen sandık başına gitmedi. ANAP, sol seçmenin oylarıyla 7 bin fark atarak RP'den başkanlığı devraldı. RP faturayı MGV ile sıkı ilişki kuran eski başkan Şevki Yılmaz'a çıkardı. Sıvas'ta Büyük Birlik Partisi ve Refah Partisi arasında büyük bir çekişme yaşandı. 24 aralık seçimlerinde kent merkezinde 49 bin oy alan RP, yüzde 12 oy kaybına uğramasına karşın 43 bin oyla belediye başkanlığını kazandı. RP'nin en yakın takipçisi BBP 41 bin oyda kaldı. Zonguldak ta 24 aralık seçimlerinden birinci parti çıkan DSP, bu seçimde de birinci parti olarak belediye başkanlığı seçimini kazandı. • 5. Sayfada Çiller istifaya çağrıldı DYP'de kavga gece başladı • Tansu Çiller'i hedef alan yolsuzluk soruşturmalan ve skandallann ardından seçim darbesi de yiyen DYP'de genel merkez yönetimiyle parti içi muhalefet arasındaki kavga, seçim sonuçları henüz kesinleşmeden dün gece başladı. • TV ekranlanna da vansıyan kavga sırasında muhaliflerin istifaya çağırdığı başkanlık divanı içinden sadece Baki Ataç, yenilgiyi kabul ederken Cav it Çağlar. "Tansu Hanım lekelenmiştir. artık liderlik yapamaz" dedi. B 5. Sayfada ANAP umduğunu bulamadı Yılmaz: Seçim sonucu normal • Yerel ara seçimlerde umduğunu bulamayan ANAP, sadece büyük yerleşim bölgelerinde oy oranının artması ve DYP"nin büyük oranda kan kaybetmesi ile teselli buldu. • Başbakan Mesut Yılmaz, BBP'nin aldığı oylar çıktığında, 24 aralıktaki düzeyi koruduklannı, sonuçlann beklediklerinden farklı olmadığını belirtti. Yılmaz, DYP ile ANAP arasındaki kavganın RP'ye yaradığının doğru olduğunu gördüklerini söyledi. • 4. Sayfada RP llderi secime karsı Erbakan iktidar istedi • RP lıderı Necmettin Erbakan, erken genel seçime karşı çıkarken yerel ara seçim sonuçlarının da partisi önderliğinde bir hükümeti zorunlu kıldığını savundu. Erbakan, Türkiye"de yeni bir dönem başladığını söyîedi. • Erbakan, RP'nin oylarının altı ayda yüzde 50 arttığını, bu oranm yüzde 100'e ulaşacağını belirtti. RP lideri/DSP ve CHP'nin ciddi oy kaybettiğini, DYP ve ANAP'ın ise oy toplamının RP'ninki kadar olmadığını kaydetti. • 4. Sayfada Yılmaz: En iyi model Ortaklar yakınlaştı • DYP ve BBP ile ittifak oylarına tek başına ulaşamayan ANAP'ın, olası erken seçime daha ihtiyatla yaklaşarak, yumuşama politikası izleyebileceklerine dikkat çekildi.*Yılmaz, "DYP ve ANAP koalisyonu en gerçekçi hükümet modelidir" diye konuştu. • DYP'de, Çiller'in RP ile koalisyona gitmesine karşı çıkan yaklaşık 50 milletvekilinin, "Çiller'i kurtarmak için DYP'yi RP'ye teslim etmeyiz" görüşünü paylaştıklanna işaret edildi. B 5. Sayfada • RP'NİN OYUNU ARTTIRARAK BlRİNCl PARTİ OLMASI VE SOLDAKİ OY KAYBI. DSP VE CHP'DE ÜZÜNTÜYLE KARŞILANDI . ' — • * < * > - 5. Sayfada ADANA - Sofulu ADIYAMAN - Kösece ANTALYA - Yeşilbayır ANTALYA -Çavuşköy ANTALYA -Yukarıkocayatak BİNGÖL - Merkez BİTLİS - Koyunlu BURDUR - Bucak BURDUR - Bağsaray BURSA - Yalıntaş ÇORUM -Yörüklü DENİZLI -Akalan DENİZLİ - Karaköy ERZINCAN -Mollaköy ERZINCAN - Üluköy HAKKÂRİ - Derecik HATAY - Ovakent HATAY - Turunçlu IÇEL - Çiftlikköy İSTANBUL - Bakırköy KOCAELI - Kirazyalı KONYA- Meram MALATYA - Şahnahan MALATYA - Kurucaova MALATYA - Tepehan K. MARAŞ - Yumakiıcerit MARDİN - Sürqücü RİZE - Merkez SAMSUN - Ayvacık SAMSUN -Aqcaqüney SAMSUN - Yeşilkent SİNOP -Boyabat SIVAS - Merkez SIVAS -Yıldız SIVAS - Cemalköy TEKİRDAÖ - M.Ereğlisi TUNCELI - Pülümür YOZGAT - Esenli ZONGULDAK - Merkez ZONGULDAK - Kilimli CHP DYP ANAP ANAP ANAP RP ANAP RP DYP DYP MHP ANAP DYP CHP RP Baa DYP CHP MHP ANAP CHP RP ANAP RP DYP DYP ANAP ANAP ANAP ANAP ANAP RP RP DYP RP DYP CHP CHP DSP DYP ZONGULDAK - Güneşlı ANAP Başbakanlık Teftiş Kurulu, Cevheri'yi suçladı Vakıflar'da ıhale yolsuzhığu• Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun hazırladığı raporda, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 1994 yıhnda toplam 900 milyar liralık keşif bedelli 30 inşaat, restorasyon ve onarım işinin, Devlet thale Yasası kapsamından çıkanlarak kurumun kendi şirketı Vakıf tnşaat AŞ üzerinden belirli firmalara verildiği bildirildi. Raporda şöyle denildi: "Vakıf înşaat AŞ"nin aracı kurum olarak kullanıldığı, Vakıf inşaat AŞ Genel Müdürü Vehbi Koçu'nun. 'lş verilecek firmalan Devlet Bakanı Cevheri ile Vakıflar Genel Müdürü Fadıl Ünver'in talimatlanyla belirlediği' ve ihale komisyonuna baskı yaptığı ortaya çıkmıştır." 2. KENT ZİRVESPNİN RESMİ AÇILIŞI YAPILDI ESRA YENER ANKARA- Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde 1994 yılında toplam 900 milyar lira tutann- daki 30 ihalenin Devlet İhale Yasası'nın hü- kümlerine uyulmadan yaptınldığı ortaya çıktı. Başbakanlık Teftiş Ku- rulu. ihalelerin yasa>a aykın olarak halen DYP Genel Başkan Yardımcısı olan döne- min Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden so- rumlu Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nın talimatıyla belirli fir- malara verildiği ve kar- şılıklı menfaat sağlan- dığını bildirdi. Başbakanlık Teftiş Kurulu Baş- kanvekili Osman Nuri Oduncu tarafından geçen ay Başbakan Mesut Yılmaz'ın 'olur'una sunulan raporda, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 1994 yı- lında toplam 900 milyar liralık keşifbedelli 30 in- şaat, restorasyon ve onarım işinin Dev let lhale Ya- Yolsuzluk TlKAttan ihalesiz ikramlar • Latin alfabesine geçiş için Azerbaycan'a "hibe" edilmek üzere 255 bin 858 dolar bedelle satın alınan matbaa makineleri ve ekipmanlarının "bozuk" olduğu anlaşıldı. • Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu. TtKA'nın, Türkmenistan'a hibe edilmek üzere matbaa makinesi alımı komisyonunda görev alan Yaşar Alıçlı'nın, işi alan MGM şirketine baskı makinesinin bazı parçalannı sattığı. bu kişinin şirketin alacaklısı olduğunu belirledi. • 6. Sayfada sası kapsamından çıka- nlarak kurumun kendi şirketı Vakıf İnşaat AŞ üzerinden belirli firma- lara venldıği bildirildi. Raporda şöyle denildi: "Vakıf İnşaat AŞ'nin aracı kurum olarak kul- lanıldığı, Vakıf İnşaat AŞ Genel Müdürü Veh- bı Koçu'nun, işverile- cek firmalan Devlet Bakanı Cevheri ile Va- kıflar Genel Müdürü Fadıl Ünver'in talimat- lanyla belirlediği' ve ihale komisyonuna bas- kı yaptığı ortaya çıkmış- tır." Ihale komisyonu- nun baskı altında tutul- duğu, firma ve yeterlı- lik değerlendirmesınde önemlı ölçüde kamu zaranna neden olunduğu be- limlen raporda, ıhalelerde Vakıf İnşaat AŞ'nin aracı olarak kullanılaraktaşeron firrnalara haksız kazanç ve çıkar sağlandığı belırtildi. Rapora gö- • A rkası Sa. 6, Sü. 4 'te 'TEŞEKÜRLERİSTANBl'L'-BM'ninhimavesindevapılanH\BITAT-II İnsanYerleşimleriKonferansı'nınresmiaçıüşıdün gece yaptldı. Cutnhurbaşkam Demirel, bu konferanşa e\ sahipliği vapmaktan gururdu\duklanm sö\ledi. B.M Genel Sekrete- ri Ga^ tarih bouınca önemli olaylara tamklık eden İstanbul'unçabalannateşekküretti.(Fotoğraf. K.UBİLAY TÜNTÜL) HABITAT start aldıİstanbul Haber Senisi - HABITAT-11 Konferansı'nın resmi açılış töreni dün Harbiye Açıkhava Tivatrosu'nda yapıldı. Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Süleyman DemireU Türkiye'nin Birleşmış Mılletler tarafından son on yılda düzenlenen önemli konferanslardan biri olan HABlTAT'a ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi Bu konferanslann. ülkelerin acil çözüm bekleven ortak sorunlanna yanıt verecek uluslararası dayanışma ruhunun geliştirilmesine katkı sağlayacağını söyleyen Demirei, "Tüm dünya ülkelerinin temsiline imkân sağlavan eşsiz evrensel niteliği ile Birleşmiş Milletler'in. gcleneksel olarak küresel sorunlara çözüm ara> ışlarında en uvgun forumu oluşturmuştur. BM'nin bu alandaki etkinliğinin Genel Sekreter Butros Gali'nin kararlı öncülüğünde sürekli arttığını memnuniyetk; • Arkası Sa. 6, Sü. 6 'da Doğan Cüreş 'Fırtınada yorum yapmam'ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Eski Genelkurmay Baş- kanı DYP Kilis Mılletvek'ilı Do- ğan Güreş, Tansu Çiller üzerin- de odaklanan yolsuzluk tartış- maları ve partisinin RP ile ya- kınlaşması konularında komu- tanlarla buluşarak değerlendır- me yaptığı haberlerini valanla- dı. Güreş, "RP'li koalisyon ara- vışlannın orduvıı rahatsızettiği" haberlennı değerlendırırken. "Çok fırtınalı havada hiç yorum yapmak istemiyorum. Fırtına üzerine fırtına ila\e olur" denıek- le yetındı. Güreş. Cumhuriyet'in dünkü sayısında. "Komutanlar Güreş'esitemetti" başlığıyla ya- yımlanan haberin doğru olmadı- ğını bildirdi. Güreş, Cumhuri- • Arkası Sa. 6, Sü. 4'te İran'dan tepki 'Türk-İsrail anlaşması tehdittir' • İran gazetesi Tehran Times, "Bölgedeki tüm Müslüman ülkeler arasında işbirliğine zemin hazırlamak için, ilk olarak Tahran-Riyad- Kahire ekseni kurulmalı ve güçlendirilmelidir" diye yazdı. • //. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK YDD-BM- GalL. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Butros Gali, Bosna 'daki olumsuz gelisme- lerin ülkemizdeki yansıması nedeniyle ertelediği Türkiye gezisiniHABITAT zirvesiçer- çevesiride gerçekleştirdL Gali'nin gerek Cumhuri- yet'e verdiği özel demeçte ge- rekse katıldığt konferanslar- dakisorıılara verdiğiyanıtlar- da, ilginç saptamalar yer alı- yor. Yeni dünya düzeni (YDD), gelişmiş ülkelerin ba$ı çektiği birpropaganda bombardıma- nıylayeryüzüne, "pembedüş- leı'le sunuldu. YDD, yeryüzüne barışı geri- recek, ülkeler arasındaki an- laşmazlıklar daha kolay çözü- leeek, dünya barışını "tehdit eden " sosyalist sistemin ar- dından ekonomik refah daha dengeliyayılacak... Pembe tablo uzavıpgidivor- du... Se yazık ki, süreç böyle iş- lemedi. YDD, gelişmiş ülkeler içinyeryüzüne daha kolayya- yılma yollarının açıldığı bü- yük bir kapı oldu. Gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülke- lerde ise, gelişmiş ülkelerin çok daha gerisinde kalması- na neden olan bir "yapı" de- ğişikliği yarattı. Gali, YDD 'yi yorumlarken satır başlarıyla şunlan söylü- yor: - Küreselleşme, mikro-mil- liyetçiliği yaratıyor. Ülkeler parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya... - BM, 'suğıık savcif' süre- since sadece üç yerde barışı koruma operasyonu yapar- ken, bııgün 71 operasyonla uğrasmak zorunda. - Ustesinden bir tek devlet veya bir grup devlet tarafın- dan gelinemeyecek, bir küre- sel ekonomik suç ağı var... • • • M Arkası Sa. 6, Sü. 9'da Kücük tasarruflarınızı...kticük görmeyin! Knçük tasarruflannız, VakıfBank ta size, hem büyük kazanç, hem de büyük kolaylıklar 5 sağlat. Küçük tasarruf deyip geçmeyin... Gelia 5 VakıfBank a 21. Yüzyıl BankacıhSı'ndan bugün yararlanın. Bugün kazanıo. Butros Gali'nin görüşü 4 Iiderler Kıbrıs çözümünü engeDiyor' • HABITAT-1I toplantısı için Türkiye'ye gelen BM Genel Sekreteri, yaşı 70'in üzerindeki Denktaş ile Klerides'in çözümü engellediğini savunarak. uzun vadede çözüm sağlansa bile, birbirlerini tanımayan iki toplum için arttk geç olacağını söyledi. Gali, önümüzdeki hafta iki liderle yapacağı görüşmede taraflara sunacağı gizlı bir planı ya da yeni fikirleri bulunmadığını belirtti. LALE SMOİBIUHİMOĞUrnun bataeri • / /. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Haftanın GelişL. Ara yerel seçimler, "alana "bir dizi ders veriyor. Ancak ilk sonuçlann ardından her parti, "beklediğimiz gibi"dey\p işin içinden sıyrılmaya çalıştı... Kesin olmayan sonuçlann ışığında şu saptamalar yapı- labilir: - RP birinci parti konumunu sürdürüyor. - ANAP'la DYP arasındaki sağda birinci parti yarışında, ANAP ezici bir üstünlük sağlamış durumda. BBP ittifakı da dikkate ahnırsa ANAP, DYP'yi ikiye katlıyor. Önümüzdeki dönemde DYP'nin içi karışabilir. - Solda erozyon devam ediyor. DSP ve CHP'nin 24 Ara- lık seçimlerinden daha düşük oy alması, o dönemden bu yana izledikleri politikanın seçmen tarafından onaylanma- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle