05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHUBİYET 3 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ 10 DIŞ HABERLER Amirattn intihar nedeni • NE\VYORK(AA)- Hak etmediği madalyalara ait şentlen ünıformasına taktığı gerekçesiyle Newsweek dergisinin sorulanyla karşılaşan \e bu yüzden canına kıyan ABD Deniz Kuvvetleri Harekât Dairesi Başkanı Amıral Jeremy Boorda'nın ölümüne, eskı bir sılah arkadaşının sebep olduğu ortaya çıktı. Amiralin intihan ABD'de. intihardan News\veek dergisi ve genel anlamda basının sorumlu olup olmadıği tartışmasının başlamasına yol acmıştı. Bu soruya "hayır" cevabı venlirken dergiye mektup \azan bır kadın okuyucu, "basının. bır subayın göğsüne taktığı 2 santimlık şeritleri soruşturmaktan daha önemlı yapacak ışi olup olmadığı" konusunu gündeme getirmişti. ABD'den Klerides'e baskı ABD'nın, haziran ayı ıçınde NVashıngton'u ziyaret edecek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Glafkos Klerides'ı. Türklere daha fazla taviz \ ermeye zorlayacağı bildirildi. Washington'un. bu konuda "Kkndes'in kolunu bükecegıni" yazan The Economist dergisı. yayımladıgı bir haber- yonımda, Yunanistan dışında kalan A\rupa Birliği (AB) ülkelerinın. Kıbns'ın AB'ye tam üyeliği konusunda KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ıle hemen hemen aynı görüşü paylaştıklannı da yazdı. Grozni'de mayın patladı • GROZNİ(AA)- Çeçenya'ın başkenti Grozni'de bir Ruslara aıt zırhlı aracın mayına çarpmasıyla üç Rus askeri öldü. Rus yanlısı hükümetin Içı^leri Bakanlığrndan yapılan açıklamada, maytn patlamasının dün sabah Grozni'nin kenar mahallesinde meydana geldiği belirtildi. Açıklamada. olay yerinin Rus askerleri tarafından derhal kuşatıldığı \e buraya gazetecı alınmadıgı kaydedıldı. İfk Fılistin havaalam • GAZZE(AA)-Filistin De\ let Başkanı Yaser Arafat, Filistin'ın ilk havaalanının açılışını yaptı. Gazze kentinde Filistinliler tarafından inşa edilen havaalanına ilk inen uçak da Arafat'ın Cezayir hükümeti tarafından hedıye edilen küçük bir özel uçak oldu. Açılışı yapılan Gazze havaalanının ilk bölümünün 18 milyon dolara mal olduğu bildirildi. Kafkasya zirvesi toplanıyorRusya. Azerbaycan, Ermenıstan ve Gürcistan devlet başkanlan ve bolgedekı özerk cumhurıyetlerın liderteri, bugün Rusya'ya bağlı Kislovodsk kentinde bir araya gelıyor. Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, bir yandan ülkesinın Kafkasya'ya yönelik çabalannı hızlandırmaya çalışırken, bir yandan da 16 Haziran 1996 devlet başkanlığı seçımleri öncesinde puan toplamayı hedeflıyor. Zirvede, Azerbaycan-Ermenistan (başta Dağlık Karabağ), Gurcistan- Abhazya. Gürcıstan-Güney Osetya, Kuzey Osetya-lnguş Cumhuriyeti ve tabii ki Rusya-Çeçenya anlaşmazlıklarını, bütünsel bir yaklaşımla ele alarak Kafkasya banş sürecıne ağırlığını koyacak bir orgütlenmeye gtdilme denemesi yapılacak. Kafkasya, dünyanın en gerilimli bölgelerınden bın. Bölgede etnik nedenlerle çıkan anlaşmazlıklar, Nükleer temizlik tamamlandı KİEV(AA)-L'krayna'nın uluslararası anlaşmalarla üstlendıgı 'nükleer silahlar- dan annma' taahhüdünü ta- mamladığıbildınldı. De\let Başkanı Leonid Kuçma. topraklarındakı son nüklere sılahlan da Rus\a'va teslım ertıklerını bıldırerek. "1 ha- ziran tarihi itibariyle. l'k- ravna'daki stratejik nükleer silahlann transferi siirecini tarıiamladık" dedı. "Çer- nobtl nükleer kazasından acı çeken L'kra\na hâlkının, nükleer silahİann ne gibi fe- laketler getirebileeeğini çok hi bildiğini" sö\leyen Kuç- ma. dığer ülkelerı de kendi- lerini ızlemeve davet ettı. Ukrayna'da sıcak yaz başladıKaradenız'ın en önemlı devletlennden bıri olan Ukrayna'da gergin bır dönem başladı. Yeni anayasa hazıriayarak yetkilennı genışlet- meyi amaçlayan Devlet Başkanı Leonid Kuçrna, 27 mayısta Başbakan Evgeniy Marçuk'u gorevden alarak yerıne Pavel La- zarenko'yu atadı. Bu olay, Kuçma ikttdanna karşı gıderek hareketlenen muhalefet safla- rında heyecan yarattı; kımıterine göre Kuçma en önemlı siyasal yanlışını yaptı ve muhale- fetegüçlu bir lıder armağan ettı. Bazıyorum- cular, Kuçma'nın da Leonid Kravçuk done- minde başbakanlık yaptığını. daha sonralan iktıdarca baskı goren deneyımlı lıder ımajıy- la seçımlen kazandığını anımsatarak, gele- cekte Marçuk'un devlet başkanlığına yüksel- me şansının büyük olduğunu savunuyorlar. Marçuk, sol egılımlı parlamento ıle Kuçma arasındakı uzlaşma sonucu başbakanlıga getınlmıştı. Eskı haberalma örgutu KGB kö- kenlıydi. Kısa sürede ülke ıçınde ve dışında etkılı bır lıder halıne geldı. Ekonomık ve siya- sal nedenlerle giderek yıpranan Kuçma'yla arası bozulunca parlamento ıçindekı muha- lefetle bağlannı pekiştirdı. Bu arada Rusya ıle ılışktlen yürüttü: bazı kaynaklara göre. Mos- kova'ya karşı Kuçma'dan daha sert ve odün- süz bırçizgı ızledı. Eskı başbakanm, yenı ana- yasanın referandum yoluyla değil, pariamen- toda kabul edılmesıni ıstedığı bilinıyor. Mar- çuk'un, devlet başkanınm yetkılennın sınırlan- ması, hatta bu mevkıın tümüyle ıptal edılme- sı yolunda muhalefetı bırleştırme şansı var. olağanustü hızla yayılıyor. Güney Osetya'daki (Gürcistan) savaş, Kuzey Osetya'ya (Busya) sıçrıyor. Abhazya'daki savaş, Rusya'ya bağlı Kabartay-Balkar ve Adıgeya (Adige) cumhurıyetlenne yansıyor. Çeçen savaşı, başta Rusya'ya bağlı İnguş Cumhunyetı olmak uzere, tüm Kafkasya'yı altüst ediyor. Komşu Türkiye'yi, Iran'ı ve öteki bölge ülkelerini etkiliyor. (Bu anlamda Kafkasya zirvesınin, ilgilı tüm ülkelerin katılımıyla yapılması doğal olacaktı; ancak Moskova'nın çıkarlan, zirvenin "BDT ıçınde" sınırlı tutulmasını gerektiriyordu.) Kafkasya ülkelerinin ortak jeopolıtik, tarihsel, psıkolojik ve sosyal-ekonomik özellikleri; bölgedeki federatif birlik ve aynlıkçılık sorunlan: günümüzün savaş ateşlennın söndürülmesi ve ülkesini terk etmek zorunda kalmış mılyonlarca zorunlu göçmenın yurduna gen dönmesının sağlanması... Zirve fiknnın temelınde yatan nedenlerden bazıları bunlar... Aynca son zamanlarda Rusya ıktıdan, kısa vadeli hesaplaria ve çoğunlukla askeri yontemlerle bölgeye mudahale ederek geçıcı çozümler önerme tutumundan vazgeçme yolunda bır arayış içınde. Bölgedeki sorunlann çok ve oldukça karmaşık olması nedenıyle. Kafkasya zirvesinin "her derde deva" çozümler üretemeyeceğı, kısa sürede etnik çatışmaların önünü alamayacağı ortada. Taraflar pek çok yakıcı soruna deginmeden ya da genel ıfadeler kullanarak bır protokol imzalama eğılimindeler. Basına sızan bilgılere gore protokol, "Kafkasya'da ulusal uzlaşma, banş, ekonomık ve kültürel işbıhığı" adını taşıyor. Ama Kafkasya barışının. bu protokolun adından bile uzun bir yol ızlenmesını gerektırdiği sır değıl. İSLAM ORTAASYA Müslüman liderler Yeltsin'den yana 'Orta Asy a' îsveç'te GennadivZvuaanov. Rusvatanhındeate- 1980'li vıllara kadar Sovvetler Bırlıûf nde 100 _ . . . _ _ . .Gennadiy Zyuganov, Rusya tanhınde ate- izmı reddeden ve dindarlara partısının kapı- lannı açan ilk komünist lider. Ancak büyük öl- çüde geçmiş dönemın izleri nedenıyle, Zyu- ganov'a, ne Rus Ortodoks Kilisesi'nin, ne de çeşitlı Müslüman örgütlerinın yöneticileri irta- nıyor. Dahası. 16 Haziran başkanlık seçimle- ri yaklaştıkça, dinı kurumların büyük bolümü adına yapılan, Başkan Boris Yeltsin'i des- tekleme çağrıları çoğalıyor. Yaklaşık 150 milyon nüfuslu Rusya'da, Müslümanların sayısı. çeşitlı tahmınlere göre 10-25 milyon arasında değışiyor. Müslüman örgütlerın sayısı ıse son 5 yılda 300'den 2300'e çıkmış durumda. 1930'lu yıllardan 'li yıllara kadar Sovyetler Bırlığf nde 100 civannda cami bulunurken. bugun yalnızca Rusya'dakı camı sayısı 5 bıne yaklaşıyor. Ül- kede 50'den fazla İslam eğitım merkezı faalı- yette. Eskıden Komünist Partisi'nm güvendı- ği az sayıda kişiye nasıp olan Mekke'ye ve Medine'ye gıtme hakkı. bugün bınlerce yurt- taş tarafından kullanılıyor. Kuran, Rusya'da yalnızca son 3 yılda Rusça. Tatarca ve başka dillerde 11 kez yayımlandı. Yine son yıllarda. 1930'da dıplomatik bağların kesıldığı Suudi Arabıstan'layenıden ılışki kuruldu. Bütun bun- lar, islamcı çevreler açısından Yeltsin'i. komu- nistlere karşı 'ehvenışer' bır lıder halıne getı- riyor. Ozbekıstan, Türkmenistan ve Tacı- kıstan muhalıflennin bır kısmı Isveç'te 'Orta Asya' adıyla bır dergı yayımlıyor. Geçen yıl aralık ayında yayın yaşamı- na başlayan dergiyi, bu ülkedeki siya- sal goçmenlerden Murat Esenov, Halmurad Soyunov (Türkmenistan), Pulat Ahunov, Abdulraşit Şarif (Oz- bekıstan), Oleg Panfilov (Tacıkıstan) çıkarıyor. 30 ülkede yaygınlaştırıldığı açıklanan bu dergı, BDT üyesı Orta Asya devletlerınde gizli olarak okunu- yor. Ozbekıstan, Türkmenistan ve Tacı- ktstan'da özgür basının bulunmadığı- nı, muhalefete yasal varlık hakkının ta- nınmadığını belirten yayıncılar, Mos- kova'nın tutumundan da yakınıyorlar. Kremlın'ı, siyasal çıkar hesaplarıyla Rusya'da bulunan muhaltflen Orta As- ya ulkeieri yönetımlerine lade etme eğılımine gırdığı gerekçesiyle suçlu- yorlar. Bölgelennın ekonomık, siyasal, etnik vb. sorunlan üzenne araştııma- lar yayımlayan Orta Asya dergisı yö- netıcılerı, Batılı medya organlarından da şıkâyetçı. Onları Doğu'ya bakar- ken Batı'nın değerlerıni kullandıkiarı ve ulus. kabıle, dın, gelenek gıbı etken- len gozardı ettıklerı ıçın eleştırıyorlar. Rusya'nın faşist başkan adayı Jirinovski, Çeçen sorununa en köklü çözümü buldu çenler'i uyutup Tiirldye'ye gönderin'MOSKOVA (AA) - Rusya'da de\let başkanlığı ıçın ıkınci kez şansını deneyen faşist lider Vladimir Jirinovski, seçim kanıpanyasını her soruna bulduğu ılgınç çözümlerle sürdürüyor. Jinnovskı'nın Rusya'nın gündemini belırle\cn Çeçenistan sorununun çözümü için getırdığı önerı: bağımsızlık yanlısı Çeçen savaşçılanuyuşturduktan sonra sımrdışı etmek. Jinnovski. "Sorunun. Çeçen sa\ aşçılan ilaçla u> uttuktan sonra Türkrve, Azert)a> - can ya da Ürdün'e vollanıak dışında bir çözümü ol- madığınr sa\ unuyor. Poiıtıkadaki pervasızçıkışlanylatanınan faşist lı- der. Rusya'nın en önemli toplumsal sorunlan arasın- da sayılan örgütlü suçla mücadele için de aynı şekil- de radıkal bir çözüm sunuyor. Jınno\b.ki. değışık etnik gruplardan gelen mafya çetelenııın faali\et gösterdiğı Rusva'daörgütlü suç- la mücadele konusunda. "Bizim Ruscetelerinediğer milli>etlerdcn mafŞ a gruplanmn öldürmelcri için bir şans tanı> alım. Sonra hepsini afi'edelim, ceplerinepa- saportlannı \c bira/ para ko>up. uçakla Batı ülkeie- rine gönderelim" dı\or. ~Birkaç kez kan tahlili \aptırdığını \e damarlann- da \ ü/dc 5 oranında bile ^ahudi kanı bulunmadığı- nın anlaşıldığım" söyleyen Jirinovski. parayla tutul- muş kısılenn halk arasında kuşku yaratmak için ken- disinı "faşist. Stalintst. YahudL dengesiz, kaçık, so>- tan" gıbı sıfatlarla tanımladıklarını öne sürüyor. Jinnov ski. benimsediğı saldırgan üslubu da **coş- ku\a ihti> acınıı/ \ ar. Bakın Gorbaçov ile ne oldu? Sa- kin sakin herkese «ülümsedl Sakin sakin hareket et- ti sonunda sakin sakin memleket parçalandı" şek- lınde meşrulaştınyor. Kampanyasında ABD've çatmayı da ihmal etme- yen Jinnov skı. "Clinton'unburavageliptatlıtatlıgü- İümsediğini gh'rdüğünüz Aaman. bu adamın en bü- \ ükdüşmanımız olduğunu aklınızdan çıkarmayin. O, Hitler'inyapamadığım \aptı. Rus>ı a''>adizçöktiürdü" divor. TURNIKE SEMIH GUNVER Yıkım Ustalam Geçenlerde, Metin Toker, bir yazısında, Çiller'in, sayın başbakanın kendi deyımı ile "Türkiye'ye bin yıl- da birgelebilen bır lider"öen zıyade eski Mısır'ın ka- dın firavunu Hatchepsout'u andırdığını anlatmıştı. Kahire'de büyükelçılik görevıni sürdürdüğüm yıllar- da, Luxor'dakı KrallarVadisı'negitmiş, Nil'indoğuya- kasındaki çölde, Hatchepsout'un gizli sevgilisi mimar Senmut'a planlannı çizdirdiği El Der El Bahari'yi (Ölüm Mabedı) gezmiştım. Üçterastan kurulu bu be- yaz mabet uzaktan bir saraya benzemektedir. Hatchepsout, ilah firavun Amon'un kızıdır veböy- le olmakla gurur duyar. Otoriter ve dısiplinli bir lider- dir. Kararlı ve acımasızdır. Dişiliğinin verdıği çekicilik ve güzellikten yararlanmayı düşünmemış, aksine er- kek gibi giyinerek ve sahte sakal takarak erkekler üzerınde otorite kurmayı yeğlemiştir. Politikayı bilir, mimariden anlar, ticarı konulara hâkimdir. Ölüm Ma- bedi'nin duvarlarındakı kakma resimler arasında, ilk defa Somali'ye yolladığı ticaret heyeti üyelerinin re- simlerı de yer almıştır. Bu resimler, o kadar gerçek- çidir ki, mübadele edilecek mallar gibi, heyet başka- nınm karısının fıl hastalığından şiş bacakları bile gös- tenlmıştir. Hatchepsout. sert karakterli, tuttuğunu ko- paran, aklına koyduğunu yapan bir firavundur. Gös- terişi sever, ilah babası Amon'a karşı büyük bir hay- ranlık ve sevgi taşır. Taktığı miğferı andıran başlığı- nın üzerinde zehirli bir kobra yılanı. başı kalkık, hü- cuma hazır yer almıştır. Hatchepsout'a "Yılan-llahe" de denilmektedır. Nil'in yine aynı kıyısında, ovanın ortasında, iki bü- yük heykel. "Memnon'unDevlerı", Amenophislll'ün mabedinden ayakta kalabilmış ıki sanat yapıtıdır. Hatchepsout, babası Amon'un anısına Karnak'ta iki "electrum"obelisk dıktirmek ıstemıştir. Electrum, yüzde 75'i altın, yüzde 22'si gümüş, yüzde 2'si bakır bir hâlitadır (alaşım). Obelisklerin kaidelerine kazdırdığı yazılarda şu cümleler okunabilmiştir: "Insanlar, bu abıdelerin kar- şısında hayranlık içinde kalacaklar ve yıllar boyu ern- sa/s/z başanlanndan söz edeceklerdir. Fakat, ne ya- zık kı, kâfi electrum bulunamadı ve obelisklerin ta- mamını electrumla yaptıramayıp on/an bu değerli hâlıta ile kaplatmakla yetındim." Insanlar, firavun bile olsalar, bu dünyadan gelip geçiyorlar. Hatchepsout da çoktan tarıhin derinlikle- rinde kayıp oldu. Fakat, hâlâ unutulmadı. Kendisin- den bugün bile söz ediliyor. Bizde siyaset adamlartnın değişmez bir özellikleri var. Biz yapıcı değıl politikada yıkıcıyız. Ortak bir işi yaratamıyoruz. Her lıder kendisini dokunulmaz sanı- yor. Binanın temellerine dınamıtleri yerleştiriyor, bir düğmeye basıyor ve binanın çöküşünü büyük bir zevkle ızlıyoruz. Büyük umutlarla kurulan ANAYOL hükümeti de kuranlartarafından yıkıldı. Yıkım konusundagerçek- ten ustayız. Parti lıderlenmiz bu alanda birbirleri ile başarıyla yarışabihrler. Bu sabah yerel seçımlerın sonuçları aşağı yukan bellı olacak. Siyası tablonun değişeceğinı sanmıyo- rum. Refah Partisi'nin bütün iddıalarına rağmen iktida- n ele geçirebileceğine inanmıyorum. Gensoruya oy vermek başka, koalisyon kurmak başka iştir. ÇtHer yağmurdan kaçarken doluya kendi arzusu iletutulur mu? Sayın Erbakan kendi başbakanlığında, partner butmakta çok zorlanacaktır. Anavatan, Doğru Yol, DSP ve CHP'nin yan yana gelip dörtlü bir koalisyo- nu, bugünkü liderleri ve onlann etraflanndaki tayfa- lan ile kurabilmeleri bir hayaldir. Yolun çıkış kapısı yoktur. Liderleri, kulise çekebılecek kadroların mev- cudiyetinden de çok şüphelıyim. Fakat olanaksız da görünse bundan başka çare yoktur. Erken seçimlere gelınce, yeni seçımlerin esaslı bir değişikliğe neden olmaları uzak bir hayaldir. Halk, bıkmış, usanmış ve küsmüştür. Partılere karşı güve- nini ve inancını kaybetmiştir. Erken seçım sonuçları hakkında benım tarafsız tahminlerım, Refah'ı birkaç puan kazanarak ilk sıra- da görüyor. Hafif farkla ikincilik Ecevit'in olabilecek- tır. Doğru Yol ve Anavatan birkaç puan geriye düşe- cektir. Türkeş bu defa barajı aşacaktır. BBP, seçim- lere tek başına gırerse ne olur? Bılemiyorum. Bu de- fa kendisine kimi destek bulabilir? CHP barajla bo- ğuşacaktır. Neticede farklı bir manzara ortaya çıkmayacaktır. Yine koalisyon pazarlıklarına girışilecektir. Yapılacak tek husus, geçmişten ders alarak DYP ve Anava- tan'ın yönetici kadrolarını yenileyerek bırleşmenin te- mellerını süratle atabilmeleridir. Çiller, düştüğü uçu- ruma, yakasına yapıştığı Mesut Yılmaz'ı da berabe- rinde sürüklemektedir. Onları kendilenni bekleyen akıbetten kurtarmak için zaman artık çok geçtir. TARİH VAKFI HABITATII KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ TOPKAPISARAYI ESKİ DARPHANE BİNALARI Etkinliğin Adı Topluluk/Sanatçı Tarih Saat Tiyatro: Moskova-Petushki Antalya 5. Sokak Tıyatrosu 01/06/96 19.00 Konser: Şiirden Müziğe Istanbul Korosu, Şef Serdar Yalçın Aygaz A.Ş.'ye katkılanndan dolayı teşekkür ederız. 03/06/96 19.00 Konferans: Istanbul'un Fethi Halıl Inalcık 04/06/96 11.00 Meddah: Bır Düzensız Hikâye Erdoğan Akduman 04/06/96 19.00 Konser Istanbul'da Müzik ve Etkıleşım Çeşıttı Korolar ATA Menkul Kıymetler'e katkılanndarı dolayı teşekkür ederız. Yer; Aya innı 05/06/96 19.00 Konferans: Kortstantinopolıs Albrecht Berger 06/06/96 11.00 Makettennın Tasarımı ve Hazırlanması Tiyatro: Bu Son Gece $ahme Hatıpoğlu 06/06/96 19.00 Konser. Klasik Türk Müziği Boğazıçı Unıversitesı Türk Muzığı Korosu/Şef: Gönul Paçacı Boğazıçı Üniversıtesı Rektörlüğü'ne katkılanndan dolayı teşekkür ederız. 07/06/96 19.00 Kent ve Şıır İnsana Çıkar Bütün Yollar" Konuşmacılar: Cengız Bektaş. Gülsum Cengız Akyüz. Eray Canberk Dıa: Isa Çelık; Şıir. Gülsün Çınar 07/06/96 19.30 Konferans: 17. yy Istanbul'u Uzerıne Robert Mantran 08/06/96 11.00 Dans Gösterısı Christine Brodbeck 08/06/96 19.00 Konferans: Antık Efes'te •Konaklama Gılbert VVıphnger Avusturya Kültür Merkezı'ne katkılarından dolayı teşekkür ederız. 09/06/96 11.00 Tiyatro: Sınırtar Tiyatro Araştırma Laboratuvarı 09/06/96 - 15.00 Konser: Sevelım Sevılehm Ayla Algan 09/06/96 19.00 Aynca Mını Sergi: Oxygen by Fax Vıdeo Gösterımleri Mını Sergı: Dargelırlıler Içın Kornşuluk ılişkısınde Konut Tasarımı Grafıkerler Meslek Kuruluşu 1-15 Haziran 10.00-22.00 Derneği Videotek odasında Istanbul üzenne belgeseller YTONG Öğrencı Proje Yanşması arasında açıktır. 1 Haziran - 31 Temmuz 10.00-22.00 arasında izlenebilir. 1 Haziran - 30 Haziran 10.00-22.00 arasında ırlenebılır. CANLARA ve DOSTLARA TATİLOLANAĞI Geçen yıllci başarıiı organizasyonumuza devam ediyoruz. Bu yıl Kuşadası Güzelçamlı'da denize sıfır Otel Eva'dayız. Ozel plajı, iki ayn çocuk havuzu, denizle sonlanan ye^il ahnıyla ve odanızdaki telefon, miizik yayını, sürekli sıcak su olanaklarıyla, aile ortamma sariip otelimizde çok rahat edeceksiniz. Sizlere 10 gün-10 gecelik paket tatil proğ- ramı hazırladık. Akşamları sazımız ve sohbetimiz hiç bitmeyecek. Efcs-Meryemana-HamzaBaba, Priene-Milet-Didim, Pamukkale, KuşadasıMavi tur, Milli park gezileri proğrama danil olacak. 10 sün-10 gece yatak+Kahvaltı+ Ak|am yemeği+Geziler+Ozel gecelcr+ Oğle yemekleri (Gezilerde)= 600 D M (KDVd.hiO Telefonla Ayrıntılı bilgi ve bro^ür isteyiniz. EKİN Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti. Tel: O.256.518 36 2O-512 43 38 0.256.646 10 80 - 646 19 16 MALATYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esav\o 1W6 182 Da\acı \lehmet Lğurvekılı A\. ErolTümer tarafından dav alı Recep Ze^m aleyh\ne açılan ızaleş ı %üyu da\ asında; Malatya merkez Uçbağlar mahallesı. 1240 ada. 10 parseldeka\ ıtlı bulunan ta^ınnıazmalıkı Abbas oğlu. Rc- cep Ze^ının adresı tespıt edılemedığınden adı geçene 18.6 1996 günü saat O9.(K)"da mahkememızde hazır bu- lunmalan. aksı takdırde yargılamanın yokluklaıında yapılacağı ılan olunur. 8.5.1996 Basın: 87770 4 Mevsimin Huzurla Yaşanacağı MEKÂNLAR SON 8 VIL M ÜZERİNDE VADEÜ SATIŞ Seçkin ve saygmfairortannn güzefliklerine, sitenıizi "ördügümizde karar verecckaniz. ZEYTİNALANI LTUA'da tanir'e 18 km, (sadece 15 daldka)Triplex 5 oda 1 sakm, şömine, bariıekü vs. Müracaat: 0.232.766 25 55 - 0.232.365 9714
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle