03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 3 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ HABERLER Grup Yoımm elemamna • İstanbul Haber Senisi - Grup Yorum elemanı Özcan Şenver'ın 1 haziranda Okmeydanı Halk Kültür Merkezi'nden çıkarken gözaltına alındığı öne sürüldü. Anadolu Halk Kültür Sanat Merkezi'nden yapılan açıklanıada Şenver'in halen Kulaksız Polis Karakolu'nda bekletildigi öne sürüldü. Mezarcıdan Humeyni'ye övgü • TAHRAN(AA)-Halen Almanya'da yaşayan eski parlamenterlerden Hasan Mezarcı. Iran Islam de\nmının lıderlennden Ayetullah Humeyni'nin fikirlerınin, peygamberın fikirlerine benzediğini iddia ettı. Mezarcı, Humeyni'nin 7. ölüm yıldönürnü nedeniyle Bonn'da İran Radyo Televizyonu'na \ı erdığı demeçte "İmam Hümeyni liderliğindeki Islam de\rimı müslümanlara asıl kimliklerıni geri \erdi \e dünya sıyasi coğrafyasında. Islanıı bır kez daha güçlü bır hareket olarak gündeme eetırdı" dedi. DYP İzmir'de kamşık • İZVTİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) -Izmır Konak ilçesi delege seçimlerinin iptal edilmesine tepkı gösleren DYP'liler tzmir millet\ekıli Mehmet Köstepen'ı ıstıfaya çağırdı. Partılilen dınleyen Genel Başkan Yardımcısı Esat Kıratlıoğlu. delege seçımlere değinmezken. "Bugün Türkı>e'de bü>uk bir komplo yaşanmaktadır. Bu komplo, genel başkanımızın başı üzerine oynanmaktadır" dedı. Kıratlıoğlu. RP'nın gensoru önergesine de destek vereceklerini belirtti. Açlık grevine destek • ANKARA (Cumhuriyet Cezaev indeki eski DEPmilletvekilleri Leyla Zana. Hatip Dicle. Selim Sadak ve Orhan Doğan. eski Cızre Belediye Başkanı Sabri Vesek ve eski Demokrasi ve Değişim Partisi (DDP) Genel Başkanı lbrahim Aksoy. bugünden itibaren cezaev lerindeki açlık grevine destek amacıyla 5 günlük açlık gre\ ine başlayacaklar. Eski milletvekilleri. yaptıklan açıklamada yolsuzluk, siyasi kirlilik. dolandıncılık ve işkencenin insanlann yaşam biçimi haline geldigini bildirdiler. HABITAT'a katılan komiser oldu • İstanbul Haber Sen isi- HAB1TAT-I1 Konferansı'nın güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli illerden İstanbul'a "destek kuvvet" olarak getirtilen güvenlik göre\ lilerine Kon>a'dan katılan ' başkomiser tbrahim Hak)u Çelebi, geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Altı çocuk babası başkomiser Çelebi'nin HABITAT'ın güvenlığini sağlamak üzere göre\ lendirilen çok sayıda polis gibi, kalacak yer sorunu yaşandığı için geceleri bir gemide banndığı öğrenildi. Vedide Başkut vefat etti • İstanbul Haber Servisi- Gazetemizin ilk genel yayın yönetmeni ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 1952-59 yıllan arasmda iki dönem başkanlığını yürüten Ce\at Fehmi Başkut'un eşi Vedide Başkutl 85) dün yaşamını yitirdi. Vedide Başkut'un cenazesı bugün öğlen namazından sonra Nimet Abla Camisi'nden kaldınlarak Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Düzeltme Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Manfred Korfmann'ın konuşması ile ilgili dünkü habenmizde "bir dost acılığı" olması gereken sözleri "bır dost aracılığı" olarak çıkmıştır. Düzeltiriz. Yeni Belediye Başkanı Bahadırlı, ilk olarak yarım projeleri tamamlayacağmı söyledi ANAP, Bakuköy'de fark atlıHÜLYA TOPCU / FİLİZGÜMÜŞ/ SAADET LSLL Bakırköy'de Belediye Başkanlıgı seçimlerini ANAP'lfAhmet Bahadırukazandı. Sandıkların açılmasıyla "zaferini ilan eden" ANAP'lı Ahmet Bahadırlı. ilk ıcraatının belediyenin yarım kalmış projelerini tamamlamak olacağını sö>ledi. Seçim sonuçları dığer partılerde ıse üzüntü ıle karşılandı. 2 haziran yerel seçimlerinde önemlı bır konuma sahip olan Bakırköy'de ANAP'lı Ahmet Bahadırlı DYP'ye büyük fark atarak belediye başkanlığına seçildı. Sandıkların açılmaya başlamasıvla ANAP Bakırköy Ilçe Merkezf nın önüde toplanmaya başlayan çok sayıda ANAP'lı seçim sonuçlannı erken kutladı. ANAP'ın bayrakları ile sokaklarda halay çekerek şarkı söyleyen partililere ılçe merkezindeki eski Bakırköy Belediye Başkanı \e yeni Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir \e ANAP İstanbul Mılletvekili ŞadanTuzcu. seçim sonuçlannı anonsla dakıka dakika ilettiler. Bakırköy'de 520 sandıktan 113 tanesi açıldığında Ali Talip Özdemir partililere ANAP'ın DYP'ye > üzde 100 fark atarak seçimlerden zaferle çıktığını duyurdu. Parti bınası önünde çoğalan kalabahk. "Tansu Çiller ağhyor" sloganı eşliğinde sokaklara taşarak Bakırköy "de arabalarla konvoylar oluşturdular. ANAP'ın belediye başkan adayı Ahmet Bahadırlı'nın ilçe merkezi önüne geldiğı anoslarının yapılması üzerine bina önünde izdiham yaşandı. Ilçe binasına girnıekte zorlanan Ahmet Bahadırh'nın ilk işi Bakırkoy'ün eski belediye başkanı Ali Talıp Özdemir \e Sadan Tuzcu'yla bırlikte ANAP selamı \ermek oldu. Yerel seçimlerde 650 bin kişının oy kullandığını sövleyen Ali Talip Özdemir. 150 bin seçmenlı Bakırköy'ün ANAP, dün yapılan ara \ervl scçiminde diğer partilere büvük fark yaparak. yeniden belediye başkanlığını kazandı. Sandıkiar açıldıktan sonra A.NAP'lılar biiyük sevinç gösterisinde bulundular. (Fotoğraf: SAADET USLU) ANAP'ı bırincı parti yaptığını \urguladı. **Burada bir hak teceîli ediyor" dıyerek koalisyon ortağı DYP'ye atıfta bulunan Ali Talip Özdemir. gazetecilerin **Secim sonuçlan hükümeti sona erdirir ıni" sorusu üzenne şunlan söyledi. ~Bu hükümetin şu anda başka alternatifı gözükmüyor. Ancak seçim sonuçlan TBMM'de değerlendiriür. ANAP'ın Bakırköy "den birinci parti olarak çıkması başanmızı teyid etmiştir. ANAP'a karşı yapilan haksı/.lıklara karşı bu seçimler bir zaferdir. Bu nedenle Meclis'e de yansımasını umuyorum." Özdemir'den sonra söz alan Ahmet Bahadırlı ise halka seçimler öncesinde \erdikleri sözleri yerine getireceklerini belirtti. İlk işinın belediyenin yarım kalan projelerini tamamlamak olduğunıı \urgulayan Bahadırlı. "3 haziranda düğmeye basacağız >e eski ieraatlarımı/a de\am edeceğiz. ilk işim öziirlüler masası projesini tamamlamak olacak" dedı. Bahadırlı. ileride mılletvekili olmayı düşünmediüini de sözlerine ekledi. Sandıkların tamamının açılmasını beklemeyen ANAP'lı ilçe beledive başkanları \e çok sayıda partili Ahmet Bahadırlı'yı omuzlarda taşıyarak şarkılar eşliğinde Ozgürlük Me>danı'na kadar yürüdüler. Burada seçim otobüsünden Bakırköylülere seslenen Bahadırlı. tüm vatandaşlara teşekküretti. Diğer partılerde ıse seçim sonuçlan üzüntü ile karşılandı. CHP adayı Leyla Tekül seçim sonuçlannı öğrendikten sonra ilçe merkezinde yaptığı konuşmada. "Bu birinci prova ama biz bir genel prova >apacağız ki o genel provada yer yerinden oynayacak. Hiçbirşe\ bitmedi. herşey yeniden başlayacak" dedı. Seçim sonuçlannın belli olmasından sonra oldukça üzgün ve gergın olduğu dıkkat çeken DYP adayı Gürol So>lu. ılçe merkezınde yaptığı konuşmada. "Entrika veçamur poİitikasını aşamadık" dedı. 1995 yılında yapılan genel seçimlerde aldığı başanyı sürdürmeyi hedefleyen RP ıçın ıse seçim hüsranla sonuçlandı. Seçim bürolan oldukça sakın olan RP'ye basın meıısııpları da ilgı gö>termedi. Beledive Başkan adayı Kadir Topbaş. seçim sonuçlarını ıl merkezinden izlemeyı tercih ederken, seçim bürolarındaki RP'liler sonuçlar hakkında yorum yapmaktan kaçındılar. ÖDP aday ı Engin Akdağise bir aylık seçim çalışmasını olanaksızlıklara karşın \ ürüttüklerini belirterek, " Biz aşağıdan yukanya gelmeye devam ediyoruz. Sağ partiler bizden korksunlar~dedı Bakırköy'de ANAP 24 aralık seçimlerinde aldığı \ üzde 31 'lik oy oranını yaklaşık 8 puan arttırarak seçimin mutlak galıbi oldu. Yüzde 17.8'le ikinci olan DYP yaklaşık 9 puanlık oy kaybıyla bu bölgede 24 aralık seçimleriyle kıyaslandığında en çok oy kaybına uğrayan partı konumuna düştü. ANAP'ın oy oranındaki artışın DYP'nın oy oranındaki diişüşe çok yakın olması dikkat çekti. Merkez sol partilerden 15.3 oranında ov alan DSP vüzde 0.5. yüzde 10.3 oranıda ov alan CHP 0 9 o> kaybederken RP yüzde 11."7 ile oranını vüzde 4.2 arttırdı. MHP de yüzde 2.8 oy alarak oranını 0.8 puan arttırdı. İlk kez seçimlere katılan ÖDP ise yüzde 1.48 oranında oy topladı. Bakırköy'de HADEP yüzde 0.93. BBP yüzde 0.20. İP y üzde 0.13. baâımsız yüzde 0.07 oranında ov aldı. Ahmet Bahadırlı kimdir? 1955 Hatay Reyhanh dogumlu. 1958 yılında Bakırköy'e yerleşti. Yurtdışında halk saglığı çalışması yapan Ahmet Bahadırlı ortaokul yıllannda atletızm sporıı ile ılgilendı. bu alanda şampt>onluklar kazandı Bakırköy Spor Kulübü. Korunmaya Muhtaç çocuklar Derneği yönetim kurulu üyelıöi. Bedensel Özürlüler Dernegi. THY Sağlık Müdürlüğü bilirkışi görevlerinı vapan Bahadırlı. Bakırköy Belediye Meclısi üyeligi yapan Bahadırlı başkanvekilliği görev ınde de bulundu. Bahadırlı, evli ve üç çocuk babası. Yümaz: Seçim sonuçlan normal.ANK.\R.\(Cumhuri>et Bürosu) - ANAP. 41 merkezde vapılan ara verel seçimlerde ıımduğu başanyı sağlayamazken, büyük yerleşim bölgelerinde oy oranını arttırması ve DYP'nin büyük oranda kan kay- betmesı ıle teselli buldu. Yerel et- kenlerin zayıf kaldığı büyük yerle- şim bölgelerinde oy oranlannı art- tırdıklannı belirten ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Mesut Yd- maz,BBP'nin aldığı oylarçıktığın- da. 24 Aralık'taki düzev i koruduk- lannı belirterek. "Sonuçlar bekle- diğimizden çok farkiı değirdedi. 41 merkezde yapılan ara yerei seçımlerde, BBP ile birlikte girdi- ği 24 Aralık genel seçimlerindeki yüzde 25.64'lük ov oranını tek ba- şına koruyamayan ANAP'ta sonuç- lar olağan karşılandı. Bingöl ve Zonguldak'ta sürpriz yapmayı plan- layan ANAP. buralarda oy oranını yükseltmesine karşın belediye baş- kanlığını kazanamadı. Başbakan Mesut Yılmaz. sorular üzerine. ''Se- çim sonuçlan normal'" karşılığını vermekle yetindi. Yılmaz. özel te- levizvonlara yaptığı açıklamada. BBP'nin en fazlaoy aldığı Sıvas'ta da ara yerel seçime gidildiğini anım- satarak. bu partinin seçmenlen çı- karıldığında 24 Aralık sonuçlannı koruduklarını söyledi. Yılmaz. "BekJediğimizden çok farkiı değil. Önemli olan büyük nüfuslu yerler- de o> oranımızın artmış olmasıdır. Bu rü r mahalli seçimlerde, genel po- litikadan daha çok etkilenen yerie- rin bu tü r büyük merkezJerolduğu- na inanıvorum" dedi. Yerel etkenlenn fazla ağırlıklı ol- madığı bölgelerde sıyasi dengenin DYP r nm afeyhıne. ANAP'ın lehı- neolduğunu kaydeden Yılmaz. be- lediye başkanlıgı sayısı açısından da bırincı partı olduklannı söyledi. Yılmaz. bir soru üzenne. ağırlıklı olarak RP'li belediyelerden boşalan bu bölgelerdeki sonuçlann, RPnın Türkıye genelinde aiması beklenen oylara oranlanamayacağını vurgu- layarak. RP'nın en güçlü oldugu il- lerden Kony a. Sıv as v e Bingöl 'de se- çime gıdildığine dikkat çektı. Yılmaz, ANAP ve DYP arasın- daki merkez sağ çekışmesinin se- çim sandığına yansımastnı şövle deöerlendirdi: "D\ P ile ANAP arasındaki mü- cadclenin RP'veyaradığı genel bir kanıvdı. Bu doğrulannıış nluvor. L'zun zamandır >ürüttüğümüz bu sivasi mücadele bi/iııı gönüllü ola- rak>ürüttüğümüzbir mücadele de- ğiktİr.* ANAP Genel Başkan Yar- dımcısı \aşarOkuyan. birgrup par- tilıyle düzenledıği basın toplantı- sında. Bakırköy ve Rızedekı oy oranmınyükseklığine dikkat çeker- ken. en fazla belediye başkanı çı- karan parti olduklannı bildirdi. Oku- van. "Seçimler isterse >ann obun, isterse daha sonra. Biz her zaman hazın/. Eğer koalisyon yıkılırsa.er- ken seçim de gündeme gelebilir. ANAP olarak buna haanz" dedı. Refah Partisi Genel Başkanı erken seçime karşı olduğunu söyledi Necmettin Erbakan iktidar istediANKARA (Cumhurhet Bürosu) - RP Ge- nel Başkanı Necmettin Erbakan, "RP'nin oy- lan doyma noktasına geldi; bundan sonra art- maz" eleştirilennm. yerel ara seçimlere ters düş- tüğünü belirterek "RP'nin o>Ian 6 ayda yüz- de 50 arttt. RP'nin önü açıldL RP'nin oyu yüz- de 100'e ulaşacak kadar açıktır" dedi. Erba- kan, erken genel seçime karşı çıkarken seçim sonuçlannın da RP önderliğinde bir hüküme- ti zorunlu kıldıgını sav undu. RP lideri. "Tür- kiye'de yeni bir dönem başladığmı" v urguladı. Erbakan. dün saat 22.20'de parti genef mer- kezine gelerek, kurmaylanyla seçim sonuçla- nnı değerlendirdi. Erbakan. daha sonra düzen- lediği basın toplantısmda. partisinin seçimler- den zaferle çıktığını belirterek, "Bu sonııea ne kadar se\insek azdır? Partimizin o> ortalama- sının yflzde 36 olduğu görülüyor. Bu lürki- ye'yi özeöeyecek bir seçimdir. Dola> ısıyla Tür- kiye genelinde bir seçim yapılmış olsaydı, yine bti oy alırurdr diye konuştu. RP'nin, yerel ara seçimlerde. A>SAP'ın tek ba^ına iktidar olduğu dönemdeki kadar oy al- dığını vurgulayan Erbakan, dığer siyasi parti- lerle kıvaslanamayacak şekilde milleti temsil ettiklerini söyledi. Erbakan, DYP ve ANAP'm oy toplamının RP'ninki kadar olmadığını kay- dederek daha önceki yerel seçimler ve erken genel seçimde de olduğu gibi. diğer partilerin süreklı oy kaybetmesinin dikkat çekıci oldu- ğunu ifade etti. DSP'nin de bu seçimlerde cid- di oranda oy kaybetriğini söyleyen Erbakan. bu- nun, DSP Genel Başkanı Bfilent Ecevit'in. RP'yi eleştırme poİitikasını temel almasmdan kaynaklandığını sav undu. Erbakan, seçimlerin Türkiye genelinde ya- pılması durumunda. DSP ve CHP'nin barajı bilegeçemeyeceğini iddia ederek. "Halkıezen zihniyete karşı olursanız, sonuç bu olur. Yapı- lan propagandalar geçersîzdir. Bu da RP'nin oy oranını yüzde 50 arttırdı" dedi. Erbakan. "RP'nin oyiandoyma noktasınagekti"' şeklın- deki ele^tırilerin yerel ara seçim sonuçianna ters düştügünü söyleyerek. "RP'nin oylan 6ay- da yüzde 50 arrh. Partinin önü açıidL RP'nin 05' oranı yüzde 100'e kadar açıktır" görûşünü sav undu. Seçim sonuçlarıyla birlikte Türki- ye'de yeni bır dönemın başladığını kaydeden RP lideri. diğer siyasi partiler için. "zehirli konserv*"* değerlendırmesını yaptı. Erbakan. "Halk bunlara para vermiyor. Bu adım. nıille- rin kurtuluş kapısının açılmasıdır. RP önderli- ğindeyeni bir hükümet kurulacakar. Halk bar bar bağınyor" dedi. Erbakan. "RP kendjsine koalisyon ortağı seçerse bu hangi parti olacak" sorusuna şu yanıtı verdi: "RP'nin partiarama- sına gerek yok. Onlar RP'ye koşacak. Mec- lis'ten güvenoyu alanıay an hükümetyann (bu- gün) tasfiye olacak. Yann önemli bir gün. N'ıl- maz, yann akşama kadar prosedürü bekleme- sin. İslifasını götürüp versin. yoksa Meclis ta- rafından zorla indirilecek. Bu da kendisi için hiç iyi otmaz. Ancak V ılma/'a kalsa. görevi çoktan iade ederdL Bazıları onu etkiliyor.1 " Er- bakan, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile bir görüşme yapıp yapmayacağına ilişkın so- ruya. "Hayir. Yann görev iadeedilecek\eRP'ye verilecek. Bundan öncc uzun u/un çalışıldı. Şimdi henıen yeni hükümet kurulacak. Çün- kü başka çare yok. DemireU demokrasi sözü- nü dilinden düşürmedL Demokrasi burda da sonuçlannı gosterecek" karşılığını verdi. TIRMIK/ AYDIN ENGİN Başlık, ilginç olsun da dikkati çeksin diye seçilmedi. Bu Tırmık'ta gerçekten reklam yapılacak. iki haftalık derginin rek- lamı: Öküz ve Söz dergilerinin... Önce Öküz: Henüz dört haftalık bir mizah dergisi. iyi ve kötü, özenli ve ke- paze mizah dergilerinin kol gezdiği bir alan- da farkiı bır seçenek. Bıldiğim kadarıyla "Bu mizah dergisi bolluğunda acaba bir okuyucu (yani pazar) boşluğu var mı" sorusu ve endişesi ile ürkerek yayına başladı. Sıradan bir okuyucu olarak göz- lemim: Dört haftada tiryakilik yarattı. Mizahta Gırgır kuşağının pek de alışık olmadığı bir tercih yaptı. Çizgili ve yazılı mizahı dengeledi. Türkiye'de, yeryüzü- nün en iyi mizah yazarlannın yetiştiği söy- lenegeldi. Aziz Nesin, ünü ulusal sınır- lan çoktan aşmış bir mizah ustası olarak selamlandı. "Rıfat llgaz'ın hakkı yendi abi. llgaz Usta, taş gibimizahçı" dendi. Ama gene de günlük gazeteleri, pahah haftalık dergileri kıskandıracak tirajlara ulaşan mizah dergilerinde göstermelık birkaç örnek dışında yazılı mizah kendi- neyer bulamadı. Oğuz Aral, Gırgır'da yıllar boyu bıkıp usanmadan "çiçeği burnunda karikatü- ristler"e öğretmenlik yaptı. Taramanın, perspektifin, çizgide mizah tadının te- mel bilgilerini gençlere ulaştırmaya çaba- ladı. Bizim Tan Oral yıllar boyu, düşük tirajlı günlük gazetelerden sendika der- Söz ve Öküz Reklamıgilerine kadar bulabildiği her boş sayfa- da genç ve acemi karikatüristlerin çizgi- lerinin gün ışığı görmesi için çabaladı. Semih Balcıoğlu ancak meslekte usta- laşmışlanri ulaşacağı bir gönül rahatlı- ğıyla, "Aman şu boynuz, kulağı geçsin" deyip gencecık çizetieri ellennden tutup gazetelere. dergilere getirdi. Sonuç: Boynuzlarkulaklaraerişti, hat- ta kimileri geçti. Ama salt karikatürde. Bir başka deyişle çizgiyle mizahta. Oküz bu eksiği gideriyor. Üstelik "Ne yağıyor? Rahmet! Hoşgeldin Kör Ah- met" ya da "Ne hakla? Otuzbeşe bak- la" sıradanlığı ve kolaycılığıyla değıl. Ede- biyatla mizahın öpüştüğü pek keyifli bir alanda at koşturuyor. Bir örnek, sadece bir örnek. Onlarca benzeri arasından se- çıverilmiş bir örnek: Dördüncü sayıda, HABITAT üstüne uzunca bir yazı. Başlı- ğı: Seni dün bir tepeden kazdım aziz is- tanbul. Eh, bir mizah yazısında Yahya Ke- mal'in ünlü şiiri böyle dönuştürülürse bir mizah lezzeti uyanır. Ama alt başlık gibi bir satır daha var. Vazan denmiş ve ek- lenmiş: Eski birparke taşı, bir çam ağa- cı, birkedi, birmartı, nargiledumanı, İs- tanbul... Sızi bilmem. Ama ben, bu "ya- zar"\n yazdığını okurum. Yazarın adının yarattığı çağnşımlann hatırı yeter. Orhan Pamuk, Ferhan Şensoy, Tun- cel Kurtiz, Lütfü Oflaz, Ümit Krvanç, Tuğrul Eryılmaz, Can Yücel, Yılmaz Erdoğan, Murathan Mungan... Öküz'ün ünlü, ama mizah dergisi yazarhğını ana meslek bellememış yazarları. Örnekler aktaracaktım. Vazgeçtim. Hepsini aktaramam. Seçmeye de içim el- vermedi. Yılmaz Erdoğan'ın "Gerçeküs- fü konuşmalan"ndan yayılan gerçekten gerçeküstü lezzeti aktarmaya kalkışsam, Murathan Mungan'ın mizahken şiir, şiir- ken mizahlaşıveren denemesine ayıp ola- cak. Tuncel Kurtiz'in "Say/Wama/ar"ının nasıl hem sayıklama, hem mizah, hem edebiyat olabildiğini göstermeye kalk- sam, Öküz'ün Metin Ustündağ gibi kı- demli ya da henüz kıdem fukarası genç ustalarının hakkını yıyeceğım. iyısı mı... Öküz'den şımdilik bu kadar. Gelelim Söz'e. Söz haftalık bir haber-yorum der- gisi. Sosyalist kimlikleriyletanıdığımız bir ekip çıkanyor. Bir dönem -yanılmıyor- sam- Birteşik Sosyalist Parti'nin (BSP) res- mi olmayan organı cjıbıydi. Şimdi ıse Söz'ün sayfalarında Ozgürlük ve Daya- nışma Partisi (ÖDP) ağırlıkta. Böyle olunca da tatsız tuzsuz bildiri- ler, bitip tükenmek bilmeze benzeyen masa başı çırpıştırması "Dünya ve Tür- kiye tahlilleri" bekleyenleri şaşırtıyor. Ce- sur ve özgün bir partileşme denemesi- nin çokrenkliliği Söz'e de damgasını vu- ruyor. Sosyalistlerin çıkardığı dergilere ilişkin çoğu haklı önyargılarımız dağılı- yor. Medya kirlenmesinin mide bulandı- ncı boyutlara ulaştığı ülkemizde, dürüst, sağlam, derinlikli fikirlerın "Oku beni" de- dirten yazı lezzetleri ile buluşması kimi se- vindirmez ki... iki örnek: Söz'ün ikinci ve üçüncü say- faları kaplayan, yazan belirtilmemiş "Pa- norama" ile Yelda'nın u Azalırken''i siya- sal-toplumsal alanda üreten yazı erba- bını kıskandınr. Son bir not: Eskiden, çok değil on-on beş yıl öncesinde, sosyalistlerin çıkardı- ğı bir dergi ile bir mizah dergisi, aynı ya- zı çerçevesinde yer aldığında, mizahçı- lar güler geçerdi de sıkı sosyalistler su- ratlarını buruştururlar, "Aydın arkadaş, bu tutumu devrimci ciddiyet ıle bağdaş- tırmak zor" gibisinden bir şeyler geveler- lerdi (Bu bir özdeneyım aktaımasıdır!). Şimdi iseöylediyenlere. sosyalistler şa- şarak bakıp, "Ne diyor bu adamcağız böyle" diye soaıyorlar (Bu da ikinci bir özdeneyim aktaımasıdır). "Güleryüzlü sosyalizm" ile dövüşe dö- vüşe nihayet "sosyalizmin güleryüzüne" ulaştıkgaliba... BİZ BIZE ERDAL ATABEK İyi Bir Eğitim Derken... Her yıl ilkokula başlayacak çocukların velilerini bir kaygı alw götürür: Çocuklarını hangi okula vermele- ri doğrudur? Bir devlet okuluna mı? Özel bir okula mı? Devlet okulunda sınıflar kalabalıktır. Öğretmen- öğrenci ilişkileri hiyerarşiktir; mesafelidir. Okullarda sosyal çalışmalar yok gibidir. Özel okullarda ise ücretler çok yüksektir. Öğren- citerin gruplaşmaları lüks tüketim şablonuna uygun kişilik değişimlerine açıktır. Öğrenci-öğretmen ilişki- leri de "para ile okuduğunun farkında olan çocuk- lar" tarafından yönlendirilmektedir. Veliler bu değerlendirmelerle "öğretmen seçmeye yönelırler. Şu okuldaki filanca öğretmen, öteki okul- daki fişmanca öğretmen ";y/"dir ve çocuk onun sı- nıfına verılirse iyi olacaktır. Burada da "iyi öğret- men "den ne anlaşıldığına bakmak gereklidir. Veli ço- ğunluğu için "iyiöğretmen", çocukları Anadolu lise- leriyle kolej sınavlanna "iyihazırlayan" öğretmendir. Bu kalıbın dışında kalmak isteyen, çocuğunun kişi- lik kazanmasını daha önemli bulan veliler de bir yan- dan derdinı kımselere anlatamamanın, öte yandan çocuğunu sınavlara şartlandırmamanın çocuğa za- rar verip vermeyeceği kaygısının ikilemini yaşarlar. " Ülkemizde eğitim "yarış atlarını koşulara iyi hazır- lama"ya dönüşmüştür. ilkokul eğitimi, Anadolu lise- leri ve kolej sınavları hedefinde, ortaöğretimde üni- versite sınavları heyecanında yitip gitmektedir. "iyi eğitim" dendiği zaman akla gelen de olabildi- ğince erken zamanda çocuklara test yaptırmak, hiç- bir şeye zaman ayırmadan testlere hazırlamak, ara sıra deneme sınavları yapmak, sınav sonuçlarında elde edilen derecelere bakmak, sonra yeniden test yaptırmak. test yaptırmak, test yaptırmaktır. "lyı eğitim". iyi bir yarış atı yetiştirmek, onu yanş- lara iyi hazırlamak, sonuçta ıpi göğüslemesini sağ- lamak olarak algılanmaktadır. i Bir çocuk yetiştirirken ona "bilgiyi kullanmasını öğretmek", "onun kişiliğıni geliştirmek"', "ona ken- dinin olan davrantşlar kazandırmak" dediğiniz zaman anneler babalar bu sözlerin içinde "sınavı mutlaka l-azanmak" sözleri yer almadığı için kaygılanmakta, < gerisini pek dinlemek istememektediıier. Ama 0 yarış atlarının nerelerde bunaldığı, neden! artık ders sözünü bile duymak ıstemediği, nereye ve' nasıl kaçmak istediği ise "geçici bunalımlar" olarak,' "tembellik yaveleri" olarak karşılanmaktadır. Eğitim ıster devlet okullarında ıster özel okullarda bu yarış kulvarından çıkamadığı sürece gerçek bir eğitim olamayacaktır. , • • • ! Kimi ne denli ilgılendırdiğini bilemiyorum ama her yerde söylediğim sözleri söylemek istiyorum: İyi bir eğitim. hangi yaşta olursa olsun bir insana "bilgiyi elde etme yollarını ve onu kullanmasını öğretmek", "aktif-bağımsız-eleştirel düşünce yetisi kazanmış-so- rumluluk alabilen-kendini kontrol edebilen yetkin bir kişilik kazandırmak", "kendisi ve çevresi için doğru' davranışlar kazandırmak" demektir. Bunu hangi ne- denle olursa olsun başaramayan eğitim "kötü eği- tim"ü\r. Ayrıca eğitımin sadece okullarda verildığinı dü- şünmek de yanlıştır. Eğitim insanın ailesinde başlar, hayat boyunca da sürer. Bir aile de çocuğunu "iyi" ya da "kötü" eğitebilir. Eğitimin sorumluluğunda ai- lelere de büyük pay düşmektedır. Ailelerin de bu ko- nuda eğitilmeleri zorunludur. Okulun ve ailenin dışında bir insan, içinde bulun- duğu toplum tarafından da eğitilmektedir. Toplumun değer yargıları, yükselen değerleri, alçalan değeıie- ri her yaştaki insan üzerinde denn etkiler yapan bir sistem oluşturur. Toplumlar da bireyleri "iyi" ya da "/cöfü" eğitirler. ; Bütün bunlan görmezden gelen, tartışmayan, ir-, delemeyen, eleştirmeyen bir eğitim karmaşasındaço- cuklarımızın şu okula mı bu okula mı gitmelerine ve- rilen önemin sanıldığı kadar yararı yoktur. Çocuğu için çok para harcamak da onun "iyi eği- tim alması"n\ sağlamak demek değildir. Çocuğunuza "iyi bir eğitim" için okul ve öğretmen ararken bakılması gerekenler "doğru eğitim ilkele- ri"ü\r. - Bilgiyi nereden ve nasıl elde edeceğini öğretiyor mu? Bilgiyi ezberletmek yerine nasıl kullanılacağını öğretiyor mu? - Çocuğun yetkin kişilik kazanması, yapılan eğiti- min temel hedefleri arasında mı? - Çocuğun kendisi ve çevresi için doğru davranış- lar kazanması için gerekli donanımı, gerekli progra- mı var mı? Yanlış bir sistemde en büyük kayıp insanlann kay- bedilmesidir. Arkadaşlam > Türkoğlui) nuıı kayıp ilanını dağıttı Hasene Türkoğlu'yla gazeteci ve sanatçılardan oluşan bir grup dün Kadıköy İskele Meydanı'nda 64 gündür kendisınden haber alınamayan Talat Türkoğlu'nun kayıp ilanını dağıttılar. Aralannda yazar Ataol Behramoğlû, SİP Genel Başkanı Aydemir Güler, Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Sekreteri Emin Karaca ile yönetim kurulu üyesi Nevra Bucak. şair Suna Aras ve Mustafa Köz, tiyatro sanatçısı Orhan Aydın. Kızılırmak Grubu'nun solisti İlkay Akkaya. sazeteci Hüseyin Aykal v e însan Haklan Derneği'nin kayıp komisyonu temsilcilerinin bulunduğu grup kayıp ilanını dağıtmak ısteyınce polis tarafından engellenerek. çember içine alındılar Hasene Türkoğlu bu durum üzerine. "O benim kocam. Talat'ı günlerdir aramadtğım, sormadığun emniyet birimi kalmadı. Hiçbir devlet yetkilisi bana cevap veremiyor. Burada kocamın kayıp ilanını dağıtmak benim en . doğal hakkımdır" diye konuştu. Üst düzey - emniyet yetkililerinin olay yerine gelerek '* Hasene Türkoğlu'yla ^ yaptıklan konuşmalar sonucunda ise grubun ^ kayıp bildirisini dağıtmalanna izin verildi. İskele çevresinde bulunanlann yoğun ilgi gösterdiği ilanda Talat '• Türkoğlu'nun •'• kaybolmasının tesadüfi -1 olmadığına dikkat J çekilerek, "O uzun yıllar cezaevlerinde yatmak zorunda kalmış siyasi bir muhaliftir" denildi ; Kayıp ilan; dağıtımının -t, Bakırköy Ozgürlük Meydanı'nda Çarşamba ; günü saat 17.00'de daha * geniş bir katılımla , gerçekleştirileceği . z belirtilerek, tüm ı aydınlar birlikte ilan dağıtmaya davet edildi. Polis çemberinin dışından geçmekte ' olan bir çocuğun annesine söylediği, "Galiba polisler yine birisini kaybetmişler" sözleri ıse ilginçti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle