26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
i Yeni BKK 1154 utfak Robotu • Hamur yoğurur • Her türlü besini parçalar, öğütür, karıştırır • Çeşitli besinleri rendeler, dilimJer • Blender kabında her türlü sıvıyı karıştırır • Özel yumurta ve krema çırpıcısı vardır • Sert meyve sıkıcısı en çok miktarda meyve suyu alır • Narenciye sıkıcısı çalışma hızını otomatik olarak ayarlar • Değişik hız kademelerini ve sessiz çalışmayı sağlayan elektronik kontrol sistemine sahiptir. ÜRÜN-MODEL BKK-1 146 Robokit BKK- BKK- BKK- BKK- BKK- BKK- BKK- BKK- BKK- BKK- BKK- BKK- BKK- BKK- BKK- BKK- BKK- BKK- BKK- BKK- BKK- BKK- BKK- BKK- BKK- BKK- BKK- 1 54 JVVutfak Robotu 1 1 5 Tost /VVakinesı 1 142 Sert Meyva Sıkacagı 1 4O Robot Pres 102 Frltöz 1 O3 Fritöz 104 Frltöz 1 49 (VUkser Blender 132 Pres ÛtO , «, " 1 21 Süper Ütü 1 22 Expres ÜtQ 24 Competent Ütü 7 1 O t o Süpürgesl 7O Pratik Süpürgc I 6 /VUni Tost 1 3 Kahve Qay /VAakınesi 51 Hand Blender 52 /VUkser 53 /VVikser Blender 1 1 Yogurt Makinesı İO Ekmek Kızartma * • 1 45 /VAeyva Sıkacağı 112 Yumurta Makınesı 1 14 Kettle 16O Saç Kurutma -< {. * 161 Saç Kurutma 162 Saç Kurutma «%8#- :~*-,.•- V•;« 'gpi<î Süper Otomatik Cantalı Süper Flstomatlk Çantalı Süper Otomatik Lux Kabinlı Süper Ffstomatik Lux Kabinli Beko After Five (/Vlini) Beko Vlsage Classic Beko Visage Classic (Şarjlı) Beko Vlsage Tvvin (Çlft Bıçak) Beko Xenic PEŞİN FİYAT İ3.72O.OOO 7.4SO.OOO 6.600.000 5.OOO.OOO 6.28O OOO 5.960.000 6.760.000 9.400.000 5.600000 14.72O.OOO 3.800.000 4.32O.OOO 4 . 4 0 0 0 0 0 1.88O.OOO 2.560000 3.16O.OOO 4.4OO.OOO 3.28O.OOO 3. I2O.OOO 3.68O.OOO 1 8OO OOO 2.88O.OOO 1 .72O.OOO 2.32O.OOO 3.2OO.OOO 1.300.000 1.6OO.OOO v, ^ 3 6 0 . 0 0 0 23.4OO.OOO 25.4O0.000 27.8O0.OO0 3O.OOO.OOO 2.O8O.OOO 3.6OO.OOO 5 7OO.OOO 5.7OO.OOO 7. IOO.OOO H E 1 . SE M ÇENEK E N (1+3) [ PEŞİN FIYATINA TAKSITLE • PEŞİNAT 3.43O.OOO 1 -87O.OOO ' 1 .650.000 1.25O.OOO 1 .570000 1.490.000 1 .690.000 2.35O.OOO ! 1 4OO.OOO 3.68O.OOO 9SO.OOO 1.080.000 i 1 IOO.OOO 47O.OOO : 64O.OOO 79O.OOO | 1 . IOO.OOO 82O.OOO 7 8 0 0 0 0 92O.OOO 45O.OOO 72O.OOO 4 3 0 0 0 0 58O.OOO 8 0 0 0 0 0 325.OOO 400.000 590.000 ; 5.85O.OOO 6.35O.OOO ; 6.95O.OOO 7.5OO.OOO ) 52O.OOO 900.000 ! 1 .425.OOO 1.425.OOO 1 .775000 3 TAKStT 3.43O.OOO 1 87O.OOO 1 .650.000 1.250.000 1 .57O.OOO 1.490.000 1 .690000 2.350.000 1 .400000 3.6SO.OOO 95O.OOO 1.080.000 1 IOO.OOO 47O.OOO 64O.OOO 79O.OOO 1 . IOO.OOO 82O.OOO 780000 92O.OOO 45O.OOO 720.000 430.000 58O.OOO 8 0 0 0 0 0 32S.OOO 4 0 0 0 0 0 59O.OOO 5.85O.OOO 6.35O.OOO 6.95O.OOO 7.5OO.OOO 52O.OOO 9OO.OOO 1 .425000 J .425.000 1 775.OOO TOPLAM fİYAT 13.72O.OOO ! 7.48O.OOO 6.6OO.OOO ! 5.OOO.OOO 6.28O.OOO 5.96O.OOO 6.7ĞO.OOO ; 9.4OO.OOO 5.600.000 1 14.72O.OOO 3.800.000 4.32O.OOO 4.400000 ! 1.880.000 2.5ĞO.OOO 3-lĞO.OOO 4.400000 3.28O.OOO 3. 120000 3.68O.OOO 1 .800000 2.88O.OOO 1 .720.000 2.32O.OOO 3.200000 ! 1.300.000 1 .600.000 i 2.36O.OOO 23.400.000 | 25.4OO.OOO 27.8OO.OOO i 3O.OOO.OOO 2.O8O.OOO 3.6OO.OOO 5.7OO.OOO ; 5.700.000 7.1OO OOO T E 2. SEÇENEK ( PEŞİNAT 1.990000 1.O9O.OOO | 96O.OOO 73O.OOO | 92O.OOO 87O.OOO 99O.OOO 1.370.000 | 82O.OOO 2.14O.OOO i 5 6 0 0 0 0 63O.OOO : 64O.OOO 28O.OOO 1 38O.OOO 46O.OOO | 64O.OOO 48O.OOO ; 46O.OOO 54O.OOO î 270.000 4OO.OOO 2 5 0 0 0 0 340.000 4 7 0 0 0 0 19O.OOO | 24O.OOO 35O.OOO | 3.4OO.OOO 3.725.OOO | 4.O75.OOO 4.4OO.OOO j 31O.OOO 53O.OOO 84O.OOO 84O.OOO j 1 040.000 7 TAKStT 1 .990.000 1.090.000 | 96O.OOO 73O.OOOf 9 2 0 0 0 0 87O.OOO ! 990.000 1.37O.OOO • 82O.OOO 2.14O.OOO Î 56O.OOO 63O.OOO : 640000 28O.OOO 380.000 46O.OOO ; 64O.OOO 48O.OOO j 4 6 0 0 0 0 54O.OOO 2 7 0 0 0 0 4OO.OOO 1 2 5 0 0 0 0 34O.OOO i 47O.OOO 1 9O.OOO , 2 4 0 0 0 0 350.000 1 3.4OO.OOO 3.725.OOO 1 4.O75.OOO 4.4OO.OOO : 310.000 530.000 i 840000 840.000 j 1 O4O.OOO S 1+7) TOPLAM fİYAT 1 5.92O.OOO 8.72O.OOO 7.680000 5.84O.OOO 7.36O.OOO 6.9«5O.OOO 7.92O.OOO 1O.96O.OOO 6.56O.OOO 1 7.1 2O.OOO 4 . 4 8 0 0 0 0 5.O4O.OOO 5. 1 2O.OOO 2.24O.OOO 3 0 4 0 0 0 0 3.68O.OOO 5. 120000 3.84O.OOO 3.68O.OOO 4.32O.OOO 2. 16O.OOO 3.200.000 2.OOO.OOO 2.72O.OOO 3.760.OO0 1.52O.OOO 1 .920000 2.8OO.OOO 27.2OO.OOO 29.8OO.OOO 32.600000 35.2OO.OOO 2.48O.OOO 4.24O.OOO 6.72O.OOO 6.72O.OOO 8.32O.OOO L J 3. SE IPEŞİNAT 1 .990000 ı .090.000 ; 96O.OOO 73O.OOO | 92O.OOO 87O.OOO : 99O.OOO 1.37O.OOO i 82O.OOO 2.14O.OOO - i _ : - 1 - < 3.2OO.OOO 3.8OO.OOO 4 . 3 5 0 0 0 0 4-soo.ooo ; | M ÇENEK (1 1 1 TAKStT 1.520000 83O.OOO : 730.000 56O.OOO i 7 0 0 0 0 0 66O.OOO 75O.OOO 1.O4O.OOO Ğ2O.OOO 1.630.000 _ _ _ _ - • » 'm " 1 - - " f - 2.600000 2.8OO.OOO 3.O5O.OOO 3.3OO.OOO r.',~ :'^ --v;;v"'- - ; " ; - + 11) TOPLAM FİYAT 18.71O.OOO 1O.22O.OOO 8.99O.OOO 6.890.000 8.62O.OOO 8.1 3O.OOO 9.24O.OOO 12.8JO.OOO 7.64O.OOO 20.070.000 - - _ _ _ - _ - _ 3 1 .800000 34.6OO.OOO 37.9OO.OOO 40.800.000 - - D e ğ i ş t i r i y o r ı ÜRÜN-MODEL a _ H a a a B a a B BKS-9525 DekDikii Süpürge «S^505EW(tıMSQpSçe . , » . , * . BKS-9530 Elektrikli Sûpürge BKS-9535Etelctr8#Sûp0ıse ' # « ' BKS-9415 Elektrikli Süpürge BK5-9575MiîeIrap -> i V S ? ^ BKS-9595MiteTrap ftŞİN FİYAT 10.800.000 16.900.000 12.900.000 16.200.000 18.200.000 20.300.000 25.200.000 26.800.000 1000.000 !L ısusıirüiGt imiiKi 8.800.000 14.900.000 10.900.000 14.200.000 16.200.000 18300,000 23.200.000 24.800.000 PtSİNAT 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.0OO.0OO 2.000.000 2,000,000 2.000.000 H E M >. SEÇENEK (1+6) 6TAK5TT 1.760.000 2.940.000 2.170,000 2.800.000 3.190.000 3.600.000 4.540.000 4.850.000 TOPLAM HYAT 12.560.000 19.640.000 15.010.000 18.800.000 21.140.000 23.600.000 29.240.000 31.100.000 E N 2.000.000 n. (VDİRİMti 1-inYATl 10.560.000 17.640.000 13.020.000 16.800.000 19.140,000 21600.000 27.240.000 29.100.000 PEŞİNAT 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 T E S 2. SEÇENEK (1+9) TOPLAM 9ÎAKSİT FİYAT • •———• 1.350.000 ' 14.150.000 '; 2İ40.000 İ22.1SJ.00O 1.660.000 16.940.000 2.140.000 21.260.000 2.430.000 23.870.000 2.740.000 26.660.000 3.450.000 33,050,000 3.680.000 35.120.000 L 2.000.000 n . İNDİRİVÜ 1-9 FTYATİ 12,150.000 20,160.000 14.940.000 19.260.000 21.870.000 24.660.000 31.050.000 33.120.000 İ M PtSİNAT 2.000.000 2.O0O.O0O 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1000.000 3. SEÇENEK (1 + 12) I2TAKİT 1.110.000 i 1.820.000 1,350.000 1.740.000 1.980.000 2.220.000 2.800.000 j 2.990,000 TOPLAM FİYAT 15.320.000 23540,000 , 18.200,000 22,880.000 25.760.000 28.640.000 35.600.000 37.880.000 2.OOO.0OOT1. 1 İNDİRİMÜ 1 1-I2FİYAT1 1 13.320.000 21.840.000 16.200.000 20,880.000 23.760.000 26.640.000 33.600.000 35.880.000 ÜCRETSİZ TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI 0800261 85 15 -0800261 85 16 BEKO LEKESİZ TEMİZLİK SERVİS HATTI 0212 212 09 60 Bu kampanya 1 Ekim 1996 ve 31 Ekim 1996 tarihleri arasında geçerlidir. • Bu kampanya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 2S/S/1994 tarihli, 21940 sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak yapılmaktadır • Fiyatlara KDV dahildir • Vergi ve bandrol oranlannda olabilecek değişiklikler fiyatlara aynen yansıtılır. • Talepler stok ve üretim olanaklan dahilinde karşılanacaktır • Beko Ticaret A.Ş.'nirt sabit fiyat garantisi altındadır • Ûrûnler perakende satış noktalannda teslim edilecektir. • Perakende seviyede KDV haric vade farkı, bulaşık makineleri ve küçük ev aletlerinde 1+3'de % 0, 1+7'de % 3.71, 1+11'de % 5.28, 1+15'de % 5.20, diğer ürünlerde 1+6'da % 4.34. 1+9'da % 5.60, 1+12'de % 5.56 (vade farkları ± % 10 toleranslıdır) basit faiz uygulanmıştır. • Fiyatlarımız Türk Üra'sıdır. Bir dünya markası Beko Ticaret A.Ş İstiklal Cad.No:349 Beyoğlu 80520 İstanbul
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle